REKVALIFIKACNI-KURZY.info

NOVELA ZAKONA rekvalifikační kurzy, školení a semináře Novela zakona

 

NOVELA ZAKONA^
Nalezeno celkem : 230 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |


Název kurzu Termín kurzu Místo konání
Co přináší technická novela zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek? 2024-03-04 Praha 2 Spoluautorky zákona č. 134 - 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (ZZVZ), seznámí účastníky se změnami, které přináší techn ...
Zákon o zadávání veřejných zakázek po novele v detailu - vymezování předmětu veřejné zakázky, účast v zadávacím řízení, kvalifikace nově, vylučování dodavatelů z účasti v zadávacím řízení a další … 2024-03-05 Praha Z plánovaných témat tohoto semináře: * Aktuální právní úprava a judikatura k vymezování předmětu veřejné zakázky a stanovování předpokládané hod ...
Veřejné zakázky – podlimitní a nadlimitní režim – NOVELA S ÚČINNOSTÍ 16. 7. 2023 – ZMĚNA TERMÍNU NA 04.06.2024 Z PRACOVNÍCH DŮVODŮ PANA LEKTORA 2024-03-05 Olomouc Ve Sbírce zákonů byla zveřejněna novela zákona o zadávání veřejných zakázek (zákon č. 134 - 2016 Sb., dále ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Odměňování členů zastupitelstev – velká novela od 1.1.2024 2024-03-07 Praha Akreditace: MV - AK - PV-675 - 2017; Nový systém odměňování členů zastupitelstev ÚSC Cíl semináře Seznámit účastníky, zejména zástupce měst a obcí se zása ...
Odměňování členů zastupitelstev – velká novela od 1.1.2024 2024-03-07 online Akreditace: MV - AK - PV-675 - 2017; Nový systém odměňování členů zastupitelstev ÚSC Cíl semináře Seznámit účastníky, zejména zástupce měst a obcí se zása ...
Novelizace spisové služby v praxi roku 2024 2024-03-07 Praha Akreditace: MV - AK - PV-390 - 2021; Spisová služba a archivnictví – aktuality a praxe (webinář) Cíl semináře: Seznámení s novelizací právních předpisů up ...
Novelizace spisové služby v praxi roku 2024 2024-03-07 online Akreditace: MV - AK - PV-390 - 2021; Spisová služba a archivnictví – aktuality a praxe (webinář) Cíl semináře: Seznámení s novelizací právních předpisů up ...
Veřejné zakázky: zadáváme informační systémy a software po novele zákona o zadávání veřejných zakázek a v souladu s nejnovější judikaturou 2024-03-07 Praha Program semináře: * Veřejná zakázka na informační systémy a software – vymezení základních pojmů. * Zadavatel provozuje informační systém ...
Veřejné zakázky: zadáváme informační systémy a software po novele zákona o zadávání veřejných zakázek a v souladu s nejnovější judikaturou - ON-LINE 2024-03-07 online Program semináře: * Veřejná zakázka na informační systémy a software – vymezení základních pojmů. * Zadavatel provozuje informační systém ...
Zneužití zákona č.106 ve správním řízení po jeho rozsáhlé novelizaci pro rok 2024 2024-03-08 Praha Akreditace: MV - AK - PV-299 - 2023; Zneužití zákona 106 ve správním řízení (webinář) Přístup k právu na informace zůstává dlouhodobým problémem zejména ...
Zneužití zákona č.106 ve správním řízení po jeho rozsáhlé novelizaci pro rok 2024 2024-03-08 online Akreditace: MV - AK - PV-299 - 2023; Zneužití zákona 106 ve správním řízení (webinář) Přístup k právu na informace zůstává dlouhodobým problémem zejména ...
Veřejné zakázky – novelizace zákona 2023 – praktické zkušenosti s aktuálními změnami a první výkladové odezvy 2024-03-11 Praha Formalizovanost procesu zadávacích řízení v režimu zákona je velmi striktní, co se týče přípravy zadávacích podmínek, procesu výběru dodavatele, uzavření a ...
Veřejné zakázky – novelizace zákona 2023 – praktické zkušenosti s aktuálními změnami a první výkladové odezvy 2024-03-11 online Formalizovanost procesu zadávacích řízení v režimu zákona je velmi striktní, co se týče přípravy zadávacích podmínek, procesu výběru dodavatele, uzavření a ...
Vstup do manželství z pohledu matričního úředníka a oddávajícího po novelizaci 2024-03-12 online Akreditace: MV - AK - PV-348 - 2022, Správný a právně bezchybný vstup do manželství z pohledu oddávajícího a matričního úředníka Cíl semináře Seznámit pos ...
Vstup do manželství z pohledu matričního úředníka a oddávajícího po novelizaci 2024-03-12 Praha Akreditace: MV - AK - PV-348 - 2022, Správný a právně bezchybný vstup do manželství z pohledu oddávajícího a matričního úředníka Cíl semináře Seznámit pos ...
Aktuální dvě novely zákoníku práce - otázky a odpovědi 2024-03-12 online Akreditace: MV - AK - PV-512 - 2022; Zákoník práce - aktuality a praxe Obsah 1.      Transpoziční novelizace zákoníku práce 2.      Požadavky evropskýc ...
Aktuální dvě novely zákoníku práce - otázky a odpovědi 2024-03-12 Praha Akreditace: MV - AK - PV-512 - 2022; Zákoník práce - aktuality a praxe Obsah 1.      Transpoziční novelizace zákoníku práce 2.      Požadavky evropskýc ...
Živnostenský zákon – aktuální problémy a praxe po novelách zákona 2024-03-14 online Akreditace: MV - AK - PV-274 - 2018, Živnostenský zákon - aktuality a praxe Cíl semináře Seminář poskytne informace o aktuálních novinkách v živnostens ...
Živnostenský zákon – aktuální problémy a praxe po novelách zákona 2024-03-14 Praha Akreditace: MV - AK - PV-274 - 2018, Živnostenský zákon - aktuality a praxe Cíl semináře Seminář poskytne informace o aktuálních novinkách v živnostens ...
Novelizace oceňovacích předpisů pro rok 2024 - ilustrativní znalecký posudek, cena obvyklá, tržní hodnota a cena zjištěná 2024-03-14 Praha Akreditace: MV - bude doplněno Cíl semináře Cílem semináře je seznámení posluchačů s problematikou oceňování majetku a služeb s novinkami roku 2023/20 ...
Místní poplatky v insolvenčním řízení po novele v roce 2024 2024-03-14 Praha Akreditace: MV - AK - PV-815 - 2022; Vymáhání pohledávek podle daňového řádu (webinář) Cíl semináře Cílem semináře je prohloubit znalosti úředníků obecníc ...
Novelizace oceňovacích předpisů pro rok 2024 - ilustrativní znalecký posudek, cena obvyklá, tržní hodnota a cena zjištěná 2024-03-14 online Akreditace: MV - bude doplněno Cíl semináře Cílem semináře je seznámení posluchačů s problematikou oceňování majetku a služeb s novinkami roku 2023/20 ...
Místní poplatky v insolvenčním řízení po novele v roce 2024 2024-03-14 online Akreditace: MV - AK - PV-815 - 2022; Vymáhání pohledávek podle daňového řádu (webinář) Cíl semináře Cílem semináře je prohloubit znalosti úředníků obecníc ...
Zákoník práce a vedoucí zaměstnanci a novela zákoníku práce 2024-03-14 Praha Program semináře: Vedoucí zaměstnanci * pracovní vztahy vedoucích zaměstnanců * právní postavení vedoucích zaměstnanců ...
Zákoník práce a vedoucí zaměstnanci a novela zákoníku práce - ON-LINE 2024-03-14 online Program semináře: Vedoucí zaměstnanci * pracovní vztahy vedoucích zaměstnanců * právní postavení vedoucích zaměstnanců ...
Novelizace insolvenčního zákona 2024-03-19 online Akreditace: MV - AK - PV-507 - 2019; Insolvenční řízení Cíl semináře Cílem semináře je seznámit účastníky s aktuálním legislativním vývojem v odvětví ...
Novelizace insolvenčního zákona 2024-03-19 Praha Akreditace: MV - AK - PV-507 - 2019; Insolvenční řízení Cíl semináře Cílem semináře je seznámit účastníky s aktuálním legislativním vývojem v odvětví ...
Poslední zásadní novela zákona č.106/1999 Sb. - svobodný přístup k informacím: aktuální problémy a soudní judikatura 2024-03-19 Praha Akreditace: MV - AK - PV-955 - 2022; Novela zákona č. 106 - 1999 Sb. – svobodný přístup k informacím, aktuální problémy a soudní judikatura (webinář) Cíl ...
Poslední zásadní novela zákona č.106/1999 Sb. - svobodný přístup k informacím: aktuální problémy a soudní judikatura 2024-03-19 online Akreditace: MV - AK - PV-955 - 2022; Novela zákona č. 106 - 1999 Sb. – svobodný přístup k informacím, aktuální problémy a soudní judikatura (webinář) Cíl ...
Zákon o zadávání veřejných zakázek po novele v detailu - mimořádně nízká nabídková cena, zadávání v dynamickém nákupním systému, uzavírání smluv na veřejné zakázky, změny závazků ze smluv, spory ze smluv na veřejné zakázky a další … 2024-03-19 Praha Z plánovaných témat tohoto semináře: * Aktuální právní úprava a judikatura k otázkám mimořádně nízké nabídkové ceny, identifikace mimořádně nízk ...
Správa dokumentů u původců v ČR po novelách zákona o archivnictví a spisové službě a předpisů souvisejících 2024-03-20 Praha Cílem uvedeného kurzu je seznámit vás s aktuální legislativní úpravou správy dokumentů v ČR po posledních novelách zákona o archivnictví a spisové službě a ...
Správa dokumentů u původců v ČR po novelách zákona o archivnictví a spisové službě a předpisů souvisejících 2024-03-20 online Cílem uvedeného kurzu je seznámit vás s aktuální legislativní úpravou správy dokumentů v ČR po posledních novelách zákona o archivnictví a spisové službě a ...
Praktické poznatky k novelizacím zákoníku práce 2023/2024 – kritický pohled 2024-03-21 Praha Akreditace: MV - AK - PV-511 - 2022, Zákoník práce - aktuality a praxe (webinář) ...
Praktické poznatky k novelizacím zákoníku práce 2023/2024 – kritický pohled 2024-03-21 online Akreditace: MV - AK - PV-511 - 2022, Zákoník práce - aktuality a praxe (webinář) ...
Aktuální problémy exekučního řízení po rozsáhlých novelizacích exekučního práva včetně další připravované novely 2024-03-21 Praha Zařazena budou témata: * zastavení exekuce - důvody a procesní postup * zálohy v exekuci * odklad exekuce * náklady exeku ...
Nový stavební zákon na úseku stavebního řádu a co přinesla poslední věcná novela 2024-03-21 Praha Odborný program semináře: * Výběr aktuálních legislativních novinek * Problematika nového stavebního zákona v rozsahu: - zá ...
Aktuální problémy exekučního řízení po rozsáhlých novelizacích exekučního práva včetně další připravované novely - ON-LINE 2024-03-21 online Zařazena budou témata: * zastavení exekuce - důvody a procesní postup * zálohy v exekuci * odklad exekuce * náklady exeku ...
Rodinné právo v praxi matrik po velké novele zákona o matrikách 2024-03-21 Praha Program semináře: * PLATNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA * MANŽELSTVÍ - Uzavření manželství – před orgánem veřejné moci (včetně změn) před orgán ...
Nový stavební zákon na úseku stavebního řádu a co přinesla poslední věcná novela - ON-LINE 2024-03-21 online Odborný program semináře: * Výběr aktuálních legislativních novinek * Problematika nového stavebního zákona v rozsahu: - zá ...
Rodinné právo v praxi matrik po velké novele zákona o matrikách - ON-LINE 2024-03-21 online Program semináře: * PLATNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA * MANŽELSTVÍ - Uzavření manželství – před orgánem veřejné moci (včetně změn) před orgán ...
Archivnictví a spisová služba – hlavní změny podle novely zákona, vyhlášky a národního standardu – ZMĚNA TERMÍNU NA 23.05.2024 Z PRACOVNÍCH DŮVODŮ PANÍ LEKTORKY 2024-03-21 Olomouc Cílem vzdělávacího programu je seznámit, jak správně vést archivnictví a spisovou službu v souladu s platný ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Novelizace školských předpisů 2024-03-22 Praha Akreditace: MV - AK - PV-772 - 2022; Novelizace školských předpisů (webinář) Cíl semináře Cílem semináře je seznámit účastníky s legislativou z oblasti re ...
Novelizace školských předpisů 2024-03-22 online Akreditace: MV - AK - PV-772 - 2022; Novelizace školských předpisů (webinář) Cíl semináře Cílem semináře je seznámit účastníky s legislativou z oblasti re ...
Předpisy a písemnosti vydávané zaměstnavatelem po novele zákoníku práce 2024-03-25 Praha Odborný program semináře: * Legislativní aktuality ke dni konání semináře * Vnitřní předpis - platnost, účinnost, určení předpi ...

Nalezeno celkem : 230 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |


Zobrazeno celkem: 44 rekvalifikačních kurzů a/nebo školení, seminářů


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Kurzy a akce

kurzy rekvalifikace
2022-05-11 


^

Summit Academy RAZU sport kurzy - Pustevny

kurzy rekvalifikace
2022-02-09 


^

kurz freedivingu

kurz rekvalifikace
2022-02-04 


^

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2024 | Kontakt | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info