HandMade by HANNDE.com
Hledáte nějaké dárky? >> HANDE.cz
Nejsme e-shop, ale můžete se zde inspirovat

REKVALIFIKACNI-KURZY.info

PRAVO LEGISLATIVA rekvalifikační kurzy, školení a semináře pravo legislativa

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 

PRAVO LEGISLATIVA


Nalezeno celkem : 343 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |


Název kurzu Termín kurzu Místo konání
PRACOVNĚLÉKAŘSKÁ SLUŽBA 2020-09-22 Praha Obsah: * Přehled právní úpravy, vč. zákona o ochraně veřejného zdraví a zákoníku práce, zvláštní právní předpisy (řidiči z povolání a další profese) * Z ...
Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT 2020-09-22 (Seminář již proběhl, je zaplněn nebo je zrušen.) ...
Nezbytné znalosti každého věřitele (včetně aktuální judikatury) 2020-09-23 Praha Odborný program semináře * Postavení věřitele, který poskytuje finanční služby („půjčuje peníze“) - Co je to zápůjčka a jak se mění právn ...
Nezbytné znalosti každého věřitele (včetně aktuální judikatury) - ON-LINE seminář 2020-09-23 online Odborný program semináře * Postavení věřitele, který poskytuje finanční služby („půjčuje peníze“) - Co je to zápůjčka a jak se mění právn ...
Zákon o střetu zájmů – povinnosti veřejných funkcionářů a důsledky jejich porušení 2020-09-24 online Akreditace: MV - AK - PV-237 - 2017, Zákon o střetu zájmů Seminář je určen pro osoby zabývající se problematikou zákona o st ...
Výkon služby jednotek SDH obcí - organizace, činnost, dotace 2020-09-24 online Akreditace: MV - Ministerstvo vnitra Cíl semináře Seznámit posluchače s organizací jednotek SDH obcí, povinnou administrati ...
Výkon služby jednotek SDH obcí - organizace, činnost, dotace 2020-09-24 Praha Akreditace: MV - Ministerstvo vnitra Cíl semináře Seznámit posluchače s organizací jednotek SDH obcí, povinnou administrati ...
Zákon o střetu zájmů – povinnosti veřejných funkcionářů a důsledky jejich porušení 2020-09-24 Praha Akreditace: MV - AK - PV-237 - 2017, Zákon o střetu zájmů Seminář je určen pro osoby zabývající se problematikou zákona o st ...
VLASTNÍ KAPITÁL - právní pohled, účetní operace v rámci vlastního kapitálu a jejich daňové dopady 2020-09-24 Praha Obsah: * Vlastní kapitál – jeho struktura a vykazování * Zvýšení, snížení základního kapitálu, příplatek do vlastního kapitálu a jeho vrácení * Výplata ...
Péče řádného hospodáře - podstata, limity a důsledky jejího porušení 2020-09-24 (Seminář již proběhl, je zaplněn nebo je zrušen.) ...
Péče řádného hospodáře - podstata, limity a důsledky jejího porušení - ON-LINE seminář 2020-09-24 (Seminář již proběhl, je zaplněn nebo je zrušen.) ...
ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ V ČR - z pohledu pracovního a imigračního práva 2020-09-25 Praha Zaměstnávání cizinců v České republice ve světle přijatých a dále připravovaných změn Určeno pro personalisty, manažery a podnikové právníky, kteří se ...
PRÁVNÍ VZTAHY K DŘEVINÁM ROSTOUCÍM MIMO LES V PRAXI. ZÁKON O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY I DALŠÍ PŘEDPISY, včetně novely kácení pro účely stavební účinné od 1. 1. 2018, novela č. 86/2019 Sb. (účinná od 1. 4. 2019) vyhlášky č. 189/2013 Sb. 2020-09-25 Olomouc     » Principy právní ochrany dřevin rostoucích mimo les v zákoně č. 114 - 1992 Sb., o ochraně přírody a kr ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Úvod do právní problematiky smluv v IT 2020-09-25 Brno V rámci úvodního kurzu právní problematiky smluv v IT dojde k vysvětlení základních konceptů duševního vlastnictví s důrazem na autorství a práva k počítač ...
Úvod do právní problematiky smluv v IT 2020-09-25 Praha V rámci úvodního kurzu právní problematiky smluv v IT dojde k vysvětlení základních konceptů duševního vlastnictví s důrazem na autorství a práva k počítač ...
Elektronická komunikace se státní správou 2015–2016 (záznam on-line) Září 2020 online Neuvedeno * • Jak se vybavit na elektronickou komunikaci? • Co to je - elektronicky? • Kdo je povinen elektronicky k ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Základy účetnictví I. – Právní úprava účetnictví (záznam on-line) Září 2020 online Neuvedeno * • podstata, význam, funkce účetnictví, • organizace účetnictví, • účetní doklady, • účetní zápisy, ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Jednočlenná s.r.o. z účetního, daňového a právního pohledu (záznam on-line) Září 2020 online Neuvedeno * • legislativní rámec, změny v roce 2017, 2018, • zakládání s.r.o., výše základního kapitálu, • porovnání ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Pracovní právo a dopady COVID-19 (záznam on-line) Září 2020 online Neuvedeno * • pokud je co dělat: home office, BOZP, pracovnělékařské prohlídky, práva zaměstnanců, • pokud není co děla ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Zákon o registru smluv – aktuální problematika 2020-09-29 Praha Na semináři se dozvíte o povinném zveřejňování smluv, které přineslo množství problémů, namátkou: Jak půso ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
AutoCAD pokročilý 2020-09-29 Kolín Školení je určené uživatelům programu AutoCAD, kteří si chtějí rozšířit znalosti v kreslení rovinných výkresů. Posluchači se seznámí s řadou funkcí pro usn ...
Správní řízení dle zákona o státní službě v praxi 2020-09-29 Praha Výklad bude zaměřen zejména na zvláštnosti správního řízení ve věcech služebního poměru a na jednotlivé modely správního řízení řešené zákonem o státní s ...
Správní řízení dle zákona o státní službě v praxi 2020-09-29 online Výklad bude zaměřen zejména na zvláštnosti správního řízení ve věcech služebního poměru a na jednotlivé modely správního řízení řešené zákonem o státní s ...
Word pokročilý 2020-09-29 Praha Školení je určené pro posluchače, kteří potřebují zpracovávat větší množství textových dokumentů nebo rozsáhlejších textů se složitějším formátováním. Škol ...
Nová úprava a.s. a s.r.o. po novele - aktuálně k hlavním změnám a nejasnostem 2020-09-29 Praha Seminář se dotkne (mimo jiných) následujících okruhů témat: * obchodní rejstřík - evidence skutečných majitelů * zrušení a zánik společno ...
Svěřenské fondy pro pokročilé z pohledu transakčních, daňových a legislativních konsekvencí včetně modelových příkladů 2020-09-30 Praha Na semináři budete seznámeni s našimi zkušenostmi se svěřenským fondem a jeho fungováním v podmínkách české legislativy, zejména s praktickou zkušeností s ...
Efektivní vymáhání pohledávek včetně prevence jejich vzniku 2020-09-30 Praha Z obsahu semináře: Vymezení základních pojmů - pohledávka, splatnost pohledávky – smlouva vs. zákon, relevantní údaje na faktuře, ...
Žaloby v oblasti věcných práv a jejich hmotněprávní a procesní souvislosti (vybrané typy žalob) 2020-09-30 (Seminář již proběhl, je zaplněn nebo je zrušen.) ...
Nekalé obchodní praktiky uplatňované podnikateli vůči spotřebitelům (včetně první novely směrnice o nekalých obchodních praktikách) 2020-10-01 Praha Z odborného programu semináře: * směrnice 2005 - 29 o nekalých obchodních praktikách a zákon o ochraně spotřebitele, jejich aktuální novelizace ...
APLIKACE SPRÁVNÍHO ŘÁDU V PRAXI SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ - SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ 2020-10-01 Brno   ?  Správní řízení a rozhodnutí. Správní řízení formální a neformální. ?  Účel správního řízení a jeho ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLA - KROK ZA KROKEM (proces kontroly na časové ose, včetně ukázky vzorových dokumentů) 2020-10-01 Brno    Zákon č. 255 - 2012 Sb. (kontrolní řád):           - působnost, možné formy kontroly;     ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Umísťování, povolování a kolaudace staveb ve správních řízeních i zjednodušených postupech dle stavebního zákona - základní přehled 2020-10-01 Praha Program semináře: * Úvod do veřejného stavebního práva - právní rámec, základní subjekty a jejich vztahy (stavební úřady, dotčené orgány ...
Excel grafy 2020-10-01 Praha Školení je určené uživatelům programu Excel, kteří potřebují vytvářet složité typy grafů a formátovat je přesně podle svých představ. Posluchači se seznámí ...
Správní řízení - krok za krokem ve správním řízení 2020-10-01 (Seminář již proběhl, je zaplněn nebo je zrušen.) ...
Insolvenční správce, příprava ke zkoušce 2020-10-02 Praha 6 Soubor seminářů určených jako příprava ke zkoušce insovenčních správců na Min.spravedlnosti. Semináře jsou ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Označování potravin pro začínající 2020-10-02 Praha Cílem kurzu je získání základních informací nutných pro úspěšnou přípravu označení potravin. Seznámíte se se základní potravinářskou legislativou, jejími p ...
Kurz pro přípravu na zvláštní zkoušky insolvenčních správců 2020-10-05 Praha Program 1. dne – pondělí 5. října 2020 9.00 – 15.00 hodin * APLIKACE MIKROEKONOMICKÝCH KONCEPCÍ V PODNIKOVÉ PRAXI. - Ná ...
Velká novela zákona o obchodních korporacích - dvoudenní seminář 2020-10-05 Praha Seminář se zaměří zejména na změny a novinky, které novela přinese v následujících oblastech: První den semináře: 5. října 2020 – pondělí – ...
Veřejné zakázky ve zdravotnictví 2020-10-05 online Akreditace: MV - Ministerstvo vnitraAK - PV - 513 - 2016, Název akreditace: Zadávání veřejných zakázek podle nové právní úpravy ...
Veřejné zakázky ve zdravotnictví 2020-10-05 Praha Akreditace: MV - Ministerstvo vnitraAK - PV - 513 - 2016, Název akreditace: Zadávání veřejných zakázek podle nové právní úpravy ...
Velká novela zákona o obchodních korporacích - dvoudenní seminář - ON-LINE seminář 2020-10-05 online Seminář se zaměří zejména na změny a novinky, které novela přinese v následujících oblastech: První den semináře: 5. října 2020 – pondělí – ...
Projednávání přestupků obecní a městskou policií 2020-10-05 online Akreditace: MV - Ministerstvo vnitraAK - PV-130 - 2017, Název akreditace: Projednávání přestupků příkazem na místě obecní a městskou pol ...
Projednávání přestupků obecní a městskou policií 2020-10-05 Praha Akreditace: MV - Ministerstvo vnitraAK - PV-130 - 2017, Název akreditace: Projednávání přestupků příkazem na místě obecní a městskou pol ...
Velká novela zákona o obchodních korporacích - obchodní korporace obecně + společnost s ručením omezeným 2020-10-05 Praha Tento první den dvoudenního semináře (druhý den 6. října pokračuje změnami v úpravě akciové společnosti) se zaměří zejména na změny a novinky, které novela ...

Nalezeno celkem : 343 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |


Zobrazeno celkem: 44 rekvalifikačních kurzů a/nebo školení, seminářů


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Institut pro studium literatury o. p. s.

studium rekvalifikace
2019-04-02 


[?]

Kurzy

kurzy rekvalifikace
2020-06-07 


[?]

Kurzy

kurzy rekvalifikace
2020-05-13 


[?]

Kurzy - ENII-Nails

kurzy rekvalifikace
2020-04-28 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2020 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info