REKVALIFIKACNI-KURZY.info

VEREJNA SPRAVA rekvalifikační kurzy, školení a semináře verejna sprava

 

VEREJNA SPRAVA^
Nalezeno celkem : 164 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 |


Název kurzu Termín kurzu Místo konání
Zadávání veřejných zakázek - aktuální problémy a rozhodovací praxe 2023-03-29 online Akreditace: MV - AK - PV-513 - 2016; Zadávání veřejných zakázek podle nové právní úpravy Cíl semináře Přiblížit aktuální problémy při zadávání veřejných z ...
Zadávání veřejných zakázek - aktuální problémy a rozhodovací praxe 2023-03-29 Praha Akreditace: MV - AK - PV-513 - 2016; Zadávání veřejných zakázek podle nové právní úpravy Cíl semináře Přiblížit aktuální problémy při zadávání veřejných z ...
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v praxi - komplexní výklad - 2denní 2023-03-30 Praha Obchodní právo # Seminář bude zaměřen na komplexní a prakticky orientovaný úvod do problematiky veřejného zadávání. Budou vysvětleny základní pojmy a postu ...
Třídenní soustředění k aktuálním otázkám aplikace zákona o zadávání veřejných zakázek po novele zákona 2023-03-30 Špindlerův Mlýn Seminář se zaměří také na aktuální novelizaci zákona o zadávání veřejných zakázek. Kapacita účastníků je omezena. Z před ...
Veřejné zakázky: zadáváme informační systémy a software po novele zákona o zadávání veřejných zakázek a v souladu s nejnovější judikaturou 2023-03-30 Praha Program semináře: * Veřejná zakázka na informační systémy a software – vymezení základních pojmů. * Zadavatel provozuje informační systém ...
Veřejné zakázky: zadáváme informační systémy a software po novele zákona o zadávání veřejných zakázek a v souladu s nejnovější judikaturou - ON-LINE 2023-03-30 online Program semináře: * Veřejná zakázka na informační systémy a software – vymezení základních pojmů. * Zadavatel provozuje informační systém ...
Velká novela zákona č.106 - Poskytování informací o činnosti veřejné správy z pohledu povinných subjektů i žadatelů o informace 2023-04-04 Praha Akreditace: MV - Ministerstvo vnitra Cíl semináře Cílem semináře je poskytnout posluchačům komplexní vhled do problematiky poskytování informací o činnost ...
Velká novela zákona č.106 - Poskytování informací o činnosti veřejné správy z pohledu povinných subjektů i žadatelů o informace 2023-04-04 online Akreditace: MV - Ministerstvo vnitra Cíl semináře Cílem semináře je poskytnout posluchačům komplexní vhled do problematiky poskytování informací o činnost ...
KONTROLA POSTUPU ZADAVATELE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 2023-04-04 Praha 2 Pro pokročilé. Určeno pro Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné zprávy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky ...
Fakturace v roce 2023, práce s účetními a daňovými doklady 2023-04-11 Praha Doklady pro účely účetnictví a daní mají svá pravidla a především jsou závislé na právní podstatě daného případu. Přednáška bude zahájena upozorněním na pr ...
Fakturace v roce 2023, práce s účetními a daňovými doklady 2023-04-11 online Doklady pro účely účetnictví a daní mají svá pravidla a především jsou závislé na právní podstatě daného případu. Přednáška bude zahájena upozorněním na pr ...
Zákon o obcích a zákon o úřednících aktuálně – včetně řešení konkrétních problémů z praxe – on-line seminář 2023-04-11 online Cílem semináře je prohloubit znalosti úředníků úřadů územně samosprávných celků České republiky z obsahu zákona o obcích, včetně využití těchto znalostí a ...
Žaloby a řízení ve správním soudnictví - I. Žaloba proti rozhodnutí, nečinnostní žaloba, II. Přezkum opatření obecné povahy, zásahová žaloba - dvoudenní seminář 2023-04-13 Praha Hlavní témata semináře: * Výchozí principy právní úpravy správního soudnictví a jejich projevy * Působnost a pravomoc soudů ve správním s ...
Novely právních předpisů na úseku vidimace a legalizace účinné od 1.7.2022 2023-04-13 Praha Akreditace: MV - AK - PV-456 - 2022; Vidimace a legalizace (webinář) Cíl semináře Seznámit posluchače s aktuálními změnami v oblasti vidimace a legalizace ...
Novely právních předpisů na úseku vidimace a legalizace účinné od 1.7.2022 2023-04-13 online Akreditace: MV - AK - PV-456 - 2022; Vidimace a legalizace (webinář) Cíl semináře Seznámit posluchače s aktuálními změnami v oblasti vidimace a legalizace ...
Průběh kontroly u příjemců dotací 2023-04-13 Praha Cílem kurzu je předání praktických zkušeností z dlouholetého výkonu kontroly na místě, příklady zjišťovaných nedostatků. * • výběr kont ...
Průběh kontroly u příjemců dotací – on-line seminář 2023-04-13 online Cílem kurzu je předání praktických zkušeností z dlouholetého výkonu kontroly na místě, příklady zjišťovaných nedostatků. * • výběr kont ...
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PRO AUDITORY A KONTROLNÍ PRACOVNÍKY V KOSTCE 2023-04-13 Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory ve veřejné správě, interní auditory u příjemců dotací, projektové a finanční manažery a kontrolní pracov ...
EMPATICKÁ KOMUNIKACE 2023-04-14 Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Pro všechny, kteří mají o tuto problematiku zájem. Cíl semináře Každý z nás se denně setkává s různými lidmi a nějak ...
Kurz Modeláž nehtů pro domácí využití Duben 2023 Třebíč Kurz je určen pro zájemce z řad široké veřejnosti. Modeláž nehtů – jen pro domácí použití nelze obdržet ŽL. V kurzu se účastn ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Prognózy emisí z dopravy – využití modelu TREMOVE Duben 2023 Brno Model TREMOVE je doporučován Evropskou agenturou pro životní prostředí jako vhodný pro predikce emisí látek znečišťujících ovz ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Nákladový controlling kalkulace a rozpočty 2023-04-18 Praha Popis U tohoto kurzu si formu školení můžete vybrat – prezenčně nebo online. Seminář upřesňuje možnosti aplikace systému nákladového a manažerského úče ...
Nákladový controlling kalkulace a rozpočty 2023-04-18 online Popis U tohoto kurzu si formu školení můžete vybrat – prezenčně nebo online. Seminář upřesňuje možnosti aplikace systému nákladového a manažerského úče ...
Elektronické trendy v právu (nařízení eIDAS, elektronické podpisy, elektronická identifikace, elektronické dokumenty, elektronické právní jednání a digitální služby v soukromém a veřejném právu) 2023-04-18 Praha Odborný program semináře: * nařízení eIDAS a návrh jeho změn tzv. eIDAS 2.0 * zákon č. 297 - 2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pr ...
Trestní odpovědnost ve veřejné správě 2023-04-18 Praha Hlavní body semináře: * Rozhodnutí ve veřejné správě jako trestněprávně relevantní jednání – kde je hranice mezi trestním právem a politikou - příp ...
Aktuální dění v oblasti zadávání veřejných zakázek 2023-04-18 Online Pro pokročilé. Určeno pro Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné zprávy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky ...
Elektronické trendy v právu (nařízení eIDAS, elektronické podpisy, elektronická identifikace, elektronické dokumenty, elektronické právní jednání a digitální služby v soukromém a veřejném právu) - ON-LINE 2023-04-18 online Odborný program semináře: * nařízení eIDAS a návrh jeho změn tzv. eIDAS 2.0 * zákon č. 297 - 2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pr ...
Trestní odpovědnost ve veřejné správě - ON-LINE 2023-04-18 online Hlavní body semináře: * Rozhodnutí ve veřejné správě jako trestněprávně relevantní jednání – kde je hranice mezi trestním právem a politikou - příp ...
Veřejné zakázky malého rozsahu 2023-04-19 Praha Akreditace: MV - AK - PV-194 - 2022, Veřejné zakázky malého rozsahu (webinář) Cíl semináře Cílem semináře je nebát se veřejných zakázek, ale mít k nim res ...
Veřejné zakázky malého rozsahu 2023-04-19 online Akreditace: MV - AK - PV-194 - 2022, Veřejné zakázky malého rozsahu (webinář) Cíl semináře Cílem semináře je nebát se veřejných zakázek, ale mít k nim res ...
Jak zpracovat a využívat spisový a skartační řád a plán 2023-04-19 Praha Cílem kurzu je seznámit vás s požadavky na tvorbu spisového řádu a strukturu spisového plánu podle aktuálně platné legislativy. Účastí získáte informace o ...
Regulace cloud computingu ve veřejné správě 2023-04-19 Praha Osnova semináře: * 1. Kontext a rámec regulace cloud computingu - Vymezení cloud computingu - Regulatorní rámec bezpečnosti clo ...
Regulace cloud computingu ve veřejné správě - ON-LINE 2023-04-19 online Osnova semináře: * 1. Kontext a rámec regulace cloud computingu - Vymezení cloud computingu - Regulatorní rámec bezpečnosti clo ...
Velká novela veřejných zakázek - aktuality a jejich úskalí 2023-04-20 Praha Akreditace: MV - AK - PV-197 - 2022 webinář; Veřejné zakázky - aktuality a praxe (webinář) ...
Velká novela veřejných zakázek - aktuality a jejich úskalí 2023-04-20 online Akreditace: MV - AK - PV-197 - 2022 webinář; Veřejné zakázky - aktuality a praxe (webinář) ...
Začínáme s veřejnými zakázkami – i začátky mohou být snadné 2023-04-20 Praha Cílem semináře je seznámit vás se zásadami zákona, jeho strukturou a vzájemnými vazbami. Seminář se zaměří na představení členění zákona, osvojení pojm ...
Začínáme s veřejnými zakázkami – i začátky mohou být snadné 2023-04-20 online Cílem semináře je seznámit vás se zásadami zákona, jeho strukturou a vzájemnými vazbami. Seminář se zaměří na představení členění zákona, osvojení pojm ...
Poznatky z kontrol a auditů efektivnosti a hospodárnosti 2023-04-25 Praha Cílem kurzu je předat praktické zkušenosti z dlouholetého výkonu kontroly hospodaření. * • zjišťovaná neefektivnost a nehospodárnost, ...
Poznatky z kontrol a auditů efektivnosti a hospodárnosti – on-line seminář 2023-04-25 online Cílem kurzu je předat praktické zkušenosti z dlouholetého výkonu kontroly hospodaření. * • zjišťovaná neefektivnost a nehospodárnost, ...
Novinky v pravopise, stylistice a normě 2023-04-25 Praha Cílem vzdělávacího programu je seznámení s novými pravidly pravopisu, aktualizovanou korespondenční normou a změnami ve stylistice korespondence s výsledke ...
Novinky v pravopise, stylistice a normě – on-line seminář 2023-04-25 online Cílem vzdělávacího programu je seznámení s novými pravidly pravopisu, aktualizovanou korespondenční normou a změnami ve stylistice korespondence s výsledke ...
Proces kontroly ve veřejné správě a zpracování kontrolních zjištění 2023-04-25 Olomouc Podmínky a formy kontroly – působnost zákona č. 255 - 2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozděj ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Veřejné zakázky: jak soutěžit kvalitu? 2023-04-27 Praha Program semináře: * Soutěž kvality veřejných zakázek – historický vývoj, možné obecné přístupy a základní druhy soutěže kvality * Soutěž kv ...
Veřejné zakázky: jak soutěžit kvalitu? - ON-LINE 2023-04-27 online Program semináře: * Soutěž kvality veřejných zakázek – historický vývoj, možné obecné přístupy a základní druhy soutěže kvality * Soutěž kv ...

Nalezeno celkem : 164 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 |


Zobrazeno celkem: 44 rekvalifikačních kurzů a/nebo školení, seminářů


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Kurzy a akce

kurzy rekvalifikace
2022-05-11 


^

Summit Academy RAZU sport kurzy - Pustevny

kurzy rekvalifikace
2022-02-09 


^

kurz freedivingu

kurz rekvalifikace
2022-02-04 


^

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2023 | Kontakt | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info