HandMade by HANNDE.com
HANNDE.com - HandMade Produkty
Máte malou domácí dílnu? Vyrábíte? Tvoříte? - Zaregistrujte se ZDARMA

REKVALIFIKACNI-KURZY.info

DPH DANE rekvalifikační kurzy, školení a semináře dph dane

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 

DPH DANE[?]
Nalezeno celkem : 617 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 15 |


Název kurzu Termín kurzu Místo konání
On-line vysílání: Moderní controlling a reporting Září 2020 online Úkolem manažerů je data sbírat a analyzovat a převést hodnoty na informace. A díky nim zvyšovat profitabilitu výrobků a služeb ... [Termín kurzu bude upřesněn]
On-line vysílání: Mezinárodní standardy IFRS 15 – Výnosy a IFRS – 16 Leasingy Září 2020 online Po absolvování on-line přednášky budete schopni aplikovat požadavky IFRS 15 a IFRS 16 v praxi, porozumíte vazbám mezi oběma st ... [Termín kurzu bude upřesněn]
On-line seminář: Účetnictví podle slovenských předpisů Září 2020 online On-line seminář je zaměřen na praktické příklady založení a vedení účetnictví na Slovensku v návaznosti na DPH a daň z příjmu ... [Termín kurzu bude upřesněn]
On-line seminář: Organizační složka podniku zahraniční osoby na Slovensku – založení, účetní a daňové dopady Září 2020 online Na on-line semináři získáte přehled jak založit, implementovat a provozovat organizační složky z pohledu financí a související ... [Termín kurzu bude upřesněn]
On-line vysílání: Postavení jednatele – právní, účetní a daňový pohled Září 2020 online Lektoři vám objasní postavení jednatele a jeho odpovědnost z právního hlediska i možnosti nastavení smlouvy o výkonu funkce. Z ... [Termín kurzu bude upřesněn]
On-line vysílání: Cash flow – teorie i praktické zkušenosti Září 2020 online On-line přednáška je uzpůsobena pro rychlou a základní orientaci ve finančním řízení podniku s důrazem na řízení cash flow. Zí ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Zákonné opatření o dani z nabytí nemovitých věcí 2018 (záznam on-line) Září 2020 online Neuvedeno * • osoba poplatníka, • předmět daně, • cena sjednaná, srovnávací daňová hodnota, nabývací hodnota, • z ... [Termín kurzu bude upřesněn]
DPH 2019 (záznam on-line) Září 2020 online Neuvedeno * • pouze z prvního návrhu novely k 20. 5. 2018 - ještě jsou možné další změny, • vymezení základních pojmů p ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Novinky v oblasti daní a účetnictví 2019 (záznam on-line) Září 2020 online Neuvedeno * • očekávané změny v daních z příjmů (úprava výsledku hospodaření v návaznosti na rozvahové oceňování finančníc ... [Termín kurzu bude upřesněn]
DPH pro neziskové organizace 2019 (záznam on-line) Září 2020 online Neuvedeno * • přehled legislativy a novinek, • ekonomická a neekonomická činnost, • osoba povinná k dani, osoba iden ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Daňově uznatelné náklady 2019 (záznam on-line) Září 2020 online Neuvedeno * • vymezení nákladu (výdaje) v daních a účetnictví, vazba na související výnosy, • základní podmínky pro vzn ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Daň z příjmů fyzických osob 2019 a daňové přiznání za rok 2018 (záznam on-line) Září 2020 online Neuvedeno * • legislativní rámec, pokyn D-22, novinky DPFO 2018, 2019, změny 2019, • osvobozené příjmy a jejich hlášení ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Daň z příjmů právnických osob 2019 a daňové přiznání za rok 2018 (záznam on-line) Září 2020 online Neuvedeno * • novela předpisů pro rok 2019, • platný tiskopis daňového přiznání na rok 2018, • úprava výsledku hospo ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Uplatňování DPH v praxi podrobně 2 (záznam on-line) Září 2020 online Neuvedeno * • datum uskutečnění zdanitelného plnění, • povinnost odvést daň ve vazbě na úpravu zdanění záloh a u jednoú ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Daňový řád pro účetní 2019 (záznam on-line) Září 2020 online Neuvedeno * • Základní pojmy a zásady daňového řádu • Novela daňového řádu – zneužití práva • Povinná elektronická ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Účetní a daňové doklady, fakturace (záznam on-line) Září 2020 online Neuvedeno * • informace GFŘ k fakturaci, • členění daňových dokladů a jejich náležitosti, • vyúčtování záloh, resp. ... [Termín kurzu bude upřesněn]
DPH a problematika nemovitých věcí (záznam on-line) Září 2020 online Neuvedeno * • předmět daně, územní působnost, základní pojmy, • obrat, plátce, identifikovaná osoba při přijetí služby ... [Termín kurzu bude upřesněn]
DPH při obchodu se zbožím mezi členskými státy EU a třetími zeměmi v roce 2020 (záznam on-line) Září 2020 online Neuvedeno * Problematika DPH při provádění vnitrounijního obchodu se zbožím: • dodání zboží do jiné členské země EU ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Odložená daň (záznam on-line) Září 2020 online Neuvedeno * • princip odložené daně • zdroje přechodných rozdílů pro odloženou daň • aplikace sazby daně • prověř ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Novinky v daních a účetnictví (záznam on-line) Září 2020 online Neuvedeno * • očekávané změny v daních z příjmů (promítnutí terminologie mezinárodních smluv, očekávané úpravy rezerv v po ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Daň z příjmů fyzických osob 2020 a daňové přiznání za rok 2019 (záznam on-line) Září 2020 online Neuvedeno * • legislativní rámec, pokyn D-22, novinky DPFO 2018, 2019, změny 2019 - EET, zákon o rezervách • osvobozené ... [Termín kurzu bude upřesněn]
DPH v roce 2020 (záznam on-line) Září 2020 online Neuvedeno * • Stanovení místa plnění při dodání zboží - problematické příklady. • Pořízení zboží z jiného členského ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Daňově uznatelné náklady 2020 (záznam on-line) Září 2020 online Neuvedeno * • vymezení nákladů/výdajů – předpisy, definice, členění nákladů, časové rozlišení nákladů a výnosů, správný ok ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Daň z příjmů právnických osob 2020 a daňové přiznání za rok 2019 (záznam on-line) Září 2020 online Neuvedeno * • Novela předpisů pro rok 2020 • Platný tiskopis daňového přiznání na rok 2019 • Úprava výsledku hospoda ... [Termín kurzu bude upřesněn]
DPH při obchodu mezi členskými státy EU se zaměřením na služby 2020 (záznam on-line) Září 2020 online Neuvedeno * • poskytování služeb do jiných členských zemí EU – definice místa zdanitelného plnění, daňové doklady • ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Nestátní neziskovky - účetnictví, daň z příjmů a DPH v příkladech (záznam on-line) Září 2020 online Neuvedeno * • Druhy neziskových organizací, zvláštní zákony, podnikání neziskovek, veřejná prospěšnost v občanském zákoník ... [Termín kurzu bude upřesněn]
DPH pro začátečníky 2020 (záznam on-line) Září 2020 online Neuvedeno * ? předmět daně z přidané hodnoty, princip výpočtu DPH, ? stanovení obratu, registrace plátce a identifikova ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Daňový řád pro účetní 2020 (záznam on-line) Září 2020 online Neuvedeno * ? Základní pojmy a zásady daňového řádu ? Novela daňového řádu pro rok 2020 ? Nová definice zneužití prá ... [Termín kurzu bude upřesněn]
ON-LINE KURZ: Uplatňování DPH v praxi - zvláštní režimy Září 2020 online Online školení bude pojednávat o uplatnění DPH u cestovních služeb (v reakci na změny dané daňovým balíčkem 2020), na DPH při ... [Termín kurzu bude upřesněn]
ON-LINE KURZ: DPH v roce 2021 Září 2020 online Bude upřesněno. * Program bude upřesněn. ... [Termín kurzu bude upřesněn]
ON-LINE KURZ: Novinky v daních a účetnictví 2021 Září 2020 online Cílem on-line školení je seznámit účastníky s již schválenými nebo připravovanými změnami v daňové a účetní oblasti pro rok 20 ... [Termín kurzu bude upřesněn]
ON-LINE KURZ: Daňově uznatelné náklady 2021 Září 2020 online Bude upřesněno. * Program bude upřesněn. ... [Termín kurzu bude upřesněn]
ON-LINE KURZ: Daň z příjmů právnických osob 2021 a daňové přiznání za rok 2020 Září 2020 online On-line školení je zaměřeno na vybrané problémy týkající se novelizovaných ustanovení zákona o daních z příjmů týkající se prá ... [Termín kurzu bude upřesněn]
ON-LINE KURZ: Daň z příjmů fyzických osob 2021 a daňové přiznání za rok 2020 Září 2020 online Bude upřesněno. * Program bude upřesněn. ... [Termín kurzu bude upřesněn]
ON-LINE KURZ: DPH při obchodu se zbožím mezi členskými státy EU a třetími zeměmi v roce 2021 Září 2020 online Bude upřesněno. * Program bude upřesněn. ... [Termín kurzu bude upřesněn]
DPH v roce 2015 (záznam on-line) Září 2020 online Neuvedeno * Předmět daně, možnost volby • uplatňování Občanského zákoníku v DPH • uplatňování zákona o korporacích v DPH • ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Novinky v daních a účetnictví 2014–2015 (záznam on-line) Září 2020 online Neuvedeno * První poznatky z praxe - rekodifikace soukromého práva, kterou od 1.1.2014 přinesl NOZ, a na kterou navazují d ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Daň z příjmů právnických osob 2015 a daňové přiznání právnických osob za rok 2014 (záznam on-line) Září 2020 online Neuvedeno * Novela předpisů pro rok 2015 • platný tiskopis daňového přiznání • úprava výsledku hospodaření na základ daně ... [Termín kurzu bude upřesněn]
DPH v tuzemsku 2014, 2015 (záznam on-line) Září 2020 online Neuvedeno * Legislativní rámec- základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH • změny ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Daň z příjmu fyzických osob 2015 a daňové přiznání za rok 2014 (záznam on-line) Září 2020 online Neuvedeno * Legislativní rámec • předmět daně • osvobození od daně • základ daně • členění jednotlivých druhů příjmů • pří ... [Termín kurzu bude upřesněn]
DPH nejčastější chyby a praktické příklady (záznam on-line) Září 2020 online Neuvedeno * Předmět daně, nejčastější omyly, plnění, která nejsou předmětem daně (např. manka a škody) • DUZP-dodání zboží ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Daňové a nedaňové výdaje v praxi 2015 (záznam on-line) Září 2020 online Neuvedeno * Výnosy, které nejsou předmětem zdanění nebo jsou osvobozeny • způsoby zdanění výnosů daní z příjmů (u fyzickýc ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Zákonné způsoby optimalizace daní z pohledu daňového poradce (záznam on-line) Září 2020 online Neuvedeno * • Legislativní rámec 2015/2016, • nejčastější náklady u společností, cena obvyklá, • zásoby jako náklad ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Novinky v oblasti daní a účetnictví od 1. 1. 2016 (záznam on-line) Září 2020 online Neuvedeno * • Očekávané změny v daních z příjmů (dopad zrušení II. pilíře důchodové reformy a možné rozšíření daňové podpo ... [Termín kurzu bude upřesněn]

Nalezeno celkem : 617 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 15 |


Zobrazeno celkem: 44 rekvalifikačních kurzů a/nebo školení, seminářů


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Institut pro studium literatury o. p. s.

studium rekvalifikace
2019-04-02 


[?]

Kurzy

kurzy rekvalifikace Kurzy
2020-08-22 


[?]

Kurzy

kurzy rekvalifikace
2020-06-07 


[?]

Kurzy

kurzy rekvalifikace
2020-04-30 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2020 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info