REKVALIFIKACNI-KURZY.info

OBCHODNI PRAVO rekvalifikační kurzy, školení a semináře obchodni pravo

 

OBCHODNI PRAVO[?]
Nalezeno celkem : 352 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |


Název kurzu Termín kurzu Místo konání
Pracovní právo prakticky a aktuálně pro rok 2023 2022-12-06 Praha Absolvováním semináře budete seznámeni s aktualitami v oblasti pracovního práva, včetně změn právní úpravy, s výkladovými trendy, stanovisky a judikaturou ...
Pracovní právo prakticky a aktuálně pro rok 2023 2022-12-06 online Absolvováním semináře budete seznámeni s aktualitami v oblasti pracovního práva, včetně změn právní úpravy, s výkladovými trendy, stanovisky a judikaturou ...
Zákon o majetku státu 2022-12-06 Praha Odborný program semináře: * Charakteristika hospodaření s majetkem státu - struktura právní úpravy - organizační složky státu ...
Veřejné zakázky: píšeme zadávací podmínky 2022-12-06 Praha Program: * zadávací podmínky: jejich smysl, obsah a forma, * zadávací podmínky na dodávky, služby a stavební práce jakým způsobem je kon ...
Veřejné zakázky: píšeme zadávací podmínky - ON-LINE 2022-12-06 online Program: * zadávací podmínky: jejich smysl, obsah a forma, * zadávací podmínky na dodávky, služby a stavební práce jakým způsobem je kon ...
Zákon o majetku státu - ON-LINE 2022-12-06 online Odborný program semináře: * Charakteristika hospodaření s majetkem státu - struktura právní úpravy - organizační složky státu ...
Nemovitosti – vlastnická a jiná majetková práva, jejich převody, realizace a spory z nich 2022-12-07 Praha Na semináři se dozvíte, jaká další práva mimo právo vlastnického můžete k nemovitosti mít, jak je zřídit a jak je vykonávat. Povíme si, jak taková práva př ...
Nemovitosti – vlastnická a jiná majetková práva, jejich převody, realizace a spory z nich 2022-12-07 online Na semináři se dozvíte, jaká další práva mimo právo vlastnického můžete k nemovitosti mít, jak je zřídit a jak je vykonávat. Povíme si, jak taková práva př ...
Praktický průvodce sousedským právem (od imisí po nezbytnou cestu) 2022-12-07 Praha Odborný program semináře * co zákon zakazuje vlastníkovi? * jak se mohu bránit proti hluku, stínění, zápachu nebo padání listí ze sousedo ...
Aktuální problémy exekučního řízení po rozsáhlých novelizacích exekučního práva včetně další připravované novely 2022-12-07 Praha Zařazena budou témata: * nové milostivé léto * zastavení exekuce pro bezvýslednost * zálohy v exekuci * započítávání na j ...
Praktický průvodce sousedským právem (od imisí po nezbytnou cestu) - ON-LINE 2022-12-07 online Odborný program semináře * co zákon zakazuje vlastníkovi? * jak se mohu bránit proti hluku, stínění, zápachu nebo padání listí ze sousedo ...
Aktuální problémy exekučního řízení po rozsáhlých novelizacích exekučního práva včetně další připravované novely - ON-LINE 2022-12-07 online Zařazena budou témata: * nové milostivé léto * zastavení exekuce pro bezvýslednost * zálohy v exekuci * započítávání na j ...
Jak zpracovat a využívat spisový a skartační řád a plán 2022-12-08 Praha Cílem kurzu je seznámit vás s požadavky na tvorbu spisového řádu a strukturu spisového plánu podle aktuálně platné legislativy. Účastí získáte informace o ...
Jak zpracovat a využívat spisový a skartační řád a plán 2022-12-08 online Cílem kurzu je seznámit vás s požadavky na tvorbu spisového řádu a strukturu spisového plánu podle aktuálně platné legislativy. Účastí získáte informace o ...
E-shopy, zásilkové obchody, digitální platformy po zásadních změnách v DPH – účetně, daňově 2022-12-08 Praha Na semináři se seznámíte s dopady novely zákona o DPH, která zavedla místo režimu zasílání zboží, režim prodeje zboží na dálku. V důsledku toho dochází ...
E-shopy, zásilkové obchody, digitální platformy po zásadních změnách v DPH – účetně, daňově 2022-12-08 online Na semináři se seznámíte s dopady novely zákona o DPH, která zavedla místo režimu zasílání zboží, režim prodeje zboží na dálku. V důsledku toho dochází ...
Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT 2022-12-08 Praha Program semináře: * Specifika soutěže o veřejnou zakázku v oblasti HW a SW a ZZVZ * Soutěžíme HW: - Nediskriminační vymezení př ...
GDPR - zpracování osobních údajů pro každého - aktuální otázky, praktická doporučení 2022-12-08 Praha Program semináře: * Obecný úvod do problematiky, * postavení Úřadu pro ochranu osobních údajů a role Evropského sboru pro ochranu osobní ...
Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT - ON-LINE 2022-12-08 online Program semináře: * Specifika soutěže o veřejnou zakázku v oblasti HW a SW a ZZVZ * Soutěžíme HW: - Nediskriminační vymezení př ...
GDPR - zpracování osobních údajů pro každého - aktuální otázky, praktická doporučení - ON-LINE 2022-12-08 online Program semináře: * Obecný úvod do problematiky, * postavení Úřadu pro ochranu osobních údajů a role Evropského sboru pro ochranu osobní ...
Úmluva CMR o mezinárodní silniční přepravě zboží a její aplikace na vnitrostátní přepravy – smlouvy k zajištění přepravy zboží dle OZ 2022-12-12 Praha Absolvováním semináře získáte podrobné znalosti o přepravní a zasílatelské smlouvě. Na konkrétních případech budete seznámeni se zásadními odlišnostmi obou ...
Smlouva o úvěru 2022-12-12 Praha Seminář bude zaměřen zejména na: * Limity autonomie vůle při sjednávání smluv o úvěru a o půjčce * Sjednávání smluv o úvěru a o zápůjčce, k ...
Smlouva o úvěru - ON-LINE 2022-12-12 online Seminář bude zaměřen zejména na: * Limity autonomie vůle při sjednávání smluv o úvěru a o půjčce * Sjednávání smluv o úvěru a o zápůjčce, k ...
Nové příležitosti financování vzdělávání zaměstnanců 2022-12-12 online Účastí na on-line semináři získáte potřebné informace o aktuálních možnostech čerpání dotací z fondů EU na vzdělávání a rozvoj lidí ve vaší firmě. Dozvíte ...
Odborová problematika/kolektivní vyjednávání – z pohledu pracovněprávních vztahů a vyjednávacích metod 2022-12-13 Praha Na semináři získáte podrobné informace k zákonu o kolektivním vyjednávání a s tím souvisejícími částmi zákoníku práce. Seznámíte se s praktickým řešením a ...
Odborová problematika/kolektivní vyjednávání – z pohledu pracovněprávních vztahů a vyjednávacích metod 2022-12-13 online Na semináři získáte podrobné informace k zákonu o kolektivním vyjednávání a s tím souvisejícími částmi zákoníku práce. Seznámíte se s praktickým řešením a ...
Pohledávky, prevence jejich vzniku a efektivní vymáhání aneb jak předcházet neúspěšnému vymáhání a zajistit si efektivně své nároky 2022-12-13 Praha Na semináři budou simulovány konkrétní postupy od prověření obchodního partnera přes uzavření smlouvy až po vymáhání pohledávky dle právní úpravy v občansk ...
Pohledávky, prevence jejich vzniku a efektivní vymáhání aneb jak předcházet neúspěšnému vymáhání a zajistit si efektivně své nároky 2022-12-13 online Na semináři budou simulovány konkrétní postupy od prověření obchodního partnera přes uzavření smlouvy až po vymáhání pohledávky dle právní úpravy v občansk ...
Závazkové právo pohledem judikatury podle stavu k listopadu 2022 2022-12-13 Praha Z obsahu semináře (výběrově) – významná judikatura z následujících oblastí: * vybrané zásady závazkového práva (pacta sunt servanda, autonomie vů ...
Vybrané otázky zadávání veřejných zakázek pro pokročilé - sporné postupy, které se nesprávně mohou jevit jako zaručeně v pořádku, a omyly, které se nesprávně mohou jevit jako zaručené pravdy 2022-12-13 Praha Otevřená diskuse nad aktuálními a spornými otázkami zadávání veřejných zakázek, které si kladou zkušení zakázkáři. Seminář se bude věnovat předem vybraným ...
Závazkové právo pohledem judikatury podle stavu k listopadu 2022 - ON-LINE 2022-12-13 online Z obsahu semináře (výběrově) – významná judikatura z následujících oblastí: * vybrané zásady závazkového práva (pacta sunt servanda, autonomie vů ...
Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků do zahraničí v praxi 2023 2022-12-14 Praha Do zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků do jiných členských států se promítly nejen novelizace zákona o pobytu cizinců, zákona o zaměstnanosti i tuze ...
Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků do zahraničí v praxi 2023 2022-12-14 online Do zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků do jiných členských států se promítly nejen novelizace zákona o pobytu cizinců, zákona o zaměstnanosti i tuze ...
Právo nejen pro ekonomy a účetní 2022-12-14 Praha Na semináři proberete základní právní předpisy a pravidla, které by měl znát každý ekonom a účetní. Lektorka vás srozumitelnou formou (včetně příkladů z pr ...
Právo nejen pro ekonomy a účetní 2022-12-14 online Na semináři proberete základní právní předpisy a pravidla, které by měl znát každý ekonom a účetní. Lektorka vás srozumitelnou formou (včetně příkladů z pr ...
Superficiální zásada a její praktické projevy v soudní a právní praxi (vybrané otázky se zaměřením na rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR) 2022-12-14 Praha V rámci semináře budou souhrnněji vysvětlena zejména následující podtémata: * východiska právního stavu do 31. 12. 2013 a po 1. 1. 2014 ...
Nájem nebytových prostor (praktické rady pronajímatelům i nájemcům) 2022-12-14 Praha Odborný program semináře * vliv přechodných ustanovení na nájemní vztahy z let před účinností NOZ * které prostory lze pronajmout k podniká ...
Elektronizace v právu - od sjednávání smluv, přes dokazování, chatboty po smart contracts 2022-12-14 Praha Program semináře: * Právní jednání na internetu - distanční sjednávání smluv - závaznost právního jednání na internetu ...
Superficiální zásada a její praktické projevy v soudní a právní praxi (vybrané otázky se zaměřením na rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR) - ON-LINE 2022-12-14 online V rámci semináře budou souhrnněji vysvětlena zejména následující podtémata: * východiska právního stavu do 31. 12. 2013 a po 1. 1. 2014 ...
Nájem nebytových prostor (praktické rady pronajímatelům i nájemcům) - ON-LINE 2022-12-14 online Odborný program semináře * vliv přechodných ustanovení na nájemní vztahy z let před účinností NOZ * které prostory lze pronajmout k podniká ...
Elektronizace v právu - od sjednávání smluv, přes dokazování, chatboty po smart contracts - ON-LINE 2022-12-14 online Program semináře: * Právní jednání na internetu - distanční sjednávání smluv - závaznost právního jednání na internetu ...
Začínáme s obchodem 2022-12-15 Praha Dozvíte se, jak můžete zaujmout klienta již při prvním kontaktu. Natrénujete, jak vám položení těch správných otázek zjednoduší prodejní rozhovor. Odnesete ...
Nájem bytu - aktuální judikatura k nájmu bytu, novela zákona o službách poskytovaných s bydlením 2022-12-15 Praha Odborný program semináře: * Poskytování služeb spojených s bydlením * Transpoziční ustanovení a novela zákona o službách * Nájem ...
Nájem bytu - aktuální judikatura k nájmu bytu, novela zákona o službách poskytovaných s bydlením - ON-LINE 2022-12-15 online Odborný program semináře: * Poskytování služeb spojených s bydlením * Transpoziční ustanovení a novela zákona o službách * Nájem ...

Nalezeno celkem : 352 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |


Zobrazeno celkem: 44 rekvalifikačních kurzů a/nebo školení, seminářů


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Kurzy a akce

kurzy rekvalifikace
2022-05-11 


[?]

Summit Academy RAZU sport kurzy - Pustevny

kurzy rekvalifikace
2022-02-09 


[?]

kurz freedivingu

kurz rekvalifikace
2022-02-04 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2022 | Kontakt | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info
Free eshop: Shopilo.org