REKVALIFIKACNI-KURZY.info

OBCANSKE PRAVO rekvalifikační kurzy, školení a semináře obcanske pravo

 

OBCANSKE PRAVO


Nalezeno celkem : 62 kurzů

Strana | 1 | 2 |


Název kurzu Termín kurzu Místo konání
Podílové spoluvlastnictví v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR se zaměřením na likvidaci spoluvlastnického vztahu a správu společné věci - ON-LINE Červen 2024 Program semináře: * aktuální rozhodovací praxe Nejvyššího soudu v oblasti správy věci v podílovém spoluvlastnictví a ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Sousedská práva v občanském zákoníku a judikatuře Nejvyššího soudu ČR - ON-LINE Červen 2024 Program semináře: * Sousedská práva v novém občanském zákoníku: - přechodná ustanovení a intertemporalita ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Nemajetková újma podle občanského zákoníku - ON-LINE Červen 2024 Program: * Pojem nemajetkové újmy * Forma a rozsah odčinění * Chráněné statky podle § 2956 o. z. ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek po novele zákona č. 163/2020 Sb. - ON-LINE Červen 2024 Odborný program semináře: * Bytové spoluvlastnictví - základní úprava - prohlášení - ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Nájem bytu a domu a prostor za účelem podnikání v novém občanském zákoníku - ON-LINE Červen 2024 Program semináře: * Nájem bytu a domu - předmět nájmu, kogentnost úpravy, práva a povinnosti stran ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Praktická aplikace obecných zásad občanského zákoníku, aneb jak číst a používat prvních 14 paragrafů - ON-LINE Červen 2024 Odborný program semináře * V čem se projevuje nezávislost uplatňování soukromého práva na právu veřejném? * Ve ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Náhrada škody a nemajetkové újmy v občanském zákoníku - ON-LINE Červen 2024 Odborný program semináře * co je to újma, co škoda a co nemajetková újma? * jaké předpoklady musejí být splněn ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Nový zákon o hromadném občanském řízení soudním - ON-LINE Červen 2024 Seminář se zaměří zejména na následující otázky či okruhy: * Stručné shrnutí dosavadního vývoje a další vyhlídky ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků přehledně a prakticky - ON-LINE Červen 2024 Program semináře * Dva typy jednotek v právním řádu a dvojí vlastnické poměry z nich vyplývající. Přechodná ustanovení ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Co vše (ještě) nevíte o listu vlastnictví aneb LV od A až do Z - ON-LINE Červen 2024 Co vše je obsahem semináře či webináře Kromě popisu všech částí LV (A až F), včetně těch nad a pod čarou také: ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Prakticky procházíme občanský zákoník a základní právní instituty u nemovitostí - NOVINKA - ON-LINE Červen 2024 Vlastním obsahem tohoto semináře je: exkurz do NOZ, a to praktickým pohled se specifickým zaměřením na nemovit ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Novela stavebního zákona – přehledně a prakticky 2024-07-15 online Tento seminář Vás seznámí s praktickými změnami nového stavebního zákona. Představíme si nový rychlejší a efektivnější proces povolování staveb. Zaměříme s ...
Třetí země – obchod a služby – daňově, účetně, celně v podmínkách roku 2024 2024-08-09 Praha Odhalení nových možností jak se dostat na zahraniční trhy s využitím rozdílných metod včetně účtování, uplatnění DPH případně problematiky cel. Problemat ...
Třetí země – obchod a služby – daňově, účetně, celně v podmínkách roku 2024 2024-08-09 online Odhalení nových možností jak se dostat na zahraniční trhy s využitím rozdílných metod včetně účtování, uplatnění DPH případně problematiky cel. Problemat ...
Nový zákon o hromadném občanském řízení soudním 2024-09-12 Praha Seminář se zaměří zejména na následující otázky či okruhy: * Stručné shrnutí dosavadního vývoje a další vyhlídky - důvody předložení zá ...
Nový zákon o hromadném občanském řízení soudním - ON-LINE 2024-09-12 online Seminář se zaměří zejména na následující otázky či okruhy: * Stručné shrnutí dosavadního vývoje a další vyhlídky - důvody předložení zá ...
Co vše (ještě) nevíte o listu vlastnictví aneb LV od A až do Z 2024-09-17 Praha Co vše je obsahem semináře či webináře Kromě popisu všech částí LV (A až F), včetně těch nad a pod čarou také: * ukázky jednotlivých ...
Co vše (ještě) nevíte o listu vlastnictví aneb LV od A až do Z - ON-LINE 2024-09-17 online Co vše je obsahem semináře či webináře Kromě popisu všech částí LV (A až F), včetně těch nad a pod čarou také: * ukázky jednotlivých ...
Sousedská práva v občanském zákoníku a judikatuře Nejvyššího soudu ČR 2024-09-18 Praha Program semináře: * Sousedská práva v novém občanském zákoníku: - přechodná ustanovení a intertemporalita v oblasti sousedských práv s ...
Náhrada škody a nemajetkové újmy v občanském zákoníku 2024-09-18 Praha Odborný program semináře * co je to újma, co škoda a co nemajetková újma? * jaké předpoklady musejí být splněny, aby byl někdo povinen nahr ...
Sousedská práva v občanském zákoníku a judikatuře Nejvyššího soudu ČR - ON-LINE 2024-09-18 online Program semináře: * Sousedská práva v novém občanském zákoníku: - přechodná ustanovení a intertemporalita v oblasti sousedských práv s ...
Náhrada škody a nemajetkové újmy v občanském zákoníku - ON-LINE 2024-09-18 online Odborný program semináře * co je to újma, co škoda a co nemajetková újma? * jaké předpoklady musejí být splněny, aby byl někdo povinen nahr ...
Ukončení podnikání OSVČ krok za krokem (dobrovolně, z důvodu smrti) 2024-09-24 Praha Účastník semináře si osvojí znalost postupů a daňové zátěže pro případ ukončení podnikání. Formou aplikačních příkladů bude postupně proveden celým pro ...
Ukončení podnikání OSVČ krok za krokem (dobrovolně, z důvodu smrti) 2024-09-24 online Účastník semináře si osvojí znalost postupů a daňové zátěže pro případ ukončení podnikání. Formou aplikačních příkladů bude postupně proveden celým pro ...
Vybrané otázky podílového spoluvlastnictví v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu České republiky se zaměřením na likvidaci spoluvlastnického vztahu a správu společné věci 2024-09-24 Praha Cíl semináře Seminář bude zaměřen na vybrané otázky spojené se správou společné věci a s likvidací podílového spoluvlastnictví z hlediska současné rozhod ...
Vybrané otázky podílového spoluvlastnictví v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu České republiky se zaměřením na likvidaci spoluvlastnického vztahu a správu společné věci 2024-09-24 online Cíl semináře Seminář bude zaměřen na vybrané otázky spojené se správou společné věci a s likvidací podílového spoluvlastnictví z hlediska současné rozhod ...
Občanské průkazy a cestovní doklady - zásadní změny se zavedením biometrických údajů do občanského průkazu, novinky na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe, úpravy aplikace C227, připravované legisla 2024-09-24 Praha Odborný program semináře: * Občanské průkazy - biometrické údaje v občanském průkazu – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 201 ...
Občanské průkazy a cestovní doklady - zásadní změny se zavedením biometrických údajů do občanského průkazu, novinky na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe, úpravy aplikace C227, připravované legisla 2024-09-24 online Odborný program semináře: * Občanské průkazy - biometrické údaje v občanském průkazu – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 201 ...
Zákoník práce pro zaměstnavatele - Pracovněprávní legislativa v praxi (vč. souvztažnosti s občanským zákoníkem) 2024-09-26 Praha 1 ...
Nájem bytu a domu a prostor za účelem podnikání v novém občanském zákoníku 2024-10-01 Praha Program semináře: * Nájem bytu a domu - předmět nájmu, kogentnost úpravy, práva a povinnosti stran - nájemní smlouva – ná ...
Nájem bytu a domu a prostor za účelem podnikání v novém občanském zákoníku - ON-LINE 2024-10-01 online Program semináře: * Nájem bytu a domu - předmět nájmu, kogentnost úpravy, práva a povinnosti stran - nájemní smlouva – ná ...
Praktická aplikace obecných zásad občanského zákoníku, aneb jak číst a používat prvních 14 paragrafů 2024-10-02 Praha Odborný program semináře * V čem se projevuje nezávislost uplatňování soukromého práva na právu veřejném? * Ve kterých případech je třeba b ...
Praktická aplikace obecných zásad občanského zákoníku, aneb jak číst a používat prvních 14 paragrafů - ON-LINE 2024-10-02 online Odborný program semináře * V čem se projevuje nezávislost uplatňování soukromého práva na právu veřejném? * Ve kterých případech je třeba b ...
Prakticky procházíme občanský zákoník a základní právní instituty u nemovitostí - NOVINKA 2024-10-09 Praha Vlastním obsahem tohoto semináře je: exkurz do NOZ, a to praktickým pohled se specifickým zaměřením na nemovitosti. A co to ...
Prakticky procházíme občanský zákoník a základní právní instituty u nemovitostí - NOVINKA - ON-LINE 2024-10-09 online Vlastním obsahem tohoto semináře je: exkurz do NOZ, a to praktickým pohled se specifickým zaměřením na nemovitosti. A co to ...
Podílové spoluvlastnictví v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR se zaměřením na likvidaci spoluvlastnického vztahu a správu společné věci 2024-10-16 Praha Program semináře: * aktuální rozhodovací praxe Nejvyššího soudu v oblasti správy věci v podílovém spoluvlastnictví a základní principy správy (řád ...
Podílové spoluvlastnictví v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR se zaměřením na likvidaci spoluvlastnického vztahu a správu společné věci - ON-LINE 2024-10-16 online Program semináře: * aktuální rozhodovací praxe Nejvyššího soudu v oblasti správy věci v podílovém spoluvlastnictví a základní principy správy (řád ...
Občanské průkazy a cestovní doklady - zásadní změny se zavedením biometrických údajů do občanského průkazu, novinky na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe, úpravy aplikace C227, připravované legisla 2024-10-17 Olomouc Odborný program semináře: * Občanské průkazy - biometrické údaje v občanském průkazu – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 201 ...
Občanské průkazy a cestovní doklady - zásadní změny se zavedením biometrických údajů do občanského průkazu, novinky na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe, úpravy aplikace C227, připravované legisla 2024-11-07 Praha Odborný program semináře: * Občanské průkazy - biometrické údaje v občanském průkazu – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 201 ...
Občanské průkazy a cestovní doklady - zásadní změny se zavedením biometrických údajů do občanského průkazu, novinky na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe, úpravy aplikace C227, připravované legisla 2024-11-07 online Odborný program semináře: * Občanské průkazy - biometrické údaje v občanském průkazu – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 201 ...
Pozemky, domy, byty, společenství vlastníků a katastr nemovitostí – smluvní dokumentace včetně nájemních vztahů 2024-11-11 Praha Seminář přinese přehled aktuálních informací a praktických zkušeností z aplikace občanského zákoníku při nakládání s nemovitostmi při zohlednění aktuálních ...
Pozemky, domy, byty, společenství vlastníků a katastr nemovitostí – smluvní dokumentace včetně nájemních vztahů 2024-11-11 online Seminář přinese přehled aktuálních informací a praktických zkušeností z aplikace občanského zákoníku při nakládání s nemovitostmi při zohlednění aktuálních ...
Účetnictví SVJ pro začínající 2024-11-18 Praha Exkluzivně pro 1. VOX a.s. Žádné učení čísel účtů nazpaměť, jak tomu bývá ve škole. Cílem je pochopení jednotlivých procesů a specifik fungování S ...
Účetnictví SVJ pro začínající 2024-11-18 online Exkluzivně pro 1. VOX a.s. Žádné učení čísel účtů nazpaměť, jak tomu bývá ve škole. Cílem je pochopení jednotlivých procesů a specifik fungování S ...

Nalezeno celkem : 62 kurzů

Strana | 1 | 2 |


Zobrazeno celkem: 44 rekvalifikačních kurzů a/nebo školení, seminářů


 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2024 | Kontakt | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info