REKVALIFIKACNI-KURZY.info

CONTROLLING FINACNI rekvalifikační kurzy, školení a semináře controlling finacni

 

CONTROLLING FINACNI^
Nalezeno celkem : 127 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 |


Název kurzu Termín kurzu Místo konání
Personální controlling 2023-03-28 Praha Popis U tohoto kurzu si formu školení můžete vybrat – prezenčně nebo online. Úkolem personálního controllingu je pomoci zajistit účinné řízení personál ...
Personální controlling 2023-03-28 online Popis U tohoto kurzu si formu školení můžete vybrat – prezenčně nebo online. Úkolem personálního controllingu je pomoci zajistit účinné řízení personál ...
Personální controlling: nástroj ke zvýšení efektivity personálního řízení 2023-03-28 online Seznámíte se s personálním controllingem jako nástrojem řízení lidských zdrojů, jehož cílem je zvýšit účinnost personálního managementu a posílit autoritu ...
JAK EFEKTIVNĚ ŘÍDIT NÁKLADY - controlling nákladů 2023-03-28 Praha Ekonomický management # Určeno pro podnikatele, pracovníky controllingu, finanční manažery a jejich spolupracovníky s controllingovými úkoly a všechny, kte ...
Funkce a nástroje controllingu v praxi 2023-03-29 Praha Popis Školení je součástí cyklu Finanční controller , lze jej však absolvovat i samostatně. Formu výuky si můžete zvolit – prezenčně nebo online. Cílem ...
Funkce a nástroje controllingu v praxi 2023-03-29 online Popis Školení je součástí cyklu Finanční controller , lze jej však absolvovat i samostatně. Formu výuky si můžete zvolit – prezenčně nebo online. Cílem ...
Finanční řízení v kostceFinancial Management in a nutshell 2023-03-30 Praha Znamenitý podnikatelský záměr je začátek, který vždy doprovází zásadní otázka. Kde vzít prostředky k realizaci? Náš kurz vás uvede do problematiky financov ...
Manažerské účetnictví 2023-04-11 Praha 2 Aktuální akce Cíle kurzu: V kurzu Manažerské účetnictví se naučíte vnímat souvislosti a principy manažerského účetnictví. Pochopíte, jak získat ...
VIZUALIZACE CONTROLLINGOVÝCH VÝSTUPŮ 2023-04-11 Praha Ekonomický management # Určeno pro majitele a výkonné manažery menších a středních firem bez ohledu na ekonomické vzdělání, kteří se potřebují opřít o ekon ...
Controlling s vazbou na finanční analýzu a nákladyControlling with a link to financial analysis and cost 2023-04-13 Praha Kurz je určen finančním manažerům a dalším pracovníkům finančního řízení firem, kteří ve svých činnostech posuzují a rozhodují nebo ovlivňují finanční stab ...
Finanční analýza v praxiFinancial Management for Managers 2023-04-13 Brno Co se skrývá ve vašem účetnictví, ve vašich výkazech? Kde jsou vaše příležitosti? Kde jsou vaše obavy a jsou tyto obavy oprávněné? Cílem kurzu je seznámení ...
Finanční analýza v praxiFinancial Management for Managers 2023-04-13 Praha Co se skrývá ve vašem účetnictví, ve vašich výkazech? Kde jsou vaše příležitosti? Kde jsou vaše obavy a jsou tyto obavy oprávněné? Cílem kurzu je seznámení ...
Finanční analýza - krok po kroku až k souhrnným analýzámFinancial Analysis - Step by Step to Comprehensive Analyzes 2023-04-13 Praha Přijďte se seznámit s metodami finanční analýzy jakožto pomocnými nástroji pro odhalení slabých a silných stránek společnosti. Poskytneme Vám ucelený pohle ...
Finanční analýza - krok po kroku až k souhrnným analýzámFinancial Analysis - Step by Step to Comprehensive Analyzes 2023-04-13 Brno Přijďte se seznámit s metodami finanční analýzy jakožto pomocnými nástroji pro odhalení slabých a silných stránek společnosti. Poskytneme Vám ucelený pohle ...
Účetní výkazy pro manažeryFinancial Statements for Managers 2023-04-13 Brno Tento kurz je určen jako základní modul a první krok pro získání ekonomických dovedností všem manažerům neekonomům bez ohledu na pracovní zařazení a úroveň ...
Účetní výkazy pro manažery jako podklad pro manažerské rozhodováníFinancial Statements for Managers as a Basis for Managerial Decision-making 2023-04-13 Praha Podkladem pro řadu rozhodnutí podnikových manažerů jsou data obsažená v účetních výkazech. Od manažerů se většinou očekává, že jsou schopni orientovat se v ...
Účetní výkazy pro manažery jako podklad pro manažerské rozhodováníFinancial Statements for Managers as a Basis for Managerial Decision-making 2023-04-13 Brno Podkladem pro řadu rozhodnutí podnikových manažerů jsou data obsažená v účetních výkazech. Od manažerů se většinou očekává, že jsou schopni orientovat se v ...
Finanční řízení pro manažeryFinancial Management for Managers 2023-04-13 Brno Finanční řízení bylo dříve velmi podceňovanou částí podnikové ekonomiky, v současné době se považuje za vrchol řízení celé firmy a velmi zásadně ovlivňuje ...
Finanční řízení pro manažeryFinancial Management for Managers 2023-04-13 Praha Finanční řízení bylo dříve velmi podceňovanou částí podnikové ekonomiky, v současné době se považuje za vrchol řízení celé firmy a velmi zásadně ovlivňuje ...
Finanční minimum manažera 2023-04-13 Praha 5 Základní délka kurzu jsou dva dny. Kurz může být na požádání přizpůsoben do 1 – 3 dnů v závislosti na množství praktických cvičení a rozsahu probírané látk ...
Základy finanční gramotnosti 2023-04-14 Praha 5 Základní délka kurzu je jeden den. Kurz může být na požádání přizpůsoben do 1 – 3 dnů v závislosti na množství praktických cvičení a rozsahu probírané látk ...
CONTROLLING A INTERNÍ AUDIT 2023-04-17 Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je vhodný pro posluchače, kteří se chtějí seznámit se všemi náležitostmi Controllingu pohledem interního audito ...
Nákladový controlling kalkulace a rozpočty 2023-04-18 Praha Popis U tohoto kurzu si formu školení můžete vybrat – prezenčně nebo online. Seminář upřesňuje možnosti aplikace systému nákladového a manažerského úče ...
Nákladový controlling kalkulace a rozpočty 2023-04-18 online Popis U tohoto kurzu si formu školení můžete vybrat – prezenčně nebo online. Seminář upřesňuje možnosti aplikace systému nákladového a manažerského úče ...
Poznatky z kontrol a auditů efektivnosti a hospodárnosti 2023-04-25 Praha Cílem kurzu je předat praktické zkušenosti z dlouholetého výkonu kontroly hospodaření. * • zjišťovaná neefektivnost a nehospodárnost, ...
Poznatky z kontrol a auditů efektivnosti a hospodárnosti – on-line seminář 2023-04-25 online Cílem kurzu je předat praktické zkušenosti z dlouholetého výkonu kontroly hospodaření. * • zjišťovaná neefektivnost a nehospodárnost, ...
Projektový controlling v praxi 2023-04-27 Praha Popis Seznámíme vás s metodikou projektového controllingu s využitím účetních postupů podle mezinárodních standardů (US GAAP - IFRS).  V první části kurzu ...
Controlling pro HR manažery 2023-04-27 Brno V tomto praktickém semináři se seznámíte se základními pojmy podnikové ekonomiky, jejíchž znalost je nezbytná pro správné pochopení a interpretaci ukazatel ...
Controlling pro HR manažery 2023-04-27 Praha V tomto praktickém semináři se seznámíte se základními pojmy podnikové ekonomiky, jejíchž znalost je nezbytná pro správné pochopení a interpretaci ukazatel ...
Controlling pro HR 2023-05-03 Praha Absolvováním semináře získáte následující poznatky: – seznámíte se se základními pojmy podnikové ekonomiky, jejichž znalost je nezbytná pro správné poc ...
Reporting a controlling ESG 2023-05-11 Praha Popis U tohoto kurzu si formu školení můžete vybrat – prezenčně nebo online. ESG reporting zachycuje více než jen finanční informace. Cílem kurzu je pop ...
Reporting a controlling ESG 2023-05-11 online Popis U tohoto kurzu si formu školení můžete vybrat – prezenčně nebo online. ESG reporting zachycuje více než jen finanční informace. Cílem kurzu je pop ...
Finanční minimum manažera 2023-05-11 Praha 5 Základní délka kurzu jsou dva dny. Kurz může být na požádání přizpůsoben do 1 – 3 dnů v závislosti na množství praktických cvičení a rozsahu probírané látk ...
Manažerské účetnictví – náklady a kalkulace v praxi 2023-05-12 Praha Seznámíte se základními pojmy z manažerského účetnictví. Tento seminář je zaměřen zejména na nákladové účetnictví tj. na různé druhy nákladů a jejich využi ...
Manažerské účetnictví – náklady a kalkulace v praxi 2023-05-12 online Seznámíte se základními pojmy z manažerského účetnictví. Tento seminář je zaměřen zejména na nákladové účetnictví tj. na různé druhy nákladů a jejich využi ...
Základy finanční gramotnosti 2023-05-12 Praha 5 Základní délka kurzu je jeden den. Kurz může být na požádání přizpůsoben do 1 – 3 dnů v závislosti na množství praktických cvičení a rozsahu probírané látk ...
Cash management a řízení likvidity 2023-05-16 Praha Popis U tohoto kurzu si formu školení můžete vybrat – prezenčně nebo online. Tento kurz je zaměřen na řízení peněžních toků podniku tak, aby byla pro p ...
Cash management a řízení likvidity 2023-05-16 online Popis U tohoto kurzu si formu školení můžete vybrat – prezenčně nebo online. Tento kurz je zaměřen na řízení peněžních toků podniku tak, aby byla pro p ...
Finanční controlling plánování a reporting 2023-05-17 online Popis U tohoto kurzu si formu školení můžete vybrat – prezenčně nebo online. Ústředním motivem tohoto semináře je plán jako prvotní nástroj řízení cont ...
Finanční controlling plánování a reporting 2023-05-17 Praha Popis U tohoto kurzu si formu školení můžete vybrat – prezenčně nebo online. Ústředním motivem tohoto semináře je plán jako prvotní nástroj řízení cont ...
Analýza návratnosti projektů - Klíčová disciplína investičního controllingu 2023-05-18 Praha 1 Osvojte si praktické postupy pro efektivní rozhodování o vašich investicích Analýza návratnosti je nedílnou součástí přípravy každého většího proje ...
FINANČNÍ ANALÝZA 2023-05-18 Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory, nefinanční manažery, majitele firem, ale třeba i obchodníky. Cíl semináře Zhodnotit a podat ucelený ...
Manažerské účetnictví 2023-05-19 Praha 2 Aktuální akce Cíle kurzu: V kurzu Manažerské účetnictví se naučíte vnímat souvislosti a principy manažerského účetnictví. Pochopíte, jak získat ...
Cash flow v teorii i praxi 2023-05-22 Praha Na semináři získáte dostatečné znalosti i praktické zkušenosti, které vám umožní výkaz cash flow sestavit a analyzovat. Dokážete plánovat peněžní toky a sc ...

Nalezeno celkem : 127 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 |


Zobrazeno celkem: 44 rekvalifikačních kurzů a/nebo školení, seminářů


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Kurzy a akce

kurzy rekvalifikace
2022-05-11 


^

Summit Academy RAZU sport kurzy - Pustevny

kurzy rekvalifikace
2022-02-09 


^

kurz freedivingu

kurz rekvalifikace
2022-02-04 


^

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2023 | Kontakt | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info