HANNDE.com - HandMade Produkty
Máte malou domácí dílnu? Vyrábíte? Tvoříte? - Zaregistrujte se ZDARMA

REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # OCHRANA OSOBNICH UDAJU DLE OBECNEHO NARIZENI O OCHRANE OSOBNICH UDAJU GDPR

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 
Akreditovaný seminář #  

Ochrana osobních údajů dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)Cena kurzu:
    ... 2.290 Kč/Kurz - není DPH
    ... (kurz je osvobozený od DPH)


Po absolvování semináře se budete umět orientovat v novém právním rámci ochrany osobních údajů tvořeném zejména Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR), tj. principech a pravidlech ochrany osobních údajů. Budete seznámeni s důležitými změnami, které přineslo v roce 2018 Obecné nařízení o ochraně údajů, jako je povinnost pro řadu správců a zpracovatelů (a to jak v oblasti veřejné správy, tak podnikatelů) mít vlastního pověřence pro ochranu osobních údajů. Důležité změny spočívají i v povinnosti vést dokumentaci o zpracovávaných údajích nebo v povinnosti provádět posouzení dopadu na ochranu údajů z hlediska práv a svobod subjektů údajů. Obecné nařízení též zavádí řadu pro ČR zcela nových institutů (kodexy chování, osvědčení o ochraně osobních údajů) a kodifikuje některá nová práva subjektů údajů, která byla vytvořena prostřednictvím judikatury evropských soudů. V souvislosti s výkladem budete seznámeni i svnitrostátnmí legislativou ČR, která s Obecným nařízením souvisí, t * Právní rámec ochrany osobních údajů účinný od května 2018 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, trestněprávní směrnice, e-privacy a česká legislativa – zákon o zpracování osobních údajů). Obecné nařízení o ochraně osobních údajů: • vymezení základních pojmů a principů ochrany osobních údajů, • právní tituly pro zpracování osobních údajů, • práva subjektů údajů, • zabezpečení osobních údajů, • záznamy o zpracování, • Data Breaches, • posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, • pověřenci, • kodexy chování, • certifikace, • dozorové úřady a jejich spolupráce. Dotazy a diskuze. ... © 1. VOX a.s.
 


Ochrana osobních údajů dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Téma kurzu: Mzdy, sociální a zdravotní pojištění, Personalistika (HR manažer, pracovní právo), Výběr zaměstnanců, Řízení projektů a týmů, Mzdové účetnictví

Určeno pro ...

Seminář je určen všem, kteří přicházejí do styku s osobními údaji klientů, zaměstnanců a ostatních osob. Primárně je zaměřen na ty posluchače, kteří se s danou problematikou seznamují.

Přednáší ...


Mgr. Vanda Foldová
odborník na ochranu osobních údajů; spoluautorka odborné literatury v oblasti ochrany osobních údajů


Program kurzu, obsah studia ...


Právní rámec ochrany osobních údajů účinný od května 2018 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, trestněprávní směrnice, e-privacy a česká legislativa – zákon o zpracování osobních údajů).
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů:

vymezení základních pojmů a principů ochrany osobních údajů,

právní tituly pro zpracování osobních údajů,

práva subjektů údajů,

zabezpečení osobních údajů,

záznamy o zpracování,

Data Breaches,

posouzení vlivu na ochranu osobních údajů,

pověřenci,

kodexy chování,

certifikace,

dozorové úřady a jejich spolupráce.
Dotazy a diskuze.


Další popis (úroveň, podmínky účasti, minimální znalosti) ...

Pokud jste úředníkem dle § 2 odst. 4 zákona 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, žádáme vás o uvedení do poznámky v přihlášce, že jste úředníkem a současně o sdělení místa a data narození. Bez těchto údajů není možné vydat osvědčení o účasti na akreditovaném kurzu. Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování vzdělávacího programu akreditovaného MV ČR. Na seminář si prosím přineste ÚZ č. 1209 - Ochrana osobních údajů, GDPR (Nakladatelství Sagit, a. s.). ÚZ si budete moci na semináři zakoupit.


Obsah kurzu/školení


Právní rámec ochrany osobních údajů účinný od května 2018 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, trestněprávní směrnice, e-privacy a česká legislativa – zákon o zpracování osobních údajů).
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů:

vymezení základních pojmů a principů ochrany osobních údajů,

právní tituly pro zpracování osobních údajů,

práva subjektů údajů,

zabezpečení osobních údajů,

záznamy o zpracování,

Data Breaches,

posouzení vlivu na ochranu osobních údajů,

pověřenci,

kodexy chování,

certifikace,

dozorové úřady a jejich spolupráce.
Dotazy a diskuze.


Cíl školení / poznámka ke kurzu

Po absolvování semináře se budete umět orientovat v novém právním rámci ochrany osobních údajů tvořeném zejména Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR), tj. principech a pravidlech ochrany osobních údajů. Budete seznámeni s důležitými změnami, které přineslo v roce 2018 Obecné nařízení o ochraně údajů, jako je povinnost pro řadu správců a zpracovatelů (a to jak v oblasti veřejné správy, tak podnikatelů) mít vlastního pověřence pro ochranu osobních údajů. Důležité změny spočívají i v povinnosti vést dokumentaci o zpracovávaných údajích nebo v povinnosti provádět posouzení dopadu na ochranu údajů z hlediska práv a svobod subjektů údajů. Obecné nařízení též zavádí řadu pro ČR zcela nových institutů (kodexy chování, osvědčení o ochraně osobních údajů) a kodifikuje některá nová práva subjektů údajů, která byla vytvořena prostřednictvím judikatury evropských soudů. V souvislosti s výkladem budete seznámeni i svnitrostátnmí legislativou ČR, která s Obecným nařízením souvisí, tedy zejména se zákonem o zpracování osobních údajů.


Informace o rekvalifikaci


certifikat Účastník kurzu obdrží certifikát

Ochrana osobních údajů dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]

(Termín bude upřesněn)
online - eLearning, ON-LINE, virtuální třída, 00000


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
GDPR a ochrana osobních údajů (záznam on-line) (akreditovaný seminář)


[PODOBNÝ KURZ] Neuvedeno
*
Úvod do webináře, stručné vysvětlení pramenů evropského práva, vysvětlení základních pramenů sekundárního evropského práva, rozdíl mezi směrnicemi a nařízeními.
Smysl a účel Nařízení.
Stručné připomenutí tuzemské stávající právní úpravy a jejích hlavních zásad.
Věcná působnost Nařízení, výjimky.
Místní působnost Nařízení.
Nové pojmy obsažené v Nařízení a jejich výklad.
Zásady zpracovávání osobních údajů podle Nařízení a výjimky.
Výklad pojmu zákonnost zpracovávání osobních údajů.
Souhlas subjektu údajů a jeho náležitosti, speciální podmínky souhlasu nezletilých.
Pojem zvláštní kategorie osobních údajů, porovnání se současnou právní úpravou.
Podmínky pro zpracovávání zvláštních osobních údajů a výjimky z nich.
Povinnosti správce osobních údajů a výjimky.
Práva subjektu údajů a výjimky z nich.
Povinnosti zpracovatele osobních údajů.
Způsoby zabezpečení osobních údajů.
Ohlašovací povinnost při porušení zabezpečení osobních údajů.
Posouzení ochrany osobních údajů – obligatorní a fakultativní.
Pověřenec osobních údajů, jeho postavení, úkoly a odpovědnost.
Předávání osobních údajů do třetích zemí, kritéria bezpečnosti.
Možnosti právní ochrany subjektů osobních údajů.
Sankční ustanovení.
Některé výkladové otázky Nařízení.

- - - - - kód: Z1740290 - 1 650 Kč + DPH Základní cena
* [objednávka zboží][Záznam přednášky na DVD nebo on-line]

- Kurz je akreditován - - Rekvalifikační kurz - - Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování -
1.650 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah


Praha SMOSK [K Centrum], Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Ochrana osobních údajů a archivace dat ve mzdové a personální agendě – první zkušenosti z praxe (akreditovaný seminář)
24. 6. 2019; 9:00–14:00

[PODOBNÝ KURZ] Na semináři se seznámíte s problematikou ochrany osobních údajů v oblasti mzdové a personální agendy podle obecného nařízení EU, známého pod zkratkou GPPR, které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018. Získáte informace, kdy je třeba ustanovit funkci pověřence, jakými formami lze pověřence ustanovit, kdy je nutné mít souhlas se zpracováním osobních údajů, kdy je to nadbytečné, co je citlivý osobní údaj a jak je nutné s ním zacházet. Též se dozvíte, jaké jsou archivační lhůty všech dokumentů v personální a mzdové agendě, jaké jsou formy archivace dat a jak se provádí skartace dokumentů u soukromoprávních původců dokumentů.
* Ochrana osobních údajů:
právní úprava,
definice pojmů (osobní údaj, citlivý údaj, biometrický údaj, anonymní údaj, subjekt údajů, správce údajů, zpracovatel údajů, pověřenec),
zpracování osobních údajů, uchovávání osobních údajů, archivace údajů, výmaz údajů (být zapomenut),
souhlas se zpracováním osobních údajů – kdy je nutný, kdy nikoliv: - souhlas se zpracováním osobních údajů osoby ucházející se o zaměstnání,
povinnosti správců při zpracování osobních údajů,
externí zpracování mzdové a personální agendy – náležitosti smlouvy mezi správcem a zpracovatelem,
pokyn (předpis) o osobních údajích ve mzdové a personální oblasti,
záznam o instruktáži subjektu údajů týkající se informace o osobních údajích,
povinnosti při zpracování citlivých údajů,
práva subjektu údajů,
likvidace osobních údajů,
Úřad pro ochranu osobních údajů – dozorový úřad: - záznamy o zpracování osobních údajů ve mzdové a personální oblasti, - záznam o zpracování osobních údajů formou kamerového systému, - ochrana dokumentů obsahujících osobní údaje,
přestupky, správní delikty,
kamerový systém,
osobní spis, obsah spisu, ochrana osobních údajů v osobním spisu,
inzerát a osobní údaje uchazeče o zaměstnání. Archivace dat:
právní úprava,
základní pojmy (dokument, původce dokumentu, spisová služba, archiválie, archiv, registratura, archivní zpracování, označování dokumentů symboly A, S, V),
evidence dokumentů, archivace dokumentů a vyřazování dokumentů: - archivace analogová a digitální, - archivace vlastní a jiným subjektem a povinnosti vůči OSSZ,
spisová služba – pro veřejnoprávní původce (jen stručně),
archivační lhůty jednotlivých dokumentů mzdové a personální agendy: - mzdový list, doklady o pracovněprávních náležitostech, - doklady o vzniku, trvání a ukončení PPV, - vnitřní předpisy, - prémiové řády, - docházka do zaměstnání, - doklady o pracovním volnu bez náhrady příjmu, - dovolenky, - důtky, výtky, pozitivní hodnocení zaměstnance, - pracovní výkazy, - účetní záznamy, - doklady o srážkách ze mzdy, - doklady o zdravotním pojištění a sociálním zabezpečení, nemocenském pojištění, ELDP, atd., - mzdové a účetní rekapitulace, - výplatní lístky.

Diskuze a dotazy posluchačů.

24. 6. 2019; 9:00–14:00 - - - - - kód: 1900590 - 2 290 Kč + DPH Základní cena, kód: 190059A - 4 351 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 190059B - 6 183 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 190059C - 7 786 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
- Kurz je akreditován - - Rekvalifikační kurz - - Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování -
2.290 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsahDalší naše kurzy a školení


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | Ochrana | osobních | údajů | dle | obecného | nařízení | ochraně | osobních | údajů | (GDPR)
 Pořadatel kurzu: 1. VOX a.s.

Firma VOX působí na trhu vzdělávacích firem od roku 1993 jako fyzická osoba „Ing. Zdenka Vostrovská, CSc. – VOX“. Od roku 1990 do roku 1993 se zabývala vedením účetnictví, likvidací firem, ekonomickým, finančním a daňovým poradenstvím. Vzdělávací aktivity přešly dnem 1. 1. 2005 na akciovou společnost 1.VOX a. s. [dále jen VOX]. ...dále viz: 1. VOX a.s.
 


 

Dotaz ke kurzu


Dotaz ke kurzu Ochrana osobních údajů dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)
text dotazu,
ostatní data (tel/email) se samozřejmě nezveřejňují a nezobrazují, pouze budou přeposlána školící firmě
pro kontrolu zadejte znovu Váš email
Vaše jméno     a příjmení
Vložte potvrzovací kód Vložte číslo            

Pro změnu potvrzovacího kódu je možno znovu načíst stránku (antispam)
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-69569


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

Ochrana osobních údajů dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Institut pro studium literatury o. p. s.

studium rekvalifikace
2019-04-02 

Kurzy | EduSpa College

kurzy rekvalifikace
2019-05-16 

Kurzy | Anpro

kurzy rekvalifikace
2019-05-10 

Online kurzy - Love of Raw

kurzy rekvalifikace
2019-04-21 


 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2019 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info