REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # PERSONALISTIKA HR MANAZER PRACOVNI PRAVO

 

personalistika hr manazer pracovni pravo
2024-04-18 : Image a charisma v roli prvního dojmu Jak svou řečí a vystupováním působíte na ostatní? Jak vypadáte, když sedíte, představujete se, když podáváte ruku, někoho oslovíte, anebo když jste účastníkem nepříjemné diskuse? Ať chceme, nebo ne, vším tím o sobě hodně prozrazujeme. Dnes již víme, že z našeho celkového dojmu udělá právě ten první 55 p
 > Rétorika a šarm v komunikaci s Janem Přeučilem - Vzdělávejte se s těmi nejlepšími


2024-04-18 : Naučte se o uchazeči zjistit to, co potřebujete vědět Správně vedený přijímací pohovor vám o uchazeči o zaměstnání řekne více než písemný životopis. Chcete se vyhnout úskalím, která přináší klasický přijímací pohovor, a dozvědět relevantní informace? Vyberte si vhodného kandidáta prostřednictvím behaviorálního pohovoru! Odhalte nepravdivé i
 > Behaviorální pohovor s podporou vhodných testovacích technik - Efektivní součást výběrových řízení


2024-04-18 : Cíle kurzu: V tomto online kurzu se naučíte to nejdůležitější z oblasti Personalistiky. Budete vědět – jak získávat nové pracovníky, jak obsazovat pracovní místa, jak plánovat kariéru a vzdělávání, jak řídit, hodnotit a motivovat pracovníky. Budete se orientovat v základech pracovního práva a zpracování personálních písemností. Kurz můžete zakončit zkouškou profesní kvalifikace s garancí MPSV. Popis: Komu je kurz určen začátečníkům, kteří chtějí získat znalosti z oblasti person
 > Personalista - online (možnost získání profesní kvalifikace s garancí MPSV)


2024-04-18 : Akreditace: MV - AK - PV-512 - 2022, Zákoník práce - aktuality a praxe Uplatňování zákoníku práce ve školství. Novela zákoníku práce 2023
 > Novela zákoníku práce a jeho specifika ve školství


2024-04-18 : Kurz je určen pro vybrané interní auditory [nejen pro oddělení kvality]. Účastníci kurzu budou seznámeni s plánováním a prováděním procesních auditů dle metodiky VDA 6.3.
 > Praktický trénink interních procesních auditorů dle VDA 6.3


2024-04-19 : Školení textového editoru MS Word je praktický kurz, který vás naučí základním i pokročilým dovednostem potřebným při práci s textem. Dozvíte se v něm o užitečných nástrojích této aplikace, které vám usnadní a především urychlí zpracování textu. Nečekejte a přihlaste se na školení textového editoru MS Word ještě dnes! Získejte nové dovednosti a zvyšte svoji produktivitu a kreativitu při práci s textem!
 > MS Word – efektivní práce s textemMS Word - For Beginners


2024-04-19 : Získáte návod pro použítí velmi efektivního nástroje pro plánování a řízení projektů. Seznámíte se se základními i pokročilejšími funkcemi MS Project: vytvoření projektu a časového plánu, sledování průběhu projektu a jeho řízení, poznáte možnosti prezentace stavu projektu. * Úvod: pracovní prostředí, základní možnosti zobrazení, nastavení programu Založení projektu v MS Project • základní pojmy a složení projektu, • nový projekt (uložení, otevření), • založení projektu (datum začátek / konec) • kalendáře projektu • úprava existujících kalendářů (pracovní / nepracovní doba, aj.) Zobrazení projektu • základní druhy zobrazení, výchozí stav (nastavení) • Ganttův diagram (pole: přidání / skrytí pole; grafická část) • seznam zdrojů • kalendář • používání úkolů / používání zdrojů • diagram zdrojů • další zobrazení Práce s úkoly • tvorba a správa úkolů (nový úkol, úprava úkolu, zrušení úkolu) • opakovaný úkol • informace k úkolu • hypertextový odkaz k úkolu • pořadí úkolů (kopírování / přesouvání úkolů) • hierarchie úkolů (tvorba, zobrazení osnova), souhrnné úkoly • úprava zobrazení úkolů • vazby mezi úkoly Práce se zdroji • tvorba a správa zdrojů (typy zdrojů, změna a zrušení zdroje) • zobrazování zdrojů • zdroj a kalendář • přiřazení zdroje k úkolu (lokální zdroje, sdílené zdroje) • sledování průběhu projektu • směrný plán projektu (strategie, zadávání, zrušení) • zadávání skutečných hodnot projektu (doby plnění, procenta plnění) • sledovací Ganttův diagram Sdílení informací o projektu • reporting projektu • tiskové výstupy
 > MS Project pro začínající uživatele


2024-04-19 : Získáte jistotu v různých sociálních situacích, odnesete si návod, jak dobře využít předností své osobnosti. Procvičíte dovednosti potřebné k vedení konstruktivní kritiky, budete umět lépe pracovat s emocemi vlastními i emocemi druhých. Všechna cvičení jsou navázána na případy z praxe. Získáte jasné návody, jak říkat nepříjemné věci tak, aby se nenarušily týmové vztahy. Nacvičíte si dovednosti potřebné pro zvládání manipulace a útlaku, osvojíte si poznatky, jak se manipulativním taktikám účinně bránit. * • proč si s někým rozumíme a s někým ne – poznání vlastních předností a rezerv, • jak se připravit na komunikaci s problémovými lidmi, • postupy pro jasnou argumentaci a jasné vyjadřování, • přijímání kritiky a reagování na tuto kritiku (ať už je jakákoli), kritika jako zpětná vazba a žádost o změnu, • jak zvládat emoce v problematické komunikaci, • hranice v komunikaci a jak umět říci „NE“ bez pocitu viny, • kategorie manipulátorů, jejich taktiky a využívání emocí, • kontramanipulace a jak ji využít, • způsoby komunikace s manipulátory a agresory, • přiměřené sebevědomí, sebehodnota, sebeúcta a jak je u sebe podpořit. Po celou dobu semináře budou probíhat nácviky zvládání problematických situací.
 > To nejdůležitější z komunikace, typologie a obrany proti manipulaci


2024-04-19 : Odnesete si pochopení, proč mnozí lidé raději neudělají nic, i když by chtěli/měli. Dozvíte se, jak tento stav mysli odstranit. Naučíte se nastavit myšlení vašich kolegů na spolupráci, čímž nastartujete i vaši firmu. Budete umět pracovat se skupinovou debatou tak, abyste získali potřebné informace o tom, proč to či ono nefunguje a jak se dá zlepšit. * • styly vedení a jak je skutečně využívat, • principy otevřené komunikace – lidé budou vědět, co přesně chcete a proč to chcete, • aktivní naslouchání – naslouchejte, abyste porozuměli, • jak změnit nastavení mysli lidí tak, aby chtěli spolupracovat, • budování důvěry i sebedůvěry, • zpětná vazba – jak ji dávat i jak ji přijímat, • definování hodnot, vizí a cílů pro tým, • práce se strachem, který bývá největší brzdou rozvoje lidí i firmy, • typologie lidí a jak s ní pracovat jednoduše, • efektivní brainstorming ve skupině a jak ho moderovat pro dobrý výsledek, • jak být členům týmu dobrým příkladem, který je bude motivovat. Poznámka: na seminář si vezměte otevřenou mysl.
 > Jak vybudovat výkonný tým: zajistěte spolupráci pro zlepšení výsledků


2024-04-22 : Baví vás práce s dětmi? Chcete o ně pečovat profesionálně? Získejte kvalifikaci a pracujte jako chůva v dětské skupině. Kurz je určen pro ty, kdo chtějí získat odbornou způsobilost pro práci v dětské skupině, splnit požadavek na zdravotnického pracovníka v týmu pečujících osob dětské skupiny nebo založit vlastní dětskou skupinu.
 > Chůva pro děti v dětské skupině Ostrava, rekvalifikace MŠMT ČR


2024-04-22 : Baví vás práce s dětmi? Chcete o ně pečovat profesionálně? Získejte kvalifikaci a pracujte jako chůva v dětské skupině. Kurz je určen pro ty, kdo chtějí získat odbornou způsobilost pro práci v dětské skupině, splnit požadavek na zdravotnického pracovníka v týmu pečujících osob dětské skupiny nebo založit vlastní dětskou skupinu.
 > Chůva pro děti v dětské skupině Karviná, rekvalifikace MŠMT ČR


2024-04-22 : Baví vás práce s dětmi? Chcete o ně pečovat profesionálně? Získejte kvalifikaci a pracujte jako chůva v dětské skupině. Kurz je určen pro ty, kdo chtějí získat odbornou způsobilost pro práci v dětské skupině, splnit požadavek na zdravotnického pracovníka v týmu pečujících osob dětské skupiny nebo založit vlastní dětskou skupinu.
 > Chůva pro děti v dětské skupině Opava, rekvalifikace MŠMT ČR


2024-04-22 : Získáte širší náhled na to, co vás nejvíce stresuje. Pomohu vám se uklidnit a znovu se soustředit na pracovní i soukromý život. Zjistíte, co nového vám tyto situace mohou přinést a jak s tímto zjištěním dále pracovat. Objevíte nové cesty, získáte čas na přemýšlení (a třeba i čas na semináře, jako je tento). * • co přináší strach v dnešní době, • jak se na strachové ataky připravit předem, • jak strach vzniká, jaké jsou jeho druhy a jak na nás působí, • projevy strachu ve verbální komunikaci, • neverbální projevy strachu, projevy nejistoty až paniky, • systém „ochránce a chráněnec“ a jeho verbální i neverbální projevy, ukázky, • psychosomatické potíže, které mohou být spojené se strachem a panikou, • sociální sítě jako spojenec i šiřitel paniky: způsoby a cesty, jak vzniká (nebo je nám podsouván) tzv. „vlastní názor“, • praktické ukázky řešení různých projevů strachu, nejistoty nebo paniky.
 > Strach a stres – proč vznikají a jak se jim umět postavit


2024-04-23 : Program semináře: * Úvodní shrnutí změn pracovněprávních předpisů * Realizace informační povinnost zaměstnance o pracovních podmínkách * Praktické uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovních poměr * Rozvrhování pracovní doby, překážky v práci, příplatky a dovolená u dohod * Zvláštní pracovní podmín
 > Aktuální legislativní změny v pracovním právu pro rok 2024


2024-04-23 : Program semináře: * Úvodní shrnutí změn pracovněprávních předpisů * Realizace informační povinnost zaměstnance o pracovních podmínkách * Praktické uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovních poměr * Rozvrhování pracovní doby, překážky v práci, příplatky a dovolená u dohod * Zvláštní pracovní podmín
 > Aktuální legislativní změny v pracovním právu pro rok 2024 - ON-LINE


Náhodně vybráno 15 rekvalifikačních kurzů a/nebo školení

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

Nenašli jste kurz, školení a/nebo seminář ?


Pošlete nám nezávaznou poptávku po kurzu/školení/semináři a my se ho pokusíme najít a pošleme Vám kontakt na vzdělávací firmu a/nebo školící institut. Veškeré nabídky Vám budem přeposílat, nikdo nedostane Váš email - zamezení spamu. Tato služba je ZDARMA - bude nám ctí, jestliže uspokojíme Vaši poptávku po vzdělání, kurzech, školení a/nebo rekvalifikaci

>> Kontaktní formulář na zadání poptávky školení, kurzu a/nebo semináře


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Kurzy a akce

kurzy rekvalifikace
2022-05-11 


^

Summit Academy RAZU sport kurzy - Pustevny

kurzy rekvalifikace
2022-02-09 


^

kurz freedivingu

kurz rekvalifikace
2022-02-04 


^

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2024 | Kontakt | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info