REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # PODMINKY UZIVANI INTERNETOVYCH STRANEK

 

PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEKObsah stránek

Na serveru se nachází popisy rekvalifikačních kurzů, školení a nebo seminářů. Kurzy můžou být akreditované podle zvláštních předpisů a/nebo nemusí. Tato informace ohledně akreditace je vždy zobrazena u daného kurzu. Akreditované kurzy mohou být zároveň rekvalifikační a/nebo nemusí, tuto informaci je nutné zjistit vždy dotazem u pořadatele kurzu. Pořadatelem kurzu jsou třetí osoby, které jsou uvedeny vždy u daného kurzu. Cena kurzu je totožná s cenou kurzu u pořadatele, nedochází zde k žádnému navýšení.

Úvodní ustanovení

Tyto Podmínky upravují podmínky užívání internetových stránek [rekvalifikacni-kurzy.info] třetími osobami (dále jen "Podmínky"). Prosíme všechny osoby, které navštívily Stránky [rekvalifikacni-kurzy.info] (dále jen "Uživatelé") poprvé nebo se s Podmínkami ještě neseznámili, aby tak učinily před započetím užívání Stránek [rekvalifikacni-kurzy.info].

Provozovatel stránek [rekvalifikacni-kurzy.info] s adresou domovské stránky www.rekvalifikacni-kurzy.info je fyzická osoba 'Mgr. Maník Radek, MBA' IČO: 49480057, Potoční 8, 617 00 Brno CZ (dále provozovatel), Tel: 775 193 488, která je oprávněna v souladu s právními předpisy k jejich šíření.

Autorská práva a ochranné známky

Jakékoliv užití Stránek [rekvalifikacni-kurzy.info] nebo jejich části jiné než pro osobní potřebu, zejména jejich další užití formou šíření, kopírování, dalšího zpracování nebo úpravou či pořizování dalších rozmnoženin JE MOŽNÉ i bez písemného souhlasu provozovatele a v těchto případech vždy musí být stránky [rekvalifikacni-kurzy.info] uvedeny jako zdroj.

Bez uvedení zdroje není povolena jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na stránkách [rekvalifikacni-kurzy.info], a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty, SMS zpráv a včetně zahrnutí těchto materiálů nebo jejich části do rámců či překopírování do vnitropodnikové či jiné privátní sítě a včetně uchovávání v jakýchkoli databázích.

Dále jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného charakteru stránek [rekvalifikacni-kurzy.info].

Obsah Stránek [rekvalifikacni-kurzy.info]

Veškerý obsah stránek [rekvalifikacni-kurzy.info] slouží pouze pro informaci. Obsah stránek [rekvalifikacni-kurzy.info] byl získán ze zdrojů, které považujeme za spolehlivé. Neodpovídáme za správnost, úplnost a aktuálnost tohoto obsahu.

Obsah Stránek [rekvalifikacni-kurzy.info] je průběžně obnovován a upravován. Informace, data nebo jiná sdělení uveřejněná na stránkách [rekvalifikacni-kurzy.info] musí být posuzovány ve vztahu k okamžiku jejich prvotního uveřejnění.

Uveřejnění jakékoliv informace, služby, dat, sdělení nebo reklamy na stránkách [rekvalifikacni-kurzy.info] nemá povahu nabídky, doporučení nebo jiného stanoviska ze strany provozovatele ve vztahu k takovéto informaci, službě, datům, sdělení nebo reklamě. Pokud není výslovně uvedeno jinak, nemá obsah stránek [rekvalifikacni-kurzy.info] povahu výzvy, podnětu nebo návrhu na uzavření smlouvy nebo k zahájení jakékoliv transakce.

Zřeknutí se odpovědnosti za kvalitu údajů: Informace o kurzech a/nebo školení uvedené na těchto webových stránkách jsou poskytovány jednotlivými školícími firmami a organizacemi. Neneseme odpovědnost ani jakkoli neručíme za jejich obsah či hodnověrnost.

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu stránek [rekvalifikacni-kurzy.info].

Vyloučení odpovědnosti a záruk

Každý uživatel užívá stránky [rekvalifikacni-kurzy.info] na vlastní riziko.

Provozovatel nepořádá žádné školení a ani kurzy, pouze zprostředkovává prezentaci a kontakt na pořadatele kurzů a/nebo školení. Firma 'Maník Radek' neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu stránek [rekvalifikacni-kurzy.info].

Provozovatel dále neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním stránek [rekvalifikacni-kurzy.info] a dále za škody vzniklé z důvodu jejich částečné a/nebo úplné nefunkčnosti.

Provozovatel nezaručuje možnost připojení a bezchybné fungování stránek [rekvalifikacni-kurzy.info] a neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v důsledku nemožnosti připojení k těmto stránkám a/nebo nemožnosti využívání jejich obsahu.

Provozovatel neodpovídá ani neručí za závazky osob, jejichž nabídky jsou ve formě reklamy, inzerce či jinak uvedeny na stránkách [rekvalifikacni-kurzy.info]. Provozovatel není účastníkem žádných právních vztahů, které uživatel naváže s takovými třetími osobami.

Provozovatel neodpovídá za pravdivost, obsah a formu reklamy třetích osob na stránkách [rekvalifikacni-kurzy.info].

Odkazy a propojení s jinými www stránkami

Provozovatel neodpovídá za obsah www stránek, které jsou dostupné prostřednictvím stránek [rekvalifikacni-kurzy.info], jakož ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na takovýchto www stránkách. Provozovatel neodpovídá za obsah www stránek, ze kterých je možné se připojit na stránky [rekvalifikacni-kurzy.info], jakož ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na takovýchto www stránkách.

Upozornění pro právnické osoby

Pokud se pro určitou službu jako uživatel registruje právnická osoba, může tak učinit pouze prostřednictvím osoby, která je k tomu v souladu s jejími interními pravidly oprávněna. Provozovatel neodpovídá za žádnou škodu nebo újmu vzniklou třetím osobám v souvislosti s tím, že registraci právnické osoby provede subjekt k tomu nepovolaný.

GDPR & Ochrana dat a osobních údajů

Obecná ustanovení

Na ochranu osobních údajů klademe velký důraz. Citlivá data (jako například přihlašovací heslo) jsou šifrována a nelze je zpětně zjistit. Kontaktní údaje nikdy nepředáváme do doby, než je zprostředkována samotná objednávka/přihláška či pokud nám to neukládá zákon.

Účelem tohoto dokumentu je informovat vás o rozsahu a způsobu ukládání vašich osobních údajů, vašich právech a o formě jakou můžete svá práva uplatňovat.

Zpracování osobních údajů na stránkách [rekvalifikacni-kurzy.info] provádí OBEC.net s.r.o. IČ: 25564919 . Zpracovatel je řádně registrován na Úřadě pro ochranu osobních údajů.
ÚdajRegistraceVeřejné
E-mailová adresaAnoNe
Jméno/PříjmeníAnoNe
AdresaAnoNe
TelAnoNe
IČO/DIČAno (nepovinné)Ne
IP adresaAnoNe
Rodné čísloNeNe
Datum narozeníPouze na vyžádání, neregistrujemeNe
VzděláníNeNe
Údaje o přihláškáchAnoNe
Údaje o dotazechAnoNe
Údaje o platbáchNeNe


Účel a způsob zpracování osobních údajů

Abychom mohli zprostředkovat vaši přihlášku potřebujeme znát a dále zpracovávat vaše osobní údaje. Tyto údaje zpracováváme výhradně za účelem zprostředkování uzavření kupní/zprostředkovatelské smlouvy a právním základem takového zpracování je tedy plnění této smlouvy.

Tyto osobní údaje od vás získáváme výhradně na základě vyplněním vašich údajů na webové stránce s přihláškou.

Doba zpracování těchto údajů je po dobu vyřizování přihlášky plus dobu minimálně 10 let, neboť tak nám to přikazuje daňový zákon.

Marketingová komunikace

V případě, že nám udělíte souhlas, budeme vaše osobní údaje (e-mailovou adresu) využívat pro zasílání novinek. V žádném případě nebude vaše e-mailová adresa předána třetím stranám a váš souhlas se zasíláním marketingových sdělení můžete kdykoliv a s okamžitou platností odvolat kliknutím na odkaz uvedený v každé emailové zprávě.

E-mailová podpora

V případě, že nás kontaktujete na některém z našich kontaktních emailů nebo pomocí kontaktního formuláře nebo prostřednictvím dotazu ke kurzu, můžeme vás požádat o poskytnutí jednoznačných identifikačních informací, které poslouží k ověření oprávněnosti vašeho požadavku. E-mailovou komunikaci s vámi archivujeme. Právním základem takového zpracování je náš oprávněný zájem.

V případě dotazů ke kurzu, může si školící firma vyžádat následující osobní údaje: Jméno a příjmení, kontaktní telefon, email.

Telefonická podpora

V případě, že nás kontaktujete na některém z našich kontaktních telefonních čísel, na začátku hovoru vás můžeme požádat o poskytnutí jednoznačných identifikačních informací, které poslouží k ověření oprávněnosti vašeho požadavku. Právním základem takového zpracování je náš oprávněný zájem.

Cookies

Při používání našich internetových stránek může docházet ke zpracování vašich osobních údajů prostřednictvím cookies. Cookies jsou krátké textové soubory, které si internetové stránky ukládají na pevný disk počítače nebo mobilního zařízení uživatele. Často jde o nastavení, které uživateli usnadní používání stránek.

Ukládáme následující druhy cookies:
 • Technické cookies, které jsou nezbytné pro zajištění základní funkčnosti stránek (identifikátor session).
 • Cookies třetích stran určené pro měření anonymních dat o chování uživatelů a sledování návštěvnosti pomocí Google Analytics za účelem lepšího přizpůsobení stránek pro uživatele.
 • Nastavení cookies
 • Pravidla pro používání nebo zablokování cookies si může každý uživatel nastavit ve svém internetovém prohlížeči.
 • Uživatel si může nastavit povolení nebo odmítnutí veškerých nebo pouze některých souborů cookies. Zablokování souborů cookies nebude mít negativní vliv na použitelnost webové stránky
 • Uživatel může svou volbu ohledně nastavení cookies kdykoliv změnit. Uživatel může již uložené soubory cookies vymazat ve svém internetovém prohlížeči.
 • Detailní informace o nastavení ukládání souborů cookies v prohlížeči lze nalézt na stránkách poskytovatele konkrétního internetového prohlížeče


 • Ochrana osobních údajů

  V souvislosti s některými službami může existovat zákonem stanovená povinnost poskytnutí osobních údajů.

  Každý Uživatel, který poskytl osobní údaje, má Zákonem stanovené právo písemně požádat správce o poskytnutí informace o tom, jaké osobní údaje o něm správce zpracovává, pokud právní předpisy nestanoví jinak. V případě, že Uživatel zjistí, že došlo k porušení povinností správcem nebo zpracovatelem, má právo postupovat v souladu s § 21 Zákona.

  Pokud se Uživatel registroval pro jakékoliv služby poskytované nebo nabízené na stránkách [rekvalifikacni-kurzy.info], může kdykoliv tuto registraci zrušit.

  Údaje o pověřenci pro zpracování osobních údajů:

  pověřenec: Mgr. Radek Maník, tel: 775193488, email: manik(at)rekvalifikacni-kurzy.info

  Vymazání vašich osobních údajů

  Kdykoliv nás můžete požádat o vymazání vašich osobních údajů. Pokud nás oslovíte s takovou žádostí, smažeme bez zbytečného odkladu všechny vaše osobní údaje, které máme, pokud však vaše osobní údaje nepotřebujeme pro plnění smluvních a zákonných povinností či ochranu našich oprávněných zájmů, jak jsou popsány výše.
 • Pokud došlo k odeslání přihlášky, údaje týkající se této přihlášky jsme povinni uchovávat po dobu minimálně 10 let od odeslání.

  Odvolání platnosti souhlasu

  Udělený souhlas ke zpracování některých osobních údajů (např. údajů pro marketingové účely) můžete kdykoliv odvolat bez uvedení důvodů. Berte prosím na vědomí, že odvolání vašeho souhlasu nemá vliv na zákonnost jakéhokoliv zpracování prováděného na základě dříve uděleného souhlasu.

  Elektronická komunikace

  Při elektronické komunikaci prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu) nejsou informace obsažené ve zprávě kódovány. Z tohoto důvodu doporučujeme Uživatelům, aby prostřednictvím elektronické pošty neposílali žádné informace, které považují za osobní, důvěrné, popř. které jsou chráněny v souladu s právními předpisy nebo na jejichž utajení mají zájem.

  Obchodní podmínky

 • Způsob a forma platby: viz podmínky jednotlivých pořadatelů kurzu
 • Odstoupení od smlouvy: od smlouvy můžete bez jakékoli sankce odstoupit do 14 dnů od odeslání přihlášky. Dále platí podmínky jednotlivých pořadatelů kurzů, podle daného kurzu.
 • Údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů: Pokud mezi prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.
  Mimosoudní řešení sporů zejména prostřednictvím mediace či arbitráže (rozhodčího řízení); řešení sporů uvedeným způsobem je založeno na dobrovolné účasti obou stran, objektivitě a nestrannosti řízení.
  Dozorovým a kontrolním orgánem státní správy je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce kontroluje a dozoruje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost na vnitřním trhu, poskytující spotřebitelský úvěr nebo provozující tržiště (tržnice), pokud podle zvláštních právních předpisů nevykonává tento dozor jiný správní úřad (bližší informace jsou uvedeny v zákoně č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci).

  Platnost a účinnost

  Pokud není výslovně uvedeno jinak, jsou Podmínky platné a účinné dnem jejich prvotního uveřejnění na Stránkách [rekvalifikacni-kurzy.info]. Dokument v této verzi byl vytvořen dne 23.05.2018, datum poslední revize je 23.05.2018 a tímto dnem nabývá platnosti.

 •  

  Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


  Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

   

  Registrace nové školící firmy


  Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
   

  REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


  MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | SLEVA Zlevněné kurzy

   


  rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2024 | Kontakt | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
  CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info