REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # ROCNI ZUCTOVANI ZALOH NA DAN Z PRIJMU FYZICKYCH OSOB ZE ZAVISLE CINNOSTI A DANOVEHO ZVYH

 
Rekvalifikační-kurzy.info | Mzdy, sociální a zdravotní pojištění | Účetnictví obecně | Personální strategie a politika | Obchodní právo | Kurzy on-line ve virtuální učebně > Roční zúčtování záloh na daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění za rok 2023, změny pro rok 2024

Roční zúčtování záloh na daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění za rok 2023, změny pro rok 2024Cena kurzu:
    ... bez DPH: 2.590 CZK /Kurz
    ... včetně DPH: 3.134 CZK /Kurz


Získáte aktuální informace o správném postupu při ročním zúčtování záloh daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a seznámíte se změnami pro rok 2024, pokud budou v době konání známé. Program bude upřesněn na základě legislativního vývoje a s ohledem na postup při schvalování změn pracovněprávních předpisů. * 2. seminář: Uplatňování ročních slev v rámci ročního zúčtování daně ze závislé činnosti u poplatníka daně: • roční sleva na manželku, manžela poplatníka, • nezdanitelné částky ze základu daně u poplatníka, • podmínky a způsoby prokazování ročních slev a nezdanitelných částek ze základu daně. Vyúčtování daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti – zaměstnavatel: • porovnání měsíčních záloh za zaměstnance s měsíčními rekapitulacemi odvodu záloh na daň, • provedení inventarizace měsíčních plateb záloh daně ze závislé činnosti, • zjištění měsíčního počtu zaměstnanců k poslednímu dni kalendářního měsíce, • sestavení vlastního formuláře „ Vyúčtování daně…“, • přílohy k ročnímu vyúčtování. Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmu fyzických osob: • porovnání měsíčních plateb srážkové daně s měsíčními rekapitulacemi odvodu srážkové daně, • provedení inventarizace plateb srážkové daně, • sestavení vlastního formuláře „Vyúčtování daně vybírané srážkou…“, • příloha k vyúčtování daně vybírané srážkou. Povinnosti zaměstnavatele vůči finančnímu úřadu: • závazné termíny, • způsoby podání vyúčtování. Praktické příklady na vyplňování tiskopisů o ročním zúčtování daně. Odpovědi na dotazy. ... © 1. VOX a.s.
 
Tento kurz už byl smazán

Pro aktuální kurzy pokračujte na hlavní nabídce:
http://www.rekvalifikacni-kurzy.info

Podobné kurzy: Roční zúčtování záloh na daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění za rok 2023, změny pro rok 2024 ::


... kurz již nelze objednat ...


Odkaz na podobný kurz a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:


Nebo hledat podobné kurzy s aktuálním termínem konání školení

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Rekvalifikační kurz :
Po úspěšném absolvování kurzu Obsluha osobního počítače absolvent zná obsluhu osobního počítače, ovládá orientaci v terminologii, umí ovládat MS Windows, zná základní návyky práce se soubory a adresáři, má znalost textového editoru MS Word, tabulkového procesoru MS Excel, prezentačního softwaru MS PowerPoint. Umí obsluhovat a vyhledávat na interne
Havířov, Karviná, Frýdek Míste , Moravskoslezský kraj
 > OBSLUHA OSOBNÍHO POČÍTAČE

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Akreditace: MPSV - A2020 - 1113-SP - PC - PP - VP; Virtuální svět a jeho nebezpečí MŠMT - 28093 - 2022-1-974; Prevence rizikového chování ve školském prostředí Cílem semináře je seznámit účastníky semináře s fenoménem kyberšikany ve školství, popsat jeho základní formy, projevy, následky a možnosti řešení. Seminář provede účastníky rů
online , eLearning
 > Prevence závislostí na technologiích - rizika virtuálního světa (sociální sítě, hry, závislost) nejen pro učitele

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Cíle kurzu: V tomto online kurzu získáte znalosti z oblasti daň z příjmů fyzických osob. Kurz obsahuje videa, ve kterých Vám naši daňoví poradci vysvětlí problematiku srozumitelnou formou.
on-line , eLearning
 > Daň z příjmů fyzických osob - online kurz

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Cíle kurzu: V tomto online kurzu získáte znalosti z oblasti daň z příjmů právnických osob. Kurz obsahuje 21 videí, ve kterých Vám problematiku srozumitelnou formou vysvětlí daňový poradce.
on-line , eLearning
 > Daň z příjmů právnických osob - online kurz

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Rekvalifikační kurz :
Ve Sbírce zákonů byla zveřejněna novela zákona o zadávání veřejných zakázek (zákon č. 134 - 2016 Sb.
Olomouc , Olomoucký kraj
 > Veřejné zakázky – podlimitní a nadlimitní režim – NOVELA S ÚČINNOSTÍ 16. 7. 2023 – ZMĚNA TERMÍNU NA 04.06.2024 Z PRACOVNÍCH DŮVODŮ PANA LEKTORA

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Chcete získat maximum informací a dovedností z oblasti arteterapie? Objednejte si náš cenově zvýhodněný balíček a ušetříte.
Ostrava-Vítkovice , Moravskoslezský kraj
 > CENOVĚ ZVÝHODNĚNÝ BALÍČEK: Arteterapie

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Cíle kurzu: V tomto online kurzu získáte znalosti z oblasti daň z příjmů fyzických osob. Kurz obsahuje videa, ve kterých Vám naši daňoví poradci vysvětlí problematiku srozumitelnou formou.
on-line , eLearning
 > Daň z příjmů fyzických osob - online kurz

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Cíle kurzu: V tomto online kurzu získáte znalosti z oblasti daň z příjmů právnických osob. Kurz obsahuje 21 videí, ve kterých Vám problematiku srozumitelnou formou vysvětlí daňový poradce.
on-line , eLearning
 > Daň z příjmů právnických osob - online kurz

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Vyzkoušejte si a natrénujte jednání s „vaší“ komplikovanou osobou Setkáváte se v osobních i pracovních vztazích s lidmi, se kterými není vždy lehké vyjít? Jaké jsou motivy lidí, kteří dělají při jednání potíže?
Praha 1 , Praha
 > Trénink jednání a komunikace s komplikovanými osobami - Jak se nenechat vyvést z rovnováhy

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Rekvalifikační kurz :
Po úspěšném absolvování kurzu Obsluha osobního počítače absolvent zná obsluhu osobního počítače, ovládá orientaci v terminologii, umí ovládat MS Windows, zná základní návyky práce se soubory a adresáři, má znalost textového editoru MS Word, tabulkového procesoru MS Excel, prezentačního softwaru MS PowerPoint. Umí obsluhovat a vyhledávat na interne
Havířov, Karviná, Frýdek Míste , Moravskoslezský kraj
 > OBSLUHA OSOBNÍHO POČÍTAČE

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Na kurzu si stručně zopakujete platnou právní úpravu daně z příjmů pro neziskové organizace a z praktických příkladů a zkušeností zjistíte, jak se tyto předpisy promítají do praxe neziskových organizací. Vyzkoušíte si připravit a vyplnit přiznání k dani z příjmů neziskové organizace.
Praha , Praha
 > Přiznání k dani z příjmů neziskové organizace za rok 2023 (pravidla + příklady + případová studie)

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Na kurzu si stručně zopakujete platnou právní úpravu daně z příjmů pro neziskové organizace a z praktických příkladů a zkušeností zjistíte, jak se tyto předpisy promítají do praxe neziskových organizací. Vyzkoušíte si připravit a vyplnit přiznání k dani z příjmů neziskové organizace.
online , eLearning
 > Přiznání k dani z příjmů neziskové organizace za rok 2023 (pravidla + příklady + případová studie)

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Formalizovanost procesu zadávacích řízení v režimu zákona je velmi striktní, co se týče přípravy zadávacích podmínek, procesu výběru dodavatele, uzavření a plnění smlouvy i jejích změn. V průběhu semináře bude průřezově komentován celý předpis se zaměřením na praktické zkušenosti s aplikací poslední novely účinné od července 2023.
Praha , Praha
 > Veřejné zakázky – novelizace zákona 2023 –  praktické zkušenosti s aktuálními změnami a první výkladové odezvy

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Formalizovanost procesu zadávacích řízení v režimu zákona je velmi striktní, co se týče přípravy zadávacích podmínek, procesu výběru dodavatele, uzavření a plnění smlouvy i jejích změn. V průběhu semináře bude průřezově komentován celý předpis se zaměřením na praktické zkušenosti s aplikací poslední novely účinné od července 2023.
online , eLearning
 > Veřejné zakázky – novelizace zákona 2023 –  praktické zkušenosti s aktuálními změnami a první výkladové odezvy

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Rekvalifikační kurz :
Po úspěšném absolvování kurzu Základy obsluhy osobního počítače absolvent získá základní znalost obsluhy osobního počítače, ovládá orientaci v terminologii, umí základy ovládání MS Windows, zná základní návyky práce se soubory a adresáři, má znalost textového editoru MS Word do úrovně základ. používání.
Havířov, Karviná, Frýdek Míste , Moravskoslezský kraj
 > ZÁKLADY OBSLUHY OSOBNÍHO POČÍTAČE

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Cíle kurzu: V tomto online kurzu získáte znalosti z oblasti daň z příjmů fyzických osob. Kurz obsahuje videa, ve kterých Vám naši daňoví poradci vysvětlí problematiku srozumitelnou formou.
on-line , eLearning
 > Daň z příjmů fyzických osob - online kurz

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Cíle kurzu: V tomto online kurzu získáte znalosti z oblasti daň z příjmů právnických osob. Kurz obsahuje 21 videí, ve kterých Vám problematiku srozumitelnou formou vysvětlí daňový poradce.
on-line , eLearning
 > Daň z příjmů právnických osob - online kurz

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Program semináře: * Obecný úvod do problematiky, * postavení Úřadu pro ochranu osobních údajů a role Evropského sboru pro ochranu osobních údajů, * poznatky z dozorové činnosti Úřadu, nejčastější pochybení, * obecné zásady ochrany osobních údajů, * vybrané pojmy (osobní údaj a zv
Praha , Praha
 > GDPR - zpracování osobních údajů pro každého - aktuální otázky, praktická doporučení

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Program semináře: * Obecný úvod do problematiky, * postavení Úřadu pro ochranu osobních údajů a role Evropského sboru pro ochranu osobních údajů, * poznatky z dozorové činnosti Úřadu, nejčastější pochybení, * obecné zásady ochrany osobních údajů, * vybrané pojmy (osobní údaj a zv
online , eLearning
 > GDPR - zpracování osobních údajů pro každého - aktuální otázky, praktická doporučení - ON-LINE

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Prostějov , Olomoucký kraj
 > Hmotný majetek a nehmotný majetek v podvojném účetnictví a dani z příjmů u podnikatelů

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Z programu semináře vybíráme: * Účinnost nového stavebního zákona a přechodná období: postup stavebního při posuzování žádostí o umístění - povolení stavby podané za účinnosti současného stavebního zákona, v období do 30. 6.
Praha , Praha
 > Povolování záměrů v době účinnosti dvou stavebních zákonů (zákona č. 183/2006 Sb. a zákona č. 283/2021 Sb.) - NOVINKA


Roční zúčtování záloh na daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění za rok 2023, změny pro rok 2024

Téma kurzu: Mzdy, sociální a zdravotní pojištění, Účetnictví obecně, Personální strategie a politika, Obchodní právo, Kurzy on-line ve virtuální učebně

Určeno pro ...

Personalistům, mzdovým účetním, podnikovým právníkům, odborovým funkcionářům a všem ostatním, kteří v rámci svých pracovních povinností řeší personální a mzdové záležitosti.


Přednáší ...


Ing. Monika Sušánková


Program kurzu, obsah studia ...
2. seminář:


Uplatňování ročních slev v rámci ročního zúčtování daně ze závislé činnosti u poplatníka daně:

roční sleva na manželku, manžela poplatníka,

nezdanitelné částky ze základu daně u poplatníka,

podmínky a způsoby prokazování ročních slev a nezdanitelných částek ze základu daně.


Vyúčtování daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti – zaměstnavatel:

porovnání měsíčních záloh za zaměstnance s měsíčními rekapitulacemi odvodu záloh na daň,

provedení inventarizace měsíčních plateb záloh daně ze závislé činnosti,

zjištění měsíčního počtu zaměstnanců k poslednímu dni kalendářního měsíce,

sestavení vlastního formuláře „ Vyúčtování daně…“,

přílohy k ročnímu vyúčtování.


Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmu fyzických osob:

porovnání měsíčních plateb srážkové daně s měsíčními rekapitulacemi odvodu srážkové daně,

provedení inventarizace plateb srážkové daně,

sestavení vlastního formuláře „Vyúčtování daně vybírané srážkou…“,

příloha k vyúčtování daně vybírané srážkou.


Povinnosti zaměstnavatele vůči finančnímu úřadu:

závazné termíny,

způsoby podání vyúčtování.


Praktické příklady na vyplňování tiskopisů o ročním zúčtování daně.


Odpovědi na dotazy.Další popis (úroveň, podmínky účasti, minimální znalosti) ...

Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace. Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30. Připojit se můžete z počítače i mobilu. V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy. Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 78
07.) , se vším vám pomůžeme. Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno. On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.
Pracovní právo
Mzdy, sociální a zdravotní pojištění


Obsah kurzu/školení
2. seminář:


Uplatňování ročních slev v rámci ročního zúčtování daně ze závislé činnosti u poplatníka daně:

roční sleva na manželku, manžela poplatníka,

nezdanitelné částky ze základu daně u poplatníka,

podmínky a způsoby prokazování ročních slev a nezdanitelných částek ze základu daně.


Vyúčtování daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti – zaměstnavatel:

porovnání měsíčních záloh za zaměstnance s měsíčními rekapitulacemi odvodu záloh na daň,

provedení inventarizace měsíčních plateb záloh daně ze závislé činnosti,

zjištění měsíčního počtu zaměstnanců k poslednímu dni kalendářního měsíce,

sestavení vlastního formuláře „ Vyúčtování daně…“,

přílohy k ročnímu vyúčtování.


Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmu fyzických osob:

porovnání měsíčních plateb srážkové daně s měsíčními rekapitulacemi odvodu srážkové daně,

provedení inventarizace plateb srážkové daně,

sestavení vlastního formuláře „Vyúčtování daně vybírané srážkou…“,

příloha k vyúčtování daně vybírané srážkou.


Povinnosti zaměstnavatele vůči finančnímu úřadu:

závazné termíny,

způsoby podání vyúčtování.


Praktické příklady na vyplňování tiskopisů o ročním zúčtování daně.


Odpovědi na dotazy.Cíl školení / poznámka ke kurzu

Získáte aktuální informace o správném postupu při ročním zúčtování záloh daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a seznámíte se změnami pro rok 2024, pokud budou v době konání známé.
Program bude upřesněn na základě legislativního vývoje a s ohledem na postup při schvalování změn pracovněprávních předpisů.


Informace o rekvalifikaci


Tento kurz není rekvalifikační

Roční zúčtování záloh na daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění za rok 2023, změny pro rok 2024
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]


Není vypsaný žádný termín, ... :(

Podobné kurzy a nebo školení: Roční zúčtování záloh na daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění za rok 2023, změny pro rok 2024


... kurz již nelze objednat ...

... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy Roční zúčtování záloh na daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění za rok 2023, změny pro rok 2024Další naše kurzy a školeníZAVOLEJTE MI: Vyžádání kontaktu


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | Roční | zúčtování | záloh | daň | příjmu | fyzických | osob | závislé | činnosti | daňového | zvýhodnění | rok | 2023, | změny | pro | 2024
 Pořadatel kurzu: 1. VOX a.s.

Firma VOX působí na trhu vzdělávacích firem od roku 1993 jako fyzická osoba „Ing. Zdenka Vostrovská, CSc. – VOX“. Od roku 1990 do roku 1993 se zabývala vedením účetnictví, likvidací firem, ekonomickým, finančním a daňovým poradenstvím. Vzdělávací aktivity přešly dnem 1. 1. 2005 na akciovou společnost 1.VOX a. s. [dále jen VOX]. ...dále viz: 1. VOX a.s.
 


 

Dotaz ke kurzu

Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-110143


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

Roční zúčtování záloh na daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění za rok 2023, změny pro rok 2024

... kurz již nelze objednat ...

... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy Roční zúčtování záloh na daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění za rok 2023, změny pro rok 2024


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Kurzy a akce

kurzy rekvalifikace
2022-05-11 


^

Summit Academy RAZU sport kurzy - Pustevny

kurzy rekvalifikace
2022-02-09 


^

kurz freedivingu

kurz rekvalifikace
2022-02-04 


^

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2024 | Kontakt | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info