REKVALIFIKACNI-KURZY.info

VEREJNA SPRAVA rekvalifikační kurzy, školení a semináře Verejna sprava

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 

VEREJNA SPRAVA


Nalezeno celkem : 145 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 |


Název kurzu Termín kurzu Místo konání
Nový zákon o zadávání veřejných zakázek ve vztahu k judikatuře NSS z pohledu soudce NSS 2018-03-26 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-300 - 2015, název akreditace Veřejné zakázky - aktuality a praxe Akreditace: ...
Dopady obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) ve veřejné správě. Jak zajistit soulad organizace s GDPR? 2018-03-26 Praha Od 25. 5. 2018 bude přímo účinné obecné nařízení o ochraně osobních údajů (ON / GDPR), z větší části nahradí současný zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osob ...
Poskytování dotací vč. Změn u dotací ze státního rozpočtu od 1. 1. 2018 2018-03-26 Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory, kontrolory, pracovníky finančních a dalších útvarů v orgánech ve ...
Místní a účelové komunikace po novele zákona o pozemních komunikacích - 1. část - vznik a užívání veřejných cest 2018-03-27 Praha Z obsahu semináře: * Pojmy práva pozemních komunikací, příslušnost a pravomoci soudů a správních úřadů. * Vlastnictví pozemních kom ...
FINANČNÍ KONTROLA A INTERNÍ AUDIT VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ (záznam DVD) Březen 2018 online Neuvedeno * On-line kurz je zaměřen na výklad problematických oblastí a nejasností v činnosti kontroly, poskytuje příklady ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Audit ESI fondů v rámci veřejné podpory 2018-03-28 Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Všechny Cíl semináře Seminář bude zaměřen na praktic ...
Pokladna, cestovní náhrady, autoprovoz, opravy a udržování, hospodaření se zásobami – interní audit/kontrola v subjektech veřejné správy 2018-03-29 Praha 2 Pro všechny úrovně. Základní orientace v procesu jednotlivých provozních výdajů vybraných účetních jednotek. Určeno pro ...
Veřejné zakázky malého rozsahu 2018-03-29 Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory a další pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných fina ...
Veřejnosprávní kontrola zřizovatele u PO 2018-04-03 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-251 - 2016 - Veřejnosprávní kontrola zřizovatele u příspěvkových organizací Akre ...
Základy první pomoci, odborný kurz 2018-04-03 Ostrava Kurz první pomoci je určen pro širokou veřejnost. Je zaměřen nejen na získání teoretických znalostí, ale především na důkladné procvičování poskytování prv ...
Povinnosti řádného hospodáře, aneb standardy péče ve veřejné správě 2018-04-05 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-629 - 2017, název akreditace Standardy péče ve veřejné správě Akreditace: ...
Veřejné zakázky a dotace 2018-04-05 Praha Program semináře: * Nevyplacení (krácení) a odnětí dotace – právní rámec * Kontroly veřejných zakázek hrazených z dotačního titulu – ...
Veřejné zakázky pro auditory a kontrolní pracovníky v kostce 2018-04-06 Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory ve veřejné správě, interní auditory u příjemců dotací, projektové ...
Kontrola a audit provozních výdajů 2018-04-09 Praha Cílem kurzu je předat praktické zkušenosti z výkonu kontroly a interního auditu hospodaření. * Platná právní úprava a postup zjišťování, zda jsou finan ...
VEŘEJNÉ VYSTUPOVÁNÍ V 21. STOLETÍ - OSOBNÍ BRANDING 2018-04-09 Praha 4 BUDUJETE SVOU OSOBNÍ ZNAČKU? Točíte videa na YOUTUBE nebo FACEBOOK? Děláte SELFPROMOTION? Budete-li se osobně prezentovat před komisí nebo budoucím z ...
Základy PR aneb jak a proč budovat vztahy s veřejností 2018-04-09 Praha Vztahy s veřejností nemohou nebýt. Pokud PR funguje správně, každý se může brzy zviditelnit a získat si podporu občanů i médií. Nástroje PR mohou pomoci pr ...
Veřejné zakázky na dodávky a související veřejné zakázky v praxi 2018-04-10 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-300 - 2015, název akreditace Veřejné zakázky - aktuality a praxe Akreditace: ...
Efektivní využití MS Office v práci asistentky 2018-04-11 Praha V rámci třídenního komplexního semináře získáte ucelený přehled o vytvoření kvalitní textové dokumentace v kombinaci s tabulkami, které zrychlí každodenní ...
Pohled interního auditora na veřejné zakázky dle nového zákona č. 134/2016 Sb. 2018-04-11 Praha 2 Pro účastníky, kteří znají proces zadávání vz. Určeno pro Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizac ...
Vizitka písemné komunikace – jak se prezentovat působivě, bez chyb a nedostatků 2018-04-12 Praha Kurz vám pomůže intenzivní formou procvičit nejproblematičtější místa stylistiky i gramatiky českého jazyka, zpřehlední nejčastější chyby v korespondenci i ...
ÚVOD DO PROBLEMATIKY ZÁKONA O POMOCI V HMOTNÉ NOUZI SE ZAMĚŘENÍM NA NOVELU VEŘEJNÉ SLUŽBY A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 2018-04-12 Zábřeh Na semináři získáte aktuální informace o systému pomoci v hmotné nouzi včetně novel (veřejná služba, opatře ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Rozpočtová pravidla územních rozpočtů v praxi 2018-04-12 Praha 2 Pro začátečníky/pro pokročilé. Určeno pro Zaměstnancům, kteří se při své práci řídí základním zákonem č. 250/2000 ...
Základy PR aneb jak a proč budovat vztahy s veřejností 2018-04-12 Brno Vztahy s veřejností nemohou nebýt. Pokud PR funguje správně, každý se může brzy zviditelnit a získat si podporu občanů i médií. Nástroje PR mohou pomoci pr ...
Nový zákon o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. pro dodavatele 2018-04-12 Praha NOVÝ ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK č. 134/2016 Sb. - PRO DODAVATELE Zařazeno v akreditovaném vzdělávacím systému celoživotního profesního vzdělávání ...
Ovládněte sketchnoting 2018-04-12 Praha Příjmení Email * ...
První pomoc od A – Z 2018-04-14 Brno Jednodenní kurz první pomoci pro širokou veřejnost. Účastník obdrží potvrzení o absolvování kurzu . Cena zahrnuje oběd. ...
Kurs péče o malé děti # pro chůvy, rodiče, veřejnost Duben 2018 Praha 6 Kurs je určen původně pro chůvy a osoby, které si přejí pečovat o děti a praco ... Akreditovaný kurz nebo seminář. [Termín kurzu bude upřesněn]
Mluvený projev Duben 2018 Praha Kurz mluveného projevu je určen všem, kteří potřebují prezentovat nebo zlepšit svůj vlastní projev a vystoupit na veřejnosti [ ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Kvalitní mluvený projev Duben 2018 Praha Kurz je určen všem, kteří potřebují svůj hlas pro svou profesi. REALIZUJEME: jako firemní trénink na ... [Termín kurzu bude upřesněn]
PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI Duben 2018 Zlín - Louky Naučte se prezentovat sebe i svou práci před lidmi. Díky tomuto kurzu si posílíte sebejistotu při veřejných projevech a zvlád ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Prognózy emisí z dopravy – využití modelu TREMOVE Duben 2018 Brno Model TREMOVE je doporučován Evropskou agenturou pro životní prostředí jako vhodný pro predikce emisí látek znečišťujících ovz ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Kurz Modeláž nehtů pro domácí využití Duben 2018 Třebíč Kurz je určen pro zájemce z řad široké veřejnosti. Modeláž nehtů – jen pro domácí použití nelze obdržet ŽL. V kurzu se účastn ... [Termín kurzu bude upřesněn]
kurz veřejného vystupování # pro začátečníky Duben 2018 Praha 10-Vršovice Kurz obnáší výuku dovedností a schopností sebeprezentace na veřejnosti, výuku asertivního chování, je zaměřen na snižování mír ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Budování image Duben 2018 Praha V současné době formou Akce na zakázku pro firmy. A. Bez osobnosti to nejde * Emoční inteligence * Charisma a jak mu ... [Termín kurzu bude upřesněn]
NASTAVENÍ A HODNOCENÍ PROGRAMU PRO ZABEZPEČENÍ A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY INTERNÍHO AUDITU VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ 2018-04-16 Praha 2 URČENO PRO Pro interní auditory, řídící a vedoucí pracovníků útvarů interního auditu, metodiky pro auditní ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Seminář pro starosty, radní, zastupitele – jak dobře řešit komunikační a konfliktní situace na radnici 2018-04-17 Praha Jako starostové, radní i zastupitelé si odnesete praktické návody, jak zvládnout komunikační situace – od menší náročnosti typu "starostu zvou na každou za ...
GDPR v praxi ve veřejné správě - jak zpracovávat osobní údaje ve veřejné správě dnes a jak od účinnosti nového nařízení 2018-04-17 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-760 - 2017, název akreditace GDPR - ochrana osobních údajů Akreditace: ...
Místní a účelové komunikace po novele zákona o pozemních komunikacích - 2. část - ochrana a údržba veřejných cest 2018-04-17 Praha Z obsahu semináře: * Veřejné cesty a stavební právo. (Povolování staveb komunikací speciálním stavebním úřadem, jejich stavební úpravy a úd ...
Zadávání veřejných zakázek: smlouvy na veřejné zakázky a změny závazků z těchto smluv, podmínky účasti dodavatelů v zadávacím řízení v nadlimitním a podlimitním režimu, horizontální a vertikální (in-house) spolupráce zadavatelů mimo zadávací řízení 2018-04-17 Praha Tento seminář, připravovaný ve formě kolokvia, bude rozdělen na dvě části. Druhá část se bude věnovat předem vybraným tématům, z nichž každé bude ote ...
Spisová služba 2018-04-17 Praha Spisová služba Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. s přidělenými čísly akreditace: AK/PV-86/2018 – průběžné vzděl ...
Řízení projektů v Microsoft Project pro začínající 2018-04-18 Praha V rámci praktického workshopu se seznámíte se specializovaným softwarem pro řízení projektů Microsoft Project. Nastavíme čas realizace projektu, zadáme úko ...
První pomoc na pracovišti 2018-04-18 Brno Školení první pomoci pro vaše zaměstnance a pro širokou veřejnost. Účastník obdrží potvrzení o absolvování kurzu . [Zabezpečení místa nehody, Život zachraň ...
Veřejné zakázky v každodenní praxi a za použití modelových situací a v roce 2018 2018-04-19 Praha Absolvováním semináře procvičíte na modelových příkladech a praktických ukázkách podstatné instituty zákona o zadávání veřejných zakázek a uvědomíte si tak ...
Veřejné zakázky ve zdravotnictví 2018-04-19 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-513 - 2016, název akreditace Zadávání veřejných zakázek podle nové právní úpravy ...

Nalezeno celkem : 145 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 |


Zobrazeno celkem: 44 rekvalifikačních kurzů a/nebo školení, seminářů


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Za co vděčíme lužním lesům

vysoká rekvalifikace Všechno v přírodě je v citlivé rovnováze a má svůj smysl. Platí to i pro lužní lesy i když by se kvůli podmáčenému prostředí mohly zdát nepotřebné a zbytečné. Opak je pravdou.Jak se pozná lužní les Je to les s charakteristickým podmáčením které vzniká
2017-03-03 


[?]

Kurzy Pardubice

kurzy rekvalifikace
2018-03-11 


[?]

Kurzy Brno

kurzy rekvalifikace
2017-12-09 


[?]

Payot Krása je hlavním cílem

vzdělání rekvalifikace Kosmetika Payot je po desetiletí dychtivě vyhledávána všemi lidmi kteří touží po dokonalé pokožce. Zakladatelka značky lékařka Nadia Payot jakožto vizionářka ve světě krásy o několik  generací předběhla svou dobu a již ve 20. letech minulého století
2017-03-02 


[?]

Skoleni-Kurzy.EU KURZ Obsluha CNC Obrabecich Stroju

kurz rekvalifikace
2018-03-21 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2018 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info