REKVALIFIKACNI-KURZY.info

NOVELA ZAKONA rekvalifikační kurzy, školení a semináře Novela zakona

 

NOVELA ZAKONA


Nalezeno celkem : 267 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |


Název kurzu Termín kurzu Místo konání
Daňové a účetní aktuality, včetně novely DPH ON-LINE Leden 2023 On-Line   V průběhu roku 2021 se odehrály podstatné změny zákona o dani z přidané hodnoty i zákona o daních z příjmů. Od 1.7. resp. o ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Rekodifikace veřejného stavebního práva – nový stavební zákon a jeho novelizace 2023-01-31 Praha Nový stavební zákon, který vyšel ve Sbírce zákonů pod číslem 283/2021 Sb. přináší významné koncepční změny směřující k urychlení a zjednodušení přípravy st ...
Rekodifikace veřejného stavebního práva – nový stavební zákon a jeho novelizace 2023-01-31 online Nový stavební zákon, který vyšel ve Sbírce zákonů pod číslem 283/2021 Sb. přináší významné koncepční změny směřující k urychlení a zjednodušení přípravy st ...
Úvod do problematiky zákona o pomoci v hmotné nouzi – včetně připravovaných novel, příklady z praxe 2023-01-31 Brno Seminář je určen pro pracovníky na obcích, na krajských úřadech, na Úřadu práce, v sociálních službách, v ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Dva zákony o zbraních po novele 2023-02-09 Praha Akreditace: MV - AK - PV - 147 - 2014; Zákon o střelných zbraních a střelivu Cíl semináře Seminář je zaměřen na seznámení se s právní úpravou drže ...
Dva zákony o zbraních po novele 2023-02-09 online Akreditace: MV - AK - PV - 147 - 2014; Zákon o střelných zbraních a střelivu Cíl semináře Seminář je zaměřen na seznámení se s právní úpravou drže ...
Novela zákoníku práce 2023-02-10 Praha Na semináři bude popsán a vysvětlen obsah novely zákoníku práce. Dozvíte se, co se konkrétně bude měnit a jaké změny budete muset v souvislosti s touto ...
Novela zákoníku práce 2023-02-10 online Na semináři bude popsán a vysvětlen obsah novely zákoníku práce. Dozvíte se, co se konkrétně bude měnit a jaké změny budete muset v souvislosti s touto ...
Živnostenský zákon – aktuální problémy a praxe po novelách zákona 2023-02-14 online Akreditace: MV - AK - PV-274 - 2018, Živnostenský zákon - aktuality a praxe ...
Živnostenský zákon – aktuální problémy a praxe po novelách zákona 2023-02-14 Praha Akreditace: MV - AK - PV-274 - 2018, Živnostenský zákon - aktuality a praxe ...
Aktuální otázky zadávání veřejných zakázek v roce 2023 včetně novelizace zákona o zadávání veřejných zakázek - 1. tematická část 2023-02-14 Praha Základní okruhy semináře: * Věcné vymezení veřejné zakázky, sčítací pravidla, funkční celky a předpokládaná hodnota veřejné zakázky – pravidla pro ...
Veřejné zakázky – podlimitní a nadlimitní režim – novinky související s novelizací 2023-02-14 Brno Vzdělávací program je zaměřen na seznámení se se zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134 - 2016 Sb., kt ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Aktuální novela liniového zákona 2023-02-16 Praha Akreditace: MV - AK - PV-634 - 2021,Aktuální novela liniového zákona (webinář) Cíl semináře Cílem semináře je seznámit účastníky s rozdíly liniového a ...
Aktuální novela liniového zákona 2023-02-16 online Akreditace: MV - AK - PV-634 - 2021,Aktuální novela liniového zákona (webinář) Cíl semináře Cílem semináře je seznámit účastníky s rozdíly liniového a ...
Zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů – poslední novelizace zákona (vč. souvisejících právních předpisů) a aktuální judikatura 2023-02-16 Brno ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Novela zákona o silničním provozu 2023-02-17 Praha Akreditace: MV - AK - PV-270 - 2021; Zákon č. 361 - 2000 Sb., o silničním provozu (webinář) Cíl semináře Cílem semináře je seznámit jeho účastníky se záko ...
Novela zákona o silničním provozu 2023-02-17 online Akreditace: MV - AK - PV-270 - 2021; Zákon č. 361 - 2000 Sb., o silničním provozu (webinář) Cíl semináře Cílem semináře je seznámit jeho účastníky se záko ...
Novelizace zákoníku práce v roce 2023 2023-02-20 Praha Program semináře: * Úvodní shrnutí změn pracovněprávních předpisů * Požadavky transponovaných Směrnic EP * Rozšíření informační ...
Novelizace zákoníku práce v roce 2023 - ON-LINE 2023-02-20 online Program semináře: * Úvodní shrnutí změn pracovněprávních předpisů * Požadavky transponovaných Směrnic EP * Rozšíření informační ...
Změny v elektronickém skartačním řízení a nakládání s digitálními dokumenty po novelizaci 2023-02-21 Praha Akreditace: MV - AK - PV-528 - 2022; Změny v elektronickém skartačním řízení a nakládání s digitálními dokumenty po novelizaci (webinář) Popis: V rámci ...
Změny v elektronickém skartačním řízení a nakládání s digitálními dokumenty po novelizaci 2023-02-21 online Akreditace: MV - AK - PV-528 - 2022; Změny v elektronickém skartačním řízení a nakládání s digitálními dokumenty po novelizaci (webinář) Popis: V rámci ...
Katastr nemovitostí po novele - aktuálně a v praxi 2023-02-21 Praha Odborný program semináře: * 30 let katastru nemovitostí, minulost, současnost a budoucnost * vztah katastru nemovitostí a základního regi ...
Katastr nemovitostí po novele - aktuálně a v praxi - ON-LINE 2023-02-21 online Odborný program semináře: * 30 let katastru nemovitostí, minulost, současnost a budoucnost * vztah katastru nemovitostí a základního regi ...
Úvod do problematiky zákona o pomoci v hmotné nouzi – včetně připravovaných novel, příklady z praxe 2023-02-21 Olomouc Seminář je určen pro pracovníky na obcích, na krajských úřadech, na Úřadu práce, v sociálních službách, v ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Novelizace zákoníku práce pro rok 2023 (nejen kritický pohled) a aktuální judikatura vysokých soudů v pracovněprávních věcech 2023-02-22 Praha Akreditace: MV - AK - PV-511 - 2022, Zákoník práce - aktuality a praxe (webinář) ...
Novelizace zákoníku práce pro rok 2023 (nejen kritický pohled) a aktuální judikatura vysokých soudů v pracovněprávních věcech 2023-02-22 online Akreditace: MV - AK - PV-511 - 2022, Zákoník práce - aktuality a praxe (webinář) ...
Spotřebitelská novela občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele 2023-02-22 Praha Krom jiného se bude seminář zabývat těmito tématy: * Nekalé obchodní praktiky * Předsmluvní informace * Zneužívající klauzule ve sp ...
Spotřebitelská novela občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele - ON-LINE 2023-02-22 online Krom jiného se bude seminář zabývat těmito tématy: * Nekalé obchodní praktiky * Předsmluvní informace * Zneužívající klauzule ve sp ...
Velká novela veřejných zakázek - aktuality a jejich úskalí 2023-02-23 Praha Akreditace: MV - AK - PV-197 - 2022 webinář; Veřejné zakázky - aktuality a praxe (webinář) ...
Velká novela veřejných zakázek - aktuality a jejich úskalí 2023-02-23 online Akreditace: MV - AK - PV-197 - 2022 webinář; Veřejné zakázky - aktuality a praxe (webinář) ...
Veřejné zakázky: zadáváme stavební práce po novele zákona o zadávání veřejných zakázek 2023-02-23 Praha Program semináře: * Veřejná zakázka na stavební práce – vymezení pojmu, sporné případy, typy vhodných zadávacích řízení, specifika; * Pře ...
Veřejné zakázky: zadáváme stavební práce po novele zákona o zadávání veřejných zakázek - ON-LINE 2023-02-23 online Program semináře: * Veřejná zakázka na stavební práce – vymezení pojmu, sporné případy, typy vhodných zadávacích řízení, specifika; * Pře ...
Novelizace školských předpisů 2023-02-24 online Akreditace: MV - AK - PV-772 - 2022; Novelizace školských předpisů (webinář) Cíl semináře Cílem semináře je seznámit účastníky s legislativou z oblasti re ...
Evidence skutečných majitelů po velké novele - nové povinnosti i (citelné) sankce za jejich porušení + praktická ukázka práce s evidencí 2023-02-27 Praha Seminář se zaměří zejména na následující otázky: * základní rámec evidence, právní význam řádného zápisu a důsledky nesplnění (sankce - veřejnopr ...
Evidence skutečných majitelů po velké novele - nové povinnosti i (citelné) sankce za jejich porušení + praktická ukázka práce s evidencí - ON-LINE 2023-02-27 online Seminář se zaměří zejména na následující otázky: * základní rámec evidence, právní význam řádného zápisu a důsledky nesplnění (sankce - veřejnopr ...
Spisová služba a archivnictví v analogové a elektronické podobě (včetně aktuálního stavu úpravy atestací eSSI a novelizace právních předpisů spisové služby) 2023-02-28 Praha Odborný program semináře: * Zdrojové právní předpisy v oblasti spisové služby včetně posledních významných novelizací, přechodných období pro zaved ...
Spisová služba a archivnictví v analogové a elektronické podobě (včetně aktuálního stavu úpravy atestací eSSI a novelizace právních předpisů spisové služby) - ON-LINE 2023-02-28 online Odborný program semináře: * Zdrojové právní předpisy v oblasti spisové služby včetně posledních významných novelizací, přechodných období pro zaved ...
Taxislužba - aktuální právní úprava po novele zákona o silniční dopravě od 1.2.2023 2023-03-02 online Akreditace: MV - AK - PV-73 - 2021 ;Právní úprava provozování taxislužby Cíl semináře Přehledný výklad právní úpravy taxislužby ve smyslu zákona č. 111/19 ...
Taxislužba - aktuální právní úprava po novele zákona o silniční dopravě od 1.2.2023 2023-03-02 Praha Akreditace: MV - AK - PV-73 - 2021 ;Právní úprava provozování taxislužby Cíl semináře Přehledný výklad právní úpravy taxislužby ve smyslu zákona č. 111/19 ...
Transpoziční novela zákoníku práce a další změny pracovněprávních předpisů 2023-03-02 Praha Cílem semináře je poskytnout ucelený přehled novinek, které přinese (aktuálně připravovaná) významná transpoziční novela zákoníku práce. Novela zapracovává ...
Transpoziční novela zákoníku práce a další změny pracovněprávních předpisů 2023-03-02 online Cílem semináře je poskytnout ucelený přehled novinek, které přinese (aktuálně připravovaná) významná transpoziční novela zákoníku práce. Novela zapracovává ...
Obvyklá cena, tržní hodnota a cena zjištěná včetně novely oceňovací vyhlášky pro rok 2023 2023-03-02 Praha Akreditace: MV - AK - PV-637 - 2016, Povinnosti obcí při nakládání s majetkem podle zákona o obcích Cíl semináře Cílem semináře je seznámení posluchač ...
Obvyklá cena, tržní hodnota a cena zjištěná včetně novely oceňovací vyhlášky pro rok 2023 2023-03-02 online Akreditace: MV - AK - PV-637 - 2016, Povinnosti obcí při nakládání s majetkem podle zákona o obcích Cíl semináře Cílem semináře je seznámení posluchač ...
Novelizace insolvenčního zákona 2023-03-02 Praha Akreditace: MV - AK - PV-507 - 2019; Insolvenční řízení Cíl semináře Cílem semináře je seznámit účastníky s aktuálním legislativním vývojem v odvětví ...

Nalezeno celkem : 267 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |


Zobrazeno celkem: 44 rekvalifikačních kurzů a/nebo školení, seminářů


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Kurzy a akce

kurzy rekvalifikace
2022-05-11 


[?]

Summit Academy RAZU sport kurzy - Pustevny

kurzy rekvalifikace
2022-02-09 


[?]

kurz freedivingu

kurz rekvalifikace
2022-02-04 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2023 | Kontakt | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info
Free eshop: Shopilo.org