REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # KURZ PRO INSTRUKTORY INDOOR CYKLISTIKY

 
## Kvalifikační kurz ##  
Rekvalifikační-kurzy.info | Sportovní aktivity > Kurz pro instruktory indoor cyklistiky

Kurz pro instruktory indoor cyklistiky - rekvalifikační kurzCena kurzu:
    ... 5.000 Kč/kurz - není DPH
    ... (kurz je osvobozený od DPH)


Tématické vymezení kurzu : Tým BP SPORTU, který donedávna organizoval kurzy spinningu, se rozhodl udělat v programech a přístupech na cyklistických trenažérech krok vpřed. Vytvořil nový kurz „Kurz pro instruktory indoor cyklistiky“, který nabízí ještě více různých forem těchto aktivit. Snaží se účastníky naučit zábavně vést lekce a vkusně vybírat doprovodnou hudbu. Lektoři se tedy na tomto kurzu snaží prezentovat vše zajímavé, co lze pro skupinu jezdců pohánějících cyklistické trenažéry a naslouc Cílem kurzu je vyškolit velmi všestranného instruktora pro lekce na cyklistických trenažérech a prezentovat různé druhy těchto aktivit, které jsou veřejnosti v ČR nabízeny pod různými názvy. ... © BP SPORT
 
Přihláška na kurz & termín:
Kurz pro instruktory indoor cyklistiky

Téma kurzu: Sportovní aktivity, ,

Určeno pro ...

Výstup kurzu a využití licence: Instruktor indoor cyklistiky - akreditovaná licence, která úspěšné absolventy opravňuje vést lekce na cyklistických trenažérech s hudbou, které mohou být veřejnosti nabízeny pod různými názvy. Slovní označení těchto aktivit není v ČR pevně ustálené.

Na licenci je tak přímo uvedeno, že absolvent je oprávněn vést lekce na cyklistických trenažérech s hudbou. Je tedy univerzální instruktor. Kurz je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Licence platí pro školská, zájmová a komerční zařízení. Licenci lze využít po dovršení 18 let a uplatnění licence ve věku 15 – 17 let se řídí zvláštními pravidly, která vám na vyžádání zašleme. Účast na kurzu není dále nijak omezena.

Přednáší ...

Lektor: Ing. Jana Vejpustková, instruktorka centra START SPINNING [se sídlem v Praze],

Ing. Miroslava Lukášová - vedoucí instruktorka centra START SPINNING [se sídlem v Praze]


Program kurzu, obsah studia ...

Historie, současnost, druhy a formy indoor cyklistiky, snižování hmotnosti prostřednictvím indoor cyklistiky, zdravotní omezení, věková specifika, tvorba tréninkových programů a skladba tréninkové jednotky v indoor cyklistice, doplňovací posilovací a protahovací cvičení, strava, pitný režim a redukční diety. Problematika provozu zóny s cyklistickými trenažéry. Akreditace MŠMT.


Další popis (úroveň, podmínky účasti, minimální znalosti) ...

Využití licence: Licence Instruktor indoor cyklistiky má obecnou platnost. Z právního hlediska je možné vést lekce s touto licencí ve všech sférách: v komerční sféře, v neziskových organizacích, ve školství [základní a střední školy, školská zájmová zařízení – např: domy dětí a mládeže a střediska volného času, školská výchovná a ubytovací zařízení, školská zařízení pro ústavní výchovu]. Samozřejmě získání brigády či zaměstnání instruktora je vždy na základě jednání se zaměstnavatelem.

Podmínky pro účast na kurzu: Účast na školení není vyjma věku nijak omezena. Našeho kurzu se může zúčastnit prakticky kdokoliv. Tento kurz může absolvovat i osoba mladší 18 let a získá licenci. Licenci lze plně využít až po dovršení 18 let. Pokud vyučuje instruktor s licencí ve věku 15 – 17 let, tak při výuce musí být přítomný další proškolený instruktor starší 18 let, který na sebe převezme právní odpovědnost za žáky. Takže je možné získat licenci a pak vyučovat i před dovršením 18 let, ale musí při výuce asistovat starší instruktor. Toto pravidlo platí i u ostatních druhů licencí.


Informace o rekvalifikaci

akreditace Tento kurz je akreditován
- Pro možnost získaní živnostenského listu je vhodné se v případě jakéhokoliv kurzu informovat na místním živnostenském úřadu.

certifikat Účastník kurzu obdrží certifikát

zkouska Kurz je ukončen zkouškou

Kurz pro instruktory indoor cyklistiky
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]


Brno - Jihomoravský kraj, bude upřesněna 60200


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Základní kurz pro instruktory Pilates (kvalifikační kurz)


[PODOBNÝ KURZ] Program: Historie, principy, dýchání, pohyby těla, základní principy, sestava cviků pro začátečníky, specifika cvičení pro začátečníky, osobnost instruktora a jeho role. Cvičení Pilates pro děti, seniory, v a po období těhotenství. Jedná se o metodu Body Mind- propojení a vědomá souhra těla a mysli. Základní úroveň metody Pilates zahrnujícího cviky balančního, silového i strečinkového charakteru zaměřeného na odstranění svalových dysbalancí a vadného pohybového stereotypu, včetně vadného držení těla se zaměřením na správné dýchání a zapojení centra síly power house na podložce.

15.10. - 16.10., 12.11. - 13.11. a 26.11..2022
* jedná se o jeden kurz - 5 dnů, který je rozdělen do 3 víkendových výukových bloků.

- Kurz je akreditován - - Kvalifikační kurz - - Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování - - Zkouška -
4.800 Kč/kurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah

(Termín bude upřesněn)
Praha Praha 00000


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Základní kurz pro instruktory aerobiku (kvalifikační kurz)


[PODOBNÝ KURZ] Instruktor aerobiku, licence platí pro školská, zájmová a komerční zařízení. Akreditace MŠMT.Místo konání: Praha 10 Petrovice [Tělocvična se zrcadly]


* jedná se o jedno školení - 4 dny, které je rozděleno do 2 bloků.

- Kurz je akreditován - - Kvalifikační kurz - - Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování - - Zkouška -
4.300 Kč/kurz

Obsazeno


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah

(Termín bude upřesněn)
Praha Praha 00000


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Kurz pro instruktory plavání (kvalifikační kurz)


[PODOBNÝ KURZ] Kurz pro instruktory plavání Výstup: Instruktor plavání, akreditovaná licence platí pro školská, zájmová a komerční zařízení. Licenci lze využít po dovršení 18 let a uplatnění licence ve věku 15 – 17 let se řídí zvláštními pravidly, které vám na vyžádání zašlem. Účast na kurzu není dále nijak omezena. Program kurzu : Historie, současnost, druhy a formy v plavání, technika plavání, metodika výuky plavání, specifika výuky dětí, bezpečnost při plaveckém výcviku, plavecké průpravy a hry ve vodě.


* jedná se o jedno školení - 4 dny, které je rozděleno do 2 bloků.

- Kurz je akreditován - - Kvalifikační kurz - - Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování - - Zkouška -
4.500 Kč/kurz

Obsazeno


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah

(Termín bude upřesněn)
Praha Praha 00000

Kurz pro instruktory indoor cyklistiky - Podzim Praha (kvalifikační kurz)* jedná se o jeden kurz [4 dny], který je rozdělen do 2. víkendových bloků.

- Kurz je akreditován - - Kvalifikační kurz - - Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování - - Zkouška -
5.000 Kč/kurz

Obsazeno


Podzim Praha


Praha Praha 00000


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Kurz pro instruktory fitnesscentra [fitcentra] (kvalifikační kurz)


[PODOBNÝ KURZ] Fitness - Instruktor fitnesscentra, licence platí pro komerční, zájmová a školská zařízení.

22.10. – 23.10. a 5.11. – 6.11.2022 v Praze
* jedná se o jeden kurz [4 dny], který je rozdělen do 2. víkendových bloků.

- Kurz je akreditován - - Kvalifikační kurz - - Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování - - Zkouška -
4.200 Kč/Kč/kurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah


Praha Praha 00000


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Kurz pro instruktory plavání (kvalifikační kurz)


[PODOBNÝ KURZ] Kurz pro instruktory plavání Výstup: Instruktor plavání, akreditovaná licence platí pro školská, zájmová a komerční zařízení. Licenci lze využít po dovršení 18 let a uplatnění licence ve věku 15 – 17 let se řídí zvláštními pravidly, které vám na vyžádání zašlem. Účast na kurzu není dále nijak omezena. Program kurzu : Historie, současnost, druhy a formy v plavání, technika plavání, metodika výuky plavání, specifika výuky dětí, bezpečnost při plaveckém výcviku, plavecké průpravy a hry ve vodě.

27.8. – 28.8. a 3.9. – 4.9.2022 v Praze
* jedná se o jeden kurz [4 dny], který je rozdělen do 2. bloků.

- Kurz je akreditován - - Kvalifikační kurz - - Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování - - Zkouška -
4.500 Kč/kurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah


Praha Praha 00000

Kurz pro instruktory indoor cyklistiky - Podzim Praha (kvalifikační kurz)* 5.11. – 6.11.2022 a 19.11. - 20.11.2022 v Praze
* jedná se o jeden kurz 4 dny, který je rozdělen do 2 bloků.

- Kurz je akreditován - - Kvalifikační kurz - - Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování - - Zkouška -
5.000 Kč/kurzPodzim Praha


Praha Praha 00000


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Kurz pro instruktory fitnesscentra [fitcentra] - Nadstavbová zkouška (kvalifikační kurz)


[PODOBNÝ KURZ] Fitness - Instruktor fitnesscentra, licence platí pro komerční, zájmová a školská zařízení.

6.11.2022 v Praze – se koná Nadstavbová zkouška pro získání osvědčení, které opravňuje úspěšné absolventy k vydání živnostenského oprávnění.
- Kurz je akreditován - - Kvalifikační kurz - - Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování - - Zkouška -

Změna ceny: 3.000 Kč/kurz   [ Osvobozené od DPH ]


3.000 Kč/kurzNadstavbová zkouška

Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah


Petřvald - Moravskoslezský kraj, bude upřesněna 73541


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Kurz pro instruktory fitnesscentra [fitcentra] - 2* víkend (kvalifikační kurz)


[PODOBNÝ KURZ] Fitness - Instruktor fitnesscentra, licence platí pro komerční, zájmová a školská zařízení.

12.11. – 13.11. a 26.11. – 27.11.2022 v Petřvaldu u Ostravy
* jedná se o jeden kurz [4 dny], který je rozdělen do 2. víkendových bloků.

- Kurz je akreditován - - Kvalifikační kurz - - Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování - - Zkouška -
4.200 Kč/Kč/kurz2* víkend

Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah


Praha Praha 00000


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Základní kurz pro instruktory aerobiku - 2* víkend (kvalifikační kurz)


[PODOBNÝ KURZ] Instruktor aerobiku, licence platí pro školská, zájmová a komerční zařízení. Akreditace MŠMT.Místo konání: Praha 10 Petrovice [Tělocvična se zrcadly]

12.11. – 13.11. a 26.11. – 27.11.2022 v Praze
* jedná se o jedno školení - 4 dny, které je rozděleno do 2 bloků.

- Kurz je akreditován - - Kvalifikační kurz - - Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování - - Zkouška -
4.300 Kč/kurz2* víkend

Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah


Frýdek-Místek - Moravskoslezský kraj, bude upřesněna 73801


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Kurz pro instruktory plavání (kvalifikační kurz)


[PODOBNÝ KURZ] Kurz pro instruktory plavání Výstup: Instruktor plavání, akreditovaná licence platí pro školská, zájmová a komerční zařízení. Licenci lze využít po dovršení 18 let a uplatnění licence ve věku 15 – 17 let se řídí zvláštními pravidly, které vám na vyžádání zašlem. Účast na kurzu není dále nijak omezena. Program kurzu : Historie, současnost, druhy a formy v plavání, technika plavání, metodika výuky plavání, specifika výuky dětí, bezpečnost při plaveckém výcviku, plavecké průpravy a hry ve vodě.

26.11 - 27.11. a 3.12 - 4.12.2022 ve Frýdku Místku
* jedná se o jedno školení - 4 dny, které je rozděleno do 2 bloků.

- Kurz je akreditován - - Kvalifikační kurz - - Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování - - Zkouška -
4.500 Kč/kurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah


Brno - Jihomoravský kraj, bude upřesněna 60200


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Základní kurz pro instruktory Pilates - Nadstavbová zkouška (akreditovaný seminář)


[PODOBNÝ KURZ] Program: Historie, principy, dýchání, pohyby těla, základní principy, sestava cviků pro začátečníky, specifika cvičení pro začátečníky, osobnost instruktora a jeho role. Cvičení Pilates pro děti, seniory, v a po období těhotenství. Jedná se o metodu Body Mind- propojení a vědomá souhra těla a mysli. Základní úroveň metody Pilates zahrnujícího cviky balančního, silového i strečinkového charakteru zaměřeného na odstranění svalových dysbalancí a vadného pohybového stereotypu, včetně vadného držení těla se zaměřením na správné dýchání a zapojení centra síly power house na podložce.

26.11.2022 v Brně – se koná Nadstavbová zkouška pro získání osvědčení Instruktor pilates, které opravňuje úspěšné absolventy k vydání žinostenského oprávnění.
- Kurz je akreditován - - Kvalifikační kurz - - Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování - - Zkouška -

Změna ceny: 1.000 Kč/kurz   [ Osvobozené od DPH ]


1.000 Kč/kurzNadstavbová zkouška

Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah


Petřvald - Moravskoslezský kraj, bude upřesněna 73541


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Kurz pro instruktory fitnesscentra [fitcentra] - Nadstavbová zkouška (kvalifikační kurz)


[PODOBNÝ KURZ] Fitness - Instruktor fitnesscentra, licence platí pro komerční, zájmová a školská zařízení.

27.11.2022 v Petřvaldu u Ostravy – se koná Nadstavbová zkouška pro získání osvědčení, které opravňuje úspěšné absolventy k vydání živnostenského oprávnění.
- Kurz je akreditován - - Kvalifikační kurz - - Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování - - Zkouška -

Změna ceny: 3.000 Kč/kurz   [ Osvobozené od DPH ]


3.000 Kč/kurzNadstavbová zkouška

Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
- 14.12.2022

Pec pod Sněžkou - Královohradecký kraj, Pec pod Sněžkou 54221


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Kurz pro instruktory lyžování (akreditovaný seminář)


[PODOBNÝ KURZ] Kurz pro instruktory lyžování - licence platí pro školská, zájmová a komerční zařízení. Místo konání: Pec pod Sněžkou Doškolovací kurz pro instruktory lyžování [nižší cena, na vyžádání vám zašlem podrobnější informace]

Cena: 6300,- Kč
- Kurz je akreditován - - Kvalifikační kurz - - Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování - - Zkouška -
2.480 Kč/kurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah
- 14.12.2022

Pec pod Sněžkou - Královohradecký kraj, Pec pod Sněžkou 54221


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Kurz pro instruktory snowboardingu (akreditovaný seminář)


[PODOBNÝ KURZ] Výstup: licence Instruktor snowboardingu BP SPORT [platnost licence je časově neomezená], licence platí pro školská, zájmová a komerční zařízení. Platnost tohoto osvědčení je časově neomezená. Pro školská zařízení vydáváme na základě absolvování tohoto kurzu licenci Instruktor školního snowboardingu [platnost licence je časově neomezená]- akreditace MŠMT č. 42965 - 2013-1-866. Naše vzdělávací středisko je držitelem akreditace MŠMT. Licenci instruktor snowboardingu lze využít po dovršení 18 let a uplatnění licence ve věku 15 – 17 let se řídí zvláštními pravidly, které jsou uvedeny níže. Účast na kurzu není dále nijak omezena.

Cena: 6.320 Kč
- Kurz je akreditován - - Kvalifikační kurz - - Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování - - Zkouška -
2.470 Kč/kurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah
- 19.12.2022

Pec pod Sněžkou - Královohradecký kraj, Pec pod Sněžkou 54221


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Kurz pro instruktory lyžování (akreditovaný seminář)


[PODOBNÝ KURZ] Kurz pro instruktory lyžování - licence platí pro školská, zájmová a komerční zařízení. Místo konání: Pec pod Sněžkou Doškolovací kurz pro instruktory lyžování [nižší cena, na vyžádání vám zašlem podrobnější informace]

Cena: 6300,- Kč
- Kurz je akreditován - - Kvalifikační kurz - - Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování - - Zkouška -
2.480 Kč/kurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah
- 19.12.2022

Pec pod Sněžkou - Královohradecký kraj, Pec pod Sněžkou 54221


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Kurz pro instruktory snowboardingu (akreditovaný seminář)


[PODOBNÝ KURZ] Výstup: licence Instruktor snowboardingu BP SPORT [platnost licence je časově neomezená], licence platí pro školská, zájmová a komerční zařízení. Platnost tohoto osvědčení je časově neomezená. Pro školská zařízení vydáváme na základě absolvování tohoto kurzu licenci Instruktor školního snowboardingu [platnost licence je časově neomezená]- akreditace MŠMT č. 42965 - 2013-1-866. Naše vzdělávací středisko je držitelem akreditace MŠMT. Licenci instruktor snowboardingu lze využít po dovršení 18 let a uplatnění licence ve věku 15 – 17 let se řídí zvláštními pravidly, které jsou uvedeny níže. Účast na kurzu není dále nijak omezena.

Cena: 6.320 Kč
- Kurz je akreditován - - Kvalifikační kurz - - Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování - - Zkouška -
2.470 Kč/kurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah
- 07.01.2023

Pec pod Sněžkou - Královohradecký kraj, Pec pod Sněžkou 54221


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Kurz pro instruktory lyžování (akreditovaný seminář)


[PODOBNÝ KURZ] Kurz pro instruktory lyžování - licence platí pro školská, zájmová a komerční zařízení. Místo konání: Pec pod Sněžkou Doškolovací kurz pro instruktory lyžování [nižší cena, na vyžádání vám zašlem podrobnější informace]

Cena: 6300,- Kč
- Kurz je akreditován - - Kvalifikační kurz - - Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování - - Zkouška -
2.480 Kč/kurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah
- 07.01.2023

Pec pod Sněžkou - Královohradecký kraj, Pec pod Sněžkou 54221


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Kurz pro instruktory snowboardingu (akreditovaný seminář)


[PODOBNÝ KURZ] Výstup: licence Instruktor snowboardingu BP SPORT [platnost licence je časově neomezená], licence platí pro školská, zájmová a komerční zařízení. Platnost tohoto osvědčení je časově neomezená. Pro školská zařízení vydáváme na základě absolvování tohoto kurzu licenci Instruktor školního snowboardingu [platnost licence je časově neomezená]- akreditace MŠMT č. 42965 - 2013-1-866. Naše vzdělávací středisko je držitelem akreditace MŠMT. Licenci instruktor snowboardingu lze využít po dovršení 18 let a uplatnění licence ve věku 15 – 17 let se řídí zvláštními pravidly, které jsou uvedeny níže. Účast na kurzu není dále nijak omezena.

Cena: 6.320 Kč
- Kurz je akreditován - - Kvalifikační kurz - - Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování - - Zkouška -
2.470 Kč/kurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah
- 12.01.2023

Pec pod Sněžkou - Královohradecký kraj, Pec pod Sněžkou 54221


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Kurz pro instruktory lyžování (akreditovaný seminář)


[PODOBNÝ KURZ] Kurz pro instruktory lyžování - licence platí pro školská, zájmová a komerční zařízení. Místo konání: Pec pod Sněžkou Doškolovací kurz pro instruktory lyžování [nižší cena, na vyžádání vám zašlem podrobnější informace]

Cena: 6300,- Kč
- Kurz je akreditován - - Kvalifikační kurz - - Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování - - Zkouška -
2.480 Kč/kurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsahDalší naše kurzy a školení


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | Kurz | pro | instruktory | indoor | cyklistiky
 Pořadatel kurzu: BP SPORT

Vzdělávací a sportovní středisko SPORT BP je organizací, která se zabývá školení m instruktorů a samotnou výukou v různých sportovních disciplínách. Zároveň se věnuje outdoorovým kurzům pro nejrůznější organizace. Kurzy SPORT BP jsou přístupné pro nejširší veřejnost a licenci či dovednosti lze uplatnit ve všech sférách – školní, zájmové nebo komerční. Instruktorské sportovní školení a výukové kurzy zajišťuje kvalitní skupina lektorů, která vzešla z bývalého Pedagogického centra v Českých Budějovicích a dříve Krajského pedagogického ústavu. Činnost SPORT BP je právně ukotvena na základě akreditovaného pracoviště Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy České republiky a akreditacemi v různých sportovních disciplínách. Pro každý sport máme v našem lektorském týmu odborníka, který má zkušenosti ze závodní podobou konkrétní disciplíny. Vedle toho disponujeme lektory ze zkušenostmi z výuky daného sportu. Jsme přesvědčeni, že zkušenosti ze závodního sportu a praxe ve výuce se vzájemně velmi dobře doplňují. Vedle školení v oblasti sportu se zabýváme dalšími sportovními aktivitami. Outdoorové kurzy realizuje tým odborníků, který má v této oblasti dlouholeté zkušenosti pořádáním akcí v této oblasti. Naše akce vychází s individuálních požadavků konkrétní společnosti. Aktivity jsou zaměřeny jednak na konkrétní sportovní disciplíny a na akce, které se zaměřují na kolektiv zaměstnanců konkrétní společnosti.V naší činnosti převažují zejména zejména teambuildingové sportovní programy. ...dále viz: BP SPORT
 


 

Dotaz ke kurzu


Dotaz ke kurzu Kurz pro instruktory indoor cyklistiky
text dotazu,
ostatní data (tel/email) se samozřejmě nezveřejňují a nezobrazují, pouze budou přeposlána školící firmě
pro kontrolu zadejte znovu Váš email
Vaše jméno     a příjmení
Vložte potvrzovací kód Vložte číslo            

Pro změnu potvrzovacího kódu je možno znovu načíst stránku (antispam)
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-5966


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

Kurz pro instruktory indoor cyklistiky - rekvalifikační kurz


 • Říjen 2022 Praha Kurz již nelze objednat - Kurz pro instruktory indoor cyklistiky  ... Podzim Praha BP SPORT

 • 05.11.2022 Praha - Kurz pro instruktory indoor cyklistiky  ... Podzim Praha BP SPORT

 • Březen 2023 Praha - Kurz pro instruktory indoor cyklistiky  ... jaro 2023 BP SPORT •  

  Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

  Kurzy a akce

  kurzy rekvalifikace
  2022-05-11 


  [?]

  Summit Academy RAZU sport kurzy - Pustevny

  kurzy rekvalifikace
  2022-02-09 


  [?]

  kurz freedivingu

  kurz rekvalifikace
  2022-02-04 


  [?]

   

  Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


  Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

   

  Registrace nové školící firmy


  Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
   

  REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


  MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

   


  rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2022 | Kontakt | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
  CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info
  Free eshop: Shopilo.org