REKVALIFIKACNI-KURZY.info

VEREJNA SPRAVA rekvalifikační kurzy, školení a semináře verejna sprava

 

VEREJNA SPRAVA[?]
Nalezeno celkem : 106 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 |


Název kurzu Termín kurzu Místo konání
Místní daně – možnosti obcí ovlivnit výnos daně z nemovitých věcí a místních poplatků s detailem na právní a praktické aspekty místních poplatků ze psů a za užívání veřejného prostranství 2022-12-01 Praha Akreditace: MV - AK - PV-121 - 2017 Cíl semináře Cílem školení je prohloubit znalosti účastníků vzdělávání v oblasti místních daní (daně z nemovitých věcí ...
Místní daně – možnosti obcí ovlivnit výnos daně z nemovitých věcí a místních poplatků s detailem na právní a praktické aspekty místních poplatků ze psů a za užívání veřejného prostranství 2022-12-01 online Akreditace: MV - AK - PV-121 - 2017 Cíl semináře Cílem školení je prohloubit znalosti účastníků vzdělávání v oblasti místních daní (daně z nemovitých věcí ...
AUDIT VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PODLE MP CHJ MFČR Č. 3 METODIKA VEŘEJNÉHO NAKUPOVÁNÍ 2022-12-01 Praha 2 Pro účastníky, kteří znají proces zadávání veřejných zakázek. Určeno pro Pro zaměstnance veřejných zadavatelů, kteří se přímo podílejí na zadávání veřej ...
Tvorba a vyhodnocení rozpočtu příspěvkové organizace pro rok 2023 krok za krokem 2022-12-02 Praha Na semináři získáte praktický návod, jak sestavit rozpočetna další období a také potřebné znalosti k tomu, abyste rozpočet dokázali využít jako prostředek ...
Tvorba a vyhodnocení rozpočtu příspěvkové organizace pro rok 2023 krok za krokem 2022-12-02 online Na semináři získáte praktický návod, jak sestavit rozpočetna další období a také potřebné znalosti k tomu, abyste rozpočet dokázali využít jako prostředek ...
Účetní a daňová specifika příspěvkových organizací a ÚSC, včetně přípravy na účetní závěrku 2022-12-02 online Po absolvování semináře pro vás nebude účetní závěrka „strašákem“ ale logickým závěrem celoroční práce. Budete vědět, jak si závěrkové práce uspořádat, aby ...
Účetní a daňová specifika příspěvkových organizací a ÚSC, včetně přípravy na účetní závěrku 2022-12-02 Praha Po absolvování semináře pro vás nebude účetní závěrka „strašákem“ ale logickým závěrem celoroční práce. Budete vědět, jak si závěrkové práce uspořádat, aby ...
Vyvlastňování pozemků a staveb – obecná úprava a speciální pro určité druhy staveb 2022-12-05 Praha Absolvováním semináře účastníci získají znalosti o platné obecné právní úpravě vyvlastnění pozemků a staveb podle zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo ome ...
Vyvlastňování pozemků a staveb – obecná úprava a speciální pro určité druhy staveb 2022-12-05 online Absolvováním semináře účastníci získají znalosti o platné obecné právní úpravě vyvlastnění pozemků a staveb podle zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo ome ...
Jak popsat výsledky kontroly nebo auditu – on-line seminář 2022-12-06 online Na kurzu získáte konkrétní návod, jak zvýšit informační funkci kontrolních a auditních zjištění. * • jak dosáhnout přesnosti, stručnost ...
Jak popsat výsledky kontroly nebo auditu 2022-12-06 Praha Na kurzu získáte konkrétní návod, jak zvýšit informační funkci kontrolních a auditních zjištění. * • jak dosáhnout přesnosti, stručnost ...
Veřejné zakázky: píšeme zadávací podmínky 2022-12-06 Praha ...
Veřejné zakázky: píšeme zadávací podmínky - ON-LINE 2022-12-06 online ...
Aspekty výkonu technického dozoru stavebníka ve veřejné správě 2022-12-07 Praha Akreditace: MV - Ministerstvo vnitra Cíl semináře Seznámit pracovníky odpovědné za výkon TDS při realizaci staveb ve veřejném sektoru s komplexní problema ...
Aspekty výkonu technického dozoru stavebníka ve veřejné správě 2022-12-07 online Akreditace: MV - Ministerstvo vnitra Cíl semináře Seznámit pracovníky odpovědné za výkon TDS při realizaci staveb ve veřejném sektoru s komplexní problema ...
Fakturace v roce 2022/2023, práce s účetními a daňovými doklady 2022-12-07 Praha Doklady pro účely účetnictví a daní mají svá pravidla a především jsou závislé na právní podstatě daného případu. Přednáška bude zahájena upozorněním na pr ...
Fakturace v roce 2022/2023, práce s účetními a daňovými doklady 2022-12-07 online Doklady pro účely účetnictví a daní mají svá pravidla a především jsou závislé na právní podstatě daného případu. Přednáška bude zahájena upozorněním na pr ...
Jak zpracovat a využívat spisový a skartační řád a plán 2022-12-08 Praha Cílem kurzu je seznámit vás s požadavky na tvorbu spisového řádu a strukturu spisového plánu podle aktuálně platné legislativy. Účastí získáte informace o ...
Jak zpracovat a využívat spisový a skartační řád a plán 2022-12-08 online Cílem kurzu je seznámit vás s požadavky na tvorbu spisového řádu a strukturu spisového plánu podle aktuálně platné legislativy. Účastí získáte informace o ...
Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT 2022-12-08 Praha ...
Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT - ON-LINE 2022-12-08 online ...
VNITŘNÍ NORMY VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ 2022-12-08 Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné zprávy a veřejných financí, jakými jsou organizační sl ...
TRÉMA - jak zvládnout obavy z veřejného vystoupení 2022-12-08 Praha 4 Je pro vás vystoupení na veřejnosti noční můrou? Není vám příjemné mluvit před lidmi? Obáváte se prezentací, vystoupení na poradě, před nadřízenými nebo p ...
Práva a povinnosti daňového poplatníka 2022-12-09 Praha Na kurzu se dozvíte, jak se účinně bránit v každodenních situacích a při jednání se správcem daně. V neposlední řadě obdržíte tipy, jak projít daňovou kont ...
Práva a povinnosti daňového poplatníka 2022-12-09 online Na kurzu se dozvíte, jak se účinně bránit v každodenních situacích a při jednání se správcem daně. V neposlední řadě obdržíte tipy, jak projít daňovou kont ...
Základy první pomoci v sociálních službách [MPSV ČR] 2022-12-12 Ostrava-Vítkovice V kurzu získáte teoretické i praktické znalosti poskytování první pomoci z různých kritických oblastí. Výuk ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Základy první pomoci 2022-12-12 Ostrava-Vítkovice V kurzu získáte teoretické i praktické znalosti poskytování první pomoci z různých kritických oblastí. Výuka je zaměřena na získání teoretických poznatků a ...
Nákladový controlling kalkulace a rozpočty 2022-12-13 Praha Popis Seminář upřesňuje možnosti aplikace systému nákladového a manažerského účetnictví, rozpočtového a kalkulačního systému včetně nastavení vnitropodnik ...
Vybrané otázky zadávání veřejných zakázek pro pokročilé - sporné postupy, které se nesprávně mohou jevit jako zaručeně v pořádku, a omyly, které se nesprávně mohou jevit jako zaručené pravdy 2022-12-13 Praha ...
Procesní obrana při poskytování dotací podle velkých rozpočtových pravidel 2022-12-13 Praha ...
Procesní obrana při poskytování dotací podle velkých rozpočtových pravidel - ON-LINE 2022-12-13 online ...
Účtování vybraných transakcí (majetek, fondy, transfery, bezúplatná nabytí) ve veřejné správě, účtující dle vyhlášky č. 410/2009 Sb. – on-line seminář 2022-12-15 online Na praktických příkladech si procvičíte účtování specifických transakcí u rozpočtových a příspěvkových organizací účtujících dle vyhlášky č. 410/2009 Sb. v ...
Účtování vybraných transakcí (majetek, fondy, FKSP, transfery, bezúplatná nabytí) ve veřejné správě, u účtujících dle vyhlášky č. 410/2009 Sb. 2022-12-15 Praha Na praktických příkladech si procvičíte účtování specifických transakcí u rozpočtových a příspěvkových organizací účtujících dle vyhlášky č. 410/2009 Sb. v ...
Ověřování - vidimace, legalizace po novele 2022-12-15 Praha ...
Kurz Modeláž nehtů pro domácí využití Prosinec 2022 Třebíč Kurz je určen pro zájemce z řad široké veřejnosti. Modeláž nehtů – jen pro domácí použití nelze obdržet ŽL. V kurzu se účastn ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Ověřování - vidimace, legalizace po novele - ON-LINE 2022-12-15 online ...
Prognózy emisí z dopravy – využití modelu TREMOVE Prosinec 2022 Brno Model TREMOVE je doporučován Evropskou agenturou pro životní prostředí jako vhodný pro predikce emisí látek znečišťujících ovz ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Doručování písemností ve veřejné i soukromé sféře 2022-12-16 Praha ...
Doručování písemností ve veřejné i soukromé sféře - ON-LINE 2022-12-16 online ...
DAC 7 – povinnosti, které plynou provozovatelům platforem sdílené ekonomiky od 1. 1. 2023 2022-12-21 Praha Jste zváni na prakticky orientovaný seminář, jenž vás seznámí s pravidly, které směrnice do praxe přináší. Seminář reaguje na časté dotazy, které kolem DAC ...
DAC 7 – povinnosti, které plynou provozovatelům platforem sdílené ekonomiky od 1. 1. 2023 2022-12-21 online Jste zváni na prakticky orientovaný seminář, jenž vás seznámí s pravidly, které směrnice do praxe přináší. Seminář reaguje na časté dotazy, které kolem DAC ...
Kurz Modeláž nehtů pro domácí využití Leden 2023 Třebíč Kurz je určen pro zájemce z řad široké veřejnosti. Modeláž nehtů – jen pro domácí použití nelze obdržet ŽL. V kurzu se účastn ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Prognózy emisí z dopravy – využití modelu TREMOVE Leden 2023 Brno Model TREMOVE je doporučován Evropskou agenturou pro životní prostředí jako vhodný pro predikce emisí látek znečišťujících ovz ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Úhrada ambulantní specializované péče 2023-01-18 Praha Cílem semináře je předat informaci o způsobu úhrady ambulantní specializované péče zdravotními pojišťovnami v roce 2022 a 2023, vysvětlení úhradových vzorc ...

Nalezeno celkem : 106 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 |


Zobrazeno celkem: 44 rekvalifikačních kurzů a/nebo školení, seminářů


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Kurzy a akce

kurzy rekvalifikace
2022-05-11 


[?]

Summit Academy RAZU sport kurzy - Pustevny

kurzy rekvalifikace
2022-02-09 


[?]

kurz freedivingu

kurz rekvalifikace
2022-02-04 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2022 | Kontakt | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info
Free eshop: Shopilo.org