REKVALIFIKACNI-KURZY.info

PRAVO LEGISLATIVA rekvalifikační kurzy, školení a semináře pravo legislativa

 

PRAVO LEGISLATIVA


Nalezeno celkem : 334 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |


Název kurzu Termín kurzu Místo konání
Aktuální otázky správního řízení 2024-06-14 Praha Program semináře: * Postavení správních orgánů * Podjatost úředních osob * Doručování písemností * Účastníci řízení a jeji ...
Aktuální otázky správního řízení - ON-LINE 2024-06-14 online Program semináře: * Postavení správních orgánů * Podjatost úředních osob * Doručování písemností * Účastníci řízení a jeji ...
NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON v praxi - stavební právo v novém 2024-06-17 Praha Obchodní jméno (objednatel)* Adresa (sídlo/bydliště objednatele) PSČ + Obec* Email* Telefon* IČ DIČ Vybraný ...
Poslední zásadní novela zákona č.106/1999 Sb. - svobodný přístup k informacím: aktuální problémy a soudní judikatura 2024-06-18 Praha Akreditace: MV - AK - PV-955 - 2022; Novela zákona č. 106 - 1999 Sb. – svobodný přístup k informacím, aktuální problémy a soudní judikatura (webinář) Cíl ...
Poslední zásadní novela zákona č.106/1999 Sb. - svobodný přístup k informacím: aktuální problémy a soudní judikatura 2024-06-18 online Akreditace: MV - AK - PV-955 - 2022; Novela zákona č. 106 - 1999 Sb. – svobodný přístup k informacím, aktuální problémy a soudní judikatura (webinář) Cíl ...
Sporná místa zadávání veřejných zakázek pro pokročilé 2024-06-18 Praha Z předpokládaných tematických okruhů: * Novelizovaná pravidla komunikace při zadávání veřejných zakázek – pravidla a doporučené postupy komunikace ...
Kamery všude kolem nás, jak je provozovat a nebýt v rozporu s GDPR 2024-06-18 Praha Odborný program Kamerové systémy jsou dnes rozšířeným nástrojem především pro zvýšení ochrany majetku, pro zvýšení bezpečnosti osob a využ ...
Aktuální legislativní změny v pracovním právu pro rok 2024 2024-06-18 Praha Program semináře: * Úvodní shrnutí změn pracovněprávních předpisů * Realizace informační povinnost zaměstnance o pracovních podmínkách ...
Kamery všude kolem nás, jak je provozovat a nebýt v rozporu s GDPR - ON-LINE 2024-06-18 online Odborný program Kamerové systémy jsou dnes rozšířeným nástrojem především pro zvýšení ochrany majetku, pro zvýšení bezpečnosti osob a využ ...
Aktuální legislativní změny v pracovním právu pro rok 2024 - ON-LINE 2024-06-18 online Program semináře: * Úvodní shrnutí změn pracovněprávních předpisů * Realizace informační povinnost zaměstnance o pracovních podmínkách ...
Uhlíková stopa - Výpočet uhlíkové stopy společnosti a její aplikace v praxi 2024-06-19 Praha 1 V tomto kurzu se naučíte vypočítat uhlíkovou stopu, spravovat data s ní související a efektivně využít tuto informaci při vytváření strategie udržitelnosti ...
Word pokročilý 2024-06-19 Praha Školení je určené pro posluchače, kteří potřebují zpracovávat větší množství textových dokumentů nebo rozsáhlejších textů se složitějším formátováním. Škol ...
Word pokročilý 2024-06-19 Kolín Školení je určené pro posluchače, kteří potřebují zpracovávat větší množství textových dokumentů nebo rozsáhlejších textů se složitějším formátováním. Škol ...
Nájem prostoru sloužícího k podnikání (prakticky, s bohatou judikaturou a doporučeními pro smluvní praxi) 2024-06-19 Praha Odborný program semináře * vliv přechodných ustanovení na nájemní vztahy z let před účinností NOZ * které prostory lze pronajmout k podniká ...
Medicínské právo - ON-LINE 2024-06-19 online Program: * ředpisy v oblasti poskytování zdravotních služeb - základní přehled - vztah občanského zákoníku a zákonů o zdr ...
Nový zákon o odpadech – aplikační praxe pro obce 2024 2024-06-20 Praha Akreditace: MV - AK - PV-647 - 2022; Zákon o odpadech (webinář) Cíl semináře Seminář je určen pro pracovníky správních orgánů vykonávající státní správu v ...
Úskalí nového stavebního zákona od 1.1.2024 z pohledu MŽP – povolování staveb z perspektivy ochrany životního prostředí 2024-06-20 online Akreditace: MV - AK - PV-641 - 2021; Nový stavební zákon-změny v oblasti povolování staveb (webinář) Cíl semináře Stavební právo a ochrana životního prost ...
Nový zákon o odpadech – aplikační praxe pro obce 2024 2024-06-20 online Akreditace: MV - AK - PV-647 - 2022; Zákon o odpadech (webinář) Cíl semináře Seminář je určen pro pracovníky správních orgánů vykonávající státní správu v ...
Úskalí nového stavebního zákona od 1.1.2024 z pohledu MŽP – povolování staveb z perspektivy ochrany životního prostředí 2024-06-20 Praha Akreditace: MV - AK - PV-641 - 2021; Nový stavební zákon-změny v oblasti povolování staveb (webinář) Cíl semináře Stavební právo a ochrana životního prost ...
Náhrada újmy a škody v důsledku protahovaných řízení soudních a správních v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu 2024-06-20 Praha Účastníci semináře získají jasný přehled o tom: * kdy je újma způsobená průtahy v řízení a kdy nezákonným rozhodnutím (např. v případě opožděně vy ...
Excel grafy 2024-06-21 Kolín Školení je určené uživatelům programu Excel, kteří potřebují vytvářet složité typy grafů a formátovat je přesně podle svých představ. Posluchači se seznámí ...
Excel grafy 2024-06-21 Praha Školení je určené uživatelům programu Excel, kteří potřebují vytvářet složité typy grafů a formátovat je přesně podle svých představ. Posluchači se seznámí ...
Holdingové struktury – účely užití, principy fungování, základní schémata včetně modelových příkladů a vybraných právních a daňových souvislostí 2024-06-21 Praha Na semináři se seznámíte s problematikou holdingů, obecnými výhodami holdingů, základními principy fungování holdingových struktur a jejich funkcemi i prak ...
Zneužití zákona č.106 ve správním řízení po jeho rozsáhlé novelizaci pro rok 2024 2024-06-21 online Akreditace: MV - AK - PV-299 - 2023; Zneužití zákona 106 ve správním řízení (webinář) Přístup k právu na informace zůstává dlouhodobým problémem zejména ...
Zneužití zákona č.106 ve správním řízení po jeho rozsáhlé novelizaci pro rok 2024 2024-06-21 Praha Akreditace: MV - AK - PV-299 - 2023; Zneužití zákona 106 ve správním řízení (webinář) Přístup k právu na informace zůstává dlouhodobým problémem zejména ...
Opravné a dozorčí prostředky ve správním řízení 2024-06-21 Praha Program semináře: * Odvolací řízení - odvolání a jeho náležitosti, neúplné odvolání, koncentrace řízení - odvolací lhůta ...
Opravné a dozorčí prostředky ve správním řízení - ON-LINE 2024-06-21 online Program semináře: * Odvolací řízení - odvolání a jeho náležitosti, neúplné odvolání, koncentrace řízení - odvolací lhůta ...
Excel základní 2024-06-24 Praha Školení je určené začátečníkům, kteří s programem Excel zatím nepracovali nebo jej používali velmi málo. Posluchači se naučí v programu Excel vytvořit a zf ...
Excel základní 2024-06-24 Kolín Školení je určené začátečníkům, kteří s programem Excel zatím nepracovali nebo jej používali velmi málo. Posluchači se naučí v programu Excel vytvořit a zf ...
Jednotné environmentální stanovisko (JES) – aplikační praxe od 1.1.2024 2024-06-25 Praha Akreditace: MV - AK - PV-70 - 2024; Jednotné environmentální stanovisko (JES) - aplikační praxe (webinář) Seminář seznámí posluchače s aplikační praxí v  ...
Jednotné environmentální stanovisko (JES) – aplikační praxe od 1.1.2024 2024-06-25 online Akreditace: MV - AK - PV-70 - 2024; Jednotné environmentální stanovisko (JES) - aplikační praxe (webinář) Seminář seznámí posluchače s aplikační praxí v  ...
Superficiální zásada a její praktické projevy v soudní a právní praxi (vybrané otázky se zaměřením na rozhodovací praxi Nejvyššího soudu České republiky) 2024-06-25 Praha Cíl semináře V rámci této nové přednášky bude seminář zaměřen na vybrané aspekty tzv. superficiální zásady a její praktické projevy v právní a soudní pra ...
Superficiální zásada a její praktické projevy v soudní a právní praxi (vybrané otázky se zaměřením na rozhodovací praxi Nejvyššího soudu České republiky) 2024-06-25 online Cíl semináře V rámci této nové přednášky bude seminář zaměřen na vybrané aspekty tzv. superficiální zásady a její praktické projevy v právní a soudní pra ...
SharePoint pro uživatele 2024-06-26 Praha Školení je určené pro uživatele, kteří chtějí využívat možnosti sdílení souborů a spolupráce ve webovém prostředí SharePoint. Naučí se používat knihovny do ...
SharePoint pro uživatele 2024-06-26 Kolín Školení je určené pro uživatele, kteří chtějí využívat možnosti sdílení souborů a spolupráce ve webovém prostředí SharePoint. Naučí se používat knihovny do ...
Zákon o kontrole v aplikační praxi 2024-06-27 online Akreditace: MV - AK - PV-121 - 2024; Zákon o kontrole (webinář) Víte, při jakém typu kontroly se použije kontrolní řád a kdo je povinen se jím řídit? Odp ...
Zákon o kontrole v aplikační praxi 2024-06-27 Praha Akreditace: MV - AK - PV-121 - 2024; Zákon o kontrole (webinář) Víte, při jakém typu kontroly se použije kontrolní řád a kdo je povinen se jím řídit? Odp ...
Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni - ON-LINE Červen 2024 Program semináře: * Rozsah působnosti správního řádu a jeho systematika - správní řád a veřejná správa ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Přeměny obchodních korporací ve světle velké novely zákona o přeměnách - ON-LINE Červen 2024 Odborný program semináře: * 1. Změny v obecné úpravě přeměn (změny při zveřejnění projektu přeměny uložením do sbír ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Mimořádné vydržení a služebnosti - ON-LINE Červen 2024 Program semináře: * Mimořádné vydržení - srovnání institutu vydržení podle zákona č. 40 - 1964 Sb. a záko ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Judikatura Ústavního soudu České republiky v oblasti věcných práv - ON-LINE Červen 2024 Seminář bude zaměřen na judikaturu Ústavního soudu zejména v následujících oblastech: * přechodná ustanovení k poze ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Nezbytná cesta v aktuální rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR - ON-LINE Červen 2024 Program semináře: * přechodná ustanovení * změny v právní úpravě – ObčZ 1964 x ObčZ 2012 * předpoklad ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Právní úprava a.s. a s.r.o. - k aktuálním změnám a nejasnostem - ON-LINE Červen 2024 Seminář se dotkne (mimo jiných) následujících okruhů témat: * obchodní rejstřík a zápisy do něj * zrušení a li ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv - ON-LINE Červen 2024 Z obsahu semináře (výběrově): * Nástin a podrobný rozbor problémových smluvních formulací a příkladů z praxe a jejic ... [Termín kurzu bude upřesněn]

Nalezeno celkem : 334 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |


Zobrazeno celkem: 44 rekvalifikačních kurzů a/nebo školení, seminářů


 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2024 | Kontakt | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info