REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace #

 
Akreditovaný seminář #  

Jak popsat výsledky kontroly nebo audituCena kurzu:
    ... 2.190 CZK /Kurz - není DPH
    ... (kurz je osvobozený od DPH)


Na kurzu získáte konkrétní návod, jak zvýšit informační funkci kontrolních a auditních zjištění. * • jak dosáhnout přesnosti, stručnosti a srozumitelnosti protokolů o kontrole, zpráv a dalších písemností, které sestavují kontrolní pracovníci nebo interní auditoři, • druhy dokumentů o výsledcích kontrol a auditů: protokol o kontrole, zpráva, zápis, jejich náležitosti stanovené v kontrolním řádu a dalších právních předpisech, • struktura protokolu nebo zprávy o kontrole, • příklady věcných chyb, • nepřípustné nebo nevhodné formulace, • stylistické chyby, • nesrozumitelnost nebo víceznačnost cizích slov, • chyby při zařazování a tvorbě příloh zpráv a protokolů o kontrole, • správná citace předpisů podle legislativních pravidel a ČSN, • formální úprava textů, • problematika psaní čísel, • příklad tabulky. Odpovědi na dotazy. ... © 1. VOX a.s.
 
Tento kurz už byl smazán

Pro aktuální kurzy pokračujte na hlavní nabídce:
http://www.rekvalifikacni-kurzy.info

Podobné kurzy: Jak popsat výsledky kontroly nebo auditu ::


... kurz již nelze objednat ...


Odkaz na podobný kurz a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:


Nebo hledat podobné kurzy Jak popsat výsledky kontroly nebo auditu s aktuálním termínem konání školení

Nejbližší termín kurzu: v Září 2022
Rekvalifikační kurz :
V průběhu semináře budou prezentovány konkrétní příklady z praxe, týkající se daných oblastí.
Brno , Jihomoravský kraj
 > Veřejnosprávní kontrola – krok za krokem (proces kontroly na časové ose, včetně ukázky vzorových dokumentů)

Nejbližší termín kurzu: v Září 2022
Rekvalifikační kurz :
Cílem kurzu je předání praktických zkušeností z dlouholetého výkonu kontroly na místě, příklady zjišťovaných nedostatků. * • výběr kontrolní akce a příprava na kontrolu, • vyžádané dokumenty ke kontrole, • způsoby účtování příjemců dotací, • co je nutno vědět o příjemcích dotací a návratných finančních v
Praha , Praha
 > Průběh kontroly u příjemců dotací aktuálně

Nejbližší termín kurzu: v Září 2022
Rekvalifikační kurz :
Cílem kurzu je předání praktických zkušeností z dlouholetého výkonu kontroly na místě, příklady zjišťovaných nedostatků. * • výběr kontrolní akce a příprava na kontrolu, • vyžádané dokumenty ke kontrole, • způsoby účtování příjemců dotací, • co je nutno vědět o příjemcích dotací a návratných finančních v
online , eLearning
 > Průběh kontroly u příjemců dotací aktuálně

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2022
Rekvalifikační kurz :
V průběhu semináře budou prezentovány konkrétní příklady z praxe, týkající se daných oblastí.
Olomouc , Olomoucký kraj
 > Veřejnosprávní kontrola – krok za krokem (proces kontroly na časové ose, včetně ukázky vzorových dokumentů)

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2022
Rekvalifikační kurz :
Cílem kurzu je předat praktické zkušenosti z dlouholetého výkonu kontroly hospodaření. * Kontrola finančních a majetkových operací, zjišťování skutečnosti a porovnání s platnou právní úpravou.
Praha , Praha
 > Kontrola výdajů a hospodaření s majetkem

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2022
Rekvalifikační kurz :
Cílem kurzu je předat praktické zkušenosti z dlouholetého výkonu kontroly hospodaření. * Kontrola finančních a majetkových operací, zjišťování skutečnosti a porovnání s platnou právní úpravou.
online , eLearning
 > Kontrola výdajů a hospodaření s majetkem

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2022
Rekvalifikační kurz :
Na kurzu se seznámíte s právní úpravou, aktuálními změnami a praktickými problémy při poskytování dotací a jejich kontrole. * • pojmy veřejná podpora, veřejná finanční podpora, dotace, příspěvek aj.
Praha , Praha
 > Poskytování dotací – co by měl vědět poskytovatel nebo příjemce

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2022
Rekvalifikační kurz :
Na kurzu se seznámíte s právní úpravou, aktuálními změnami a praktickými problémy při poskytování dotací a jejich kontrole. * • pojmy veřejná podpora, veřejná finanční podpora, dotace, příspěvek aj.
online , eLearning
 > Poskytování dotací – co by měl vědět poskytovatel nebo příjemce

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2022
Rekvalifikační kurz :
Cílem kurzu je předat praktické zkušenosti z dlouholetého výkonu kontroly hospodaření. * • zjišťovaná neefektivnost a nehospodárnost, • příklady formulací ve zprávách a protokolech o kontrole, • příklady kritérií hospodárnosti a efektivnosti, • neobvyklé smlouvy, rizika v důsledku chyb ve
Praha , Praha
 > Poznatky z kontrol a auditů efektivnosti a hospodárnosti

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2022
Rekvalifikační kurz :
Cílem kurzu je předat praktické zkušenosti z dlouholetého výkonu kontroly hospodaření. * • zjišťovaná neefektivnost a nehospodárnost, • příklady formulací ve zprávách a protokolech o kontrole, • příklady kritérií hospodárnosti a efektivnosti, • neobvyklé smlouvy, rizika v důsledku chyb ve
online , eLearning
 > Poznatky z kontrol a auditů efektivnosti a hospodárnosti

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2022
Rekvalifikační kurz :
1. Kontrola x terénní šetření, vztah k navazujícím správním řízením.
Olomouc , Olomoucký kraj
 > Kontrola, terénní šetření a navazující správní řízení o ukládání sankcí a opatření k nápravě v praxi

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2022
Rekvalifikační kurz :
Na kurzu se seznámíte s právy a povinnostmi kontrolujících i kontrolovaných, které jsou obsaženy nejen v kontrolním řádu, ale také v dalších právních předpisech. * Předání zkušeností po 8 letech alikace zákona.
Praha , Praha
 > Postup kontroly podle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolního řádu, a souvisejících předpisů

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2022
Rekvalifikační kurz :
Na kurzu se seznámíte s právy a povinnostmi kontrolujících i kontrolovaných, které jsou obsaženy nejen v kontrolním řádu, ale také v dalších právních předpisech. * Předání zkušeností po 8 letech alikace zákona.
online , eLearning
 > Postup kontroly podle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolního řádu, a souvisejících předpisů

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2022
Rekvalifikační kurz :
Na kurzu získáte konkrétní návod, jak zvýšit informační funkci kontrolních a auditních zjištění. * • jak dosáhnout přesnosti, stručnosti a srozumitelnosti protokolů o kontrole, zpráv a dalších písemností, které sestavují kontrolní pracovníci nebo interní auditoři, • druhy dokumentů o výsledcích kontrol a auditů:
Praha , Praha
 > Jak popsat výsledky kontroly nebo auditu

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2022
Rekvalifikační kurz :
Na kurzu získáte konkrétní návod, jak zvýšit informační funkci kontrolních a auditních zjištění. * • jak dosáhnout přesnosti, stručnosti a srozumitelnosti protokolů o kontrole, zpráv a dalších písemností, které sestavují kontrolní pracovníci nebo interní auditoři, • druhy dokumentů o výsledcích kontrol a auditů:
online , eLearning
 > Jak popsat výsledky kontroly nebo auditu


Jak popsat výsledky kontroly nebo auditu

Téma kurzu: Účetnictví obecně, Finance a bankovnictví, Nezisková sféra, Kurzy on-line ve virtuální učebně, Veřejná správa

Určeno pro ...

Kurz je určen pro kontrolní pracovníky, auditory a další profese, které sestavují protokoly o kontrole, zprávy o zjištěních z provedeného auditu, zápisy a další odborné texty.


Přednáší ...


Ing. Miroslava Pýchová


Program kurzu, obsah studia ...

jak dosáhnout přesnosti, stručnosti a srozumitelnosti protokolů o kontrole, zpráv a dalších písemností, které sestavují kontrolní pracovníci nebo interní auditoři,

druhy dokumentů o výsledcích kontrol a auditů: protokol o kontrole, zpráva, zápis, jejich náležitosti stanovené v kontrolním řádu a dalších právních předpisech,

struktura protokolu nebo zprávy o kontrole,

příklady věcných chyb,

nepřípustné nebo nevhodné formulace,

stylistické chyby,

nesrozumitelnost nebo víceznačnost cizích slov,

chyby při zařazování a tvorbě příloh zpráv a protokolů o kontrole,

správná citace předpisů podle legislativních pravidel a ČSN,

formální úprava textů,

problematika psaní čísel,

příklad tabulky.


Odpovědi na dotazy.Další popis (úroveň, podmínky účasti, minimální znalosti) ...

Pokud jste úředníkem dle § 2 odst. 4 zákona 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, žádáme vás o uvedení do poznámky v přihlášce, že jste úředníkem a současně o sdělení místa a data narození. Bez těchto údajů není možné vydat osvědčení o účasti na akreditovaném kurzu.Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace. Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30. Připojit se můžete z počítače i mobilu. V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy. Do 3 dnů po skončení on-line výuky obdržíte e-mailem odkaz se záznamem s platností na 7 kalendářních dnů. Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 78
07.) , se vším vám pomůžeme. Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno. On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s. Seminář volně navazuje na kurzy „Průběh kontroly u příjemců dotací“, 27.1. 2022 a „Postup kontroly podle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolního řádu, a souvisejících předpisů“, 24. 5. 2022.
DPH, Daně
Nezisková sféra
Finance a bankovnictví


Obsah kurzu/školení

jak dosáhnout přesnosti, stručnosti a srozumitelnosti protokolů o kontrole, zpráv a dalších písemností, které sestavují kontrolní pracovníci nebo interní auditoři,

druhy dokumentů o výsledcích kontrol a auditů: protokol o kontrole, zpráva, zápis, jejich náležitosti stanovené v kontrolním řádu a dalších právních předpisech,

struktura protokolu nebo zprávy o kontrole,

příklady věcných chyb,

nepřípustné nebo nevhodné formulace,

stylistické chyby,

nesrozumitelnost nebo víceznačnost cizích slov,

chyby při zařazování a tvorbě příloh zpráv a protokolů o kontrole,

správná citace předpisů podle legislativních pravidel a ČSN,

formální úprava textů,

problematika psaní čísel,

příklad tabulky.


Odpovědi na dotazy.Cíl školení / poznámka ke kurzu

Na kurzu získáte konkrétní návod, jak zvýšit informační funkci kontrolních a auditních zjištění.


Jak popsat výsledky kontroly nebo auditu
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]


Praha SMOSK [K Centrum], Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Jak popsat výsledky kontroly nebo auditu (akreditovaný seminář)
6. 12. 2022; 9:00–14:00

[PODOBNÝ KURZ] Na kurzu získáte konkrétní návod, jak zvýšit informační funkci kontrolních a auditních zjištění.
*


jak dosáhnout přesnosti, stručnosti a srozumitelnosti protokolů o kontrole, zpráv a dalších písemností, které sestavují kontrolní pracovníci nebo interní auditoři,
druhy dokumentů o výsledcích kontrol a auditů: protokol o kontrole, zpráva, zápis, jejich náležitosti stanovené v kontrolním řádu a dalších právních předpisech,
struktura protokolu nebo zprávy o kontrole,
příklady věcných chyb,
nepřípustné nebo nevhodné formulace,
stylistické chyby,
nesrozumitelnost nebo víceznačnost cizích slov,
chyby při zařazování a tvorbě příloh zpráv a protokolů o kontrole,
správná citace předpisů podle legislativních pravidel a ČSN,
formální úprava textů,
problematika psaní čísel,
příklad tabulky.

Odpovědi na dotazy.6. 12. 2022; 9:00–14:00 - - - - - kód: 2206530 - 2 490 Kč + DPH Základní cena, kód: 220653A - 4 731 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 220653B - 6 723 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 220653C - 8 466 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
- Kurz je akreditován - - Rekvalifikační kurz -
2.490 CZK /KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah


online - eLearning, ON-LINE, u vás doma nebo v kanceláři, u vašeho počítače 00000


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Jak popsat výsledky kontroly nebo auditu (akreditovaný seminář)
6. 12. 2022; 9:00–14:00

[PODOBNÝ KURZ] Na kurzu získáte konkrétní návod, jak zvýšit informační funkci kontrolních a auditních zjištění.
*


jak dosáhnout přesnosti, stručnosti a srozumitelnosti protokolů o kontrole, zpráv a dalších písemností, které sestavují kontrolní pracovníci nebo interní auditoři,
druhy dokumentů o výsledcích kontrol a auditů: protokol o kontrole, zpráva, zápis, jejich náležitosti stanovené v kontrolním řádu a dalších právních předpisech,
struktura protokolu nebo zprávy o kontrole,
příklady věcných chyb,
nepřípustné nebo nevhodné formulace,
stylistické chyby,
nesrozumitelnost nebo víceznačnost cizích slov,
chyby při zařazování a tvorbě příloh zpráv a protokolů o kontrole,
správná citace předpisů podle legislativních pravidel a ČSN,
formální úprava textů,
problematika psaní čísel,
příklad tabulky.

Odpovědi na dotazy.6. 12. 2022; 9:00–14:00 - - - - - kód: 22A6530 - 2 490 Kč + DPH Základní cena, kód: 22A653A - 4 731 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 22A653B - 6 723 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 22A653C - 8 466 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
- Kurz je akreditován - - Rekvalifikační kurz -
2.490 CZK /KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsahDalší naše kurzy a školení


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | Jak | popsat | výsledky | kontroly | nebo | auditu
 Pořadatel kurzu: 1. VOX a.s.

Firma VOX působí na trhu vzdělávacích firem od roku 1993 jako fyzická osoba „Ing. Zdenka Vostrovská, CSc. – VOX“. Od roku 1990 do roku 1993 se zabývala vedením účetnictví, likvidací firem, ekonomickým, finančním a daňovým poradenstvím. Vzdělávací aktivity přešly dnem 1. 1. 2005 na akciovou společnost 1.VOX a. s. [dále jen VOX]. ...dále viz: 1. VOX a.s.
 


 

Dotaz ke kurzu

Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-99449


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

Jak popsat výsledky kontroly nebo auditu

... kurz již nelze objednat ...

... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy Jak popsat výsledky kontroly nebo auditu


[?]

 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Kurzy a akce

kurzy rekvalifikace
2022-05-11 


[?]

Summit Academy RAZU sport kurzy - Pustevny

kurzy rekvalifikace
2022-02-09 


[?]

kurz freedivingu

kurz rekvalifikace
2022-02-04 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2022 | Kontakt | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info
Free eshop: Shopilo.org