REKVALIFIKACNI-KURZY.info

OBCANSKE PRAVO rekvalifikační kurzy, školení a semináře obcanske pravo

 

OBCANSKE PRAVO


Nalezeno celkem : 50 kurzů

Strana | 1 | 2 |


Název kurzu Termín kurzu Místo konání
Průvodce náhradou škody a nemajetkové újmy v občanském zákoníku 2022-09-14 Praha Odborný program semináře * co je to újma, co škoda a co nemajetková újma? * jaké předpoklady musejí být splněny, aby byl někdo povinen nahr ...
Průvodce náhradou škody a nemajetkové újmy v občanském zákoníku - ON-LINE 2022-09-14 online Odborný program semináře * co je to újma, co škoda a co nemajetková újma? * jaké předpoklady musejí být splněny, aby byl někdo povinen nahr ...
Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe, úpravy aplikace C227 a zvažované legislativní změny 2022-09-20 Praha Odborný program semináře: * Občanské průkazy - biometrické údaje v občanském průkazu – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 201 ...
Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe, úpravy aplikace C227 a zvažované legislativní změny - ON-LINE 2022-09-20 online Odborný program semináře: * Občanské průkazy - biometrické údaje v občanském průkazu – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 201 ...
Bytové spoluvlastnictví – praktické zkušenosti 2022-09-23 Praha Cílem semináře je seznámit vás s jednou z nejsložitějších, avšak zároveň nejdůležitějších úprav občanského zákoníku. V právní úpravě vlastnictví bytů došlo ...
Bytové spoluvlastnictví – praktické zkušenosti 2022-09-23 online Cílem semináře je seznámit vás s jednou z nejsložitějších, avšak zároveň nejdůležitějších úprav občanského zákoníku. V právní úpravě vlastnictví bytů došlo ...
Průvodce řádným splněním závazku podle NOZ (a dalšími způsoby jeho zániku) 2022-10-05 Praha Odborný program semináře: * Splnění - jaký je rozdíl mezi splněním dluhu a splněním závazku? - co je to námitka nesplněné smlou ...
Průvodce řádným splněním závazku podle NOZ (a dalšími způsoby jeho zániku) - ON-LINE 2022-10-05 online Odborný program semináře: * Splnění - jaký je rozdíl mezi splněním dluhu a splněním závazku? - co je to námitka nesplněné smlou ...
Český pravopis: jistoty a novinky 2022-10-06 Praha Jednou z oblastí, kterým je při tvorbě textu třeba věnovat náležitou pozornost, je jejich pravopisná úroveň. Mnozí pisatelé si však v této věci nejsou zcel ...
Stavby na cizích pozemcích – jak se vyvarovat chyb a omylů 2022-10-07 Praha Seminář se zabývá aktuálním vnímáním staveb z pohledu občanského zákoníku a výjimkami v právní úpravě. Návrat superficiální zásady do občanského zákoníku ...
Stavby na cizích pozemcích – jak se vyvarovat chyb a omylů 2022-10-07 online Seminář se zabývá aktuálním vnímáním staveb z pohledu občanského zákoníku a výjimkami v právní úpravě. Návrat superficiální zásady do občanského zákoníku ...
Nájem bytu a domu a prostor za účelem podnikání v novém občanském zákoníku 2022-10-11 Praha Program semináře: Nájem bytu a domu * předmět nájmu, kogentnost úpravy, práva a povinnosti stran, nájemní smlouva * nájemné ...
Nájem bytu a domu a prostor za účelem podnikání v novém občanském zákoníku - ON-LINE 2022-10-11 online Program semináře: Nájem bytu a domu * předmět nájmu, kogentnost úpravy, práva a povinnosti stran, nájemní smlouva * nájemné ...
Vybrané (stále) problémové otázky závazkového práva podle (nového) občanského zákoníku 2022-10-12 Praha Z odborného programu semináře: * Přechodná ustanovení k (novému) občanskému zákoníku –podrobný rozbor různých situací v oblasti závazkového práva ...
Vybrané (stále) problémové otázky závazkového práva podle (nového) občanského zákoníku - ON-LINE 2022-10-12 online Z odborného programu semináře: * Přechodná ustanovení k (novému) občanskému zákoníku –podrobný rozbor různých situací v oblasti závazkového práva ...
Praktická aplikace obecných zásad občanského zákoníku, aneb jak číst a používat prvních 14 paragrafů 2022-10-19 Praha Odborný program semináře * V čem se projevuje nezávislost uplatňování soukromého práva na právu veřejném? * Ve kterých případech je třeba b ...
Předkupní právo k pozemkům a stavbám podle přechodných ustanovení občanského zákoníku a materiální publicita a nabývání od neoprávněného v aktuální rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR 2022-10-19 Praha Program semináře: * Předkupní právo k pozemkům a stavbám podle přechodných ustanovení občanského zákoníku - význam a podstata přechod ...
Praktická aplikace obecných zásad občanského zákoníku, aneb jak číst a používat prvních 14 paragrafů - ON-LINE 2022-10-19 online Odborný program semináře * V čem se projevuje nezávislost uplatňování soukromého práva na právu veřejném? * Ve kterých případech je třeba b ...
Předkupní právo k pozemkům a stavbám podle přechodných ustanovení občanského zákoníku a materiální publicita a nabývání od neoprávněného v aktuální rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR - ON-LINE 2022-10-19 online Program semináře: * Předkupní právo k pozemkům a stavbám podle přechodných ustanovení občanského zákoníku - význam a podstata přechod ...
Nabývání nemovitostí – praktické aspekty, specifika, výhody a nevýhody asset deal a share deal – právní a daňový pohled 2022-10-20 Praha Seminář vás provede transakčním procesem nabývání nemovitostí, a to jak jeho asset deal, tak share deal formou. Probereme rovněž rozdíly mezi těmito fo ...
Nabývání nemovitostí – praktické aspekty, specifika, výhody a nevýhody asset deal a share deal – právní a daňový pohled 2022-10-20 online Seminář vás provede transakčním procesem nabývání nemovitostí, a to jak jeho asset deal, tak share deal formou. Probereme rovněž rozdíly mezi těmito fo ...
Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe, úpravy aplikace C227 a zvažované legislativní změny 2022-10-20 Praha Odborný program semináře: * Občanské průkazy - biometrické údaje v občanském průkazu – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 201 ...
Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe, úpravy aplikace C227 a zvažované legislativní změny - ON-LINE 2022-10-20 online Odborný program semináře: * Občanské průkazy - biometrické údaje v občanském průkazu – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 201 ...
Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe, úpravy aplikace C227 a zvažované legislativní změny 2022-10-25 Olomouc Odborný program semináře: * Občanské průkazy - biometrické údaje v občanském průkazu – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 201 ...
Zákoník práce pro zaměstnavatele - Pracovněprávní legislativa v praxi (vč. souvztažnosti s občanským zákoníkem) 2022-10-26 Praha 1 Získejte komplexní přehled o vedení pracovněprávních agend Účastníkem pracovněprávních vztahů se stává téměř každý z nás, ať už jako zaměstnavatel, ...
Společné jmění manželů a podílové spoluvlastnictví - dvoudenní seminář 2022-11-02 Praha 1. den semináře: SPOLEČNÉ JMĚNÍ MANŽELŮ SE ZAMĚŘENÍM NA JEHO VYPOŘÁDÁNÍ Z POHLEDU AKTUÁLNÍ ROZHODOVACÍ PRAXE NEJVYŠŠÍHO SOUDU V LETECH 20 ...
Společné jmění manželů a podílové spoluvlastnictví - dvoudenní seminář - ON-LINE 2022-11-02 online 1. den semináře: SPOLEČNÉ JMĚNÍ MANŽELŮ SE ZAMĚŘENÍM NA JEHO VYPOŘÁDÁNÍ Z POHLEDU AKTUÁLNÍ ROZHODOVACÍ PRAXE NEJVYŠŠÍHO SOUDU V LETECH 20 ...
Podílové spoluvlastnictví v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR se zaměřením na likvidaci spoluvlastnického vztahu a správu společné věci 2022-11-03 Praha Odborný program semináře: * aktuální rozhodovací praxe Nejvyššího soudu v oblasti správy věci v podílovém spoluvlastnictví a základní principy s ...
Podílové spoluvlastnictví v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR se zaměřením na likvidaci spoluvlastnického vztahu a správu společné věci - ON-LINE 2022-11-03 online Odborný program semináře: * aktuální rozhodovací praxe Nejvyššího soudu v oblasti správy věci v podílovém spoluvlastnictví a základní principy s ...
Občanský zákoník – majetek, právní vztahy k věcem, katastr nemovitostí – aktuálně účinná úprava 2022-11-03 Brno Právo a právní věda, doktorský studijní program Správní právo a právo životního prostředí na katedře pozemk ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Bytové spoluvlastnictví, společenství vlastníků, transpozice směrnice EU o energetické účinnosti, novela zákona o službách 2022-11-15 Praha Program semináře: * Bytové spoluvlastnictví - Podstata bytového spoluvlastnictví - Prohlášení a jeho funkce, změny prohlášení a ...
Bytové spoluvlastnictví, společenství vlastníků, transpozice směrnice EU o energetické účinnosti, novela zákona o službách - ON-LINE 2022-11-15 online Program semináře: * Bytové spoluvlastnictví - Podstata bytového spoluvlastnictví - Prohlášení a jeho funkce, změny prohlášení a ...
Nemajetková újma podle nového občanského zákoníku 2022-11-21 Praha Program: * Pojem nemajetkové újmy * Forma a rozsah odčinění * Chráněné statky podle § 2956 o. z. * Zvláštní případy podle ...
Nemajetková újma podle nového občanského zákoníku - ON-LINE 2022-11-21 online Program: * Pojem nemajetkové újmy * Forma a rozsah odčinění * Chráněné statky podle § 2956 o. z. * Zvláštní případy podle ...
Ochranné známky po velké novele - řízení o zápisu ochranné známky před úřadem průmyslového vlastnictví 2022-11-22 Praha Odborný program semináře: * Absolutní důvody zápisné nezpůsobilosti označení (jaké označení nemůže být ochrannou známkou) * Připomínky třet ...
Ochranné známky po velké novele - řízení o zápisu ochranné známky před úřadem průmyslového vlastnictví - ON-LINE 2022-11-22 online Odborný program semináře: * Absolutní důvody zápisné nezpůsobilosti označení (jaké označení nemůže být ochrannou známkou) * Připomínky třet ...
Oceňování nemovitostí 2022-11-24 Praha Účast na semináři zvýší vaši orientaci v oblasti nemovitostního trhu – získáte přehled o veřejně dostupných zdrojích informací o nemovitém majetku, seznámí ...
Oceňování nemovitostí 2022-11-24 online Účast na semináři zvýší vaši orientaci v oblasti nemovitostního trhu – získáte přehled o veřejně dostupných zdrojích informací o nemovitém majetku, seznámí ...
Český pravopis: jistoty a novinky 2022-11-29 Praha Jednou z oblastí, kterým je při tvorbě textu třeba věnovat náležitou pozornost, je jejich pravopisná úroveň. Mnozí pisatelé si však v této věci nejsou zcel ...
Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek po novele zákona č. 163/2020 Sb. 2022-12-01 Praha Odborný program semináře: Bytové spoluvlastnictví * základní úprava - prohlášení - náležitosti - z ...
Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek po novele zákona č. 163/2020 Sb. - ON-LINE 2022-12-01 online Odborný program semináře: Bytové spoluvlastnictví * základní úprava - prohlášení - náležitosti - z ...
Občanský zákoník – majetek, právní vztahy k věcem, katastr nemovitostí – aktuálně účinná úprava 2022-12-01 Olomouc Právo a právní věda, doktorský studijní program Správní právo a právo životního prostředí na katedře pozemk ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Právní nástrahy v marketingu a reklamě a jak se jim vyhnout – nenechte se dostat do úzkých kvůli propagaci svojí (nebo cizí) značky 2022-12-05 Praha Na semináři se dozvíte, na jaké oblasti práva byste si měli dávat pozor a jak správně postupovat. Naučíte se, jak správně nastavit smlouvy a co vše je ...
Právní nástrahy v marketingu a reklamě a jak se jim vyhnout – nenechte se dostat do úzkých kvůli propagaci svojí (nebo cizí) značky 2022-12-05 online Na semináři se dozvíte, na jaké oblasti práva byste si měli dávat pozor a jak správně postupovat. Naučíte se, jak správně nastavit smlouvy a co vše je ...

Nalezeno celkem : 50 kurzů

Strana | 1 | 2 |


Zobrazeno celkem: 44 rekvalifikačních kurzů a/nebo školení, seminářů


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Kurzy a akce

kurzy rekvalifikace
2022-05-11 


[?]

Summit Academy RAZU sport kurzy - Pustevny

kurzy rekvalifikace
2022-02-09 


[?]

kurz freedivingu

kurz rekvalifikace
2022-02-04 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2022 | Kontakt | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info
Powered by Shopilo.cz