REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # ZAKONIK PRACE ZMENY PRACOVNEPRAVNICH VZTAHU PRO ROK 2024

 

Zákoník práce – změny pracovněprávních vztahů pro rok 2024Cena kurzu:
    ... bez DPH: 2.890 CZK /Kurz
    ... včetně DPH: 3.497 CZK /Kurz


Po absolvování semináře budete mít ucelený přehled o změnách zákoníku práce platných pro rok 2023 spolu s přijatou novelou pro rok 2024. Budete připraveni tyto změny aplikovat do praxe. Program bude aktuálně upřesněn na základě legislativního vývoje a s ohledem na postup při schvalování změn pracovněprávních předpisů. * • aktuální stav pracovněprávní legislativy ke konci roku 2023, • zhodnocení dopadů evropských směrnic do českého pracovního práva – rovnováha mezi pracovní a soukromým životem, transparentnost a předvídatelnost pracovněprávních vztahů, • výhled možných dalších změn z pohledu EU a české republiky v dalších letech, • vznik pracovního poměru z pohledu praxe; zkušební doba, doba určitá, LPP, • převedení zaměstnance na jinou práci, • dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr: velká legislativní změna – praktický rozbor jednotlivých změn od roku 2023/2024 • pracovní doba a její rozvrhování – plánování směn, pružná pracovní doba, konto pracovní doby, přestávky v práci, denní a týdenní zákonný odpočinek, práce přesčas, evidence pracovní doby, • dovolená a její základní ustanovení, čerpání z pohledu všech forem pracovněprávních smluvní vztahů, • překážky v práci na straně zaměstnance / zaměstnavatele, • doručování písemností: nová legislativní úprava – kdy a co je možné doručovat elektronickou formou, • nová úprava práce z domova – práce na dálku, • skončení pracovního poměru: základní vymezení z pohledu zaměstnavatele – zaměstnance, • Gender Pay Gap – rovné odměňování v pracovněprávních vztazích – základní seznámení s principy. Odpovědi na dotazy. ... © 1. VOX a.s.
 
Tento kurz už byl smazán

Pro aktuální kurzy pokračujte na hlavní nabídce:
http://www.rekvalifikacni-kurzy.info

Podobné kurzy: Zákoník práce – změny pracovněprávních vztahů pro rok 2024 ::


... kurz již nelze objednat ...


Odkaz na podobný kurz a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:


Nebo hledat podobné kurzy Zákoník práce – změny pracovněprávních vztahů pro rok 2024 s aktuálním termínem konání školení

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Akreditace: MV - AK - PV-512 - 2022; Zákoník práce - aktuality a praxe Obsah 1.       Transpoziční novelizace zákoníku práce 2.
online , eLearning
 > Aktuální dvě novely zákoníku práce - otázky a odpovědi

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Akreditace: MV - AK - PV-512 - 2022; Zákoník práce - aktuality a praxe Obsah 1.       Transpoziční novelizace zákoníku práce 2.
Praha , Praha
 > Aktuální dvě novely zákoníku práce - otázky a odpovědi

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Program semináře: * Nájem bytu a domu - předmět nájmu, kogentnost úpravy, práva a povinnosti stran - nájemní smlouva – náležitosti, forma - nájemné - * výše, prodlení, výše úroků z prodlení - * zvyšování - jistota, smluvní pokuta
Praha , Praha
 > Nájem bytu a domu a prostor za účelem podnikání v novém občanském zákoníku

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Program semináře: * Nájem bytu a domu - předmět nájmu, kogentnost úpravy, práva a povinnosti stran - nájemní smlouva – náležitosti, forma - nájemné - * výše, prodlení, výše úroků z prodlení - * zvyšování - jistota, smluvní pokuta
online , eLearning
 > Nájem bytu a domu a prostor za účelem podnikání v novém občanském zákoníku - ON-LINE

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Program semináře: Vedoucí zaměstnanci * pracovní vztahy vedoucích zaměstnanců * právní postavení vedoucích zaměstnanců * povinnosti vedoucích zaměstnanců * odvolání vedoucího zaměstnance z pracovního místa * povinnosti zaměstnavatele vůči odvolanému zaměstnanci * rozvázání pracovního
Praha , Praha
 > Zákoník práce a vedoucí zaměstnanci a novela zákoníku práce

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Program semináře: Vedoucí zaměstnanci * pracovní vztahy vedoucích zaměstnanců * právní postavení vedoucích zaměstnanců * povinnosti vedoucích zaměstnanců * odvolání vedoucího zaměstnance z pracovního místa * povinnosti zaměstnavatele vůči odvolanému zaměstnanci * rozvázání pracovního
online , eLearning
 > Zákoník práce a vedoucí zaměstnanci a novela zákoníku práce - ON-LINE

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Zjistíte, jak minimalizovat svoji nesoustředěnost a roztržitost v průběhu dne. Dozvíte se, jak vám různé techniky pomohou zvládat stres a tím upevnit zdraví a psychickou pohodu.
Praha , Praha
 > Mindfulness – cesta pro zlepšení vztahů, zklidnění a zvýšení pracovního výkonu

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Lektor vás na semináři seznámí s aktuální pracovněprávní problematikou, zhodnotí a připomene změny zákoníku práce v roce 2023, upozorní na změny v roce 2024. Poskytne také praktické informace o právní úpravě ochrany oznamovatelů protiprávního jednání z pohledu pracovněprávního – whistleblowing (pískání na píšťalku).
Praha , Praha
 > Pracovněprávní předpisy v roce 2024

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Lektor vás na semináři seznámí s aktuální pracovněprávní problematikou, zhodnotí a připomene změny zákoníku práce v roce 2023, upozorní na změny v roce 2024. Poskytne také praktické informace o právní úpravě ochrany oznamovatelů protiprávního jednání z pohledu pracovněprávního – whistleblowing (pískání na píšťalku).
online , eLearning
 > Pracovněprávní předpisy v roce 2024

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Akreditace: MV - AK - PV-511 - 2022, Zákoník práce - aktuality a praxe (webinář)
Praha , Praha
 > Praktické poznatky k novelizacím zákoníku práce 2023/2024 – kritický pohled

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Akreditace: MV - AK - PV-511 - 2022, Zákoník práce - aktuality a praxe (webinář)
online , eLearning
 > Praktické poznatky k novelizacím zákoníku práce 2023/2024 – kritický pohled

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Absolvováním semináře získáte vhled do problematiky procesu, v němž je řešen úpadek dlužníka především oddlužením. Lektorka vám vysvětlí, jaké jsou předpoklady pro povolení oddlužení a pro jeho následné schválení.
Praha , Praha
 > Insolvenční právo – vybrané otázky zejména ve vztahu k řešení úpadku oddlužením a k některým incidenčním sporům

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Absolvováním semináře získáte vhled do problematiky procesu, v němž je řešen úpadek dlužníka především oddlužením. Lektorka vám vysvětlí, jaké jsou předpoklady pro povolení oddlužení a pro jeho následné schválení.
online , eLearning
 > Insolvenční právo – vybrané otázky zejména ve vztahu k řešení úpadku oddlužením a k některým incidenčním sporům

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Odborný program semináře: * Legislativní aktuality ke dni konání semináře * Vnitřní předpis - platnost, účinnost, určení předpisu, určení příplatků, přestávek v práci, náhrady mzdy při překážkách v práci, prodloužení dovolené - stanovení práv a nároků v dohodách o práci po novele zákoníku práce, jeho význam při
Praha , Praha
 > Předpisy a písemnosti vydávané zaměstnavatelem po novele zákoníku práce

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Odborný program semináře: * Legislativní aktuality ke dni konání semináře * Vnitřní předpis - platnost, účinnost, určení předpisu, určení příplatků, přestávek v práci, náhrady mzdy při překážkách v práci, prodloužení dovolené - stanovení práv a nároků v dohodách o práci po novele zákoníku práce, jeho význam při
online , eLearning
 > Předpisy a písemnosti vydávané zaměstnavatelem po novele zákoníku práce - ON-LINE

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Akreditace: MV - AK - PV-512 - 2022, Zákoník práce - aktuality a praxe Cíl semináře Cílem semináře vedeného vysokoškolským pedagogem a zkušeným advokátem se specializací na pracovní právo je seznámit posluchače s nejčastějšími pochybeními, kterých se v praxi dopouští zaměstnavatelé, a to i s důrazem na nové hrozby vyplývající z neustále měněných
online , eLearning
 > Na co si musí dát zaměstnavatel zejména pozor v době permanentních změn pracovněprávních předpisů?

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Akreditace: MV - AK - PV-512 - 2022, Zákoník práce - aktuality a praxe Cíl semináře Cílem semináře vedeného vysokoškolským pedagogem a zkušeným advokátem se specializací na pracovní právo je seznámit posluchače s nejčastějšími pochybeními, kterých se v praxi dopouští zaměstnavatelé, a to i s důrazem na nové hrozby vyplývající z neustále měněných
Praha , Praha
 > Na co si musí dát zaměstnavatel zejména pozor v době permanentních změn pracovněprávních předpisů?

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Určeno personalistům, vedoucím zaměstnancům (manažerům), advokátům či firemním právníkům. Okruhy  online školení:  informační povinnost zaměstnavatele uzavírání pracovních smluv elektronickými prostředky dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr pracovní podmínky tzv.
Živé vysílání - ONLINE seminář , eLearning
 > NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE 2023 – ONLINE ŠKOLENÍ

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2024
Akreditace: MV - AK - PV-380 - 2019 Obsah: Jednotlivé druhy skončení pracovního poměru v judikatuře Nejvyššího soudu Jak se zbavit neschopného zaměstnance, špatný a nedostatečný pracovní výkon anebo nekvalitní práce Vymezení lhůty pro odstranění neuspokojivých pracovních výsledků Rozdíl mezi předpoklady p
online , eLearning
 > Problémová ustanovení zákoníku práce v praxi – zaměstnavatel vs zaměstnanec

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2024
Akreditace: MV - AK - PV-380 - 2019 Obsah: Jednotlivé druhy skončení pracovního poměru v judikatuře Nejvyššího soudu Jak se zbavit neschopného zaměstnance, špatný a nedostatečný pracovní výkon anebo nekvalitní práce Vymezení lhůty pro odstranění neuspokojivých pracovních výsledků Rozdíl mezi předpoklady p
Praha , Praha
 > Problémová ustanovení zákoníku práce v praxi – zaměstnavatel vs zaměstnanec

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2024
Cílem semináře je nabídnout praktický pohled na vybrané oblasti zákoníku práce, ve kterých dochází často k problémům či chybám. Jde o oblasti, v nichž zpravidla existuje relevantní judikatura vyšších soudních instancí nebo ustálené názory inspektorátů práce či jiných autorit, které se v praxi doporučuje dodržovat.
Praha , Praha
 > Zákoník práce v personální praxi – praktické příklady a nejčastější problémy

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2024
Cílem semináře je nabídnout praktický pohled na vybrané oblasti zákoníku práce, ve kterých dochází často k problémům či chybám. Jde o oblasti, v nichž zpravidla existuje relevantní judikatura vyšších soudních instancí nebo ustálené názory inspektorátů práce či jiných autorit, které se v praxi doporučuje dodržovat.
online , eLearning
 > Zákoník práce v personální praxi – praktické příklady a nejčastější problémy


Zákoník práce – změny pracovněprávních vztahů pro rok 2024

Téma kurzu: Mzdy, sociální a zdravotní pojištění, Pracovní právo, Účetnictví obecně, Personální strategie a politika, Obchodní právo, Personalistika (HR manažer, pracovní právo)

Určeno pro ...

Personalistům, mzdovým účetním, podnikovým právníkům, odborovým funkcionářům a všem ostatním, kteří v rámci svých pracovních povinností řeší personální a mzdové záležitosti.


Přednáší ...


Mgr. Vladimír Černý


Program kurzu, obsah studia ...

aktuální stav pracovněprávní legislativy ke konci roku 2023,

zhodnocení dopadů evropských směrnic do českého pracovního práva – rovnováha mezi pracovní a soukromým životem, transparentnost a předvídatelnost pracovněprávních vztahů,
výhled možných dalších změn z pohledu EU a české republiky v dalších letech,

vznik pracovního poměru z pohledu praxe; zkušební doba, doba určitá, LPP,

převedení zaměstnance na jinou práci,

dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr: velká legislativní změna – praktický rozbor jednotlivých změn od roku 2023/2024

pracovní doba a její rozvrhování – plánování směn, pružná pracovní doba, konto pracovní doby, přestávky v práci, denní a týdenní zákonný odpočinek, práce přesčas, evidence pracovní doby,

dovolená a její základní ustanovení, čerpání z pohledu všech forem pracovněprávních smluvní vztahů,

překážky v práci na straně zaměstnance / zaměstnavatele,

doručování písemností: nová legislativní úprava – kdy a co je možné doručovat elektronickou formou,

nová úprava práce z domova – práce na dálku,

skončení pracovního poměru: základní vymezení z pohledu zaměstnavatele – zaměstnance,
Gender Pay Gap – rovné odměňování v pracovněprávních vztazích – základní seznámení s principy.


Odpovědi na dotazy.Další popis (úroveň, podmínky účasti, minimální znalosti) ...

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka. Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).
Mzdy, sociální a zdravotní pojištění


Obsah kurzu/školení

aktuální stav pracovněprávní legislativy ke konci roku 2023,

zhodnocení dopadů evropských směrnic do českého pracovního práva – rovnováha mezi pracovní a soukromým životem, transparentnost a předvídatelnost pracovněprávních vztahů,
výhled možných dalších změn z pohledu EU a české republiky v dalších letech,

vznik pracovního poměru z pohledu praxe; zkušební doba, doba určitá, LPP,

převedení zaměstnance na jinou práci,

dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr: velká legislativní změna – praktický rozbor jednotlivých změn od roku 2023/2024

pracovní doba a její rozvrhování – plánování směn, pružná pracovní doba, konto pracovní doby, přestávky v práci, denní a týdenní zákonný odpočinek, práce přesčas, evidence pracovní doby,

dovolená a její základní ustanovení, čerpání z pohledu všech forem pracovněprávních smluvní vztahů,

překážky v práci na straně zaměstnance / zaměstnavatele,

doručování písemností: nová legislativní úprava – kdy a co je možné doručovat elektronickou formou,

nová úprava práce z domova – práce na dálku,

skončení pracovního poměru: základní vymezení z pohledu zaměstnavatele – zaměstnance,
Gender Pay Gap – rovné odměňování v pracovněprávních vztazích – základní seznámení s principy.


Odpovědi na dotazy.Cíl školení / poznámka ke kurzu

Po absolvování semináře budete mít ucelený přehled o změnách zákoníku práce platných pro rok 2023 spolu s přijatou novelou pro rok 2024.
Budete připraveni tyto změny aplikovat do praxe.
Program bude aktuálně upřesněn na základě legislativního vývoje a s ohledem na postup při schvalování změn pracovněprávních předpisů.


Informace o rekvalifikaci


Tento kurz není rekvalifikační

Zákoník práce – změny pracovněprávních vztahů pro rok 2024
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]


Není vypsaný žádný termín, ... :(

Podobné kurzy a nebo školení: Zákoník práce – změny pracovněprávních vztahů pro rok 2024


... kurz již nelze objednat ...

... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy Zákoník práce – změny pracovněprávních vztahů pro rok 2024Další naše kurzy a školeníZAVOLEJTE MI: Vyžádání kontaktu


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | Zákoník | práce | změny | pracovněprávních | vztahů | pro | rok | 2024
 Pořadatel kurzu: 1. VOX a.s.

Firma VOX působí na trhu vzdělávacích firem od roku 1993 jako fyzická osoba „Ing. Zdenka Vostrovská, CSc. – VOX“. Od roku 1990 do roku 1993 se zabývala vedením účetnictví, likvidací firem, ekonomickým, finančním a daňovým poradenstvím. Vzdělávací aktivity přešly dnem 1. 1. 2005 na akciovou společnost 1.VOX a. s. [dále jen VOX]. ...dále viz: 1. VOX a.s.
 


 

Dotaz ke kurzu

Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-110136


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

Zákoník práce – změny pracovněprávních vztahů pro rok 2024

... kurz již nelze objednat ...

... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy Zákoník práce – změny pracovněprávních vztahů pro rok 2024


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Kurzy a akce

kurzy rekvalifikace
2022-05-11 


^

Summit Academy RAZU sport kurzy - Pustevny

kurzy rekvalifikace
2022-02-09 


^

kurz freedivingu

kurz rekvalifikace
2022-02-04 


^

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2024 | Kontakt | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info