REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # EMOCNI INTELIGENCE KLIC K USPECHU

 

EMOČNÍ INTELIGENCE - klíč k úspěchuCena kurzu:
    ... bez DPH: 5.700 Kč/Kurz
    ... včetně DPH: 6.897 Kč/Kurz


Rozvoj osobnosti # Určeno pro ty, kteří se chtějí rozvíjet v sebepoznání a práci s emocemi. Tyto znalosti a dovednosti se hodí všem, kteří pracují s lidmi, ale i těm, kteří pracují samostatně. Všichni jsme součástí vztahů. cíl Porozumět důležitosti emoční inteligence pro úspěch v životě Prohloubit vlastní sebepoznání Naučit se poznávat a pracovat s emocemi vlastními i emocemi jiných Zjistit, co napomáhá sebemotivaci a co ji brzdí [ ... © STUDIO W
 
Tento kurz už byl smazán

Pro aktuální kurzy pokračujte na hlavní nabídce:
http://www.rekvalifikacni-kurzy.info

Podobné kurzy: EMOČNÍ INTELIGENCE - klíč k úspěchu ::


... kurz již nelze objednat ...


Odkaz na podobný kurz a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:


Nebo hledat podobné kurzy s aktuálním termínem konání školení

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2024
Akreditace: MPSV - A2024 - 0242-SP; Specifika práce s Romy pro pomáhající profese MV - AK - PV-208 - 2024; Specifika práce s Romy pro pomáhající profese (webinář) Cíl semináře Seznámení s některými klíčovými oblastmi při práci s romskými klienty s důrazem na pochopení kulturních a sociálních specifik. Seminář poskytuje základní vhled do
online , eLearning
 > Specifika práce s Romy pro pomáhající profese

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2024
Akreditace: MPSV - A2024 - 0242-SP; Specifika práce s Romy pro pomáhající profese MV - AK - PV-208 - 2024; Specifika práce s Romy pro pomáhající profese (webinář) Cíl semináře Seznámení s některými klíčovými oblastmi při práci s romskými klienty s důrazem na pochopení kulturních a sociálních specifik. Seminář poskytuje základní vhled do
Praha , Praha
 > Specifika práce s Romy pro pomáhající profese

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2024
Určeno pro nákupčí, disponenty, obchodní manažery, operátory. Cíl: Naučit se efektivně vyjednávat s dodavateli prostřednictvím e-mailu, telefonu či s využitím nových komunikačních technologií (MS Teams, Zoom atd.
Praha 2 , Praha
 > Specifika telefonického, e-mailového a online vyjednávání s dodavateli

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2024
Určeno pro nákupčí, disponenty, obchodní manažery, operátory. Cíl: Naučit se efektivně vyjednávat s dodavateli prostřednictvím e-mailu, telefonu či s využitím nových komunikačních technologií (MS Teams, Zoom atd.
 > Specifika telefonického, e-mailového a online vyjednávání s dodavateli

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2024
Trénink je určen pro obchodní zástupce, manažery pro klíčové zákazníky, obchodní manažery, prodejce.   Cílem kurzu je naučit se  efektivně vyjednávat se stávajícími zákazníky prostřednictvím e-mailu, telefonu či s využitím nových komunikačních technologií (MS Teams, Zoom, atd.
 > Specifika telefonického, e-mailového a online vyjednávání se zákazníky

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2024
Obsahové zaměření: * Úvod do problematiky autorského práva * Transpoziční novely autorského zákona a občanského zákoníku (zejména právo vydavatelů tiskových publikací, užití díla poskytovateli služeb pro sdílení obsahu online, změny v úpravě licence a smlouva o poskytování digitálního obsahu) * Základní výklad pro orienta
 > Autorský zákon po novelách - podrobně a aktuálně i ve vztahu k umělé inteligenci, blockhainu, licencím a poskytování digitálního obsahu - ON-LINE

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2024
Vlastní obsah: * Předkontraktační odpovědnost * Vzájemná informační povinnost * Zamezení modifikace * Obchodní zvyklosti * Zavedená praxe stran * Změny smlouvy * Závislé smlouvy * Změna okolností * Následná nemožnost plnění * Smluvní pokuty * Necht
 > Specifika smluv o nemovitostech - ON-LINE

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2024
Trénink je určen pro obchodní zástupce, manažery pro klíčové zákazníky, obchodní manažery, prodejce.   Cílem kurzu je naučit se  efektivně vyjednávat se stávajícími zákazníky prostřednictvím e-mailu, telefonu či s využitím nových komunikačních technologií (MS Teams, Zoom, atd.
Praha 2 , Praha
 > Specifika telefonického, e-mailového a online vyjednávání se zákazníky

Nejbližší termín kurzu: v Červenci 2024
Introduction to AI and machine learning * Tento kurz seznámí účastníky s koncepty strojového učení, hlubokého učení a umělé inteligence. Dále vysvětlí základy strojového učení, práci s běžnými algoritmy a konkrétními technikami strojového učení.
Brno , Jihomoravský kraj
 > Úvod do umělé inteligence a strojového učení

Nejbližší termín kurzu: v Červenci 2024
Artificial Intelligence - using mode AI tools in practice * Máte pocit, že vám tak trochu ve vaší profesi ujíždí vlak? Potřebujete se naučit používat nástroje umělé inteligence?
Brno , Jihomoravský kraj
 > Umělá inteligence - využívání moderních nástrojů AI v praxi

Nejbližší termín kurzu: v Červenci 2024
Artificial Intelligence - using mode AI tools in practice * Máte pocit, že vám tak trochu ve vaší profesi ujíždí vlak? Potřebujete se naučit používat nástroje umělé inteligence?
Praha , Praha
 > Umělá inteligence - využívání moderních nástrojů AI v praxi

Nejbližší termín kurzu: v Červenci 2024
AI for creative industries * Máte pocit, že vám tak trochu ve vaší branži ujíždí vlak? Potřebujete se naučit používat nástroje umělé inteligence?
Brno , Jihomoravský kraj
 > Umělá inteligence pro kreativní obory

Nejbližší termín kurzu: v Červenci 2024
MS Project - For Beginners * Microsoft Project je mocným nástrojem pro plánování, řízení a koordinování projektů různých rozsahů a složitostí. Umožňuje efektivně plánovat a řídit plánované aktivity, zdroje a časovou osu projektu.
Brno , Jihomoravský kraj
 > MS Project – od plánování k úspěchu

Nejbližší termín kurzu: v Červenci 2024
Kurz Excel a umělá inteligence probíhá v malé skupině účastníků. Kurzu Excel a umělá inteligence se účastní maximálně 8 osob.
Praha , Praha
 > Excel a umělá inteligence

Nejbližší termín kurzu: v Červenci 2024
Kurz Excel a umělá inteligence probíhá v malé skupině účastníků. Kurzu Excel a umělá inteligence se účastní maximálně 8 osob.
Kolín , Středočeský kraj
 > Excel a umělá inteligence

Nejbližší termín kurzu: v Červenci 2024
Rekvalifikační kurz :
Baví Vás marketing, provádění výzkumů, stanovení strategií či marketingová komunikace? Hledáte v této oblasti uplatnění, máte praxi, ale chybí Vám doklad, který by potvrdil, že máte i odborné vzdělání?
Ostrava-Vítkovice , Moravskoslezský kraj
 > Specialista marketingu, zkouška z profesní kvalifikace

Nejbližší termín kurzu: v Červenci 2024
Získáte dovednost dobré komunikace a bezchybné sebeprezentace při jakékoliv příležitosti. Vyhnete se některým chybám, které mohou snižovat váhu vámi sdělovaných informací.
Praha , Praha
 > Sebeprezentace jako cesta k vašemu úspěchu

Nejbližší termín kurzu: v Srpnu 2024
Implementing AI in Business Practice: the key to innovation and efficiency * Cílem praktického workshopu je poskytnout účastníkům znalosti a dovednosti nezbytné pro úspěšné zavedení umělé inteligence ve firemním prostředí. Naučíte se vyvíjet strategie a postupy pro integraci AI, identifikovat klíčové procesy a aktivity pro zlep
Praha , Praha
 > Implementace AI do firemní praxe: klíč k inovacím a efektivitě

Nejbližší termín kurzu: v Srpnu 2024
Implementing AI in Business Practice: the key to innovation and efficiency * Cílem praktického workshopu je poskytnout účastníkům znalosti a dovednosti nezbytné pro úspěšné zavedení umělé inteligence ve firemním prostředí. Naučíte se vyvíjet strategie a postupy pro integraci AI, identifikovat klíčové procesy a aktivity pro zlep
Brno , Jihomoravský kraj
 > Implementace AI do firemní praxe: klíč k inovacím a efektivitě

Nejbližší termín kurzu: v Srpnu 2024
Introduction to AI and machine learning * Tento kurz seznámí účastníky s koncepty strojového učení, hlubokého učení a umělé inteligence. Dále vysvětlí základy strojového učení, práci s běžnými algoritmy a konkrétními technikami strojového učení.
Praha , Praha
 > Úvod do umělé inteligence a strojového učení


EMOČNÍ INTELIGENCE - klíč k úspěchu

Téma kurzu: Rozvoj osobnosti, Personalistika (HR manažer, pracovní právo), Specializované kurzy, Workshopy, Školství a pedagogika, Osobní rozvoj, psychologie

Určeno pro ...Určeno pro ty, kteří se chtějí rozvíjet v sebepoznání a práci s emocemi. Tyto znalosti a dovednosti se hodí všem, kteří pracují s lidmi, ale i těm, kteří pracují samostatně. Všichni jsme součástí vztahů.

Přednáší ...

Mgr. Petra Krupičková


Program kurzu, obsah studia ...Určeno pro ty, kteří se chtějí rozvíjet v sebepoznání a práci s emocemi. Tyto znalosti a dovednosti se hodí všem, kteří pracují s lidmi, ale i těm, kteří pracují samostatně. Všichni jsme součástí vztahů.
cíl

 • Porozumět důležitosti emoční inteligence pro úspěch v životě
 • Prohloubit vlastní sebepoznání
 • Naučit se poznávat a pracovat s emocemi vlastními i emocemi jiných
 • Zjistit, co napomáhá sebemotivaci a co ji brzdí
 • Posílit schopnost empatie a kontaktu s druhými

obsah
 • Co to je a k čemu je dobrá emoční inteligence
 • EQ versus IQ a úspěšnost v životě
 • Složky emoční inteligence podle D. Golemana: sebeuvědomění, sebeovládání, sebemotivace, empatie, obratnost ve společenském styku
 • Poznej sám sebe – jak zvyšovat své sebeuvědomění, poznání vlastních emocí
 • Schopnost sebeovládání – jak se nenechat emocemi ovládat
 • Sebemotivace – jeden z klíčů k úspěchu
 • Empatie – jak porozumět ostatním a číst mezi řádky
 • Jak získat pomocí emoční inteligence od ostatních to, co chceme

metody
Teorie, diskuze, sebepoznání, individuální a skupinová práce, hry, hraní rolí, videotrénink.


Informace o rekvalifikaci


Tento kurz není rekvalifikační

certifikat Účastník kurzu obdrží certifikát

EMOČNÍ INTELIGENCE - klíč k úspěchu
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]
- 27.08.2024

Praha 2 - Praha, Karlovo nám. 3 12000


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Vedení lidí - jak dosahovat cílů pomocí emoční inteligence a efektivní práce s potenciálem podřízených - 2denní (kurz)


[PODOBNÝ KURZ] Jde o  zážitkový seminář, sebezkušenostní, bohatý na diskuze a sdílení (tj. minimum teorie a maximum praxe). „Když budete pořád dělat, co jste dělali dříve, získáte jen to, co jste už získali dříve.“  Jim Rohn    

Určeno pro manažery, vedoucí, podnikatele, projektové manažery, kteří chtějí efektivněji pracovat se svým vli


- Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování -
11.400 CZK /KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsahDalší naše kurzy a školení


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | EMOČNÍ | INTELIGENCE | klíč | úspěchu
 Pořadatel kurzu: STUDIO W

Po každém kurzu účastníci školení obdrží osvědčení o absolvování kurzu .
* Pořádáme kurzy pro vzdělávání dospělých v oblastech: manažerské, komunikační a obchodní dovednosti, rozvoj osobnosti, kurzy pro asistentky, obchodní a pracovní právo, personalistika, mzdové a finanční účetnictví, daně. ...dále viz: STUDIO W
 


 

Dotaz ke kurzu

Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-103535


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

EMOČNÍ INTELIGENCE - klíč k úspěchu

... kurz již nelze objednat ...

... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy EMOČNÍ INTELIGENCE - klíč k úspěchu


 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2024 | Kontakt | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info