REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # VEREJNA SPRAVA

 

verejna sprava
2022-08-17 : Akreditace: MV - AK - PV-72 - 2016; Směrnice a zákon o finanční kontrole - aktuálně
 > Směrnice a zákon o finanční kontrole, praktická aplikace ve veřejné správě v r. 2022


2022-08-25 : Akreditace: MV - AK - PV-358 - 2022, Odměňování zaměstnanců a úředníků územních samosprávných celků a jejich příspěvkových organizací (webinář) Cíl semináře Cílem semináře je seznámit účastníky s novelizacemi provedenými v oblasti odměňování a cestovních náhrad, a aby získali komplexní přehled o platné právní úpravě v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě.
 > Změny v odměňování zaměstnanců a úředníků územních samosprávných celků a jejich příspěvkových organizací v roce 2022


2022-08-30 : Akreditace: MV - AK - PV-456 - 2022, Vidimace a legalizace (webinář) Cíl semináře Seznámit posluchače s aktuálními změnami v oblasti vidimace a legalizace účinnými od 1.7.2022.
 > Novely právních předpisů na úseku vidimace a legalizace účinné od 1.7.2022


2022-09-05 : Absolvováním semináře získáte komplexní přehled o detailním průběhu exekučního řízení podle platné úpravy exekučního práva. Novelizace oblasti exekučního práva jsou v poslední době turbulentního charakteru a dotýkají se v zásadě celého řízení. Jak příklad lze uvést, chráněný účet, amnestující instituty (zejm. obě Milostivá léta) a dále pak novelu č. 286/2021. Ta obsahuje zásadní novou úpravu tradičních institutů (zastavení exekuce, odklad exekuce), ale i způsobů provedení exekuce (prodej movitých věcí). Změnu prošla také systematiky záloh. Lektor vysvětlí podrobným způsobem celý průběh platné úpravy exekučního řízení. Představí i svůj praktický pohled včetně problematických výkladových pasáží nové právní úpravy. * Průběh exekučního řízení: • exekuční návrh – pověření exekutora (veškeré aspekty částí řízení od podání exekučního návrhu do okamžiku pověření exekutora), • součinnosti a moderní způsoby zjišťování majetku (detailní popis zjišťování majetku a s následnou úvahou exekutora nad volbou způsobu provedení exekuce), • postup exekutora v exekuci, exekuční příkaz a jeho účinky (inhibitoria a arrestatoria a možnosti jejich omezení), • procesní prostředky účastníků řízení (návrh na odklad exekuce, návrh na zastavení exekuce, námitka podjatosti atd.), • vybrané aspekty způsobů provedení exekuce (chráněný účet, soupis věcí, ochrana vybraných kategorií osob), • náklady exekuce a zálohy (systematiky nákladů exekuce a záloh, příkaz k úhradě nákladů exekuce). Milostivé léto II.: • zákonné předpoklady (okruh řízení, veřejnoprávní oprávněný, podmínky splnění, fikce uhrazení jistiny), • žádost o sdělení výše částky nebo o sdělení splnění (obsah odpovědi exekutora, doručování), • paušální náhrada nákladů exekuce a nákladů oprávněného (výše a vybrané aspekty), • osvobození od placení pohledávek přesahující jistinu (usnesení exekutora, výroky). Odpovědi na dotazy.
 > Průběh exekučního řízení a Milostivé léto II. – vybrané otázky, aktuální výkladové problémy, judikatura


2022-09-05 : Absolvováním semináře získáte komplexní přehled o detailním průběhu exekučního řízení podle platné úpravy exekučního práva. Novelizace oblasti exekučního práva jsou v poslední době turbulentního charakteru a dotýkají se v zásadě celého řízení. Jak příklad lze uvést, chráněný účet, amnestující instituty (zejm. obě Milostivá léta) a dále pak novelu č. 286/2021. Ta obsahuje zásadní novou úpravu tradičních institutů (zastavení exekuce, odklad exekuce), ale i způsobů provedení exekuce (prodej movitých věcí). Změnu prošla také systematiky záloh. Lektor vysvětlí podrobným způsobem celý průběh platné úpravy exekučního řízení. Představí i svůj praktický pohled včetně problematických výkladových pasáží nové právní úpravy. * Průběh exekučního řízení: • exekuční návrh – pověření exekutora (veškeré aspekty částí řízení od podání exekučního návrhu do okamžiku pověření exekutora), • součinnosti a moderní způsoby zjišťování majetku (detailní popis zjišťování majetku a s následnou úvahou exekutora nad volbou způsobu provedení exekuce), • postup exekutora v exekuci, exekuční příkaz a jeho účinky (inhibitoria a arrestatoria a možnosti jejich omezení), • procesní prostředky účastníků řízení (návrh na odklad exekuce, návrh na zastavení exekuce, námitka podjatosti atd.), • vybrané aspekty způsobů provedení exekuce (chráněný účet, soupis věcí, ochrana vybraných kategorií osob), • náklady exekuce a zálohy (systematiky nákladů exekuce a záloh, příkaz k úhradě nákladů exekuce). Milostivé léto II.: • zákonné předpoklady (okruh řízení, veřejnoprávní oprávněný, podmínky splnění, fikce uhrazení jistiny), • žádost o sdělení výše částky nebo o sdělení splnění (obsah odpovědi exekutora, doručování), • paušální náhrada nákladů exekuce a nákladů oprávněného (výše a vybrané aspekty), • osvobození od placení pohledávek přesahující jistinu (usnesení exekutora, výroky). Odpovědi na dotazy.
 > Průběh exekučního řízení a Milostivé léto II. – vybrané otázky, aktuální výkladové problémy, judikatura


2022-09-08 : Akreditace: MV - Ministerstvo vnitra Cíl semináře Seznámit pracovníky odpovědné za výkon TDS při realizaci staveb ve veřejném sektoru s komplexní problematikou tohoto výkonu.
 > Aspekty výkonu technického dozoru stavebníka ve veřejné správě


2022-09-08 : Akreditace: MV - AK - PV-599 - 2021, Nový systém odměňování členů zastupitelstev ÚSC (webinář) Cíl semináře Seznámit účastníky, zejména zástupce měst a obcí, s aktuální aplikační praxí související s odměňováním členů zastupitelstev ÚSC na praktických příkladech.
 > Odměňování členů zastupitelstev územních samosprávných celků – aplikační praxe


2022-09-10 : Absolvent rekvalifikačního programu je schopen provádět ochranu a ostrahu majetku a osob, obsluhovat technické bezpečnostní systémy, uplatňovat zásady součinnosti se složkami integrovaného záchranného systému, zejména s Policií ČR a vymezenými osobami, aplikovat právní základy bezpečnostní činnosti, kontrolovat osoby a vozidla na vrátnicích a branách, provádět kontrolní činnost ve střežených objektech, vykonávat dozor v objektech a na veřejných prostranstvích, provádět jednoduché úkony k zajištění a obnovení bezpečnosti a ke snížení ztrát na majetku a zdraví osob, používat věcné bezpečnostní prostředky, vést dokumentaci o ostraze, kontrolách a poskytnutých službách.
 > STRÁŽNÝ


2022-09-13 : Vzdělávací program je zaměřen na seznámení se se zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134 - 2016 Sb., který je určen zadavatelům i dodavatelům veřejných zakázek a zaměřuje se rovněž na elektronizaci veřejných zakázek. Obecná ustanovení a pravidla elektronické komunikace v zadávacích řízeních , elektronické nástroje a profil zadavatele (def
 > Veřejné zakázky – podlimitní a nadlimitní režim – novinky související s novelizací


2022-09-13 : Z obsahu semináře: * Pojem veřejného prostranství. (Jaké jsou definiční znaky veřejného prostranství? Kde se tento pojem vyskytuje v právních předpisech?) * Veřejné prostranství na soukromém pozemku. (Může vůbec existovat proti vůli vlastníka? Jak je vlastník veřejným prostranstvím omezen ve využití svého pozemku? Má právo na něja
 > Veřejná prostranství


2022-09-15 : Kurz je určen pro zájemce z řad široké veřejnosti. Modeláž nehtů – jen pro domácí použití nelze obdržet ŽL. V kurzu se účastník naučí metody - gel, akrygel a acryl. Výuka se provádí s naším materiálem. Celkový rozsah kurzu: 80 hodin. Termíny: Nepřetržitě celý rok. Výuka PO-PÁ od 8:30–15:30, nebo individuálně.
 > Kurz Modeláž nehtů pro domácí využití


2022-09-15 : Model TREMOVE je doporučován Evropskou agenturou pro životní prostředí jako vhodný pro predikce emisí látek znečišťujících ovzduší z dopravy a pro hodnocení opatření / politik a jejich dopadů na kvalitu ovzduší.
 > Prognózy emisí z dopravy – využití modelu TREMOVE


2022-09-15 : Cíl semináře Seminář je zaměřený na identifikaci stresu a práci se stresem v každodenní rutině. Účastníci si prostřednictvím vlastní zkušenosti prozkoumají, co je pro ně stresem a jak s ním zacházejí. Seznámí se s různými strategiemi, jak zacházet se stresem a jakým způsobem si míru stresu korigovat.
 > Jak čelit stresovým situacím ve veřejné správě


2022-09-15 : Program semináře: * Elektronické a listinné podávání nabídek – povinnosti dle zákona o zadávání veřejných zakázek, rozdíl, úskalí, příklady z praxe; * Elektronický a listinný dokument – rozdíly, problematika originálů a kopií; * Kdy je a kdy není třeba podávat do nabídky originál dokumentu? – příklady; * Originály
 > Veřejné zakázky pro dodavatele: jak správně podat nabídku


2022-09-15 : Program semináře: * Elektronické a listinné podávání nabídek – povinnosti dle zákona o zadávání veřejných zakázek, rozdíl, úskalí, příklady z praxe; * Elektronický a listinný dokument – rozdíly, problematika originálů a kopií; * Kdy je a kdy není třeba podávat do nabídky originál dokumentu? – příklady; * Originály
 > Veřejné zakázky pro dodavatele: jak správně podat nabídku - ON-LINE


Náhodně vybráno 15 rekvalifikačních kurzů a/nebo školení

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

Nenašli jste kurz, školení a/nebo seminář ?


Pošlete nám nezávaznou poptávku po kurzu/školení/semináři a my se ho pokusíme najít a pošleme Vám kontakt na vzdělávací firmu a/nebo školící institut. Veškeré nabídky Vám budem přeposílat, nikdo nedostane Váš email - zamezení spamu. Tato služba je ZDARMA - bude nám ctí, jestliže uspokojíme Vaši poptávku po vzdělání, kurzech, školení a/nebo rekvalifikaci

>> Kontaktní formulář na zadání poptávky školení, kurzu a/nebo semináře


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Kurzy a akce

kurzy rekvalifikace
2022-05-11 


[?]

Summit Academy RAZU sport kurzy - Pustevny

kurzy rekvalifikace
2022-02-09 


[?]

kurz freedivingu

kurz rekvalifikace
2022-02-04 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2022 | Kontakt | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info
Free eshop: Shopilo.org