REKVALIFIKACNI-KURZY.info

PRACOVNI PRAVO rekvalifikační kurzy, školení a semináře pracovni pravo

 

PRACOVNI PRAVO


Nalezeno celkem : 562 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 14 |


Název kurzu Termín kurzu Místo konání
Personalista - online (možnost získání profesní kvalifikace s garancí MPSV) 2024-06-25 on-line Cíle kurzu: V tomto online kurzu se naučíte to nejdůležitější z oblasti Personalistiky. Budete vědět – jak ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Základy pracovního práva – online kurz 2024-06-25 on-line Cíle kurzu: V tomto online kurzu se naučíte základy pracovního práva. KURZ ZAHRNUJE ZMĚNY, KTERÉ V SOUVISLOSTI S NOVELOU ZÁKONÍKU PRÁCE 2023 PLATÍ OD 1.10. ...
Specifika práce s Romy pro pomáhající profese 2024-06-25 Praha Akreditace: MPSV - A2024 - 0242-SP; Specifika práce s Romy pro pomáhající profese MV - AK - PV-208 - 2024; Specifika práce s Romy pro pomáhající profese ...
Specifika práce s Romy pro pomáhající profese 2024-06-25 online Akreditace: MPSV - A2024 - 0242-SP; Specifika práce s Romy pro pomáhající profese MV - AK - PV-208 - 2024; Specifika práce s Romy pro pomáhající profese ...
Mzdová účtárna - na začátku léta 2024 2024-06-25 Prostějov Program kurzu Změny v dohodách o provedení práce a odvodech pojistného – aktuální změna konsolidačního balíčku s plánovanou účinností od 1. července 2 ...
Mzdová účtárna - na začátku léta 2024 2024-06-25 On-Line Program kurzu Změny v dohodách o provedení práce a odvodech pojistného – aktuální změna konsolidačního balíčku s plánovanou účinností od 1. července 2 ...
Personalista - online (možnost získání profesní kvalifikace s garancí MPSV) 2024-06-27 on-line Cíle kurzu: V tomto online kurzu se naučíte to nejdůležitější z oblasti Personalistiky. Budete vědět – jak ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Stres management, relaxační techniky a prevence syndromu vyhoření 2024-06-27 Brno Stress management * Cílem praktického workshopu je pochopit úlohu stresu v našem životě, používat relaxační techniky a věnovat se prevenci syndromu vyhořen ...
Základy pracovního práva – online kurz 2024-06-27 on-line Cíle kurzu: V tomto online kurzu se naučíte základy pracovního práva. KURZ ZAHRNUJE ZMĚNY, KTERÉ V SOUVISLOSTI S NOVELOU ZÁKONÍKU PRÁCE 2023 PLATÍ OD 1.10. ...
Problematika pracovní doby a doby odpočinku 2024-06-27 online Akreditace: MV - AK - PV-481 - 2021; Pracovní právo (webinář) Cíl semináře Seznámit posluchače s problematikou právní úpravy pracovní doby a doby odpočin ...
Rozvázání pracovního poměru v judikatuře Nejvyššího soudu 2024-06-27 Praha Akreditace: MV - AK - PV-481 - 2021; Pracovní právo (webinář) ...
Rozvázání pracovního poměru v judikatuře Nejvyššího soudu 2024-06-27 online Akreditace: MV - AK - PV-481 - 2021; Pracovní právo (webinář) ...
Technické zhodnocení a opravy majetku - účetní a daňové aspekty 2024-06-27 Praha 2 Cíl: Vysvětlit rozdíl mezi opravou (jednorázový náklad) a technickým zhodnocením (náklad v poměrné výši formou odpisu). ...
ABECEDA PRACOVNÍHO PRÁVA - dvoudenní seminář - ON-LINE Červen 2024 Program 1. semináře – 27. května 2024 VZNIK PRACOVNÍHO POMĚRU A PRACOVNÍ PODMÍNKY * Vznik pracovního po ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Veřejné zakázky: zadáváme stavební práce po novele zákona - ON-LINE Červen 2024 Program semináře: * Veřejná zakázka na stavební práce – vymezení pojmu, sporné případy, typy vhodných zadávacích říz ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Evidence skutečných majitelů po velké novele (a další aktuálně schválené reformě unijní úpravy) + Praktická ukázka práce s evidencí - ON-LINE Červen 2024 Seminář se zaměří zejména na následující otázky: * přehled vývoje právní úpravy tuzemské i unijní a analýza jeho dop ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Opravy a technické zhodnocení hmotného a nehmotného majetku z pohledu daňových a účetních předpisů - ON-LINE Červen 2024 Odborný program semináře: * Právní předpisy, pomůcky a další zdroje k čerpání informací * Definice opravy hm ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Nový stavební zákon v rozsahu stavební právo hmotné, vybrané činnosti ve výstavbě, povinnosti osob zúčastněných ve výstavbě, zvláštní pravomoci stavebního úřadu a nové prováděcí vyhlášky - ON-LINE Červen 2024 Odborný program semináře: * Výběr aktuálních legislativních novinek * Problematika nového stavebního zákona ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti v roce 2024 a 2025 - ON-LINE Červen 2024 Konkrétní program je následující: * Základní pracovněprávní vztahy * Uzavírání a náležitosti dohody o proveden ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Problémové oblasti zákoníku práce - ON-LINE Červen 2024 Konkrétní program je následující: * Vznik pracovního poměru s důrazem na - Obsah pracovní smlouvy ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Novinky v pracovním právu pro rok 2025 - ON-LINE Červen 2024 Konkrétní program bude upřesněn v závislosti na legislativním procesu s tím, že k datu přípravy této anotace očekáváme následu ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Cestovní náhrady 2024 (včetně změn v souvislosti s novelou zákoníku práce od 1. 10. 2023) - ON-LINE Červen 2024 Odborný program semináře: * Právní vymezení problematiky cestovních náhrad. * Základní ustanovení zákoníku prá ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Změny v oblasti mzdové a personální agendy v roce 2025 - ON-LINE Červen 2024 Obsah semináře: * Změny v pracovněprávní oblasti - Změny v zákoníku práce a souvisejících právních předpi ... [Termín kurzu bude upřesněn]
ABECEDA PRACOVNÍHO PRÁVA - vznik pracovního poměru a pracovní podmínky - ON-LINE Červen 2024 Program semináře: * Vznik pracovního poměru * Výběrová řízení * Uzavírání pracovních smluv * ... [Termín kurzu bude upřesněn]
ABECEDA PRACOVNÍHO PRÁVA - skončení pracovního poměru, flexibilní formy zaměstnání a náhrada škody - ON-LINE Červen 2024 Program semináře: * Právní skutečnosti vedoucí ke skončení pracovního poměru * Dohoda o rozvázání pracovního p ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Vznik a skončení pracovního poměru - zásadní změny - ON-LINE Červen 2024 Program semináře: * Vliv novelizace zákoníku práce na postavení zaměstnavatelů při uzavírání a rozvazování pracovního ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Zásadní novelizace zákoníku práce - ON-LINE Červen 2024 Program semináře: * Úvodní rozbor dvou zásadních novel zákoníku práce, včetně jejich účinnosti * Nový mechan ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Skončení pracovního poměru a dohod podle novely zákoníku práce od 1. 1. 2025 aneb jak se zbavit neschopného zaměstnance? - ON-LINE Červen 2024 Odborný program semináře: * Legislativní aktuality ke dni konání semináře * Formy a způsoby skončení pracovn ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Mzda a plat - právní problémy po 1. 1. 2025 aneb dočkáme se rovnosti v odměňování mužů a žen? - ON-LINE Červen 2024 Odborný program semináře: * Sjednávání mzdy, určování platu * Uplatňování zásady rovnosti a zákazu diskrimin ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Dohody o práci, nová úprava od 1. 1. 2025 aneb zvláštnosti a pojistné v dohodách o práci od roku 2025 - ON-LINE Červen 2024 Odborný program semináře: * Legislativní aktuality ke dni konání semináře * Dohoda o pracovní činnosti a doh ... [Termín kurzu bude upřesněn]
PERSONÁLNÍ A MZDOVÁ AGENDA OD A DO Z A JEJÍ ZÁSADNÍ VÝZNAM V ROCE 2023 – ONLINE ŠKOLENÍ Červen 2024 Živé vysílání - ONLINE seminář Lektor kurzu: Zdeněk KŘÍŽEK Specialista na personální a mzdovou agendu, zkušený lektor. ... [Termín kurzu bude upřesněn]
PRACOVNÍ PRÁVO PRO NEPRÁVNÍKY – ONLINE ŠKOLENÍ Červen 2024 Živé vysílání - ONLINE seminář Lektor kurzu: JUDr. Petr PODRAZIL, Ph.D. Garant oboru pracovního práva na katedře soukromého práva a civilního procesu Prá ... [Termín kurzu bude upřesněn]
NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE 2023 – ONLINE ŠKOLENÍ Červen 2024 Živé vysílání - ONLINE seminář Určeno personalistům, vedoucím zaměstnancům (manažerům), advokátům či firemním právníkům. Okruhy  online školení:  i ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Personalista - online (možnost získání profesní kvalifikace s garancí MPSV) 2024-07-02 on-line Cíle kurzu: V tomto online kurzu se naučíte to nejdůležitější z oblasti Personalistiky. Budete vědět – jak ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Základy pracovního práva – online kurz 2024-07-02 on-line Cíle kurzu: V tomto online kurzu se naučíte základy pracovního práva. KURZ ZAHRNUJE ZMĚNY, KTERÉ V SOUVISLOSTI S NOVELOU ZÁKONÍKU PRÁCE 2023 PLATÍ OD 1.10. ...
Digitalizace HR 2024-07-02 online Na semináři bude vysvětleno, jaké jsou právní možnosti digitalizace HR. Dozvíte se, jaké typy elektronických podpisů existují a jakou mají váhu. Neopomenem ...
MS Access - práce s daty v relačních databázích 2024-07-03 Brno MS Access - Working with database for beginners * MS Access je databázový program od společnosti Microsoft, který umožňuje ukládání, organizování a manipul ...
Personalista - online (možnost získání profesní kvalifikace s garancí MPSV) 2024-07-04 on-line Cíle kurzu: V tomto online kurzu se naučíte to nejdůležitější z oblasti Personalistiky. Budete vědět – jak ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Time management a prokrastinace 2024-07-04 Praha Time Management * Cílem praktického workshopu je zjistit, jak lze lépe dokončit rozpracované úkoly, i když se blíží změna a jste zaneprázdněni, a používat ...
Time management a prokrastinace 2024-07-04 Brno Time Management * Cílem praktického workshopu je zjistit, jak lze lépe dokončit rozpracované úkoly, i když se blíží změna a jste zaneprázdněni, a používat ...
Základy pracovního práva – online kurz 2024-07-04 on-line Cíle kurzu: V tomto online kurzu se naučíte základy pracovního práva. KURZ ZAHRNUJE ZMĚNY, KTERÉ V SOUVISLOSTI S NOVELOU ZÁKONÍKU PRÁCE 2023 PLATÍ OD 1.10. ...
Power BI pokročilý 2024-07-08 Kolín Školení je určené pro uživatele programu Power BI Desktop, kteří již umí vytvořit jednoduché interaktivní reporty a chtějí se seznámit s pokročilými možnos ...
Power BI pokročilý 2024-07-08 Praha Školení je určené pro uživatele programu Power BI Desktop, kteří již umí vytvořit jednoduché interaktivní reporty a chtějí se seznámit s pokročilými možnos ...
Personalista - online (možnost získání profesní kvalifikace s garancí MPSV) 2024-07-09 on-line Cíle kurzu: V tomto online kurzu se naučíte to nejdůležitější z oblasti Personalistiky. Budete vědět – jak ... Akreditovaný kurz nebo seminář.

Nalezeno celkem : 562 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 14 |


Zobrazeno celkem: 44 rekvalifikačních kurzů a/nebo školení, seminářů


 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2024 | Kontakt | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info