REKVALIFIKACNI-KURZY.info

OBCHODNI PRAVO rekvalifikační kurzy, školení a semináře obchodni pravo

 

OBCHODNI PRAVO^
Nalezeno celkem : 473 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 |


Název kurzu Termín kurzu Místo konání
Uhlíkové clo neboli CBAM report - Co je to uhlíkové clo, zaměření na EU nařízení, výklad pro Českou republiku a praktická ukázka tvorby CBAM reportu 2024-06-18 Praha 1 Zúčastněte se intenzivního kurzu pod vedením odborníka Jiřího Severy, kde se dozvíte základy CBAM reportů proč toto nařízení vzniklo, k čemu slouží. Zárove ...
Výkaz cash flow srozumitelně, názorně a s počítáním příkladů od A do Z 2024-06-18 Praha Výklad neoblíbeného výkazu srozumitelně a zábavně. Cash flow vám na semináři vysvětlíme od A do Z, a to nejefektivněji, jak to jen jde. Účetní a por ...
Výkaz cash flow srozumitelně, názorně a s počítáním příkladů od A do Z 2024-06-18 online Výklad neoblíbeného výkazu srozumitelně a zábavně. Cash flow vám na semináři vysvětlíme od A do Z, a to nejefektivněji, jak to jen jde. Účetní a por ...
Změny zákona o DPH od 1. 1. 2024 v praxi 2024-06-18 Praha Účastnicí semináře budou informováni o dopadech změn zákona o DPH provedených s účinností od 1. 1. 2024, a to zejména v oblasti sazeb DPH. * ...
Změny zákona o DPH od 1. 1. 2024 v praxi 2024-06-18 online Účastnicí semináře budou informováni o dopadech změn zákona o DPH provedených s účinností od 1. 1. 2024, a to zejména v oblasti sazeb DPH. * ...
Sporná místa zadávání veřejných zakázek pro pokročilé 2024-06-18 Praha Z předpokládaných tematických okruhů: * Novelizovaná pravidla komunikace při zadávání veřejných zakázek – pravidla a doporučené postupy komunikace ...
Kamery všude kolem nás, jak je provozovat a nebýt v rozporu s GDPR 2024-06-18 Praha Odborný program Kamerové systémy jsou dnes rozšířeným nástrojem především pro zvýšení ochrany majetku, pro zvýšení bezpečnosti osob a využ ...
Kamery všude kolem nás, jak je provozovat a nebýt v rozporu s GDPR - ON-LINE 2024-06-18 online Odborný program Kamerové systémy jsou dnes rozšířeným nástrojem především pro zvýšení ochrany majetku, pro zvýšení bezpečnosti osob a využ ...
Uhlíková stopa - Výpočet uhlíkové stopy společnosti a její aplikace v praxi 2024-06-19 Praha 1 V tomto kurzu se naučíte vypočítat uhlíkovou stopu, spravovat data s ní související a efektivně využít tuto informaci při vytváření strategie udržitelnosti ...
Komunikace datovou schránkou aneb jak efektivně komunikovat (nejen) s úřady 2024-06-19 Praha Co mění novela zákona pro fyzické a právnické osoby od 1. 1. 2023? Vzdělávací program je akreditován MV ČR pod číslem AK/PV-200/2018. Kurz vás naučí u ...
Komunikace datovou schránkou aneb jak efektivně komunikovat (nejen) s úřady 2024-06-19 online Co mění novela zákona pro fyzické a právnické osoby od 1. 1. 2023? Vzdělávací program je akreditován MV ČR pod číslem AK/PV-939/2022. Kurz vás naučí u ...
Nájem prostoru sloužícího k podnikání (prakticky, s bohatou judikaturou a doporučeními pro smluvní praxi) 2024-06-19 Praha Odborný program semináře * vliv přechodných ustanovení na nájemní vztahy z let před účinností NOZ * které prostory lze pronajmout k podniká ...
Medicínské právo - ON-LINE 2024-06-19 online Program: * ředpisy v oblasti poskytování zdravotních služeb - základní přehled - vztah občanského zákoníku a zákonů o zdr ...
Nájem prostoru sloužícího k podnikání (prakticky, s bohatou judikaturou a doporučeními pro smluvní praxi) - ON-LINE 2024-06-19 online Odborný program semináře * vliv přechodných ustanovení na nájemní vztahy z let před účinností NOZ * které prostory lze pronajmout k podniká ...
Zákon o registru smluv pro účetní, ekonomy a daňové specialisty všech typů subjektů 2024-06-20 Praha Zákon o registru smluv od roku zavedl povinnost vkládat určité smlouvy do speciálního seznamu. Bez tohoto vložení nelze ze smlouvy začít plnit (smlouva nen ...
Zákon o registru smluv pro účetní, ekonomy a daňové specialisty všech typů subjektů 2024-06-20 online Zákon o registru smluv od roku zavedl povinnost vkládat určité smlouvy do speciálního seznamu. Bez tohoto vložení nelze ze smlouvy začít plnit (smlouva nen ...
Insolvenční řízení - řešení úpadku oddlužením - aktuální výkladové problémy a judikatura včetně informací o novele insolvenčního zákona 2024-06-20 Praha Program: * Podmínky pro povolení oddlužení * Insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení, postavení sepisovatele návrhu ...
Insolvenční řízení - řešení úpadku oddlužením - aktuální výkladové problémy a judikatura včetně informací o novele insolvenčního zákona - ON-LINE 2024-06-20 online Program: * Podmínky pro povolení oddlužení * Insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení, postavení sepisovatele návrhu ...
MODUL 3.3 - Prodejní techniky realitního makléře aneb obchodní dovednosti v realitách 2024-06-20 Praha Obchodní jméno (objednatel)* Adresa (sídlo/bydliště objednatele) PSČ + Obec* Email* Telefon* IČ DIČ Vybraný ...
Společník a jednatel jednočlenné s. r. o. – účetní a daňové hledisko 2024-06-21 Praha Cílem semináře je seznámit vás s aktuálními novinkami se zaměřením na společnosti s ručením omezeným. Dále budou probrány možnosti daňové optimalizace ...
Společník a jednatel jednočlenné s. r. o. – účetní a daňové hledisko 2024-06-21 online Cílem semináře je seznámit vás s aktuálními novinkami se zaměřením na společnosti s ručením omezeným. Dále budou probrány možnosti daňové optimalizace ...
Holdingové struktury – účely užití, principy fungování, základní schémata včetně modelových příkladů a vybraných právních a daňových souvislostí 2024-06-21 Praha Na semináři se seznámíte s problematikou holdingů, obecnými výhodami holdingů, základními principy fungování holdingových struktur a jejich funkcemi i prak ...
Osobní agenda zaměstnanců v pracovněprávních vztazích z pohledu zaměstnavatelů – prakticky v roce 2024 2024-06-24 Praha Na semináři se podrobně a prakticky seznámíte s danou problematikou. Propojíme teoretickou roviny a reálnou praxí ve firmách z pohledu GDPR , zákoníku prác ...
Právo a nemovitosti v realitní praxi - jasně, přehledně a srozumitelně 2024-06-24 Praha - Uzavírané smlouvy a realitní procesy - Důležité zákony a nemovitostní paragrafy Seminář je určen realitním makléřům a manažerům RK a poskytne Vá ...
PowerBI pro začátečníky i pokročilé 2024-06-25 Praha 7 Power BI dominuje jako hlavní nástroj pro řízení firem. Potřebujete ho k získání aktuálních informací z oblasti obchodu, výroby a logistiky. Na tomto kurzu ...
Obchodník na startovní čáře - Úspěšný obchodník 2024-06-25 Praha 1 Chcete-li naplno využít potenciálu vašich nových obchodníků, poskytněte jim nástroje a dovednosti, které potřebují k tomu, aby byly efektivní, a sledujte, ...
Pozemky, domy, byty, společenství vlastníků a katastr nemovitostí – smluvní dokumentace včetně nájemních vztahů 2024-06-25 Praha Seminář přinese přehled aktuálních informací a praktických zkušeností z aplikace občanského zákoníku při nakládání s nemovitostmi při zohlednění aktuálních ...
Pozemky, domy, byty, společenství vlastníků a katastr nemovitostí – smluvní dokumentace včetně nájemních vztahů 2024-06-25 online Seminář přinese přehled aktuálních informací a praktických zkušeností z aplikace občanského zákoníku při nakládání s nemovitostmi při zohlednění aktuálních ...
Cenové vyjednávání pro dodavatele 2024-06-25 Praha 2 Určeno pro obchodníky (obchodní zástupce, manažery pro klíčové zákazníky, prodejce), vyjednavače, obchodní manažery a všechny, kteří občas musí o ceně vyje ...
BOZP a PO ve facility managementu 2024-06-26 Praha Kurz se zaměřuje specifické potřeby potřeby osob zajišťující správu a údržbu budov dodavatelským způsobem. Na konkrétních praktických příkladech vás naučím ...
BOZP a PO ve facility managementu 2024-06-26 online Kurz se zaměřuje specifické potřeby potřeby osob zajišťující správu a údržbu budov dodavatelským způsobem. Na konkrétních praktických příkladech vás naučím ...
Business analýza prakticky 2024-06-27 Praha 7 Pojďme společně vytvořit kompletní analýzu v EAčku! Náš kurz business analýzy PRAKTICKY Vám nabízí opravdu praktický návod, jak propojit analytické schop ...
Profesionální online prezentace - Pravidla prezentování ve virtuálním prostoru Červen 2024 Je pro vás prezentování na online meetinzích utrpení? Děsí vás představa mluvit do webové kamery před černou obrazovkou? Nevít ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Základy DPH se zaměřením na obchodování se zbožím mezi členskými státy, poskytování služeb do jiných členských států, dovoz a vývoz zboží (on-line) Červen 2024 Pomocí názorných příkladů získáte na kurzu základní přehled o problematice DPH při uplatňování přeshraničních plnění v rámci E ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Přeměny obchodních korporací ve světle velké novely zákona o přeměnách - ON-LINE Červen 2024 Odborný program semináře: * 1. Změny v obecné úpravě přeměn (změny při zveřejnění projektu přeměny uložením do sbír ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Superficiální zásada a její praktické projevy v soudní a právní praxi (se zaměřením na rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR) - ON-LINE Červen 2024 V rámci semináře budou souhrnněji vysvětlena zejména následující podtémata: * východiska právního stavu do 31. 12. 2 ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Mimořádné vydržení a služebnosti - ON-LINE Červen 2024 Program semináře: * Mimořádné vydržení - srovnání institutu vydržení podle zákona č. 40 - 1964 Sb. a záko ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Judikatura Ústavního soudu České republiky v oblasti věcných práv - ON-LINE Červen 2024 Seminář bude zaměřen na judikaturu Ústavního soudu zejména v následujících oblastech: * přechodná ustanovení k poze ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Podílové spoluvlastnictví v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR se zaměřením na likvidaci spoluvlastnického vztahu a správu společné věci - ON-LINE Červen 2024 Program semináře: * aktuální rozhodovací praxe Nejvyššího soudu v oblasti správy věci v podílovém spoluvlastnictví a ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Sousedská práva v občanském zákoníku a judikatuře Nejvyššího soudu ČR - ON-LINE Červen 2024 Program semináře: * Sousedská práva v novém občanském zákoníku: - přechodná ustanovení a intertemporalita ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Nezbytná cesta v aktuální rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR - ON-LINE Červen 2024 Program semináře: * přechodná ustanovení * změny v právní úpravě – ObčZ 1964 x ObčZ 2012 * předpoklad ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Praktické otázky staveb a pozemků v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR - ON-LINE Červen 2024 Program semináře: * nesprávné katastrální zápisy a jejich rozpor se skutečným právním stavem (podstata, praktické důs ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Veřejné zakázky: zadáváme stavební práce po novele zákona - ON-LINE Červen 2024 Program semináře: * Veřejná zakázka na stavební práce – vymezení pojmu, sporné případy, typy vhodných zadávacích říz ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Právní úprava a.s. a s.r.o. - k aktuálním změnám a nejasnostem - ON-LINE Červen 2024 Seminář se dotkne (mimo jiných) následujících okruhů témat: * obchodní rejstřík a zápisy do něj * zrušení a li ... [Termín kurzu bude upřesněn]

Nalezeno celkem : 473 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 |


Zobrazeno celkem: 44 rekvalifikačních kurzů a/nebo školení, seminářů


 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2024 | Kontakt | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info