HandMade by HANNDE.com
HANNDE.com - HandMade Produkty
Máte malou domácí dílnu? Vyrábíte? Tvoříte? - Zaregistrujte se ZDARMA

REKVALIFIKACNI-KURZY.info

OBCANSKE PRAVO OBCHODNI rekvalifikační kurzy, školení a semináře Obcanske pravo obchodni

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 

OBCANSKE PRAVO OBCHODNI


Nalezeno celkem : 106 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 |


Název kurzu Termín kurzu Místo konání
Bytové spoluvlastnictví – velká novela občanského zákoníku s účinností od 1. 7. 2020 2021-01-25 Praha Cílem semináře je seznámit vás s jednou z nejsložitějších, avšak zároveň nejdůležitějších úprav občanského zákoníku. Cílem zákonodárce bylo především odstr ...
On-line seminář: Smluvní vztah mezi poskytovatelem a zdravotní pojišťovnou v praxi se zaměřením na úhradu v roce 2020 a 2021 Leden 2021 online Cílem on-line semináře je předat praktické zkušenosti z oblasti smluvních vztahů poskytovatelů zdravotních služeb a zdravotníc ... [Termín kurzu bude upřesněn]
On-line seminář: Nový zákon o odpadech zavádí mnoho změn i novinek – účinnost od 1. 1. 2021 Leden 2021 online Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, prošel za 18 let své existence mnoha podstatnými změnami a v návaznosti na to došlo k přípr ... [Termín kurzu bude upřesněn]
REKODIFIKACE A SMLOUVY PODLE NOZ (záznam online) Leden 2021 online Neuvedeno * 1. Východiska nového občanského zákoníku, systematika, obecná charakteristika. 2. Relativní majetková práva ... [Termín kurzu bude upřesněn]
ZÁKONÍK PRÁCE V NÁVAZNOSTI NA NOZ 2014 (záznam online) Leden 2021 online Neuvedeno * 1. Aktuální srovnání pracovněprávních vztahů k novému občanskému zákoníku platnému k 1. lednu 2014: - zákla ... [Termín kurzu bude upřesněn]
SMLOUVY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A DANÍ – ZMĚNY V NÁVAZNOSTI NA NOZ (záznam online) Leden 2021 online Neuvedeno * Východiska nového občanského zákoníku • vztah občanského zákoníku a účetních a daňových předpisů • profesní od ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Daně a účetnictví SVJ – společenství vlastníků jednotek (záznam on-line) Leden 2021 online Neuvedeno * • společenství vlastníků jednotek v pozici účetní jednotky (předpisy vztahující se k účetnictví SVJ, kdy se st ... [Termín kurzu bude upřesněn]
On-line vysílání: Právní úprava kapitálového trhu (MIFID2/MIFIR) Leden 2021 online Cílem on-line přednášky je seznámit vás s hlavními instituty zákona o podnikání na kapitálovém trhu pokud jde o poskytování in ... [Termín kurzu bude upřesněn]
On-line vysílání: Kolektivní investování včetně letošních novel zákona investičních společnostech a investičních fondech Leden 2021 online Na on-line přednášce se seznámíte s aktuální právní úpravou investičních společností a fondů (ZISIF) v evropském kontextu. ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Občanský zákoník – majetek, právní vztahy k věcem, katastr nemovitostí – aktuálně účinná úprava 2021-02-02 TYPE html> Profesim.cz | Mg Právo a právní věda, doktorský studijní program Správní právo a právo životního prostředí na katedře pozemk ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Občanský zákoník – majetek, právní vztahy k věcem, katastr nemovitostí – aktuálně účinná úprava 2021-02-02 Brno Právo a právní věda, doktorský studijní program Správní právo a právo životního prostředí na katedře pozemk ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Systémy bezpečnosti potravin pro pokročilé – IFS FOOD verze 7 2021-02-03 Praha Cílem semináře je prohloubit vaše znalosti v oblasti standardu IFS. Budou probrány a vysvětleny změny mezi verzi 6.1 a 7. * • úvod do systému – změn; ...
Průvodce náhradou škody a nemajetkové újmy v občanském zákoníku 2021-02-03 Praha ...
Průvodce náhradou škody a nemajetkové újmy v občanském zákoníku - ON-LINE 2021-02-03 online ...
Občanské průkazy a cestovní doklady - změny a dopady nové právní úpravy 2021-02-04 Praha Akreditace: MV - AK - PV-366 - 2016; Občanské průkazy a cestovní doklady včetně připravovaných novel Cíl semináře Prohloubení a doplnění teoretických i pr ...
Občanské průkazy a cestovní doklady - změny a dopady nové právní úpravy 2021-02-04 online Akreditace: MV - AK - PV-366 - 2016; Občanské průkazy a cestovní doklady včetně připravovaných novel Cíl semináře Prohloubení a doplnění teoretických i pr ...
Označování potravin pro začínající 2021-02-05 Praha Cílem kurzu je získání základních informací nutných pro úspěšnou přípravu označení potravin. Seznámíte se se základní potravinářskou legislativou, její ...
Pohled dítěte na domácí násilí 2021-02-12 Praha Akreditace: MPSV - A2017 - 0655-SP - PC; Název akreditace: Pohled dítěte na domácí násilí MV - AK - PV-595 - 2019; Pohled dítěte na domácí násilí Cíl sem ...
Pohled dítěte na domácí násilí 2021-02-12 online Akreditace: MPSV - A2017 - 0655-SP - PC; Název akreditace: Pohled dítěte na domácí násilí MV - AK - PV-595 - 2019; Pohled dítěte na domácí násilí Cíl sem ...
Významná novela bytového spoluvlastnictví - první praktické zkušenosti + další informace o otázkách bytového spoluvlastnictví 2021-02-18 Praha ...
Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, navrhované změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe - ON-LINE 2021-02-18 online ...
Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, navrhované změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe 2021-02-18 Praha ...
Kolektivní investování včetně letošních novel zákona investičních společnostech a investičních fondech 2021-02-22 Praha Na semináři se seznámíte s aktuální právní úpravou investičních společností a fondů (ZISIF) v evropském kontextu. Obdržíte informace o nových evropských ...
Aktuality pro výrobce potravin a obalů v roce 2021 2021-02-22 Praha Na semináři se dozvíte informace o platné evropské a české legislativě pro výrobce potravin a výrobce potravinářských obalů a o novinkách, které jsou na úr ...
Ochrana osobních údajů a jejich zabezpečení – se zaměřením na IT problematiku 2021-02-23 Praha IT již dávno není jen o technickém nastavení a uživatelské podpoře. Aktuální bezpečnostní hrozby a legislativa přináší pro IT oddělení nové výzvy. V průběh ...
Zákoník práce pro zaměstnavatele - Pracovněprávní legislativa v praxi (vč. velké novely ZP a souvztažnosti s občanským zákoníkem) 2021-02-24 Brno ...
Bytové jednotky, podílové spoluvlastnictví a družstevní bydlení s přihlédnutím k novele občanského zákoníku od 1.7.2020 2021-03-03 Praha 10 Nechcete udělat chybu při zprostředkování prodeje družstevního bytu nebo podílu na nemovitosti? Seminář je určen všem realitním makléřům. ...
Dědické právo - výklad úpravy v novém občanském zákoníku i v zákoně o zvláštních řízeních soudních 2021-03-08 Praha ...
Společnost s ručením omezeným po 1. 1. 2021 2021-03-08 Praha Po absolvování semináře budete detailně znát změny, ke kterým došlo v právní úpravě společnosti s ručením omezeným. Upozorněno bude též na sporná místa a v ...
Podílové spoluvlastnictví se zaměřením na jeho vypořádání z pohledu aktuální rozhodovací praxe Nejvyššího soudu České republiky 2021-03-09 Praha Cíl semináře Seminář bude zaměřen na aktuální rozhodovací praxi Nejvyššího soudu České republiky zejména v oblasti přechodných ustanovení zrušení a vypořá ...
Podílové spoluvlastnictví se zaměřením na jeho vypořádání z pohledu aktuální rozhodovací praxe Nejvyššího soudu České republiky 2021-03-09 online Cíl semináře Seminář bude zaměřen na aktuální rozhodovací praxi Nejvyššího soudu České republiky zejména v oblasti přechodných ustanovení zrušení a vypořá ...
Opatření proti praní špinavých peněz, financování terorismu (AML/CFT) a uplatňování mezinárodních sankcí v ČR 2021-03-10 Praha Po absolvování semináře budete znát smysl a účel opatření proti praní peněz a financování terorismu a současně i mezinárodních sankcí v činnosti zejména „p ...
Průvodce řádným splněním závazku podle NOZ (a dalšími způsoby jeho zániku) 2021-03-10 Praha ...
Občanský zákoník – majetek, právní vztahy k věcem, katastr nemovitostí – aktuálně účinná úprava 2021-03-11 Olomouc Právo a právní věda, doktorský studijní program Správní právo a právo životního prostředí na katedře pozemk ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Systém bezpečnosti obalů – požadavky BRCGS Packaging materials 2021-03-15 Praha Na semináři se dozvíte konkrétní požadavky standardu BRCGS Packaging materials a o podmínkách pro úspěšnou certifikaci, resp. zlepšování již certifikované ...
Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek po novele 2021-03-16 Praha ...
Zákon o obcích a zákon o úřednících aktuálně – včetně řešení konkrétních problémů z praxe 2021-03-18 Praha Cílem semináře je prohloubit znalosti úředníků úřadů územně samosprávných celků České republiky z obsahu zá ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Poskytování dotací – co by měl vědět poskytovatel nebo příjemce 2021-03-23 Praha Na kurzu se seznámíte s právní úpravou, aktuálními změnami a praktickými problémy při poskytování dotací a ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Věcná břemena v občanském zákoníku a jejich praktické využití 2021-03-23 Praha Po absolvování semináře budete znát aktuální právní úpravu věcných břemen v občanském zákoníku. Výklad bude proveden se zřetelem na jednotlivé služebnosti, ...
Zásady osobní, provozní hygieny – správná praxe ve stravovacích provozech 2021-03-24 Praha Cílem semináře je shrnout podstatné znalosti v oblasti hygieny a připomenout či doplnit, co vše by měli pracovníci vědět a dodržovat, přičemž bude kladen d ...
Stavby na cizích pozemcích z hlediska občanskoprávní regulace a přechodná ustanovení k pozemkům a stavbám 2021-03-24 Praha ...
Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, navrhované změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe 2021-03-25 Praha ...
Označování potravin podle komoditních vyhlášek – koloniální zboží 2021-03-26 Praha Cílem tohoto kurzu je naučit vás jak značit vámi prodávané komodity. Školení se nezabývá označováním vína. * • relevantní legislativa k dané k ...
Odpady ve stravovacích provozech pro začínající a mírně pokročilé 2021-03-30 Praha Cílem je seznámit vás s problematikou odpadů ve stravovacích provozech a se základními povinnostmi původců odpadů. Budou vysvětleny základní pojmy. ...

Nalezeno celkem : 106 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 |


Zobrazeno celkem: 44 rekvalifikačních kurzů a/nebo školení, seminářů


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Kurzy - Amma Dula Akademie

kurzy rekvalifikace
2020-12-13 


[?]

Kurzy | Anpro

kurzy rekvalifikace
2020-11-06 


[?]

Kurzy - Kurz instruktor fitness

kurzy rekvalifikace
2020-10-08 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2021 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info