HandMade by HANNDE.com
HANNDE.com - HandMade Produkty
Máte malou domácí dílnu? Vyrábíte? Tvoříte? - Zaregistrujte se ZDARMA

REKVALIFIKACNI-KURZY.info

OBCHODNI PRAVO MANAGEMENT rekvalifikační kurzy, školení a semináře Obchodni pravo management

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 

OBCHODNI PRAVO MANAGEMENT[?]
Nalezeno celkem : 442 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 |


Název kurzu Termín kurzu Místo konání
Velká novela zákona o obchodních korporacích - dvoudenní seminář - ON-LINE 2021-01-25 online ...
Velká novela zákona o obchodních korporacích - obchodní korporace obecně + společnost s ručením omezeným - ON-LINE 2021-01-25 online ...
Investování pro začátečníky 2021-01-25 Praha Kurz Investování pro začátečníky je určen pro všechny zájemce o oblast investování, kteří chtějí pochopit podstatu a základní rozdíly ve srovnání s klasick ...
Velká novela zákona o obchodních korporacích - dvoudenní seminář 2021-01-25 ...
Velká novela zákona o obchodních korporacích - obchodní korporace obecně + společnost s ručením omezeným 2021-01-25 ...
Velká novela zákona o obchodních korporacích - akciová společnost - ON-LINE 2021-01-26 online ...
Velká novela zákona o obchodních korporacích - akciová společnost 2021-01-26 ...
Žaloby v oblasti věcných práv a jejich hmotněprávní a procesní souvislosti (vybrané typy žalob) - ON-LINE 2021-01-27 online ...
Žaloby v oblasti věcných práv a jejich hmotněprávní a procesní souvislosti (vybrané typy žalob) 2021-01-27 ...
On-line seminář: Rekodifikace veřejného stavebního práva – nová koncepce v povolování staveb a další významné změny Leden 2021 online Cílem poslední velké novely stavebního zákona bylo zjednodušit přípravu staveb, nicméně přinesla pouze dílčí změny. Zásadního ... [Termín kurzu bude upřesněn]
On-line seminář: DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi Leden 2021 online Na semináři se seznámíte s aktuální podobou uplatňování DPH ve vztahu k EU a třetím zemím. * • aktuální legislativa DPH, ... [Termín kurzu bude upřesněn]
On-line seminář: Daňový balíček 2021 – srozumitelný přehled o změnách Leden 2021 online Na on-line semináři získáte srozumitelnou formou přehled o změnách v účetnictví a daních platných pro období 2020/2021 a o akt ... [Termín kurzu bude upřesněn]
On-line seminář: Právní nástrahy v marketingu a reklamně a jak se jim vyhnout – nenechte se dostat do úzkých kvůli propagaci svojí (nebo cizí) značky Leden 2021 online Na semináři se dozvíte, na jaké oblasti práva byste si měli dávat pozor a jak správně postupovat. Dozvíte se, jak správně nas ... [Termín kurzu bude upřesněn]
On-line seminář: Pozemky, domy, byty, společenství vlastníků a katastr nemovitostí – smluvní dokumentace vč. nájemních vztahů Leden 2021 online Seminář přinese přehled aktuálních informací a praktických zkušeností z aplikace občanského zákoníku při nakládání s nemovitos ... [Termín kurzu bude upřesněn]
On-line seminář: Jak se vyhnout nejčastějším chybám při uzavírání a realizaci smluv v obchodní praxi Leden 2021 online Seminář vás seznámí s nejčastějšími chybami a nedostatky při uzavírání a realizaci smluv (předání, reklamace vad, uplatnění sm ... [Termín kurzu bude upřesněn]
On-line seminář: Obchody s EU z pohledu DPH polopatě – nejen pro úplné začátečníky Leden 2021 online Problematiku DPH u obchodů s EU vysvětlí na on-line semináři lektorka srozumitelně a za pomoci bohatých grafických náčrtů situ ... [Termín kurzu bude upřesněn]
On-line seminář: Smluvní vztah mezi poskytovatelem a zdravotní pojišťovnou v praxi se zaměřením na úhradu v roce 2020 a 2021 Leden 2021 online Cílem on-line semináře je předat praktické zkušenosti z oblasti smluvních vztahů poskytovatelů zdravotních služeb a zdravotníc ... [Termín kurzu bude upřesněn]
On-line seminář: Společnost s ručením omezeným po 1. 1. 2021 Leden 2021 online Po absolvování semináře budete detailně znát změny, ke kterým došlo v právní úpravě společnosti s ručením omezeným. Upozorněno ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Online seminář: Mediační techniky pro personalisty – účinný postup při řešení potíží a sporů Leden 2021 online Zjistíte, co je a jak probíhá mediace, jak lze využít mediaci přímo pro konkrétní situace v personalistické praxi. Nacvičít ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Systémy bezpečnosti potravin pro pokročilé – IFS FOOD verze 7 (on-line seminář) Leden 2021 online Cílem on-line semináře je prohloubit vaše znalosti v oblasti standardu IFS. Budou probrány a vysvětleny změny mezi verzi 6.1 ... [Termín kurzu bude upřesněn]
On-line seminář: INTRASTAT – vykazování vnitrounijního obchodu se zbožím a jeho provázanost s uplatňováním DPH v roce 2021 Leden 2021 online On-line seminář je zaměřen na prezentaci pravidel vykazování statistiky pohybu zboží v rámci EU – INTRASTAT definovaných Vyhlá ... [Termín kurzu bude upřesněn]
On-line seminář: Prokazování a stanovování původu zboží v mezinárodním obchodě Leden 2021 online On-line seminář je účelově zaměřen na problematiku prokazování a stanovování původu zboží. Lektor bude prezentovat zákla ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Označování potravin pro začínající (on-line seminář) Leden 2021 online Cílem on-line kurzu je získání základních informací nutných pro úspěšnou přípravu označení potravin. Seznámíte se se zákla ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Aktuality pro výrobce potravin a obalů v roce 2021 (on-line seminář) Leden 2021 online Na on-lline semináři se dozvíte informace o platné evropské a české legislativě pro výrobce potravin a výrobce potravinářských ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Brexit z pohledu celní problematiky - Jak bez problémů zvládnout obchodování s Velkou Británií 2021-01-28 online ...
Nový zákon o odpadech zavádí mnoho změn i novinek – účinnost od 1. 1. 2021 (on-line seminář) Leden 2021 online Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, prošel za 18 let své existence mnoha podstatnými změnami a v návaznosti na to došlo k přípr ... [Termín kurzu bude upřesněn]
STYLISTIKA MODERNÍHO E-MAILU – OBCHODNÍ I OSOBNÍ KORESPONDENCE (záznam online) Leden 2021 online Neuvedeno * Příklady z praxe • první a poslední dojem • zásady správné stylistiky a výstavby textu obecně • slovní zásoba ... [Termín kurzu bude upřesněn]
DPH při obchodu mezi členskými státy EU a třetími zeměmi v roce 2016 (záznam on-line) Leden 2021 online Neuvedeno * • DPH při dodání a pořízení zboží mezi členskými státy, • DPH při dovozu a vývozu, • DPH u služeb mezi č ... [Termín kurzu bude upřesněn]
DPH při obchodu mezi členskými státy EU a třetími zeměmi v roce 2017 (záznam on-line) Leden 2021 online Neuvedeno * • definice obchodního majetku, dopravního prostředku (§ 4) definice vnitrounijního ochodu se zbožím a základní ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Finanční transakce mezi obchodními organizacemi, transferové ceny (záznam on-line) Leden 2021 online Neuvedeno * LEGISLATIVNÍ RÁMEC PŘEVODNÍCH CEN • Směrnice o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy (OE ... [Termín kurzu bude upřesněn]
DPH při obchodu mezi členskými státy EU se zaměřením na služby v roce 2017 (záznam on-line) Leden 2021 online Neuvedeno * • základní pojmy, základní pravidla poskytování služeb definovaná předpisy o DPH, • poskytování služeb do j ... [Termín kurzu bude upřesněn]
DPH při obchodu mezi členskými státy EU a třetími zeměmi v roce 2018 (záznam on-line) Leden 2021 online Neuvedeno * • Dodání zboží plátcem, do jiných členských států a třetích zemí, včetně konsignačních skladů a pořízení zboží ... [Termín kurzu bude upřesněn]
DPH při obchodu se zbožím mezi členskými státy EU a třetími zeměmi v roce 2020 (záznam on-line) Leden 2021 online Neuvedeno * Problematika DPH při provádění vnitrounijního obchodu se zbožím: • dodání zboží do jiné členské země EU ... [Termín kurzu bude upřesněn]
DPH při obchodu mezi členskými státy EU se zaměřením na služby 2020 (záznam on-line) Leden 2021 online Neuvedeno * • poskytování služeb do jiných členských zemí EU – definice místa zdanitelného plnění, daňové doklady • ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Novela zákona o obchodních korporacích 2021 (záznam on-line) Leden 2021 online Neuvedeno * • Změny v obecné části zákona (internetové stránky, vkladová povinnost, dělení zisku, vypořádací podíl) • N ... [Termín kurzu bude upřesněn]
ON-LINE KURZ: DPH při obchodu se zbožím mezi členskými státy EU a třetími zeměmi v roce 2021 Leden 2021 online V rámci online školení budou prezentovány změny v uplatňování DPH, které přinesla novela Směrnice 2006/112/ES, o společném sys ... [Termín kurzu bude upřesněn]
INTRASTAT – vykazování vnitrounijního obchodu se zbožím a jeho provázanost s uplatňováním DPH v roce 2020 (záznam on-line) Leden 2021 online Neuvedeno * Seminář je zaměřen na prezentaci pravidel vykazování statistiky pohybu zboží v rámci EU – INTRASTAT definovaný ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Třístranné a vícestranné obchody a složitější transakce z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů (záznam on-line) Leden 2021 online Neuvedeno * • dodání zboží do jiných členských států při třístranných a vícestranných obchodech, • dodání zboží do ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Zahraniční obchod se zbožím z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů v praktických příkladech (záznam on-line) Leden 2021 online Neuvedeno * Informace o změnách v DPH a celních předpisech dotýkajících se zahraničního obchodu se zbožím. ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Přeshraniční obchod se zbožím (záznam on-line) Leden 2021 online Neuvedeno * • Vymezení pojmu poskytnutí služby dle zákona o DPH, • základní pravidla pro stanovení místa plnění při pos ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Obchodní právo pro obchodníky 2021-01-29 Brno Kurz Vás seznámí s aktuální situací právního řádu. Cílem kurzu je naučit účastníky porozumět povinnostem plynoucím ze závazkových vztahů, pomoci jim lépe p ...
Obchodní zástupce 2021-02-01 Praha ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář TRÉNINK PRO POKROČILÉ OBCHODNÍKY - užitečné tipy pro praxi - 2denní 2021-02-03 Praha 2 ...
TRÉNINK PRO POKROČILÉ OBCHODNÍKY - užitečné tipy pro praxi - 2denní 2021-02-03 Praha ...

Nalezeno celkem : 442 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 |


Zobrazeno celkem: 44 rekvalifikačních kurzů a/nebo školení, seminářů


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Kurzy - Amma Dula Akademie

kurzy rekvalifikace
2020-12-13 


[?]

Kurzy | Anpro

kurzy rekvalifikace
2020-11-06 


[?]

Kurzy - Kurz instruktor fitness

kurzy rekvalifikace
2020-10-08 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2021 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info