REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # FINANCNI ANALYZA A FINANCNI RIZENI PRO MAJITELE FIREM MANAGEMENT A ODPOVEDNE PRACOVNIKY

 
Rekvalifikační-kurzy.info | Manažerské dovednosti (soft skills) | Finance a bankovnictví | Kurzy on-line ve virtuální učebně | Personalistika a osobnostní rozvoj | Controlling, finační řízení, manažerské účetnictví > Finanční analýza a finanční řízení pro majitele firem, management a odpovědné pracovníky (praktické příklady, vlastní „case study“)

Finanční analýza a finanční řízení pro majitele firem, management a odpovědné pracovníky (praktické příklady, vlastní „case study“)Cena kurzu:
    ... bez DPH: 4.590 CZK /Kurz
    ... včetně DPH: 5.554 CZK /Kurz


Na prakticky orientovaném semináři získáte přehled v problematice podnikových financí a finančního řízení, zorientujete se ve finančních výkazech a finančních analýzách a budete schopni hodnotit výkonnost podniku pomocí základních finančních ukazatelů. Proniknete do zásadních oblastí finančního řízení od vytvoření firemní strategie a nastavení procesů, přes orientaci ve finančních výkazech a práci s daty, finanční analýzou, sledování zásadních ukazatelů jako cash flow, likvidita, solventnost, controlling, risk management, až po nastavení rozpočtu na financování firemních potřeb, nákladovost a produktivitu týmu. Seminář je doplněn mnoha příklady z praxe a zpracování vlastní „case study“. Seminář také odpoví na otázky: • jak se vlastně dělá ekonomické a finanční řízení společnosti? • co se stane „když“ si vezmu nový úvěr… mám špatné cash flow…? • jakou roli tady hraje finanční řízení v optimalizaci, případně v nastavení nového systému řízení ekonomiky a financí v sou * Začínáme s finančním řízením: • vytvoření firemní strategie, • základní principy podnikových financí, Na prakticky orientovaném semináři získáte přehled v problematice podnikových financí a finančního řízení, zorientujete se ve finančních výkazech a finančních analýzách a budete schopni hodnotit výkonnost podniku pomocí základních finančních ukazatelů. Proniknete do zásadních oblastí finančního řízení od vytvoření firemní strategie a nastavení procesů, přes orientaci ve finančních výkazech a práci s daty, finanční analýzou, sledování zásadních ukazatelů jako cash flow, likvidita, solventnost, controlling, risk management, až po nastavení rozpočtu na financování firemních potřeb, nákladovost a produktivitu týmu. Seminář je doplněn mnoha příklady z praxe a zpracování vlastní „case study“. Seminář také odpoví na otázky: • jak se vlastně dělá ekonomické a finanční řízení společnosti? • co se stane „když“ si vezmu nový úvěr… mám špatné cash flow…? • jakou roli tady hraje finanční řízení v optimalizaci, případně v nastavení nového systému řízení ekonomiky a financí v souvislostech vnitřních procesů? • platíte svým klíčovým lidem dost, jak jsou zainteresovaní klíčoví pracovníci? • je vaše úvěrová míra v pořádku, co vaše kurzové rozdíly, nákladové úroky…? • jak do finančního řízení zapadá daňové a mzdové poradenství? • průběh finančního řízení procesů. Finanční výkazy – jak na to?: • zásadní oblasti finančních výkazů, • orientace v datech, • oceňování, • rezervy, • závěrky, • čas (pracuje pro vás pro vaši firmu a vaše peníze?). Kritéria rozhodování: • finanční analýza, • rozhodovací ukazatele výkonnosti, • náklady a cenová politika, • cash flow, • likvidita, • platební schopnost a její ukazatele, • analýza a řízení rizik, • controlling – investice pod kontrolou, • životní cyklus firmy. Finanční manažerské zásady: • firemní procesy z hlediska hospodárnosti a účelovosti, • nejčastější úskalí a příčiny neúspěchu, • zdůvodnění rozpočtové výše kapitálu na financování firemních potřeb, • získání kapitálu v souvislosti se snížením nákladů, • zachování stability financí, • omezení finančních rizik firmy, • krátkodobé a dlouhodobé zdroje financování a jejich strategie. Finance v rámci týmu: • finanční řízení týmu a jeho průběh, • produktivita mého týmu, • náklady vs. efektivita, • nástroje pro měření produktivity, • finanční a nefinanční měřítka. Praktické příklady, vlastní „case study“. Odpovědi na dotazy. ... © 1. VOX a.s.
 
Tento kurz už byl smazán

Pro aktuální kurzy pokračujte na hlavní nabídce:
http://www.rekvalifikacni-kurzy.info

Podobné kurzy: Finanční analýza a finanční řízení pro majitele firem, management a odpovědné pracovníky (praktické příklady, vlastní „case study“) ::


... kurz již nelze objednat ...


Odkaz na podobný kurz a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:


Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Rekvalifikační kurz :
Akreditace kurzu Kurz se mi líbil. Získala jsem díky němu rozhled.
on-line , eLearning
 > Management – online kurz

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Základní délka kurzu je jeden den. Kurz může být na požádání přizpůsoben do 1 – 3 dnů v závislosti na množství praktických cvičení a rozsahu probírané látky.
Praha 5 , Praha
 > Timemanagement

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Rekvalifikační kurz :
Akreditace kurzu Kurz se mi líbil. Získala jsem díky němu rozhled.
on-line , eLearning
 > Management – online kurz

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Předpokládané znalosti: Práce s databází na pasivní úrovni jakožto zadavatel. Základní znalosti propojení tabulek (relací) v programu MS Excel, jako je například funkce „Svyhledat.“ Cíl kurzu Zvládnout program do úrovně, kdy je možné vytvořit si vlastní systém pro neko
Brno , Jihomoravský kraj
 > MS Access – návrh a tvorba vlastní databáze

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Cílem semináře je vysvětlit podstatu, principy a význam podnikové strategie, zásady a kritéria její tvorby, jejího zavádění i hodnocení její správnosti a účinnosti. V souvislosti s úkoly vnitřního auditu se zaměřuje především na to, jak podnikovou strategii v organizaci důsledně zavést a prosadit, jak objektivně hodnotit její úspěšnost i kdy
Praha 2 , Praha
 > Strategický management: tvorba, prosazování a hodnocení podnikové strategie

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Uvědomíte si, jakou roli hrají v životě člověka vaše možnosti a cíle – pracovní i ty osobní. Zjistíte, jak moc na vaši psychiku může působit bezcílnost.
Praha , Praha
 > Time management – řízením času řídíte život

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Seznámit účastníky s prakticky využitelnými postupy a nástroji, jak metodicky a proaktivně odhalovat nedostatky a slabá místa (zdroje rizik), která mohou způsobovat nežádoucí události, časové ztráty, zhoršovat ekonomické výsledky, konkurenceschopnost, produktivitu, bezpečnost, důvěru zákazníků, kvalitu produkce atd. Aby následně mohla být
Praha 2 , Praha
 > Management rizik v podnikové praxi - jak mít rizika pod kontrolou

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Rekvalifikační kurz :
Akreditace kurzu Kurz se mi líbil. Získala jsem díky němu rozhled.
on-line , eLearning
 > Management – online kurz

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Telefonická komunikace je důležitou součástí péče o klienty, prodeje a vizitka firmy. Telefonujete s klienty a reprezentujete svoji společnost?
Praha 4 , Praha
 > TELEFONICKÁ KOMUNIKACE VE FIREMNÍ PRAXI

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Telefonická komunikace je důležitou součástí péče o klienty, prodeje a vizitka firmy. Telefonujete s klienty a reprezentujete svoji společnost?
itemscope itemtype= http: - - , Celá ČR
 > TELEFONICKÁ KOMUNIKACE VE FIREMNÍ PRAXI

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Získat z velkého objemu dat důležité informace vyjádřené i v grafické podobě. OBSAH SEMINÁŘE Filtrování a třídění dat.
Praha 2 , Praha
 > Analýza dat v MS Excel (původní termín konání 25. 1. 2024)

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Python je interpretovaný vysokoúrovňový programovací jazyk, který v současnosti patří mezi nejoblíbenější programovací jazyky vůbec. Jedná se o takzvaný multiparadigmatický jazyk, který podporuje různá programátorská paradigmata včetně objektového, imperativního, procedurálního nebo funkcionálního.
Praha 7 , Praha
 > Datová analýza s využitím programovacího jazyka Python

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Základní délka kurzu jsou dva dny. Kurz může být na požádání přizpůsoben do 1 – 3 dnů v závislosti na množství praktických cvičení a rozsahu probírané látky.
Praha 5 , Praha
 > Finanční minimum manažera

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Akreditace: MPSV - A2023 - 0806-SP - PC; Rodinné právo v procesních souvislostech (webinář) MV - AK - PV-75 - 2022, Je možné změnit bydliště dítěte bez souhlasu druhého z rodičů či určit školu? Realizace rodičovské odpovědnosti i v procesních souvislostech Cíl semináře Cílem semináře je seznámit posluchače, jak s obsahem právních norem, tak
Praha , Praha
 > Je možné změnit bydliště dítěte bez souhlasu druhého z rodičů či určit školu? Realizace rodičovské odpovědnosti i v procesních souvislostech

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Akreditace: MPSV - A2023 - 0806-SP - PC; Rodinné právo v procesních souvislostech (webinář) MV - AK - PV-75 - 2022, Je možné změnit bydliště dítěte bez souhlasu druhého z rodičů či určit školu? Realizace rodičovské odpovědnosti i v procesních souvislostech Cíl semináře Cílem semináře je seznámit posluchače, jak s obsahem právních norem, tak
online , eLearning
 > Je možné změnit bydliště dítěte bez souhlasu druhého z rodičů či určit školu? Realizace rodičovské odpovědnosti i v procesních souvislostech

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Rekvalifikační kurz :
Akreditace kurzu Kurz se mi líbil. Získala jsem díky němu rozhled.
on-line , eLearning
 > Management – online kurz

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Základní délka kurzu je jeden den. Výuka probíhá na počítačové učebně vybavené datovým projektorem.
Praha 5 , Praha
 > Vyhledávací nástroje a analýza informací na webu

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Základní délka kurzu je jeden den. Kurz může být na požádání přizpůsoben do 1 – 3 dnů v závislosti na množství praktických cvičení a rozsahu probírané látky.
Praha 5 , Praha
 > Základy finanční gramotnosti

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
FMEA je metoda jak předcházet problémům. Používá se dosud nejčastěji v kosmonautice, letectví a automobilovém průmyslu - tedy všude tam, kde jde o životy.
Plzeň , Plzeňský kraj
 > Analýza možných vad a jejich důsledků [FMEA]

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Cílem semináře je komplexní rozbor užívání automobilu v rámci podnikání fyzických či právnických osob v daňových souvislostech, a to z pohledu daní z příjmů, DPH, silniční daně nebo poskytování cestovních náhrad zaměstnancům při použití automobilu, a to včetně řešení praktických příkladů. Výklad bude ilustrován na příkladech a bude doplněn aktuálními
Praha , Praha
 > Automobil ve firemní praxi – kompletní daňový pohled včetně praktických příkladů

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Cílem semináře je komplexní rozbor užívání automobilu v rámci podnikání fyzických či právnických osob v daňových souvislostech, a to z pohledu daní z příjmů, DPH, silniční daně nebo poskytování cestovních náhrad zaměstnancům při použití automobilu, a to včetně řešení praktických příkladů. Výklad bude ilustrován na příkladech a bude doplněn aktuálními
online , eLearning
 > Automobil ve firemní praxi – kompletní daňový pohled včetně praktických příkladů

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Kurz Oracle: Pokročilá analýza dat pomocí Oracle SQL je zaměřen na posluchače, kteří již mají zkušenosti s dotazováním v jazyce SQL v prostředí databází Oracle a ukáže jim maximální využití jeho analytických schopností. Na kurzu si účastníci vysvětlí a na praktických příkladech ukáží seskupován a agregaci dat, vysvětlí si použití hierarchických do
Praha,Ostrava , Moravskoslezský kraj
 > Kurz Oracle: Pokročilá analýza dat pomocí Oracle SQL


Finanční analýza a finanční řízení pro majitele firem, management a odpovědné pracovníky (praktické příklady, vlastní „case study“)

Téma kurzu: Manažerské dovednosti (soft skills), Finance a bankovnictví, Kurzy on-line ve virtuální učebně, Personalistika a osobnostní rozvoj, Controlling, finační řízení, manažerské účetnictví

Určeno pro ...

Z pohledu finančního řízení podnik neřídí pouze finanční manažer, ale především nefinanční manažeři svými každodenními rozhodnutími. Proto musí rozumět podstatě podnikových financí a finančnímu řízení podniku.
Seminář je proto určen zejména nefinančním manažerům na střední a vrcholové úrovni, zejména majitelům komerčních firem a manažerům finančních institucí (bankovní sektor)…


Přednáší ...


Ing. Veronika Lencová, Ph.D., MBA


Program kurzu, obsah studia ...
Začínáme s finančním řízením:

vytvoření firemní strategie,

základní principy podnikových financí,
Na prakticky orientovaném semináři získáte přehled v problematice podnikových financí a finančního řízení, zorientujete se ve finančních výkazech a finančních analýzách a budete schopni hodnotit výkonnost podniku pomocí základních finančních ukazatelů.


Proniknete do zásadních oblastí finančního řízení od vytvoření firemní strategie a nastavení procesů, přes orientaci ve finančních výkazech a práci s daty, finanční analýzou, sledování zásadních ukazatelů jako cash flow, likvidita, solventnost, controlling, risk management, až po nastavení rozpočtu na financování firemních potřeb, nákladovost a produktivitu týmu. Seminář je doplněn mnoha příklady z praxe a zpracování vlastní „case study“.


Seminář také odpoví na otázky:

jak se vlastně dělá ekonomické a finanční řízení společnosti?

co se stane „když“ si vezmu nový úvěr… mám špatné cash flow…?

jakou roli tady hraje finanční řízení v optimalizaci, případně v nastavení nového systému řízení ekonomiky a financí v souvislostech vnitřních procesů?

platíte svým klíčovým lidem dost, jak jsou zainteresovaní klíčoví pracovníci?

je vaše úvěrová míra v pořádku, co vaše kurzové rozdíly, nákladové úroky…?

jak do finančního řízení zapadá daňové a mzdové poradenství?

průběh finančního řízení procesů.


Finanční výkazy – jak na to?:

zásadní oblasti finančních výkazů,

orientace v datech,

oceňování,

rezervy,

závěrky,

čas (pracuje pro vás pro vaši firmu a vaše peníze?).


Kritéria rozhodování:

finanční analýza,

rozhodovací ukazatele výkonnosti,

náklady a cenová politika,

cash flow,

likvidita,

platební schopnost a její ukazatele,

analýza a řízení rizik,

controlling – investice pod kontrolou,

životní cyklus firmy.


Finanční manažerské zásady:

firemní procesy z hlediska hospodárnosti a účelovosti,

nejčastější úskalí a příčiny neúspěchu,

zdůvodnění rozpočtové výše kapitálu na financování firemních potřeb,

získání kapitálu v souvislosti se snížením nákladů,

zachování stability financí,

omezení finančních rizik firmy,

krátkodobé a dlouhodobé zdroje financování a jejich strategie.


Finance v rámci týmu:

finanční řízení týmu a jeho průběh,

produktivita mého týmu,

náklady vs. efektivita,

nástroje pro měření produktivity,

finanční a nefinanční měřítka.


Praktické příklady, vlastní „case study“.


Odpovědi na dotazy.Další popis (úroveň, podmínky účasti, minimální znalosti) ...

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka. Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).


Obsah kurzu/školení
Začínáme s finančním řízením:

vytvoření firemní strategie,

základní principy podnikových financí,
Na prakticky orientovaném semináři získáte přehled v problematice podnikových financí a finančního řízení, zorientujete se ve finančních výkazech a finančních analýzách a budete schopni hodnotit výkonnost podniku pomocí základních finančních ukazatelů.


Proniknete do zásadních oblastí finančního řízení od vytvoření firemní strategie a nastavení procesů, přes orientaci ve finančních výkazech a práci s daty, finanční analýzou, sledování zásadních ukazatelů jako cash flow, likvidita, solventnost, controlling, risk management, až po nastavení rozpočtu na financování firemních potřeb, nákladovost a produktivitu týmu. Seminář je doplněn mnoha příklady z praxe a zpracování vlastní „case study“.


Seminář také odpoví na otázky:

jak se vlastně dělá ekonomické a finanční řízení společnosti?

co se stane „když“ si vezmu nový úvěr… mám špatné cash flow…?

jakou roli tady hraje finanční řízení v optimalizaci, případně v nastavení nového systému řízení ekonomiky a financí v souvislostech vnitřních procesů?

platíte svým klíčovým lidem dost, jak jsou zainteresovaní klíčoví pracovníci?

je vaše úvěrová míra v pořádku, co vaše kurzové rozdíly, nákladové úroky…?

jak do finančního řízení zapadá daňové a mzdové poradenství?

průběh finančního řízení procesů.


Finanční výkazy – jak na to?:

zásadní oblasti finančních výkazů,

orientace v datech,

oceňování,

rezervy,

závěrky,

čas (pracuje pro vás pro vaši firmu a vaše peníze?).


Kritéria rozhodování:

finanční analýza,

rozhodovací ukazatele výkonnosti,

náklady a cenová politika,

cash flow,

likvidita,

platební schopnost a její ukazatele,

analýza a řízení rizik,

controlling – investice pod kontrolou,

životní cyklus firmy.


Finanční manažerské zásady:

firemní procesy z hlediska hospodárnosti a účelovosti,

nejčastější úskalí a příčiny neúspěchu,

zdůvodnění rozpočtové výše kapitálu na financování firemních potřeb,

získání kapitálu v souvislosti se snížením nákladů,

zachování stability financí,

omezení finančních rizik firmy,

krátkodobé a dlouhodobé zdroje financování a jejich strategie.


Finance v rámci týmu:

finanční řízení týmu a jeho průběh,

produktivita mého týmu,

náklady vs. efektivita,

nástroje pro měření produktivity,

finanční a nefinanční měřítka.


Praktické příklady, vlastní „case study“.


Odpovědi na dotazy.Cíl školení / poznámka ke kurzu

Na prakticky orientovaném semináři získáte přehled v problematice podnikových financí a finančního řízení, zorientujete se ve finančních výkazech a finančních analýzách a budete schopni hodnotit výkonnost podniku pomocí základních finančních ukazatelů.

Proniknete do zásadních oblastí finančního řízení od vytvoření firemní strategie a nastavení procesů, přes orientaci ve finančních výkazech a práci s daty, finanční analýzou, sledování zásadních ukazatelů jako cash flow, likvidita, solventnost, controlling, risk management, až po nastavení rozpočtu na financování firemních potřeb, nákladovost a produktivitu týmu. Seminář je doplněn mnoha příklady z praxe a zpracování vlastní „case study“.

Seminář také odpoví na otázky:

jak se vlastně dělá ekonomické a finanční řízení společnosti?

co se stane „když“ si vezmu nový úvěr… mám špatné cash flow…?

jakou roli tady hraje finanční řízení v optimalizaci, případně v nastavení nového systému řízení ekonomiky a financí v souvislostech vnitřních procesů?

platíte svým klíčovým lidem dost, jak jsou zainteresovaní klíčoví pracovníci?

je vaše úvěrová míra v pořádku, co vaše kurzové rozdíly, nákladové úroky…?

jak do finančního řízení zapadá daňové a mzdové poradenství?


Informace o rekvalifikaci


Tento kurz není rekvalifikační

Finanční analýza a finanční řízení pro majitele firem, management a odpovědné pracovníky (praktické příklady, vlastní „case study“)
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]


Praha SMOSK [K Centrum], Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Finanční analýza interaktivně, včetně praktických příkladů a komplexní studie (seminář)
26. 3. 2024; 9:00–14:00

[PODOBNÝ KURZ] Kurz vás provede komplexní problematikou finanční analýzy, včetně porozumění vstupů, ze kterých jednotlivé její ukazatele vycházejí. Následovat budou praktické vzorové příklady a komplexní případová studie, interaktivní formou.
*


porozumění účetní závěrce,
analýza údajů ve výkazech a v příloze k účetní závěrce,
dopady na finanční analýzu,
teorie finanční analýzy,
účel a smysl finanční analýzy,
hlavní ukazatele, odvozování, vstupní hodnoty,
praktická aplikace na vzorových příkladech,
komplexní případové studie.

Finanční analýza:
podstata a postup finanční analýzy, zdroje informací pro finanční analýzu – finanční výkazy v ČR,
struktura aktiv a pasiv – struktura výkazu zisku a ztrát, jejich omezení,
metody finanční analýzy jako nástroje, které pomáhají odhalit slabé a silné stránky společnosti – finanční zdraví,
návrhy opatření pro zlepšení – možný směr firmy do budoucnosti,
základní termíny finanční analýzy,
poměrové ukazatele a jejich význam,
ukazatele rentability (profitability ratios): ROA, ROE, ROS, ROCE – praktický výpočet a interpretace + praktické procvičení,
ukazatele likvidity (liquidity ratios): Cash ratio, quick ratio, current ratio + praktické procvičení,
ukazatele aktivity (asset utilization ratios), rychlost obratu, doba obratu, obratový cyklus peněz, ukazatele krytí stálých aktiv + praktické procvičení,
ukazatele zadluženosti (debt ratio), ukazatele věřitelského rizika (debt ratio), koeficient samofinancování (equity ratio), ukazatele dluhové schopnosti podniku (interest coverage, debt service coverage).

Odpovědi na dotazy.26. 3. 2024; 9:00–14:00 - - - - - kód: 2402120 - 2 390 Kč + DPH Základní cena, kód: 240212A - 4 541 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 240212B - 6 453 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 240212C - 8 126 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu


Změna ceny: 2.390 CZK /Kurz   [2.892 včetně DPH ]


2.390 CZK /KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah


Praha SMOSK [K Centrum], Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Účetní závěrka za rok 2023 včetně finanční analýzy (seminář)
12. 4. 2024; 9:00-17:00

[PODOBNÝ KURZ] Po absolvování tohoto semináře zvládnete sestavit účetní závěrku za účetní období 2023. Na semináři si také prohloubíte znalosti v oblasti finanční analýzy a interpretace účetních dat pro potřeby finančního řízení firmy. Seminář se skládá z řešení celé řady praktických příkladů, proto je vhodné si přinést kalkulačku s funkcemi. Rovněž je vhodné s sebou přinést notebook s MS Office 2007 a vyšší.
*


uzávěrkové operace,
komplexní příklad na zpracování účetní závěrky,
horizontální a vertikální analýza účetních výkazů,
poměrové ukazatele (rentabilita, likvidita, aktivita, zadluženost, cash flow ukazatele),
bankrotní a bonitní modely,
aplikační příklad na analýzu účetní závěrky v prostředí MS Excel.

Odpovědi na dotazy.12. 4. 2024; 9:00-17:00 - - - - - kód: 2401810 - 3 190 Kč + DPH Základní cena, kód: 240181A - 6 061 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 240181B - 8 613 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 240181C - 10 846 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

3.190 CZK /KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah


online - eLearning, ON-LINE, u vás doma nebo v kanceláři, u vašeho počítače 00000


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Účetní závěrka za rok 2023 včetně finanční analýzy (seminář)
12. 4. 2024; 9:00-17:00

[PODOBNÝ KURZ] Po absolvování tohoto semináře zvládnete sestavit účetní závěrku za účetní období 2023. Na semináři si také prohloubíte znalosti v oblasti finanční analýzy a interpretace účetních dat pro potřeby finančního řízení firmy. Seminář se skládá z řešení celé řady praktických příkladů, proto je vhodné si přinést kalkulačku s funkcemi. Rovněž je vhodné s sebou přinést notebook s MS Office 2007 a vyšší.
*


uzávěrkové operace,
komplexní příklad na zpracování účetní závěrky,
horizontální a vertikální analýza účetních výkazů,
poměrové ukazatele (rentabilita, likvidita, aktivita, zadluženost, cash flow ukazatele),
bankrotní a bonitní modely,
aplikační příklad na analýzu účetní závěrky v prostředí MS Excel.

Odpovědi na dotazy.12. 4. 2024; 9:00-17:00 - - - - - kód: 24A1810 - 3 190 Kč + DPH Základní cena, kód: 24A181A - 6 061 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 24A181B - 8 613 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 24A181C - 10 846 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

3.190 CZK /KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah


Praha SMOSK [K Centrum], Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Controlling s vazbou na investice, finanční analýzu, benchmarking – výpočty, příklady (kurz)
23. 4. 2024; 9:00–16:00

[PODOBNÝ KURZ] Naučíte se efektivně změřit svou firmu a seznámíte se s měkkými i tvrdými ukazateli firmy. Obdržíte odpovědi na otázky: Jak si vytvořit KPI ve své vlastní firmě? Co vlastně měřit a jak? Proč měřit dobu obsluhy zákazníka? Proč měřit snížení průběžné doby výroby? Co měřit ve finanční sféře? Jak poznám, že firma prosperuje a jaký je její potenciál? Jak si vytvořit porovnání s konkurenční firmou? Jak měřit spokojenost a věrnost zákazníků? Jak měřit inovace, pracovní prostředí a vytvořit viditelný management? Můžu zvýšit či snížit počet zaměstnanců a jak to poznám?
*

Základní termíny finanční analýzy:
podstata a postup finanční analýzy, zdroje informací pro finanční analýzu,
finanční výkazy v ČR a jiných zemích (profit and loss, balance sheet, cash flow),
struktura aktiv a pasiv,
struktura výkazu zisku a ztráty, jejich omezení, praktické procvičení.

Metody finanční analýzy:
interpretace zjištěných hodnot,
trendová a strukturální analýza a jejich vypovídací schopnost,
praktické využití.

Rozdílové ukazatele likvidity:
ČPK, ČPP, ČPPF,
praktické procvičení,
ukazatele hospodářského výsledku zisku a jeho pojetí ve výkazech zisku a ztrát v ČR,
úrovně zisku pro účely finanční analýzy – EBIT, EBT, EAT,
přidaná hodnota.

Ukazatele na bázi přidané hodnoty (MVA, EVA):
využití ve finanční analýze,
problémy výpočtu a využití,
praktické příklady,
další ukazatele na bázi údajů finančních výkazů.

Poměrové ukazatele a jejich význam:
ukazatele rentability (profitability ratios): ROA, ROE, ROS, ROCE,
praktický výpočet a interpretace,
praktické procvičení.

Ukazatele likvidity (liquidity ratios):
cash ratio, quick ratio, current ratio,
praktické procvičení.

Ukazatele aktivity (asset utilization ratios):
rychlost obratu,
doba obratu,
obratový cyklus peněz,
ukazatele krytí stálých aktiv,
praktické procvičení.

Ukazatele zadluženosti (debt ratio): Ukazatele věřitelského rizika (debt ratio) Koeficient samofinancování (equity ratio) Ukazatele dluhové schopnosti podniku (interest coverage, debt service coverage).

Odpovědi na dotazy.23. 4. 2024; 9:00–16:00 - - - - - kód: 2401460 - 4 590 Kč + DPH Základní cena, kód: 240146A - 8 721 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 240146B - 12 393 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 240146C - 15 606 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

4.590 CZK /KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah
- 24.05.2024

Praha SMOSK [K Centrum], Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Finanční analýza pro praktické využití (kurz)
23. – 24. 5. 2024; 9:00–14:00

[PODOBNÝ KURZ] Po absolvování semináře se budete umět orientovat ve finančních výkazech, finančních ukazatelích a získáte ucelený pohled na hospodaření firmy, její silné a slabé stránky i závěry pro zlepšení problémových oblastí. Prosíme účastníky, aby si na seminář přinesli/připravili vlastní notebooky.
*


cíle finanční analýzy,
rozdílní uživatelé – rozdílné přístupy i metody,
informační zdroje,
metody finanční analýzy,
analýza absolutních ukazatelů – EBITDA, OIBDA,
horizontální a vertikální analýza – praktické příklady, modelové i z reálného života,
klasifikace poměrových ukazatelů a jejich užití,
nejužívanější ukazatele ze všech kategorií včetně jejich interpretace a doporučení,
soustavy ukazatelů – Du Pontův rozklad,
bankrotní modely,
hodnotové ukazatele – EVA, MVA,
výhody a omezení jednotlivých metod,
základy anglické terminologie.

Praktické příklady. Odpovědi na dotazy.23. – 24. 5. 2024; 9:00–14:00 - - - - - kód: 2404200 - 4 590 Kč + DPH Základní cena, kód: 240420A - 8 721 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 240420B - 12 393 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 240420C - 15 606 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

4.590 CZK /KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah
- 24.05.2024

online - eLearning, ON-LINE, u vás doma nebo v kanceláři, u vašeho počítače 00000


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Finanční analýza pro praktické využití (kurz)
23. – 24. 5. 2024; 9:00–14:00

[PODOBNÝ KURZ] Po absolvování semináře se budete umět orientovat ve finančních výkazech, finančních ukazatelích a získáte ucelený pohled na hospodaření firmy, její silné a slabé stránky i závěry pro zlepšení problémových oblastí. Prosíme účastníky, aby si na seminář přinesli/připravili vlastní notebooky.
*


cíle finanční analýzy,
rozdílní uživatelé – rozdílné přístupy i metody,
informační zdroje,
metody finanční analýzy,
analýza absolutních ukazatelů – EBITDA, OIBDA,
horizontální a vertikální analýza – praktické příklady, modelové i z reálného života,
klasifikace poměrových ukazatelů a jejich užití,
nejužívanější ukazatele ze všech kategorií včetně jejich interpretace a doporučení,
soustavy ukazatelů – Du Pontův rozklad,
bankrotní modely,
hodnotové ukazatele – EVA, MVA,
výhody a omezení jednotlivých metod,
základy anglické terminologie.

Praktické příklady. Odpovědi na dotazy.23. – 24. 5. 2024; 9:00–14:00 - - - - - kód: 24A4200 - 4 590 Kč + DPH Základní cena, kód: 24A420A - 8 721 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 24A420B - 12 393 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 24A420C - 15 606 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

4.590 CZK /KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsahDalší naše kurzy a školení


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | Finanční | analýza | finanční | řízení | pro | majitele | firem, | management | odpovědné | pracovníky | (praktické | příklady, | vlastní | „case | study“)
 Pořadatel kurzu: 1. VOX a.s.

Firma VOX působí na trhu vzdělávacích firem od roku 1993 jako fyzická osoba „Ing. Zdenka Vostrovská, CSc. – VOX“. Od roku 1990 do roku 1993 se zabývala vedením účetnictví, likvidací firem, ekonomickým, finančním a daňovým poradenstvím. Vzdělávací aktivity přešly dnem 1. 1. 2005 na akciovou společnost 1.VOX a. s. [dále jen VOX]. ...dále viz: 1. VOX a.s.
 


 

Dotaz ke kurzu

Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-108775


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

Finanční analýza a finanční řízení pro majitele firem, management a odpovědné pracovníky (praktické příklady, vlastní „case study“)

... kurz již nelze objednat ...

... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy Finanční analýza a finanční řízení pro majitele firem, management a odpovědné pracovníky (praktické příklady, vlastní „case study“)


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Kurzy a akce

kurzy rekvalifikace
2022-05-11 


^

Summit Academy RAZU sport kurzy - Pustevny

kurzy rekvalifikace
2022-02-09 


^

kurz freedivingu

kurz rekvalifikace
2022-02-04 


^

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2024 | Kontakt | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info