REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # PK CHUVA PRO DETI V DETSKE SKUPINE PRIPRAVA KE ZKOUSCE

 
Rekvalifikační-kurzy.info | Školství a pedagogika > PK Chůva pro děti v dětské skupině - příprava ke zkoušce

PK Chůva pro děti v dětské skupině - příprava ke zkoušceCena kurzu:
    ... 2.500 Kč/kurz (neplátce DPH)


Chcete získat kvalifikaci Chůva pro děti v dětské skupině, ale nemáte čas navštěvovat dlouhý rekvalifikační kurz? Máte zkušenosti s péčí o děti? Nemusíte ztrácet čas, připravte se samostudiem. Kvalifikaci můžete získat bez rekvalifikačního kurzu , není nutné docházet do školních lavic. Své znalosti a zkušenosti musíte avšak obhájít během jednoho dne před zkušební komisí u zkoušky z profesní kvalifikace. ... © Středisko vzdělávání s.r.o.
 
Přihláška na kurz & termín:
PK Chůva pro děti v dětské skupině - příprava ke zkoušce

Téma kurzu: , Školství a pedagogika,

Určeno pro ...

zájemce o ZK PK Chůva pro děti v dětské skupině

Přednáší ...

Lektoři z firmy: Středisko vzdělávání s.r.o.


Program kurzu, obsah studia ...

PŘÍPRAVNÝ SEMINÁŘ I. - Příprava na písemnou a ústní zkoušku [standardy] a přímou práci s dětmi
Zkouška z profesní kvalifikace se řídí Kvalifikačním a hodnotícím standardem dle Národní soustavy kvalifikací. Zkušební komise zkouší všechny kompetence a kritéria hodnotícího standardu, které by profesionální chůva měla znát.

Seminář je vhodný pro uchazeče o zkoušku, kteří již profesně pečují o děti, avšak nemají dostatečné teoretické základy, nejsou si jistí, zda hodnotící standard správně pochopili a chtějí mít jistotu, že budou ke zkoušce dobře připraveni.

Na přípravném semináři:
- se seznámíte s průběhem a organizací zkoušky
- zjistíte, jaké požadavky jsou na vás kladeny
- dozvíte se, co vše musíte znát a umět
- zjistíte, z jakých studijních materiálů je vhodné se připravovat
- projdete společně hodnotící standardy s cílem poukázat na stěžejní části zkoušky
- získáte informace, jak připravit písemnou práci, tzv. výchovný celek k obhajobě
- ověříte si své znalosti na ukázkových testech

Po absolvování jednodenního semináře si budete jisti, kde máte mezery, co dopilovat, na co se při přípravě zaměřit tak, abyste šli ke zkoušce vyrovnaní a bez strachu, co vás čeká.

Rozsah: 4 vyuč. hodiny [1 vyuč. hodina = 45 minut]
Min. počet účastníků: 1 osoba
Termín: dle dohody na základě zvoleného termínu zkoušky
Cena: 2 500 Kč


PŘÍPRAVNÝ SEMINÁŘ II. - Poskytování první pomoci dítěti/dětem
Důležitou částí zkoušky je ověření znalostí v rámci kompetence Poskytování první pomoci dítěti/dětem. Tento modul je jedním z nejdůležitějších, jelikož každá profesionální chůva je odpovědná za svěřené dítě a v případě úrazu a nemoci musí rychle, efektivně a správně dítěti poskytnout první pomoc. Znalosti se ověřují nejen teoreticky, ale také prakticky simulací situací ohrožující život dítěte.

Jestliže váháte, zda máte dostačující teoretické znalosti a praktické dovednosti [nácvik s resuscitační figurínou], právě pro vás je určen jednodenní intenzivní přípravný seminář se zaměřením na poskytování první pomoci dítěti.

Na přípravném semináři se naučíte:
- vyhodnotit stav dítěte
- zkontrolovat životní funkce
- komunikovat se záchranným integrovaným systémem
- resuscitovat v případě bezvědomí
- řešit akutní stavy, dušnost, krvácivé, traumatické stavy, termické úrazy, tonutí, dopravní nehody, intoxikace a křečové stavy

Rozsah: 4 vyuč. hodiny [1 vyuč. hodina = 45 minut]
Min. počet účastníků: 1 osoba
Termín: dle dohody na základě zvoleného termínu zkoušky
Cena: 2 500 Kč

Seminář poskytování první pomoci dítěti doporučujeme nejen budoucím chůvám, ale i rodičům, prarodičům, učitelům, vychovatelům, instruktorům a dalším osobám, které jsou v blízkém kontaktu s dětmi.

ZVÝHODNĚNÝ BALÍČEK [PŘÍPRAVNÉ SEMINÁŘE I. + II. + zkouška z profesní kvalifikace]
V případě, že zakoupíte oba dva přípravné semináře [se zaměřením na Kvalifikační a hodnotící standard a na Poskytování první pomoci dítěti/dětem] včetně zkoušky, cena je zvýhodněná ve výši 9 500 Kč. Navíc jestliže budete u zkoušky neúspěšní, můžete zkoušku opakovat za zvýhodněnou cenu 4 000 Kč [místo původních 5 400 Kč].


Další popis (úroveň, podmínky účasti, minimální znalosti) ...

Pokud si nejste jistí, zda máte dostatečné znalosti a dovednosti k úspěšnému vykonání profesní zkoušky, doporučujeme absolvovat jednodenní přípravné semináře:

PŘÍPRAVNÝ SEMINÁŘ I. - Příprava na písemnou a ústní zkoušku [standardy] a přímou práci s dětmi [4 vyuč. hodiny] - cena 2 500 Kč
PŘÍPRAVNÝ SEMINÁŘ II. - Poskytování první pomoci dítěti/dětem [4 vyuč. hodiny] - cena 2 500 Kč
ZVÝHODNĚNÝ BALÍČEK [PŘÍPRAVNÉ SEMINÁŘE I. + II. + zkouška z profesní kvalifikace] - cena 9 500 Kč


Informace o rekvalifikaci


Tento kurz není rekvalifikační

PK Chůva pro děti v dětské skupině - příprava ke zkoušce
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]

(Termín bude upřesněn)
Ostrava-Vítkovice - Moravskoslezský kraj, Kotkova 4 70300

PK Chůva pro děti v dětské skupině - příprava ke zkoušce (seminář)


Přihlašování je možné nejpozději 7 dní před konáním zkoušky.

2.500 Kč/kurz(Termín bude upřesněn)
Ostrava-Vítkovice - Moravskoslezský kraj, Kotkova 4 70300


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
PK Chůva pro děti do zahájení povinné šk. docházky - příprava ke zkoušce (seminář)


[PODOBNÝ KURZ] Chcete získat kvalifikaci Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, ale nemáte čas navštěvovat dlouhý rekvalifikační kurz? Máte zkušenosti s péčí o děti? Nemusíte ztrácet čas, připravte se samostudiem. Kvalifikaci můžete získat bez rekvalifikačního kurzu , není nutné docházet do školních lavic. Své znalosti a zkušenosti musíte avšak obhájit během jednoho dne před zkušební komisí u zkoušky z profesní kvalifikace.

Přihlašování je možné nejpozději 7 dní před konáním zkoušky.

2.500 Kč/kurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah

(Termín bude upřesněn)
Ostrava-Vítkovice - Moravskoslezský kraj, Kotkova 4 70300


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
PK Chůva pro děti v dětské skupině - příprava k doplňující zkoušce (seminář)


[PODOBNÝ KURZ] Doplňující zkouška [také nazývána jako rozdílová] je určena pro certifikované chůvy, které již získaly profesní kvalifikaci Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky [kód 69-017-M], a chtějí získat odbornou způsobilost pro práci v dětské skupině, splnit požadavek na zdravotnického pracovníka v týmu pečujících osob dětské skupiny nebo založit vlastní dětskou skupinu.

Přihlašování je možné nejpozději 7 dní před konáním zkoušky.

2.500 Kč/kurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah

(Termín bude upřesněn)
Ostrava-Vítkovice - Moravskoslezský kraj, Kotkova 4 70300

PK Chůva pro děti v dětské skupině - příprava ke zkoušce (seminář)


Přihlašování je možné nejpozději 7 dní před konáním zkoušky.

2.500 Kč/kurz(Termín bude upřesněn)
Ostrava-Vítkovice - Moravskoslezský kraj, Kotkova 4 70300


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
PK Chůva pro děti do zahájení povinné šk. docházky - příprava ke zkoušce (seminář)


[PODOBNÝ KURZ] Chcete získat kvalifikaci Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, ale nemáte čas navštěvovat dlouhý rekvalifikační kurz? Máte zkušenosti s péčí o děti? Nemusíte ztrácet čas, připravte se samostudiem. Kvalifikaci můžete získat bez rekvalifikačního kurzu , není nutné docházet do školních lavic. Své znalosti a zkušenosti musíte avšak obhájit během jednoho dne před zkušební komisí u zkoušky z profesní kvalifikace.

Přihlašování je možné nejpozději 7 dní před konáním zkoušky.

2.500 Kč/kurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah

(Termín bude upřesněn)
Ostrava-Vítkovice - Moravskoslezský kraj, Kotkova 4 70300


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
PK Chůva pro děti v dětské skupině - příprava k doplňující zkoušce (seminář)


[PODOBNÝ KURZ] Doplňující zkouška [také nazývána jako rozdílová] je určena pro certifikované chůvy, které již získaly profesní kvalifikaci Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky [kód 69-017-M], a chtějí získat odbornou způsobilost pro práci v dětské skupině, splnit požadavek na zdravotnického pracovníka v týmu pečujících osob dětské skupiny nebo založit vlastní dětskou skupinu.

Přihlašování je možné nejpozději 7 dní před konáním zkoušky.

2.500 Kč/kurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah

(Termín bude upřesněn)
Ostrava-Vítkovice - Moravskoslezský kraj, Kotkova 4 70300


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
PK Chůva pro děti do zahájení povinné šk. docházky - příprava ke zkoušce (seminář)


[PODOBNÝ KURZ] Chcete získat kvalifikaci Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, ale nemáte čas navštěvovat dlouhý rekvalifikační kurz? Máte zkušenosti s péčí o děti? Nemusíte ztrácet čas, připravte se samostudiem. Kvalifikaci můžete získat bez rekvalifikačního kurzu , není nutné docházet do školních lavic. Své znalosti a zkušenosti musíte avšak obhájit během jednoho dne před zkušební komisí u zkoušky z profesní kvalifikace.

Přihlašování je možné nejpozději 7 dní před konáním zkoušky.

2.500 Kč/kurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah

(Termín bude upřesněn)
Ostrava-Vítkovice - Moravskoslezský kraj, Kotkova 4 70300


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
PK Chůva pro děti v dětské skupině - příprava k doplňující zkoušce (seminář)


[PODOBNÝ KURZ] Doplňující zkouška [také nazývána jako rozdílová] je určena pro certifikované chůvy, které již získaly profesní kvalifikaci Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky [kód 69-017-M], a chtějí získat odbornou způsobilost pro práci v dětské skupině, splnit požadavek na zdravotnického pracovníka v týmu pečujících osob dětské skupiny nebo založit vlastní dětskou skupinu.

Přihlašování je možné nejpozději 7 dní před konáním zkoušky.

2.500 Kč/kurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah

(Termín bude upřesněn)
Ostrava-Vítkovice - Moravskoslezský kraj, Kotkova 4 70300

PK Chůva pro děti v dětské skupině - příprava ke zkoušce (seminář)


Přihlašování je možné nejpozději 7 dní před konáním zkoušky.

2.500 Kč/kurz

Další naše kurzy a školení


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | Chůva | pro | děti | dětské | skupině | příprava | zkoušce
 Pořadatel kurzu: Středisko vzdělávání s.r.o.

Rekvalifikační kurzy - Všechny rekvalifikace jsou akreditované MPSV ČR a MŠMT ČR a certifikát vydávaný naší firmou má celostátní platnost. Z některých rekvalifikací mohou absolventi přímo podnikat na živnostenský list. Úzce spolupracujeme s Úřady práce v celé ČR.
Organizujeme přípravné kurzy na vysoké školy již více než 23 let. Vyučují vysokoškolští pedagogové a zkušení lektoři.
Specializujeme se také na odborné kurzy v oblasti účetnictví, muzikoterapie, arteterapie, první pomoci, kultury řeči, znakového jazyka aj.
Poskytujeme i vzdělávání pro pracovníky v sociálních službách! Výuka nejen v našich prostorách v předem vypsaných termínech, ale také ve firmách dle požadavků zadavatele! ...dále viz: Středisko vzdělávání s.r.o.
 


 

Dotaz ke kurzu


Dotaz ke kurzu PK Chůva pro děti v dětské skupině - příprava ke zkoušce
text dotazu,
ostatní data (tel/email) se samozřejmě nezveřejňují a nezobrazují, pouze budou přeposlána školící firmě
pro kontrolu zadejte znovu Váš email
Vaše jméno     a příjmení
Vložte potvrzovací kód Vložte číslo            

Pro změnu potvrzovacího kódu je možno znovu načíst stránku (antispam)
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-102815


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

PK Chůva pro děti v dětské skupině - příprava ke zkoušce


 • Březen 2024 Ostrava-Vítkovice - PK Chůva pro děti v dětské skupině - příprava ke zkoušce Středisko vzdělávání s.r.o.

 • Duben 2024 Ostrava-Vítkovice - PK Chůva pro děti v dětské skupině - příprava ke zkoušce Středisko vzdělávání s.r.o.

 • Květen 2024 Ostrava-Vítkovice - PK Chůva pro děti v dětské skupině - příprava ke zkoušce Středisko vzdělávání s.r.o.


  ... jiné, ale podobné kurzy/školení
  ... nebo hledat další podobné kurzy PK Chůva pro děti v dětské skupině - příprava ke zkoušce


 •  

  Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

  Kurzy a akce

  kurzy rekvalifikace
  2022-05-11 


  ^

  Summit Academy RAZU sport kurzy - Pustevny

  kurzy rekvalifikace
  2022-02-09 


  ^

  kurz freedivingu

  kurz rekvalifikace
  2022-02-04 


  ^

   

  Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


  Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

   

  Registrace nové školící firmy


  Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
   

  REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


  MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

   


  rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2024 | Kontakt | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
  CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info