HandMade by HANNDE.com
Hledáte nějaké dárky? >> HANDE.cz
Nejsme e-shop, ale můžete se zde inspirovat

REKVALIFIKACNI-KURZY.info

UCETNICTVI MANAGEMENT rekvalifikační kurzy, školení a semináře Ucetnictvi management

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 

UCETNICTVI MANAGEMENT[?]
Nalezeno celkem : 1180 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 20 | 28 |


Název kurzu Termín kurzu Místo konání
Jak se zbavit neschopného zaměstnance a další v praxi problémová ustanovení zákoníku práce 2021-01-25 online Akreditace: MV - AK - PV-380 - 2019; Pracovní právo ...
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář CO JE A NENÍ DAŇOVÝM NÁKLADEM 2021-01-25 Praha 2 ...
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář ZMĚNY VE MZDOVÉM ÚČETNICTVÍ v roce 2021 2021-01-25 Praha 2 ...
Projektové řízení 2021-01-25 Praha Základní délka kurzu jsou dva dny. Kurz může být na požádání přizpůsoben do 1 - 3 dnů v závislosti na množství praktických cvičení a rozsahu probírané látk ...
Koučování 2021-01-25 Praha Základní délka kurzu jsou dva dny. Kurz může být na požádání přizpůsoben do 1 - 3 dnů v závislosti na množství praktických cvičení a rozsahu probírané látk ...
Vedení účetnictví a účetních podkladů v MS Excel 2021-01-25 Praha Základní délka kurzu je jeden den. Výuka probíhá na počítačové učebně vybavené datovým projektorem. Optimální počet posluchačů v kurzu je šest až osm. Každ ...
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář NOVINKY V ÚČETNICTVÍ A DANÍCH pro rok 2020/2021 2021-01-26 Praha 2 ...
Zahrady odolné suchu 2021-01-26 Praha Proč je vhodné v současnosti zakládat zahrady odolné suchu? Vlivem klimatických změn se v posledních letech na zahradách stále častěji potýkáme s nedostatk ...
Roční uzávěrka a závěrka podnikatelů 2020 - dopady legislativních změn s COVID 19 on-line webinář 2021-01-26 Pardubice Seminář je určen finančním manažerům, hlavním účetním, účetním, daňovým poradcům a auditorům. Všem přihlášeným účastníkům zašleme odkaz na online webinář ...
Účetně administrativní povinnosti ve společnosti 2021-01-26 Praha Základní délka kurzu je jeden den. Výuka probíhá na počítačové učebně vybavené datovým projektorem. Optimální počet posluchačů v kurzu je šest až osm. Každ ...
Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1. 1. 2021 aneb co musí znát mzdová účetní v novém roce - ON-LINE 2021-01-27 online Obsah semináře: * Změny v zákoníku práce od 30. 7. 2020 a od 1. 1. 2021 a vše o dovolené * Druhy dovolené, podmínky pro vzni ...
Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1. 1. 2021 aneb co musí znát mzdová účetní v novém roce 2021-01-27 (Seminář již proběhl, je zaplněn nebo je zrušen.) ...
Daňový profesionál® – kompletně (on-line) Leden 2021 online Semináře cyklu jsou zaměřeny na výklad a procvičování daňových zákonů a souvisejících předpisů v praxi. Velká péče je věnov ... [Termín kurzu bude upřesněn]
On-line seminář: Daně – výklad nejdůležitějších zákonů Leden 2021 online Absolvováním seminářů získáte aktuální ucelený pohled na nejdůležitější daňové a související zákony. * 1. seminář 8. 2 ... [Termín kurzu bude upřesněn]
On-line seminář: Malé daně – výklad zákonů Leden 2021 online Po absolvování seminářů se budete umět orientovat v dani z nemovitých věcí, dani z hazardních her, dani silniční, ve spotřební ... [Termín kurzu bude upřesněn]
On-line seminář: Pracovněprávní vztahy a nediskriminování – rovný přístup z pohledu zaměstnavatele – aneb jak odhalit a rozeznat mobbing a bossing na Leden 2021 online Lektor vás na on-line semináři seznámí s možnými způsoby řešení problematiky d ... Akreditovaný kurz nebo seminář. [Termín kurzu bude upřesněn]
On-line seminář: Účtování v rámci jednotlivých účtových tříd 0–7 Leden 2021 online Na on-line semináři vám lektorka formou výkladu a praktických příkladů podá průřezový přehled úpravy oceňování a účtování jedn ... [Termín kurzu bude upřesněn]
On-line seminář: Kontrola výdajů a hospodaření s majetkem Leden 2021 online Cílem kurzu je předat praktické zkušenosti z dlouholetého výkonu kontroly hosp ... Akreditovaný kurz nebo seminář. [Termín kurzu bude upřesněn]
On-line seminář: Zákoník práce 2021 – pro začínající aneb začínám/vracím se k personalistice Leden 2021 online Na on-line semináři se seznámíte se zákoníkem práce a dalšími souvisejícími pracovněprávními předpisy. Výklad je propojen s pr ... [Termín kurzu bude upřesněn]
On-line seminář: Příklady daňové (DzPO, DzFO, DPH) Leden 2021 online Během tří dnů si důkladně procvičíte příklady zaměřené na daně z příjmů a DPH. * 1. seminář 23. 2. 2021; 9:00–17:00 • D ... [Termín kurzu bude upřesněn]
On-line seminář: Konsolidovaná účetní závěrka podle IFRS Leden 2021 online Na on-line semináři se seznámíte s konsolidací podle IFRS. Na praktických příkladech si procvičíte a ujasníte výpočet goodwill ... [Termín kurzu bude upřesněn]
On-line seminář: Daňový řád, daňový systém ČR – pojmy a definice Leden 2021 online Po absolvování semináře se budete umět orientovat v aktuálním daňovém procesu a získáte přehled o připravovaných změnách a sez ... [Termín kurzu bude upřesněn]
On-line seminář: Výklad účetnictví a příklady účetní I. Leden 2021 online Na dvoudenním semináři si osvojíte nejdůležitější České účetní standardy (ČÚS), celkovou koncepci finančního účetnictví, vzáje ... [Termín kurzu bude upřesněn]
On-line seminář: Výklad účetnictví a příklady účetní II. Leden 2021 online Na semináři budete řešit praktické příklady z oblasti účetnictví. Procvičování praktických účetních příkladů, které předpokl ... [Termín kurzu bude upřesněn]
On-line seminář: Anti-fraud management – řízení rizika účetních chyb a podvodů Leden 2021 online V podmínkách české účetní legislativy je účetní jednotka regulována prostřednictvím zákona o účetnictví, vyhlášek provádějícíc ... [Termín kurzu bude upřesněn]
On-line seminář: DPH v roce 2021 – speciálka Leden 2021 online On-line seminář bude zaměřen především na aktuální problémy při uplatňování DPH podle aktuální právní úpravy platné k datu kon ... [Termín kurzu bude upřesněn]
On-line seminář: Zákoník práce z pohledu praxe v roce 2021 – pro pokročilé Leden 2021 online Na on-line semináři si obohatíte a prověříte svoje znalosti. Budete mít příležitost se aktivně zapojit do diskuze. Jednotlivé ... [Termín kurzu bude upřesněn]
On-line seminář: Zákoník práce v praxi – speciálka Leden 2021 online Absolvováním on-line semináře budete seznámeni s aktualitami v oblasti pracovního práva, včetně změn právní úpravy provedených ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Online seminář: Personální controlling: nástroj ke zvýšení efektivity personálního řízení Leden 2021 online Seznámíte s personálním controllingem jako nástrojem řízení lidských zdrojů, jehož cílem je zvýšit účinnost personálního manag ... [Termín kurzu bude upřesněn]
On-line seminář: Finanční analýza – teorie i praktické zkušenosti Leden 2021 online On-line seminář je uzpůsoben pro rychlou a základní orientaci ve finančním řízení podniku s důrazem na finanční analýzu. Na on ... [Termín kurzu bude upřesněn]
On-line seminář: Cash flow – teorie i praktické zkušenosti Leden 2021 online On-line seminář je uzpůsoben pro rychlou a základní orientaci ve finančním řízení podniku s důrazem na řízení cash flow. Na on ... [Termín kurzu bude upřesněn]
On-line seminář: Odštěpný závod (organizační složka podniku) v ČR a v zahraničí – právní, účetní a daňová problematika Leden 2021 online Zahraniční osoby mohou v ČR podnikat mj. prostřednictvím odštěpného závodu (v původní terminologii organizační složky podniku) ... [Termín kurzu bude upřesněn]
On-line seminář: Vzájemné souvislosti DPH, daní z příjmů a účetnictví aktuálně a pro rok 2021 Leden 2021 online Na on-line semináři se seznámíte s aktuálními změnami v daňových, účetních a souvisejících předpisech platných od roku 2021 a ... [Termín kurzu bude upřesněn]
On-line vysílání: Vybrané nálezy z kontrol finančního úřadu Leden 2021 online Na on-line přednášce budete upozorněni na nejčastější okruhy problémů, které daňový subjekt řeší v případě kontroly finančního ... [Termín kurzu bude upřesněn]
On-line seminář: Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků do zahraničí v praxi 1. pol. roku 2021 – prakticky Leden 2021 online On-line seminář přináší průřez celou problematikou týkající se zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků. V době pandemie COV ... [Termín kurzu bude upřesněn]
On-line seminář: DPH – aktuality pro rok 2021 a vazba daně na daňový řád Leden 2021 online Na praktických příkladech vám budou vysvětleny aktuální informace, vydané GFŘ k zákonu o DPH, na semináři budete upozorněni na ... [Termín kurzu bude upřesněn]
On-line seminář: Nehmotný a hmotný majetek – účetní a daňové aspekty pro rok 2021 Leden 2021 online Na on-line semináři se seznámíte se správnými postupy v účetnictví a daních u nehmotného a hmotného majetku. Pozornost bude vě ... [Termín kurzu bude upřesněn]
On-line seminář: Základy konsolidace podle českých předpisů Leden 2021 online On-line kurz je koncipován tak, aby po jeho aktivním absolvování byli účastníci schopeni identifikovat data (informace) potřeb ... [Termín kurzu bude upřesněn]
On-line seminář: Zaměstnávání cizinců v ČR nejen v ročním zúčtování a po novele a vysílání pracovníků do zahraničí – v případových studiích Leden 2021 online Cílem semináře je přehledně vysvětlit problematiku zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků do zahraničí, zejména do EU, z p ... [Termín kurzu bude upřesněn]
On-line vysílání: Aktuální změny v účetnictví a daních 2020/2021 Leden 2021 online On-line přednáškou získáte srozumitelnou formou přehled o změnách v účetnictví a daních platných pro období 2020/2021 a o aktu ... [Termín kurzu bude upřesněn]
On-line seminář: Praktické uplatňování zákona o DPH od 1. 1. 2021 Leden 2021 online Na on-line semináři získáte přehled o nejdůležitějších legislativních změnách platných pro rok 2021. * Seminář bude zaměře ... [Termín kurzu bude upřesněn]
On-line seminář: Nehmotný a hmotný majetek – účetní a daňové aspekty pro rok 2021 Leden 2021 online Na on-line semináři se seznámíte se správnými postupy v účetnictví a daních u nehmotného a hmotného majetku. Pozornost bude vě ... [Termín kurzu bude upřesněn]
On-line seminář: Co musí účetní vědět o DPH Leden 2021 online Na on-line semináři se seznámíte nejen s problematikou DPH z pohledu uplatňování zákona o DPH, ale i s vhodnými postupy při za ... [Termín kurzu bude upřesněn]
On-line seminář: Tvorba a vyhodnocení rozpočtu příspěvkové organizace pro rok 2021 krok za krokem Leden 2021 online Na on-line semináři získáte praktický návod, jak sestavit rozpočet na další období a také potřebné znalosti k tomu, abyste roz ... [Termín kurzu bude upřesněn]

Nalezeno celkem : 1180 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 20 | 28 |


Zobrazeno celkem: 44 rekvalifikačních kurzů a/nebo školení, seminářů


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Kurzy - Amma Dula Akademie

kurzy rekvalifikace
2020-12-13 


[?]

Kurzy | Anpro

kurzy rekvalifikace
2020-11-06 


[?]

Kurzy - Kurz instruktor fitness

kurzy rekvalifikace
2020-10-08 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2021 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info