REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # NEMOVITOSTI A BYTY PRIJMY Z PRONAJMU A UBYTOVANI V DANOVEM PRIZNANI

 

Nemovitosti a byty – příjmy z pronájmu a ubytování v daňovém přiznáníCena kurzu:
    ... bez DPH: 2.490 CZK /Kurz
    ... včetně DPH: 3.013 CZK /Kurz


Na semináři získáte aktuální a komplexní informace o daňových aspektech spojených s pronájmem nemovitostí. Odnesete si informace o správném postupu stanovení daňového základu u příjmů z pronájmu dle § 9 zákona o dani z příjmů. * Daň z příjmů: • příjmy z pronájmů dle § 9 zákona o dani z příjmů, • daňově uznatelné výdaje, • opravy a technické zhodnocení, • stanovení vstupní ceny a odpisy nemovitostí, • úroky z úvěrů a poplatky za služby spojené s nemovitostí, • paušál na dopravu, • daňový základ a vyplnění daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob, • prodej pronajímané nemovitostí. Daň z přidané hodnoty: • obrat pro účely DPH, • povinnost registrace k DPH, osoba identifikovaná k dani, • osvobozené příjmy. Daň z nemovitých věcí: • daň ze staveb a pozemků – nejčastější příklady z praxe. Rozdílnost pronájmů a ubytování z daňového hlediska. Odpovědi na dotazy. ... © 1. VOX a.s.
 
Tento kurz už byl smazán

Pro aktuální kurzy pokračujte na hlavní nabídce:
http://www.rekvalifikacni-kurzy.info

Podobné kurzy: Nemovitosti a byty – příjmy z pronájmu a ubytování v daňovém přiznání ::


... kurz již nelze objednat ...


Odkaz na podobný kurz a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:


Nebo hledat podobné kurzy Nemovitosti a byty – příjmy z pronájmu a ubytování v daňovém přiznání s aktuálním termínem konání školení

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Cíle kurzu: V tomto online kurzu získáte znalosti z oblasti daň z příjmů fyzických osob. Kurz obsahuje videa, ve kterých Vám naši daňoví poradci vysvětlí problematiku srozumitelnou formou.
on-line , eLearning
 > Daň z příjmů fyzických osob - online kurz

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Cíle kurzu: V tomto online kurzu získáte znalosti z oblasti daň z příjmů právnických osob. Kurz obsahuje 21 videí, ve kterých Vám problematiku srozumitelnou formou vysvětlí daňový poradce.
on-line , eLearning
 > Daň z příjmů právnických osob - online kurz

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Program kurzu Vezmeme si k ruce daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob a u každého řádku si řekneme, co do něj patří. Ukážeme si, jak si v přiznání poradit s polhůtními závazky, opravnými položkami či neuhrazeným pojistným za zaměstnance.
On-Line , eLearning
 > Přiznání k DPPO - řádek po řádku

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
- Uzavírané smlouvy a realitní procesy - Důležité zákony a nemovitostní paragrafy Seminář je určen realitním makléřům a manažerům RK a poskytne Vám právní informace nezbytné pro bezproblémové podnikání v realitách . Dále Vám umožní získat či prohloubit si potřebné znalosti ohledně toho, kterým právním aspektům je potřeba věnovat zvláštní pozo
Brno , Jihomoravský kraj
 > Právo a nemovitosti v realitní praxi - jasně, přehledně a srozumitelně

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Cíle kurzu: V tomto online kurzu získáte znalosti z oblasti daň z příjmů fyzických osob. Kurz obsahuje videa, ve kterých Vám naši daňoví poradci vysvětlí problematiku srozumitelnou formou.
on-line , eLearning
 > Daň z příjmů fyzických osob - online kurz

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Cíle kurzu: V tomto online kurzu získáte znalosti z oblasti daň z příjmů právnických osob. Kurz obsahuje 21 videí, ve kterých Vám problematiku srozumitelnou formou vysvětlí daňový poradce.
on-line , eLearning
 > Daň z příjmů právnických osob - online kurz

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
- Uzavírané smlouvy a realitní procesy - Důležité zákony a nemovitostní paragrafy Seminář je určen realitním makléřům a manažerům RK a poskytne Vám právní informace nezbytné pro bezproblémové podnikání v realitách . Dále Vám umožní získat či prohloubit si potřebné znalosti ohledně toho, kterým právním aspektům je potřeba věnovat zvláštní pozo
Praha , Praha
 > Právo a nemovitosti v realitní praxi - jasně, přehledně a srozumitelně

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Akreditace: MPSV - A2021 - 0510-SP - VP; Akreditováno pod názvem: Sociální práce s nízkopříjmovými seniory – základní východiska a možná řešení MV - AK - PV-693 - 2022; Sociální práce s nízkopříjmovými seniory – základní východiska a možná řešení (webinář) Cíl semináře Cílem semináře je představit účastníkům kurzu východiska pro aplikaci efektivní soci
Praha , Praha
 > Sociální práce s nízkopříjmovými seniory – základní východiska a možná řešení

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Akreditace: MPSV - A2021 - 0510-SP - VP; Akreditováno pod názvem: Sociální práce s nízkopříjmovými seniory – základní východiska a možná řešení MV - AK - PV-693 - 2022; Sociální práce s nízkopříjmovými seniory – základní východiska a možná řešení (webinář) Cíl semináře Cílem semináře je představit účastníkům kurzu východiska pro aplikaci efektivní soci
online , eLearning
 > Sociální práce s nízkopříjmovými seniory – základní východiska a možná řešení

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Na kurzu si stručně zopakujete platnou právní úpravu daně z příjmů pro neziskové organizace a z praktických příkladů a zkušeností zjistíte, jak se tyto předpisy promítají do praxe neziskových organizací. Vyzkoušíte si připravit a vyplnit přiznání k dani z příjmů neziskové organizace.
Praha , Praha
 > Přiznání k dani z příjmů neziskové organizace za rok 2023 (pravidla + příklady + případová studie)

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Na kurzu si stručně zopakujete platnou právní úpravu daně z příjmů pro neziskové organizace a z praktických příkladů a zkušeností zjistíte, jak se tyto předpisy promítají do praxe neziskových organizací. Vyzkoušíte si připravit a vyplnit přiznání k dani z příjmů neziskové organizace.
online , eLearning
 > Přiznání k dani z příjmů neziskové organizace za rok 2023 (pravidla + příklady + případová studie)

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Cíle kurzu: V tomto online kurzu získáte znalosti z oblasti daň z příjmů fyzických osob. Kurz obsahuje videa, ve kterých Vám naši daňoví poradci vysvětlí problematiku srozumitelnou formou.
on-line , eLearning
 > Daň z příjmů fyzických osob - online kurz

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Cíle kurzu: V tomto online kurzu získáte znalosti z oblasti daň z příjmů právnických osob. Kurz obsahuje 21 videí, ve kterých Vám problematiku srozumitelnou formou vysvětlí daňový poradce.
on-line , eLearning
 > Daň z příjmů právnických osob - online kurz

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Program kurzu Definice účetní versus daňová Ocenění Zařazení do užívání Způsoby pořízení Odpisování Technické zhodnocení versus oprava Dotace Vyřazení z evidence Specifické případy Tohoto školení se můžete zúčastnit ON-LINE! Pro více informací klikněte zde .
Prostějov , Olomoucký kraj
 > Hmotný majetek a nehmotný majetek v podvojném účetnictví a dani z příjmů u podnikatelů

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Program kurzu Definice účetní versus daňová Ocenění Zařazení do užívání Způsoby pořízení Odpisování Technické zhodnocení versus oprava Dotace Vyřazení z evidence Specifické případy Tohoto školení se můžete zúčastnit také prezenčně! Více informací zde .
On-Line , eLearning
 > Hmotný majetek a nehmotný majetek v podvojném účetnictví a dani z příjmů u podnikatelů - Přímý přenos školení

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Cíl semináře Cílem tohoto semináře je seznámit účastníky s obsahem katastru nemovitostí, jaké nemovitosti, zejména jaké stavby jsou předmětem evidování v katastru nemovitostí a jaké jsou podklady pro jejich zápis. Seminář přináší odpovědi na otázky: co se rozumí z hlediska zápisu do katastru nemovitostí nadzemní stavbou, podzemní stavbou
Praha , Praha
 > Katastr nemovitostí - problematika staveb

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Cíl semináře Cílem tohoto semináře je seznámit účastníky s obsahem katastru nemovitostí, jaké nemovitosti, zejména jaké stavby jsou předmětem evidování v katastru nemovitostí a jaké jsou podklady pro jejich zápis. Seminář přináší odpovědi na otázky: co se rozumí z hlediska zápisu do katastru nemovitostí nadzemní stavbou, podzemní stavbou
online , eLearning
 > Katastr nemovitostí - problematika staveb

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Odborný program semináře: * Stanovení hospodářského výsledku před zdaněním * Položky zvyšující hospodářský výsledek - Částky neoprávněně zkracující příjmy, nepeněžní příjmy - Částky uplatněné v předchozích obdobích jako daňově účinné náklady, pokud následně došlo k porušení podmínek pro jejich daňovou uznateln
Praha , Praha
 > Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2023 úpravy výsledku hospodaření, stanovení základu daně a výpočet daňové povinnosti včetně praktických příkladů

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Odborný program semináře: * Stanovení hospodářského výsledku před zdaněním * Položky zvyšující hospodářský výsledek - Částky neoprávněně zkracující příjmy, nepeněžní příjmy - Částky uplatněné v předchozích obdobích jako daňově účinné náklady, pokud následně došlo k porušení podmínek pro jejich daňovou uznateln
online , eLearning
 > Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2023 úpravy výsledku hospodaření, stanovení základu daně a výpočet daňové povinnosti včetně praktických příkladů - ON-LINE

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Cíle kurzu: V tomto online kurzu získáte znalosti z oblasti daň z příjmů fyzických osob. Kurz obsahuje videa, ve kterých Vám naši daňoví poradci vysvětlí problematiku srozumitelnou formou.
on-line , eLearning
 > Daň z příjmů fyzických osob - online kurz

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Cíle kurzu: V tomto online kurzu získáte znalosti z oblasti daň z příjmů právnických osob. Kurz obsahuje 21 videí, ve kterých Vám problematiku srozumitelnou formou vysvětlí daňový poradce.
on-line , eLearning
 > Daň z příjmů právnických osob - online kurz

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Rekvalifikační kurz :
Úvod – právní úprava, nejdůležitější změny. Stavba jako součást pozemku.
Olomouc , Olomoucký kraj
 > Katastr nemovitostí – včetně aktuální legislativy


Nemovitosti a byty – příjmy z pronájmu a ubytování v daňovém přiznání

Téma kurzu: Účetnictví obecně, Kurzy on-line ve virtuální učebně, DPH, Daně, Kurzy pro realitní makléře a správce nemovitostí, Oceňování a odhady nemovitostí

Určeno pro ...

Seminář je určen zejména osobám pronajimajícím nemovitostí, dále daňovým poradcům, auditorům, účetním, ekonomům a všem dalším zájemcům z řad široké odborné veřejnosti, kteří potřebují ujasnit daňové aspekty v souvislosti s pronájmy nemovitostí.


Přednáší ...


Ing. Julie Vasko


Program kurzu, obsah studia ...
Daň z příjmů:

příjmy z pronájmů dle § 9 zákona o dani z příjmů,

daňově uznatelné výdaje,

opravy a technické zhodnocení,

stanovení vstupní ceny a odpisy nemovitostí,

úroky z úvěrů a poplatky za služby spojené s nemovitostí,

paušál na dopravu,

daňový základ a vyplnění daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob,

prodej pronajímané nemovitostí.


Daň z přidané hodnoty:

obrat pro účely DPH,

povinnost registrace k DPH, osoba identifikovaná k dani,

osvobozené příjmy.


Daň z nemovitých věcí:

daň ze staveb a pozemků – nejčastější příklady z praxe.


Rozdílnost pronájmů a ubytování z daňového hlediska.


Odpovědi na dotazy.Další popis (úroveň, podmínky účasti, minimální znalosti) ...

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka. Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).


Obsah kurzu/školení
Daň z příjmů:

příjmy z pronájmů dle § 9 zákona o dani z příjmů,

daňově uznatelné výdaje,

opravy a technické zhodnocení,

stanovení vstupní ceny a odpisy nemovitostí,

úroky z úvěrů a poplatky za služby spojené s nemovitostí,

paušál na dopravu,

daňový základ a vyplnění daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob,

prodej pronajímané nemovitostí.


Daň z přidané hodnoty:

obrat pro účely DPH,

povinnost registrace k DPH, osoba identifikovaná k dani,

osvobozené příjmy.


Daň z nemovitých věcí:

daň ze staveb a pozemků – nejčastější příklady z praxe.


Rozdílnost pronájmů a ubytování z daňového hlediska.


Odpovědi na dotazy.Cíl školení / poznámka ke kurzu

Na semináři získáte aktuální a komplexní informace o daňových aspektech spojených s pronájmem nemovitostí. Odnesete si informace o správném postupu stanovení daňového základu u příjmů z pronájmu dle § 9 zákona o dani z příjmů.


Informace o rekvalifikaci


Tento kurz není rekvalifikační

Nemovitosti a byty – příjmy z pronájmu a ubytování v daňovém přiznání
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]


Není vypsaný žádný termín, ... :(

Podobné kurzy a nebo školení: Nemovitosti a byty – příjmy z pronájmu a ubytování v daňovém přiznání


... kurz již nelze objednat ...

... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy Nemovitosti a byty – příjmy z pronájmu a ubytování v daňovém přiznáníDalší naše kurzy a školeníZAVOLEJTE MI: Vyžádání kontaktu


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | Nemovitosti | byty | příjmy | pronájmu | ubytování | daňovém | přiznání
 Pořadatel kurzu: 1. VOX a.s.

Firma VOX působí na trhu vzdělávacích firem od roku 1993 jako fyzická osoba „Ing. Zdenka Vostrovská, CSc. – VOX“. Od roku 1990 do roku 1993 se zabývala vedením účetnictví, likvidací firem, ekonomickým, finančním a daňovým poradenstvím. Vzdělávací aktivity přešly dnem 1. 1. 2005 na akciovou společnost 1.VOX a. s. [dále jen VOX]. ...dále viz: 1. VOX a.s.
 


 

Dotaz ke kurzu

Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-111715


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

Nemovitosti a byty – příjmy z pronájmu a ubytování v daňovém přiznání

... kurz již nelze objednat ...

... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy Nemovitosti a byty – příjmy z pronájmu a ubytování v daňovém přiznání


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Kurzy a akce

kurzy rekvalifikace
2022-05-11 


^

Summit Academy RAZU sport kurzy - Pustevny

kurzy rekvalifikace
2022-02-09 


^

kurz freedivingu

kurz rekvalifikace
2022-02-04 


^

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2024 | Kontakt | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info