REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # VEREJNE ZAKAZKY ZADAVAME INFORMACNI SYSTEMY A SOFTWARE PO NOVELE ZAKONA O ZADAVANI VEREJ

 
Rekvalifikační-kurzy.info | Obchodní právo | Veřejná správa | Vývoj SW, programování | Další právní normy | Obchodní, prodejní dovednosti (Marketing) > Veřejné zakázky: zadáváme informační systémy a software po novele zákona o zadávání veřejných zakázek a v souladu s nejnovější judikaturou

Veřejné zakázky: zadáváme informační systémy a software po novele zákona o zadávání veřejných zakázek a v souladu s nejnovější judikaturouCena kurzu:
    ... bez DPH: 2.471 Kč/Kurz
    ... včetně DPH: 2.990 Kč/Kurz


Program semináře: * Veřejná zakázka na informační systémy a software – vymezení základních pojmů. * Zadavatel provozuje informační systém (často celá léta), který je třeba (najednou) „přesoutěžit“, jak postupovat dál, aneb začátek „krásného“ příběhu. * Předběžné tržní konzultace s potenciálními dodavateli VZ na informační ... © Agentura BOVA - Dr. Ivana Hexnerová
 
Tento kurz už byl smazán

Pro aktuální kurzy pokračujte na hlavní nabídce:
http://www.rekvalifikacni-kurzy.info

Podobné kurzy: Veřejné zakázky: zadáváme informační systémy a software po novele zákona o zadávání veřejných zakázek a v souladu s nejnovější judikaturou ::


... kurz již nelze objednat ...


Odkaz na podobný kurz a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:


Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Seznámit účastníky s právními a compliance aspekty a souvislostmi vnitřního oznamovacího systému (VKS), a to ve vazbě na normy ISO ze skupiny Governance and Ethics (zejména ISO 37301 a ISO 37002), jakož i další využitelné ISO normy (informační bezpečnost aj. ).
Praha 2 , Praha
 > ISO normy s významem pro vnitřní kontrolní systém a funkci compliance

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Spoluautorky zákona č. 134 - 2016 Sb.
Praha 2 , Praha
 > Co přináší technická novela zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek?

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Certifikovaný profesní rekvalifikační kurz Kurz je určen uchazečům a zájemcům práce v oblasti elektrotechniky, konkrétně pro pracovníky montáže fotovoltaických elektráren, jejich zapojování a nastavení. Cílem kurzu je naučit účastníky kurzu základní principy a funkce fotovoltaických zařízení, jejich zapojování a nastavení.
Zbiroh , Plzeňský kraj
 > Elektromontér fotovoltaických systémů

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Po našem praktickém semináři budete znát triky kybernetických zločinců, které jim zpravidla dobře fungují, umět využít udržitelná doporučení, jak žít a přežít v kybersvětě a ovládat nástroje, které zvýší vaši osobní bezpečnost v kyberprostoru. Určitě nebudete celou dobu jen sedět a poslouchat.
online , eLearning
 > Jak na kybernetickou bezpečnost ve veřejné správě – aktuální nástrahy a praktická doporučení jak se bránit

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Základní délka kurzu je jeden den. Výuka probíhá na počítačové učebně vybavené datovým projektorem.
Praha 5 , Praha
 > MS Windows – základy systému

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
The first of two courses covering the core system administration tasks needed to manage Red Hat Enterprise Linux servers Red Hat System Administration I (RH124) is designed for IT professionals without previous Linux system administration experience. The course provides students with Linux administ
Praha 7 , Praha
 > RH124 - Red Hat System Administration I

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Certifikovaný profesní rekvalifikační kurz Správce operačních systémů pro malé a střední organizace navrhuje, implementuje a udržuje počítačovou techniku a základní síťovou infrastrukturu malé a střední organizace. Kurz je určen všem, kteří se chtějí ucházet o správce sítě a IT techniky v malých a středních organizacích.
Praha 5 , Praha
 > Správce operačních systémů pro malé a střední organizace

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Rekvalifikační kurz :
Ve Sbírce zákonů byla zveřejněna novela zákona o zadávání veřejných zakázek (zákon č. 134 - 2016 Sb.
Olomouc , Olomoucký kraj
 > Veřejné zakázky – podlimitní a nadlimitní režim – NOVELA S ÚČINNOSTÍ 16. 7. 2023 – ZMĚNA TERMÍNU NA 04.06.2024 Z PRACOVNÍCH DŮVODŮ PANA LEKTORA

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Z plánovaných témat tohoto semináře: * Aktuální právní úprava a judikatura k vymezování předmětu veřejné zakázky a stanovování předpokládané hodnoty veřejné zakázky, sčítání a dělení zakázek, vymezování funkčního celku podle § 18 odst. 2 zákona o zadávání veřejných zakázek v jednotlivých situacích, postupy v případě trvajících a pravidel.
Praha , Praha
 > Zákon o zadávání veřejných zakázek po novele v detailu - vymezování předmětu veřejné zakázky, účast v zadávacím řízení,  kvalifikace nově, vylučování dodavatelů z účasti v zadávacím řízení a další …

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Seznámit účastníky s potřebou organizace veřejné správy mít zpracovaný dostatečný a funkční oběh účetních dokladů jako předpoklad správného a včasného zaúčtování účetních operací. Interním auditorům a kontrolním zaměstnancům dát základní návod, jak s oběhem účetních dokladů pracovat a jak jej posuzovat.
Praha 2 , Praha
 > Oběh účetních dokladů a interní audit a kontrola v subjektech veřejné správy

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Program semináře: * Veřejná zakázka na informační systémy a software – vymezení základních pojmů. * Zadavatel provozuje informační systém (často celá léta), který je třeba (najednou) „přesoutěžit“, jak postupovat dál, aneb začátek „krásného“ příběhu.
Praha , Praha
 > Veřejné zakázky: zadáváme informační systémy a software po novele zákona o zadávání veřejných zakázek a v souladu s nejnovější judikaturou

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Program semináře: * Veřejná zakázka na informační systémy a software – vymezení základních pojmů. * Zadavatel provozuje informační systém (často celá léta), který je třeba (najednou) „přesoutěžit“, jak postupovat dál, aneb začátek „krásného“ příběhu.
online , eLearning
 > Veřejné zakázky: zadáváme informační systémy a software po novele zákona o zadávání veřejných zakázek a v souladu s nejnovější judikaturou - ON-LINE

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
V rámci semináře budou účastníci seznámeni s přístupem k výkonu interního auditu tak, aby naplňoval požadavky na postupy v souladu s požadavky příslušných Standardů pro profesní praxi IA. Bude probrán work-flow auditního procesu s ohledem na kvalitu jednotlivých kroků.
Praha 2 , Praha
 > Příprava a průběh interního auditu v souladu se Standardy pro IA

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Seznámit účastníky subjektů veřejné správy s komplexní úpravou procesů pokladní služby, cestovních náhrad, autoprovozu, v souladu s principy 3E a dobré praxe. * Auditorům a kontrolním zaměstnancům dát praktický návod, jak nastavit a posuzovat agendy a procesy pokladní služby, cestovních náhrad a autoprovozu.
Praha 2 , Praha
 > Pokladna, cestovní náhrady, autoprovoz - interní audit / kontrola v subjektech veřejné správy

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Build the skills to perform the key tasks needed to become a full-time Linux administrator Red Hat System Administration II (RH134) serves as the second part of the RHCSA training track for IT professionals who have taken Red Hat System Administration I (RH124) . The course goes deeper into core Li
Praha 7 , Praha
 > RH134 - Red Hat System Administration II

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Formalizovanost procesu zadávacích řízení v režimu zákona je velmi striktní, co se týče přípravy zadávacích podmínek, procesu výběru dodavatele, uzavření a plnění smlouvy i jejích změn. V průběhu semináře bude průřezově komentován celý předpis se zaměřením na praktické zkušenosti s aplikací poslední novely účinné od července 2023.
Praha , Praha
 > Veřejné zakázky – novelizace zákona 2023 –  praktické zkušenosti s aktuálními změnami a první výkladové odezvy

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Formalizovanost procesu zadávacích řízení v režimu zákona je velmi striktní, co se týče přípravy zadávacích podmínek, procesu výběru dodavatele, uzavření a plnění smlouvy i jejích změn. V průběhu semináře bude průřezově komentován celý předpis se zaměřením na praktické zkušenosti s aplikací poslední novely účinné od července 2023.
online , eLearning
 > Veřejné zakázky – novelizace zákona 2023 –  praktické zkušenosti s aktuálními změnami a první výkladové odezvy

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Jak zlepšit své prezentační dovednosti a vystupování na veřejnosti? Jak se zbavit trémy?
Praha , Praha
 > Prezentační dovednosti – rétorika, řeč těla, umění vystupovat na veřejnosti

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Jak zlepšit své prezentační dovednosti a vystupování na veřejnosti? Jak se zbavit trémy?
online , eLearning
 > Prezentační dovednosti – rétorika, řeč těla, umění vystupovat na veřejnosti

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Objasnit inventarizaci jako součást vnitřního kontrolního systému. OBSAH SEMINÁŘE Podstata inventarizace.
Praha 2 , Praha
 > Inventarizace v souladu s vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Aplikace LearnIS LMS je profesionální český řídící systém výuky probíhající formou e-learningu, umožňující vytvořit ucelené prostředí pro přípravu, průběh, realizaci a vyhodnocení studia. Systém obsahuje nástroje pro vytváření databáze otázek, testů kurzů a lekcí.
webová aplikace , eLearning
 > LearnIS LMS  (E-learningový systém - webová aplikace)

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2024
Kalibrací měřidel se odstraní jen 1 problém z celkem 6 problémů, které mohou způsobit nesprávnost měření. MSA řeší zbývajících 5 možných problémů.
Plzeň , Plzeňský kraj
 > Measurement system analysis [MSA] - 4. vydání


Veřejné zakázky: zadáváme informační systémy a software po novele zákona o zadávání veřejných zakázek a v souladu s nejnovější judikaturou

Téma kurzu: Obchodní právo, Veřejná správa, Vývoj SW, programování, Další právní normy, Obchodní, prodejní dovednosti (Marketing)

Přednáší ...


Mgr. Michal Čermák - působí jako právník na Českém vysokém učení technickém v Praze a Masarykově univerzitě v Brně, je majitelem poradenské společnosti CERAP, s.r.o. a působí jako externí konzultant v oblastech složitých veřejných zakázek u řady zadavatelů. Ve své praxi se zaměřuje zejména na veřejné zakázky na informační systémy a stavební práce.


Program kurzu, obsah studia ...


Program semináře:

* Veřejná zakázka na informační systémy a software – vymezení základních pojmů.

* Zadavatel provozuje informační systém (často celá léta), který je třeba (najednou) „přesoutěžit“, jak postupovat dál, aneb začátek „krásného“ příběhu.

* Předběžné tržní konzultace s potenciálními dodavateli VZ na informační systém – jak je vést a dozvědět se potřebné informace?

* Problematika tzv. Problematika vendor lock-in

* Zadávací podmínky na informační systém – co mají obsahovat a co naopak nikoliv?

* Dílo – servis – rozvoj – exit: základní kvarteto každé smlouvy na informační systém.

* Technická specifikace VZ na SW a informační systémy jako základní dokument zadávacího řízení – specifika, rozsah, rizika a základní požadavky.

* Náležitosti smlouvy na informační systém (licence, dílo, implementace, údržba a servis, rozvoj, exit).

* Zadávací řízení na informační systém: režim, kvalifikace, způsoby hodnocení, práce se vzorkem (pro posouzení nebo hodnocení nabídky).

* Jak vybrat kvalitního dodavatele informačního systému (hodnocení kvality, práce se vzorky, požadavky typu no-go)?

* Software as a service řešení, proprietární software a open source software jako součást poptávaného informačního systému.

* Možnosti prodloužení smlouvy se stávajícím dodavatelem bez soutěže o veřejnou zakázku (JŘBU, změna závazku) – úskalí a rizika, možnosti postupu zadavatele.

Očekává se živá diskuse s účastníky založená na jejich vlastních zkušenosti a kazuistice.


Obsah kurzu/školení


Program semináře:

* Veřejná zakázka na informační systémy a software – vymezení základních pojmů.

* Zadavatel provozuje informační systém (často celá léta), který je třeba (najednou) „přesoutěžit“, jak postupovat dál, aneb začátek „krásného“ příběhu.

* Předběžné tržní konzultace s potenciálními dodavateli VZ na informační systém – jak je vést a dozvědět se potřebné informace?

* Problematika tzv. Problematika vendor lock-in

* Zadávací podmínky na informační systém – co mají obsahovat a co naopak nikoliv?

* Dílo – servis – rozvoj – exit: základní kvarteto každé smlouvy na informační systém.

* Technická specifikace VZ na SW a informační systémy jako základní dokument zadávacího řízení – specifika, rozsah, rizika a základní požadavky.

* Náležitosti smlouvy na informační systém (licence, dílo, implementace, údržba a servis, rozvoj, exit).

* Zadávací řízení na informační systém: režim, kvalifikace, způsoby hodnocení, práce se vzorkem (pro posouzení nebo hodnocení nabídky).

* Jak vybrat kvalitního dodavatele informačního systému (hodnocení kvality, práce se vzorky, požadavky typu no-go)?

* Software as a service řešení, proprietární software a open source software jako součást poptávaného informačního systému.

* Možnosti prodloužení smlouvy se stávajícím dodavatelem bez soutěže o veřejnou zakázku (JŘBU, změna závazku) – úskalí a rizika, možnosti postupu zadavatele.

Očekává se živá diskuse s účastníky založená na jejich vlastních zkušenosti a kazuistice.


Informace o rekvalifikaci


Tento kurz není rekvalifikační

certifikat Účastník kurzu obdrží certifikát

Veřejné zakázky: zadáváme informační systémy a software po novele zákona o zadávání veřejných zakázek a v souladu s nejnovější judikaturou
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]


Praha budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1, Novotného lávka 5, Praha 1


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Zákon o zadávání veřejných zakázek po novele v detailu - vymezování předmětu veřejné zakázky, účast v zadávacím řízení, kvalifikace nově, vylučování dodavatelů z účasti v zadávacím řízení a další … (seminář)
05.03.2024; 9.00 - cca 16.00 Vložné: 3190 Kč (včetně DPH). [ Oběd(y): +180 Kč - os. ]

[PODOBNÝ KURZ] Z plánovaných témat tohoto semináře:
* Aktuální právní úprava a judikatura k vymezování předmětu veřejné zakázky a stanovování předpokládané hodnoty veřejné zakázky, sčítání a dělení zakázek, vymezování funkčního celku podle § 18 odst. 2 zákona o zadávání veřejných zakázek v jednotlivých situacích, postupy v případě trvajících a pravidel

05.03.2024; 9.00 - cca 16.00 Vložné: 3190 Kč (včetně DPH). [ Oběd(y): +180 Kč/os. ] - 3190 (cena kurzu včetně DPH) - 2636
- Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování -
2.636 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah


Praha budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1, Novotného lávka 5, Praha 1


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Veřejné zakázky: zadáváme informační systémy a software po novele zákona o zadávání veřejných zakázek a v souladu s nejnovější judikaturou (seminář)
07.03.2024; 9.00 - cca 15.00 Vložné: 3090 Kč (včetně DPH). [ Oběd(y): +180 Kč - os. ]

[PODOBNÝ KURZ] Program semináře:
* Veřejná zakázka na informační systémy a software – vymezení základních pojmů.
* Zadavatel provozuje informační systém (často celá léta), který je třeba (najednou) „přesoutěžit“, jak postupovat dál, aneb začátek „krásného“ příběhu.
* Předběžné tržní konzultace s potenciálními dodavateli VZ na informační

07.03.2024; 9.00 - cca 15.00 Vložné: 3090 Kč (včetně DPH). [ Oběd(y): +180 Kč/os. ] - 3090 (cena kurzu včetně DPH) - 2553
- Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování -
2.553 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah


online - eLearning, on-line,


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Veřejné zakázky: zadáváme informační systémy a software po novele zákona o zadávání veřejných zakázek a v souladu s nejnovější judikaturou - ON-LINE (seminář)
07.03.2024; 9.00 - cca 15.00 Vložné: 2790 Kč (včetně DPH). [ Bez stravování. ]

[PODOBNÝ KURZ] Program semináře:
* Veřejná zakázka na informační systémy a software – vymezení základních pojmů.
* Zadavatel provozuje informační systém (často celá léta), který je třeba (najednou) „přesoutěžit“, jak postupovat dál, aneb začátek „krásného“ příběhu.
* Předběžné tržní konzultace s potenciálními dodavateli VZ na informační

07.03.2024; 9.00 - cca 15.00 Vložné: 2790 Kč (včetně DPH). [ Bez stravování. ] - 2790 (cena kurzu včetně DPH) - 2305
- Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování -
2.305 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah


Praha budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1, Novotného lávka 5, Praha 1


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Zákon o zadávání veřejných zakázek po novele v detailu - mimořádně nízká nabídková cena, zadávání v dynamickém nákupním systému, uzavírání smluv na veřejné zakázky, změny závazků ze smluv, spory ze smluv na veřejné zakázky a další … (seminář)
19.03.2024; 9.00 - cca 16.00 Vložné: 3190 Kč (včetně DPH). [ Oběd(y): +180 Kč - os. ]

[PODOBNÝ KURZ] Z plánovaných témat tohoto semináře:
* Aktuální právní úprava a judikatura k otázkám mimořádně nízké nabídkové ceny, identifikace mimořádně nízké nabídkové ceny jako celku a v jednotlivých položkách položkových přehledů a rozpočtů, zdůvodňování mimořádně nízké nabídkové ceny
* Pravidla a postupy při zadávání veřejné zakázky v dyn

19.03.2024; 9.00 - cca 16.00 Vložné: 3190 Kč (včetně DPH). [ Oběd(y): +180 Kč/os. ] - 3190 (cena kurzu včetně DPH) - 2636
- Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování -
2.636 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah


Praha budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1, Novotného lávka 5, Praha 1


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Veřejné zakázky: zadáváme problematické veřejné zakázky na služby (seminář)
04.04.2024; 9.00 - cca 14.00 Vložné: 2990 Kč (včetně DPH). [ Bez stravování. ]

[PODOBNÝ KURZ] Konkrétním obsahem semináře bude:
* Veřejná zakázka na úklidové služby, ostrahu;
* Veřejná zakázka na facility management;
* Veřejná zakázka na zhotovení projektové dokumentace (v různých stupních);
* Veřejná zakázka na právní služby;
* Veřejná zakázka na grafické práce, web design a vizuální identita;

04.04.2024; 9.00 - cca 14.00 Vložné: 2990 Kč (včetně DPH). [ Bez stravování. ] - 2990 (cena kurzu včetně DPH) - 2471
- Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování -
2.471 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah


online - eLearning, on-line,


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Veřejné zakázky: zadáváme problematické veřejné zakázky na služby - ON-LINE (seminář)
04.04.2024; 9.00 - cca 14.00 Vložné: 2690 Kč (včetně DPH). [ Bez stravování. ]

[PODOBNÝ KURZ] Konkrétním obsahem semináře bude:
* Veřejná zakázka na úklidové služby, ostrahu;
* Veřejná zakázka na facility management;
* Veřejná zakázka na zhotovení projektové dokumentace (v různých stupních);
* Veřejná zakázka na právní služby;
* Veřejná zakázka na grafické práce, web design a vizuální identita;

04.04.2024; 9.00 - cca 14.00 Vložné: 2690 Kč (včetně DPH). [ Bez stravování. ] - 2690 (cena kurzu včetně DPH) - 2223
- Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování -
2.223 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah


Praha budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1, Novotného lávka 5, Praha 1


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Veřejné zakázky: jak soutěžit kvalitu? (seminář)
09.04.2024; 9.00 - cca 14.00 Vložné: 2990 Kč (včetně DPH). [ Bez stravování. ]

[PODOBNÝ KURZ] Program semináře:
* Soutěž kvality veřejných zakázek – historický vývoj, možné obecné přístupy a základní druhy soutěže kvality
* Soutěž kvality a přístupy kontrolních orgánů – ÚOHS, soudů a dotačních orgánů
* Zásady 3 E v zadávacím řízení
* Ekonomická výhodnost nabídek
* Tzv. Quality approach a best value f

09.04.2024; 9.00 - cca 14.00 Vložné: 2990 Kč (včetně DPH). [ Bez stravování. ] - 2990 (cena kurzu včetně DPH) - 2471
- Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování -
2.471 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah


online - eLearning, on-line,


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Veřejné zakázky: jak soutěžit kvalitu? - ON-LINE (seminář)
09.04.2024; 9.00 - cca 14.00 Vložné: 2690 Kč (včetně DPH). [ Bez stravování. ]

[PODOBNÝ KURZ] Program semináře:
* Soutěž kvality veřejných zakázek – historický vývoj, možné obecné přístupy a základní druhy soutěže kvality
* Soutěž kvality a přístupy kontrolních orgánů – ÚOHS, soudů a dotačních orgánů
* Zásady 3 E v zadávacím řízení
* Ekonomická výhodnost nabídek
* Tzv. Quality approach a best value f

09.04.2024; 9.00 - cca 14.00 Vložné: 2690 Kč (včetně DPH). [ Bez stravování. ] - 2690 (cena kurzu včetně DPH) - 2223
- Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování -
2.223 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah


Praha budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1, Novotného lávka 5, Praha 1


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Veřejné zakázky: píšeme zadávací podmínky po novele zákona o zadávání veřejných zakázek (seminář)
30.05.2024; 9.00 - cca 15.00 Vložné: 3090 Kč (včetně DPH). [ Oběd(y): +180 Kč - os. ]

[PODOBNÝ KURZ] Program:
* zadávací podmínky: jejich smysl, obsah a forma,
* zadávací podmínky na dodávky, služby a stavební práce jakým způsobem je koncipovat, jaké jsou mezi nimi rozdíly, na co nezapomenout,
* režimy a druhy zadávacích řízení a zadávací podmínky: rozdíly mezi režimy a druhy zadávacích řízení (zjednodušené podlimitní ří

30.05.2024; 9.00 - cca 15.00 Vložné: 3090 Kč (včetně DPH). [ Oběd(y): +180 Kč/os. ] - 3090 (cena kurzu včetně DPH) - 2553
- Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování -
2.553 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah


online - eLearning, on-line,


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Veřejné zakázky: píšeme zadávací podmínky po novele zákona o zadávání veřejných zakázek - ON-LINE (seminář)
30.05.2024; 9.00 - cca 15.00 Vložné: 2690 Kč (včetně DPH). [ Bez stravování. ]

[PODOBNÝ KURZ] Program:
* zadávací podmínky: jejich smysl, obsah a forma,
* zadávací podmínky na dodávky, služby a stavební práce jakým způsobem je koncipovat, jaké jsou mezi nimi rozdíly, na co nezapomenout,
* režimy a druhy zadávacích řízení a zadávací podmínky: rozdíly mezi režimy a druhy zadávacích řízení (zjednodušené podlimitní ří

30.05.2024; 9.00 - cca 15.00 Vložné: 2690 Kč (včetně DPH). [ Bez stravování. ] - 2690 (cena kurzu včetně DPH) - 2223
- Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování -
2.223 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsahDalší naše kurzy a školení


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | Veřejné | zakázky: | zadáváme | informační | systémy | software | novele | zákona | zadávání | veřejných | zakázek | souladu | nejnovější | judikaturou
 Pořadatel kurzu: Agentura BOVA - Dr. Ivana Hexnerová

Pořádáme odborné kurzy, školení , semináře v oblasti: obchodní, procesní, trestní, evropské, pracovní a správní právo, účetnictví, daně, clo, životní prostředí. Certifikované a akreditované vzdělávání dospělých, příslušné odborné tituly, publikace.

Na vyžádání vystavíme účastníkovi potvrzení o účasti na semináři. ...dále viz: Agentura BOVA - Dr. Ivana Hexnerová
 


 

Dotaz ke kurzu

Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-104306


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

Veřejné zakázky: zadáváme informační systémy a software po novele zákona o zadávání veřejných zakázek a v souladu s nejnovější judikaturou

... kurz již nelze objednat ...

... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy Veřejné zakázky: zadáváme informační systémy a software po novele zákona o zadávání veřejných zakázek a v souladu s nejnovější judikaturou


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Kurzy a akce

kurzy rekvalifikace
2022-05-11 


^

Summit Academy RAZU sport kurzy - Pustevny

kurzy rekvalifikace
2022-02-09 


^

kurz freedivingu

kurz rekvalifikace
2022-02-04 


^

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2024 | Kontakt | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info