REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # POVINNOSTI MZDOVYCH UCTAREN PO UZAVRENI KALENDARNIHO ROKU 2023 A NOVINKY ROKU 2024

 

Povinnosti mzdových účtáren po uzavření kalendářního roku 2023 a novinky roku 2024Cena kurzu:
    ... bez DPH: 2.590 CZK /Kurz
    ... včetně DPH: 3.134 CZK /Kurz


Na semináři budete upozorněni na veškeré úkony, které je v mzdové účtárně třeba učinit po uzavření kalendářního roku a také na novinky roku následujícího, které nám výrazně ovlivní zpracování mezd. * • změny v roce 2023 a změny pro rok 2024 – jak tyto změny ovlivní zúčtování mezd a jak v praxi postupovat, změny v oblasti dohod, změny v oblasti doručování, změny v oblasti práce z domova a další, • splnění náležitostí pro uplatnění daňových slev a daňového zvýhodnění za rok 2023 a pro rok 2024, • kdy je nutné nejpozději učinit prohlášení poplatníka, • jak prokazovat slevy na dani a daňové zvýhodnění pro RZD za rok 2023, • kdy je možné nejpozději podepsat žádost o roční zúčtování daní, • kdo je vyloučen ze zpracování ročního zúčtování daně u zaměstnavatele za rok 2023, • zpětné učinění prohlášení poplatníka, • kdy je možné nejpozději zpracovat roční zúčtování daní za rok 2023, • poskytnutí potvrzení o zdanitelných příjmech zaměstnanci; forma, termín, náležitosti tohoto potvrzení, • vystavení Potvrzení o zdanitelných příjmech po zpracování ročního zúčtování nebo pro podání daňového přiznání, • mzdové listy za rok 2023 – upozornění, co musí obsahovat mzdový list; náležitosti mzdového listu v roce 2023 a 2024, • archivace mzdového listu a případně jiných dokumentů, pokud mzdový list neobsahuje veškeré potřebné údaje, • plnění ZPS – zaměstnavatelé povinní podat hlášení o plnění ZPS, jak správně vyplnit formulář a dopočítat plnění do státního rozpočtu, nejpozdější termín podání – změny pro plnění vyplývající ze zákona o zaměstnanosti, • vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti a vyúčtování daně vybírané zvláštní sazbou – srážkovou daní, termíny podání, formuláře, jak správně tyto formuláře vyplnit, • zpracování ELDP – více souběžných pracovněprávních vztahů, jak správně vyplnit ELDP, povinnosti ke SSZ (zasílání dokladů elektronicky), • změny v dalších souvisejících mzdových oblastech pro rok 2024. Odpovědi na dotazy. ... © 1. VOX a.s.
 
Tento kurz už byl smazán

Pro aktuální kurzy pokračujte na hlavní nabídce:
http://www.rekvalifikacni-kurzy.info

Podobné kurzy: Povinnosti mzdových účtáren po uzavření kalendářního roku 2023 a novinky roku 2024 ::


... kurz již nelze objednat ...


Odkaz na podobný kurz a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:


Nebo hledat podobné kurzy Povinnosti mzdových účtáren po uzavření kalendářního roku 2023 a novinky roku 2024 s aktuálním termínem konání školení

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Jak vybrat seriózní agenturu, spolehlivé zaměstnance a na co si dát pozor Od konce roku 2017 je klíčové znát všechny novelizované pracovněprávní předpisy, které souvisejí s agenturním zaměstnáváním. Zvýšila se totiž odpovědnost nejen ze strany agentur práce, ale zejména zaměstnavatelů, které využívají jejich služby.
Praha 1 , Praha
 > Agenturní zaměstnávání od A do Z - Práva a povinnosti při využití agenturních zaměstnanců

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Akreditace: MV - AK - PV-456 - 2022; Vidimace a legalizace (webinář) Cíl semináře Seznámit posluchače s aktuálními změnami v oblasti vidimace a legalizace účinnými od 1. 7.
Praha , Praha
 > E-Legalizace a aktuální novinky na úseku vidimace a legalizace

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Akreditace: MV - AK - PV-456 - 2022; Vidimace a legalizace (webinář) Cíl semináře Seznámit posluchače s aktuálními změnami v oblasti vidimace a legalizace účinnými od 1. 7.
online , eLearning
 > E-Legalizace a aktuální novinky na úseku vidimace a legalizace

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Cíle kurzu: Seznámíte se se změnami, které platí pro rok 2024 v oblasti účetnictví a daní. Přednáší daňová a účetní poradkyně.
on-line , eLearning
 > Novinky v účetnictví a daních v roce 2024 - online záznam semináře

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Rekvalifikační kurz :
Ve Sbírce zákonů byla zveřejněna novela zákona o zadávání veřejných zakázek (zákon č. 134 - 2016 Sb.
Olomouc , Olomoucký kraj
 > Veřejné zakázky – podlimitní a nadlimitní režim – NOVELA S ÚČINNOSTÍ 16. 7. 2023 – ZMĚNA TERMÍNU NA 04.06.2024 Z PRACOVNÍCH DŮVODŮ PANA LEKTORA

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Na kurzu si stručně zopakujete platnou právní úpravu daně z příjmů pro neziskové organizace a z praktických příkladů a zkušeností zjistíte, jak se tyto předpisy promítají do praxe neziskových organizací. Vyzkoušíte si připravit a vyplnit přiznání k dani z příjmů neziskové organizace.
Praha , Praha
 > Přiznání k dani z příjmů neziskové organizace za rok 2023 (pravidla + příklady + případová studie)

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Na kurzu si stručně zopakujete platnou právní úpravu daně z příjmů pro neziskové organizace a z praktických příkladů a zkušeností zjistíte, jak se tyto předpisy promítají do praxe neziskových organizací. Vyzkoušíte si připravit a vyplnit přiznání k dani z příjmů neziskové organizace.
online , eLearning
 > Přiznání k dani z příjmů neziskové organizace za rok 2023 (pravidla + příklady + případová studie)

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Základní délka kurzu je jeden den. Výuka probíhá na počítačové učebně vybavené datovým projektorem.
Praha 5 , Praha
 > Účetně administrativní povinnosti ve společnosti

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Formalizovanost procesu zadávacích řízení v režimu zákona je velmi striktní, co se týče přípravy zadávacích podmínek, procesu výběru dodavatele, uzavření a plnění smlouvy i jejích změn. V průběhu semináře bude průřezově komentován celý předpis se zaměřením na praktické zkušenosti s aplikací poslední novely účinné od července 2023.
Praha , Praha
 > Veřejné zakázky – novelizace zákona 2023 –  praktické zkušenosti s aktuálními změnami a první výkladové odezvy

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Formalizovanost procesu zadávacích řízení v režimu zákona je velmi striktní, co se týče přípravy zadávacích podmínek, procesu výběru dodavatele, uzavření a plnění smlouvy i jejích změn. V průběhu semináře bude průřezově komentován celý předpis se zaměřením na praktické zkušenosti s aplikací poslední novely účinné od července 2023.
online , eLearning
 > Veřejné zakázky – novelizace zákona 2023 –  praktické zkušenosti s aktuálními změnami a první výkladové odezvy

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Cíle kurzu: Seznámíte se se změnami, které platí pro rok 2024 v oblasti účetnictví a daní. Přednáší daňová a účetní poradkyně.
on-line , eLearning
 > Novinky v účetnictví a daních v roce 2024 - online záznam semináře

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Z programu semináře vybíráme: * Účinnost nového stavebního zákona a přechodná období: postup stavebního při posuzování žádostí o umístění - povolení stavby podané za účinnosti současného stavebního zákona, v období do 30. 6.
Praha , Praha
 > Povolování záměrů v době účinnosti dvou stavebních zákonů (zákona č. 183/2006 Sb. a zákona č. 283/2021 Sb.) - NOVINKA

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Z programu semináře vybíráme: * Účinnost nového stavebního zákona a přechodná období: postup stavebního při posuzování žádostí o umístění - povolení stavby podané za účinnosti současného stavebního zákona, v období do 30. 6.
online , eLearning
 > Povolování záměrů v době účinnosti dvou stavebních zákonů (zákona č. 183/2006 Sb. a zákona č. 283/2021 Sb.) - NOVINKA - ON-LINE

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Osnova semináře: * Zákon o kybernetické bezpečnosti a související předpisy – stručné shrnutí aktuálního stavu - Na koho současná regulace dopadá a co požaduje - Institucionální zajištění kybernetické bezpečnosti * Směrnice NIS2 a nový zákon o kybernetické bezpečnosti - Co směrnice NIS2 požaduje
online , eLearning
 > (Nový) zákon o kybernetické bezpečnosti a nová směrnice NIS2 - dopady a povinnosti - ON-LINE

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Odborný program semináře: * Stanovení hospodářského výsledku před zdaněním * Položky zvyšující hospodářský výsledek - Částky neoprávněně zkracující příjmy, nepeněžní příjmy - Částky uplatněné v předchozích obdobích jako daňově účinné náklady, pokud následně došlo k porušení podmínek pro jejich daňovou uznateln
Praha , Praha
 > Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2023 úpravy výsledku hospodaření, stanovení základu daně a výpočet daňové povinnosti včetně praktických příkladů

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Odborný program semináře: * Stanovení hospodářského výsledku před zdaněním * Položky zvyšující hospodářský výsledek - Částky neoprávněně zkracující příjmy, nepeněžní příjmy - Částky uplatněné v předchozích obdobích jako daňově účinné náklady, pokud následně došlo k porušení podmínek pro jejich daňovou uznateln
online , eLearning
 > Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2023 úpravy výsledku hospodaření, stanovení základu daně a výpočet daňové povinnosti včetně praktických příkladů - ON-LINE

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Kurz-školení Oracle Database 19c: Novinky pro administrátory představuje administrátorům databázového systému novinky verze Oracle 19c na úrovni bezpečnosti, obnovování, výkonnosti, monitorování
Praha,Ostrava , Moravskoslezský kraj
 > Kurz-školení Oracle Database 19c: Novinky pro administrátory

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Cíle kurzu: Seznámíte se se změnami, které platí pro rok 2024 v oblasti účetnictví a daní. Přednáší daňová a účetní poradkyně.
on-line , eLearning
 > Novinky v účetnictví a daních v roce 2024 - online záznam semináře

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Vlastní obsah: * Úvod, aneb k čemu je nám vlastně územní plánování (a navazující činnosti) dobré … * Právní předpisy * Kvalitní základy vědomostí * Část první. Bez plánování to nejde - Užitky - Územně analytické podklady (ÚAP) - Územně plánovací dokumentace (ÚPD).
Praha , Praha
 > Základy územního plánování a stavebního řádu pro realitní makléře či správce nemovitostí - NOVINKA

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Vlastní obsah: * Úvod, aneb k čemu je nám vlastně územní plánování (a navazující činnosti) dobré … * Právní předpisy * Kvalitní základy vědomostí * Část první. Bez plánování to nejde - Užitky - Územně analytické podklady (ÚAP) - Územně plánovací dokumentace (ÚPD).
online , eLearning
 > Základy územního plánování a stavebního řádu pro realitní makléře či správce nemovitostí - NOVINKA - ON-LINE

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Akreditace: MV - AK - PV-511 - 2022, Zákoník práce - aktuality a praxe (webinář)
Praha , Praha
 > Praktické poznatky k novelizacím zákoníku práce 2023/2024 – kritický pohled

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Akreditace: MV - AK - PV-511 - 2022, Zákoník práce - aktuality a praxe (webinář)
online , eLearning
 > Praktické poznatky k novelizacím zákoníku práce 2023/2024 – kritický pohled


Povinnosti mzdových účtáren po uzavření kalendářního roku 2023 a novinky roku 2024

Téma kurzu: Mzdy, sociální a zdravotní pojištění, Účetnictví obecně, Personální strategie a politika, Kurzy on-line ve virtuální učebně, Mzdové účetnictví

Určeno pro ...

Seminář je určen mzdovým účetním.


Přednáší ...


Vladislava Dvořáková, DiS.


Program kurzu, obsah studia ...

změny v roce 2023 a změny pro rok 2024 – jak tyto změny ovlivní zúčtování mezd a jak v praxi postupovat, změny v oblasti dohod, změny v oblasti doručování, změny v oblasti práce z domova a další,

splnění náležitostí pro uplatnění daňových slev a daňového zvýhodnění za rok 2023 a pro rok 2024,

kdy je nutné nejpozději učinit prohlášení poplatníka,

jak prokazovat slevy na dani a daňové zvýhodnění pro RZD za rok 2023,

kdy je možné nejpozději podepsat žádost o roční zúčtování daní,

kdo je vyloučen ze zpracování ročního zúčtování daně u zaměstnavatele za rok 2023,

zpětné učinění prohlášení poplatníka,

kdy je možné nejpozději zpracovat roční zúčtování daní za rok 2023,

poskytnutí potvrzení o zdanitelných příjmech zaměstnanci; forma, termín, náležitosti tohoto potvrzení,

vystavení Potvrzení o zdanitelných příjmech po zpracování ročního zúčtování nebo pro podání daňového přiznání,

mzdové listy za rok 2023 – upozornění, co musí obsahovat mzdový list; náležitosti mzdového listu v roce 2023 a 2024,

archivace mzdového listu a případně jiných dokumentů, pokud mzdový list neobsahuje veškeré potřebné údaje,

plnění ZPS – zaměstnavatelé povinní podat hlášení o plnění ZPS, jak správně vyplnit formulář a dopočítat plnění do státního rozpočtu, nejpozdější termín podání – změny pro plnění vyplývající ze zákona o zaměstnanosti,

vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti a vyúčtování daně vybírané zvláštní sazbou – srážkovou daní, termíny podání, formuláře, jak správně tyto formuláře vyplnit,

zpracování ELDP – více souběžných pracovněprávních vztahů, jak správně vyplnit ELDP, povinnosti ke SSZ (zasílání dokladů elektronicky),

změny v dalších souvisejících mzdových oblastech pro rok 2024.


Odpovědi na dotazy.Další popis (úroveň, podmínky účasti, minimální znalosti) ...

Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace. Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30. Připojit se můžete z počítače i mobilu. V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy. Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 78
07.) , se vším vám pomůžeme. Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno. On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.


Obsah kurzu/školení

změny v roce 2023 a změny pro rok 2024 – jak tyto změny ovlivní zúčtování mezd a jak v praxi postupovat, změny v oblasti dohod, změny v oblasti doručování, změny v oblasti práce z domova a další,

splnění náležitostí pro uplatnění daňových slev a daňového zvýhodnění za rok 2023 a pro rok 2024,

kdy je nutné nejpozději učinit prohlášení poplatníka,

jak prokazovat slevy na dani a daňové zvýhodnění pro RZD za rok 2023,

kdy je možné nejpozději podepsat žádost o roční zúčtování daní,

kdo je vyloučen ze zpracování ročního zúčtování daně u zaměstnavatele za rok 2023,

zpětné učinění prohlášení poplatníka,

kdy je možné nejpozději zpracovat roční zúčtování daní za rok 2023,

poskytnutí potvrzení o zdanitelných příjmech zaměstnanci; forma, termín, náležitosti tohoto potvrzení,

vystavení Potvrzení o zdanitelných příjmech po zpracování ročního zúčtování nebo pro podání daňového přiznání,

mzdové listy za rok 2023 – upozornění, co musí obsahovat mzdový list; náležitosti mzdového listu v roce 2023 a 2024,

archivace mzdového listu a případně jiných dokumentů, pokud mzdový list neobsahuje veškeré potřebné údaje,

plnění ZPS – zaměstnavatelé povinní podat hlášení o plnění ZPS, jak správně vyplnit formulář a dopočítat plnění do státního rozpočtu, nejpozdější termín podání – změny pro plnění vyplývající ze zákona o zaměstnanosti,

vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti a vyúčtování daně vybírané zvláštní sazbou – srážkovou daní, termíny podání, formuláře, jak správně tyto formuláře vyplnit,

zpracování ELDP – více souběžných pracovněprávních vztahů, jak správně vyplnit ELDP, povinnosti ke SSZ (zasílání dokladů elektronicky),

změny v dalších souvisejících mzdových oblastech pro rok 2024.


Odpovědi na dotazy.Cíl školení / poznámka ke kurzu

Na semináři budete upozorněni na veškeré úkony, které je v mzdové účtárně třeba učinit po uzavření kalendářního roku a také na novinky roku následujícího, které nám výrazně ovlivní zpracování mezd.


Informace o rekvalifikaci


Tento kurz není rekvalifikační

Povinnosti mzdových účtáren po uzavření kalendářního roku 2023 a novinky roku 2024
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]


Není vypsaný žádný termín, ... :(

Podobné kurzy a nebo školení: Povinnosti mzdových účtáren po uzavření kalendářního roku 2023 a novinky roku 2024


... kurz již nelze objednat ...

... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy Povinnosti mzdových účtáren po uzavření kalendářního roku 2023 a novinky roku 2024Další naše kurzy a školeníZAVOLEJTE MI: Vyžádání kontaktu


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | Povinnosti | mzdových | účtáren | uzavření | kalendářního | roku | 2023 | novinky | 2024
 Pořadatel kurzu: 1. VOX a.s.

Firma VOX působí na trhu vzdělávacích firem od roku 1993 jako fyzická osoba „Ing. Zdenka Vostrovská, CSc. – VOX“. Od roku 1990 do roku 1993 se zabývala vedením účetnictví, likvidací firem, ekonomickým, finančním a daňovým poradenstvím. Vzdělávací aktivity přešly dnem 1. 1. 2005 na akciovou společnost 1.VOX a. s. [dále jen VOX]. ...dále viz: 1. VOX a.s.
 


 

Dotaz ke kurzu

Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-110119


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

Povinnosti mzdových účtáren po uzavření kalendářního roku 2023 a novinky roku 2024

... kurz již nelze objednat ...

... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy Povinnosti mzdových účtáren po uzavření kalendářního roku 2023 a novinky roku 2024


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Kurzy a akce

kurzy rekvalifikace
2022-05-11 


^

Summit Academy RAZU sport kurzy - Pustevny

kurzy rekvalifikace
2022-02-09 


^

kurz freedivingu

kurz rekvalifikace
2022-02-04 


^

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2024 | Kontakt | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info