REKVALIFIKACNI-KURZY.info

FINANCE BANKOVNICTVI rekvalifikační kurzy, školení a semináře finance bankovnictvi

 

FINANCE BANKOVNICTVI


Nalezeno celkem : 289 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |


Název kurzu Termín kurzu Místo konání
ESG, udržitelnost a nefinanční reporting - Buďte v obraze v oblasti EU Taxonomie, Materiality Assessment a CSRD 2023-12-08 Praha 1 ...
Převodní ceny a daňová kontrola prakticky 2023-12-08 Praha Seminář bude prezentovat témata, která vás seznámí se zákonitostmi převodních cen, a to včetně vlivu aktuální novely zákona o daních z příjmů a řešení prak ...
Převodní ceny a daňová kontrola prakticky 2023-12-08 online Seminář bude prezentovat témata, která vás seznámí se zákonitostmi převodních cen, a to včetně vlivu aktuální novely zákona o daních z příjmů a řešení prak ...
Základy finanční gramotnosti 2023-12-08 Praha 5 Základní délka kurzu je jeden den. Kurz může být na požádání přizpůsoben do 1 – 3 dnů v závislosti na množství praktických cvičení a rozsahu probírané látk ...
Směrnice a zákon o finanční kontrole, praktická aplikace ve veřejné správě v r. 2024 2023-12-11 Praha Akreditace: MV - AK - PV-698 - 2022; Směrnice a zákon o finanční kontrole - aktuálně (webinář) ...
Směrnice a zákon o finanční kontrole, praktická aplikace ve veřejné správě v r. 2024 2023-12-11 online Akreditace: MV - AK - PV-698 - 2022; Směrnice a zákon o finanční kontrole - aktuálně (webinář) ...
Doprava v mezinárodním obchodu 2023-12-11 online Doprava v mezinárodní (ale i vnitrostátní) směně zboží je složitý komplex nejrůznějších technologií, smluvních partnerů a vztahů, které jsou řízeny jak mez ...
ESG workshop 2023-12-12 online ...
ESG workshop 2023-12-12 Praha ...
Finanční analýza a finanční řízení pro majitele firem, management a odpovědné pracovníky (praktické příklady, vlastní „case study“) 2023-12-13 Praha Na prakticky orientovaném semináři získáte přehled v problematice podnikových financí a finančního řízení, zorientujete se ve finančních výkazech a finančn ...
Finanční analýza a finanční řízení pro majitele firem, management a odpovědné pracovníky (praktické příklady, vlastní „case study“) 2023-12-13 online Na prakticky orientovaném semináři získáte přehled v problematice podnikových financí a finančního řízení, zorientujete se ve finančních výkazech a finančn ...
Inventarizace majetku a závazků včetně přípravných prací pro uzavření účetnictví za rok 2023 2023-12-13 Praha Na semináři se seznámíte s řádnými povinnostmi při inventarizaci a s vypořádáním inventarizačních rozdílů a s jejich náhradami. * • pra ...
Místní poplatky po velké novele od 1.1.2024 2023-12-14 Praha Akreditace: MV - AK - PV-816 - 2022; Místní poplatky (webinář) Cíl semináře Cílem semináře je seznámit úředníky obecních úřadů s procesní novelou zákona č ...
Místní poplatky po velké novele od 1.1.2024 2023-12-14 online Akreditace: MV - AK - PV-816 - 2022; Místní poplatky (webinář) Cíl semináře Cílem semináře je seznámit úředníky obecních úřadů s procesní novelou zákona č ...
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr – novelizace 2023/2024 – praktický výklad všech změn a jejich dopadů do praxe zaměstnavatelů 2023-12-14 online Osvojíte si novelizované postupy při vzniku dohody, plánování výkonu práce na směnu/směny nebo období. Naučíte se řešit základní problémy spojené s dodržov ...
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr – novelizace 2023/2024 – praktický výklad všech změn a jejich dopadů do praxe zaměstnavatelů 2023-12-14 Praha Osvojíte si novelizované postupy při vzniku dohody, plánování výkonu práce na směnu/směny nebo období. Naučíte se řešit základní problémy spojené s dodržov ...
Jak popsat výsledky kontroly nebo auditu 2023-12-14 Praha Na kurzu získáte konkrétní návod, jak zvýšit informační funkci kontrolních a auditních zjištění. * • jak dosáhnout přesnosti, stručnost ...
Jak popsat výsledky kontroly nebo auditu 2023-12-14 online Na kurzu získáte konkrétní návod, jak zvýšit informační funkci kontrolních a auditních zjištění. * • jak dosáhnout přesnosti, stručnost ...
Finance pro nefinanční manažery – komplexní přehled včetně příkladů 2023-12-19 Praha Potřebujete rychle proniknout do „nezáživného“ světa financí? Ne každý se dokáže zeptat na zdánlivě „jednoduché a samozřejmé“ záležitosti a leckdy schází j ...
Finance pro nefinanční manažery – komplexní přehled včetně příkladů 2023-12-19 online Potřebujete rychle proniknout do „nezáživného“ světa financí? Ne každý se dokáže zeptat na zdánlivě „jednoduché a samozřejmé“ záležitosti a leckdy schází j ...
Změny výpočtů v dohodách a další změny u mezd od 1.1.2024 a 1.7.2024 2023-12-20 Praha Obsah semináře     výpočet průměrného výdělku ? odpracovaná doba ? rozhodné období ? započítávání odměn za delší období ? odměny při životních a ...
Změny výpočtů v dohodách a další změny u mezd od 1.1.2024 a 1.7.2024 2023-12-20 online Obsah semináře     výpočet průměrného výdělku ? odpracovaná doba ? rozhodné období ? započítávání odměn za delší období ? odměny při životních a ...
Finanční analýza – krok po kroku až k souhrnným analýzám 2024-01-08 Praha Na semináři se seznámíte s metodami finanční analýzy a budete schopni se zapojit do finančního řízení podniku. Na firemní procesy se začnete dívat optikou ...
Finanční analýza – krok po kroku až k souhrnným analýzám 2024-01-08 online Na semináři se seznámíte s metodami finanční analýzy a budete schopni se zapojit do finančního řízení podniku. Na firemní procesy ze začnete dívat optikou ...
Pohledávky, prevence jejich vzniku a efektivní vymáhání aneb jak předcházet neúspěšnému vymáhání a zajistit si efektivně své nároky 2024-01-08 Praha Na semináři budou simulovány konkrétní postupy od prověření obchodního partnera přes uzavření smlouvy až po vymáhání pohledávky dle právní úpravy v občansk ...
Pohledávky, prevence jejich vzniku a efektivní vymáhání aneb jak předcházet neúspěšnému vymáhání a zajistit si efektivně své nároky 2024-01-08 online Na semináři budou simulovány konkrétní postupy od prověření obchodního partnera přes uzavření smlouvy až po vymáhání pohledávky dle právní úpravy v občansk ...
Velká novela zákona o dani z nemovitých věcí pro obce od 1.1.2024 2024-01-09 Praha Akreditace: MV - AK - PV-959 - 2022; Daň z nemovitých věcí z pohledu MF (webinář) Cíl semináře Cílem školení je poskytnout účastníkům komplexní náhled na ...
Velká novela zákona o dani z nemovitých věcí pro obce od 1.1.2024 2024-01-09 online Akreditace: MV - AK - PV-959 - 2022; Daň z nemovitých věcí z pohledu MF (webinář) Cíl semináře Cílem školení je poskytnout účastníkům komplexní náhled na ...
Konsolidační balíček a jeho dopady do procesů zaměstnavatele v roce 2024 2024-01-09 online Dozvíte se, jak ve firmě připravit a provést změny, které se vás budou týkat. * Lektorka se bude věnovat specificky aktuálním tématům: ...
Hazardní hry a jejich regulace – novela zákona od 1.1.2024 2024-01-10 Praha Akreditace: MV - AK - PV-552 - 2021; Dopady nového zákona o hazardních hrách na obce (webinář) Seminář je určen pro úředníky obecních a městských úřadů, ...
Hazardní hry a jejich regulace – novela zákona od 1.1.2024 2024-01-10 online Akreditace: MV - AK - PV-552 - 2021; Dopady nového zákona o hazardních hrách na obce (webinář) Seminář je určen pro úředníky obecních a městských úřadů, ...
Novelizace insolvenčního zákona 2024-01-11 online Akreditace: MV - AK - PV-507 - 2019; Insolvenční řízení Cíl semináře Cílem semináře je seznámit účastníky s aktuálním legislativním vývojem v odvětví ...
Novelizace insolvenčního zákona 2024-01-11 Praha Akreditace: MV - AK - PV-507 - 2019; Insolvenční řízení Cíl semináře Cílem semináře je seznámit účastníky s aktuálním legislativním vývojem v odvětví ...
FKSP a sociální fondy, včetně zásadních změn od 1.1.2024 2024-01-16 online Akreditace: MV - AK - PV-270 - 2016; FKSP a sociální fondy - aktuální stav a novinky Máte v organizaci fond kulturních a sociálních potřeb nebo si chcete ...
FKSP a sociální fondy, včetně zásadních změn od 1.1.2024 2024-01-16 Praha Akreditace: MV - AK - PV-270 - 2016; FKSP a sociální fondy - aktuální stav a novinky Máte v organizaci fond kulturních a sociálních potřeb nebo si chcete ...
Místní poplatky po velké novele od 1.1.2024 2024-01-18 Praha Akreditace: MV - AK - PV-816 - 2022; Místní poplatky (webinář) Cíl semináře Cílem semináře je seznámit úředníky obecních úřadů s procesní novelou zákona č ...
Místní poplatky po velké novele od 1.1.2024 2024-01-18 online Akreditace: MV - AK - PV-816 - 2022; Místní poplatky (webinář) Cíl semináře Cílem semináře je seznámit úředníky obecních úřadů s procesní novelou zákona č ...
Novelizace oceňovacích předpisů pro rok 2024 - ilustrativní znalecký posudek, cena obvyklá, tržní hodnota a cena zjištěná 2024-01-18 Praha Akreditace: MV - bude doplněno Cíl semináře Cílem semináře je seznámení posluchačů s problematikou oceňování majetku a služeb s novinkami roku 2023/20 ...
Novelizace oceňovacích předpisů pro rok 2024 - ilustrativní znalecký posudek, cena obvyklá, tržní hodnota a cena zjištěná 2024-01-18 online Akreditace: MV - bude doplněno Cíl semináře Cílem semináře je seznámení posluchačů s problematikou oceňování majetku a služeb s novinkami roku 2023/20 ...
Nastavení provozu pokladny a pokladních operací s vazbou na účetnictví dle právních předpisů pro 2024,korunová i valutová pokladna,ceniny (on-line) 2024-01-18 Praha Na semináři se seznámíte se správným zavedením systému práce s hotovostí účetní jednotky. Informace o povinnostech zaměstnavatele pro vytovření vhodných p ...
Nastavení provozu pokladny a pokladních operací s vazbou na účetnictví dle právních předpisů pro 2024,korunová i valutová pokladna,ceniny (on-line) 2024-01-18 online Na semináři se seznámíte se správným zavedením systému práce s hotovostí účetní jednotky. Informace o povinnostech zaměstnavatele pro vytovření vhodných p ...
Finanční minimum manažera 2024-01-18 Praha 5 Základní délka kurzu jsou dva dny. Kurz může být na požádání přizpůsoben do 1 – 3 dnů v závislosti na množství praktických cvičení a rozsahu probírané látk ...
Základy finanční gramotnosti 2024-01-18 Praha 5 Základní délka kurzu je jeden den. Kurz může být na požádání přizpůsoben do 1 – 3 dnů v závislosti na množství praktických cvičení a rozsahu probírané látk ...
Změny výpočtů v dohodách a další změny u mezd od 1.1.2024 a 1.7.2024 2024-01-19 Praha Obsah semináře     výpočet průměrného výdělku ? odpracovaná doba ? rozhodné období ? započítávání odměn za delší období ? odměny při životních a ...

Nalezeno celkem : 289 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |


Zobrazeno celkem: 44 rekvalifikačních kurzů a/nebo školení, seminářů


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace


 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2023 | Kontakt | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info