REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # OCENOVANI NEMOVITOSTI

 

Oceňování nemovitostíCena kurzu:
    ... bez DPH: 2.490 CZK /Kurz
    ... včetně DPH: 3.013 CZK /Kurz


Účast na semináři zvýší vaši orientaci v oblasti nemovitostního trhu – získáte přehled o veřejně dostupných zdrojích informací o nemovitém majetku, seznámíte se s oceňovacími principy nemovitého majetku a s faktory, které ovlivňují jeho hodnotu v daném místě a čase. * • úvod do problematiky oceňování, • jak se orientovat v oceněních, odhadech a posudcích, • jaká data použít, • základní hodnotvorné parametry, • ocenění metodou nákladovou, • porovnávací, reziduální, výnosové oceňování, • legislativa, ukázky, příklady. Odpovědi na dotazy. ... © 1. VOX a.s.
 
Tento kurz už byl smazán

Pro aktuální kurzy pokračujte na hlavní nabídce:
http://www.rekvalifikacni-kurzy.info

Podobné kurzy: Oceňování nemovitostí ::


... kurz již nelze objednat ...


Odkaz na podobný kurz a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:


Nebo hledat podobné kurzy Oceňování nemovitostí s aktuálním termínem konání školení

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Chcete získat maximum informací a dovedností z oblasti arteterapie? Objednejte si náš cenově zvýhodněný balíček a ušetříte.
Ostrava-Vítkovice , Moravskoslezský kraj
 > CENOVĚ ZVÝHODNĚNÝ BALÍČEK: Arteterapie

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
- Uzavírané smlouvy a realitní procesy - Důležité zákony a nemovitostní paragrafy Seminář je určen realitním makléřům a manažerům RK a poskytne Vám právní informace nezbytné pro bezproblémové podnikání v realitách . Dále Vám umožní získat či prohloubit si potřebné znalosti ohledně toho, kterým právním aspektům je potřeba věnovat zvláštní pozo
Brno , Jihomoravský kraj
 > Právo a nemovitosti v realitní praxi - jasně, přehledně a srozumitelně

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
- Uzavírané smlouvy a realitní procesy - Důležité zákony a nemovitostní paragrafy Seminář je určen realitním makléřům a manažerům RK a poskytne Vám právní informace nezbytné pro bezproblémové podnikání v realitách . Dále Vám umožní získat či prohloubit si potřebné znalosti ohledně toho, kterým právním aspektům je potřeba věnovat zvláštní pozo
Praha , Praha
 > Právo a nemovitosti v realitní praxi - jasně, přehledně a srozumitelně

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Cíl semináře Cílem tohoto semináře je seznámit účastníky s obsahem katastru nemovitostí, jaké nemovitosti, zejména jaké stavby jsou předmětem evidování v katastru nemovitostí a jaké jsou podklady pro jejich zápis. Seminář přináší odpovědi na otázky: co se rozumí z hlediska zápisu do katastru nemovitostí nadzemní stavbou, podzemní stavbou
Praha , Praha
 > Katastr nemovitostí - problematika staveb

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Cíl semináře Cílem tohoto semináře je seznámit účastníky s obsahem katastru nemovitostí, jaké nemovitosti, zejména jaké stavby jsou předmětem evidování v katastru nemovitostí a jaké jsou podklady pro jejich zápis. Seminář přináší odpovědi na otázky: co se rozumí z hlediska zápisu do katastru nemovitostí nadzemní stavbou, podzemní stavbou
online , eLearning
 > Katastr nemovitostí - problematika staveb

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Rekvalifikační kurz :
Úvod – právní úprava, nejdůležitější změny. Stavba jako součást pozemku.
Olomouc , Olomoucký kraj
 > Katastr nemovitostí – včetně aktuální legislativy

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Jaké jsou ty fungující způsoby prodeje, které realitním kancelářím nejvíce vydělávají, a kde jsou ty skryté možnosti pro zvýšení produktivity makléřů?   Tento kurz zahrnuje to nejpodstatnější , s čím se makléři setkávají a potýkají v rámci prodejní fáze realitní činnosti, je zaměřen na praktická doporučení a činnosti práce makléře.
Brno , Jihomoravský kraj
 > MODUL 2.3 - Prodej nemovitostí v realitní praxi

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Program semináře: * Nemovitosti – věcněprávní zajištění přístupu a rizika absence přístupu - nezbytná cesta (základní otázky přístupu přes cizí pozemek – téma je podrobně přednášeno jako samostatné celodenní téma) - sousedská práva (dílčí instituty zajišťující přístup na cizí pozemek) - služebnosti – způsob
Praha , Praha
 > Nemovitosti - zajištění přístupu a nároky k cizím nemovitostem (aktualizovaná podoba)

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Program semináře: * Nemovitosti – věcněprávní zajištění přístupu a rizika absence přístupu - nezbytná cesta (základní otázky přístupu přes cizí pozemek – téma je podrobně přednášeno jako samostatné celodenní téma) - sousedská práva (dílčí instituty zajišťující přístup na cizí pozemek) - služebnosti – způsob
online , eLearning
 > Nemovitosti - zajištění přístupu a nároky k cizím nemovitostem (aktualizovaná podoba) - ON-LINE

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Vlastní obsah: * Úvod, aneb k čemu je nám vlastně územní plánování (a navazující činnosti) dobré … * Právní předpisy * Kvalitní základy vědomostí * Část první. Bez plánování to nejde - Užitky - Územně analytické podklady (ÚAP) - Územně plánovací dokumentace (ÚPD).
Praha , Praha
 > Základy územního plánování a stavebního řádu pro realitní makléře či správce nemovitostí - NOVINKA

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Vlastní obsah: * Úvod, aneb k čemu je nám vlastně územní plánování (a navazující činnosti) dobré … * Právní předpisy * Kvalitní základy vědomostí * Část první. Bez plánování to nejde - Užitky - Územně analytické podklady (ÚAP) - Územně plánovací dokumentace (ÚPD).
online , eLearning
 > Základy územního plánování a stavebního řádu pro realitní makléře či správce nemovitostí - NOVINKA - ON-LINE

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Na semináři získáte komplexní pohled na účetní a daňovou problematiku nemovitých věcí a jejich nájmu (pachtu), finančního leasingu, a to z hlediska daně z příjmu, DPH i daně z nemovitých věcí. Celá problematika bude spojena s probíráním praktických příkladů.
Praha , Praha
 > Nemovitosti a jejich nájem z účetního a daňového pohledu včetně praktických příkladů

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Na semináři získáte komplexní pohled na účetní a daňovou problematiku nemovitých věcí a jejich nájmu (pachtu), finančního leasingu, a to z hlediska daně z příjmu, DPH i daně z nemovitých věcí. Celá problematika bude spojena s probíráním praktických příkladů.
online , eLearning
 > Nemovitosti a jejich nájem z účetního a daňového pohledu včetně praktických příkladů

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Akreditace: MV - AK - PV-99 - 2024; Nemovitosti - zajištění přístupu a nároky k cizím nemovitostem (webinář)
Praha , Praha
 > Nemovitosti - zajištění přístupu a nároky k cizím nemovitostem

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Akreditace: MV - AK - PV-99 - 2024; Nemovitosti - zajištění přístupu a nároky k cizím nemovitostem (webinář)
online , eLearning
 > Nemovitosti - zajištění přístupu a nároky k cizím nemovitostem

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Vlastní obsah: * Předkontraktační odpovědnost * Vzájemná informační povinnost * Zamezení modifikace * Obchodní zvyklosti * Zavedená praxe stran * Změny smlouvy * Závislé smlouvy * Změna okolností * Následná nemožnost plnění * Smluvní pokuty * Necht
Praha , Praha
 > Specifika smluv o nemovitostech

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Vlastní obsah: * Předkontraktační odpovědnost * Vzájemná informační povinnost * Zamezení modifikace * Obchodní zvyklosti * Zavedená praxe stran * Změny smlouvy * Závislé smlouvy * Změna okolností * Následná nemožnost plnění * Smluvní pokuty * Necht
online , eLearning
 > Specifika smluv o nemovitostech - ON-LINE

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Jaké jsou ty fungující způsoby prodeje, které realitním kancelářím nejvíce vydělávají, a kde jsou ty skryté možnosti pro zvýšení produktivity makléřů?   Tento kurz zahrnuje to nejpodstatnější , s čím se makléři setkávají a potýkají v rámci prodejní fáze realitní činnosti, je zaměřen na praktická doporučení a činnosti práce makléře.
Praha , Praha
 > MODUL 2.3 - Prodej nemovitostí v realitní praxi

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2024
Odborný program semináře * Co patří mezi nemovité věci? * Co je stavbou ve smyslu soukromého práva?
Praha , Praha
 > O katastru nemovitostí a nemovitých věcech vůbec (aktuálně a přehledně)

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2024
Odborný program semináře * Co patří mezi nemovité věci? * Co je stavbou ve smyslu soukromého práva?
online , eLearning
 > O katastru nemovitostí a nemovitých věcech vůbec (aktuálně a přehledně) - ON-LINE

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2024
Obsah semináře Vady a omezení seznatelné z veřejných seznamů nejde jen o KN, ale i další …. * Věcná vs.
Praha , Praha
 > Právní a faktické vady nemovitostí

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2024
Obsah semináře Vady a omezení seznatelné z veřejných seznamů nejde jen o KN, ale i další …. * Věcná vs.
online , eLearning
 > Právní a faktické vady nemovitostí - ON-LINE


Oceňování nemovitostí

Téma kurzu: Finance a bankovnictví, Občanské právo, Obchodní právo, Kurzy pro realitní makléře a správce nemovitostí, Oceňování a odhady nemovitostí

Určeno pro ...

Seminář je určen širší veřejnosti (fyzickým i právnickým osobám) s portfoliem nemovitostních aktiv, kteří mají zájem dozvědět se praktické informace spojené s oceňováním tohoto typu majetku, a dále je určen těm, kteří o pořízení nemovitosti uvažují.


Přednáší ...


Radka Chaloupková


Program kurzu, obsah studia ...

úvod do problematiky oceňování,

jak se orientovat v oceněních, odhadech a posudcích,

jaká data použít,

základní hodnotvorné parametry,

ocenění metodou nákladovou,

porovnávací, reziduální, výnosové oceňování,

legislativa, ukázky, příklady.


Odpovědi na dotazy.Další popis (úroveň, podmínky účasti, minimální znalosti) ...

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka. Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).


Obsah kurzu/školení

úvod do problematiky oceňování,

jak se orientovat v oceněních, odhadech a posudcích,

jaká data použít,

základní hodnotvorné parametry,

ocenění metodou nákladovou,

porovnávací, reziduální, výnosové oceňování,

legislativa, ukázky, příklady.


Odpovědi na dotazy.Cíl školení / poznámka ke kurzu

Účast na semináři zvýší vaši orientaci v oblasti nemovitostního trhu – získáte přehled o veřejně dostupných zdrojích informací o nemovitém majetku, seznámíte se s oceňovacími principy nemovitého majetku a s faktory, které ovlivňují jeho hodnotu v daném místě a čase.


Informace o rekvalifikaci


Tento kurz není rekvalifikační

Oceňování nemovitostí
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]


Není vypsaný žádný termín, ... :(

Podobné kurzy a nebo školení: Oceňování nemovitostí


... kurz již nelze objednat ...

... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy Oceňování nemovitostíDalší naše kurzy a školeníZAVOLEJTE MI: Vyžádání kontaktu


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | Oceňování | nemovitostí
 Pořadatel kurzu: 1. VOX a.s.

Firma VOX působí na trhu vzdělávacích firem od roku 1993 jako fyzická osoba „Ing. Zdenka Vostrovská, CSc. – VOX“. Od roku 1990 do roku 1993 se zabývala vedením účetnictví, likvidací firem, ekonomickým, finančním a daňovým poradenstvím. Vzdělávací aktivity přešly dnem 1. 1. 2005 na akciovou společnost 1.VOX a. s. [dále jen VOX]. ...dále viz: 1. VOX a.s.
 


 

Dotaz ke kurzu

Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-110358


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

Oceňování nemovitostí

... kurz již nelze objednat ...

... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy Oceňování nemovitostí


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Kurzy a akce

kurzy rekvalifikace
2022-05-11 


^

Summit Academy RAZU sport kurzy - Pustevny

kurzy rekvalifikace
2022-02-09 


^

kurz freedivingu

kurz rekvalifikace
2022-02-04 


^

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2024 | Kontakt | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info