REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # VYZIVOVY PORADCE AKREDITOVANY MSMT ONLINE KURZ

 
## Akreditovaný rekvalifikační kurz ##  

Výživový poradce [akreditovaný MŠMT online kurz] - rekvalifikační kurzCena kurzu:
    ... 9.900 Kč/kurz - není DPH
    ... (kurz je osvobozený od DPH)


Náš kurz je první a zatím jediný online kurz výživy v České republice, akreditovaný Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR. Není to kurz jednoho člověka - náš kurz obsahuje 150 hodin vysoce odborných přednášek, které zpracovalo a ozvučilo celkem 11 lektorů - specialistů, z nichž řada jsou akademičtí pracovníci, na daná témata. Všechny přednášky jsou jak v ozvučeném formátu ppt [PowerPoint] tak ve formátu mp4 [video] a rovněž ve -átu pdf. Náš kurz dále obsahuje 16 hodin praktických lekcí realizovaných jak prezenční formou, tak i formou živých online webinářů, zaměřených na zpracování vysoce individuálního stravovacího plánu. Tyto lekce vedou lektoři, kterí mají dlouholeté zkušenosti z poradenské činnosti v oblasti výživy. Náš kurz obsahuje celou řadu dalších studijních materiálů, jako jsou například speciálně pro tento kurz vypracovaná skripta v rozsahu 600 stran. Obsah našeho kurz přesně odpovídá akreditačním podmínkám a neobsahuje žádný balast v podobě myšlenkových map, her a pod. Přesvědčte se sami: ... © Welko Team s.r.o.
 
Přihláška na kurz & termín:
Výživový poradce [akreditovaný MŠMT online kurz]

Téma kurzu: Životní styl, výživa, cvičení, Lektorské dovednosti, Rekvalifikační kurzy, Operační systémy, Specializované kurzy, Workshopy, Školství a pedagogika

Přednáší ...

Lektoři z firmy: Welko Team s.r.o.


Program kurzu, obsah studia ...

Zahájení studia
* Po vyplnění a zaslání přihlášky obdržíte nejpozději do 24 hodin potvrzení jejího přijetí, spolu s daňovým dokladem k úhradě registračního poplatku. Poté, co je částka registračního poplatku připsána na náš účet, vygeneruje aplikace Moodle, na které je náš kurz postavený, automaticky mail s přístupovými údaji do kurzu a odešle Vám jej. To Vám umožní okamžitě zahájit studium.

Průbeh a délka studia
* Maximální doba studia kurzu je nastavená na 6 měsíců a to jak pro kurz ukončený rekvalifikační zkouškou, tak i pro kurz ukončená zkouškou profesní. Doba studia se počítá od prvního dne měsíce následujícího po měsíci registrace. V této době musí posluchač jednou absolvovat praktické lekce v trvání jednoho víkendu. Tyto jsou organizovány jednou měsíčně a to živě online, v aplikaci Zoom. Na těchto praktických lekcí vykonávají posluchači závěrečný test, který je součástí závěrečné rekvalifikační zkoušky [nikoliv profesní]. Tamtéž obdrží posluchači zadání závěrečné práce, kteroou poté posílají mailem ke zhodnocení komisí. Termíny praktických lekcí jsou uvedeny v kurzu samotném s dostatečným předstihem. Posluchači, kteří zvolí ukončení kurzu profesní zkouškou se také zúčastní praktických lekcí, avšak můžou vykonání závěrečného testu není pro ně povinné. Tito posluchači se pak zúčastní profesní zkoušky v nejbližším stanoveném termínu. Minimální doba studia kurzu stanovená není. V případě vážných důvodů a jejich zhodnocení, je možné kurz individuálně na požádání prodloužit, podle Smluvních podmínek.

Jaké jsou výhody on-line kurzu?
* nemusíte nikam jezdit, trávit víkendy účastí na přednáškách
* prezenční je pouze jeden víkend věnovaný praktickým lekcím. Tento víkend mohou zájemci absolvovat rovněž formou živých online webinářů.
* studujete si, kdy máte čas a chuť a přednášky si můžete kdykoliv zastavit, nebo pustit znovu
* na studium online kurzu máte k dispozici podstatně větší časový prostor
* cena on-line kurzu je výrazně nižší než cena kurzu prezenčního

Nejlepší absolventi našich kurzů mohou najít uplatnění v některé z 93 poboček Nutriadapt v ČR jako výživový specialista[tka]

Ukončení kurzu
1. Kurz ukončený profesní zkouškou [v přihlášce jako Výživový poradce - profesní zkouška]
Profesní zkouška se skládá ve stanoveném termínu a skládá se ze dvou částí. První částí je elektronický test obsahující 75 otázek a je na něj vyčleněno 75 minut. Posluchači, kteří jej zvládnou s výsledkem lepším než 80%, postupují k ústní zkoušce před dvoučlennou komisí, sestavenou z autorizovaných zástupců Institutu zdravého života Welko. Jejich seznam najdete ZDE. Obsah ústní části profesní zkoušky najdete ZDE. Úspěšní absolventi obdrží

O výsledku zkoušek informuje předseda zkušební komise každého účastníka osobně ihned po ukončení zkoušky. V případě neúspěšného vykonání písemného testu není žadatel připuštěný k ústní zkoušce.

Další pokus o zvládnutí zkoušky je možný, avšak je opět zpoplatněný podle ceníku. Pokud žadatel zvládne písemný test s úspěšností minimálně 80% a lepší a následně nezvládne ústní část zkoušky, je mu umožněno ústní část zopakovat v dalším termínu, aniž by musel opakovat písemný test.

Další pokus o zvládnutí ústní části zkoušky je však spoplatněný částkou ve výši 4.000,- Kč, splatnou nejpozději do 5 dní před termínem opakované zkoušky.
Každý úspěšný absolvent obou předchozích zkoušek může požádat o členství v Alianci výživových poradců ČR [https: aliancevyziva.cz/]

1. Kurz ukončený rekvalifikační zkouškou [v přihlášce jako Výživový poradce - rekvalifikační zkouška]
Závěrečná zkouška se skládá ze dvou částí. První částí je elektronický test obsahující 50 otázek s časovou dotací 30 minut. Posluchači, kteří jej zvládnou s výsledkem lepším než 80% poté vypracují ve stanoveném termínu závěrečnou práci, jejíž zadání obdrží na posledním víkendu turnusu. Po jejím vyhodnocení komisí a přijetí práce, obdrží tito absolventi
O výsledku zkoušek informuje předseda zkušební komise každého účastníka osobně ihned po ukončení zkoušky. V případě neúspěchu je náhradní termín domlouván na místě individuálně. První opravný pokus je bezplatný, každý další je zpoplatněný částkou 1.500,- Kč splatnou nejpozději 5 dní před termínem opakované zkoušky. Každý úspěšný absolvent obou předchozích zkoušek může požádat o členství v Alianci výživových poradců ČR [https: aliancevyziva.cz/]

PROČ DVA TYPY ZKOUŠKY?
Kurz samotný je po obsahové stránce v obou případech stejný, jako takový je akreditovaný a podle akreditace by měl končit profesní zkouškou. Nicméně, ne všichni zájemci o tento kurz mají v plánu zabývat se v budoucnu výživovým poradenstvím profesně a pro ty zájemce jsme ponechali možnost udělat „pouze“ rekvalifikační zkoušku. Pro ty, kdo se chtějí poradenství věnovat profesně, je na místě zkouška profesní zkouška, jelikož ž


Další popis (úroveň, podmínky účasti, minimální znalosti) ...

Doba studia kurzu Výživový poradce je max. 6 měsíců, minimální doba stanovená není
* Každý zájemce, který uhradí stanovenou cenu, se stává posluchačem kurzu a jako takovému mu bude sděleno heslo, pomocí kterého se dostane do sekce quot;STUDIJNÍ MATERIÁLYquot;, které si může stáhnout a využít ke svému studiu a přípravě k závěrečné zkoušce. Upozorňujeme, že na šíření těchto materiálů se vztahuje ustanovení zákona o ochraně autorských práv.


Popis kurzu

Rozvrh kurzu Poradce pro výživu

Téma

Počet hodin

Úvod, organizační pokyny

X

Historie výživy v průběhu vývoje lidstva

2

Vliv výživy na zdraví a vývoj člověka, výživové nároky v průběhu života

2

Rozdělení živin

makroživiny, mikroživiny, seminutrienty, nenutriční komponenty výživy - vymezení pojmů

1

Tuky (lipidy)

chemické složení, doporučené dávky, funkce, dělení, zdroje

4

Sacharidy (cukry)

chemické složení, doporučené dávky, funkce, dělení, zdroje

4

Bílkoviny (proteiny)

chemické složení, doporučené dávky, funkce, dělení, zdroje

4

Vitamíny

dělení, funkce, zdroje doporučené denní dávky,

4

Minerální látky

dělení, funkce, zdroje doporučené denní dávky,

4

Trávící soustava

funkce buňky, buněčná membrána, organely, mitochondrie, amorfologie, funkce TS, poruchy

4

Hormonální signalizace

regulační procesy probíhající v trávící soustavě a jejich řízení hormony

4

Metabolismus

základní principy proměny živin na energii, transport živin, anabolismus, katabolismus

2

Metabolismus tuků

2

Metabolismus sacharidů

2

Metabolismus bílkovin

2

Voda a pitný režim

2

Výživové dávky a doporučení

DDD, RDI, potravinové pyramidy, talíře….

2

Suplementy

dělení, funkce, interakce, opodstatnění využití

4

Somatotypy

charakteristika jednotlivých somatotypů, měření, možnost ovlivnění somatotypu, složení svalové tkáně, držení těla

2

Technologie potravin

výroba a složení základních potravin, nutriční hodnota, hygiena potravin, legislativa,….

4

Kulinářské úpravy potravin

vhodné, nevhodné, PAU, akrylamid, nitrosaminy….

2

Etikety na potravinách

co nalezneme, co to znamená, jak s tím pracovat

2

Aditiva v potravinách („Éčka“)

rozdělení, funkce, mýty a fakta, vliv na zdraví, legislativa

4

Specifika výživy některých subpopulací

 

Ø těhotné a kojící ženy a děti do 6 ti let

4

Ø sportovci (s výjimkou vrcholových)

4

Ø senioři (nad 60 let)

2

Ø duševně pracující

2

Dietní stravovací režimy, omezení při některých onemocněních

diabetes mellitus 2. typu, dna, hypertenze, hyperlipidemie, Crohnova nemoc, dráždivý trakčník, celiakie, nejběžnější intolerance…

4

Psychika a výživa

princip vzniku stresu a fyziologické procesy probíhající v těle vlivem působení stresových faktorů, vliv stresu na fyziologii trávení a další pochody, vliv vyvážené výživy na stresovou odolnost, vliv antidepresiv, další psychické faktory ovlivňující výživu

6

Intoxikace a detoxikace organismu

příčiny a zdroje intoxikace organismu, vymezení pojmu homotoxiny, stupně intoxikace a jejich vliv na organismus, možnosti a způsoby detoxikace

4

Zásady racionální výživy

2

Alternativní výživové směry

makrobiotika, vegetariánství a jeho odnože, veganství a jeho odnože, RAW, tukový metabolismus - klady zápory jednotlivých směrů

4

Současné dietní trendy

přerušované hladovění, paleo, low carb, krevní skupiny, nutriční typologie…

4

Stravování v nestandardních situacích

restaurace, cesty, směnný provoz…

2

Hodnocení stavu výživy klienta

zhodnocení tělesného složení (BMI, WHR, ABSI), metodiky výpočtu BMR, jednoduché funkční testy zdatnosti, záznamy jídelních lístků, antropometrie (kaliper, bioimpedanční přístroje - InBody, teoretické.výpočty,….)

6

Diagnostické metody ve výživě

analýza DNA, vyšetření z kapky krve, vyšetření oční duhovky, analýza biogenních prvků ve vlasech, biochemie krve,…..

4

Práce s klientem

na co se ptát, zjištění motivace, cílů, výživových zvyklostí a preferencí

4

Nutriční SW dostupné pro VP i klienty

porovnání, způsoby využití

4

Stravovací plán

zásady sestavování a praktické sestavování na bázi nutričního softwaru

20

Praxe v reálně fungující poradně

nejlépe vlastní, patřící školícímu zařízení, ev. ve smluvní – v místě působení školícího zařízení

10

BOZP

1

Celkem hodin prezenční formou

140

Závěrečná zkouška

X

Celkem hodinová dotace kurzu

150

 


Informace o rekvalifikaci

akreditace REKVALIFIKAČNÍ kurz, tento kurz je akreditován
- Pro možnost získaní živnostenského listu je vhodné se v případě jakéhokoliv rekvalifikačního kurzu informovat na místním živnostenském úřadu.
- V případě zájmu o vyplnění podkladů pro úřad práce, pošlete nezávaznou přihlášku. Viz 'Dotaz ke kurzu pro UP' v sekci termíny kurzu (níže).certifikat Účastník kurzu obdrží certifikát

zkouska Kurz je ukončen zkouškou

Výživový poradce [akreditovaný MŠMT online kurz]
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]

(Termín bude upřesněn)
ONLINE - eLearning, ONLINE 00000

Výživový poradce [akreditovaný MŠMT online kurz] - Výživový poradce - rekvalifikační zkouška - online kurz (rekvalifikační kurz)


Kurz ukončený rekvalifikační zkouškou [v přihlášce jako Výživový poradce - rekvalifikační zkouška]
* Závěrečná zkouška se skládá ze dvou částí. První částí je elektronický test obsahující 50 otázek s časovou dotací 30 minut. Posluchači, kteří jej zvládnou s výsledkem lepším než 80% poté vypracují ve stanoveném termínu závěrečnou práci, jejíž zadání obdrží na posledním víkendu turnusu. Po jejím vyhodnocení komisí a přijetí práce, obdrží tito absolventi
* OSVĚDČENÍ O REKVALIFIKACI
* O výsledku zkoušek informuje předseda zkušební komise každého účastníka osobně ihned po ukončení zkoušky. V případě neúspěchu je náhradní termín domlouván na místě individuálně. První opravný pokus je bezplatný, každý další je zpoplatněný částkou 1.500,- Kč splatnou nejpozději 5 dní před termínem opakované zkoušky.
* Každý úspěšný absolvent obou předchozích zkoušek může požádat o členství v Alianci výživových poradců ČR

- Kurz je akreditován - - Rekvalifikační kurz - - Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování - - Zkouška -
9.900 Kč/kurzVýživový poradce - rekvalifikační zkouška - online kurz


Dotaz ke kurzu pro UP

(Termín bude upřesněn)
ONLINE - eLearning, ONLINE 00000

Výživový poradce [akreditovaný MŠMT online kurz] - Balíček SPECIAL PROFI (rekvalifikační kurz)*Kurz Výživový poradce ukončený profesní zkouškou
*Přípravný online kurz pro profesní zkoušku
*Kurz Sportovní výživa
*Kurz Výživa těhotných a kojících žen, výživa dětí
*Nutriční software FitLinie, verzi Welko Edition

- Kurz je akreditován - - Rekvalifikační kurz - - Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování - - Zkouška -

Změna ceny: 18.900 Kč/kurz   [ Osvobozené od DPH ]


18.900 Kč/kurzBalíček SPECIAL PROFI


Dotaz ke kurzu pro UP

(Termín bude upřesněn)
ONLINE - eLearning, ONLINE 00000

Výživový poradce [akreditovaný MŠMT online kurz] - Výživový poradce - profesní zkouška - online kurz (rekvalifikační kurz)


Profesní zkouška se skládá ve stanoveném termínu a skládá se ze dvou částí. První částí je elektronický test obsahující 75 otázek a je na něj vyčleněno 75 minut. Posluchači, kteří jej zvládnou s výsledkem lepším než 80%, postupují k ústní zkoušce před dvoučlennou komisí, sestavenou z autorizovaných zástupců Institutu zdravého života Welko. Úspěšní absolventi obdrží OSVĚDČENÍ O PROFESNÍ KVALIFIKACI
* O výsledku zkoušek informuje předseda zkušební komise každého účastníka osobně ihned po ukončení zkoušky. V případě neúspěšného vykonání písemného testu není žadatel připuštěný k ústní zkoušce.

Další pokus o zvládnutí zkoušky je možný, avšak je opět zpoplatněný podle ceníku. Pokud žadatel zvládne písemný test s úspěšností minimálně 80% a lepší a následně nezvládne ústní část zkoušky, je mu umožněno ústní část zopakovat v dalším termínu, aniž by musel opakovat písemný test.

Další pokus o zvládnutí ústní části zkoušky je však zpoplatněný částkou ve výši 4.000,- Kč, splatnou nejpozději do 5 dní před termínem opakované zkoušky.
* Každý úspěšný absolvent obou předchozích zkoušek může požádat o členství v Alianci výživových poradců ČR

- Kurz je akreditován - - Rekvalifikační kurz - - Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování - - Zkouška -

Změna ceny: 11.488 Kč/kurz   [13.900 včetně DPH ]


13.900 Kč/kurzVýživový poradce - profesní zkouška - online kurz


Dotaz ke kurzu pro UP

(Termín bude upřesněn)
ONLINE - eLearning, ONLINE 00000

Výživový poradce [akreditovaný MŠMT online kurz] - Balíček PREMIUM PROFI (rekvalifikační kurz)*Kurz Výživový poradce ukončený profesní zkouškou
*Přípravný online kurz pro profesní zkoušku
*Kurz Sportovní výživa
*Kurz Výživa těhotných a kojících žen, výživa dětí
*Kurz Umění správné přípravy potravin
*Kurz Detoxikace – mýtus nebo nutnost?
*Kurz Za tajemstvím potravinových etiket
*Nutriční software FitLinie, verzi Welko Edition

- Kurz je akreditován - - Rekvalifikační kurz - - Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování - - Zkouška -

Změna ceny: 23.900 Kč/kurz   [ Osvobozené od DPH ]


23.900 Kč/kurzBalíček PREMIUM PROFI


Dotaz ke kurzu pro UP

(Termín bude upřesněn)
ONLINE - eLearning, ONLINE 00000

Výživový poradce [akreditovaný MŠMT online kurz] - Výživový poradce - profesní zkouška - online kurz (rekvalifikační kurz)


Profesní zkouška se skládá ve stanoveném termínu a skládá se ze dvou částí. První částí je elektronický test obsahující 75 otázek a je na něj vyčleněno 75 minut. Posluchači, kteří jej zvládnou s výsledkem lepším než 80%, postupují k ústní zkoušce před dvoučlennou komisí, sestavenou z autorizovaných zástupců Institutu zdravého života Welko. Úspěšní absolventi obdrží OSVĚDČENÍ O PROFESNÍ KVALIFIKACI
* O výsledku zkoušek informuje předseda zkušební komise každého účastníka osobně ihned po ukončení zkoušky. V případě neúspěšného vykonání písemného testu není žadatel připuštěný k ústní zkoušce.

Další pokus o zvládnutí zkoušky je možný, avšak je opět zpoplatněný podle ceníku. Pokud žadatel zvládne písemný test s úspěšností minimálně 80% a lepší a následně nezvládne ústní část zkoušky, je mu umožněno ústní část zopakovat v dalším termínu, aniž by musel opakovat písemný test.

Další pokus o zvládnutí ústní části zkoušky je však zpoplatněný částkou ve výši 4.000,- Kč, splatnou nejpozději do 5 dní před termínem opakované zkoušky.
* Každý úspěšný absolvent obou předchozích zkoušek může požádat o členství v Alianci výživových poradců ČR

- Kurz je akreditován - - Rekvalifikační kurz - - Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování - - Zkouška -

Změna ceny: 11.488 Kč/kurz   [13.900 včetně DPH ]


13.900 Kč/kurzVýživový poradce - profesní zkouška - online kurz


Dotaz ke kurzu pro UP

(Termín bude upřesněn)
ONLINE - eLearning, ONLINE 00000

Výživový poradce [akreditovaný MŠMT online kurz] - Balíček PREMIUM PROFI (rekvalifikační kurz)*Kurz Výživový poradce ukončený profesní zkouškou
*Přípravný online kurz pro profesní zkoušku
*Kurz Sportovní výživa
*Kurz Výživa těhotných a kojících žen, výživa dětí
*Kurz Umění správné přípravy potravin
*Kurz Detoxikace – mýtus nebo nutnost?
*Kurz Za tajemstvím potravinových etiket
*Nutriční software FitLinie, verzi Welko Edition

- Kurz je akreditován - - Rekvalifikační kurz - - Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování - - Zkouška -

Změna ceny: 23.900 Kč/kurz   [ Osvobozené od DPH ]


23.900 Kč/kurzBalíček PREMIUM PROFI


Dotaz ke kurzu pro UP

(Termín bude upřesněn)
ONLINE - eLearning, ONLINE 00000

Výživový poradce [akreditovaný MŠMT online kurz] - Výživový poradce - rekvalifikační zkouška - online kurz (rekvalifikační kurz)


Kurz ukončený rekvalifikační zkouškou [v přihlášce jako Výživový poradce - rekvalifikační zkouška]
* Závěrečná zkouška se skládá ze dvou částí. První částí je elektronický test obsahující 50 otázek s časovou dotací 30 minut. Posluchači, kteří jej zvládnou s výsledkem lepším než 80% poté vypracují ve stanoveném termínu závěrečnou práci, jejíž zadání obdrží na posledním víkendu turnusu. Po jejím vyhodnocení komisí a přijetí práce, obdrží tito absolventi
* OSVĚDČENÍ O REKVALIFIKACI
* O výsledku zkoušek informuje předseda zkušební komise každého účastníka osobně ihned po ukončení zkoušky. V případě neúspěchu je náhradní termín domlouván na místě individuálně. První opravný pokus je bezplatný, každý další je zpoplatněný částkou 1.500,- Kč splatnou nejpozději 5 dní před termínem opakované zkoušky.
* Každý úspěšný absolvent obou předchozích zkoušek může požádat o členství v Alianci výživových poradců ČR

- Kurz je akreditován - - Rekvalifikační kurz - - Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování - - Zkouška -
9.900 Kč/kurzVýživový poradce - rekvalifikační zkouška - online kurz


Dotaz ke kurzu pro UP

(Termín bude upřesněn)
ONLINE - eLearning, ONLINE 00000

Výživový poradce [akreditovaný MŠMT online kurz] - Balíček SPECIAL PROFI (rekvalifikační kurz)*Kurz Výživový poradce ukončený profesní zkouškou
*Přípravný online kurz pro profesní zkoušku
*Kurz Sportovní výživa
*Kurz Výživa těhotných a kojících žen, výživa dětí
*Nutriční software FitLinie, verzi Welko Edition

- Kurz je akreditován - - Rekvalifikační kurz - - Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování - - Zkouška -

Změna ceny: 18.900 Kč/kurz   [ Osvobozené od DPH ]


18.900 Kč/kurzBalíček SPECIAL PROFI


Dotaz ke kurzu pro UP

(Termín bude upřesněn)
ONLINE - eLearning, ONLINE 00000

Výživový poradce [akreditovaný MŠMT online kurz] - Balíček SPECIAL PROFI (rekvalifikační kurz)*Kurz Výživový poradce ukončený profesní zkouškou
*Přípravný online kurz pro profesní zkoušku
*Kurz Sportovní výživa
*Kurz Výživa těhotných a kojících žen, výživa dětí
*Nutriční software FitLinie, verzi Welko Edition

- Kurz je akreditován - - Rekvalifikační kurz - - Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování - - Zkouška -

Změna ceny: 18.900 Kč/kurz   [ Osvobozené od DPH ]


18.900 Kč/kurzBalíček SPECIAL PROFI


Dotaz ke kurzu pro UP

(Termín bude upřesněn)
ONLINE - eLearning, ONLINE 00000

Výživový poradce [akreditovaný MŠMT online kurz] - Výživový poradce - rekvalifikační zkouška - online kurz (rekvalifikační kurz)


Kurz ukončený rekvalifikační zkouškou [v přihlášce jako Výživový poradce - rekvalifikační zkouška]
* Závěrečná zkouška se skládá ze dvou částí. První částí je elektronický test obsahující 50 otázek s časovou dotací 30 minut. Posluchači, kteří jej zvládnou s výsledkem lepším než 80% poté vypracují ve stanoveném termínu závěrečnou práci, jejíž zadání obdrží na posledním víkendu turnusu. Po jejím vyhodnocení komisí a přijetí práce, obdrží tito absolventi
* OSVĚDČENÍ O REKVALIFIKACI
* O výsledku zkoušek informuje předseda zkušební komise každého účastníka osobně ihned po ukončení zkoušky. V případě neúspěchu je náhradní termín domlouván na místě individuálně. První opravný pokus je bezplatný, každý další je zpoplatněný částkou 1.500,- Kč splatnou nejpozději 5 dní před termínem opakované zkoušky.
* Každý úspěšný absolvent obou předchozích zkoušek může požádat o členství v Alianci výživových poradců ČR

- Kurz je akreditován - - Rekvalifikační kurz - - Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování - - Zkouška -
9.900 Kč/kurzVýživový poradce - rekvalifikační zkouška - online kurz


Dotaz ke kurzu pro UP

(Termín bude upřesněn)
ONLINE - eLearning, ONLINE 00000

Výživový poradce [akreditovaný MŠMT online kurz] - Balíček PREMIUM PROFI (rekvalifikační kurz)*Kurz Výživový poradce ukončený profesní zkouškou
*Přípravný online kurz pro profesní zkoušku
*Kurz Sportovní výživa
*Kurz Výživa těhotných a kojících žen, výživa dětí
*Kurz Umění správné přípravy potravin
*Kurz Detoxikace – mýtus nebo nutnost?
*Kurz Za tajemstvím potravinových etiket
*Nutriční software FitLinie, verzi Welko Edition

- Kurz je akreditován - - Rekvalifikační kurz - - Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování - - Zkouška -

Změna ceny: 23.900 Kč/kurz   [ Osvobozené od DPH ]


23.900 Kč/kurzBalíček PREMIUM PROFI


Dotaz ke kurzu pro UP

(Termín bude upřesněn)
ONLINE - eLearning, ONLINE 00000

Výživový poradce [akreditovaný MŠMT online kurz] - Výživový poradce - profesní zkouška - online kurz (rekvalifikační kurz)


Profesní zkouška se skládá ve stanoveném termínu a skládá se ze dvou částí. První částí je elektronický test obsahující 75 otázek a je na něj vyčleněno 75 minut. Posluchači, kteří jej zvládnou s výsledkem lepším než 80%, postupují k ústní zkoušce před dvoučlennou komisí, sestavenou z autorizovaných zástupců Institutu zdravého života Welko. Úspěšní absolventi obdrží OSVĚDČENÍ O PROFESNÍ KVALIFIKACI
* O výsledku zkoušek informuje předseda zkušební komise každého účastníka osobně ihned po ukončení zkoušky. V případě neúspěšného vykonání písemného testu není žadatel připuštěný k ústní zkoušce.

Další pokus o zvládnutí zkoušky je možný, avšak je opět zpoplatněný podle ceníku. Pokud žadatel zvládne písemný test s úspěšností minimálně 80% a lepší a následně nezvládne ústní část zkoušky, je mu umožněno ústní část zopakovat v dalším termínu, aniž by musel opakovat písemný test.

Další pokus o zvládnutí ústní části zkoušky je však zpoplatněný částkou ve výši 4.000,- Kč, splatnou nejpozději do 5 dní před termínem opakované zkoušky.
* Každý úspěšný absolvent obou předchozích zkoušek může požádat o členství v Alianci výživových poradců ČR

- Kurz je akreditován - - Rekvalifikační kurz - - Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování - - Zkouška -

Změna ceny: 11.488 Kč/kurz   [13.900 včetně DPH ]


13.900 Kč/kurzVýživový poradce - profesní zkouška - online kurz


Dotaz ke kurzu pro UPDalší naše kurzy a školení


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | Výživový | poradce | [akreditovaný | MŠMT | online | kurz]
 Pořadatel kurzu: Welko Team s.r.o.

Základní kurzy Výživový poradce, akreditované MŠMT ČR a další specializované kurzy zaměřené na výživu člověka. Studium těchto kurzů lze absolvovat jak prezenční, tak online formou. Kurzy jsou vedené zkušenými lektory v oblasti výživy, psychologie a oborů spojených se životním stylem. Absolventi po úspěšném složení závěrečné zkoušky obdrží Osvědčení Poradce pro výživu, které je opravňuje komerčně vykonávat poradenskou činnost v těchto oblastech. Organizujeme rovněž veřejné i firemní semináře, přednášky a workshopy o výživě a zdravém životním stylu. U nás se prostě dozvíte jak zdravě žít a jak k tomu vést svoje budoucí klienty. ...dále viz: Welko Team s.r.o.
 


 

Dotaz ke kurzu


Dotaz ke kurzu Výživový poradce [akreditovaný MŠMT online kurz]
text dotazu,
ostatní data (tel/email) se samozřejmě nezveřejňují a nezobrazují, pouze budou přeposlána školící firmě
pro kontrolu zadejte znovu Váš email
Vaše jméno     a příjmení
Vložte potvrzovací kód Vložte číslo            

Pro změnu potvrzovacího kódu je možno znovu načíst stránku (antispam)
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-32017


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

Výživový poradce [akreditovaný MŠMT online kurz] - rekvalifikační kurz


 • Červen 2024 ONLINE - Výživový poradce [akreditovaný MŠMT online kurz]  ... Výživový poradce - rekvalifikační zkouška - online kurz Welko Team s.r.o.

 • Červen 2024 ONLINE - Výživový poradce [akreditovaný MŠMT online kurz]  ... Balíček SPECIAL PROFI
   ... cena: 18.900 kurz/Kč Welko Team s.r.o.

 • Červen 2024 ONLINE - Výživový poradce [akreditovaný MŠMT online kurz]  ... Výživový poradce - profesní zkouška - online kurz
   ... cena: 11.488 kurz/Kč bez DPH Welko Team s.r.o.

 • Červen 2024 ONLINE - Výživový poradce [akreditovaný MŠMT online kurz]  ... Balíček PREMIUM PROFI
   ... cena: 23.900 kurz/Kč Welko Team s.r.o.


  ... jiné, ale podobné kurzy/školení
  ... nebo hledat další podobné kurzy Výživový poradce [akreditovaný MŠMT online kurz]


 • ^

   

  Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


  Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

   

  Registrace nové školící firmy


  Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
   

  REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


  MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | SLEVA Zlevněné kurzy

   


  rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2024 | Kontakt | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
  CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info