REKVALIFIKACNI-KURZY.info

PRAVO LEGISLATIVA rekvalifikační kurzy, školení a semináře pravo legislativa

 

PRAVO LEGISLATIVA^
Nalezeno celkem : 264 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |


Název kurzu Termín kurzu Místo konání
Obchodněprávní judikatura za poslední půlrok 2023-03-27 Praha Seminář se zaměří na rozhodnutí z následujících oblastí: * obchodní korporace a obchodní rejstřík - obecné otázky - společnos ...
Obchodněprávní judikatura za poslední půlrok - ON-LINE 2023-03-27 online Seminář se zaměří na rozhodnutí z následujících oblastí: * obchodní korporace a obchodní rejstřík - obecné otázky - společnos ...
Nová legislativa platebního styku a regulace FinTech společností (včetně aktuální novely zákona, nových vyhlášek a nové licenční metodiky) 2023-03-27 Praha Program semináře: * Prameny práva platebního styku * Principy zákona o platebním styku * Porovnání starého a aktuálního zákona o ...
Nová legislativa platebního styku a regulace FinTech společností (včetně aktuální novely zákona, nových vyhlášek a nové licenční metodiky) - ON-LINE 2023-03-27 online Program semináře: * Prameny práva platebního styku * Principy zákona o platebním styku * Porovnání starého a aktuálního zákona o ...
Správní řád se zaměřením na správní řízení v prvním a druhém stupni 2023-03-28 online Akreditace: MV - AK - PV-190 - 2023, Správní řád se zaměřením na správní řízení v prvním a druhém stupni Cíl semináře Cílem semináře je seznámit účastníky ...
Správní řád se zaměřením na správní řízení v prvním a druhém stupni 2023-03-28 Praha Akreditace: MV - AK - PV-190 - 2023, Správní řád se zaměřením na správní řízení v prvním a druhém stupni Cíl semináře Cílem semináře je seznámit účastníky ...
Povolování staveb z perspektivy ochrany životního prostředí - stávající i nová právní úprava 2023-03-28 Praha Akreditace: MV - AK - PV-641 - 2021; Nový stavební zákon-změny v oblasti povolování staveb (webinář) Stavební právo a ochrana životního prostředí jsou ve ...
Povolování staveb z perspektivy ochrany životního prostředí - stávající i nová právní úprava 2023-03-28 online Akreditace: MV - AK - PV-641 - 2021; Nový stavební zákon-změny v oblasti povolování staveb (webinář) Stavební právo a ochrana životního prostředí jsou ve ...
Jak se bránit zneužívání práva na informace - nová judikatura a legislativa v oblasti střetu práva na informace s ochranou osobních údajů 2023-03-28 Praha Na školení akreditovaném Ministerstvem vnitra ČR pro veřejnou správu se mimo jiné dozvíte odpovědi na otázky: * Kdo je subjektem povinným poskytova ...
Jak se bránit zneužívání práva na informace - nová judikatura a legislativa v oblasti střetu práva na informace s ochranou osobních údajů - ON-LINE 2023-03-28 online Na školení akreditovaném Ministerstvem vnitra ČR pro veřejnou správu se mimo jiné dozvíte odpovědi na otázky: * Kdo je subjektem povinným poskytova ...
PRACOVNÍ PRÁVO PRO NEPRÁVNÍKY – ONLINE ŠKOLENÍ Březen 2023 Živé vysílání - ONLINE seminář Lektor kurzu: JUDr. Petr PODRAZIL, Ph.D. Garant oboru pracovního práva na katedře soukromého práva a civilního procesu Prá ... [Termín kurzu bude upřesněn]
MZDOVÁ ÚČTÁRNA – LEGISLATIVNÍ NOVINKY ROKU 2023 – ONLINE ŠKOLENÍ Březen 2023 Živé vysílání - ONLINE seminář Lektor kurzu: Mgr. Dagmar KUČEROVÁ Certifikovaná účetní, přednáší na vysoké škole, publikuje odborné články, zkušená lekto ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Zadávání veřejných zakázek - aktuální problémy a rozhodovací praxe 2023-03-29 online Akreditace: MV - AK - PV-513 - 2016; Zadávání veřejných zakázek podle nové právní úpravy Cíl semináře Přiblížit aktuální problémy při zadávání veřejných z ...
Zadávání veřejných zakázek - aktuální problémy a rozhodovací praxe 2023-03-29 Praha Akreditace: MV - AK - PV-513 - 2016; Zadávání veřejných zakázek podle nové právní úpravy Cíl semináře Přiblížit aktuální problémy při zadávání veřejných z ...
GDPR – aplikační praxe a prevence pochybení při zpracování osobních údajů 2023-03-29 Praha Akreditace: MV - AK - PV-333 - 2021; GDPR - ochrana osobních údajů (webinář) Cíl semináře Cílem semináře je s využitím praktických příkladů seznámit účas ...
GDPR – aplikační praxe a prevence pochybení při zpracování osobních údajů 2023-03-29 online Akreditace: MV - AK - PV-333 - 2021; GDPR - ochrana osobních údajů (webinář) Cíl semináře Cílem semináře je s využitím praktických příkladů seznámit účas ...
Superficiální zásada a její praktické projevy v soudní a právní praxi (vybrané otázky se zaměřením na rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR) 2023-03-29 Praha V rámci semináře budou souhrnněji vysvětlena zejména následující podtémata: * východiska právního stavu do 31. 12. 2013 a po 1. 1. 2014 ...
Třídenní soustředění k aktuálním otázkám aplikace zákona o zadávání veřejných zakázek po novele zákona 2023-03-30 Špindlerův Mlýn Seminář se zaměří také na aktuální novelizaci zákona o zadávání veřejných zakázek. Kapacita účastníků je omezena. Z před ...
Mezinárodní právo v praxi matričních úřadů 2023-03-30 Praha Akreditace: MV - AK - PV-349 - 2022, Mezinárodní právo v praxi matričních úřadů (webinář) Cíl semináře Detailně seznámit posluchače s problematikou meziná ...
Mezinárodní právo v praxi matričních úřadů 2023-03-30 online Akreditace: MV - AK - PV-349 - 2022, Mezinárodní právo v praxi matričních úřadů (webinář) Cíl semináře Detailně seznámit posluchače s problematikou meziná ...
Kácení dřevin rostoucích mimo les a zákon o ochraně přírody a krajiny z pohledu MŽP 2023-03-30 Praha Akreditace: MV - AK - PV-523 - 2017; Ochrana a kácení dřevin rostoucích mimo les Cíl semináře Dřeviny, které rostou mimo lesní pozemky, jsou dle zákona č. ...
Kácení dřevin rostoucích mimo les a zákon o ochraně přírody a krajiny z pohledu MŽP 2023-03-30 online Akreditace: MV - AK - PV-523 - 2017; Ochrana a kácení dřevin rostoucích mimo les Cíl semináře Dřeviny, které rostou mimo lesní pozemky, jsou dle zákona č. ...
Aplikace správního řádu v praxi správních orgánů – správní rozhodnutí 2023-03-30 Brno Správní řízení a rozhodnutí . Správní řízení formální a neformální. Účel správního řízení a jeho postup v ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
PRACOVNĚPRÁVNÍ DOKUMENTY a jejich náležitosti 2023-03-31 Praha Pracovní právo # Určeno pro personalisty, mzdové účetní, podnikové právníky, vedoucí pracovníky, odborové funkcionáře a další zájemce zabývající se problem ...
PRÁVNÍ REGULACE 2023-03-31 Online Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je zaměřen zejména na bankovní, a i nebankovní obchodníky s cennými papíry a investiční zprostředkovatele a všech ...
Správný a právně bezchybný vstup do manželství z pohledu oddávajícího a matričního úředníka 2023-04-04 online Akreditace: MV - AK - PV-347 - 2022, Správný a právně bezchybný vstup do manželství z pohledu oddávajícího a matričního úředníka (webinář) Cíl semináře Se ...
Správný a právně bezchybný vstup do manželství z pohledu oddávajícího a matričního úředníka 2023-04-04 Praha Akreditace: MV - AK - PV-347 - 2022, Správný a právně bezchybný vstup do manželství z pohledu oddávajícího a matričního úředníka (webinář) Cíl semináře Se ...
Velká novela zákona č.106 - Poskytování informací o činnosti veřejné správy z pohledu povinných subjektů i žadatelů o informace 2023-04-04 Praha Akreditace: MV - Ministerstvo vnitra Cíl semináře Cílem semináře je poskytnout posluchačům komplexní vhled do problematiky poskytování informací o činnost ...
Velká novela zákona č.106 - Poskytování informací o činnosti veřejné správy z pohledu povinných subjektů i žadatelů o informace 2023-04-04 online Akreditace: MV - Ministerstvo vnitra Cíl semináře Cílem semináře je poskytnout posluchačům komplexní vhled do problematiky poskytování informací o činnost ...
Excel základní 2023-04-05 Praha Školení je určené začátečníkům, kteří s programem Excel zatím nepracovali nebo jej používali velmi málo. Posluchači se naučí v programu Excel vytvořit a zf ...
Excel základní 2023-04-05 Kolín Školení je určené začátečníkům, kteří s programem Excel zatím nepracovali nebo jej používali velmi málo. Posluchači se naučí v programu Excel vytvořit a zf ...
Elektronické dokumenty v právní praxi 2023-04-06 Praha Akreditace: MV - AK - PV-461 - 2021; Elektronické dokumenty a elektronická identifikace (webinář) Cíl semináře Cílem semináře je seznámit účastníky s průř ...
Elektronické dokumenty v právní praxi 2023-04-06 online Akreditace: MV - AK - PV-461 - 2021; Elektronické dokumenty a elektronická identifikace (webinář) Cíl semináře Cílem semináře je seznámit účastníky s průř ...
NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE 2023 - a s ní spojené novinky 2023-04-06 Praha Pracovní právo # Určeno pro zaměstnavatele a pro jejich zaměstnance, kteří chtějí být připraveni na novinky v pracovním právu . Seminář je vhodný zejména ...
Excel základní 2023-04-11 Kolín Školení je určené začátečníkům, kteří s programem Excel zatím nepracovali nebo jej používali velmi málo. Posluchači se naučí v programu Excel vytvořit a zf ...
JARNÍ ŠKOLA ZÁKONÍKU PRÁCE A DALŠÍCH PRACOVNĚPRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 2023-04-11 Olomouc Začínajícím (ale i pokročilým, kteří si chtějí vše zopakovat) v personalistice, mzdovým účetním, zaměstnancům přebírajícím personální agendu, právníkům, ve ...
Praktická aplikace obecných zásad občanského zákoníku, aneb jak číst a používat prvních 14 paragrafů 2023-04-12 Praha Odborný program semináře * V čem se projevuje nezávislost uplatňování soukromého práva na právu veřejném? * Ve kterých případech je třeba b ...
VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLA – PROTOKOL O KONTROLE A POPIS KONTROLNÍCH ZJIŠTĚNÍ 2023-04-12 Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Zaměstnanci v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organi ...
Žaloby a řízení ve správním soudnictví - I. Žaloba proti rozhodnutí, nečinnostní žaloba, II. Přezkum opatření obecné povahy, zásahová žaloba - dvoudenní seminář 2023-04-13 Praha Hlavní témata semináře: * Výchozí principy právní úpravy správního soudnictví a jejich projevy * Působnost a pravomoc soudů ve správním s ...
Směnka (blankosměnka) s důrazem na aktuální judikaturu 2023-04-13 Praha Z obsahu semináře: * Proč je pro věřitele výhodné nechat si vystavit (blanko)směnku (zejména zajišťovací) a proč je to pro dlužníka „čertovský úp ...
Směnka (blankosměnka) s důrazem na aktuální judikaturu - ON-LINE 2023-04-13 online Z obsahu semináře: * Proč je pro věřitele výhodné nechat si vystavit (blanko)směnku (zejména zajišťovací) a proč je to pro dlužníka „čertovský úp ...
Jméno a příjmení v matriční praxi včetně informací o navrhované právní úpravě v této oblasti 2023-04-13 Praha Program semináře: I. PRÁVNÍ ÚPRAVA II. JMÉNO * 1. Užívání jména * 2. Zápis jména dítěte do knihy narození ...
Jméno a příjmení v matriční praxi včetně informací o navrhované právní úpravě v této oblasti - ON-LINE 2023-04-13 online Program semináře: I. PRÁVNÍ ÚPRAVA II. JMÉNO * 1. Užívání jména * 2. Zápis jména dítěte do knihy narození ...
Bytové spoluvlastnictví – prakticky a přehledně 2023-04-14 Praha Cílem semináře je seznámit vás s jednou z nejsložitějších, avšak zároveň nejdůležitějších úprav občanského zákoníku. V právní úpravě vlastnictví bytů došlo ...

Nalezeno celkem : 264 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |


Zobrazeno celkem: 44 rekvalifikačních kurzů a/nebo školení, seminářů


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Kurzy a akce

kurzy rekvalifikace
2022-05-11 


^

Summit Academy RAZU sport kurzy - Pustevny

kurzy rekvalifikace
2022-02-09 


^

kurz freedivingu

kurz rekvalifikace
2022-02-04 


^

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2023 | Kontakt | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info