HandMade by HANNDE.com
Vytvořte si vlastní obchod SHOPILO
Je to opravdu snadné, zdarma na 1. měsíc a/nebo do 10 položek

REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # ZAKONIK PRACE AKTUALNE ON LINE SEMINAR

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 
Akreditovaný seminář #  

Zákoník práce aktuálně (on-line seminář)Cena kurzu:
    ... 2.390 Kč/Kurz - není DPH
    ... (kurz je osvobozený od DPH)


Cílem vzdělávacího programu je výklad zaměřený na veškeré novinky zákoníku práce v důsledku přijetí zákona č. 285/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to zejména se zaměřením na čerpání dovolené od 1. 1. 2021 na podmínky územně samosprávného celku, neboť jde o zásadní doslova revoluční změny, které zasahují do dosavadního pojetí dovolené. Výklad lektor doprovází praktickými poznámkami a příklady získanými přímo během advokátní praxe. Součástí je interaktivní diskuze k již získaným zkušenostem, dotazy a jejich zodpovězení. * Změny v zákoníku práce účinné od 30. 7. 2020 a výklad problémů s nimi spojených: • odvolatelnost zaměstnanců, doložky odvolatelnosti, • pracovní doba a doba odpočinku, • plat a průměrný výdělek, • náhrada škody, • potvrzení o zaměstnání, • vysílání zaměstnanců, • počítání času, • doručování písemností, • nové vymezení přechodu práv a povinností, • problémové otázky z praxe. Změny v zákoníku práce účinné od 1. 1. 2021: Akce pro děti a mládež. Dovolená – nejfrekventovanější problémy s doložením praktických příkladů: • dovolená v hodinách, co to znamená, nárok na dovolenou, • příklady výpočtů a zápočtů odpracovaných dob, • výpočty poměrné části dovolené – doba výkonu práce kratší 52 týdnů, • výměra dovolené, vymezení základních rozdílů oproti dosavadní právní úpravě, • dodatková dovolená, započítávání náhradních dob do dovolené, čerpání dovolené, převádění dovolené, krácení dovolené, neplacené volno, • dlouhodobé uvolnění pro výkon veřejné funkce, • přechodná ustanovení. Čerpání dovolené uvolněných členů zastupitelstva (změny v nároku na počet dní). Změny v odměňování zaměstnanců ve veřejné správě: • aplikační problémy v roce 2020 a změny v roce 2021. Odškodnění při pracovních úrazech a nemocech z povolání. Sdílené pracovní místo. Aktuality ke dni konání vzdělávacího programu. Odpovědi na dotazy. ... © 1. VOX a.s.
 
Přihláška na kurz & termín:
Zákoník práce aktuálně (on-line seminář)

Téma kurzu: Mzdy, sociální a zdravotní pojištění, Personalistika (HR manažer, pracovní právo), Výběr zaměstnanců, Mzdové účetnictví, Další právní normy

Určeno pro ...

Cílovou skupinou on-line semináře jsou úředníci územně samosprávných celků ve smyslu §2 zákona č. 312/2002 Sb., především tajemníci Úřadů městských částí, vedoucí odborů úřadu, úředníci právního oddělení ÚMČ, úředníci personálního oddělení ÚMČ i ostatní zaměstnanci ÚMČ včetně vedoucích oddělení, kteří se se změnami v pracovněprávních vztazích střetávají a potřebují se orientovat v novelizované právní úpravě.

Přednáší ...


Mgr. Michal Vrajík
advokát specializující se na pracovní právo; člen Sekce pro pracovní právo České advokátní komory; člen spolku advokátů specializujících se na pracovní právo – Czech Employment Lawyers Association (CzELA); člen Kolegia expertů Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů; spoluautor publikací s pracovněprávní tématikou


Program kurzu, obsah studia ...


Změny v zákoníku práce účinné od 30. 7. 2020 a výklad problémů s nimi spojených:

odvolatelnost zaměstnanců, doložky odvolatelnosti,

pracovní doba a doba odpočinku,

plat a průměrný výdělek,

náhrada škody,

potvrzení o zaměstnání,

vysílání zaměstnanců,

počítání času,

doručování písemností,

nové vymezení přechodu práv a povinností,

problémové otázky z praxe.
Změny v zákoníku práce účinné od 1. 1. 2021:
Akce pro děti a mládež.
Dovolená – nejfrekventovanější problémy s doložením praktických příkladů:

dovolená v hodinách, co to znamená, nárok na dovolenou,

příklady výpočtů a zápočtů odpracovaných dob,

výpočty poměrné části dovolené – doba výkonu práce kratší 52 týdnů,

výměra dovolené, vymezení základních rozdílů oproti dosavadní právní úpravě,

dodatková dovolená, započítávání náhradních dob do dovolené, čerpání dovolené, převádění dovolené, krácení dovolené, neplacené volno,

dlouhodobé uvolnění pro výkon veřejné funkce,

přechodná ustanovení.
Čerpání dovolené uvolněných členů zastupitelstva (změny v nároku na počet dní).
Změny v odměňování zaměstnanců ve veřejné správě:

aplikační problémy v roce 2020 a změny v roce 2021.
Odškodnění při pracovních úrazech a nemocech z povolání.
Sdílené pracovní místo.


Aktuality ke dni konání vzdělávacího programu.
Odpovědi na dotazy.


Další popis (úroveň, podmínky účasti, minimální znalosti) ...

Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace. Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací v případě potvrzené úhrady den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30. Připojit se můžete z počítače i mobilu. V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy. Do 3 dnů po skončení on-line výuky obdržíte e-mailem odkaz se záznamem s platností na 7 kalendářních dnů. Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 78
07.) , se vším vám pomůžeme. Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno. On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s. Pokud jste úředníkem dle § 2 odst. 4 zákona 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, žádáme vás o uvedení do poznámky v přihlášce, že jste úředníkem a současně o sdělení místa a data narození. Bez těchto údajů není možné vydat osvědčení o účasti na akreditovaném kurzu.


Obsah kurzu/školení


Změny v zákoníku práce účinné od 30. 7. 2020 a výklad problémů s nimi spojených:

odvolatelnost zaměstnanců, doložky odvolatelnosti,

pracovní doba a doba odpočinku,

plat a průměrný výdělek,

náhrada škody,

potvrzení o zaměstnání,

vysílání zaměstnanců,

počítání času,

doručování písemností,

nové vymezení přechodu práv a povinností,

problémové otázky z praxe.
Změny v zákoníku práce účinné od 1. 1. 2021:
Akce pro děti a mládež.
Dovolená – nejfrekventovanější problémy s doložením praktických příkladů:

dovolená v hodinách, co to znamená, nárok na dovolenou,

příklady výpočtů a zápočtů odpracovaných dob,

výpočty poměrné části dovolené – doba výkonu práce kratší 52 týdnů,

výměra dovolené, vymezení základních rozdílů oproti dosavadní právní úpravě,

dodatková dovolená, započítávání náhradních dob do dovolené, čerpání dovolené, převádění dovolené, krácení dovolené, neplacené volno,

dlouhodobé uvolnění pro výkon veřejné funkce,

přechodná ustanovení.
Čerpání dovolené uvolněných členů zastupitelstva (změny v nároku na počet dní).
Změny v odměňování zaměstnanců ve veřejné správě:

aplikační problémy v roce 2020 a změny v roce 2021.
Odškodnění při pracovních úrazech a nemocech z povolání.
Sdílené pracovní místo.


Aktuality ke dni konání vzdělávacího programu.
Odpovědi na dotazy.


Cíl školení / poznámka ke kurzu

Cílem vzdělávacího programu je výklad zaměřený na veškeré novinky zákoníku práce v důsledku přijetí zákona č. 285/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to zejména se zaměřením na čerpání dovolené od 1. 1. 2021 na podmínky územně samosprávného celku, neboť jde o zásadní doslova revoluční změny, které zasahují do dosavadního pojetí dovolené. Výklad lektor doprovází praktickými poznámkami a příklady získanými přímo během advokátní praxe. Součástí je interaktivní diskuze k již získaným zkušenostem, dotazy a jejich zodpovězení.


Zákoník práce aktuálně (on-line seminář)
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]

(Termín bude upřesněn)
online - eLearning, ON-LINE, virtuální třída, 00000


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
JAK NEPORUŠOVAT ZÁKONÍK PRÁCE A VYVAROVAT SE CHYB (záznam online) (akreditovaný seminář)


[PODOBNÝ KURZ] Neuvedeno
* Úvod do problematiky
nejčastější chyby spojené se vznikem pracovního poměru
zkušební doba a její vývoj za poslední 3 roky
pracovní poměr na dobu určitou
problematika pracovní doby (rozvrhy pracovní doby, přestávky v práci, mezi směnami, týdenní volno, evidence pracovní doby, přesčasy a jejich režim dle zákona)
čerpání dovolené chyby a mýty spojené s jejím čerpáním
skončení pracovního poměru z pohledu nejčastějších chyb ze strany zaměstnavatele ve vazbě na ustálenou soudní praxi – judikaturu
diskuze.

- - - - - kód: D142190 - 1 950 Kč + DPH Základní cena
* [objednávka zboží]

- Kurz je akreditován - - Rekvalifikační kurz -
1.950 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah


online - eLearning, ON-LINE, virtuální třída, 00000


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Zákoník práce a navazující předpisy pro firemní praxi v roce 2021 (on-line seminář) (akreditovaný seminář)
17. 5. 2021; 9:00–17:00

[PODOBNÝ KURZ] Na semináři získáte praktický pohled na aktuální podobu pracovního práva a aktuální změny ke dni konání semináře.
*
aktuální informace z legislativy, důležité změny v pracovněprávních a souvisejících předpisech,
novela zákoníku práce účinná od 30. 7. 2020 a od 1. 1. 2021, všechny změny, které přinesla a první zkušenosti z praxe tj. zejména v těchto oblastech: - odvolání zaměstnance z vedoucího pracovního místa, - pružné rozvržení pracovní doby, - vydávání potvrzení o zaměstnání a jeho obsah, - důležité změny v oblasti doručování písemností, - minimální výše průměrného výdělku, - vysílání zaměstnanců v rámci nadnárodního poskytování služeb, - podmínky pro přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů apod., - pracovní volno pro práci s dětmi a mládeží (nově 1 týden placeného pracovního volna), - institut sdíleného pracovního místa, - změny v oblasti náhrady újmy apod. - ukončení institutu dovolené za odpracované dny, odpracovaná týdenní pracovní doba jako základ pro vznik práva na dovolenou (tzv. dovolená v hodinách), možnost převodu dovolené do příštího roku na základě žádosti zaměstnance, možnost čerpání dovolené ve svátek, krácení dovolené jen pro neomluveně zameškanou směnu (změna koncepce započítávání překážek v práci), konkrétní příklady atd.,
otázky pracovnělékařské služby – hlavní změny, zkušenosti z firemní praxe,
problematika vzniku pracovního poměru – postup zaměstnavatele, příslib zaměstnání, vstupní lékařská prohlídka, zkušební doba, pracovní poměr na dobu určitou,
problematika skončení pracovního poměru – jednotlivé zákonné formy skončení ze strany zaměstnance a zaměstnavatele, aktuální judikatura s tím spojená,
chyby v uplatňování pracovní doby a jejího naplňování u zaměstnavatele (způsoby a rozvržení, nepřetržité odpočinky, práce přesčas, příplatky ke mzdě a platu, dopad překážek v práci),
zákon č.435/2004 Sb.,O zaměstnanosti – změna v oblasti tzv.“kurzarbeitu“(bude-li přijata). Dotazy a příklady z praxe.

17. 5. 2021; 9:00–17:00 - - - - - kód: 2103110 - 2 890 Kč + DPH Základní cena, kód: 210311A - 5 491 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 210311B - 7 803 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 210311C - 9 826 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
- Kurz je akreditován - - Rekvalifikační kurz -
2.890 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah


online - eLearning, ON-LINE, virtuální třída, 00000

Zákoník práce aktuálně (on-line seminář) (akreditovaný seminář)
8. 6. 2021; 9:00–14:00

8. 6. 2021; 9:00–14:00 - - - - - kód: 2106230 - 2 390 Kč + DPH Základní cena, kód: 210623A - 4 541 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 210623B - 6 453 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 210623C - 8 126 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu (každý další účastník má slevu 15% ze základní ceny)
- Kurz je akreditován - - Rekvalifikační kurz -
2.390 Kč/Kurz

Další naše kurzy a školení


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | Zákoník | práce | aktuálně | (on-line | seminář)
 Pořadatel kurzu: 1. VOX a.s.

Firma VOX působí na trhu vzdělávacích firem od roku 1993 jako fyzická osoba „Ing. Zdenka Vostrovská, CSc. – VOX“. Od roku 1990 do roku 1993 se zabývala vedením účetnictví, likvidací firem, ekonomickým, finančním a daňovým poradenstvím. Vzdělávací aktivity přešly dnem 1. 1. 2005 na akciovou společnost 1.VOX a. s. [dále jen VOX]. ...dále viz: 1. VOX a.s.
 


 

Dotaz ke kurzu


Dotaz ke kurzu Zákoník práce aktuálně (on-line seminář)
text dotazu,
ostatní data (tel/email) se samozřejmě nezveřejňují a nezobrazují, pouze budou přeposlána školící firmě
pro kontrolu zadejte znovu Váš email
Vaše jméno     a příjmení
Vložte potvrzovací kód Vložte číslo            

Pro změnu potvrzovacího kódu je možno znovu načíst stránku (antispam)
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-93834


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

Zákoník práce aktuálně (on-line seminář)


 • 08.06.2021 online - Zákoník práce aktuálně (on-line seminář) 1. VOX a.s. •  

  Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

  Kurzy

  kurzy rekvalifikace Zvolte jazyk - language
  2021-04-11 


  [?]

  Kurzy

  kurzy rekvalifikace
  2021-04-10 


  [?]

  Kurzy - Kurz instruktor fitness

  kurzy rekvalifikace
  2021-03-27 


  [?]

   

  Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


  Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

   

  Registrace nové školící firmy


  Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
   

  REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


  MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

   


  rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2021 | Kontakt | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
  CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info
  Powered by Shopilo.cz