REKVALIFIKACNI-KURZY.info

STAVEBNICTVI ARCHITEKTURA rekvalifikační kurzy, školení a semináře stavebnictvi architektura

 

STAVEBNICTVI ARCHITEKTURA


Nalezeno celkem : 179 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |


Název kurzu Termín kurzu Místo konání
MISTR manažerem - Role a náplň práce vedoucího týmu 2024-06-14 Praha 1 MISTR je pozice mezi dvěma „mlýnskými“ kameny – jedním kamenem je vyšší vedení se svými požadavky a druhým kamenem je pracovní tým, který má své potřeby  ...
Přeškolení na stavební produkty Magnetic - ZDARMA Červen 2024 Kladno Individuální bezplatné praktické seznámení s produkty a novinkami nehtové kosmetiky Magnetic pro nové i stávající zákaznice. ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Energetická náročnost budov - Zpracovávání průkazu energetické náročnosti budov [PENB] 2024-06-17 Praha 4 Během kurzu se účastníci seznámí s platnou legislativou a detailně bude probírán postup zpracování PENB. Součástí kurzu jsou samostatné výpočty za pomoci l ...
Koordinátor BOZP na staveništi podle §14 zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů - ŠKOLENÍ 2024-06-17 Praha 4 Rozšíříte a aktualizujete si své znalosti o právních předpisech v oblasti stavebnictví. Naučíte se zpracovávat plán BOZP na staveništi. Budete mít možnost ...
NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON v praxi - stavební právo v novém 2024-06-17 Praha Obchodní jméno (objednatel)* Adresa (sídlo/bydliště objednatele) PSČ + Obec* Email* Telefon* IČ DIČ Vybraný ...
Nejčastější pochybení v řízení o přestupcích v silničním provozu z pohledu MD ČR 2024-06-18 Praha Akreditace: MV - AK - PV-431 - 2022; Přestupky v silničním provozu se zaměřením na jejich prokazování v praxi (webinář) Cíl semináře Seznámení správních o ...
Nejčastější pochybení v řízení o přestupcích v silničním provozu z pohledu MD ČR 2024-06-18 online Akreditace: MV - AK - PV-431 - 2022; Přestupky v silničním provozu se zaměřením na jejich prokazování v praxi (webinář) Cíl semináře Seznámení správních o ...
Adobe Photoshop workshop – kurz praktického využití aneb procvičování dělá mistra 2024-06-20 Praha Předpokládané znalosti Znalosti odpovídající obsahu kurzu: Adobe Photoshop – základní kurz. Cíl kurzu Procvičit a zažít osvojené informace na praktickýc ...
Úskalí nového stavebního zákona od 1.1.2024 z pohledu MŽP – povolování staveb z perspektivy ochrany životního prostředí 2024-06-20 online Akreditace: MV - AK - PV-641 - 2021; Nový stavební zákon-změny v oblasti povolování staveb (webinář) Cíl semináře Stavební právo a ochrana životního prost ...
Úskalí nového stavebního zákona od 1.1.2024 z pohledu MŽP – povolování staveb z perspektivy ochrany životního prostředí 2024-06-20 Praha Akreditace: MV - AK - PV-641 - 2021; Nový stavební zákon-změny v oblasti povolování staveb (webinář) Cíl semináře Stavební právo a ochrana životního prost ...
Povolování záměrů v době účinnosti dvou stavebních zákonů (zákona č. 183/2006 Sb. a zákona č. 283/2021 Sb.) - NOVINKA 2024-06-20 Praha Z programu semináře vybíráme: * Účinnost nového stavebního zákona a přechodná období: postup stavebního při posuzování žádostí o umístění - povol ...
Jak se na krajském úřadě, obci nebo stavebním úřadě připravit na kontrolu RÚIAN 2024-06-20 Praha Akreditace: MV - AK - PV-75 - 2024; Jak se na krajském úřadě, obci nebo stavebním úřadě připravit na kontrolu RÚIAN (webinář) Seminář je zaměřen na vysvě ...
Jak se na krajském úřadě, obci nebo stavebním úřadě připravit na kontrolu RÚIAN 2024-06-20 online Akreditace: MV - AK - PV-75 - 2024; Jak se na krajském úřadě, obci nebo stavebním úřadě připravit na kontrolu RÚIAN (webinář) Seminář je zaměřen na vysvě ...
Povolování záměrů v době účinnosti dvou stavebních zákonů (zákona č. 183/2006 Sb. a zákona č. 283/2021 Sb.) - NOVINKA - ON-LINE 2024-06-20 online Z programu semináře vybíráme: * Účinnost nového stavebního zákona a přechodná období: postup stavebního při posuzování žádostí o umístění - povol ...
REKONSTRUKCE MYSLI: přepište staré programy - Odhalte svůj opakující se vzorec a příště to udělejte jinak 2024-06-21 Praha 8 Opakujete stále stejné drama, i když jste vyměnili kulisy i herce? Přemýšlíte o tom, proč na vás druzí reagují tak, jak na vás reagují? Nakolik vůbec můžet ...
Principy štíhlé výroby a 5S 2024-06-26 Zbiroh Základní délka kurzu je jeden den. Kurz může být na požádání přizpůsoben do 2 – 3 dnů v závislosti na množství praktických cvičení a rozsahu probírané látk ...
Praktické otázky staveb a pozemků v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR - ON-LINE Červen 2024 Program semináře: * nesprávné katastrální zápisy a jejich rozpor se skutečným právním stavem (podstata, praktické důs ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Veřejné zakázky: zadáváme stavební práce po novele zákona - ON-LINE Červen 2024 Program semináře: * Veřejná zakázka na stavební práce – vymezení pojmu, sporné případy, typy vhodných zadávacích říz ... [Termín kurzu bude upřesněn]
O katastru nemovitostí a nemovitých věcech vůbec (aktuálně a přehledně) - ON-LINE Červen 2024 Odborný program semináře * Co patří mezi nemovité věci? * Co je stavbou ve smyslu soukromého práva? ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Nový stavební zákon a judikatura ve věcech stavebních - aktuálně - ON-LINE Červen 2024 Základní témata semináře: * využitelnost judikatury správních soudů v praxi správních orgánů i dotčených osob ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Nový stavební zákon v detailu - Stavební právo hmotné, prováděcí předpisy a použitelná judikatura- ON-LINE Červen 2024 Program semináře: * Stavby a další základní pojmy stavebního práva hmotného * Požadavky na výstavbu * ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Nový stavební zákon v detailu - Stavební řád a použitelná judikatura - ON-LINE Červen 2024 Program semináře: * Záměr a další základní pojmy stavebního řádu (§ 4–14) * Působnost ve věcech stavebního ř ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Nový stavební zákon v detailu - územní plánování a použitelná judikatura - ON-LINE Červen 2024 Program semináře: * Základní pojmy územního plánování (§ 12) * Působnost ve věcech územního plánování (§ 19– ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Právo stavby, věcná břemena a další limitovaná věcná práva (podrobně a v souvislostech) - ON-LINE Červen 2024 Odborný program semináře * Obecně - Co jsou to limitovaná věcná práva, jak se liší od obligačních práv a j ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Místní a účelové komunikace včetně změn souvisejících s účinností nového stavebního zákona - 1. část - vznik a užívání veřejných cest - ON-LINE Červen 2024 Z obsahu semináře: * Pojmy práva pozemních komunikací, příslušnost a pravomoci soudů a správních úřadů. * Vl ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Místní a účelové komunikace včetně změn souvisejících s účinností nového stavebního zákona - 2. část - ochrana a údržba veřejných cest - ON-LINE Červen 2024 Z obsahu semináře: * Veřejné cesty a stavební právo. (Povolování staveb komunikací stavebním úřadem, jejich stavební ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Odstraňování (nejen černých) staveb podle nového stavebního zákona - ON-LINE Červen 2024 Obsah semináře: * Žádost o povolení odstranění stavby a rozhodování o ní * Nařizování odstraňování staveb ex ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Průvodce zápisem vkladem a poznámkou do katastru nemovitostí - ON-LINE Červen 2024 Odborný program semináře: * Právní rámec včetně novelizací * Práva zapisovaná vkladem, náležitosti vkladov ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Katastr nemovitostí, aktuálně, prakticky a v souvislostech - ON-LINE Červen 2024 Odborný program semináře: * právní rámec včetně novelizací * internetové aplikace a co v nich lze dohledat ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Vodní zákon podle nového stavebního zákona ve znění havarijní novely - ON-LINE Červen 2024 Odborný program semináře: * Principy povolování vodních děl podle nového stavebního zákona * Nové kompetence v ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Posuzování vlivů záměrů (EIA) na životní prostředí - aktuální stav v roce 2024 a změny související se zavedením jednotného environmentálního stanoviska a nového stavebního zákona - ON-LINE Červen 2024 Odborný program semináře: * Aktuální postupy podle zákona č. 100 - 2001 Sb. včetně zdůraznění případných změn v jedn ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Katastr nemovitostí po novele - aktuálně a v praxi - ON-LINE Červen 2024 Odborný program semináře: * katastr nemovitostí jako veřejný seznam * vztah katastru nemovitostí a základníh ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Účastníci řízení podle nového stavebního zákona a aktuální správní judikatura - ON-LINE Červen 2024 Z programu semináře: Účastenství obecně – dle správního řádu (zákon č. 500 - 2004 Sb.) * Hlavní a vedle ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Povolování záměrů podle nového stavebního zákona a aktuální správní judikatura - ON-LINE Červen 2024 Z programu semináře vybíráme: * Postavení a vazby podle nového stavebního zákona: soustava stavebních úřadů, záměry ( ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Jednotné environmentální stanovisko: nová právní úprava ochrany životního prostředí v řízeních podle stavebního zákona - ON-LINE Červen 2024 Obsah semináře: * účel JES * předběžné informace pro účely JES * náležitosti žádosti o vydání JES ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Povolování záměrů v době účinnosti dvou stavebních zákonů (zákona č. 183/2006 Sb. a zákona č. 283/2021 Sb.) - NOVINKA - ON-LINE Červen 2024 Z programu semináře vybíráme: * Účinnost nového stavebního zákona a přechodná období: postup stavebního při posuzová ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Zákon o silničním provozu po významných změnách od 1. ledna 2024 - ON-LINE Červen 2024 Program semináře: * Řidičské oprávnění * Mentoři * Dopravně psychologický pohovor a školení začínající ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Nový stavební zákon v rozsahu stavební právo hmotné, vybrané činnosti ve výstavbě, povinnosti osob zúčastněných ve výstavbě, zvláštní pravomoci stavebního úřadu a nové prováděcí vyhlášky - ON-LINE Červen 2024 Odborný program semináře: * Výběr aktuálních legislativních novinek * Problematika nového stavebního zákona ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Povolování, užívání a odstraňování záměrů podle nového stavebního zákona - stavební řád nově - ON-LINE Červen 2024 Odborný program semináře: * Výběr aktuálních legislativních novinek * Problematika nového stavebního zákona ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Nový stavební zákon - ON-LINE Červen 2024 Odborný program semináře: * Změny ve struktuře stavebních úřadů * Příslušnost stavebních úřadů * Kat ... [Termín kurzu bude upřesněn]
STAVEBNÍ ZÁKON NA ÚSEKU STAVEBNÍHO ŘÁDU A AKTUÁLNÍ SITUACE OKOLO STAVEBNÍHO ZÁKONA – ONLINE ŠKOLENÍ Červen 2024 Živé vysílání - ONLINE seminář Lektor kurzu: Ing. Marcela PAVLOVÁ Působila jako ministryně pro místní rozvoj, podílí se na přípravě novel stavebního záko ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Silniční daň - on-line Červen 2024 On-Line Obsah kurzu Novela zákona o silniční dani nabyde účinnosti až 1. července 2022, změny však budou platit zpětně od začátku let ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Koordinátor BOZP na staveništi podle §14 zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů - ZKOUŠKA 2024-07-01 Praha 4 Získáte osvědčení koordinátora BOZP na staveništi dle zákona č. 309 - 2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů od společnosti akreditované u MPSV, a tím kvali ...
Praktické otázky staveb a pozemků v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR - ON-LINE 2024-07-09 online Program semináře: * nesprávné katastrální zápisy a jejich rozpor se skutečným právním stavem (podstata, praktické důsledky, způsoby řešení) ...

Nalezeno celkem : 179 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |


Zobrazeno celkem: 44 rekvalifikačních kurzů a/nebo školení, seminářů


 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2024 | Kontakt | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info