HandMade by HANNDE.com
Vytvořte si vlastní obchod SHOPILO
Je to opravdu snadné, zdarma na 1. měsíc a/nebo do 10 položek

REKVALIFIKACNI-KURZY.info

VEREJNA SPRAVA rekvalifikační kurzy, školení a semináře verejna sprava

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 

VEREJNA SPRAVA


Nalezeno celkem : 86 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 |


Název kurzu Termín kurzu Místo konání
FINANČNÍ KONTROLA A INTERNÍ AUDIT VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ (záznam online) Duben 2021 online Neuvedeno * On-line kurz je zaměřen na výklad problematických oblastí a nejasností v činnosti kontroly, poskytuje příklady ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Problémy s dotacemi a jak na ně, v teorii a praxi (on-line seminář) 2021-04-29 online Máte obavy z porušení podmínek stanovených pro čerpání dotace? Kdo toto porušení řeší – poskytovatel dotace nebo finanční úřad? Na on-line semináři obdržít ...
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Vyhrazené změny závazku ze smluv a změny smluv po jejich uzavření (on-line seminář) 2021-04-30 online Formalizovanost procesu zadávacích řízení v režimu zákona je velmi striktní, co se týče plnění smlouvy a její případné změny. V průběhu on-line semináře se ...
Veřejné zakázky pro auditory a kontrolní pracovníky v kostce 2021-05-03 Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory ve veřejné správě, interní auditory u příjemců dotací, projektové a finanční manažery a kontrolní pracov ...
Posuzování vlivů záměrů (EIA) na životní prostředí - aktuální stav v roce 2021 a připravované úpravy ve vazbě na projednávanou rekodifikaci veřejného stavebního práva - ON-LINE 2021-05-04 online Odborný program semináře: * Důvody změn v oblasti EIA v roce 2017 * Aktuální postupy podle zákona č. 100 - 2001 Sb.: - základní ...
Místní a účelové komunikace - 2. část - ochrana a údržba veřejných cest - ON-LINE 2021-05-04 online Z obsahu semináře: * Veřejné cesty a stavební právo. (Povolování staveb komunikací speciálním stavebním úřadem, jejich stavební úpravy a údržba. ...
Zadávání veřejných zakázek prostřednictvím nového NEN + bonus - ON-LINE seminář 2021-05-06 online Obsahem semináře je problematika zadávání veřejných zakázek prostřednictvím elektronického nástroje NEN v novém rozhraní (postaveném na HTML 5). Zadávání ...
Novelizace stavebního zákona a liniového zákona se zaměřením na přípravu staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury 2021-05-06 online Novelizace stavebního zákona a liniového zákona se zaměřením na přípravu staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury Seminář proběhne on-line formo ...
Kybernetická bezpečnost - Kybernetická bezpečnost a ochrana dat ve veřejném sektoru - ON-LINE 2021-05-10 online Osnova semináře: * Kybernetická bezpečnost a ochrana dat - Význam digitálních dat pro dnešní společnost - Praktický příklad ú ...
ZÁKON O STŘETU ZÁJMŮ 2021-05-10 Praha 2 Základní úroveň Určeno pro Pro pracovníky vykonávající funkci podpůrného orgánu ÚSC v registru střetu zájmů a pro veřejné funkcionáře dle zákona o střet ...
Zvláštní pravomoci stavebního úřadu a vybrané činnosti ve výstavbě a jak probíhá rekodifikace veřejného stavebního práva - ON-LINE 2021-05-11 online Odborný program semináře: * Aktuální informace o projednávání nového stavebního zákona v Poslanecké sněmovně a jeho změny oproti vládnímu návrhu ...
Odpovědnost státu za újmu způsobenou při výkonu veřejné moci v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu (s výjimkou nepřiměřené délky/průtahů v soudních a správních řízeních) - ON-LINE 2021-05-13 online Obsah semináře: * Kdy jde o újmu způsobenou výkonem veřejné moci, případně práva Evropské unie (včetně výkladu problematiky excesu) * Výk ...
Kurz Modeláž nehtů pro domácí využití Květen 2021 Třebíč Kurz je určen pro zájemce z řad široké veřejnosti. Modeláž nehtů – jen pro domácí použití nelze obdržet ŽL. V kurzu se účastn ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Prognózy emisí z dopravy – využití modelu TREMOVE Květen 2021 Brno Model TREMOVE je doporučován Evropskou agenturou pro životní prostředí jako vhodný pro predikce emisí látek znečišťujících ovz ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Problémové otázky zadávání veřejných zakázek v roce 2021 - 2. část 2021-05-18 Praha Vybrané okruhy semináře: * Smlouvy na veřejné zakázky a změny závazků z těchto smluv z pohledu zakázkového práva – uzavírání smluv, uveřejňování, z ...
Veřejné zakázky: jak soutěžit kvalitu? 2021-05-20 Praha Program semináře: * Soutěž kvality veřejných zakázek – historický vývoj, možné obecné přístupy a základní druhy soutěže kvality * Soutěž kv ...
Veřejné zakázky: jak soutěžit kvalitu? - ON-LINE 2021-05-20 online Program semináře: * Soutěž kvality veřejných zakázek – historický vývoj, možné obecné přístupy a základní druhy soutěže kvality * Soutěž kv ...
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY malého rozsahu 2021-05-20 Živé vysílání - ONLINE seminář Obchodní právo # Určeno pro všechny, kteří se chtějí s danou oblastí seznámit. cíl Cílem semináře je seznámit účastníky s právní úpravou veřejných zakáze ...
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY malého rozsahu 2021-05-20 Praha Obchodní právo # Určeno pro všechny, kteří se chtějí s danou oblastí seznámit. cíl Cílem semináře je seznámit účastníky s právní úpravou veřejných zakáze ...
Audit výkonnosti v orgánech veřejné správy 2021-05-21 Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditoři, kontroloři a další pracovníci v organizacích veřejné správy. Cíl semináře Přiblížit možnosti využití ...
Zadávání veřejných zakázek včetně konkrétní vzorové zadávací dokumentace (on-line seminář) 2021-05-24 online Seminář je zaměřený na specifika problematiky zadávání veřejných zakázek v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ). Účastníci ...
Oběh účetních dokladů a interní audit a kontrola v subjektech veřejné správy 2021-05-24 Praha 2 Pro všechny úrovně. Základní orientace v procesu oběhu účetních dokladů. Určeno pro Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné z ...
Ověřování - vidimace, legalizace po novele 2021-05-27 Praha Program semináře: * Platná právní úprava * Působnost na úseku ověřování * Kdo může provádět ověřování * VIDIMACE ...
Ověřování - vidimace, legalizace po novele - ON-LINE 2021-05-27 online Program semináře: * Platná právní úprava * Působnost na úseku ověřování * Kdo může provádět ověřování * VIDIMACE ...
Archivnictví a spisová služba – Jak správně nakládat s digitálními i listinnými dokumenty podle vyhlášky o spisové službě a novely archivního zákona 2021-05-27 Olomouc Cílem vzdělávacího programu je seznámit, jak správně vést archivnictví a spisovou službu v souladu s platný ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Smlouvy a smluvní vztahy ve veřejných zakázkách + novelizace zákona o zadávání veřejných zakázek k 1. 1. 2021 2021-05-28 Praha Z programu: * Smlouvy na veřejné zakázky uzavírané v zadávacích řízeních * Smlouvy na veřejné zakázky uzavírané v rámci zadávání mimo zadáv ...
Pokladna, cestovní náhrady, autoprovoz, opravy a udržování, hospodaření se zásobami – Interní audit / kontrola v subjektech veřejné správy 2021-05-31 Praha 2 Pro všechny úrovně. Základní orientace v procesu jednotlivých provozních výdajů vybraných účetních jednotek. Určeno pro Interní auditory, kontrolory a d ...
Doručování písemností ve veřejné i soukromé sféře 2021-06-01 Praha Program semináře: * Základní principy hmotněprávního a procesního doručování v právním řádu ČR a jejich judikaturní výklad * Vývoj a ne ...
Jak na kontrolu ve veřejné správě aneb kontrola od A do Z 2021-06-01 Praha Tematické okruhy: * jak definovat vnitřní kontrolní systém * kontrolní řád * návody a typy na kontrolní činnosti * kontroln ...
Doručování písemností ve veřejné i soukromé sféře - ON-LINE seminář 2021-06-01 online Program semináře: * Základní principy hmotněprávního a procesního doručování v právním řádu ČR a jejich judikaturní výklad * Vývoj a ne ...
Týmová komunikace krok za krokem – jak se domluvit a jak spolupracovat 2021-06-02 Praha Čím větší je tým, tím více je v něm názorů a možností. Na tomto semináři si natrénujete cesty, které okamžitě můžete využít v praxi pro nastavení týmové ko ...
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - aktuality a praktické zkušenosti 2021-06-03 Živé vysílání - ONLINE seminář Obchodní právo # Seminář bude zaměřen na poznatky a zkušenosti získané v období několika let, které uplynuly od nabytí účinnosti zákona. Pokusíme se přinés ...
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - aktuality a praktické zkušenosti 2021-06-03 Praha Obchodní právo # Seminář bude zaměřen na poznatky a zkušenosti získané v období několika let, které uplynuly od nabytí účinnosti zákona. Pokusíme se přinés ...
Rekodifikace veřejného stavebního práva – nová koncepce v povolování staveb a další významné změny 2021-06-08 Praha Cílem poslední velké novely stavebního zákona bylo zjednodušit přípravu staveb, nicméně přinesla pouze dílčí změny. Zásadního zjednodušení je možno dosáhno ...
Rekodifikace veřejného stavebního práva – nová koncepce v povolování staveb a další významné změny (on-line seminář) 2021-06-08 online Cílem poslední velké novely stavebního zákona bylo zjednodušit přípravu staveb, nicméně přinesla pouze dílčí změny. Zásadního zjednodušení je možno dosáhno ...
Zadávání veřejných zakázek pro pokročilé 2021-06-08 Praha Z plánovaných tematických okruhů: * Nákupy v době nouzového stavu a v krizovém koronavirovém období * Jednací řízení bez uveřejnění v aktuá ...
Účtování vybraných transakcí (majetek, fondy, transfery, bezúplatná nabytí) ve veřejné správě, účtující dle vyhlášky č. 410/2009 Sb. (on-line seminář) 2021-06-10 online Na praktických příkladech si procvičíte účtování specifických transakcí u rozpočtových a příspěvkových orga ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Etiketa nejen pro úřednice a úředníky 2021-06-10 Praha Získáte jistotu v běžných pracovních situacích – uvítání a uvedení pracovní návštěvy, příprava a podávání nápojů a občerstvení, komunikace s vedoucím praco ...
Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT 2021-06-15 Praha Program semináře: * Specifika soutěže o veřejnou zakázku v oblasti HW a SW a ZZVZ * Soutěžíme HW: - Nediskriminační vymezení př ...
Kurz Modeláž nehtů pro domácí využití Červen 2021 Třebíč Kurz je určen pro zájemce z řad široké veřejnosti. Modeláž nehtů – jen pro domácí použití nelze obdržet ŽL. V kurzu se účastn ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Prognózy emisí z dopravy – využití modelu TREMOVE Červen 2021 Brno Model TREMOVE je doporučován Evropskou agenturou pro životní prostředí jako vhodný pro predikce emisí látek znečišťujících ovz ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Procesní obrana při poskytování dotací podle velkých rozpočtových pravidel 2021-06-17 Praha Z obsahu semináře: * Poskytování dotace podle velkých rozpočtových pravidel po velké novele. (Rozhodnutí o poskytnutí dotace versus dohoda o posk ...
Audit a kontrola veřejných zakázek dle zákona č.  134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a Metodického pokynu CHJ č. 3 z roku 2016 Metodika veřejného nakupování 2021-06-17 Praha 2 Pro účastníky, kteří znají proces zadávání VZ. Určeno pro Pro zaměstnance veřejných zadavatelů, kteří se přímo podílejí na zadávání veřejných zakázek a ...
Autentické veřejné vystupování 2021-06-21 Praha 2 Pro všechny úrovně (rozmanitost, složení skupiny posluchačů přispívá k dobrému efektu semináře). Určeno pro Interní auditoři, učitelé na všech stupních ...

Nalezeno celkem : 86 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 |


Zobrazeno celkem: 44 rekvalifikačních kurzů a/nebo školení, seminářů


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Kurzy

kurzy rekvalifikace Zvolte jazyk - language
2021-04-11 


[?]

Kurzy

kurzy rekvalifikace
2021-04-10 


[?]

Kurzy - Kurz instruktor fitness

kurzy rekvalifikace
2021-03-27 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2021 | Kontakt | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info
Powered by Shopilo.cz