REKVALIFIKACNI-KURZY.info

FINANCE BANKOVNICTVI rekvalifikační kurzy, školení a semináře finance bankovnictvi

 

FINANCE BANKOVNICTVI[?]
Nalezeno celkem : 255 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |


Název kurzu Termín kurzu Místo konání
Řízení a oceňování investičních projektů 2022-11-29 Praha Popis U tohoto kurzu si formu školení můžete vybrat – prezenčně nebo online. Rozhodnutí o investici znamená uvolnění značné části kapitálu a je vždy sp ...
Řízení a oceňování investičních projektů 2022-11-29 online Popis U tohoto kurzu si formu školení můžete vybrat – prezenčně nebo online. Rozhodnutí o investici znamená uvolnění značné části kapitálu a je vždy sp ...
Určování ceny obvyklé - novela oceňovací vyhlášky pro rok 2022 2022-11-29 Praha Akreditace: MV - AK - PV-637 - 2016, Povinnosti obcí při nakládání s majetkem podle zákona o obcích Cíl semináře Cílem semináře je seznámení posluchačů s ...
Určování ceny obvyklé - novela oceňovací vyhlášky pro rok 2022 2022-11-29 online Akreditace: MV - AK - PV-637 - 2016, Povinnosti obcí při nakládání s majetkem podle zákona o obcích Cíl semináře Cílem semináře je seznámení posluchačů s ...
Velké změny v exekucích od 1.ledna 2022 2022-11-29 Brno Akreditace: MV - AK - PV-826 - 2022, Exekuce srážkami ze mzdy v praxi (webinář) Cíl semináře *           podat účastníkům přehled o změnách v oblasti výk ...
Velké změny v exekucích od 1.ledna 2022 2022-11-29 online Akreditace: MV - AK - PV-826 - 2022, Exekuce srážkami ze mzdy v praxi (webinář) Cíl semináře *           podat účastníkům přehled o změnách v oblasti výk ...
Ekonomické ukazatele – charakteristika a jejich vyhodnocení včetně příkladů z praxe 2022-11-30 online Na semináři se naučíte základním dovednostem jak posuzovat minulý, současný a budoucí stav hospodaření účetní jednotky. Pomocí základních ekonomických ukaz ...
PŘÍPRAVA NA ÚČETNÍ ZÁVĚRKU 2022 - a aktuality v účetnictví 2022/2023 2022-11-30 Praha Finanční účetnictví # Určeno pro účetní podnikatelských subjektů a další osoby, které se věnují problematice podvojného účetnictví podnikatelů nebo čtení ...
Místní daně – možnosti obcí ovlivnit výnos daně z nemovitých věcí a místních poplatků s detailem na právní a praktické aspekty místních poplatků ze psů a za užívání veřejného prostranství 2022-12-01 Praha Akreditace: MV - AK - PV-121 - 2017 Cíl semináře Cílem školení je prohloubit znalosti účastníků vzdělávání v oblasti místních daní (daně z nemovitých věcí ...
Místní daně – možnosti obcí ovlivnit výnos daně z nemovitých věcí a místních poplatků s detailem na právní a praktické aspekty místních poplatků ze psů a za užívání veřejného prostranství 2022-12-01 online Akreditace: MV - AK - PV-121 - 2017 Cíl semináře Cílem školení je prohloubit znalosti účastníků vzdělávání v oblasti místních daní (daně z nemovitých věcí ...
Úskalí malých rozpočtových pravidel z pohledu MF ČR 2022-12-01 Praha Akreditace: MV - Ministerstvo vnitra Cíl semináře Seznámit posluchače s aktuální problematikou malých rozpočtových pravidel se zaměřením na úskalí zákona ...
Úskalí malých rozpočtových pravidel z pohledu MF ČR 2022-12-01 online Akreditace: MV - Ministerstvo vnitra Cíl semináře Seznámit posluchače s aktuální problematikou malých rozpočtových pravidel se zaměřením na úskalí zákona ...
Tvorba a vyhodnocení rozpočtu příspěvkové organizace pro rok 2023 krok za krokem 2022-12-02 Praha Na semináři získáte praktický návod, jak sestavit rozpočetna další období a také potřebné znalosti k tomu, abyste rozpočet dokázali využít jako prostředek ...
Tvorba a vyhodnocení rozpočtu příspěvkové organizace pro rok 2023 krok za krokem 2022-12-02 online Na semináři získáte praktický návod, jak sestavit rozpočetna další období a také potřebné znalosti k tomu, abyste rozpočet dokázali využít jako prostředek ...
ČASOVÉ ROZLIŠENÍ, DOHADNÉ POLOŽKY, - REZERVY A OPRAVNÉ POLOŽKY z pohledu účetního a daňového 2022-12-02 Praha Finanční účetnictví # Časové rozlišení v návaznosti na vyhlášku č. 500/2002 Sb. pro účetní jednotky, které jsou podnikateli, a v návaznosti na Česk ...
Finanční due dilegence a navazující strukturování kupní ceny při akvizici společnosti 2022-12-05 Praha Na kurzu se dozvíte co due diligence obsahuje, k čemu slouží a jak zjištění promítnout resp. využít při jednání o kupní ceně. Dále se dozvíte, jaká jso ...
Finanční due dilegence a navazující strukturování kupní ceny při akvizici společnosti 2022-12-05 online Na kurzu se dozvíte co due diligence obsahuje, k čemu slouží a jak zjištění promítnout resp. využít při jednání o kupní ceně. Dále se dozvíte, jaká jso ...
Nejčastější chyby při nakládání s majetkem obce či kraje 2022-12-06 Praha Akreditace: MV - AK - PV-458 - 2021; Péče o majetek obce (webinář) Cíl semináře Cílem akreditovaného semináře je seznámit účastníky s problematikou naklád ...
Nejčastější chyby při nakládání s majetkem obce či kraje 2022-12-06 online Akreditace: MV - AK - PV-458 - 2021; Péče o majetek obce (webinář) Cíl semináře Cílem akreditovaného semináře je seznámit účastníky s problematikou naklád ...
Výkaz cash flow prakticky včetně nácviku sestavení výkazu 2022-12-06 Praha Cash flow vám na semináři vysvětlíme od A do Z, a to nejefektivněji, jak to jen jde. Účetní a poradce naučíme CF sestavit, a to vše srozumitelnou formo ...
Výkaz cash flow prakticky včetně nácviku sestavení výkazu 2022-12-06 online Cash flow vám na semináři vysvětlíme od A do Z, a to nejefektivněji, jak to jen jde. Účetní a poradce naučíme CF sestavit, a to vše srozumitelnou formo ...
Jak popsat výsledky kontroly nebo auditu – on-line seminář 2022-12-06 online Na kurzu získáte konkrétní návod, jak zvýšit informační funkci kontrolních a auditních zjištění. * • jak dosáhnout přesnosti, stručnost ...
Jak popsat výsledky kontroly nebo auditu 2022-12-06 Praha Na kurzu získáte konkrétní návod, jak zvýšit informační funkci kontrolních a auditních zjištění. * • jak dosáhnout přesnosti, stručnost ...
Aspekty výkonu technického dozoru stavebníka ve veřejné správě 2022-12-07 Praha Akreditace: MV - Ministerstvo vnitra Cíl semináře Seznámit pracovníky odpovědné za výkon TDS při realizaci staveb ve veřejném sektoru s komplexní problema ...
Aspekty výkonu technického dozoru stavebníka ve veřejné správě 2022-12-07 online Akreditace: MV - Ministerstvo vnitra Cíl semináře Seznámit pracovníky odpovědné za výkon TDS při realizaci staveb ve veřejném sektoru s komplexní problema ...
Právní minimum pro finanční manažery 2022-12-08 Praha Popis Výklad semináře je veden dle nové právní úpravy reprezentované zejména občanským zákoníkem (zákon č. 89 - 2012 Sb.) a zákonem o obchodních společnos ...
Daň z nemovitých věcí z pohledu MF 2022-12-08 online Akreditace: MV - Ministerstvo vnitra Cíl semináře Výklad problematiky bude zaměřen na úskalí problematiky ve vztahu k městům, obcím a krajům a bude dopln ...
Daň z nemovitých věcí pro obce, města a kraje 2022-12-08 Praha Akreditace: MV - Ministerstvo vnitra Cíl semináře Výklad problematiky bude zaměřen na úskalí problematiky ve vztahu k městům, obcím a krajům a bude dopln ...
Finanční minimum manažera 2022-12-08 Praha 5 Základní délka kurzu jsou dva dny. Kurz může být na požádání přizpůsoben do 1 – 3 dnů v závislosti na množství praktických cvičení a rozsahu probírané látk ...
Základy finanční gramotnosti 2022-12-09 Praha 5 Základní délka kurzu je jeden den. Kurz může být na požádání přizpůsoben do 1 – 3 dnů v závislosti na množství praktických cvičení a rozsahu probírané látk ...
Finanční ředitel a jeho role a odpovědnost 2022-12-09 online ...
Finanční ředitel a jeho role a odpovědnost 2022-12-09 , products : [{ name : Fina ...
Finance pro nefinanční manažery 2022-12-12 Praha Potřebujete rychle proniknout do „nezáživného“ světa financí? Ne každý se dokáže zeptat na zdánlivě „jednoduché a samozřejmé“ záležitosti a leckdy schá ...
Finance pro nefinanční manažery 2022-12-12 online Potřebujete rychle proniknout do „nezáživného“ světa financí? Ne každý se dokáže zeptat na zdánlivě „jednoduché a samozřejmé“ záležitosti a leckdy schá ...
ESG workshop 2022-12-13 online Popis U tohoto kurzu si formu školení můžete vybrat – prezenčně nebo online. Můžete očekávat reportáže o různých úkolech souvisejících s udržitelností ...
ESG workshop 2022-12-13 Praha Popis U tohoto kurzu si formu školení můžete vybrat – prezenčně nebo online. Můžete očekávat reportáže o různých úkolech souvisejících s udržitelností ...
Pohledávky, prevence jejich vzniku a efektivní vymáhání aneb jak předcházet neúspěšnému vymáhání a zajistit si efektivně své nároky 2022-12-13 Praha Na semináři budou simulovány konkrétní postupy od prověření obchodního partnera přes uzavření smlouvy až po vymáhání pohledávky dle právní úpravy v občansk ...
Pohledávky, prevence jejich vzniku a efektivní vymáhání aneb jak předcházet neúspěšnému vymáhání a zajistit si efektivně své nároky 2022-12-13 online Na semináři budou simulovány konkrétní postupy od prověření obchodního partnera přes uzavření smlouvy až po vymáhání pohledávky dle právní úpravy v občansk ...
Zdanění finančních investic (cenných papírů, derivátů, kryptoměn) u fyzických osob 2022-12-13 Praha ...
Zdanění finančních investic (cenných papírů, derivátů, kryptoměn) u fyzických osob - ON-LINE 2022-12-13 online ...
Projektové řízení pro začátečníky 2022-12-14 Praha Poznáte základní metody a nástroje řízení projektu. Získáte poznatky, které vám pomohou úspěšně zvládnout váš projekt: od zadání, naplánování, řízení a ...
Právo nejen pro ekonomy a účetní 2022-12-14 Praha Na semináři proberete základní právní předpisy a pravidla, které by měl znát každý ekonom a účetní. Lektorka vás srozumitelnou formou (včetně příkladů z pr ...
Právo nejen pro ekonomy a účetní 2022-12-14 online Na semináři proberete základní právní předpisy a pravidla, které by měl znát každý ekonom a účetní. Lektorka vás srozumitelnou formou (včetně příkladů z pr ...
ZAVEDENÍ PROCESU MONITOROVÁNÍ NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ Z INTERNÍCH AUDITŮ A KONTROL FONDŮ EU 2022-12-14 Praha 2 Pro začátečníky i pro pokročilé. Určeno pro Interní auditory, kontrolory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné správy, jakými jsou organiz ...

Nalezeno celkem : 255 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |


Zobrazeno celkem: 44 rekvalifikačních kurzů a/nebo školení, seminářů


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Kurzy a akce

kurzy rekvalifikace
2022-05-11 


[?]

Summit Academy RAZU sport kurzy - Pustevny

kurzy rekvalifikace
2022-02-09 


[?]

kurz freedivingu

kurz rekvalifikace
2022-02-04 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2022 | Kontakt | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info
Free eshop: Shopilo.org