HandMade by HANNDE.com
Hledáte nějaké dárky? >> HANDE.cz
Nejsme e-shop, ale můžete se zde inspirovat

REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # KOMPLEXNI PRUVODCE DPH PRO ZACINAJICI

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 
Rekvalifikační-kurzy.info | DPH, Daně | Účetnictví obecně | Audit | Cestovní ruch a služby > Komplexní průvodce DPH – pro začínající

Komplexní průvodce DPH – pro začínajícíCena kurzu:
    ... bez DPH: 6.570 Kč/Kurz
    ... včetně DPH: 7.950 Kč/Kurz


Na seminářích se seznámíte se základy uplatňování DPH, a to jak prostřednictvím výkladu, tak na příkladech. * 1. seminář 12. 7. 2021; 9:00–16:00 • Uplatňování DPH se zaměřením na tuzemsko – pro začínající • Ing. Zdeněk Kuneš Předmět daně, základní pojmy, stanovení výše obratu • plátci, identifikované osoby, registrace • stanovení místa plnění při dodání zboží a při poskytnutí služby – příklady • dodání zboží a poskytnutí služby, obchodování s novými dopravními prostředky v EU • poukazy – jednoúčelový, víceúčelový • vznik povinnosti přiznat daň, úplaty přijaté před uskutečněním zdanitelného plnění • uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat daň – smlouvy o dílo, dílčí plnění, zdanitelné plnění poskytované na dlouhodobé bázi • vystavování daňových dokladů, jejich náležitosti, vynaložení úsilí k jejich doručení, zajištění věrohodnosti původu, neporušenosti obsahu a čitelnosti, uchovávání, zvláštní daňové doklady – splátkový kalendář, platební kalendář • stanovení základu daně, přefakturace, stanovení základu daně ve zvláštních případech • výpočet daně • zaokrouhlování daně, oprava základu daně na základě dodavatelsko odběratelských vztahů, oprava odpočtu daně • provedení opravy chyby • oprava základu daně u nedobytné pohledávky • stanovení sazby daně u stavebních prací – opravy, rekonstrukce, nová výstavba • dodání nemovité věci, nájem nemovitých věcí • osvobozená plnění bez nároku na odpočet daně • nárok na odpočet daně, podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně, úprava odpočtu daně – řešení nedoložených případů zničení nebo ztráty majetku • zvláštní režimy – DPH u cestovní služby, dodání použitého zboží • režim přenesení daňové povinnosti – trvalé použití režimu přenesení daňové povinnosti, dočasné použití, příloha č. 6, nařízení vlády, informace GFŘ k jednotlivým nařízením vlády • ručení – znalostní test, platby na účet mimo tuzemsko, platby na nezveřejněný účet, nespolehlivý plátce, minimalizace rizika ručení • nespolehlivá osoba • podávání kontrolního hlášení, pokuty za nepodání KH, vyloučení vzniku pokuty, promíjení pokut • režim jednoho správního místa • zodpovídání dotazů. 2. seminář 13. 7. 2021; 9:00–16:00 • DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi – pro začínající • JUDr. Svatopluk Galočík Dodání zboží plátcem, do jiných členských států a třetích zemí, včetně konsignačních skladů a pořízení zboží plátcem z jiného členského státu do jiného členského státu a místo plnění podle § 11 (v určitých případech nemožnost nároku na odpočet daně) • právní úprava u přemístěného majetku v § 4 odst. 5 – 7 • místo plnění u poskytnutí služby podle §§ 9 – 10i, § 7 odst. 3 a služeb osvobozených • přeprava zboží v jednom členském státě, mezi členskými státy a s třetími zeměmi podle § 9 odst. 1, § 10f a § 69 • rozšířená povinná registrace osoby se sídlem v jiném členském státě, neregistrované k dani podle § 6c odst. 3 • daňový doklad při vývozu zboží (33a) • rozšířená povinnost při pořízení zboží z jiného členského státu (§ 16) • nová právní úprava dodání zboží v řetězci podle § 7 • definice vý ... © 1. VOX a.s.
 
Přihláška na kurz & termín:
Komplexní průvodce DPH – pro začínající

Téma kurzu: DPH, Daně, Účetnictví obecně, Audit, Cestovní ruch a služby,

Určeno pro ...

Cyklus seminářů je vhodný pro účetní, podnikatele a budoucí daňové poradce.

Přednáší ...


JUDr. Svatopluk Galočík
odborník na celní poradenství a problematiku intrakomunitárního plnění
Ing. Zdeněk Kuneš
lektor a odborník na daň z přidané hodnoty, dlouhodobě pracoval na Ministerstvu financí, spoluautor zákona o DPH


Program kurzu, obsah studia ...


1. seminář
12. 7. 2021; 9:00–16:00
Uplatňování DPH se zaměřením na tuzemsko – pro začínající
Ing. Zdeněk Kuneš
Předmět daně, základní pojmy, stanovení výše obratu
plátci, identifikované osoby, registrace
stanovení místa plnění při dodání zboží a při poskytnutí služby – příklady
dodání zboží a poskytnutí služby, obchodování s novými dopravními prostředky v EU
poukazy – jednoúčelový, víceúčelový
vznik povinnosti přiznat daň, úplaty přijaté před uskutečněním zdanitelného plnění
uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat daň – smlouvy o dílo, dílčí plnění, zdanitelné plnění poskytované na dlouhodobé bázi
vystavování daňových dokladů, jejich náležitosti, vynaložení úsilí k jejich doručení, zajištění věrohodnosti původu, neporušenosti obsahu a čitelnosti, uchovávání, zvláštní daňové doklady – splátkový kalendář, platební kalendář
stanovení základu daně, přefakturace, stanovení základu daně ve zvláštních případech
výpočet daně
zaokrouhlování daně, oprava základu daně na základě dodavatelsko odběratelských vztahů, oprava odpočtu daně
provedení opravy chyby
oprava základu daně u nedobytné pohledávky
stanovení sazby daně u stavebních prací – opravy, rekonstrukce, nová výstavba
dodání nemovité věci, nájem nemovitých věcí
osvobozená plnění bez nároku na odpočet daně
nárok na odpočet daně, podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně, úprava odpočtu daně – řešení nedoložených případů zničení nebo ztráty majetku
zvláštní režimy – DPH u cestovní služby, dodání použitého zboží
režim přenesení daňové povinnosti – trvalé použití režimu přenesení daňové povinnosti, dočasné použití, příloha č. 6, nařízení vlády, informace GFŘ k jednotlivým nařízením vlády
ručení – znalostní test, platby na účet mimo tuzemsko, platby na nezveřejněný účet, nespolehlivý plátce, minimalizace rizika ručení
nespolehlivá osoba
podávání kontrolního hlášení, pokuty za nepodání KH, vyloučení vzniku pokuty, promíjení pokut
režim jednoho správního místa
zodpovídání dotazů.
2. seminář
13. 7. 2021; 9:00–16:00
DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi – pro začínající
JUDr. Svatopluk Galočík
Dodání zboží plátcem, do jiných členských států a třetích zemí, včetně konsignačních skladů a pořízení zboží plátcem z jiného členského státu do jiného členského státu a místo plnění podle § 11 (v určitých případech nemožnost nároku na odpočet daně)
právní úprava u přemístěného majetku v § 4 odst. 5 – 7
místo plnění u poskytnutí služby podle §§ 9 – 10i, § 7 odst. 3 a služeb osvobozených
přeprava zboží v jednom členském státě, mezi členskými státy a s třetími zeměmi podle § 9 odst. 1, § 10f a § 69
rozšířená povinná registrace osoby se sídlem v jiném členském státě, neregistrované k dani podle § 6c odst. 3
daňový doklad při vývozu zboží (33a)
rozšířená povinnost při pořízení zboží z jiného členského státu (§ 1
06.)
nová právní úprava dodání zboží v řetězci podle § 7
definice vývozu zboží podle § 66
definice při dodání zboží – režim skladu podle § 18
zavedení reverse charge při dodání zboží s místem v tuzemsku osobou neusazenou v tuzemsku plátci daně (§ 108 odst. 1 písm. d)
novelizovaná ustanovení zákona o DPH z výše uvedené oblasti platná pro rok 2021, podle legislativního stavu ke dni konání semináře.
3. seminář/workshop
14. 7. 2021; 9:00–16:00
DPH v příkladech – workshop pro začínající
Ing. Zdeněk Kuneš
Počítání obratu na příkladech, registrační povinnost, identifikovaná osoba
stanovení místa plnění na příkladech
intrakomunitární plnění – pořízení zboží z jiného členského státu, obchodování v „konsignačním“ skladu, operace se zbožím, řetězové obchody na příkladech, třístranný obchod; příklady, grafy
místo plnění u služeb
příklady nejčastějších dotazů k oblasti daňových dokladů
stanovení základu daně
vratné obaly – výpočet základu daně
oprava základu daně a sazby daně – příklady, bonus y a skonta
oprava základu daně u nedobytné pohledávky
sazby daně u oprav staveb pro bydlení, nová výstavba, stavby pro sociální bydlení
prodej nemovitých věcí – příklady, informace GFŘ, podstatná změna stavby, okolí pozemku, správní úkon
nájem nemovité věci – příklady, kdy osvobodit a kdy ne
ubytovací služba
vývoz zboží, dovoz zboží, dodání zboží do jiného členského státu – prokazování, přeprava zboží související s vývozem nebo dovozem zboží na příkladech
nárok na odpočet daně v příkladech
úprava odpočtu daně při použití dlouhodobého majetku projiné účely, prodej dlouhodobého majetku
nedoložené případy zničení nebo ztráty majetku, který není dlouhodobým majetkem, vyrovnání odpočtu daně
režim přenesení daňové povinnosti na příkladech, informace GFŘ, nařízení vlády
kontrolní hlášení – příklady včetně uvedení do tiskopisu.


Další popis (úroveň, podmínky účasti, minimální znalosti) ...

Posluchači budou mít k dispozici poslední novelu zákona o DPH, tiskopis kontrolního hlášení, tiskopis přiznání k DPH. Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.


Obsah kurzu/školení


1. seminář
12. 7. 2021; 9:00–16:00
Uplatňování DPH se zaměřením na tuzemsko – pro začínající
Ing. Zdeněk Kuneš
Předmět daně, základní pojmy, stanovení výše obratu
plátci, identifikované osoby, registrace
stanovení místa plnění při dodání zboží a při poskytnutí služby – příklady
dodání zboží a poskytnutí služby, obchodování s novými dopravními prostředky v EU
poukazy – jednoúčelový, víceúčelový
vznik povinnosti přiznat daň, úplaty přijaté před uskutečněním zdanitelného plnění
uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat daň – smlouvy o dílo, dílčí plnění, zdanitelné plnění poskytované na dlouhodobé bázi
vystavování daňových dokladů, jejich náležitosti, vynaložení úsilí k jejich doručení, zajištění věrohodnosti původu, neporušenosti obsahu a čitelnosti, uchovávání, zvláštní daňové doklady – splátkový kalendář, platební kalendář
stanovení základu daně, přefakturace, stanovení základu daně ve zvláštních případech
výpočet daně
zaokrouhlování daně, oprava základu daně na základě dodavatelsko odběratelských vztahů, oprava odpočtu daně
provedení opravy chyby
oprava základu daně u nedobytné pohledávky
stanovení sazby daně u stavebních prací – opravy, rekonstrukce, nová výstavba
dodání nemovité věci, nájem nemovitých věcí
osvobozená plnění bez nároku na odpočet daně
nárok na odpočet daně, podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně, úprava odpočtu daně – řešení nedoložených případů zničení nebo ztráty majetku
zvláštní režimy – DPH u cestovní služby, dodání použitého zboží
režim přenesení daňové povinnosti – trvalé použití režimu přenesení daňové povinnosti, dočasné použití, příloha č. 6, nařízení vlády, informace GFŘ k jednotlivým nařízením vlády
ručení – znalostní test, platby na účet mimo tuzemsko, platby na nezveřejněný účet, nespolehlivý plátce, minimalizace rizika ručení
nespolehlivá osoba
podávání kontrolního hlášení, pokuty za nepodání KH, vyloučení vzniku pokuty, promíjení pokut
režim jednoho správního místa
zodpovídání dotazů.
2. seminář
13. 7. 2021; 9:00–16:00
DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi – pro začínající
JUDr. Svatopluk Galočík
Dodání zboží plátcem, do jiných členských států a třetích zemí, včetně konsignačních skladů a pořízení zboží plátcem z jiného členského státu do jiného členského státu a místo plnění podle § 11 (v určitých případech nemožnost nároku na odpočet daně)
právní úprava u přemístěného majetku v § 4 odst. 5 – 7
místo plnění u poskytnutí služby podle §§ 9 – 10i, § 7 odst. 3 a služeb osvobozených
přeprava zboží v jednom členském státě, mezi členskými státy a s třetími zeměmi podle § 9 odst. 1, § 10f a § 69
rozšířená povinná registrace osoby se sídlem v jiném členském státě, neregistrované k dani podle § 6c odst. 3
daňový doklad při vývozu zboží (33a)
rozšířená povinnost při pořízení zboží z jiného členského státu (§ 1
06.)
nová právní úprava dodání zboží v řetězci podle § 7
definice vývozu zboží podle § 66
definice při dodání zboží – režim skladu podle § 18
zavedení reverse charge při dodání zboží s místem v tuzemsku osobou neusazenou v tuzemsku plátci daně (§ 108 odst. 1 písm. d)
novelizovaná ustanovení zákona o DPH z výše uvedené oblasti platná pro rok 2021, podle legislativního stavu ke dni konání semináře.
3. seminář/workshop
14. 7. 2021; 9:00–16:00
DPH v příkladech – workshop pro začínající
Ing. Zdeněk Kuneš
Počítání obratu na příkladech, registrační povinnost, identifikovaná osoba
stanovení místa plnění na příkladech
intrakomunitární plnění – pořízení zboží z jiného členského státu, obchodování v „konsignačním“ skladu, operace se zbožím, řetězové obchody na příkladech, třístranný obchod; příklady, grafy
místo plnění u služeb
příklady nejčastějších dotazů k oblasti daňových dokladů
stanovení základu daně
vratné obaly – výpočet základu daně
oprava základu daně a sazby daně – příklady, bonus y a skonta
oprava základu daně u nedobytné pohledávky
sazby daně u oprav staveb pro bydlení, nová výstavba, stavby pro sociální bydlení
prodej nemovitých věcí – příklady, informace GFŘ, podstatná změna stavby, okolí pozemku, správní úkon
nájem nemovité věci – příklady, kdy osvobodit a kdy ne
ubytovací služba
vývoz zboží, dovoz zboží, dodání zboží do jiného členského státu – prokazování, přeprava zboží související s vývozem nebo dovozem zboží na příkladech
nárok na odpočet daně v příkladech
úprava odpočtu daně při použití dlouhodobého majetku projiné účely, prodej dlouhodobého majetku
nedoložené případy zničení nebo ztráty majetku, který není dlouhodobým majetkem, vyrovnání odpočtu daně
režim přenesení daňové povinnosti na příkladech, informace GFŘ, nařízení vlády
kontrolní hlášení – příklady včetně uvedení do tiskopisu.


Cíl školení / poznámka ke kurzu

Na seminářích se seznámíte se základy uplatňování DPH, a to jak prostřednictvím výkladu, tak na příkladech.


Informace o rekvalifikaci


Tento kurz není rekvalifikační

Komplexní průvodce DPH – pro začínající
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]
- 14.07.2021

Praha SMOSK [K Centrum], Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město

Komplexní průvodce DPH – pro začínající (kurz)
12. – 14. 7. 2021; 9:00–16:00

12. – 14. 7. 2021; 9:00–16:00 - - - - - kód: 2102790 - 6 570 Kč + DPH Základní cena, kód: 210279A - 12 483 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 210279B - 17 739 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 210279C - 22 338 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

7.950 Kč/Kurz

Další naše kurzy a školení


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | Komplexní | průvodce | DPH | pro | začínající
 Pořadatel kurzu: 1. VOX a.s.

Firma VOX působí na trhu vzdělávacích firem od roku 1993 jako fyzická osoba „Ing. Zdenka Vostrovská, CSc. – VOX“. Od roku 1990 do roku 1993 se zabývala vedením účetnictví, likvidací firem, ekonomickým, finančním a daňovým poradenstvím. Vzdělávací aktivity přešly dnem 1. 1. 2005 na akciovou společnost 1.VOX a. s. [dále jen VOX]. ...dále viz: 1. VOX a.s.
 


 

Dotaz ke kurzu


Dotaz ke kurzu Komplexní průvodce DPH – pro začínající
text dotazu,
ostatní data (tel/email) se samozřejmě nezveřejňují a nezobrazují, pouze budou přeposlána školící firmě
pro kontrolu zadejte znovu Váš email
Vaše jméno     a příjmení
Vložte potvrzovací kód Vložte číslo            

Pro změnu potvrzovacího kódu je možno znovu načíst stránku (antispam)
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-92982


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

Komplexní průvodce DPH – pro začínající


 • 12.07.2021 - 14.07.2021 Praha - Komplexní průvodce DPH – pro začínající 1. VOX a.s.


  ... jiné, ale podobné kurzy/školení
  ... nebo hledat další podobné kurzy Komplexní průvodce DPH – pro začínající


 •  

  Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

  Kurzy

  kurzy rekvalifikace Zvolte jazyk - language
  2021-04-11 


  [?]

  Kurzy

  kurzy rekvalifikace
  2021-04-10 


  [?]

  Kurzy - Kurz instruktor fitness

  kurzy rekvalifikace
  2021-03-27 


  [?]

   

  Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


  Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

   

  Registrace nové školící firmy


  Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
   

  REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


  MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

   


  rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2021 | Kontakt | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
  CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info
  Powered by Shopilo.cz