REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # KAMERY VSUDE KOLEM NAS JAK JE PROVOZOVAT A NEBYT V ROZPORU S GDPR ON LINE

 

Kamery všude kolem nás, jak je provozovat a nebýt v rozporu s GDPR - ON-LINECena kurzu:
    ... bez DPH: 2.305 Kč/Kurz
    ... včetně DPH: 2.789 Kč/Kurz


Odborný program Kamerové systémy jsou dnes rozšířeným nástrojem především pro zvýšení ochrany majetku, pro zvýšení bezpečnosti osob a využívají je jak veřejné instituce, tak soukromé společnosti či fyzické osoby. Při jejich používání ve většině případů dochází zároveň ke zpracování osobních údajů a je nutné aplikovat požadavky GDPR ... © Agentura BOVA - Dr. Ivana Hexnerová
 
Tento kurz už byl smazán

Pro aktuální kurzy pokračujte na hlavní nabídce:
http://www.rekvalifikacni-kurzy.info

Podobné kurzy: Kamery všude kolem nás, jak je provozovat a nebýt v rozporu s GDPR - ON-LINE ::


... kurz již nelze objednat ...


Odkaz na podobný kurz a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:


Nebo hledat podobné kurzy Kamery všude kolem nás, jak je provozovat a nebýt v rozporu s GDPR - ON-LINE s aktuálním termínem konání školení

Nejbližší termín kurzu: v Červenci 2024
Rekvalifikační kurz :
Cíle kurzu: V tomto kurzu se naučíte vše, co potřebujete pro práci v oboru administrativa. Naučíte se organizovat chod kanceláře, třídit a evidovat dokumenty, psát pracovní dokumenty.
on-line , eLearning
 > Pracovník v administrativě - online (možnost získání profesní kvalifikace s garancí MPSV)

Nejbližší termín kurzu: v Červenci 2024
Cíle kurzu: V tomto online kurzu získáte znalosti z oblasti daň z příjmů právnických osob. Kurz obsahuje 21 videí, ve kterých Vám problematiku srozumitelnou formou vysvětlí daňový poradce.
on-line , eLearning
 > Daň z příjmů právnických osob - online kurz

Nejbližší termín kurzu: v Červenci 2024
Cíle kurzu: V tomto online kurzu získáte znalosti z oblasti daň z příjmů fyzických osob. Kurz obsahuje videa, ve kterých Vám naši daňoví poradci vysvětlí problematiku srozumitelnou formou.
on-line , eLearning
 > Daň z příjmů fyzických osob - online kurz

Nejbližší termín kurzu: v Červenci 2024
Cíle kurzu: V online kurzu Daňová evidence se naučíte, jaké zásady platí pro vedení daňové evidence. Popis: Komu je kurz určen Začátečníkům, kteří  se chtějí naučit daňovou evidenci .
on-line , eLearning
 > Daňová evidence – online kurz

Nejbližší termín kurzu: v Červenci 2024
Cíle kurzu: V kurzu Daňový specialista on-line se naučíte orientovat v daňových předpisech ČR. Seznámíte se s problematikou DPPO, DPFO, DPH, s oblastí majetkových daní, daní převodových, silničních a spotřebních.
on-line , eLearning
 > Daňový specialista - online

Nejbližší termín kurzu: v Červenci 2024
Rekvalifikační kurz :
Akreditace kurzu DPH je zapeklité a já do této oblasti chtěla proniknout. Proto jsem zaplatila on-line kurz.
on-line , eLearning
 > DPH pro praxi - online kurz

Nejbližší termín kurzu: v Červenci 2024
Rekvalifikační kurz :
Akreditace kurzu Kurz se mi líbil. Získala jsem díky němu rozhled.
on-line , eLearning
 > Management – online kurz

Nejbližší termín kurzu: v Červenci 2024
Cíle kurzu: Získáte ucelený přehled z oblastí marketing, reklama a komunikace. Kurz obsahuje témata: marketingové koncepce, marketingový mix, marketingový výzkum, produktová strategie, budování značky, cena a cenotvorba, tvorba marketingové komunikace, komunikační mix, firemní styl, marketingový plán, analýza SWOT.
on-line , eLearning
 > Marketing, reklama a komunikace - online kurz (možnost získání profesní kvalifikace s garancí MPO)

Nejbližší termín kurzu: v Červenci 2024
Cíle kurzu: V tomto online kurzu se naučíte mzdové účetnictví. Témata kurzu jsou: zákoník práce, odměňování, zdravotní a sociální pojištění, daň z příjmů, pracovní neschopnost, srážky, důchodové pojištění, odškodnění pracovních úrazů, náhrady za služební cesty.
on-line , eLearning
 > Mzdové účetnictví – online kurz

Nejbližší termín kurzu: v Červenci 2024
Rekvalifikační kurz :
Cíle kurzu: V tomto online kurzu se naučíte to nejdůležitější z oblasti Personalistiky. Budete vědět – jak získávat nové pracovníky, jak obsazovat pracovní místa, jak plánovat kariéru a vzdělávání, jak řídit, hodnotit a motivovat pracovníky.
on-line , eLearning
 > Personalista - online (možnost získání profesní kvalifikace s garancí MPSV)

Nejbližší termín kurzu: v Červenci 2024
Cíle kurzu: On-line kurz Účetnictví a daně pro praxi je ideální přípravou pro práci v oboru účetnictví. Naučíte se v něm účetnictví od úplných základů až po složité účetní operace.
on-line , eLearning
 > Účetnictví a daně pro praxi - online kurz

Nejbližší termín kurzu: v Červenci 2024
Cíle kurzu: Online kurz Účetnictví a Daňový specialista Premium je vhodný pro všechny, kteří se chtějí naučit celou oblast účetnictví a zároveň agendu daňového specialisty . Popis: Komu je kurz určen Všem, kteří  se chtějí naučit celou agendu účetnictví a zároveň chtějí znát daňovou problematiku .
on-line , eLearning
 > Účetnictví a Daňový specialista Premium - online kurz

Nejbližší termín kurzu: v Červenci 2024
Cíle kurzu: V on-line kurzu Účetnictví, daně a daňová evidence se naučíte celou účetní agendu od základů až k složitějším účetním operacím. Dále budete vědět, jak vést daňovou evidenci a porozumíte základům daňového systému ČR.
on-line , eLearning
 > Učetnictví, daně a daňová evidence - online kurz

Nejbližší termín kurzu: v Červenci 2024
Cíle kurzu: Tento online kurz je určen pro všechny, kteří mají základní znalosti účetnictví a chtějí je dále rozvíjet. Je vhodný také pro zopakování zapomenutých znalostí z účetní oblasti.
on-line , eLearning
 > Účetnictví pro pokročilé – online kurz

Nejbližší termín kurzu: v Červenci 2024
Cíle kurzu: Kurz Účetnictví pro praxi spojuje kurzy Základy účetnictví a Účetnictví pro pokročilé . Je určen pro ty z Vás, kteří chtějí proniknout do problematiky účetnictví od základů až po náročnější účtování.
on-line , eLearning
 > Účetnictví pro praxi - online kurz

Nejbližší termín kurzu: v Červenci 2024
Cíle kurzu: V tomto online kurzu se seznámíte se základními daňovými předpisy ČR. Budete se věnovat zákonům z oblasti daní, problematice DPH, dani z příjmu fyzických i právnických osob, dani silniční.
on-line , eLearning
 > Základy daní pro praxi - online kurz

Nejbližší termín kurzu: v Červenci 2024
Cíle kurzu: Online kurz Základy podnikání je ideální přípravou pro začínající podnikatele. Jak bude probíhat?
on-line , eLearning
 > Základy podnikání - online kurz

Nejbližší termín kurzu: v Červenci 2024
Cíle kurzu: V tomto online kurzu se naučíte základy pracovního práva. KURZ ZAHRNUJE ZMĚNY, KTERÉ V SOUVISLOSTI S NOVELOU ZÁKONÍKU PRÁCE 2023 PLATÍ OD 1.
on-line , eLearning
 > Základy pracovního práva – online kurz

Nejbližší termín kurzu: v Červenci 2024
Cíle kurzu: V tomto online kurzu se naučíte základy účetnictví. Témata kurzu jsou: legislativa účetnictví, rozvaha, výkaz zisků a ztrát, podvojnost, účtování pokladny a banky, zúčtovací vztahy, DPH, majetek, zásoby, mzdy a jejich zaúčtování, zdravotní pojištění a sociální pojištění.
on-line , eLearning
 > Základy účetnictví – online kurz

Nejbližší termín kurzu: v Červenci 2024
Akreditace: MV - Objektivní odpovědnost provozovatele vozidla – nástrahy přestupkového řízení (webinář) Cíl semináře Seminář je zaměřen na správný postup při řešení přestupků provozovatele vozidla dle § 125f odst. 1 zákona o silničním provozu, tak, aby řešené případy byly v souladu s právní úpravou, obstály v odvolacím přezkumném řízení.
online , eLearning
 > Objektivní odpovědnost provozovatele vozidla – nástrahy přestupkového řízení

Nejbližší termín kurzu: v Červenci 2024
Akreditace: MV - Objektivní odpovědnost provozovatele vozidla – nástrahy přestupkového řízení (webinář) Cíl semináře Seminář je zaměřen na správný postup při řešení přestupků provozovatele vozidla dle § 125f odst. 1 zákona o silničním provozu, tak, aby řešené případy byly v souladu s právní úpravou, obstály v odvolacím přezkumném řízení.
Praha , Praha
 > Objektivní odpovědnost provozovatele vozidla – nástrahy přestupkového řízení

Nejbližší termín kurzu: v Červenci 2024
Rekvalifikační kurz :
Cíle kurzu: V tomto kurzu se naučíte vše, co potřebujete pro práci v oboru administrativa. Naučíte se organizovat chod kanceláře, třídit a evidovat dokumenty, psát pracovní dokumenty.
on-line , eLearning
 > Pracovník v administrativě - online (možnost získání profesní kvalifikace s garancí MPSV)


Kamery všude kolem nás, jak je provozovat a nebýt v rozporu s GDPR - ON-LINE

Téma kurzu: Obchodní právo, Další právní normy, Obchodní, prodejní dovednosti (Marketing), Kurzy on-line ve virtuální učebně, Právo a legislativa

Přednáší ...


Mgr. Bc. David Burian - specialista na ochranu osobních údajů, od roku 2001 působí na Úřadu pro ochranu osobních údajů, v současné době jako ředitel odboru předávání, akreditací a konzultací.


Program kurzu, obsah studia ...


Odborný program

Kamerové systémy jsou dnes rozšířeným nástrojem především pro zvýšení ochrany majetku, pro zvýšení bezpečnosti osob a využívají je jak veřejné instituce, tak soukromé společnosti či fyzické osoby. Při jejich používání ve většině případů dochází zároveň ke zpracování osobních údajů a je nutné aplikovat požadavky GDPR a Evropským sborem vydané Pokyny 3/2019 ke zpracování osobních údajů prostřednictvím videozařízení. Zpracování osobních údajů prostředky nasazení kamerových systémů se tak stalo jedním z nejvíce rozšířených zpracování vůbec a je rovněž předmětem častých stížností a dotazů adresovaných na Úřad pro ochranu osobních údajů.Také z toho důvodu přistoupil Úřad k vytvoření Metodiky k návrhu a provozování kamerových systémů z hlediska zpracování a ochrany osobních údajů. Metodika má být praktickou pomůckou pro správce/zpracovatele, obsahuje podrobný návod pro správce/zpracovatele jak dosáhnout toho, aby při navrhování, zřizování a provozování kamerových systémů byli v souladu s obecným nařízením.

Posluchači budou v rámci semináře seznámeni s pravidly, jak správně provozovat kamery na pracovištích, kde se dostávají do zorného úhlu kamer i zaměstnanci, v bytových domech, v obcích pro účely ochrany veřejného pořádku nebo veřejně přístupných místech jako jsou restaurace, obchody apod. Stranou nezůstane ani problematika využívání biometrických údajů při sledování veřejného prostoru, především používání technologie rozpoznání obličeje. Seminář je doplněn řadou případů z praxe a praktických doporučení, jak postupovat, aby kamerový systém byl instalován v souladu s GDPR.

Program semináře

* Obecný úvod do problematiky (právo na soukromí, právo na ochranu osobních údajů),

* Nová Metodika Úřadu pro ochranu osobních údajů k návrhu a provozování kamerových systémů z hlediska zpracování a ochrany osobních údajů – co nového přináší pro správce, jak s ní pracovat,

* jaké nové povinnosti podle GDPR se na provozovatele kamerových systémů vztahují,

* ve kterých případech se GDPR nepoužije,

* kdy je možné argumentovat osobní potřebou,

* jaké právní důvody lze použít, jak je to se souhlasem,

* jak je to s použitím biometriky při kamerovém sledování,

* jakým způsobem správně plnit informační povinnost,

* jakou dokumentaci je třeba mít,

* komu lze údaje z kamerového sledování poskytnout a za jakých podmínek,

* jak je to s dobou uchování záznamů z kamerového systému,

* jaké se musí přijmout bezpečnostní opatření,

* jak je to se zajištěním práv subjektů údajů,

* co by měl obsahovat balanční test,

* kdy je třeba provést posouzení vlivu na ochranu osobních údajů.

Kamerové sledování v praxi/kamery všude kolem nás:

* kamery na pracovišti / monitorování zaměstnanců,

* kamery v bytových domech,

* kamery v dopravních prostředcích,

* kamery v obcích pro ochranu veřejného pořádku,

* kamery na veřejně přístupných místech (restaurace, obchody, ad.).

* kamery na domě souseda


Obsah kurzu/školení


Odborný program

Kamerové systémy jsou dnes rozšířeným nástrojem především pro zvýšení ochrany majetku, pro zvýšení bezpečnosti osob a využívají je jak veřejné instituce, tak soukromé společnosti či fyzické osoby. Při jejich používání ve většině případů dochází zároveň ke zpracování osobních údajů a je nutné aplikovat požadavky GDPR a Evropským sborem vydané Pokyny 3/2019 ke zpracování osobních údajů prostřednictvím videozařízení. Zpracování osobních údajů prostředky nasazení kamerových systémů se tak stalo jedním z nejvíce rozšířených zpracování vůbec a je rovněž předmětem častých stížností a dotazů adresovaných na Úřad pro ochranu osobních údajů.Také z toho důvodu přistoupil Úřad k vytvoření Metodiky k návrhu a provozování kamerových systémů z hlediska zpracování a ochrany osobních údajů. Metodika má být praktickou pomůckou pro správce/zpracovatele, obsahuje podrobný návod pro správce/zpracovatele jak dosáhnout toho, aby při navrhování, zřizování a provozování kamerových systémů byli v souladu s obecným nařízením.

Posluchači budou v rámci semináře seznámeni s pravidly, jak správně provozovat kamery na pracovištích, kde se dostávají do zorného úhlu kamer i zaměstnanci, v bytových domech, v obcích pro účely ochrany veřejného pořádku nebo veřejně přístupných místech jako jsou restaurace, obchody apod. Stranou nezůstane ani problematika využívání biometrických údajů při sledování veřejného prostoru, především používání technologie rozpoznání obličeje. Seminář je doplněn řadou případů z praxe a praktických doporučení, jak postupovat, aby kamerový systém byl instalován v souladu s GDPR.

Program semináře

* Obecný úvod do problematiky (právo na soukromí, právo na ochranu osobních údajů),

* Nová Metodika Úřadu pro ochranu osobních údajů k návrhu a provozování kamerových systémů z hlediska zpracování a ochrany osobních údajů – co nového přináší pro správce, jak s ní pracovat,

* jaké nové povinnosti podle GDPR se na provozovatele kamerových systémů vztahují,

* ve kterých případech se GDPR nepoužije,

* kdy je možné argumentovat osobní potřebou,

* jaké právní důvody lze použít, jak je to se souhlasem,

* jak je to s použitím biometriky při kamerovém sledování,

* jakým způsobem správně plnit informační povinnost,

* jakou dokumentaci je třeba mít,

* komu lze údaje z kamerového sledování poskytnout a za jakých podmínek,

* jak je to s dobou uchování záznamů z kamerového systému,

* jaké se musí přijmout bezpečnostní opatření,

* jak je to se zajištěním práv subjektů údajů,

* co by měl obsahovat balanční test,

* kdy je třeba provést posouzení vlivu na ochranu osobních údajů.

Kamerové sledování v praxi/kamery všude kolem nás:

* kamery na pracovišti / monitorování zaměstnanců,

* kamery v bytových domech,

* kamery v dopravních prostředcích,

* kamery v obcích pro ochranu veřejného pořádku,

* kamery na veřejně přístupných místech (restaurace, obchody, ad.).

* kamery na domě souseda


Informace o rekvalifikaci


Tento kurz není rekvalifikační

certifikat Účastník kurzu obdrží certifikát

Kamery všude kolem nás, jak je provozovat a nebýt v rozporu s GDPR - ON-LINE
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]

(Termín bude upřesněn)
- Celá ČR,


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Kamery všude kolem nás, jak je provozovat a nebýt v rozporu s GDPR - ON-LINE (seminář)


[PODOBNÝ KURZ] Odborný program Kamerové systémy jsou dnes rozšířeným nástrojem především pro zvýšení ochrany majetku, pro zvýšení bezpečnosti osob a využívají je jak veřejné instituce, tak soukromé společnosti či fyzické osoby. Při jejich používání ve většině případů dochází zároveň ke zpracování osobních údajů a je nutné aplikovat požadavky GDPR


* [objednávka zboží]

- Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování -
2.388 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah


Praha budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1, Novotného lávka 5, Praha 1


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Kamery všude kolem nás, jak je provozovat a nebýt v rozporu s GDPR (seminář)
15.10.2024; 9.00 - cca 14:00 Vložné: 3190 Kč (včetně DPH). [ Bez stravování. ]

[PODOBNÝ KURZ] Odborný program Kamerové systémy jsou dnes rozšířeným nástrojem především pro zvýšení ochrany majetku, pro zvýšení bezpečnosti osob a využívají je jak veřejné instituce, tak soukromé společnosti či fyzické osoby. Při jejich používání ve většině případů dochází zároveň ke zpracování osobních údajů a je nutné aplikovat požadavky GDPR

15.10.2024; 9.00 - cca 14:00 Vložné: 3190 Kč (včetně DPH). [ Bez stravování. ] - 3190 (cena kurzu včetně DPH) - 2636
- Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování -

Změna ceny: 2.636 Kč/Kurz   [3.190 včetně DPH ]


2.636 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah


online - eLearning, on-line,


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Kamery všude kolem nás, jak je provozovat a nebýt v rozporu s GDPR - ON-LINE (seminář)
15.10.2024; 9.00 - cca 14:00 Vložné: 2890 Kč (včetně DPH). [ Bez stravování. ]

[PODOBNÝ KURZ] Odborný program Kamerové systémy jsou dnes rozšířeným nástrojem především pro zvýšení ochrany majetku, pro zvýšení bezpečnosti osob a využívají je jak veřejné instituce, tak soukromé společnosti či fyzické osoby. Při jejich používání ve většině případů dochází zároveň ke zpracování osobních údajů a je nutné aplikovat požadavky GDPR

15.10.2024; 9.00 - cca 14:00 Vložné: 2890 Kč (včetně DPH). [ Bez stravování. ] - 2890 (cena kurzu včetně DPH) - 2388
- Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování -

Změna ceny: 2.388 Kč/Kurz   [2.889 včetně DPH ]


2.388 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah


Praha budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1, Novotného lávka 5, Praha 1


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Kamery všude kolem nás, jak je provozovat a nebýt v rozporu s GDPR (seminář)
10.12.2024; 9.00 - cca 14:00 Vložné: 3190 Kč (včetně DPH). [ Bez stravování. ]

[PODOBNÝ KURZ] Odborný program Kamerové systémy jsou dnes rozšířeným nástrojem především pro zvýšení ochrany majetku, pro zvýšení bezpečnosti osob a využívají je jak veřejné instituce, tak soukromé společnosti či fyzické osoby. Při jejich používání ve většině případů dochází zároveň ke zpracování osobních údajů a je nutné aplikovat požadavky GDPR

10.12.2024; 9.00 - cca 14:00 Vložné: 3190 Kč (včetně DPH). [ Bez stravování. ] - 3190 (cena kurzu včetně DPH) - 2636
- Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování -

Změna ceny: 2.636 Kč/Kurz   [3.190 včetně DPH ]


2.636 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah


online - eLearning, on-line,


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Kamery všude kolem nás, jak je provozovat a nebýt v rozporu s GDPR - ON-LINE (seminář)
10.12.2024; 9.00 - cca 14:00 Vložné: 2890 Kč (včetně DPH). [ Bez stravování. ]

[PODOBNÝ KURZ] Odborný program Kamerové systémy jsou dnes rozšířeným nástrojem především pro zvýšení ochrany majetku, pro zvýšení bezpečnosti osob a využívají je jak veřejné instituce, tak soukromé společnosti či fyzické osoby. Při jejich používání ve většině případů dochází zároveň ke zpracování osobních údajů a je nutné aplikovat požadavky GDPR

10.12.2024; 9.00 - cca 14:00 Vložné: 2890 Kč (včetně DPH). [ Bez stravování. ] - 2890 (cena kurzu včetně DPH) - 2388
- Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování -

Změna ceny: 2.388 Kč/Kurz   [2.889 včetně DPH ]


2.388 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsahDalší naše kurzy a školení


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | Kamery | všude | kolem | nás, | jak | provozovat | nebýt | rozporu | GDPR | ON-LINE
 Pořadatel kurzu: Agentura BOVA - Dr. Ivana Hexnerová

Pořádáme odborné kurzy, školení , semináře v oblasti: obchodní, procesní, trestní, evropské, pracovní a správní právo, účetnictví, daně, clo, životní prostředí. Certifikované a akreditované vzdělávání dospělých, příslušné odborné tituly, publikace.

Na vyžádání vystavíme účastníkovi potvrzení o účasti na semináři. ...dále viz: Agentura BOVA - Dr. Ivana Hexnerová
 


 

Dotaz ke kurzu

Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-122970


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

Kamery všude kolem nás, jak je provozovat a nebýt v rozporu s GDPR - ON-LINE

... kurz již nelze objednat ...

... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy Kamery všude kolem nás, jak je provozovat a nebýt v rozporu s GDPR - ON-LINE


 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2024 | Kontakt | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info