REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # MATERSKA A OTCOVSKA ROLE A JEJI VYZNAM PRO ZDRAVY PSYCHICKY VYVOJ DITETE

 
Rekvalifikační-kurzy.info | Sociální služby, Zdravotnictví [br] | Vývoj SW, programování | Systémy řízení a ISO > Mateřská a otcovská role a její význam pro zdravý psychický vývoj dítěte

Mateřská a otcovská role a její význam pro zdravý psychický vývoj dítěteCena kurzu:
    ... bez DPH: 3.490 Kč/Kurz
    ... včetně DPH: 4.223 Kč/Kurz


Akreditace: MPSV - A2023 - 0408-SP - PC; Rodičovská role a její vliv na zdravý psychický vývoj dítěte R ecenze spokojené účastnice semináře Jany Pechové, Město Třeboň:  Moc děkujeme, jako vždy skvělé. Cíl semináře Tento seminář detailně přiblíží význam otcovské a mateřské role pro zdravý psychický vývoj dítěte se zaměřením na specifické chování otce a matky vůči dítěti. Probírány budou témata jako je výlučná péče jen jednoho z rodičů, střídavá péče, a také téma dítě ve výlučné péči otc ... © Aliaves Co., a.s.
 
Přihláška na kurz & termín:
Mateřská a otcovská role a její význam pro zdravý psychický vývoj dítěte

Téma kurzu: Sociální služby, Zdravotnictví [br], Vývoj SW, programování, Systémy řízení a ISO, ,

Přednáší ...


Prof. PhDr. Lenka Šulová CSc. Významná česká psycholožka v oboru vývojové a sociální psychologie. Autorka řady odborných publikací nejen v souvislosti s raným vývojem dítěte, ale také se zaměřením na rodinné vztahy a vývoj dítěte v nich. Hostující profesorka na univerzitě v Toulouse; členka České a moravské psychologické společnosti; předsedkyně rady Nadace profesora Matějčka, členka vědeckých výborů v ČR i v zahraničí, psycholožka s dlouholetou vlastní praxí.


Program kurzu, obsah studia ...


R ecenze spokojené účastnice semináře Jany Pechové, Město Třeboň:  Moc děkujeme, jako vždy skvělé. Cíl semináře Tento seminář detailně přiblíží význam otcovské a mateřské role pro zdravý psychický vývoj dítěte se zaměřením na specifické chování otce a matky vůči dítěti. Probírány budou témata jako je výlučná péče jen jednoho z rodičů, střídavá péče, a také téma dítě ve výlučné péči otce , které je v české společnosti relativně nové. Zvláštní pozornost bude věnována období raného věku, předškolnímu období a době dospívání. Součástí semináře bude i praktická část, ve které budou představovány konkrétní kazuistiky a bude vedena diskuze s účastníky kurzu o konkrétních případech z jejich praxe. Účastník vzdělávacího programu si jeho úspěšným absolvováním osvojí nejnovější poznatky z oblasti vývojové a sociální psychologie a své poznatky bude schopen aplikovat v oblasti svého působení.
Obsah semináře Jak správně přistupovat k problémům dětí z neúplných rodin? Jak hájit zájem zdravého psychického vývoje dítěte, když jsou rodiče dysfunkční? Kdy volit výlučnou formu péče a kdy střídavou? Nejnovější poznatky týkající se neúplné rodiny, z oblasti vývojové psychologie? Nejčastější problémy, které řeší děti a dospívající v jednotlivých fázích svého vývoje? Jak významná je role matky a otce v jednotlivých fázích vývoje dítěte a dospívajícího? Pokud se setkáváte s těmito či podobnými otázkami, právě Vám je určen tento seminář. V rámci semináře budou kromě jiného představeny konkrétní kazuistiky a nabízíme možnost probrat zde i vaše vlastní případy. Seminář je určen pracovníkům OSPOD, sociálním pracovníkům, pedagogům, pediatrům, opatrovnickým soudcům, psychologům, a dalším profesím, které jsou v denním kontaktu s dětmi a dospívajícími a poskytnout dostatek odborných informací na dané téma. Co charakterizuje dnešní moderní rodičovství? Jak významná je role matky a otce v jednotlivých fázích vývoje dítěte a dospívajícího?
* Charakteristické znaky současného rodičovství ve vztahu k psychickému vývoji dítěte
* Fluidní, málo stabilní, proměňující se rodinné vztahy, alternativy rodinného soužití (neúplná rodina, znovusložená rodina, rodinné vztahy na dálku )
* Modus vivendi, současné rychlé životní tempo, převládající hodnoty, zaměření na zájem jednotlivce
* Příliš zralí rodiče, odkládání rodičovství do pozdějšího věku a s tím spojené souvislosti, jako příkladně zaměření rodičů na vlastní karierový růst, statusové dítě, vysoké ambice rodičů…
* Hyperrealita, vstup nových neživých médií do rodinných vztahů, a především do vztahů dítěte
* Popis specificity otcovské a mateřské role a její význam ve výchovném působení na dítě. Jednotlivé vývojové etapy s akcentem na význam matky a otce ve výchově a v procesu formování osobnosti dítěte
* Význam rodičovských rolí pro výchovu a zdravý psychický vývoj dítěte
* Aktivní hybatelé – pasivní konzumenti, málo společně vykonávaných pracovních i volnočasových aktivit dětí s rodiči, chybění modelů chování a autorit pro vývoj dítěte
* Rizika výlučné péče jednoho z rodičů
* Rizika střídavé péče
* Dítě v péči otce
* Individuální x kolektivní výchovné působení na dítě předškolního věku, jeho klady a rizika
* Komplementarita rodičovských postav


Další popis (úroveň, podmínky účasti, minimální znalosti) ...


* Akreditace:
MPSV - A2023/0408-SP/PC; Rodičovská role a její vliv na zdravý psychický vývoj dítěte
*
* V případě, že se jedná o vzdělávací akci akreditovanou u Ministerstva vnitra ČR dle zákona 312/2002 Sb. nebo rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT a jsou splněny podmínky pro osvobození od DPH, bude jako konečná cena fakturována cena bez DPH. Splnění podmínek pro osvobození určuje pořadatel.


Informace o rekvalifikaci


Tento kurz není rekvalifikační

Mateřská a otcovská role a její význam pro zdravý psychický vývoj dítěte
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]


online - eLearning, ON-LINE - návod k účasti

Mateřská a otcovská role a její význam pro zdravý psychický vývoj dítěte (kurz)


Začátek: 25.06.2024 09:00 (út)
*
* Forma výuky: Online Délka výuky: 6 hodin : ON-LINE Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH
Celková cena: Kč bez DPH Var. symbol: bude upřesněno Uzávěrka: 18.06.2024

Harmonogram: 9:00 – 15:00 hod. :
ON-LINE - návod k účasti Akreditace:
MPSV - A2023/0408-SP/PC; Rodičovská role a její vliv na zdravý psychický vývoj dítěte (webinář)


ON-LINE - návod k účastiZměna ceny: 2.990 Kč/Kurz   [3.618 včetně DPH ]


3.618 Kč/Kurz
Praha PRAHA - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek

Mateřská a otcovská role a její význam pro zdravý psychický vývoj dítěte (kurz)


Začátek: 25.06.2024 09:00 (út)
*
* Forma výuky: Prezenční Délka výuky: 6 hodin : Praha Cena za osobu: 3 490 Kč bez DPH
Celková cena: Kč bez DPH Var. symbol: bude upřesněno Uzávěrka: 18.06.2024

Harmonogram: 9:00 – 15:00 hod. :
PRAHA - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek Akreditace:
MPSV - A2023/0408-SP/PC; Rodičovská role a její vliv na zdravý psychický vývoj dítěte


PRAHA - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek


4.223 Kč/Kurz
online - eLearning, ON-LINE - návod k účasti

Mateřská a otcovská role a její význam pro zdravý psychický vývoj dítěte (kurz)


Začátek: 17.09.2024 09:00 (út)
*
* Forma výuky: Online Délka výuky: 6 hodin : ON-LINE Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH
Celková cena: Kč bez DPH Var. symbol: bude upřesněno Uzávěrka: 10.09.2024

Harmonogram: 9:00 – 15:00 hod. :
ON-LINE - návod k účasti Akreditace:
MPSV - A2023/0408-SP/PC; Rodičovská role a její vliv na zdravý psychický vývoj dítěte (webinář)


ON-LINE - návod k účastiZměna ceny: 2.990 Kč/Kurz   [3.618 včetně DPH ]


3.618 Kč/Kurz
Praha PRAHA - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek

Mateřská a otcovská role a její význam pro zdravý psychický vývoj dítěte (kurz)


Začátek: 17.09.2024 09:00 (út)
*
* Forma výuky: Prezenční Délka výuky: 6 hodin : Praha Cena za osobu: 3 490 Kč bez DPH
Celková cena: Kč bez DPH Var. symbol: bude upřesněno Uzávěrka: 10.09.2024

Harmonogram: 9:00 – 15:00 hod. :
PRAHA - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek Akreditace:
MPSV - A2023/0408-SP/PC; Rodičovská role a její vliv na zdravý psychický vývoj dítěte


PRAHA - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek


4.223 Kč/Kurz
online - eLearning, ON-LINE - návod k účasti

Mateřská a otcovská role a její význam pro zdravý psychický vývoj dítěte (kurz)


Začátek: 10.12.2024 09:00 (út)
*
* Forma výuky: Online Délka výuky: 6 hodin : ON-LINE Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH
Celková cena: Kč bez DPH Var. symbol: bude upřesněno Uzávěrka: 03.12.2024

Harmonogram: 9:00 – 15:00 hod. :
ON-LINE - návod k účasti Akreditace:
MPSV - A2023/0408-SP/PC; Rodičovská role a její vliv na zdravý psychický vývoj dítěte (webinář)


ON-LINE - návod k účastiZměna ceny: 2.990 Kč/Kurz   [3.618 včetně DPH ]


3.618 Kč/Kurz
Praha PRAHA - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek

Mateřská a otcovská role a její význam pro zdravý psychický vývoj dítěte (kurz)


Začátek: 10.12.2024 09:00 (út)
*
* Forma výuky: Prezenční Délka výuky: 6 hodin : Praha Cena za osobu: 3 490 Kč bez DPH
Celková cena: Kč bez DPH Var. symbol: bude upřesněno Uzávěrka: 03.12.2024

Harmonogram: 9:00 – 15:00 hod. :
PRAHA - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek Akreditace:
MPSV - A2023/0408-SP/PC; Rodičovská role a její vliv na zdravý psychický vývoj dítěte


PRAHA - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek


4.223 Kč/Kurz

Další naše kurzy a školení


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | Mateřská | otcovská | role | její | význam | pro | zdravý | psychický | vývoj | dítěte
 Pořadatel kurzu: Aliaves Co., a.s.

Aliaves je akciová společnost působící na českém trhu od roku 2009. Hlavní činností společnosti jsou vzdělávací a poradenské služby ve všech oblastech činnosti veřejné správy. Díky úzké spolupráci našich konzultantů s ústředními orgány státu a profesionální znalosti požadavků obcí, měst a krajů jsme schopni zajistit adekvátní nabídku. Posláním společnosti Aliaves je snaha o předávání postupů a vědomostí zaměstnancům veřejné správy a prostřednictvím přednášek, seminářů a odborných školení dlouhodobě zajišťovat informovanost o aktuální domácí legislativě a legislativě Evropské unie. ...dále viz: Aliaves Co., a.s.
 


 

Dotaz ke kurzu


Dotaz ke kurzu Mateřská a otcovská role a její význam pro zdravý psychický vývoj dítěte
text dotazu,
ostatní data (tel/email) se samozřejmě nezveřejňují a nezobrazují, pouze budou přeposlána školící firmě
pro kontrolu zadejte znovu Váš email
Vaše jméno     a příjmení
Vložte potvrzovací kód Vložte číslo            

Pro změnu potvrzovacího kódu je možno znovu načíst stránku (antispam)
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-96522


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

Mateřská a otcovská role a její význam pro zdravý psychický vývoj dítěte


 • 25.06.2024 online - Mateřská a otcovská role a její význam pro zdravý psychický vývoj dítěte
   ... cena: 2.990 Kurz/Kč bez DPH Aliaves Co., a.s.

 • 25.06.2024 Praha - Mateřská a otcovská role a její význam pro zdravý psychický vývoj dítěte Aliaves Co., a.s.

 • 17.09.2024 online - Mateřská a otcovská role a její význam pro zdravý psychický vývoj dítěte
   ... cena: 2.990 Kurz/Kč bez DPH Aliaves Co., a.s.

 • 17.09.2024 Praha - Mateřská a otcovská role a její význam pro zdravý psychický vývoj dítěte Aliaves Co., a.s.

 • 10.12.2024 online - Mateřská a otcovská role a její význam pro zdravý psychický vývoj dítěte
   ... cena: 2.990 Kurz/Kč bez DPH Aliaves Co., a.s.

 • 10.12.2024 Praha - Mateřská a otcovská role a její význam pro zdravý psychický vývoj dítěte Aliaves Co., a.s. •  

  Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


  Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

   

  Registrace nové školící firmy


  Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
   

  REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


  MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | SLEVA Zlevněné kurzy

   


  rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2024 | Kontakt | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
  CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info