REKVALIFIKACNI-KURZY.info

VEREJNA SPRAVA rekvalifikační kurzy, školení a semináře verejna sprava

 

VEREJNA SPRAVA^
Nalezeno celkem : 134 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 |


Název kurzu Termín kurzu Místo konání
Žaloby a řízení ve správním soudnictví (včetně informací o projednávané velké novele soudního řádu správního) - I. Žaloba proti rozhodnutí, nečinnostní žaloba, II. Přezkum opatření obecné povahy, zásahová žaloba - dvoudenní seminář - ON-LINE Červen 2024 Hlavní témata semináře: * Výchozí principy právní úpravy správního soudnictví a jejich projevy * Působnost a ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Účtování vybraných transakcí (majetek, fondy, transfery, bezúplatná nabytí) ve veřejné správě, u účtujících dle vyhlášky č. 410/2009 Sb. (on-line) Červen 2024 Vzdělávací program je akreditován MV ČR pod číslem AK/PV-347/2023. Na praktických příkladech si procvičíte účtování specifi ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Veřejné zakázky: zadáváme stavební práce po novele zákona - ON-LINE Červen 2024 Program semináře: * Veřejná zakázka na stavební práce – vymezení pojmu, sporné případy, typy vhodných zadávacích říz ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Elektronizace v právu (nařízení eIDAS, elektronické podpisy, elektronická identifikace, elektronické dokumenty, elektronické právní jednání a digitální služby v soukromém a veřejném právu) - ON-LINE Červen 2024 Odborný program semináře: * nařízení eIDAS a návrh jeho změn tzv. eIDAS 2.0 * zákon č. 297 - 2016 Sb., o s ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT v souladu s nejnovější judikaturou - ON-LINE Červen 2024 Program semináře: * Specifika soutěže o veřejnou zakázku v oblasti HW a SW a ZZVZ * Soutěžíme HW: ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Místní a účelové komunikace včetně změn souvisejících s účinností nového stavebního zákona - 1. část - vznik a užívání veřejných cest - ON-LINE Červen 2024 Z obsahu semináře: * Pojmy práva pozemních komunikací, příslušnost a pravomoci soudů a správních úřadů. * Vl ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Místní a účelové komunikace včetně změn souvisejících s účinností nového stavebního zákona - 2. část - ochrana a údržba veřejných cest - ON-LINE Červen 2024 Z obsahu semináře: * Veřejné cesty a stavební právo. (Povolování staveb komunikací stavebním úřadem, jejich stavební ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Veřejné zakázky: zadáváme informační systémy a software v souladu s nejnovější judikaturou - ON-LINE Červen 2024 Program semináře: * Veřejná zakázka na informační systémy a software – vymezení základních pojmů. * Zadavate ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Veřejné zakázky: jak soutěžit kvalitu? - ON-LINE Červen 2024 Program semináře: * Soutěž kvality veřejných zakázek – historický vývoj, možné obecné přístupy a základní druhy soutěž ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Veřejné zakázky: zadáváme problematické veřejné zakázky na služby - ON-LINE Červen 2024 Konkrétním obsahem semináře bude: * Veřejná zakázka na úklidové služby, ostrahu; * Veřejná zakázka na facili ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Spisová služba a skartační řízení v analogové a elektronické podobě (včetně aktuálního stavu novelizace právních předpisů spisové služby) - ON-LINE Červen 2024 Odborný program semináře: * Právní předpisy v oblasti spisové služby včetně posledních významných novelizací, přecho ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Inventarizace majetku a závazků 2024 a nový zákon o účetnictví (pro úředníky územních samosprávných celků a těmito ÚSC zřizovaných příspěvkových organizací) - ON-LINE Červen 2024 Odborný program webináře: * 1) Úprava novým zákonem o účetnictví – v závislosti na průběhu jeho legislativního proce ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Účetní závěrka organizací veřejného sektoru 2024 a nový zákon o účetnictví (pro úředníky územních samosprávných celků a těmito ÚSC zřizovaných příspěvkových organizací) - ON-LINE Červen 2024 Odborný program: * 1) Úprava novým zákonem o účetnictví – v závislosti na průběhu jeho legislativního procesu ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Úřednické minimum pro asistentky/asistenty - Kontext fungování veřejné správy od A do Z 2024-07-10 Praha Akreditace: MV - AK - PV-284 - 2024; Úřednické minimum - kontext fungování veřejné správy od A do Z (webinář) Jednodenní kurz zahrnující základní kontext ...
Úřednické minimum pro asistentky/asistenty - Kontext fungování veřejné správy od A do Z 2024-07-10 online Akreditace: MV - AK - PV-284 - 2024; Úřednické minimum - kontext fungování veřejné správy od A do Z (webinář) Jednodenní kurz zahrnující základní kontext ...
Problémy s dotacemi a jak na ně, v teorii a praxi 2024-07-12 Praha V režimu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla). Chcete dotaci čerpat b ...
Problémy s dotacemi a jak na ně, v teorii a praxi 2024-07-12 online V režimu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla). Chcete dotaci čerpat b ...
Novela stavebního zákona – přehledně a prakticky 2024-07-15 online Tento seminář Vás seznámí s praktickými změnami nového stavebního zákona. Představíme si nový rychlejší a efektivnější proces povolování staveb. Zaměříme s ...
Kurz Modeláž nehtů pro domácí využití Červenec 2024 Třebíč Kurz je určen pro zájemce z řad široké veřejnosti. Modeláž nehtů – jen pro domácí použití nelze obdržet ŽL. V kurzu se účastn ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Prognózy emisí z dopravy – využití modelu TREMOVE Červenec 2024 Brno Model TREMOVE je doporučován Evropskou agenturou pro životní prostředí jako vhodný pro predikce emisí látek znečišťujících ovz ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Základy první pomoci v sociálních službách [MPSV ČR] 2024-07-17 Ostrava-Vítkovice Kurz je zaměřený na získání teoretických i praktických znalosti poskytování první pomoci. Významná část výu ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Základy první pomoci 2024-07-17 Ostrava-Vítkovice Kurz je zaměřený na získání teoretických i praktických znalosti poskytování první pomoci. Významná část výuky je zaměřena na praktický nácvik, při kterém s ...
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ 2024-07-20 Havířov, Karviná, Frýdek Míste Absolvent kurzu zná teoretickou i praktickou problematiku profese mzdový - á účetní a umí tuto činnost samo ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Elektronické podpisy a komunikace ve veřejné správě 2024-07-25 Praha Akreditace: MV - AK - PV-326 - 2023; Elektronické podpisy a komunikace ve veřejné správě (webinář) Cíl semináře Plete se Vám neustále kvalifikovaný elekt ...
Elektronické podpisy a komunikace ve veřejné správě 2024-07-25 online Akreditace: MV - AK - PV-326 - 2023; Elektronické podpisy a komunikace ve veřejné správě (webinář) Cíl semináře Plete se Vám neustále kvalifikovaný elekt ...
Kurz Modeláž nehtů pro domácí využití Srpen 2024 Třebíč Kurz je určen pro zájemce z řad široké veřejnosti. Modeláž nehtů – jen pro domácí použití nelze obdržet ŽL. V kurzu se účastn ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Prognózy emisí z dopravy – využití modelu TREMOVE Srpen 2024 Brno Model TREMOVE je doporučován Evropskou agenturou pro životní prostředí jako vhodný pro predikce emisí látek znečišťujících ovz ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Směrnice a zákon o finanční kontrole, praktická aplikace ve veřejné správě v r. 2024 2024-08-27 Praha Akreditace: MV - AK - PV-698 - 2022; Směrnice a zákon o finanční kontrole - aktuálně (webinář) ...
Velká novela zákona č.106 - Poskytování informací o činnosti veřejné správy z pohledu povinných subjektů i žadatelů o informace 2024-08-27 Praha Akreditace: MV - AK - PV-935 - 2022; Poskytování informací o činnosti veřejné správy z pohledu povinných subjektů i žadatelů o informace (webinář) Cíl sem ...
Velká novela zákona č.106 - Poskytování informací o činnosti veřejné správy z pohledu povinných subjektů i žadatelů o informace 2024-08-27 online Akreditace: MV - AK - PV-935 - 2022; Poskytování informací o činnosti veřejné správy z pohledu povinných subjektů i žadatelů o informace (webinář) Cíl sem ...
Směrnice a zákon o finanční kontrole, praktická aplikace ve veřejné správě v r. 2024 2024-08-27 online Akreditace: MV - AK - PV-698 - 2022; Směrnice a zákon o finanční kontrole - aktuálně (webinář) ...
Jak na kybernetickou bezpečnost ve veřejné správě – aktuální nástrahy a praktická doporučení jak se bránit 2024-09-09 online Akreditace: MV - AK - PV-233 - 2024; Jak na kybernetickou bezpečnost ve veřejné správě – aktuální nástrahy a praktická doporučení jak se bránit (webinář) ...
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ 2024-09-11 Havířov, Karviná, Frýdek Míste Absolvent kurzu zná teoretickou i praktickou problematiku profese mzdový - á účetní a umí tuto činnost samo ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Kurz Modeláž nehtů pro domácí využití Září 2024 Třebíč Kurz je určen pro zájemce z řad široké veřejnosti. Modeláž nehtů – jen pro domácí použití nelze obdržet ŽL. V kurzu se účastn ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Prognózy emisí z dopravy – využití modelu TREMOVE Září 2024 Brno Model TREMOVE je doporučován Evropskou agenturou pro životní prostředí jako vhodný pro predikce emisí látek znečišťujících ovz ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Insolvenční právo – vybrané otázky zejména ve vztahu k řešení úpadku oddlužením a k některým incidenčním sporům 2024-09-16 Praha Aktuální výkladové problémy, judikatura. Absolvováním semináře získáte vhled do problematiky procesu, v němž je řešen úpadek dlužníka především oddlužení ...
Insolvenční právo – vybrané otázky zejména ve vztahu k řešení úpadku oddlužením a k některým incidenčním sporům 2024-09-16 online Aktuální výkladové problémy, judikatura. Absolvováním semináře získáte vhled do problematiky procesu, v němž je řešen úpadek dlužníka především oddlužení ...
STRÁŽNÝ 2024-09-16 Havířov, Karviná, Frýdek Míste Absolvent rekvalifikačního programu je schopen provádět ochranu a ostrahu majetku a osob, obsluhovat technické bezpečnostní systémy, uplatňovat zásady souč ...
Elektronické podpisy a komunikace ve veřejné správě 2024-09-17 Praha Akreditace: MV - AK - PV-326 - 2023; Elektronické podpisy a komunikace ve veřejné správě (webinář) Cíl semináře Plete se Vám neustále kvalifikovaný elekt ...
Elektronické podpisy a komunikace ve veřejné správě 2024-09-17 online Akreditace: MV - AK - PV-326 - 2023; Elektronické podpisy a komunikace ve veřejné správě (webinář) Cíl semináře Plete se Vám neustále kvalifikovaný elekt ...
Úřednické minimum pro asistentky/asistenty - Kontext fungování veřejné správy od A do Z 2024-09-18 Praha Akreditace: MV - AK - PV-284 - 2024; Úřednické minimum - kontext fungování veřejné správy od A do Z (webinář) Jednodenní kurz zahrnující základní kontext ...
Úřednické minimum pro asistentky/asistenty - Kontext fungování veřejné správy od A do Z 2024-09-18 online Akreditace: MV - AK - PV-284 - 2024; Úřednické minimum - kontext fungování veřejné správy od A do Z (webinář) Jednodenní kurz zahrnující základní kontext ...
Veřejné zakázky: zadáváme stavební práce po novele zákona - ON-LINE 2024-09-19 online Program semináře: * Veřejná zakázka na stavební práce – vymezení pojmu, sporné případy, typy vhodných zadávacích řízení, specifika; * Pře ...
Veřejné zakázky: zadáváme stavební práce po novele zákona 2024-09-19 Praha Program semináře: * Veřejná zakázka na stavební práce – vymezení pojmu, sporné případy, typy vhodných zadávacích řízení, specifika; * Pře ...

Nalezeno celkem : 134 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 |


Zobrazeno celkem: 44 rekvalifikačních kurzů a/nebo školení, seminářů


 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2024 | Kontakt | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info