REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # ZUBNI INSTRUMENTARKA AKREDITOVANY KVALIFIKACNI KURZ

 
## Akreditovaný rekvalifikační kurz ##  
Rekvalifikační-kurzy.info | zubní | Životní styl, výživa, cvičení > Zubní instrumentářka - akreditovaný kvalifikační kurz

Zubní instrumentářka - akreditovaný kvalifikační kurz - rekvalifikační kurzCena kurzu:
    ... 29.500 Kč/kurz (neplátce DPH)


Zubní instrumentářka Praha, Ostrava. Teoretická výuka probíhá formou on-line ... © Zubní středisko u Karoliny
 
Přihláška na kurz & termín:
Zubní instrumentářka - akreditovaný kvalifikační kurz

Téma kurzu: zubní, Životní styl, výživa, cvičení, ,

Určeno pro ...

Pracovní uplatnění absolventa:
* Po ukončení kurzu a úspěšném vykonání závěrečné zkoušky je absolvent kurzu připraven k výkonu práce zdravotnického pracovníka, který pod odborným dohledem zubního lékaře nebo dentální hygienistky v rozsahu své odborné způsobilosti stanovené zákonem č. 96/2004 Sb. a vyhlášky č. 424/2004 Sb., kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, vykonává činnost v rámci léčebné a diagnostické péče v oboru stomatologické prevence a zubního lékařství.

Přednáší ...

Odborný garantem je MUDr. Hana Bothová


Program kurzu, obsah studia ...

Akreditovaný kurz Zubní instrumentářka probíhá na našem Zubním středisku v Ostravě pod vedením našich letitých zubních lékařů a zkušených zdravotních sester. Kvalifikační kurz Zubní instrumentářky trvá po dobu 6 měsíců, který je následně zakončen úspěšným složením závěrečné zkoušky a vydáním Certifikátu k výkonu povolání Zubní instrumentářka. Teoretická výuka probíhá převážně formou online, prezenční výuka probíhá v učebně a ordinacích v Zubním středisku v centru Ostravy.

VÝUKOVÝ PLÁN

Teoretická výuka:
* Úvod do stomatologie
* Psychologie, komunikace
* Anatomie, kardiologie
* Mikrobiologie, epidemiologie
* Záchovná stomatologie, prevence
* Stomatochirurgie
* Parodontologie, patologie
* Ortodoncie, pedostomatologie
* První pomoc
* RTG

Teoreticko – praktická výuka:
* Protetika
*
* Práce zubního technika v zubní laboratoři
*
* Ukázky protetických výrobků
* Technologické postupy
*
* Práce a povinnosti zubní instrumentářky v ordinaci
*
* Administrativa, komunikace s pacientem
*
* Odebírání anamnézy
*
* Vyhláška 306/2012 Sb., hygienicko-epidemiologický chod stomatologického pracoviště
*
* Sterilizace, sterilizační deník, ukázka horkovzdušného a parního sterilizátoru, ukázka vyhodnocovacích indikátorů
*
* Provozní řád, odpadové hospodářství, manipulace s prádlem
*
* Dezinfekce, dezinfekční vany, dezinfekční plány
*
* Ukázka chodu stomatologické soupravy a péče o ní
*
* Ukázka přístrojů k endodoncii
*
* Ukázka přístrojů k výplním
*
* Ukázka stomatologického a stomatochirurgického instrumentária
*
* Praktická ukázka zdravotnických prostředků [ natahování anestézie, manipulace se stříkačkou a jehlou…]
*
* Spolupráce s Krajskou hygienickou stanicí [KHS]
*
* Spolupráce se Státním zdravotním ústavem [SZÚ]
*
* Spolupráce se Státním ústavem pro kontrolu léčiv [SÚKL]
*
* Objednávání, uchovávání a vedení evidence léčivých přípravků a zdravotnických prostředků
*
* Komunikace a spolupráce s dodavateli zdravotnických prostředků a s lékárnou při objednávání léčivých přípravků
*
* Standardní operační postupy [SOP] pro léčivé přípravky a zdravotnické prostředky
*
* Periodicko bezpečnostně technické kontroly [PBTK] zdravotnických prostředků, elektrorevize, dokumentace…
*
* Ukázka a procvičování míchání otiskovacích hmot [alginátové, silikonové]
*
* Ukázka a procvičování míchání a podávání amalgámových výplní, skloinomerního cementu….
*
* Ukázka a procvičování vyplňování zubního kříže
*
* Ukázka asistence lékaři u stomatologického křesla
*
* Ukázka přípravy stomatologického instrumentária
*
* Ukázka a orientace ve stomatologických programech
*
* Výkony a kódování na pojišťovnu, možné kombinace provedených výkonů
*
* Ukázka vypisování receptů, žádanek na specializované pracoviště, žádanek na OPG….
*
* Ukázka vedení zdravotnické dokumentace pacienta, vedení kartotéky, GDPR
*
* Příprava pro případné kontroly z KHS, SÚKLu a Inspektorátu práce [BOZP, PO]
* Administrativa, práce s PC, BOZP a PO
Kurz zubní instrumentářka probíhá v pracovní dny v odpoledních hodinách, [teoretická výuka on-line 2x měsíčně] a [teoreticko-praktická 1-2x měsíčně]. Celý kurz trvá po dobu 6 měsíců, kdy je následně ukončen závěrečnou zkouškou v Zubním středisku u Karoliny v Ostravě.


* Teoretická výuka probíhá formou on-line přenosu, tudíž Vám k poslechu probíraného učiva postačí pouze počítač a připojení k internetu.
* Praktická část probíhá formou prezenční, kdy se budete osobně setkávat v učebně s lektory a budete se připravovat na samostatnou práci ve stomatologické ordinaci.


Další popis (úroveň, podmínky účasti, minimální znalosti) ...

Podmínky přijetí do kurzu:
* dovršení věku 18 let;
* minimálně ukončené středoškolské odborné vzdělání bez maturitní zkoušky [výuční list];
* zdravotní způsobilost pro výkon povolání [posouzení zdravotního stavu uchazeče provádí příslušný registrující praktický lékař pro dospělé];
* očkování proti virové hepatitidě B


Informace o rekvalifikaci

akreditace REKVALIFIKAČNÍ kurz, tento kurz je akreditován
- Pro možnost získaní živnostenského listu je vhodné se v případě jakéhokoliv rekvalifikačního kurzu informovat na místním živnostenském úřadu.
- V případě zájmu o vyplnění podkladů pro úřad práce, pošlete nezávaznou přihlášku. Viz 'Dotaz ke kurzu pro UP' v sekci termíny kurzu (níže).certifikat Účastník kurzu obdrží certifikát

zkouska Kurz je ukončen zkouškou

Zubní instrumentářka - akreditovaný kvalifikační kurz
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]

(Termín bude upřesněn)
online - eLearning, Online, prezenčně pouze 3x Praha nebo Ostrava 000000

Zubní instrumentářka - akreditovaný kvalifikační kurz - celá ČR individuální výuka (rekvalifikační kurz)
online 2x do měsíce, Út: 16-20
LastMinute
Individuální plán prezenční výuky probíhá celkem třikrát po dobu trvání kurzu v Ostravě nebo Praze dle vzájemné dohody [převážně v sobotu].
* Ostatní část kurzu tvoří online výuka, kdy potřebujete k připojení na výuku pouze internet, počítač, tablet nebo mobil. Tato online výuka probíhá dvakrát do měsíce v úterý od 16-20 hod. Online výuka je vždy nahrávána a veškeré nahrávky po celou dobu účasti v kurzu zubní instrumentářka jsou Vám plně k dispozici po celou dobu trvání kurzu.
* Celý kurz trvá po dobu 5-6 měsíců, kdy je následně ukončen závěrečnou zkouškou v Zubním středisku u Karoliny v Ostravě a vydáním Osvědčením k výkonu povolání Zubní instrumentářka.
* K výuce obdržíte zdarma veškeré výukové materiály.

- Kurz je akreditován - - Rekvalifikační kurz - - Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování - - Zkouška -

Změna ceny: 26.000 Kč/kurz   [ Osvobozené od DPH ]


26.000 Kč/kurzcelá ČR individuální výuka


Dotaz ke kurzu pro UP
- 10.01.2025

Ostrava 2 - Moravská Ostrava - Moravskoslezský kraj, Švabinského 1937/15 70200

Zubní instrumentářka - akreditovaný kvalifikační kurz - Šestiměsíční kurz Ostrava - kombinovaná forma (rekvalifikační kurz)
kombinovaná forma

Kurz zubní instrumentářka v kombinované formě probíhá v pracovní dny v odpoledních hodinách, ve dnech úterý od 16 – 20 hod. [teoretická výuka on-line 2x měsíčně] a v pátek od 16 – 20 hod. [květnový a srpnový kurz], v sobotu od 9 – 13 hod. [březnový a červnový kurz] [teoreticko-praktická 2x měsíčně]. Celý kurz trvá po dobu 5-6 měsíců, kdy je následně ukončen závěrečnou zkouškou v Zubním středisku u Karoliny v Ostravě a vydáním Osvědčením k výkonu povolání Zubní instrumentářka.
- Kurz je akreditován - - Rekvalifikační kurz - - Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování - - Zkouška -

Změna ceny: 24.000 Kč/kurz   [ Osvobozené od DPH ]


24.000 Kč/kurzŠestiměsíční kurz Ostrava - kombinovaná forma


Dotaz ke kurzu pro UP
- 10.01.2025

Praha 10-Vršovice - Praha, Vršovická 1461/64 10100

Zubní instrumentářka - akreditovaný kvalifikační kurz - Šestiměsíční kurz Praha - kombinovaná forma (rekvalifikační kurz)
kombinovaná forma

Akreditovaný kurz zubní instrumentářka v kombinované formě probíhá v pracovní dny v odpoledních hodinách, ve dnech úterý od 16 – 20 hod. [teoretická výuka on-line 2x měsíčně] a v pátek od 16 – 20 hod. [květnový a srpnový kurz], v sobotu 9 – 13hod. [březnový, dubnový a červnový kurz] [teoreticko-praktická 2x měsíčně], viz. Výukový plán. Celý kurz trvá po dobu 5-6 měsíců, kdy je následně ukončen závěrečnou zkouškou a vydáním Osvědčení k výkonu povolání Zubní instrumentářka.
- Kurz je akreditován - - Rekvalifikační kurz - - Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování - - Zkouška -

Změna ceny: 26.000 Kč/kurz   [ Osvobozené od DPH ]


26.000 Kč/kurzŠestiměsíční kurz Praha - kombinovaná forma


Dotaz ke kurzu pro UP

(Termín bude upřesněn)
online - eLearning, Online, prezenčně pouze 3x Praha nebo Ostrava 000000

Zubní instrumentářka - akreditovaný kvalifikační kurz - celá ČR individuální výuka (rekvalifikační kurz)
online 2x do měsíce, Út: 16-20

Individuální plán prezenční výuky probíhá celkem třikrát po dobu trvání kurzu v Ostravě nebo Praze dle vzájemné dohody [převážně v sobotu].
* Ostatní část kurzu tvoří online výuka, kdy potřebujete k připojení na výuku pouze internet, počítač, tablet nebo mobil. Tato online výuka probíhá dvakrát do měsíce v úterý od 16-20 hod. Online výuka je vždy nahrávána a veškeré nahrávky po celou dobu účasti v kurzu zubní instrumentářka jsou Vám plně k dispozici po celou dobu trvání kurzu.
* Celý kurz trvá po dobu 5-6 měsíců, kdy je následně ukončen závěrečnou zkouškou v Zubním středisku u Karoliny v Ostravě a vydáním Osvědčením k výkonu povolání Zubní instrumentářka.
* K výuce obdržíte zdarma veškeré výukové materiály.

- Kurz je akreditován - - Rekvalifikační kurz - - Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování - - Zkouška -

Změna ceny: 26.000 Kč/kurz   [ Osvobozené od DPH ]


26.000 Kč/kurzcelá ČR individuální výuka


Dotaz ke kurzu pro UP

(Termín bude upřesněn)
online - eLearning, Online, prezenčně pouze 3x Praha nebo Ostrava 000000

Zubní instrumentářka - akreditovaný kvalifikační kurz - celá ČR individuální výuka (rekvalifikační kurz)
online 2x do měsíce, Út: 16-20

Individuální plán prezenční výuky probíhá celkem třikrát po dobu trvání kurzu v Ostravě nebo Praze dle vzájemné dohody [převážně v sobotu].
* Ostatní část kurzu tvoří online výuka, kdy potřebujete k připojení na výuku pouze internet, počítač, tablet nebo mobil. Tato online výuka probíhá dvakrát do měsíce v úterý od 16-20 hod. Online výuka je vždy nahrávána a veškeré nahrávky po celou dobu účasti v kurzu zubní instrumentářka jsou Vám plně k dispozici po celou dobu trvání kurzu.
* Celý kurz trvá po dobu 5-6 měsíců, kdy je následně ukončen závěrečnou zkouškou v Zubním středisku u Karoliny v Ostravě a vydáním Osvědčením k výkonu povolání Zubní instrumentářka.
* K výuce obdržíte zdarma veškeré výukové materiály.

- Kurz je akreditován - - Rekvalifikační kurz - - Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování - - Zkouška -

Změna ceny: 26.000 Kč/kurz   [ Osvobozené od DPH ]


26.000 Kč/kurzcelá ČR individuální výuka


Dotaz ke kurzu pro UP
- 07.02.2025

Ostrava 2 - Moravská Ostrava - Moravskoslezský kraj, Švabinského 1937/15 70200

Zubní instrumentářka - akreditovaný kvalifikační kurz - Šestiměsíční kurz Ostrava - kombinovaná forma (rekvalifikační kurz)
kombinovaná forma

Kurz zubní instrumentářka v kombinované formě probíhá v pracovní dny v odpoledních hodinách, ve dnech úterý od 16 – 20 hod. [teoretická výuka on-line 2x měsíčně] a v pátek od 16 – 20 hod. [květnový a srpnový kurz], v sobotu od 9 – 13 hod. [březnový a červnový kurz] [teoreticko-praktická 2x měsíčně]. Celý kurz trvá po dobu 5-6 měsíců, kdy je následně ukončen závěrečnou zkouškou v Zubním středisku u Karoliny v Ostravě a vydáním Osvědčením k výkonu povolání Zubní instrumentářka.
- Kurz je akreditován - - Rekvalifikační kurz - - Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování - - Zkouška -

Změna ceny: 24.000 Kč/kurz   [ Osvobozené od DPH ]


24.000 Kč/kurzŠestiměsíční kurz Ostrava - kombinovaná forma


Dotaz ke kurzu pro UP
- 07.02.2025

Praha 10-Vršovice - Praha, Vršovická 1461/64 10100

Zubní instrumentářka - akreditovaný kvalifikační kurz - Šestiměsíční kurz Praha - kombinovaná forma (rekvalifikační kurz)
kombinovaná forma

Akreditovaný kurz zubní instrumentářka v kombinované formě probíhá v pracovní dny v odpoledních hodinách, ve dnech úterý od 16 – 20 hod. [teoretická výuka on-line 2x měsíčně] a v pátek od 16 – 20 hod. [květnový a srpnový kurz], v sobotu 9 – 13hod. [březnový, dubnový a červnový kurz] [teoreticko-praktická 2x měsíčně], viz. Výukový plán. Celý kurz trvá po dobu 5-6 měsíců, kdy je následně ukončen závěrečnou zkouškou a vydáním Osvědčení k výkonu povolání Zubní instrumentářka.
- Kurz je akreditován - - Rekvalifikační kurz - - Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování - - Zkouška -
29.500 Kč/kurzŠestiměsíční kurz Praha - kombinovaná forma


Dotaz ke kurzu pro UP

(Termín bude upřesněn)
online - eLearning, Online, prezenčně pouze 3x Praha nebo Ostrava 000000

Zubní instrumentářka - akreditovaný kvalifikační kurz - celá ČR individuální výuka (rekvalifikační kurz)
online 2x do měsíce, Út: 16-20

Individuální plán prezenční výuky probíhá celkem třikrát po dobu trvání kurzu v Ostravě nebo Praze dle vzájemné dohody [převážně v sobotu].
* Ostatní část kurzu tvoří online výuka, kdy potřebujete k připojení na výuku pouze internet, počítač, tablet nebo mobil. Tato online výuka probíhá dvakrát do měsíce v úterý od 16-20 hod. Online výuka je vždy nahrávána a veškeré nahrávky po celou dobu účasti v kurzu zubní instrumentářka jsou Vám plně k dispozici po celou dobu trvání kurzu.
* Celý kurz trvá po dobu 5-6 měsíců, kdy je následně ukončen závěrečnou zkouškou v Zubním středisku u Karoliny v Ostravě a vydáním Osvědčením k výkonu povolání Zubní instrumentářka.
* K výuce obdržíte zdarma veškeré výukové materiály.

- Kurz je akreditován - - Rekvalifikační kurz - - Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování - - Zkouška -

Změna ceny: 26.000 Kč/kurz   [ Osvobozené od DPH ]


26.000 Kč/kurzcelá ČR individuální výuka


Dotaz ke kurzu pro UPDalší naše kurzy a školení


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | Zubní | instrumentářka | akreditovaný | kvalifikační | kurz
 Pořadatel kurzu: Zubní středisko u Karoliny

Zubní středisko u Karoliny pořádá akreditovaný kvalifikační kurz zubní instrumentářka v Ostravě a Praze. Kurz trvá po dobu 6 měsíců, který je ukončen závěrečnou zkouškou a vydáním Certifikátu k výkonu povolání zubní instrumentářka. ...dále viz: Zubní středisko u Karoliny
 


 

Dotaz ke kurzu


Dotaz ke kurzu Zubní instrumentářka - akreditovaný kvalifikační kurz
text dotazu,
ostatní data (tel/email) se samozřejmě nezveřejňují a nezobrazují, pouze budou přeposlána školící firmě
pro kontrolu zadejte znovu Váš email
Vaše jméno     a příjmení
Vložte potvrzovací kód Vložte číslo            

Pro změnu potvrzovacího kódu je možno znovu načíst stránku (antispam)
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-104411


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

Zubní instrumentářka - akreditovaný kvalifikační kurz - rekvalifikační kurz


 • Červen 2024 online - Zubní instrumentářka - akreditovaný kvalifikační kurz  ... celá ČR individuální výuka
   ... cena: 26.000 kurz/Kč Zubní středisko u Karoliny

 • 25.06.2024 - 10.01.2025 Ostrava 2 - Moravská Ostrava - Zubní instrumentářka - akreditovaný kvalifikační kurz  ... Šestiměsíční kurz Ostrava - kombinovaná forma
   ... cena: 24.000 kurz/Kč Zubní středisko u Karoliny

 • 25.06.2024 - 10.01.2025 Praha 10-Vršovice - Zubní instrumentářka - akreditovaný kvalifikační kurz  ... Šestiměsíční kurz Praha - kombinovaná forma
   ... cena: 26.000 kurz/Kč Zubní středisko u Karoliny

 • Červenec 2024 online - Zubní instrumentářka - akreditovaný kvalifikační kurz  ... celá ČR individuální výuka
   ... cena: 26.000 kurz/Kč Zubní středisko u Karoliny

 • Srpen 2024 online - Zubní instrumentářka - akreditovaný kvalifikační kurz  ... celá ČR individuální výuka
   ... cena: 26.000 kurz/Kč Zubní středisko u Karoliny

 • 27.08.2024 - 07.02.2025 Ostrava 2 - Moravská Ostrava - Zubní instrumentářka - akreditovaný kvalifikační kurz  ... Šestiměsíční kurz Ostrava - kombinovaná forma
   ... cena: 24.000 kurz/Kč Zubní středisko u Karoliny

 • 27.08.2024 - 07.02.2025 Praha 10-Vršovice - Zubní instrumentářka - akreditovaný kvalifikační kurz  ... Šestiměsíční kurz Praha - kombinovaná forma Zubní středisko u Karoliny

 • Září 2024 online - Zubní instrumentářka - akreditovaný kvalifikační kurz  ... celá ČR individuální výuka
   ... cena: 26.000 kurz/Kč Zubní středisko u Karoliny •  

  Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


  Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

   

  Registrace nové školící firmy


  Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
   

  REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


  MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | SLEVA Zlevněné kurzy

   


  rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2024 | Kontakt | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
  CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info