REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # MANAZER JAKO KOUC KOUCOVANI PRO MANAZERY

 

Manažer jako kouč, koučování pro manažeryCena kurzu:
    ... bez DPH: 5.490 CZK /Kurz
    ... včetně DPH: 6.643 CZK /Kurz


Odnesete si praktické poznatky, jak koučovat jednotlivce i jak koučovat tým. Nacvičíte si poskytování zpětné vazby koučovacím stylem, dozvíte se, jaké má mít předpoklady manažer – kouč. Zjistíte, s jakými variantami je možné při koučování pracovat. * • proč může být koučování jedním z užitečných stylů situačního manažerského vedení, • kdy, jak a koho koučovat nebo nekoučovat, • v jakých situacích je pro manažera dobré využít koučování týmu a kdy nikoliv, • techniky vedení koučovacího rozhovoru metodou GROW, • techniky a možnosti koučování týmu, • otázky při koučování týmu a jak je správně používat, • “strategie efektivního řešení” a její místo v koučování, • brainstorming – nástroj ke koučování skupiny. ... © 1. VOX a.s.
 
Tento kurz už byl smazán

Pro aktuální kurzy pokračujte na hlavní nabídce:
http://www.rekvalifikacni-kurzy.info

Podobné kurzy: Manažer jako kouč, koučování pro manažery ::


... kurz již nelze objednat ...


Odkaz na podobný kurz a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:


Nebo hledat podobné kurzy Manažer jako kouč, koučování pro manažery s aktuálním termínem konání školení

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2024
Moderní manažerský reporting je charakterizován naprostým napojením na strategii a ostatní důležité řídící procesy. Teprve až poté má smysl zabývat se správným výběrem dat a vhodnou vizualizací.
Praha , Praha
 > Moderní manažerský reporting a KPI

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2024
Základní délka kurzu je jeden den. Výuka probíhá na počítačové učebně vybavené datovým projektorem.
Praha 5 , Praha
 > MS Excel – manažerské nástroje

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2024
Kurz Vám pomůže uchopit správně nové výzvy a příležitosti v rámci požadavků norem ISO 2700x. Cílem kurzu je také seznámit účastníky s novými trendy a nejvíce osvědčenými praktikami v oblasti informační bezpečnosti a naučit je reagovat na změněné podmínky z pohledu aplikace požadavků normy ISO/IEC 270001.
Brno , Jihomoravský kraj
 > Manažer ISMS – nové výzvy a příležitostiISMS Manager - Advanced

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2024
Kurz Vám pomůže uchopit správně nové výzvy a příležitosti v rámci požadavků norem ISO 2700x. Cílem kurzu je také seznámit účastníky s novými trendy a nejvíce osvědčenými praktikami v oblasti informační bezpečnosti a naučit je reagovat na změněné podmínky z pohledu aplikace požadavků normy ISO/IEC 270001.
Praha , Praha
 > Manažer ISMS – nové výzvy a příležitostiISMS Manager - Advanced

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2024
Odnesete si komunikační techniky, se kterými zvládnete i komplikované komunikační situace. Poznáte škálu možných reakcí i řešení nedorozumění, včetně uklidnění hrozícího konfliktu.
Praha , Praha
 > Manažerská komunikace – získejte nadhled ve složitých situacích

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Jsme tu proto, abychom vám, začínajícím manažerům kvality, změnili život.  Podrobně vás provedeme všemi úhly pohledu na svět ISO, které potřebujete znát a porozumět jim.
Pardubice , Pardubický kraj
 > Školení Manažer kvality – komplexní vzdělávací cyklus

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Získáte poznatky a dovednosti, které jsou důležité pro vaši základní a častou manažerskou aktivitu – rozhodování. Neboť kvalita vašeho rozhodování ovlivňuje do značné míry výsledky i efektivitu fungování celé firmy.
Praha , Praha
 > Proces manažerského rozhodování v praxi: postupy, metody a nástroje

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Položte základy své vlastní manažerské strategie, na nichž budete dál stavět Někdo je rozeným vůdcem, jiný bojuje s nejistotou. Nikdo není perfektním manažerem od prvního dne ve funkci.
Praha 1 , Praha
 > Manažer na startovní čáře - Jak uspět v roli manažera

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Rozebereme nejzávažnější manažerské chyby a stereotypy spojené s řízením lidí. Odnesete si poznatky, jak se těmto chybám propříště vyhnout a jakým způsobem průběžně zlepšovat schopnosti a dovednosti manažera.
online , eLearning
 > Deset nejdražších chyb při řízení lidí aneb co se lze naučit z manažerských selhání

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Základní délka kurzu jsou tři dny. Výuka probíhá na počítačové učebně vybavené datovým projektorem.
Praha 5 , Praha
 > MS Excel pro ekonomy a manažery

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Získáte potřebnou sebedůvěru a zlepšete své manažerské dovednosti Naučte se řešit obtížné manažerské situace, aniž byste museli slevit ze svých cílů, ale naopak se jim více přiblížit. Přinášíme Vám rozbor nejčastějších situací, ve kterých se jako exponovaní manažeři ocitáte.
Praha 1 , Praha
 > 7 nejobtížnějších situací manažera - Řešení s nadhledem a rozmyslem

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Základní délka kurzu jsou dva dny. Kurz může být na požádání přizpůsoben do 1 – 3 dnů v závislosti na množství praktických cvičení a rozsahu probírané látky.
Praha 5 , Praha
 > Finanční minimum manažera

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Základní délka kurzu je jeden den. Výuka probíhá na počítačové učebně vybavené datovým projektorem.
Praha 5 , Praha
 > MS Excel – manažerské nástroje

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
pracovní postupy personalisty soulad se zákoníkem práce BOZP a PO pracovně lékařské služby
Praha 1 , Praha
 > Personalistika v praxi # pro personalisty a manažery

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Úvod do zákona o PLS tématika zpracování posudků o zdr. způsobilosti povinnosti zaměstnavatele a další témata !
Praha 1 , Praha
 > Pracovně lékařské služby v praxi # pro personalisty, manažery firem

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Potřebujete rychle proniknout do „nezáživného“ světa financí? Ne každý se dokáže zeptat na zdánlivě „jednoduché a samozřejmé“ záležitosti a leckdy schází jen znalost souvislostí.
Praha , Praha
 > Finance pro nefinanční manažery – komplexní přehled včetně příkladů

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Potřebujete rychle proniknout do „nezáživného“ světa financí? Ne každý se dokáže zeptat na zdánlivě „jednoduché a samozřejmé“ záležitosti a leckdy schází jen znalost souvislostí.
online , eLearning
 > Finance pro nefinanční manažery – komplexní přehled včetně příkladů

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Pojďme si na rovinu říci, že manažer kvality nemá na růžích ustláno. Každý den čelí řadě nelehkých výzev a úkolů, na které ho nikdo nepřipravuje.
Pardubice , Pardubický kraj
 > Školení efektivní manažer kvality – jak uřídit sebe a své kolegy

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Finanční řízení bylo dříve velmi podceňovanou částí podnikové ekonomiky, v současné době se považuje za vrchol řízení celé firmy a velmi zásadně ovlivňuje stabilitu a životnost firmy. Na kurzu proniknete do zásadních oblastí finančního řízení od vytvoření firemní strategie a nastavení procesů, přes orientaci ve finančních výkazech a práci s daty, finanční a
Praha , Praha
 > Finanční řízení pro manažeryFinancial Management for Managers

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Finanční řízení bylo dříve velmi podceňovanou částí podnikové ekonomiky, v současné době se považuje za vrchol řízení celé firmy a velmi zásadně ovlivňuje stabilitu a životnost firmy. Na kurzu proniknete do zásadních oblastí finančního řízení od vytvoření firemní strategie a nastavení procesů, přes orientaci ve finančních výkazech a práci s daty, finanční a
Brno , Jihomoravský kraj
 > Finanční řízení pro manažeryFinancial Management for Managers

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Zaměříme se na základní manažerské předpoklady úspěšného řízení a vedení lidí. Získáte návody a nástroje k řízení a vedení spolupracovníků.
online , eLearning
 > Jak úspěšně zvládnout prvních 100 dní na manažerské pozici: na co se soustředit a jakým chybám se vyhnout

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Trénink u vás posílí jistotu v zacházení s vašimi podřízenými i nadřízenými a vytvoří základ pro vaši efektivní komunikaci i v nesnadných situacích Připravujete se na roli manažera? Nechte se vést profesionály, jejich zkušenostmi a radami z praxe.
Praha 1 , Praha
 > Nově na manažerské pozici: Z kolegy nadřízeným - Kompaktní know-how pro úspěšný start


Manažer jako kouč, koučování pro manažery

Téma kurzu: Manažerské dovednosti (soft skills), Obchodní, prodejní dovednosti (Marketing), Personalistika a osobnostní rozvoj, Personální strategie a politika, Řízení podniku a strategické plánování

Určeno pro ...

Seminář je určen všem, kteří chtějí rozšířit své manažerské dovednosti také o dovednost vedení týmu koučovacím způsobem.


Přednáší ...


Ivona Homolková


Program kurzu, obsah studia ...

proč může být koučování jedním z užitečných stylů situačního manažerského vedení,

kdy, jak a koho koučovat nebo nekoučovat,

v jakých situacích je pro manažera dobré využít koučování týmu a kdy nikoliv,

techniky vedení koučovacího rozhovoru metodou GROW,

techniky a možnosti koučování týmu,

otázky při koučování týmu a jak je správně používat,

“strategie efektivního řešení” a její místo v koučování,

brainstorming – nástroj ke koučování skupiny.Další popis (úroveň, podmínky účasti, minimální znalosti) ...

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.


Obsah kurzu/školení

proč může být koučování jedním z užitečných stylů situačního manažerského vedení,

kdy, jak a koho koučovat nebo nekoučovat,

v jakých situacích je pro manažera dobré využít koučování týmu a kdy nikoliv,

techniky vedení koučovacího rozhovoru metodou GROW,

techniky a možnosti koučování týmu,

otázky při koučování týmu a jak je správně používat,

“strategie efektivního řešení” a její místo v koučování,

brainstorming – nástroj ke koučování skupiny.Cíl školení / poznámka ke kurzu

Odnesete si praktické poznatky, jak koučovat jednotlivce i jak koučovat tým. Nacvičíte si poskytování zpětné vazby koučovacím stylem, dozvíte se, jaké má mít předpoklady manažer – kouč.
Zjistíte, s jakými variantami je možné při koučování pracovat.


Informace o rekvalifikaci


Tento kurz není rekvalifikační

Manažer jako kouč, koučování pro manažery
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]


Praha SMOSK [K Centrum], Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Manažer jako kouč, koučování pro manažery (kurz)
11. 4. 2024; 9:00–16:00

[PODOBNÝ KURZ] Odnesete si praktické poznatky, jak koučovat jednotlivce i jak koučovat tým. Nacvičíte si poskytování zpětné vazby koučovacím stylem, zjistíte, s jakými principy je možné při koučování pracovat. Dozvíte se, jaké má mít předpoklady manažer – kouč.
*


proč může být koučování jedním z možných stylů situačního manažerského vedení,
východiska, cíle a užitek koučování týmu,
kdy je pro manažera vhodné koučování týmu využít a kdy nikoliv,
techniky a možnosti koučování týmu,
otázky – jak je správně používat,
strategie „efektivního řešení“ a její místo v koučování,
techniky vedení koučovacího rozhovoru metodou GROW,
kdy, jak, koho koučovat nebo také nekoučovat,
brainstorming – nástroj ke koučování skupiny.11. 4. 2024; 9:00–16:00 - - - - - kód: 2420580 - 5 590 Kč + DPH Základní cena, kód: 242058A - 10 621 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 242058B - 15 093 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 242058C - 19 006 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

5.590 CZK /KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah


Praha SMOSK [K Centrum], Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Manažer jako kouč, koučování pro manažery (kurz)
20. 6. 2024; 9:00–16:00

[PODOBNÝ KURZ] Odnesete si praktické poznatky, jak koučovat jednotlivce i jak koučovat tým. Nacvičíte si poskytování zpětné vazby koučovacím stylem, zjistíte, s jakými principy je možné při koučování pracovat. Dozvíte se, jaké má mít předpoklady manažer – kouč.
*


proč může být koučování jedním z možných stylů situačního manažerského vedení,
východiska, cíle a užitek koučování týmu,
kdy je pro manažera vhodné koučování týmu využít a kdy nikoliv,
techniky a možnosti koučování týmu,
otázky – jak je správně používat,
strategie „efektivního řešení“ a její místo v koučování,
techniky vedení koučovacího rozhovoru metodou GROW,
kdy, jak, koho koučovat nebo také nekoučovat,
brainstorming – nástroj ke koučování skupiny.20. 6. 2024; 9:00–16:00 - - - - - kód: 2420590 - 5 590 Kč + DPH Základní cena, kód: 242059A - 10 621 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 242059B - 15 093 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 242059C - 19 006 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

5.590 CZK /KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsahDalší naše kurzy a školení


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | Manažer | jako | kouč, | koučování | pro | manažery
 Pořadatel kurzu: 1. VOX a.s.

Firma VOX působí na trhu vzdělávacích firem od roku 1993 jako fyzická osoba „Ing. Zdenka Vostrovská, CSc. – VOX“. Od roku 1990 do roku 1993 se zabývala vedením účetnictví, likvidací firem, ekonomickým, finančním a daňovým poradenstvím. Vzdělávací aktivity přešly dnem 1. 1. 2005 na akciovou společnost 1.VOX a. s. [dále jen VOX]. ...dále viz: 1. VOX a.s.
 


 

Dotaz ke kurzu

Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-103401


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

Manažer jako kouč, koučování pro manažery

... kurz již nelze objednat ...

... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy Manažer jako kouč, koučování pro manažery


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Kurzy a akce

kurzy rekvalifikace
2022-05-11 


^

Summit Academy RAZU sport kurzy - Pustevny

kurzy rekvalifikace
2022-02-09 


^

kurz freedivingu

kurz rekvalifikace
2022-02-04 


^

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2024 | Kontakt | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info