REKVALIFIKACNI-KURZY.info

DALSI PRAVNI NORMY rekvalifikační kurzy, školení a semináře dalsi pravni normy

 

DALSI PRAVNI NORMY[?]
Nalezeno celkem : 977 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 20 | 23 |


Název kurzu Termín kurzu Místo konání
Daň z příjmů právnických osob - online kurz 2022-12-06 on-line Akreditace kurzu Kurz je výborný. Hodnotím na 100%. Elena Perevozchikova, elena.vladi(zavinac)seznam.cz - ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Základy pracovního práva – online kurz 2022-12-06 on-line Cíle kurzu: V tomto online kurzu se naučíte základy pracovního práva. Témata kurzu jsou: pracovní poměr, závislá práce, ukončení pracovního poměru, dohody, ...
Pracovní právo prakticky a aktuálně pro rok 2023 2022-12-06 Praha Absolvováním semináře budete seznámeni s aktualitami v oblasti pracovního práva, včetně změn právní úpravy, s výkladovými trendy, stanovisky a judikaturou ...
Pracovní právo prakticky a aktuálně pro rok 2023 2022-12-06 online Absolvováním semináře budete seznámeni s aktualitami v oblasti pracovního práva, včetně změn právní úpravy, s výkladovými trendy, stanovisky a judikaturou ...
Mezinárodní právo v praxi matričních úřadů 2022-12-06 Praha Akreditace: MV - AK - PV-349 - 2022, Mezinárodní právo v praxi matričních úřadů (webinář) Cíl semináře Detailně seznámit posluchače s problematikou meziná ...
Mezinárodní právo v praxi matričních úřadů 2022-12-06 online Akreditace: MV - AK - PV-349 - 2022, Mezinárodní právo v praxi matričních úřadů (webinář) Cíl semináře Detailně seznámit posluchače s problematikou meziná ...
Spotřební daně – po novele zákona s účinností od 1. 11. 2022 a od 13. 2. 2023 2022-12-06 Praha Na semináři se seznámíte obsáhlou novelou zákona o spotřebních daních zákonem č. 179/2022 Sb., která implementuje ve dvou etapách směrnici EU, která je ved ...
Spotřební daně – po novele zákona s účinností od 1. 11. 2022 a od 13. 2. 2023 2022-12-06 online Na semináři se seznámíte obsáhlou novelou zákona o spotřebních daních zákonem č. 179/2022 Sb., která implementuje ve dvou etapách směrnici EU, která je ved ...
Nová právní úprava ochrany oznamovatelů protiprávního jednání, tzv. whistleblowingu 2022-12-06 Praha Obsah: * Představení oblastí, ve kterých budou oznamovatelé protiprávního jednání chráněni proti odvetným opatřením (jak uvedeno výše, okruh dle ...
Zákon o majetku státu 2022-12-06 Praha Odborný program semináře: * Charakteristika hospodaření s majetkem státu - struktura právní úpravy - organizační složky státu ...
Veřejné zakázky: píšeme zadávací podmínky 2022-12-06 Praha Program: * zadávací podmínky: jejich smysl, obsah a forma, * zadávací podmínky na dodávky, služby a stavební práce jakým způsobem je kon ...
Nový stavební zákon z pohledu advokáta, stavebníka a souseda - včetně aktuálních informací a očekávaném vývoji (dopady aktuální odkládací a věcné novely) 2022-12-06 Praha Program semináře: * Důvody a cíle rekodifikace stavebního práva * Princip jeden úřad – jedno řízení – jedno razítko * Institu ...
Nový stavební zákon z pohledu advokáta, stavebníka a souseda - včetně aktuálních informací a očekávaném vývoji (dopady aktuální odkládací a věcné novely) - ON-LINE 2022-12-06 online Program semináře: * Důvody a cíle rekodifikace stavebního práva * Princip jeden úřad – jedno řízení – jedno razítko * Institu ...
Nová právní úprava ochrany oznamovatelů protiprávního jednání, tzv. whistleblowingu - ON-LINE 2022-12-06 online Obsah: * Představení oblastí, ve kterých budou oznamovatelé protiprávního jednání chráněni proti odvetným opatřením (jak uvedeno výše, okruh dle ...
Veřejné zakázky: píšeme zadávací podmínky - ON-LINE 2022-12-06 online Program: * zadávací podmínky: jejich smysl, obsah a forma, * zadávací podmínky na dodávky, služby a stavební práce jakým způsobem je kon ...
Zákon o majetku státu - ON-LINE 2022-12-06 online Odborný program semináře: * Charakteristika hospodaření s majetkem státu - struktura právní úpravy - organizační složky státu ...
Účetní závěrka + daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2022 2022-12-06 Prostějov Obsah semináře Přehled novel – daň z příjmů Účetnictví podnikatelů – kategorie účetní jednotky Zdaňovací období Úprava výsledku hospodaření na zá ...
Práce přesčas, noční práce, pohotovost 2022-12-07 online Akreditace: MV - AK - PV-481 - 2021; Pracovní právo (webinář) Cíl semináře Seznámit posluchače s problematikou právní úpravy pracovní doby a doby odpočink ...
Veřejnosprávní kontrola u podřízené organizace 2022-12-07 Praha Akreditace: MV - AK - PV-837 - 2022, Kontrola u příjemce dotace a na co si dát v praxi pozor (webinář) Cíl semináře Cílem semináře je přiblížit výkon veře ...
Veřejnosprávní kontrola u podřízené organizace 2022-12-07 online Akreditace: MV - AK - PV-837 - 2022, Kontrola u příjemce dotace a na co si dát v praxi pozor (webinář) Cíl semináře Cílem semináře je přiblížit výkon veře ...
Velká novela - Datové schránky jako zdroj nesprávného úředního postupu 2022-12-07 Praha Akreditace: MV - AK - PV-47 - 2022, Datové schránky jako zdroj nesprávného úředního postupu (webinář) Cíl semináře Konsolidace znalostí a dovedností týkaj ...
Velká novela - Datové schránky jako zdroj nesprávného úředního postupu 2022-12-07 online Akreditace: MV - AK - PV-47 - 2022, Datové schránky jako zdroj nesprávného úředního postupu (webinář) Cíl semináře Konsolidace znalostí a dovedností týkaj ...
Excel základní 2022-12-07 Praha Školení je určené začátečníkům, kteří s programem Excel zatím nepracovali nebo jej používali velmi málo. Posluchači se naučí v programu Excel vytvořit a zf ...
Praktický průvodce sousedským právem (od imisí po nezbytnou cestu) 2022-12-07 Praha Odborný program semináře * co zákon zakazuje vlastníkovi? * jak se mohu bránit proti hluku, stínění, zápachu nebo padání listí ze sousedo ...
Aktuální problémy exekučního řízení po rozsáhlých novelizacích exekučního práva včetně další připravované novely 2022-12-07 Praha Zařazena budou témata: * nové milostivé léto * zastavení exekuce pro bezvýslednost * zálohy v exekuci * započítávání na j ...
Praktický průvodce sousedským právem (od imisí po nezbytnou cestu) - ON-LINE 2022-12-07 online Odborný program semináře * co zákon zakazuje vlastníkovi? * jak se mohu bránit proti hluku, stínění, zápachu nebo padání listí ze sousedo ...
Aktuální problémy exekučního řízení po rozsáhlých novelizacích exekučního práva včetně další připravované novely - ON-LINE 2022-12-07 online Zařazena budou témata: * nové milostivé léto * zastavení exekuce pro bezvýslednost * zálohy v exekuci * započítávání na j ...
Daň z příjmů právnických osob - online kurz 2022-12-08 on-line Akreditace kurzu Kurz je výborný. Hodnotím na 100%. Elena Perevozchikova, elena.vladi(zavinac)seznam.cz - ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Základy pracovního práva – online kurz 2022-12-08 on-line Cíle kurzu: V tomto online kurzu se naučíte základy pracovního práva. Témata kurzu jsou: pracovní poměr, závislá práce, ukončení pracovního poměru, dohody, ...
Saltstack - pro automatizaci a správu systémů 2022-12-08 Praha 7 SaltStack (zkráceně Salt) je moderní open-source nástroj pro automatizaci a správu konfigurací systémů. Jeho vývoj začal v roce 2011 a v současnosti je to ...
Zákoník práce pro zaměstnavatele - Pracovněprávní legislativa v praxi (vč. souvztažnosti s občanským zákoníkem) 2022-12-08 Online Získejte komplexní přehled o vedení pracovněprávních agend Účastníkem pracovněprávních vztahů se stává téměř každý z nás, ať už jako zaměstnavatel, ...
Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 2022-12-08 online Akreditace: MV - AK - PV-242 - 2017 Cíl semináře Cílem semináře je seznámit úředníka s platnou úpravou přestupkového práva rozborem jeho jednotlivých čás ...
Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 2022-12-08 Praha Akreditace: MV - AK - PV-242 - 2017 Cíl semináře Cílem semináře je seznámit úředníka s platnou úpravou přestupkového práva rozborem jeho jednotlivých čás ...
Registr vozidel - novela zákona 56 2022-12-08 online Akreditace: MV - AK - PV-363 - 2022; Registr vozidel (webinář) Cíl semináře Vzdělávání v oblasti registru vozidel   ...
Správní řád od A do Z 2022-12-08 Praha Akreditace: MV - AK - PV-328 - 2021; Správní řád (webinář) Cíl semináře Cílem semináře je seznámit posluchače se správním řádem jako se stěžejním právním ...
Správní řád od A do Z 2022-12-08 online Akreditace: MV - AK - PV-328 - 2021; Správní řád (webinář) Cíl semináře Cílem semináře je seznámit posluchače se správním řádem jako se stěžejním právním ...
Registr vozidel - novela zákona 56 2022-12-08 Praha Akreditace: MV - AK - PV-363 - 2022; Registr vozidel (webinář) Cíl semináře Vzdělávání v oblasti registru vozidel   ...
Novela zákona o pomoci v hmotné nouzi -aktuality a praxe 2022 2022-12-08 Praha Akreditace: MPSV - A2021 - 1122-SP - PC - PP; Novela zákona o pomoci v hmotné nouzi MV - AK - PV-89 - 2022; Zákon o pomoci v hmotné nouzi (webinář) Cíl ...
Novela zákona o pomoci v hmotné nouzi -aktuality a praxe 2022 2022-12-08 online Akreditace: MPSV - A2021 - 1122-SP - PC - PP; Novela zákona o pomoci v hmotné nouzi MV - AK - PV-89 - 2022; Zákon o pomoci v hmotné nouzi (webinář) Cíl ...
Jak zpracovat a využívat spisový a skartační řád a plán 2022-12-08 Praha Cílem kurzu je seznámit vás s požadavky na tvorbu spisového řádu a strukturu spisového plánu podle aktuálně platné legislativy. Účastí získáte informace o ...
Jak zpracovat a využívat spisový a skartační řád a plán 2022-12-08 online Cílem kurzu je seznámit vás s požadavky na tvorbu spisového řádu a strukturu spisového plánu podle aktuálně platné legislativy. Účastí získáte informace o ...
Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT 2022-12-08 Praha Program semináře: * Specifika soutěže o veřejnou zakázku v oblasti HW a SW a ZZVZ * Soutěžíme HW: - Nediskriminační vymezení př ...
Nový stavební zákon - podrobné aktuální informace, dění kolem něj, očekávaný vývoj a dopady změn 2022-12-08 Praha Program: Výklad nového stavebního zákona v nejaktuálnějším znění, dění kolem něj, očekávaný vývoj a dopady změn, aktuální informace o navr ...
GDPR - zpracování osobních údajů pro každého - aktuální otázky, praktická doporučení 2022-12-08 Praha Program semináře: * Obecný úvod do problematiky, * postavení Úřadu pro ochranu osobních údajů a role Evropského sboru pro ochranu osobní ...

Nalezeno celkem : 977 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 20 | 23 |


Zobrazeno celkem: 44 rekvalifikačních kurzů a/nebo školení, seminářů


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Kurzy a akce

kurzy rekvalifikace
2022-05-11 


[?]

Summit Academy RAZU sport kurzy - Pustevny

kurzy rekvalifikace
2022-02-09 


[?]

kurz freedivingu

kurz rekvalifikace
2022-02-04 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2022 | Kontakt | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info
Free eshop: Shopilo.org