REKVALIFIKACNI-KURZY.info

OBCHODNI PRAVO rekvalifikační kurzy, školení a semináře obchodni pravo

 

OBCHODNI PRAVO^
Nalezeno celkem : 356 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |


Název kurzu Termín kurzu Místo konání
Pohledávky – právní, účetní a daňové aspekty 2023-04-03 Praha Na prvním semináři bude lektor simulovat konkrétní postupy od prověření obchodního partnera přes uzavření smlouvy až po vymáhání pohledávky dle právní úpra ...
Pohledávky – právní, účetní a daňové aspekty 2023-04-03 online Na prvním semináři bude lektor simulovat konkrétní postupy od prověření obchodního partnera přes uzavření smlouvy až po vymáhání pohledávky dle právní úpra ...
Ekonomika pro obchodníky – specialisty nákupu a prodeje 2023-04-03 Praha Seminář je uzpůsoben pro rychlou a základní orientaci ve finančním řízení podniku s důrazem na řízení cash flow a likvidity. Na semináři získáte základní z ...
Ekonomika pro obchodníky – specialisty nákupu a prodeje 2023-04-03 online Seminář je uzpůsoben pro rychlou a základní orientaci ve finančním řízení podniku s důrazem na řízení cash flow a likvidity. Na semináři získáte základní z ...
Pohledávky, prevence jejich vzniku a efektivní vymáhání – právní aspekty 2023-04-03 Praha Na semináři bude lektor simulovat konkrétní postupy od prověření obchodního partnera přes uzavření smlouvy až po vymáhání pohledávky dle právní úpravy v ob ...
Pohledávky, prevence jejich vzniku a efektivní vymáhání – právní aspekty 2023-04-03 online Na semináři bude lektor simulovat konkrétní postupy od prověření obchodního partnera přes uzavření smlouvy až po vymáhání pohledávky dle právní úpravy v ob ...
OBCHODNÍ, ÚŘEDNÍ A FIREMNÍ KORESPONDENCE 2023-04-03 Praha Office management a kurzy pro asistentky, sekretářky a recepční # Seminář se zabývá formální úpravou korespondence. obsah Norma ČSN 01 6910 pro ú ...
DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi v roce 2023 2023-04-05 Praha Na semináři získáte hlubší vhled do problematiky uplatňování DPH mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi. Budete mít prostor pro diskuzi. * ...
DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi v roce 2023 2023-04-05 online Na semináři získáte hlubší vhled do problematiky uplatňování DPH mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi. Budete mít prostor pro diskuzi. * ...
Výkon funkce statutárního orgánu s.r.o. a a.s., souběh funkcí a odlišnosti od postavení vedoucího zaměstnance v roce 2023 2023-04-05 Praha Cílem semináře je podrobně vysvětlit rozdíly v právním postavení zaměstnance podle zákoníku práce a člena statutárního orgánu podle zákona o obchodních kor ...
Výkon funkce statutárního orgánu s.r.o. a a.s., souběh funkcí a odlišnosti od postavení vedoucího zaměstnance v roce 2023 2023-04-05 online Cílem semináře je podrobně vysvětlit rozdíly v právním postavení zaměstnance podle zákoníku práce a člena statutárního orgánu podle zákona o obchodních kor ...
Obchodní vyjednáváníBecome a successful salesman 2023-04-06 Brno Kurz je určen pro všechny, kteří se potřebují naučit dosahovat úspěchů i ve chvíli, kdy vás tlačí čas, požadavky vašeho zaměstnavatele i argumenty protistr ...
Obchodní vyjednáváníBecome a successful salesman 2023-04-06 Praha Kurz je určen pro všechny, kteří se potřebují naučit dosahovat úspěchů i ve chvíli, kdy vás tlačí čas, požadavky vašeho zaměstnavatele i argumenty protistr ...
Obchodní dovednosti 2023-04-06 Praha 5 Základní délka kurzu je jeden den. Kurz může být na požádání přizpůsoben do 1 – 3 dnů v závislosti na množství praktických cvičení a rozsahu probírané látk ...
INTERNÍ A EXTERNÍ HR MARKETING - a jak lépe komunikovat hodnoty firmy zaměstnancům a uchazečům 2023-04-11 Praha Personalistika # Zaměstnanci jsou dnes nejvíce nedostatkovým zbožím na trhu práce – na prvním místě při hledání těch správných lidí musí být nápaditá nábor ...
Zákon o obcích a zákon o úřednících aktuálně – včetně řešení konkrétních problémů z praxe – on-line seminář 2023-04-11 online Cílem semináře je prohloubit znalosti úředníků úřadů územně samosprávných celků České republiky z obsahu zákona o obcích, včetně využití těchto znalostí a ...
Obchodní zástupce 2023-04-11 Praha 5 Certifikovaný profesní rekvalifikační kurz Posluchač získá po ukončení rekvalifikačního kurzu Obchodní zástupce základní obchodní dovednosti. Bude umět vy ...
Praktická aplikace obecných zásad občanského zákoníku, aneb jak číst a používat prvních 14 paragrafů 2023-04-12 Praha ...
Praktická aplikace obecných zásad občanského zákoníku, aneb jak číst a používat prvních 14 paragrafů - ON-LINE 2023-04-12 online ...
Právo nejen pro ekonomy a účetní 2023-04-13 Praha Na semináři proberete základní právní předpisy a pravidla, které by měl znát každý ekonom a účetní. Lektorka vás srozumitelnou formou (včetně příkladů z pr ...
Směnka (blankosměnka) s důrazem na aktuální judikaturu 2023-04-13 Praha ...
VLIV INCOTERMS 2020 na uplatňování DPH a celních předpisů - při provádění zahraničního obchodu se zbožím 2023-04-13 Praha Zahraniční obchod # Pracovní seminář k problematice provádění zahraničního obchodu se zbožím (vnitrounijní i mimounijní obchod). pro Určeno pro pracovní ...
Aktuální novelizace zákona o zadávání veřejných zakázek 2023-04-13 Praha ...
Směnka (blankosměnka) s důrazem na aktuální judikaturu - ON-LINE 2023-04-13 online ...
LinkedIn pro obchodní zástupceLinkedIn for a sales representative 2023-04-13 Praha LinkedIn má celosvětově kolem 380 milionů aktivních uživatelů. Jde o třetí nejpopulárnější síť po Facebooku a YouTube (tzn. první nejpoužívanější mezi prof ...
LinkedIn pro obchodní zástupceLinkedIn for a sales representative 2023-04-13 Brno LinkedIn má celosvětově kolem 380 milionů aktivních uživatelů. Jde o třetí nejpopulárnější síť po Facebooku a YouTube (tzn. první nejpoužívanější mezi prof ...
GDPR – zpracování osobních údajů pro každého – aktuální otázky, praktická doporučení 2023-04-14 Praha Seminář je zaměřen na problémy, které správci a zpracovatelé v praxi nejčastěji řeší: – určení role správce a zpracovatele, zpracovatelská smlouv ...
GDPR – zpracování osobních údajů pro každého – aktuální otázky, praktická doporučení 2023-04-14 online Seminář je zaměřen na problémy, které správci a zpracovatelé v praxi nejčastěji řeší: – určení role správce a zpracovatele, zpracovatelská smlouv ...
Bytové spoluvlastnictví – prakticky a přehledně 2023-04-14 Praha Cílem semináře je seznámit vás s jednou z nejsložitějších, avšak zároveň nejdůležitějších úprav občanského zákoníku. V právní úpravě vlastnictví bytů došlo ...
Bytové spoluvlastnictví – prakticky a přehledně 2023-04-14 online Cílem semináře je seznámit vás s jednou z nejsložitějších, avšak zároveň nejdůležitějších úprav občanského zákoníku. V právní úpravě vlastnictví bytů došlo ...
Likvidace obchodních společností a družstev – právní, účetní a daňový pohled 2023-04-17 Praha Po absolvování semináře budete znát detailní průběh likvidace obchodních společností a družstev, a to jak z právního, tak i z účetního a daňového pohledu. ...
Likvidace obchodních společností a družstev – právní, účetní a daňový pohled 2023-04-17 online Po absolvování semináře budete znát detailní průběh likvidace obchodních společností a družstev, a to jak z právního, tak i z účetního a daňového pohledu. ...
Smlouva a další právní jednání - existence, platnost, účinnost a výklad (dvoudenní seminář) 2023-04-17 Praha ...
CO BY MĚL ZNÁT EKONOM Z ÚČETNICTVÍ - - srozumitelné souvislosti účetnictví v příkladech 2023-04-17 Praha Ekonomický management # Určeno pro finanční i nefinanční manažery a jejich spolupracovníky, pracovníky controllingu a všechny, kteří se potřebují vyznat v ...
Svěřenské fondy pro pokročilé z pohledu transakčních, daňových a legislativních konsekvencí včetně příkladů 2023-04-17 Praha Na semináři budete seznámeni s našimi zkušenostmi se svěřenským fondem a jeho fungováním v podmínkách české legislativy, zejména s praktickou zkušeností s ...
Svěřenské fondy pro pokročilé z pohledu transakčních, daňových a legislativních konsekvencí včetně příkladů 2023-04-17 online Na semináři budete seznámeni s našimi zkušenostmi se svěřenským fondem a jeho fungováním v podmínkách české legislativy, zejména s praktickou zkušeností s ...
Smlouva a další právní jednání - existence, platnost, účinnost a výklad (dvoudenní seminář) - ON-LINE 2023-04-17 online ...
Náhrada škody a nemajetkové újmy z provozu dopravních prostředků 2023-04-17 Praha ...
Náhrada škody a nemajetkové újmy z provozu dopravních prostředků - ON-LINE 2023-04-17 online ...
Pracovní právo prakticky a aktuálně pro rok 2023 2023-04-18 Praha Absolvováním semináře budete seznámeni s aktualitami v oblasti pracovního práva, včetně významných změn právní úpravy v souvislosti s implementační novelou ...
Pracovní právo prakticky a aktuálně pro rok 2023 2023-04-18 online Absolvováním semináře budete seznámeni s aktualitami v oblasti pracovního práva, včetně významných změn právní úpravy v souvislosti s implementační novelou ...
SLOVO A PÍSMO – V SOULADU A SROZUMITELNĚ! 2023-04-18 Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Ředitele interního auditu, interní auditory, kontrolní a další pracovníky se zájmem o tuto oblast. Cíl semináře Předat ...
Jak zpracovat a využívat spisový a skartační řád a plán 2023-04-19 Praha Cílem kurzu je seznámit vás s požadavky na tvorbu spisového řádu a strukturu spisového plánu podle aktuálně platné legislativy. Účastí získáte informace o ...
Zástavní právo v praxi 2023-04-19 Praha ...

Nalezeno celkem : 356 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |


Zobrazeno celkem: 44 rekvalifikačních kurzů a/nebo školení, seminářů


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Kurzy a akce

kurzy rekvalifikace
2022-05-11 


^

Summit Academy RAZU sport kurzy - Pustevny

kurzy rekvalifikace
2022-02-09 


^

kurz freedivingu

kurz rekvalifikace
2022-02-04 


^

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2023 | Kontakt | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info