Hledáte nějaké dárky? >> HANDE.cz
Nejsme e-shop, ale můžete se zde inspirovat

REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # DPH V PRIKLADECH ZAZNAM ON LINE

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 

DPH v příkladech (záznam on-line)Cena kurzu:
    ... bez DPH: 1.650 Kč/Kurz
    ... včetně DPH: 1.997 Kč/Kurz


Neuvedeno * • Úvod, současný stav legislativy , informace GFŘ, aktuální judikatura. • Nové vymezení dlouhodobého majetku – majetek přenechaný k užití s ujednáním převodu tohoto majetku na uživatele – příklady u movitých věcí, nemovitých věci dopady do nároku na odpočet, daňové doklady, vazba na změnu při přenechání í zboží s povinností odkupu (leasing § 13/3 d) – poskytnout může i osoba která je jen ekonomickým vlastníkem. • Obrat – specifické případy ( nájem, ubytovací služby, služby s místem plnění v tuzemsku). • Zrušení společnosti v zákoně o DPH - Ukončení činnosti společnosti, dopady do DPH. • Upřesnění místa plnění v § 10 – místo plnění u služeb vztahujících se k nemovité věci, rozšíření služeb dle článku 31 Směrnice Rady – příklady. • Pořízení zboží z EU plátcem s přepravou do státu odlišného od tuzemska – příklady s dopadem na neuznání nároku na odpočet daně. • Změny ve stanovení dne uskutečnění zdanitelného plnění, nový § 20a pro účely záloh. • Příklady stanovení přijatých záloh na které se nevztahuje povinnost odvést daň • DPH u poukázek – druhy poukázek. • Povinnost přiznat daň z dodání zboží s místem plnění v tuzemsku osobou neusazenou v tuzemsku Příklady ( osoba neusazená má také CZ DIČ, nemá CZ DIČ). • Změny v úpravě odpočtu daně u dlouhodobého majetku , manka a škody, zničení, zcizení dlouhodobého majetku, dopad do úpravy odpočtu daně. • Oprava odpočtu dle § 74 – zpřísněné podmínky vědomostního testu , vrácení nároku na odpočet v případě poskytnutí úplaty na plnění které se neuskuteční a záloha nebude vrácena. • Odpočet daně za jiný kalendářní rok – dopady úpravy § 104 nesprávné uvedení daně za jiné zdaňovací období – praktické dopady. • Režim přenesení daňové povinnosti při poskytování zaměstnanců. • Nový institut nespolehlivé osoby a upřesnění nespolehlivého plátce. ... © 1. VOX a.s.
 
Přihláška na kurz & termín:
DPH v příkladech (záznam on-line)

Téma kurzu: Účetnictví obecně, DPH, Daně, Kurzy on-line ve virtuální učebně, ,

Určeno pro ...

URČENO Účetním, daňovým poradcům, ekonomům a podnikatelům. PŘÍNOS Cílem webináře je seznámení se s významnými novinkami v zákoně o DPH platná od 1.7.2017 a zdůraznění oblastí uplatňování DPH, ve kterých mají tyto novinky významné dopady. Kurz je vhodný i pro zkušené účetní, které si mohou ověřit správnost postupů v uplatňování DPH v praxi dle nových ustanovení.

Přednáší ...


Ing. Jana Ledvinková
daňová poradkyně, specialistka na DPH


Program kurzu, obsah studia ...Úvod, současný stav legislativy , informace GFŘ, aktuální judikatura.

Nové vymezení dlouhodobého majetku – majetek přenechaný k užití s ujednáním převodu tohoto majetku na uživatele – příklady u movitých věcí, nemovitých věci dopady do nároku na odpočet, daňové doklady, vazba na změnu při přenechání í zboží s povinností odkupu (leasing § 13/3 d) – poskytnout může i osoba která je jen ekonomickým vlastníkem.

Obrat – specifické případy ( nájem, ubytovací služby, služby s místem plnění v tuzemsku).

Zrušení společnosti v zákoně o DPH - Ukončení činnosti společnosti, dopady do DPH.

Upřesnění místa plnění v § 10 – místo plnění u služeb vztahujících se k nemovité věci, rozšíření služeb dle článku 31 Směrnice Rady – příklady.

Pořízení zboží z EU plátcem s přepravou do státu odlišného od tuzemska – příklady s dopadem na neuznání nároku na odpočet daně.

Změny ve stanovení dne uskutečnění zdanitelného plnění, nový § 20a pro účely záloh.

Příklady stanovení přijatých záloh na které se nevztahuje povinnost odvést daň

DPH u poukázek – druhy poukázek.

Povinnost přiznat daň z dodání zboží s místem plnění v tuzemsku osobou neusazenou v tuzemsku Příklady ( osoba neusazená má také CZ DIČ, nemá CZ DIČ).

Změny v úpravě odpočtu daně u dlouhodobého majetku , manka a škody, zničení, zcizení dlouhodobého majetku, dopad do úpravy odpočtu daně.

Oprava odpočtu dle § 74 – zpřísněné podmínky vědomostního testu , vrácení nároku na odpočet v případě poskytnutí úplaty na plnění které se neuskuteční a záloha nebude vrácena.

Odpočet daně za jiný kalendářní rok – dopady úpravy § 104 nesprávné uvedení daně za jiné zdaňovací období – praktické dopady.

Režim přenesení daňové povinnosti při poskytování zaměstnanců.

Nový institut nespolehlivé osoby a upřesnění nespolehlivého plátce.


Obsah kurzu/školeníÚvod, současný stav legislativy , informace GFŘ, aktuální judikatura.

Nové vymezení dlouhodobého majetku – majetek přenechaný k užití s ujednáním převodu tohoto majetku na uživatele – příklady u movitých věcí, nemovitých věci dopady do nároku na odpočet, daňové doklady, vazba na změnu při přenechání í zboží s povinností odkupu (leasing § 13/3 d) – poskytnout může i osoba která je jen ekonomickým vlastníkem.

Obrat – specifické případy ( nájem, ubytovací služby, služby s místem plnění v tuzemsku).

Zrušení společnosti v zákoně o DPH - Ukončení činnosti společnosti, dopady do DPH.

Upřesnění místa plnění v § 10 – místo plnění u služeb vztahujících se k nemovité věci, rozšíření služeb dle článku 31 Směrnice Rady – příklady.

Pořízení zboží z EU plátcem s přepravou do státu odlišného od tuzemska – příklady s dopadem na neuznání nároku na odpočet daně.

Změny ve stanovení dne uskutečnění zdanitelného plnění, nový § 20a pro účely záloh.

Příklady stanovení přijatých záloh na které se nevztahuje povinnost odvést daň

DPH u poukázek – druhy poukázek.

Povinnost přiznat daň z dodání zboží s místem plnění v tuzemsku osobou neusazenou v tuzemsku Příklady ( osoba neusazená má také CZ DIČ, nemá CZ DIČ).

Změny v úpravě odpočtu daně u dlouhodobého majetku , manka a škody, zničení, zcizení dlouhodobého majetku, dopad do úpravy odpočtu daně.

Oprava odpočtu dle § 74 – zpřísněné podmínky vědomostního testu , vrácení nároku na odpočet v případě poskytnutí úplaty na plnění které se neuskuteční a záloha nebude vrácena.

Odpočet daně za jiný kalendářní rok – dopady úpravy § 104 nesprávné uvedení daně za jiné zdaňovací období – praktické dopady.

Režim přenesení daňové povinnosti při poskytování zaměstnanců.

Nový institut nespolehlivé osoby a upřesnění nespolehlivého plátce.


Cíl školení / poznámka ke kurzu

Neuvedeno


Informace o rekvalifikaci


Tento kurz není rekvalifikační

DPH v příkladech (záznam on-line)
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]

(Termín bude upřesněn)
online - eLearning, ON-LINE, virtuální třída, 00000

DPH v příkladech (záznam on-line) (seminář)


- - - - - kód: Z1740270 - 1 650 Kč + DPH Základní cena
* [objednávka zboží][Záznam přednášky na DVD nebo on-line]


1.997 Kč/Kurz
Praha SMOSK [K Centrum], Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
DPH v příkladech – workshop – pro začínající (seminář)
11. 7. 2019; 9:00–16:00

[PODOBNÝ KURZ] Na workshopu si procvičíte uplatňování DPH na praktických příkladech.
* Počítání obratu na příkladech, registrační povinnost
stanovení místa plnění na příkladech
intrakomunitární plnění – operace se zbožím, řetězové obchody na příkladech, třístranný obchod; příklady, grafy
místo plnění u služeb
příklady nejčastějších dotazů k oblasti daňových dokladů
stanovení základu daně
vratné obaly – výpočet základu daně
oprava základu daně a sazby daně - příklady, bonus y a skonta
oprava základu daně u nedobytné pohledávky
sazby daně u oprav staveb pro bydlení, nová výstavba, stavby pro sociální bydlení
prodej nemovitých věcí – příklady, informace GFŘ, podstatná změna stavby, okolí pozemku, správní úkon
nájem nemovité věci – příklady, kdy osvobodit a kdy ne
ubytovací služba
přeprava zboží související s vývozem nebo dovozem zboží na příkladech
nárok na odpočet daně v příkladech
úprava odpočtu daně při použití dlouhodobého majetku projiné účely, prodej dlouhodobého majetku
nedoložené případy zničení nebo ztráty majetku, který není dlouhodobým majetkem, vyrovnání odpočtu daně
režim přenesení daňové povinnosti na příkladech, informace GFŘ, nařízení vlády
kontrolní hlášení – příklady včetně uvedení do tiskopisu. Posluchači budou mít k dispozici poslední novelu zákona o DPH, tiskopis kontrolního hlášení, tiskopis přiznání k DPH.

11. 7. 2019; 9:00–16:00 - - - - - kód: 1902090 - 2 690 Kč + DPH Základní cena, kód: 190209A - 5 111 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 190209B - 7 263 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 190209C - 9 146 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu


Změna ceny: 2.690 Kč/Kurz   [3.255 včetně DPH ]


2.690 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsahDalší naše kurzy a školení


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | DPH | příkladech | (záznam | on-line)
 Pořadatel kurzu: 1. VOX a.s.

Firma VOX působí na trhu vzdělávacích firem od roku 1993 jako fyzická osoba „Ing. Zdenka Vostrovská, CSc. – VOX“. Od roku 1990 do roku 1993 se zabývala vedením účetnictví, likvidací firem, ekonomickým, finančním a daňovým poradenstvím. Vzdělávací aktivity přešly dnem 1. 1. 2005 na akciovou společnost 1.VOX a. s. [dále jen VOX]. ...dále viz: 1. VOX a.s.
 


 

Dotaz ke kurzu


Dotaz ke kurzu DPH v příkladech (záznam on-line)
text dotazu,
ostatní data (tel/email) se samozřejmě nezveřejňují a nezobrazují, pouze budou přeposlána školící firmě
pro kontrolu zadejte znovu Váš email
Vaše jméno     a příjmení
Vložte potvrzovací kód Vložte číslo            

Pro změnu potvrzovacího kódu je možno znovu načíst stránku (antispam)
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-71204


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

DPH v příkladech (záznam on-line)


 • Duben 2019 online - DPH v příkladech (záznam on-line) 1. VOX a.s.


  ... jiné, ale podobné kurzy/školení
  ... nebo hledat další podobné kurzy DPH v příkladech (záznam on-line)


 •  

  Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

  Institut pro studium literatury o. p. s.

  studium rekvalifikace
  2019-04-02 


  [?]

  Kite kurzy - kiteboarding snowkiting landkiting

  kurzy rekvalifikace
  2019-04-13 


  [?]

  Kite kurzy - kiteboarding snowkiting landkiting

  kurzy rekvalifikace
  2019-04-13 


  [?]

  Kite kurzy - kiteboarding snowkiting landkiting

  kurzy rekvalifikace
  2019-04-09 


  [?]

   

  Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


  Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

   

  Registrace nové školící firmy


  Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
   

  REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


  MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

   


  rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2019 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
  CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info