HandMade by HANNDE.com
HANNDE.com - HandMade Produkty
Máte malou domácí dílnu? Vyrábíte? Tvoříte? - Zaregistrujte se ZDARMA

REKVALIFIKACNI-KURZY.info

AUDIT rekvalifikační kurzy, školení a semináře audit

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 

AUDIT[?]
Nalezeno celkem : 341 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |


Název kurzu Termín kurzu Místo konání
Účetní a daňové aktuality očima daňové poradkyně (on-line seminář) 2021-04-22 online Na on-line semináři se seznámíte s aktuálními změnami a problematickými ustanoveními daňových a účetních zákonů. * DAŇ Z PŘÍJMŮ: Možnost zpětného ...
Interní audit krok za krokem 2021-04-22 Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditoři či další pracovníci v organizacích veřejné správy. Cíl semináře Praktické provádění výkonu interního ...
Jak na audit procesu investice 2021-04-22 Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné a státní správy i komerční sféry. Cíl semináře Před ...
Mzdové účetnictví pro personalisty (on-line seminář) 2021-04-26 online Na on-line semináři se dozvíte, co v personální oblasti ovlivňuje mzdové náklady. * Pracovněprávní oblast: • zaměstnávání cizinců – základní p ...
Základy podvojného účetnictví dle změn pro rok 2021 – výklad polopatě a účtování praktických příkladů (on-line seminář) 2021-04-27 online Po absolvování semináře budete rozumět principu podvojného účetnictví z pohledu praxe. Nabyté znalosti si ověříte poslední den na praktických příkladech. ...
Základy DPH pro vaši praxi (on-line seminář) 2021-04-27 online Pomocí názorných příkladů získáte na on-line semináři základní přehled o problematice DPH, o povinnostech plátce DPH a budete umět vyplnit formulář daně z ...
ON-LINE KURZ: Excel v účetní praxi – počítáme s Excelem 2021-04-27 online Naučte se efektivně využívat Excel pro svou účetní praxi. Seznamte se díky online školení rychle a efektivně se zpracováním výpočtů, tvorbou grafů nebo tvo ...
Mezinárodní účetní standardy pro začínající (on-line seminář) 2021-04-28 online Většina společností v Čechách aplikuje IFRS proto, že jsou členem mezinárodní skupiny. Poměrně malé množství českých firem emituje akcie na burze cenných p ...
Excel pro účetní prakticky – základní, ale povinná znalostní výbava (on-line seminář) 2021-04-28 online Cílem on-line kurzu je přenést účastníky přes úskalí adresování buněk (viz dolary), funkcí, a zbavit je obav z tabulkové aplikace jednou provždy. * • ú ...
DPH u dovozu a vývozu zboží – aktuálně (on-line seminář) 2021-04-28 online Na on-line semináři se dozvíte o vzájemných souvislostech správné aplikace celních předpisů na uplatnění osvobození vývozu zboží od DPH a na uplatnění DPH ...
Daňová kontrola (záznam on-line) Duben 2021 online Neuvedeno * • Základní pojmy a zásady daňového řádu. • Kdo a kdy se může stát zástupcem daňového subjektu při daňové ko ... [Termín kurzu bude upřesněn]
ISO 45001:2018 – Interní auditor - ZDOKONALOVACÍ 2021-04-28 Praha 4 Pracovníkům organizací, které mají zaveden a certifikován systém managementu BOZP. Získáte přehled v legislativních požadavcích v oblasti BOZP a znalosti ...
FINANČNÍ KONTROLA A INTERNÍ AUDIT VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ (záznam online) Duben 2021 online Neuvedeno * On-line kurz je zaměřen na výklad problematických oblastí a nejasností v činnosti kontroly, poskytuje příklady ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Převodní ceny a daňová kontrola v roce 2020 (záznam on-line) Duben 2021 online Neuvedeno * Převodní ceny v rovině právních předpisů a mezinárodních smluv: • § 23 odst. 7 zákona o daních z příjm ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Audit vnitřní komunikace v organizaci 2021-04-28 Praha 2 Seminář je určen interním auditorům, manažerům a specialistům zabývajícím se zvyšováním kvality managementu a odstraňováním organizačně i personálně podmín ...
Úvod do US GAAP pro začínající (on-line seminář) 2021-04-29 online Protože je americký trh velký, stává se čím dál větším lákadlem pro úspěšné české firmy, které by rády expandovaly. V této situaci se může stát, že takovát ...
Obchody s EU z pohledu DPH polopatě – nejen pro úplné začátečníky (on-line seminář) 2021-04-29 online Problematiku DPH u obchodů s EU vysvětlí na on-line semináři lektorka srozumitelně a za pomoci bohatých grafických náčrtů situací. Výklad pochopí jak nezna ...
Postavení jednatele – právní, účetní a daňový pohled (on-line seminář) 2021-04-29 online Na semináři vám lektoři objasní postavení jednatele a jeho odpovědnost z právního hlediska i možnosti nastavení smlouvy o výkonu funkce. Z účetního a daňov ...
Interní audit založený na datové analytice 2021-04-29 Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je určen pro vedoucí pracovníky, interní auditory, kontrolní pracovníky, manažery. Cíl semináře Seznámení s ak ...
Účetní závěrka za rok 2020 včetně finanční analýzy (on-line seminář) 2021-04-30 online Po absolvování tohoto on-line semináře zvládnete sestavit účetní závěrku za účetní období 2020. Na semináři si také prohloubíte znalosti v oblasti finanční ...
Zásoby, skladová evidence, vazba na fakturaci, drobný majetek, sestavení směrnice v roce 2021 (on-line seminář) 2021-04-30 online Na on-line semináři se seznámíte s účtováním zásob a vnitřním kontrolním systémem, který je nutno přijmout. * Přednáška bude orientovaná na provozní pr ...
Mateřská a dceřiná společnost z daňového a účetního pohledu včetně praktických příkladů (on-line seminář) 2021-04-30 online Lektor na on-line semináři provede ucelený rozbor problematiky mateřské a dceřiné společnosti z pohledu účetnictví a daní, zejména se zaměřením na daň z př ...
Strategický controlling 2021-05-01 Praha 5 Základní délka kurzu je jeden den. Kurz může být na požádání přizpůsoben do 1 - 3 dnů v závislosti na množství praktických cvičení a rozsahu probírané látk ...
Mzdová akademie pro začínající v praxi (on-line seminář) 2021-05-03 online Po absolvování on-line kurzu budete schopni vést mzdovou agendu dle platné legislativy. Budete se umět orientovat ve všech povinnostech zaměstnavatele. Zár ...
Smlouvy a další instituty občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích v daních a účetnictví (on-line seminář) 2021-05-03 online Lektorka vám vysvětlí, že zdaleka ne vše, co je po právní stránce v pořádku, je v pořádku i daňově a účetně, resp. je tím nejvýhodnějším z tohoto pohledu. ...
DPH ve stavebnictví na příkladech z praxe v roce 2021 (on-line seminář) 2021-05-03 online Na prakticky orientovaném on-line semináři lektorka zmapuje problematické oblasti zákona o DPH, vysvětlí výkladové a legislativní změny, upozorní na časté ...
Převodní ceny u úvěrů a zápůjček v roce 2021 (on-line seminář) 2021-05-03 online Cílem on-line semináře je seznámit se úzkými místy převodních cen u zápůjček a úvěrů a vlivem nedávné judikatury na zavedenou praxi. * • co je převodní ...
Veřejné zakázky pro auditory a kontrolní pracovníky v kostce 2021-05-03 Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory ve veřejné správě, interní auditory u příjemců dotací, projektové a finanční manažery a kontrolní pracov ...
Porovnání podnikání fyzické vs. právnické osoby z daňového a účetního hlediska včetně optimalizačních propočtů (on-line seminář) 2021-05-04 online Na on-line semináři se seznámíte s rozdíly mezi podnikáním jako osoba samostatně výdělečně činná (fyzická osoba – podnikatel) a podnikáním jako právnická o ...
Fakturace a související problematika DPH pro začínající – „polopatě“ (on-line seminář) 2021-05-04 online Po absolvování on-line semináře budete kompetentní vystavovat samostatně daňové doklady s daní z přidané hodnoty s místem plnění v tuzemsku. Získáte jistot ...
ON-LINE KURZ: Efektivní nastavení účetní agendy – postupy a směrnice 2021-05-04 online Účetnictví je do značné míry otázkou volby. Volby metod, volby limitů, volby procesů. Tento seminář Vás provede postupem, jak tyto volby zvládnout, jaké si ...
Interní auditor ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001 2021-05-04 Pardubice Na příkladech z praxe vám ukážeme, jak se rychle a účelně zorientovat v požadavcích norem a jak projít úskalím interního auditu, jak se na něj připravit a ...
Interní auditor ISO 9001 2021-05-04 Pardubice Využijte efektivně čas pro své vzdělávání a během dvou dní s námi získejte teoretické a praktické znalosti. Na příkladech z praxe vám ukážeme, jak se rychl ...
3E v číslech – Rozhodování s auditní stopou 2021-05-04 Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditoři, kontroloři a další odborníci organizací veřejného sektoru, kteří jsou v rámci své agendy odpovědní za p ...
Odštěpný závod (organizační složka podniku) v ČR a v zahraničí – právní, účetní a daňová problematika (on-line seminář) 2021-05-05 online Zahraniční osoby mohou v ČR podnikat mj. prostřednictvím odštěpného závodu (v původní terminologii organizační složky podniku). Odštěpný závod je tak v čes ...
DPH u zvláštních režimů včetně vazby na daňovou kontrolu a daňový řád (on-line seminář) 2021-05-05 online Účastí na on-line semináři získáte celkový přehled o uplatňování DPH u zvláštních režimů, a to včetně praktických příkladů. * 9:00–13:00 • Ing. Zdeněk ...
Jak správně počítat dovolenou podle odpracovaných hodin včetně příkladů (on-line seminář) 2021-05-05 online Na on-line semináři získáte jistotu, že při zpracování mezd postupujete správným způsobem. Ujistíte se, zda ve specifických případech provádíte výpočet spr ...
Jak na audit procesu finance 2021-05-05 Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné a státní správy i komerční sféry. Cíl semináře Před ...
Účtování podle jednotlivých účetních tříd z pohledu praxe – postup pro rok 2021 (on-line seminář) 2021-05-06 online Tento on-line seminář je zaměřen nejen na správné účtování každodenních účetních operací, ale také na účtování komplikovanějších účetních případů. * • ...
Jak využívat kontrolní vazby v účetnictví včetně modelového příkladu, řešení chyb a nastavení prevence (on-line seminář) 2021-05-06 online Na on-line semináři vás naučíme nalézt až 80 % chyb v účetnictví, a to zejména těch zásadních. Poradíme vám, jak nastavit váš účetní software pro zvýšení m ...
Jak elektronicky komunikovat se státní správou – nejen pro účetní a daňové pracovníky (on-line seminář) 2021-05-06 online Na on-line semináři se seznámíte s novinkami a hlavními trendy vývoje digitalizace daní a účetnictví. Dozvíte se, - jak lze elektronicky komuni ...
Co by auditor měl znát před auditem řídicího a kontrolního systému 2021-05-06 Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditoři. Cíl semináře V rámci semináře budou vysvětlena východiska pro budování řídicího a kontrolního systém ...
Jak pohlížet na zprávy z externích auditů kvality úřadu/organizace 2021-05-06 Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné zprávy a veřejných financí, jakými jsou organizační sl ...
Kontrola na místě – nelehká praxe 2021-05-06 Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Pro pracovníky - kontrolory útvarů v organizacích veřejné zprávy a veřejných financí (jakými jsou organizační složky stát ...

Nalezeno celkem : 341 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |


Zobrazeno celkem: 44 rekvalifikačních kurzů a/nebo školení, seminářů


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Kurzy

kurzy rekvalifikace Zvolte jazyk - language
2021-04-11 


[?]

Kurzy

kurzy rekvalifikace
2021-04-10 


[?]

Kurzy - Kurz instruktor fitness

kurzy rekvalifikace
2021-03-27 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2021 | Kontakt | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info
Powered by Shopilo.cz