REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # ZIVNOSTENSKY ZAKON AKTUALNI PROBLEMY A PRAXE PO NOVELACH ZAKONA

 
Rekvalifikační-kurzy.info | Další právní normy | Správní a trestní právo, Přestupky [br] | Právo a legislativa > Živnostenský zákon – aktuální problémy a praxe po novelách zákona

Živnostenský zákon – aktuální problémy a praxe po novelách zákonaCena kurzu:
    ... bez DPH: 3.490 Kč/Kurz
    ... včetně DPH: 4.223 Kč/Kurz


Akreditace: MV - AK - PV-274 - 2018, Živnostenský zákon - aktuality a praxe Cíl semináře Seminář poskytne informace o aktuálních novinkách v živnostenském právu.  ... © Aliaves Co., a.s.
 
Přihláška na kurz & termín:
Živnostenský zákon – aktuální problémy a praxe po novelách zákona

Téma kurzu: Další právní normy, Správní a trestní právo, Přestupky [br], Právo a legislativa, ,

Přednáší ...


Ing. Milada Hrabánková Do roku 2021 ředitelka odboru živností, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR


Program kurzu, obsah studia ...

Cíl semináře Seminář poskytne informace o aktuálních novinkách v živnostenském právu.  Obsah semináře                 Aktuální novely živnostenského zákona


  • zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování),
  • zákon č. 527/2020 Sb., změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a dalších zákonů – překážky provozování některých živností právnickými osobami,
  • zákon č. 270/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o občanských průkazech - zapisování titulů a vědeckých hodností v živnostenském rejstříku
  • zákon č. 540/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti s paušální daní – změna v §45b živnostenského zákona,
  • zákon č. 362/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání  a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon   č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů – změna živnostenského zákona – zprostředkování v energetických odvětvích není živností,
  • vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony - sněmovní tisk č. 58 – změna v definici velkých vozidel v nákladní dopravě a stanovení požadavků na finanční způsobilost, dobrou pověst a odbornou způsobilost pro provozovatele silniční motorové dopravy nákladní mezinárodní vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí,
  • vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s využíváním digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností a fungováním veřejných rejstříků – sněmovní tisk 139 – změna živnostenského zákona – zakladatelé obchodních společností a zahraniční právnické osoby zřizující odštěpný závod v České republice se budou moci podat návrh na zápis do obchodního rejstříku před zápisem do živnostenského rejstříku,
  • další aktuální novely živnostenského zákona. Zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu ve znění pozdějších předpisů v praxi živnostenských úřadů – provozování cestovní kanceláře a cestovní agentury, průvodcovské činnosti a online zprostředkování cestovních služeb – kontrolní činnost živnostenských úřadů. Aktuální problémy v aplikaci živnostenského práva


  • všeobecné podmínky provozování živnosti,
  • pokračování v provozování živnosti po úmrtí podnikatele
  • překážky provozování živnosti,
  • posuzování odborné způsobilosti včetně odborné praxe.


 


Další popis (úroveň, podmínky účasti, minimální znalosti) ...


* Akreditace:
MV - AK/PV-274/2018, Živnostenský zákon - aktuality a praxe
*
* V případě, že se jedná o vzdělávací akci akreditovanou u Ministerstva vnitra ČR dle zákona 312/2002 Sb. nebo rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT a jsou splněny podmínky pro osvobození od DPH, bude jako konečná cena fakturována cena bez DPH. Splnění podmínek pro osvobození určuje pořadatel.


Informace o rekvalifikaci


Tento kurz není rekvalifikační

Živnostenský zákon – aktuální problémy a praxe po novelách zákona
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]


online - eLearning, ON-LINE - návod k účasti

Živnostenský zákon – aktuální problémy a praxe po novelách zákona (kurz)


Začátek: 23.07.2024 09:00 (út)
*
* Forma výuky: Online Délka výuky: 6 hodin : ON-LINE Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH
Celková cena: Kč bez DPH Var. symbol: bude upřesněno Uzávěrka: 16.07.2024

Harmonogram: 9:00 – 15:00 hod. :
ON-LINE - návod k účasti Akreditace:
MV - AK/PV-322/2023, Živnostenský zákon - aktuality a praxe (webinář)

ON-LINE - návod k účastiZměna ceny: 2.990 Kč/Kurz   [3.618 včetně DPH ]


3.618 Kč/Kurz
Praha PRAHA - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek

Živnostenský zákon – aktuální problémy a praxe po novelách zákona (kurz)


Začátek: 23.07.2024 09:00 (út)
*
* Forma výuky: Prezenční Délka výuky: 6 hodin : Praha Cena za osobu: 3 490 Kč bez DPH
Celková cena: Kč bez DPH Var. symbol: bude upřesněno Uzávěrka: 16.07.2024

Harmonogram: 9:00 – 15:00 hod. :
PRAHA - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek Akreditace:
MV - AK/PV-274/2018, Živnostenský zákon - aktuality a praxe

PRAHA - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek


4.223 Kč/Kurz
online - eLearning, ON-LINE - návod k účasti

Živnostenský zákon – aktuální problémy a praxe po novelách zákona (kurz)


Začátek: 26.09.2024 09:00 (čt)
*
* Forma výuky: Online Délka výuky: 6 hodin : ON-LINE Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH
Celková cena: Kč bez DPH Var. symbol: bude upřesněno Uzávěrka: 19.09.2024

Harmonogram: 9:00 – 15:00 hod. :
ON-LINE - návod k účasti Akreditace:
MV - AK/PV-322/2023, Živnostenský zákon - aktuality a praxe (webinář)

ON-LINE - návod k účastiZměna ceny: 2.990 Kč/Kurz   [3.618 včetně DPH ]


3.618 Kč/Kurz
Praha PRAHA - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek

Živnostenský zákon – aktuální problémy a praxe po novelách zákona (kurz)


Začátek: 26.09.2024 09:00 (čt)
*
* Forma výuky: Prezenční Délka výuky: 6 hodin : Praha Cena za osobu: 3 490 Kč bez DPH
Celková cena: Kč bez DPH Var. symbol: bude upřesněno Uzávěrka: 19.09.2024

Harmonogram: 9:00 – 15:00 hod. :
PRAHA - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek Akreditace:
MV - AK/PV-274/2018, Živnostenský zákon - aktuality a praxe

PRAHA - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek


4.223 Kč/Kurz
online - eLearning, ON-LINE - návod k účasti

Živnostenský zákon – aktuální problémy a praxe po novelách zákona (kurz)


Začátek: 21.11.2024 09:00 (čt)
*
* Forma výuky: Online Délka výuky: 6 hodin : ON-LINE Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH
Celková cena: Kč bez DPH Var. symbol: bude upřesněno Uzávěrka: 14.11.2024

Harmonogram: 9:00 – 15:00 hod. :
ON-LINE - návod k účasti Akreditace:
MV - AK/PV-322/2023, Živnostenský zákon - aktuality a praxe (webinář)

ON-LINE - návod k účastiZměna ceny: 2.990 Kč/Kurz   [3.618 včetně DPH ]


3.618 Kč/Kurz
Praha PRAHA - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek

Živnostenský zákon – aktuální problémy a praxe po novelách zákona (kurz)


Začátek: 21.11.2024 09:00 (čt)
*
* Forma výuky: Prezenční Délka výuky: 6 hodin : Praha Cena za osobu: 3 490 Kč bez DPH
Celková cena: Kč bez DPH Var. symbol: bude upřesněno Uzávěrka: 14.11.2024

Harmonogram: 9:00 – 15:00 hod. :
PRAHA - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek Akreditace:
MV - AK/PV-274/2018, Živnostenský zákon - aktuality a praxe

PRAHA - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek


4.223 Kč/Kurz

Další naše kurzy a školení


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | Živnostenský | zákon | aktuální | problémy | praxe | novelách | zákona
 Pořadatel kurzu: Aliaves Co., a.s.

Aliaves je akciová společnost působící na českém trhu od roku 2009. Hlavní činností společnosti jsou vzdělávací a poradenské služby ve všech oblastech činnosti veřejné správy. Díky úzké spolupráci našich konzultantů s ústředními orgány státu a profesionální znalosti požadavků obcí, měst a krajů jsme schopni zajistit adekvátní nabídku. Posláním společnosti Aliaves je snaha o předávání postupů a vědomostí zaměstnancům veřejné správy a prostřednictvím přednášek, seminářů a odborných školení dlouhodobě zajišťovat informovanost o aktuální domácí legislativě a legislativě Evropské unie. ...dále viz: Aliaves Co., a.s.
 


 

Dotaz ke kurzu


Dotaz ke kurzu Živnostenský zákon – aktuální problémy a praxe po novelách zákona
text dotazu,
ostatní data (tel/email) se samozřejmě nezveřejňují a nezobrazují, pouze budou přeposlána školící firmě
pro kontrolu zadejte znovu Váš email
Vaše jméno     a příjmení
Vložte potvrzovací kód Vložte číslo            

Pro změnu potvrzovacího kódu je možno znovu načíst stránku (antispam)
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-82216


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

Živnostenský zákon – aktuální problémy a praxe po novelách zákona


 • 23.07.2024 online - Živnostenský zákon – aktuální problémy a praxe po novelách zákona
   ... cena: 2.990 Kurz/Kč bez DPH Aliaves Co., a.s.

 • 23.07.2024 Praha - Živnostenský zákon – aktuální problémy a praxe po novelách zákona Aliaves Co., a.s.

 • 26.09.2024 online - Živnostenský zákon – aktuální problémy a praxe po novelách zákona
   ... cena: 2.990 Kurz/Kč bez DPH Aliaves Co., a.s.

 • 26.09.2024 Praha - Živnostenský zákon – aktuální problémy a praxe po novelách zákona Aliaves Co., a.s.

 • 21.11.2024 online - Živnostenský zákon – aktuální problémy a praxe po novelách zákona
   ... cena: 2.990 Kurz/Kč bez DPH Aliaves Co., a.s.

 • 21.11.2024 Praha - Živnostenský zákon – aktuální problémy a praxe po novelách zákona Aliaves Co., a.s. •  

  Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


  Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

   

  Registrace nové školící firmy


  Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
   

  REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


  MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | SLEVA Zlevněné kurzy

   


  rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2024 | Kontakt | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
  CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info