HandMade by HANNDE.com
Vytvořte si vlastní obchod SHOPILO
Je to opravdu snadné, zdarma na 1. měsíc a/nebo do 10 položek

REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # BUSINESS ENGLISH KAPLAN INTERNATIONAL LANGUAGES NOVY ZELAND

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 
Rekvalifikační-kurzy.info | studium v zahraničí | angličtina | Bakalářské studium (VŠ) | Systémy řízení a ISO > Business English - Kaplan International Languages - Nový Zéland

Business English - Kaplan International Languages - Nový ZélandKurz angličtiny ve městě Auckland pořádaný na škole Kaplan International Languages - Nový Zéland.Detailní informace o škole Kaplan International Languages a pořádaných kurzech naleznete na adrese https:. - skola - novy-zeland - kaplan-international-colleges - Kompletní ceník kurzů a ubytování naleznete na adrese https:. - skola - novy-zeland - ... © STUDYLINE s.r.o. - studium v zahraničí
 
Tento kurz už byl smazán

Pro aktuální kurzy pokračujte na hlavní nabídce:
http://www.rekvalifikacni-kurzy.info

Podobné kurzy: Business English - Kaplan International Languages - Nový Zéland ::

Odkaz na podobný kurz a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:


Nebo hledat podobné kurzy Business English - Kaplan International Languages - Nový Zéland s aktuálním termínem konání školení

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2021
Neuvedeno * • základní pojmy z daňového řádu, • kdo je povinen se státní správou komunikovat elektronicky, • základní vybavení pro elektronickou komunikaci, • elektronický podpis a jak jej používat, • kdy je možné komunikovat bez zaručeného elektronického podpisu, • datové schránky - zřízení a používání, • daňová informační
online , eLearning
 > Daňový řád pro účetní 2016 s ohledem na povinnou elektronickou komunikaci (záznam on-line)

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2021
Neuvedeno * • Základní pojmy a zásady daňového řádu • Novela daňového řádu – zneužití práva • Povinná elektronická komunikace • Kdo a kdy se může stát zástupcem daňového subjektu • Povinnosti účetních a daňových poradců podle zákona o AML • Plná moc na zastupování • Spis daňového subjektu u správce daně a možnosti nahlížen
online , eLearning
 > Daňový řád pro účetní 2019 (záznam on-line)

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2021
Neuvedeno * Program bude doplněn a upřesněn podle aktuálního vývoje legislativy. • opatření v oblasti daní přijatá v souvislosti s nouzovým stavem a podporou české ekonomiky – prominutí sankcí – dotace na provoz – dotace k úrokům z komerčních úvěrů – bezúročné zápůjčky, • zdravotní pojištění v podmínkách roku 2020 u OSVČ,
online , eLearning
 > COVID-19 v účetních a daňových souvislostech aktuálně (on-line kurz)

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2021
Neuvedeno * ? Základní pojmy a zásady daňového řádu ?
online , eLearning
 > Daňový řád pro účetní 2020 (záznam on-line)

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2021
Na on-line semináři získáte potřebné informace ke správnému účtování účetních případů týkajících se nákladů a výnosů a o jejich vlivu na základ daně z příjmů. * • časové rozlišení nákladů a výnosů, • účtování na jednotlivé syntetické účty, • nejčastější chyby (účtování daní, technického zhodnocení včetně změn 2021, škod, sankcí apod.
online , eLearning
 > Náklady a výnosy v roce 2021 – účetní a daňový pohled (on-line seminář)

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2021
Z on-line semináře si odnesete kompletní informace o opravách a technickém zhodnocení majetku. Lektorka vám problematiku vysvětlí jasně a srozumitelně, s množstvím praktických příkladů a variant.
online , eLearning
 > Opravy a technické zhodnocení majetku – účetní a daňový pohled včetně příkladů z praxe (on-line seminář)

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2021
Cílem on-line semináře je prohloubit znalosti a seznámit vás se změnami, k nimž v oblasti platebního styku došlo v ČR i v EU. Probrán bude zejména nový zákon o platebním styku účinný od 13.
online , eLearning
 > Platební styk pro pokročilé včetně nejnovějších změn – nový zákon o platebním styku, nové předpisy EU, výklady, judikatura (on-line seminář)

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2021
Na on-line semináři se seznámíte se způsoby řešení výsledků inventarizace majetku a škod na majetku, se způsoby účtování smluvních a nesmluvních sankcí a dále s daňovými dopady do daní z příjmů a z pohledu DPH. * • vymezení manka a škody z pohledu účetních předpisů a zákona o daních z příjmů, • co není mankem a škodou, • př
online , eLearning
 > Manka, škody, pokuty a sankce – účetní a daňový pohled (on-line seminář)

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2021
Na semináři vám lektoři objasní postavení jednatele a jeho odpovědnost z právního hlediska i možnosti nastavení smlouvy o výkonu funkce. Z účetního a daňového pohledu se dozvíte, jak zdaňovat odměny jednatele a související benefity včetně daňové uznatelnosti těchto nákladů pro společnost.
online , eLearning
 > Postavení jednatele – právní, účetní a daňový pohled (on-line seminář)

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2021
Po absolvování on-line semináře budete znát detailní průběh likvidace obchodních společností a družstev, a to jak z právního, tak i z účetního a daňového pohledu. Důraz přitom bude kladen na společnost s ručením omezeným a akciovou společnost.
online , eLearning
 > Likvidace obchodních společností a družstev – právní, účetní a daňový pohled (on-line seminář)

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2021
Pokud jste se dosud opravných položek obávali nebo jste se jim cíleně vyhýbali, pak je tento seminář právě pro vás. Téma vám bude předloženo jasně, srozumitelně a odcházet budete s tím, že je začnete používat v praxi.
online , eLearning
 > Opravné položky – daňový a účetní pohled včetně příkladů (on-line seminář)

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2021
Po absolvování on-line semináře budete znát daňové a účetní aspekty vnitrostátních přeměn v kontextu aktuálních předpisů. Na semináři budou rozebrány fúze, rozdělení, převod jmění a změna právní formy, to vše se zaměřením na akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným.
online , eLearning
 > Přeměny obchodních společností – účetní a daňový pohled (on-line seminář)

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2021
Na semináři budete provedeni procesem nabývání nemovitostí, při kterém se mj. dozvíte, jaké jsou rozdíly mezi asset dealem a share dealem a jaké jsou výhody a nevýhody těchto způsobů nabývání nemovitostí.
online , eLearning
 > Nabývání nemovitostí – specifika asset deal a share deal – právní a daňový pohled (on-line seminář)

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2021
Na on-line semináři získáte srozumitelnou formou přehled o změnách v účetnictví a daních platných pro období 2020/2021 a o aktuálních výkladech Finanční správy. * • daňové dopady a způsob zaúčtování opatření souvisejících s epidemií COVID-19 – prominutí sankcí ze strany FÚ, program Antivirus, sleva na nájemném, kompenzační bonus, ošetřovné pro
online , eLearning
 > Daňový balíček 2021 – srozumitelný přehled o změnách (on-line seminář)

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2021
Na on-line přednášce získáte komplexní pohled na problematiku nájmu a leasingu optikou daňových zákonů s důrazem na jejich praktickou aplikaci a změny, které přinesl nový občanský zákoník a novely daňových předpisů v letech 2016 až 2021. Odnesete si tipy na praktické postupy v leasingové praxi.
online , eLearning
 > Leasing – účetní a daňový pohled pro rok 2021 (on-line seminář)

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2021
Doklady pro účely účetnictví a daní mají svá pravidla a především jsou závislé na právní podstatě daného případu. Přednáška bude zahájena upozorněním na právní normy, aby lidé pracující s přijatými a vydanými fakturami, pokladními doklady, pohledávkami a dluhy rozuměli pojmům a vazbám.
online , eLearning
 > Fakturace v roce 2021, práce s účetními a daňovými doklady (on-line seminář)

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2021
Cílem on-line semináře je komplexní seznámení s novými pravidly výpočtu dovolené, které přinesla novela zákoníku práce k 1. 1.
online , eLearning
 > Nárok na dovolenou ve vztahu k pracovní době – první praktické zhodnocení dopadů nových pravidel do praxe (on-line seminář)

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2021
Pomozte Vaší firmě dostat z Vašich dat nové poznatky, které ji podpoří v růstu a ziskovosti. SQL Server jako jednotka ve světě Business Intelligence dokáže mnohem více, než běžná databáze.
Brno , Jihomoravský kraj
 > SQL Server - základy Business Intelligence

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2021
Rekvalifikační kurz :
Aktuální akce BEZPEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ - V únoru a březnu  budou všechny naše kurzy a přednášky probíhat  ONLINE formou živého vysílání . Naši lektoři pro Vás budou přednášet, Vy můžete poslouchat, ptát se.
Praha 2 , Praha
 > Účetnictví a Daňový specialista Premium - rekvalifikační kurz

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2021
Cíle kurzu: On-line kurz Účetnictví a Daňový specialista Premium je vhodný pro všechny, kteří se chtějí naučit celou oblast účetnictví a zároveň agendu daňového specialisty . Popis: Komu je kurz určen: Všem, kteří  se chtějí naučit celou agendu účetnictví a zároveň chtějí znát daňovou problematiku .
on-line , eLearning
 > Účetnictví a Daňový specialista Premium - on-line kurz

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2021
Cíle kurzu: V kurzu Daňový specialista on-line se naučíte orientovat v daňových předpisech ČR. Seznámíte se s problematikou DPPO, DPFO, DPH, s oblastí majetkových daní, daní převodových, silničních a spotřebních.
on-line , eLearning
 > Daňový specialista - on-line

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2021
Chcete se více informací dozvědět o potravinových alergiích a intolerancích? Zdají se Vám tyto pojmy stejné?
Ostrava-Vítkovice , Moravskoslezský kraj
 > Výživa při potravinových alergiích a intolerancích


Business English - Kaplan International Languages - Nový Zéland

Téma kurzu: studium v zahraničí, angličtina, Bakalářské studium (VŠ), Systémy řízení a ISO,

Přednáší ...

Lektoři z firmy: STUDYLINE s.r.o. - studium v zahraničí


Program kurzu, obsah studia ...

Kurz angličtiny ve městě Auckland pořádaný na škole Kaplan International Languages - Nový Zéland.

Detailní informace o škole Kaplan International Languages a pořádaných kurzech naleznete na adrese https:. /skola/novy-zeland/kaplan-international-colleges/

Kompletní ceník kurzů a ubytování naleznete na adrese https:. /skola/novy-zeland/kaplan-international-colleges/cenikObsah kurzu/školení

Kurz angličtiny ve městě Auckland pořádaný na škole Kaplan International Languages - Nový Zéland.

Detailní informace o škole Kaplan International Languages a pořádaných kurzech naleznete na adrese https:. /skola/novy-zeland/kaplan-international-colleges/

Kompletní ceník kurzů a ubytování naleznete na adrese https:. /skola/novy-zeland/kaplan-international-colleges/cenikInformace o rekvalifikaci


Tento kurz není rekvalifikační

Business English - Kaplan International Languages - Nový Zéland
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]


Není vypsaný žádný termín, ... :(

Podobné kurzy a nebo školení: Business English - Kaplan International Languages - Nový Zéland
... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy Business English - Kaplan International Languages - Nový ZélandDalší naše kurzy a školení


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | Business | English | Kaplan | International | Languages | Nový | Zéland
 Pořadatel kurzu: STUDYLINE s.r.o. - studium v zahraničí

STUDYLINE byla založena jako agentura specializující se na studijní pobyty v Austrálii a během své existence výrazně rozšířila své služby, otevřela nové pobočky a představila celou řadu nových programů. Hlavní kancelář v Praze, která je centrálou společnosti, byla v průběhu činnosti rozšířena o kanceláře v Brně, Plzni, Liberci a Olomouci. ...dále viz: STUDYLINE s.r.o. - studium v zahraničí
 


 

Dotaz ke kurzu

Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-91897


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

Business English - Kaplan International Languages - Nový Zéland... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy Business English - Kaplan International Languages - Nový Zéland

 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Kurzy

kurzy rekvalifikace
2021-02-13 


[?]

Kurzy - Fitness Institut

kurzy rekvalifikace
2021-02-09 


[?]

Kurzy | Akademia.cz

kurzy rekvalifikace
2021-02-06 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2021 | Kontakt | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info
Powered by Shopilo.cz