REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # PRUREZ PRACOVNEPRAVNI A MZDOVOU OBLASTI PRO ROK 2024

 

Průřez pracovněprávní a mzdovou oblastí – pro rok 2024Cena kurzu:
    ... bez DPH: 6.570 CZK /Kurz
    ... včetně DPH: 7.950 CZK /Kurz


Po absolvování cyklu seminářů budete mít ucelený přehled o aktuálních předpisech a o změnách očekávaných pro rok 2023, pokud budou v době konání semináře známé. Budete připraveni je aplikovat do praxe. Obsah přednášek zohlední legislativní vývoj k datu konání. * 1. seminář: 18. 12. 2023; 9:00–16:00 Zákoník práce – změny pracovněprávních vztahů pro rok 2024 • Mgr. Vladimír Černý Aktuální stav pracovněprávní legislativy ke konci roku 2023 • zhodnocení dopadů evropských směrnic do českého pracovního práva – rovnováha mezi pracovní a soukromým životem, transparentnost a předvídatelnost pracovněprávních vztahů • výhled možných další změn z pohledu EU a české republiky v dalších letech • vznik pracovního poměru z pohledu praxe, zkušební doba, doba určitá, LPP • dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr: velká legislativní změna – praktický rozbor jednotlivých změn od roku 2023/2024 • pracovní doba a její rozvrhování – plánování směn, pružná pracovní doba, konto pracovní doby, přestávky v práci, denní a týdenní zákonný odpočinek, práce přesčas, evidence pracovní doby • dovolená a její základní ustanovení, čerpání z pohledu všech forem pracovněprávních smluvní vztahů • překážky v práci na straně zaměstnance i zaměstnavatele • doručování písemností – nová legislativní úprava: kdy a co je možné doručovat elektronickou formou • nová úprava práce z domova – práce na dálku • skončení pracovního poměru: základní vymezení z pohledu zaměstnavatele i zaměstnance • Gender Pay Gap – rovné odměňování v pracovněprávních vztazích: základní seznámení. 2. seminář: 19. 12. 2023; 9:00–13:00 Roční zúčtování záloh na daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění za rok 2023, změny pro rok 2024 • Ing. Monika Sušánková Uplatňování ročních slev v rámci ročního zúčtování daně ze závislé činnosti u poplatníka daně: roční sleva na manželku, manžela poplatníka • nezdanitelné částky ze základu daně u poplatníka • podmínky a způsoby prokazování ročních slev a nezdanitelných částek ze základu daně. Vyúčtování daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti – zaměstnavatel: porovnání měsíčních záloh za zaměstnance s měsíčními rekapitulacemi odvodu záloh na daň, • provedení inventarizace měsíčních plateb záloh daně ze závislé činnosti • zjištění měsíčního počtu zaměstnanců k poslednímu dni kalendářního měsíce • sestavení vlastního formuláře „ Vyúčtování daně…“ • přílohy k ročnímu vyúčtování. Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmu fyzických osob: porovnání měsíčních plateb srážkové daně s měsíčními rekapitulacemi odvodu srážkové daně • provedení inventarizace plateb srážkové daně • sestavení vlastního formuláře „Vyúčtování daně vybírané srážkou…“ • příloha k vyúčtování daně vybírané srážkou. Povinnosti zaměstnavatele vůči finančnímu úřadu: závazné termíny • způsoby podání vyúčtování. Praktické příklady na vyplňování tiskopisů o ročním zúčtování daně. 3. seminář: 20. 12. 2023; 9:00–16:00 • Mzdové předpisy pro rok 2024 • Ing. Marie Hajšmanová – PŘEDNÁŠKA SE NEKONÁ – BUDE POSKYTNUT ZÁZNAM Minimální mzda a nejnižší úrovně zaručené mzdy v r. 2024 • průměrný výdě ... © 1. VOX a.s.
 
Tento kurz už byl smazán

Pro aktuální kurzy pokračujte na hlavní nabídce:
http://www.rekvalifikacni-kurzy.info

Podobné kurzy: Průřez pracovněprávní a mzdovou oblastí – pro rok 2024 ::


... kurz již nelze objednat ...


Odkaz na podobný kurz a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:


Nebo hledat podobné kurzy Průřez pracovněprávní a mzdovou oblastí – pro rok 2024 s aktuálním termínem konání školení

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Dozvíte se, jak aplikovat legislativní změny, které proběhnou v oblasti odměňování zaměstnanců i v dalších oblastech. * Další aktuální témata, která se týkají zpracování mezd a oblasti personalistiky.
Praha , Praha
 > Konsolidační balíček a jeho aplikace v oblasti mezd a platů v roce 2024

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Dozvíte se, jak aplikovat legislativní změny, které proběhnou v oblasti odměňování zaměstnanců i v dalších oblastech. * Další aktuální témata, která se týkají zpracování mezd a oblasti personalistiky.
online , eLearning
 > Konsolidační balíček a jeho aplikace v oblasti mezd a platů v roce 2024

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Rekvalifikační kurz :
Pro ty z Vás, kteří chcete pracovat jako regenerační masér a uplatnit se tak v širokém okruhu regeneračních zařízení, saun, fitnesů, solárií, sportovních klubů, sportovních areálů a také jako živnostník. Absolvent získává celostátně platné osvědčení o rekvalifikaci pro pracovní činnost v oboru „Masér pro sportovní a rekondiční masáže“, Toto osvědčení je a
Třebíč , Vysočina kraj
 > MASÉR pro sportovní a rekondiční masáže mimo oblast zdravotnictví - rekvalifikační kurz

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Dozvíte se, jak aplikovat legislativní změny, které proběhnou v oblasti odměňování zaměstnanců i v dalších oblastech. * Další aktuální témata, která se týkají zpracování mezd a oblasti personalistiky.
Praha , Praha
 > Konsolidační balíček a jeho aplikace v oblasti mezd a platů v roce 2024

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Dozvíte se, jak aplikovat legislativní změny, které proběhnou v oblasti odměňování zaměstnanců i v dalších oblastech. * Další aktuální témata, která se týkají zpracování mezd a oblasti personalistiky.
online , eLearning
 > Konsolidační balíček a jeho aplikace v oblasti mezd a platů v roce 2024

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Lektor vás na semináři seznámí s aktuální pracovněprávní problematikou, zhodnotí a připomene změny zákoníku práce v roce 2023, upozorní na změny v roce 2024. Poskytne také praktické informace o právní úpravě ochrany oznamovatelů protiprávního jednání z pohledu pracovněprávního – whistleblowing (pískání na píšťalku).
Praha , Praha
 > Pracovněprávní předpisy v roce 2024

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Lektor vás na semináři seznámí s aktuální pracovněprávní problematikou, zhodnotí a připomene změny zákoníku práce v roce 2023, upozorní na změny v roce 2024. Poskytne také praktické informace o právní úpravě ochrany oznamovatelů protiprávního jednání z pohledu pracovněprávního – whistleblowing (pískání na píšťalku).
online , eLearning
 > Pracovněprávní předpisy v roce 2024

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Akreditace: MV - AK - PV-512 - 2022, Zákoník práce - aktuality a praxe Cíl semináře Cílem semináře vedeného vysokoškolským pedagogem a zkušeným advokátem se specializací na pracovní právo je seznámit posluchače s nejčastějšími pochybeními, kterých se v praxi dopouští zaměstnavatelé, a to i s důrazem na nové hrozby vyplývající z neustále měněných
online , eLearning
 > Na co si musí dát zaměstnavatel zejména pozor v době permanentních změn pracovněprávních předpisů?

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Akreditace: MV - AK - PV-512 - 2022, Zákoník práce - aktuality a praxe Cíl semináře Cílem semináře vedeného vysokoškolským pedagogem a zkušeným advokátem se specializací na pracovní právo je seznámit posluchače s nejčastějšími pochybeními, kterých se v praxi dopouští zaměstnavatelé, a to i s důrazem na nové hrozby vyplývající z neustále měněných
Praha , Praha
 > Na co si musí dát zaměstnavatel zejména pozor v době permanentních změn pracovněprávních předpisů?

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Seznamte se s klíčovými aspekty EU Taxonomie, naučte se identifikovat a hodnotit environmentální a sociální aspekty a připravte se na nové reportovací standardy CSRD. Díky interaktivním cvičením a diskusím si osvojíte praktické dovednosti a získáte aktuální informace pro váš podnik či organizaci.
Praha 1 , Praha
 > ESG, udržitelnost a nefinanční reporting - Buďte v obraze v oblasti EU Taxonomie, Materiality Assessment a CSRD

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2024
Lektor vás na semináři seznámí s možnými způsoby řešení problematiky diskriminace na pracovišti zaměstnavatele. Dozvíte se, jak zvládnout oznámení mobbingu a bossingu v pracovněprávních vztazích, jak zvládnout „nediskriminování“ uchazečů o zaměstnání, zaměstnanců a jak postupovat v případech skončení pracovního poměru.
Praha , Praha
 > Pracovněprávní vztahy a nediskriminování – rovný přístup z pohledu zaměstnavatele aneb jak odhalit mobbing a bossing

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2024
Rekvalifikační kurz :
Přehled nepojistných dávkových systémů včetně připravovaného nového zákona o náhradním výživném a aktuálních novel zákona o státní sociální podpoře, zákona o pomoci v hmotné nouzi (přestupky), novely zákona o poskytování dávek pro osoby se zdravotním postižením a zákona o sociálně-právní ochraně dětí (změny v dávkách pěstounské péče). Podmínky vzn.
Olomouc , Olomoucký kraj
 > Úvod do problematiky sociálních dávek – se zaměřením na nejdůležitější změny v oblasti dávek státní sociální podpory a dávek pomoci v hmotné nouzi, včetně digitalizace dávek

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2024
Program semináře Pracovní právo je obor, jehož se kromě častých změn právních předpisů dotýká též judikatura vrcholných soudů, výklady přijímané v praxi inspektoráty práce a názory autorit, jako je například MPSV. Neuškodí proto osvěžit si vybrané problémové oblasti, jako je například pracovní doba, překážky v práci, dovolená nebo o
Praha , Praha
 > Pracovněprávní aktuality a problémové oblasti novelizovaného zákoníku práce

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2024
Program semináře Pracovní právo je obor, jehož se kromě častých změn právních předpisů dotýká též judikatura vrcholných soudů, výklady přijímané v praxi inspektoráty práce a názory autorit, jako je například MPSV. Neuškodí proto osvěžit si vybrané problémové oblasti, jako je například pracovní doba, překážky v práci, dovolená nebo o
online , eLearning
 > Pracovněprávní aktuality a problémové oblasti novelizovaného zákoníku práce - ON-LINE

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2024
Získejte komplexní přehled o vedení pracovněprávních agend Účastníkem pracovněprávních vztahů se stává téměř každý z nás, ať už jako zaměstnavatel, či zaměstnanec. Získejte detailní a ucelený přehled o pracovněprávních vztazích z pohledu zaměstnavatele, zorientujte se v ustanoveních zákoníku práce, občanského zákoníku i dalších souvisejících.
Praha 1 , Praha
 > Zákoník práce pro zaměstnavatele - Pracovněprávní legislativa v praxi (vč. souvztažnosti s občanským zákoníkem)

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2024
Rekvalifikační kurz :
Pro ty z Vás, kteří chcete pracovat jako regenerační masér a uplatnit se tak v širokém okruhu regeneračních zařízení, saun, fitnesů, solárií, sportovních klubů, sportovních areálů a také jako živnostník. Absolvent získává celostátně platné osvědčení o rekvalifikaci pro pracovní činnost v oboru „Masér pro sportovní a rekondiční masáže“, Toto osvědčení je a
Třebíč , Vysočina kraj
 > MASÉR pro sportovní a rekondiční masáže mimo oblast zdravotnictví - rekvalifikační kurz

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2024
Dozvíte se, jak aplikovat legislativní změny, které proběhnou v oblasti odměňování zaměstnanců i v dalších oblastech. * Další aktuální témata, která se týkají zpracování mezd a oblasti personalistiky.
Praha , Praha
 > Konsolidační balíček a jeho aplikace v oblasti mezd a platů v roce 2024

Nejbližší termín kurzu: v Dubnu 2024
Dozvíte se, jak aplikovat legislativní změny, které proběhnou v oblasti odměňování zaměstnanců i v dalších oblastech. * Další aktuální témata, která se týkají zpracování mezd a oblasti personalistiky.
online , eLearning
 > Konsolidační balíček a jeho aplikace v oblasti mezd a platů v roce 2024

Nejbližší termín kurzu: v Květnu 2024
Naučte se rozumět celnímu řízení a staňte se profesionálními celními deklaranty Zboží dovážené na území EU podléhá celnímu dohledu. V celním řízení se rozhoduje o propuštění zboží do deklarantem navrhovaného celního režimu, nebo se zboží přiděluje jiné celně schválené určení.
Praha 1 , Praha
 > Kompletní know-how celního řízení - Praktické informace z oblasti provádění celních operací

Nejbližší termín kurzu: v Květnu 2024
Rekvalifikační kurz :
Pro ty z Vás, kteří chcete pracovat jako regenerační masér a uplatnit se tak v širokém okruhu regeneračních zařízení, saun, fitnesů, solárií, sportovních klubů, sportovních areálů a také jako živnostník. Absolvent získává celostátně platné osvědčení o rekvalifikaci pro pracovní činnost v oboru „Masér pro sportovní a rekondiční masáže“, Toto osvědčení je a
Třebíč , Vysočina kraj
 > MASÉR pro sportovní a rekondiční masáže mimo oblast zdravotnictví - rekvalifikační kurz

Nejbližší termín kurzu: v Květnu 2024
Na semináři bude vysvětleno, z jakých důvodů a v jakých situacích lze kontrolu očekávat. Seminář ukáže na praktických příkladech, jak se lze na kontrolu připravit a jaké jsou nejčastěji kontrolované oblasti.
Praha , Praha
 > Kontroly v oblasti pracovního práva a jak na ně

Nejbližší termín kurzu: v Květnu 2024
Na semináři bude vysvětleno, z jakých důvodů a v jakých situacích lze kontrolu očekávat. Seminář ukáže na praktických příkladech, jak se lze na kontrolu připravit a jaké jsou nejčastěji kontrolované oblasti.
online , eLearning
 > Kontroly v oblasti pracovního práva a jak na ně


Průřez pracovněprávní a mzdovou oblastí – pro rok 2024

Téma kurzu: Mzdy, sociální a zdravotní pojištění, Účetnictví obecně, Personální strategie a politika, Obchodní právo, Kurzy on-line ve virtuální učebně

Určeno pro ...

Personalistům, mzdovým účetním, podnikovým právníkům, odborovým funkcionářům a všem ostatním, kteří v rámci svých pracovních povinností řeší personální a mzdové záležitosti.Program kurzu, obsah studia ...
1. seminář: 18. 12. 2023; 9:00–16:00
Zákoník práce – změny pracovněprávních vztahů pro rok 2024
Mgr. Vladimír Černý
Aktuální stav pracovněprávní legislativy ke konci roku 2023
zhodnocení dopadů evropských směrnic do českého pracovního práva – rovnováha mezi pracovní a soukromým životem, transparentnost a předvídatelnost pracovněprávních vztahů
výhled možných další změn z pohledu EU a české republiky v dalších letech
vznik pracovního poměru z pohledu praxe, zkušební doba, doba určitá, LPP
dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr: velká legislativní změna – praktický rozbor jednotlivých změn od roku 2023/2024
pracovní doba a její rozvrhování – plánování směn, pružná pracovní doba, konto pracovní doby, přestávky v práci, denní a týdenní zákonný odpočinek, práce přesčas, evidence pracovní doby
dovolená a její základní ustanovení, čerpání z pohledu všech forem pracovněprávních smluvní vztahů
překážky v práci na straně zaměstnance i zaměstnavatele
doručování písemností – nová legislativní úprava: kdy a co je možné doručovat elektronickou formou
nová úprava práce z domova – práce na dálku
skončení pracovního poměru: základní vymezení z pohledu zaměstnavatele i zaměstnance
Gender Pay Gap – rovné odměňování v pracovněprávních vztazích: základní seznámení.


2. seminář: 19. 12. 2023; 9:00–13:00
Roční zúčtování záloh na daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění za rok 2023, změny pro rok 2024
Ing. Monika Sušánková
Uplatňování ročních slev v rámci ročního zúčtování daně ze závislé činnosti u poplatníka daně: roční sleva na manželku, manžela poplatníka
nezdanitelné částky ze základu daně u poplatníka
podmínky a způsoby prokazování ročních slev a nezdanitelných částek ze základu daně.
Vyúčtování daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti – zaměstnavatel:
porovnání měsíčních záloh za zaměstnance s měsíčními rekapitulacemi odvodu záloh na daň,

provedení inventarizace měsíčních plateb záloh daně ze závislé činnosti
zjištění měsíčního počtu zaměstnanců k poslednímu dni kalendářního měsíce
sestavení vlastního formuláře „ Vyúčtování daně…“
přílohy k ročnímu vyúčtování.
Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmu fyzických osob:
porovnání měsíčních plateb srážkové daně s měsíčními rekapitulacemi odvodu srážkové daně
provedení inventarizace plateb srážkové daně
sestavení vlastního formuláře „Vyúčtování daně vybírané srážkou…“
příloha k vyúčtování daně vybírané srážkou.
Povinnosti zaměstnavatele vůči finančnímu úřadu:
závazné termíny
způsoby podání vyúčtování.
Praktické příklady na vyplňování tiskopisů o ročním zúčtování daně.


3. seminář: 20. 12. 2023; 9:00–16:00
Mzdové předpisy pro rok 2024
Ing. Marie Hajšmanová – PŘEDNÁŠKA SE NEKONÁ – BUDE POSKYTNUT ZÁZNAM
Minimální mzda a nejnižší úrovně zaručené mzdy v r. 2024
průměrný výdělek a jeho ochrana
změny v pojistném na nemocenské pojištění
rozhodný příjem pro vznik účasti na nemocenském pojištění v r 2024
redukční hranice pro nemocenské pojištění
redukční hranice pro výpočet nároku na náhradu mzdy při DPN
parametrické údaje pro OSVČ v r. 2024
maximální vyměřovací základ v r. 2024
sazby pojistného na sociální zabezpečení v r. 2024
změny v pojistném na zdravotní pojištění
minimální vyměřovací základ
doplatek do minima
zálohy na pojistném u OSVČ hlavní
kdo je považován za OSVČ hlavní s povinností platit zálohy na pojistném
upozornění na povinnosti při změně zdravotní pojišťovny.


Srážky ze mzdy
nezabavitelná částka od 1.1.2024
životní minimum od 1.1.2024
normativní náklady dle §§ 26 a 26a zákona 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře

paušální náhrada nákladů.


Dovolená, čerpání dovolené, nevyčerpaná dovolená
výpočet dovolené po ukončení mateřské dovolené.


Přehled změn u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
výpočet příplatkových odměn – příplatek za výkon práce ve svátek, v sobotu a neděli, v noci a ve ztíženém pracovním prostředí
pravděpodobný výdělek u dohod
výpočet dovolené u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
harmonogramy směn, formy seznámení s harmonogramem směn


Hlavní změny v zákoně o daních z příjmů ze závislé činnosti v r. 2024


Změny v dalších právních předpisech:
Zákon o státní sociální podpoře – výše rodičovského příspěvku
Zákon o zaměstnanosti – nárok na podporu v nezaměstnanosti
Zákon o ochraně oznamovatelů – zákon č. 171/2023 Sb.Další popis (úroveň, podmínky účasti, minimální znalosti) ...

Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).

Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace.
Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30.
Připojit se můžete z počítače i mobilu.
V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy.

Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 78
07.) , se vším vám pomůžeme.

Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno.

On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.


Pracovní právo
Mzdy, sociální a zdravotní pojištění


Obsah kurzu/školení
1. seminář: 18. 12. 2023; 9:00–16:00
Zákoník práce – změny pracovněprávních vztahů pro rok 2024
Mgr. Vladimír Černý
Aktuální stav pracovněprávní legislativy ke konci roku 2023
zhodnocení dopadů evropských směrnic do českého pracovního práva – rovnováha mezi pracovní a soukromým životem, transparentnost a předvídatelnost pracovněprávních vztahů
výhled možných další změn z pohledu EU a české republiky v dalších letech
vznik pracovního poměru z pohledu praxe, zkušební doba, doba určitá, LPP
dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr: velká legislativní změna – praktický rozbor jednotlivých změn od roku 2023/2024
pracovní doba a její rozvrhování – plánování směn, pružná pracovní doba, konto pracovní doby, přestávky v práci, denní a týdenní zákonný odpočinek, práce přesčas, evidence pracovní doby
dovolená a její základní ustanovení, čerpání z pohledu všech forem pracovněprávních smluvní vztahů
překážky v práci na straně zaměstnance i zaměstnavatele
doručování písemností – nová legislativní úprava: kdy a co je možné doručovat elektronickou formou
nová úprava práce z domova – práce na dálku
skončení pracovního poměru: základní vymezení z pohledu zaměstnavatele i zaměstnance
Gender Pay Gap – rovné odměňování v pracovněprávních vztazích: základní seznámení.


2. seminář: 19. 12. 2023; 9:00–13:00
Roční zúčtování záloh na daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění za rok 2023, změny pro rok 2024
Ing. Monika Sušánková
Uplatňování ročních slev v rámci ročního zúčtování daně ze závislé činnosti u poplatníka daně: roční sleva na manželku, manžela poplatníka
nezdanitelné částky ze základu daně u poplatníka
podmínky a způsoby prokazování ročních slev a nezdanitelných částek ze základu daně.
Vyúčtování daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti – zaměstnavatel:
porovnání měsíčních záloh za zaměstnance s měsíčními rekapitulacemi odvodu záloh na daň,

provedení inventarizace měsíčních plateb záloh daně ze závislé činnosti
zjištění měsíčního počtu zaměstnanců k poslednímu dni kalendářního měsíce
sestavení vlastního formuláře „ Vyúčtování daně…“
přílohy k ročnímu vyúčtování.
Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmu fyzických osob:
porovnání měsíčních plateb srážkové daně s měsíčními rekapitulacemi odvodu srážkové daně
provedení inventarizace plateb srážkové daně
sestavení vlastního formuláře „Vyúčtování daně vybírané srážkou…“
příloha k vyúčtování daně vybírané srážkou.
Povinnosti zaměstnavatele vůči finančnímu úřadu:
závazné termíny
způsoby podání vyúčtování.
Praktické příklady na vyplňování tiskopisů o ročním zúčtování daně.


3. seminář: 20. 12. 2023; 9:00–16:00
Mzdové předpisy pro rok 2024
Ing. Marie Hajšmanová – PŘEDNÁŠKA SE NEKONÁ – BUDE POSKYTNUT ZÁZNAM
Minimální mzda a nejnižší úrovně zaručené mzdy v r. 2024
průměrný výdělek a jeho ochrana
změny v pojistném na nemocenské pojištění
rozhodný příjem pro vznik účasti na nemocenském pojištění v r 2024
redukční hranice pro nemocenské pojištění
redukční hranice pro výpočet nároku na náhradu mzdy při DPN
parametrické údaje pro OSVČ v r. 2024
maximální vyměřovací základ v r. 2024
sazby pojistného na sociální zabezpečení v r. 2024
změny v pojistném na zdravotní pojištění
minimální vyměřovací základ
doplatek do minima
zálohy na pojistném u OSVČ hlavní
kdo je považován za OSVČ hlavní s povinností platit zálohy na pojistném
upozornění na povinnosti při změně zdravotní pojišťovny.


Srážky ze mzdy
nezabavitelná částka od 1.1.2024
životní minimum od 1.1.2024
normativní náklady dle §§ 26 a 26a zákona 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře

paušální náhrada nákladů.


Dovolená, čerpání dovolené, nevyčerpaná dovolená
výpočet dovolené po ukončení mateřské dovolené.


Přehled změn u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
výpočet příplatkových odměn – příplatek za výkon práce ve svátek, v sobotu a neděli, v noci a ve ztíženém pracovním prostředí
pravděpodobný výdělek u dohod
výpočet dovolené u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
harmonogramy směn, formy seznámení s harmonogramem směn


Hlavní změny v zákoně o daních z příjmů ze závislé činnosti v r. 2024


Změny v dalších právních předpisech:
Zákon o státní sociální podpoře – výše rodičovského příspěvku
Zákon o zaměstnanosti – nárok na podporu v nezaměstnanosti
Zákon o ochraně oznamovatelů – zákon č. 171/2023 Sb.Cíl školení / poznámka ke kurzu

Po absolvování cyklu seminářů budete mít ucelený přehled o aktuálních předpisech a o změnách očekávaných pro rok 2023, pokud budou v době konání semináře známé.
Budete připraveni je aplikovat do praxe.
Obsah přednášek zohlední legislativní vývoj k datu konání.


Informace o rekvalifikaci


Tento kurz není rekvalifikační

Průřez pracovněprávní a mzdovou oblastí – pro rok 2024
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]


Není vypsaný žádný termín, ... :(

Podobné kurzy a nebo školení: Průřez pracovněprávní a mzdovou oblastí – pro rok 2024


... kurz již nelze objednat ...

... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy Průřez pracovněprávní a mzdovou oblastí – pro rok 2024Další naše kurzy a školeníZAVOLEJTE MI: Vyžádání kontaktu


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | Průřez | pracovněprávní | mzdovou | oblastí | pro | rok | 2024
 Pořadatel kurzu: 1. VOX a.s.

Firma VOX působí na trhu vzdělávacích firem od roku 1993 jako fyzická osoba „Ing. Zdenka Vostrovská, CSc. – VOX“. Od roku 1990 do roku 1993 se zabývala vedením účetnictví, likvidací firem, ekonomickým, finančním a daňovým poradenstvím. Vzdělávací aktivity přešly dnem 1. 1. 2005 na akciovou společnost 1.VOX a. s. [dále jen VOX]. ...dále viz: 1. VOX a.s.
 


 

Dotaz ke kurzu

Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-110135


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

Průřez pracovněprávní a mzdovou oblastí – pro rok 2024

... kurz již nelze objednat ...

... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy Průřez pracovněprávní a mzdovou oblastí – pro rok 2024


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Kurzy a akce

kurzy rekvalifikace
2022-05-11 


^

Summit Academy RAZU sport kurzy - Pustevny

kurzy rekvalifikace
2022-02-09 


^

kurz freedivingu

kurz rekvalifikace
2022-02-04 


^

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2024 | Kontakt | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info