REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace #

 
Akreditovaný seminář #  

Ochrana oznamovatelů v ČR (Whistleblowing)Cena kurzu:
    ... 2.290 CZK /Kurz - není DPH
    ... (kurz je osvobozený od DPH)


Cílem vzdělávacího programu je seznámení s připravovanou právní úpravou na ochranu oznamovatelů v České republice vycházející ze směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie. Na semináři získáte informace, jak postupovat v případě řešení informace / upozornění na zneužití práva nebo protiprávní činnosti, jak rozlišit osoby považované za oznamovatele a jakou ochranu těmto osobám právní řád přiznává. Současně budete poučeni o nutnosti takové ochrany. Dozvíte se, proč je taková ochrana potřebná a jaký může mít přínos pro stát i soukromé společnosti. * • právní úprava ochrany oznamovatelů v České republice, • proces implementace směrnice na ochranu oznamovatelů, • pojem oznámení a oznamovatele – – věcná působnost směrnice a transpozičního předpisu, – informace vyloučené z oznámení, • ochrana oznamovatele v hmotněprávní i procesně právní rovině, – náhrada škody a nemajetkové újmy, • oznamovací kanály – – interní, externí, – zveřejnění oznámení, – osobní působnost směrnice a transpozičního předpisu, • příslušné osoby (prošetřovatelé), jejich funkce a přínos pro zaměstnavatele, • agentura na ochranu oznamovatelů – – osvětová a metodická činnost, – posuzování oznámení, • sankce za porušení povinností na úseku ochrany oznamovatelů. Interaktivní diskuze, prostor pro dotazy, zodpovězení dotazů, vyhodnocení programu. ... © 1. VOX a.s.
 
Tento kurz už byl smazán

Pro aktuální kurzy pokračujte na hlavní nabídce:
http://www.rekvalifikacni-kurzy.info

Podobné kurzy: Ochrana oznamovatelů v ČR (Whistleblowing) ::


... kurz již nelze objednat ...


Odkaz na podobný kurz a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:


Nebo hledat podobné kurzy Ochrana oznamovatelů v ČR (Whistleblowing) s aktuálním termínem konání školení

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2022
Rekvalifikační kurz :
Cílem vzdělávacího programu je seznámení s připravovanou právní úpravou na ochranu oznamovatelů v České republice vycházející ze směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (whistleblowing). Na semináři získáte informace, jak postupovat v případě řešení informace / upozornění na zneužití práva n
Praha , Praha
 > Ochrana oznamovatelů v ČR (Whistleblowing)

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2022
Rekvalifikační kurz :
Cílem vzdělávacího programu je seznámení s připravovanou právní úpravou na ochranu oznamovatelů v České republice vycházející ze směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (whistleblowing). Na semináři získáte informace, jak postupovat v případě řešení informace / upozornění na zneužití práva n
online , eLearning
 > Ochrana oznamovatelů v ČR (Whistleblowing)

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2022
Rekvalifikační kurz :
Cílem vzdělávacího programu je seznámení s připravovanou právní úpravou na ochranu oznamovatelů v České republice vycházející ze směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (whistleblowing). Na semináři získáte informace, jak postupovat v případě řešení informace / upozornění na zneužití práva n
Praha , Praha
 > Ochrana oznamovatelů v ČR (Whistleblowing)

Nejbližší termín kurzu: v Prosinci 2022
Rekvalifikační kurz :
Cílem vzdělávacího programu je seznámení s připravovanou právní úpravou na ochranu oznamovatelů v České republice vycházející ze směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (whistleblowing). Na semináři získáte informace, jak postupovat v případě řešení informace / upozornění na zneužití práva n
online , eLearning
 > Ochrana oznamovatelů v ČR (Whistleblowing)


Ochrana oznamovatelů v ČR (Whistleblowing)

Téma kurzu: Obchodní právo, Kurzy on-line ve virtuální učebně, Pracovní právo, Kvalita, EMS, Další právní normy

Určeno pro ...

Seminář je určen primárně pro zaměstnance státní správy a samosprávy, kteří jsou / budou pověřeni výkonem úkolů spojených s problematikou ochrany oznamovatelů, především pokud jde o příjem informace / oznámení o zneužití práva, protiprávní činnosti, korupci nebo jiném poškození veřejného zájmu, vedení evidence takových informací a postupy prošetřování obsahu informace.


Přednáší ...


JUDr. Jiří Kapras


Program kurzu, obsah studia ...

právní úprava ochrany oznamovatelů v České republice,

proces implementace směrnice na ochranu oznamovatelů,

pojem oznámení a oznamovatele –
– věcná působnost směrnice a transpozičního předpisu,
– informace vyloučené z oznámení,

ochrana oznamovatele v hmotněprávní i procesně právní rovině,
– náhrada škody a nemajetkové újmy,

oznamovací kanály –
– interní, externí,
– zveřejnění oznámení,
– osobní působnost směrnice a transpozičního předpisu,

příslušné osoby (prošetřovatelé), jejich funkce a přínos pro zaměstnavatele,

agentura na ochranu oznamovatelů –
– osvětová a metodická činnost,
– posuzování oznámení,

sankce za porušení povinností na úseku ochrany oznamovatelů.


Interaktivní diskuze, prostor pro dotazy, zodpovězení dotazů, vyhodnocení programu.Další popis (úroveň, podmínky účasti, minimální znalosti) ...

Pokud jste úředníkem dle § 2 odst. 4 zákona 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, žádáme vás o uvedení do poznámky v přihlášce, že jste úředníkem a současně o sdělení místa a data narození. Bez těchto údajů není možné vydat osvědčení o účasti na akreditovaném kurzu. Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace. Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30. Připojit se můžete z počítače i mobilu. V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy. Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 78
07.) , se vším vám pomůžeme. Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno. On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.


Obsah kurzu/školení

právní úprava ochrany oznamovatelů v České republice,

proces implementace směrnice na ochranu oznamovatelů,

pojem oznámení a oznamovatele –
– věcná působnost směrnice a transpozičního předpisu,
– informace vyloučené z oznámení,

ochrana oznamovatele v hmotněprávní i procesně právní rovině,
– náhrada škody a nemajetkové újmy,

oznamovací kanály –
– interní, externí,
– zveřejnění oznámení,
– osobní působnost směrnice a transpozičního předpisu,

příslušné osoby (prošetřovatelé), jejich funkce a přínos pro zaměstnavatele,

agentura na ochranu oznamovatelů –
– osvětová a metodická činnost,
– posuzování oznámení,

sankce za porušení povinností na úseku ochrany oznamovatelů.


Interaktivní diskuze, prostor pro dotazy, zodpovězení dotazů, vyhodnocení programu.Cíl školení / poznámka ke kurzu

Cílem vzdělávacího programu je seznámení s připravovanou právní úpravou na ochranu oznamovatelů v České republice vycházející ze směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.

Na semináři získáte informace, jak postupovat v případě řešení informace / upozornění na zneužití práva nebo protiprávní činnosti, jak rozlišit osoby považované za oznamovatele a jakou ochranu těmto osobám právní řád přiznává. Současně budete poučeni o nutnosti takové ochrany.
Dozvíte se, proč je taková ochrana potřebná a jaký může mít přínos pro stát i soukromé společnosti.


Ochrana oznamovatelů v ČR (Whistleblowing)
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]


Praha SMOSK [K Centrum], Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Ochrana oznamovatelů v ČR (Whistleblowing) (akreditovaný seminář)
11. 10. 2022; 9:00–13:00

[PODOBNÝ KURZ] Cílem vzdělávacího programu je seznámení s připravovanou právní úpravou na ochranu oznamovatelů v České republice vycházející ze směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (whistleblowing). Na semináři získáte informace, jak postupovat v případě řešení informace / upozornění na zneužití práva nebo protiprávní činnosti, jak rozlišit osoby považované za oznamovatele a jakou ochranu těmto osobám právní řád přiznává. Současně budete poučeni o nutnosti takové ochrany. Dozvíte se, proč je taková ochrana potřebná a jaký může mít přínos pro stát i soukromé společnosti.
*


právní úprava ochrany oznamovatelů v České republice (whistleblowing),
proces implementace směrnice na ochranu oznamovatelů,
pojem oznámení a oznamovatele – – věcná působnost směrnice a transpozičního předpisu, – informace vyloučené z oznámení,
ochrana oznamovatele v hmotněprávní i procesně právní rovině, – náhrada škody a nemajetkové újmy,
oznamovací kanály – – interní, externí, – zveřejnění oznámení, – osobní působnost směrnice a transpozičního předpisu,
příslušné osoby (prošetřovatelé), jejich funkce a přínos pro zaměstnavatele,
agentura na ochranu oznamovatelů – – osvětová a metodická činnost, – posuzování oznámení,
sankce za porušení povinností na úseku ochrany oznamovatelů.

Interaktivní diskuze, prostor pro dotazy, zodpovězení dotazů, vyhodnocení programu.11. 10. 2022; 9:00–13:00 - - - - - kód: 2206410 - 2 290 Kč + DPH Základní cena, kód: 220641A - 4 351 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 220641B - 6 183 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 220641C - 7 786 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
- Kurz je akreditován - - Rekvalifikační kurz -
2.290 CZK /KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah


online - eLearning, ON-LINE, u vás doma nebo v kanceláři, u vašeho počítače 00000


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Ochrana oznamovatelů v ČR (Whistleblowing) (akreditovaný seminář)
11. 10. 2022; 9:00–13:00

[PODOBNÝ KURZ] Cílem vzdělávacího programu je seznámení s připravovanou právní úpravou na ochranu oznamovatelů v České republice vycházející ze směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (whistleblowing). Na semináři získáte informace, jak postupovat v případě řešení informace / upozornění na zneužití práva nebo protiprávní činnosti, jak rozlišit osoby považované za oznamovatele a jakou ochranu těmto osobám právní řád přiznává. Současně budete poučeni o nutnosti takové ochrany. Dozvíte se, proč je taková ochrana potřebná a jaký může mít přínos pro stát i soukromé společnosti.
*


právní úprava ochrany oznamovatelů v České republice (whistleblowing),
proces implementace směrnice na ochranu oznamovatelů,
pojem oznámení a oznamovatele – – věcná působnost směrnice a transpozičního předpisu, – informace vyloučené z oznámení,
ochrana oznamovatele v hmotněprávní i procesně právní rovině, – náhrada škody a nemajetkové újmy,
oznamovací kanály – – interní, externí, – zveřejnění oznámení, – osobní působnost směrnice a transpozičního předpisu,
příslušné osoby (prošetřovatelé), jejich funkce a přínos pro zaměstnavatele,
agentura na ochranu oznamovatelů – – osvětová a metodická činnost, – posuzování oznámení,
sankce za porušení povinností na úseku ochrany oznamovatelů.

Interaktivní diskuze, prostor pro dotazy, zodpovězení dotazů, vyhodnocení programu.11. 10. 2022; 9:00–13:00 - - - - - kód: 22A6410 - 2 290 Kč + DPH Základní cena, kód: 22A641A - 4 351 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 22A641B - 6 183 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 22A641C - 7 786 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
- Kurz je akreditován - - Rekvalifikační kurz -
2.290 CZK /KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah


Praha SMOSK [K Centrum], Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Ochrana oznamovatelů v ČR (Whistleblowing) (akreditovaný seminář)
1. 12. 2022; 9:00–13:00

[PODOBNÝ KURZ] Cílem vzdělávacího programu je seznámení s připravovanou právní úpravou na ochranu oznamovatelů v České republice vycházející ze směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (whistleblowing). Na semináři získáte informace, jak postupovat v případě řešení informace / upozornění na zneužití práva nebo protiprávní činnosti, jak rozlišit osoby považované za oznamovatele a jakou ochranu těmto osobám právní řád přiznává. Současně budete poučeni o nutnosti takové ochrany. Dozvíte se, proč je taková ochrana potřebná a jaký může mít přínos pro stát i soukromé společnosti.
*


právní úprava ochrany oznamovatelů v České republice (whistleblowing),
proces implementace směrnice na ochranu oznamovatelů,
pojem oznámení a oznamovatele – – věcná působnost směrnice a transpozičního předpisu, – informace vyloučené z oznámení,
ochrana oznamovatele v hmotněprávní i procesně právní rovině, – náhrada škody a nemajetkové újmy,
oznamovací kanály – – interní, externí, – zveřejnění oznámení, – osobní působnost směrnice a transpozičního předpisu,
příslušné osoby (prošetřovatelé), jejich funkce a přínos pro zaměstnavatele,
agentura na ochranu oznamovatelů – – osvětová a metodická činnost, – posuzování oznámení,
sankce za porušení povinností na úseku ochrany oznamovatelů.

Interaktivní diskuze, prostor pro dotazy, zodpovězení dotazů, vyhodnocení programu.1. 12. 2022; 9:00–13:00 - - - - - kód: 2206420 - 2 290 Kč + DPH Základní cena, kód: 220642A - 4 351 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 220642B - 6 183 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 220642C - 7 786 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
- Kurz je akreditován - - Rekvalifikační kurz -
2.290 CZK /KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah


online - eLearning, ON-LINE, u vás doma nebo v kanceláři, u vašeho počítače 00000


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Ochrana oznamovatelů v ČR (Whistleblowing) (akreditovaný seminář)
1. 12. 2022; 9:00–13:00

[PODOBNÝ KURZ] Cílem vzdělávacího programu je seznámení s připravovanou právní úpravou na ochranu oznamovatelů v České republice vycházející ze směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (whistleblowing). Na semináři získáte informace, jak postupovat v případě řešení informace / upozornění na zneužití práva nebo protiprávní činnosti, jak rozlišit osoby považované za oznamovatele a jakou ochranu těmto osobám právní řád přiznává. Současně budete poučeni o nutnosti takové ochrany. Dozvíte se, proč je taková ochrana potřebná a jaký může mít přínos pro stát i soukromé společnosti.
*


právní úprava ochrany oznamovatelů v České republice (whistleblowing),
proces implementace směrnice na ochranu oznamovatelů,
pojem oznámení a oznamovatele – – věcná působnost směrnice a transpozičního předpisu, – informace vyloučené z oznámení,
ochrana oznamovatele v hmotněprávní i procesně právní rovině, – náhrada škody a nemajetkové újmy,
oznamovací kanály – – interní, externí, – zveřejnění oznámení, – osobní působnost směrnice a transpozičního předpisu,
příslušné osoby (prošetřovatelé), jejich funkce a přínos pro zaměstnavatele,
agentura na ochranu oznamovatelů – – osvětová a metodická činnost, – posuzování oznámení,
sankce za porušení povinností na úseku ochrany oznamovatelů.

Interaktivní diskuze, prostor pro dotazy, zodpovězení dotazů, vyhodnocení programu.1. 12. 2022; 9:00–13:00 - - - - - kód: 22A6420 - 2 290 Kč + DPH Základní cena, kód: 22A642A - 4 351 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 22A642B - 6 183 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 22A642C - 7 786 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
- Kurz je akreditován - - Rekvalifikační kurz -
2.290 CZK /KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsahDalší naše kurzy a školení


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | Ochrana | oznamovatelů | (Whistleblowing)
 Pořadatel kurzu: 1. VOX a.s.

Firma VOX působí na trhu vzdělávacích firem od roku 1993 jako fyzická osoba „Ing. Zdenka Vostrovská, CSc. – VOX“. Od roku 1990 do roku 1993 se zabývala vedením účetnictví, likvidací firem, ekonomickým, finančním a daňovým poradenstvím. Vzdělávací aktivity přešly dnem 1. 1. 2005 na akciovou společnost 1.VOX a. s. [dále jen VOX]. ...dále viz: 1. VOX a.s.
 


 

Dotaz ke kurzu

Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-98531


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

Ochrana oznamovatelů v ČR (Whistleblowing)

... kurz již nelze objednat ...

... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy Ochrana oznamovatelů v ČR (Whistleblowing)


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Kurzy a akce

kurzy rekvalifikace
2022-05-11 


[?]

Summit Academy RAZU sport kurzy - Pustevny

kurzy rekvalifikace
2022-02-09 


[?]

kurz freedivingu

kurz rekvalifikace
2022-02-04 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2022 | Kontakt | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info
Free eshop: Shopilo.org