HandMade by HANNDE.com
Hledáte nějaké dárky? >> HANDE.cz
Nejsme e-shop, ale můžete se zde inspirovat

REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # ZAKONIK PRACE V NAVAZNOSTI NA NOZ 2014 ZAZNAM ONLINE

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 

ZÁKONÍK PRÁCE V NÁVAZNOSTI NA NOZ 2014 (záznam online)Cena kurzu:
    ... bez DPH: 1.950 Kč/Kurz
    ... včetně DPH: 2.360 Kč/Kurz


Neuvedeno * 1. Aktuální srovnání pracovněprávních vztahů k novému občanskému zákoníku platnému k 1. lednu 2014: - základní právní pojmy v novém OZ 2014 vztahující se k pracovněprávním vztahů – právní jednání a jeho zákonné formy, předsmluvní odpovědnost – nepoctivé jednání, dobré mravy v pracovním právu, příslib zaměstnání, smlouvy budoucí, adhezní způsob uzavírání smlouvy, problematika neplatnosti právního jednání v pracovněprávních vztazích, podmínky v personálních vztazích, zastupování zaměstnavatele zaměstnanci, - zastřený pracovněprávní vztah – nelegální práce v roce 2014, - neurčitost – nesrozumitelnost při skončení pracovního poměru, - práva a povinnosti druhého manžela při vzniku pracovního poměru a při dalším vzdělávání zaměstnance, - srážky ze mzdy, jednostranný zápočet v roce 2014 – základní informace. 2. Problematika vzniku a průběhu pracovního poměru: - doba určitá, - lékařské prohlídky, - pracovní doba a její rozvržení, - odstupné, - převedení na jinou práci, - odpovědnostní dohody – manko, ztráta majetku zaměstnavatele. 3. Skončení pracovního poměru: - dohodou, - výpovědí, - okamžitým zrušením, - zrušením ve zkušební době. ... © 1. VOX a.s.
 


ZÁKONÍK PRÁCE V NÁVAZNOSTI NA NOZ 2014 (záznam online)

Téma kurzu: Účetnictví obecně, Občanské právo, Personalistika (HR manažer, pracovní právo), Další právní normy, Kurzy on-line ve virtuální učebně

Určeno pro ...

URČENO: Právníkům, personálním manažerům, poradcům, mzdovým účetním, daňovým poradcům, vedoucím zaměstnancům, podnikatelům a těm, kteří potřebují mít znalosti pracovního práva pro výkon své práce. PŘÍNOS: Účastníci budou seznámeni s konkrétními dopady ZP do personální praxe, s jejich ovlivněním pracovněprávními vztahy a to vše s ohledem na konkrétní vývoj pracovního práva za poslední roky završený přijetím nového občanského zákoníku v letošním roce. Výklad bude zaměřen na změny, které nastaly v oblasti pracovního práva po přijetí nového občanského zákoníku. Vše s ohledem na potřeby praxe ve firmách.

Přednáší ...


Mgr. Vladimír Černý
lektor a poradce v oblasti pracovněprávních vztahů a kolektivního vyjednávání


Program kurzu, obsah studia ...


1. Aktuální srovnání pracovněprávních vztahů k novému občanskému zákoníku platnému k 1. lednu 2014:
- základní právní pojmy v novém OZ 2014 vztahující se k pracovněprávním vztahů – právní jednání a jeho zákonné formy, předsmluvní odpovědnost – nepoctivé jednání, dobré mravy v pracovním právu, příslib zaměstnání, smlouvy budoucí, adhezní způsob uzavírání smlouvy, problematika neplatnosti právního jednání v pracovněprávních vztazích, podmínky v personálních vztazích, zastupování zaměstnavatele zaměstnanci,
- zastřený pracovněprávní vztah – nelegální práce v roce 2014,
- neurčitost – nesrozumitelnost při skončení pracovního poměru,
- práva a povinnosti druhého manžela při vzniku pracovního poměru a při dalším vzdělávání zaměstnance,
- srážky ze mzdy, jednostranný zápočet v roce 2014 – základní informace.
2. Problematika vzniku a průběhu pracovního poměru:
- doba určitá,
- lékařské prohlídky,
- pracovní doba a její rozvržení,
- odstupné,
- převedení na jinou práci,
- odpovědnostní dohody – manko, ztráta majetku zaměstnavatele.
3. Skončení pracovního poměru:
- dohodou,
- výpovědí,
- okamžitým zrušením,
- zrušením ve zkušební době.


Obsah kurzu/školení


1. Aktuální srovnání pracovněprávních vztahů k novému občanskému zákoníku platnému k 1. lednu 2014:
- základní právní pojmy v novém OZ 2014 vztahující se k pracovněprávním vztahů – právní jednání a jeho zákonné formy, předsmluvní odpovědnost – nepoctivé jednání, dobré mravy v pracovním právu, příslib zaměstnání, smlouvy budoucí, adhezní způsob uzavírání smlouvy, problematika neplatnosti právního jednání v pracovněprávních vztazích, podmínky v personálních vztazích, zastupování zaměstnavatele zaměstnanci,
- zastřený pracovněprávní vztah – nelegální práce v roce 2014,
- neurčitost – nesrozumitelnost při skončení pracovního poměru,
- práva a povinnosti druhého manžela při vzniku pracovního poměru a při dalším vzdělávání zaměstnance,
- srážky ze mzdy, jednostranný zápočet v roce 2014 – základní informace.
2. Problematika vzniku a průběhu pracovního poměru:
- doba určitá,
- lékařské prohlídky,
- pracovní doba a její rozvržení,
- odstupné,
- převedení na jinou práci,
- odpovědnostní dohody – manko, ztráta majetku zaměstnavatele.
3. Skončení pracovního poměru:
- dohodou,
- výpovědí,
- okamžitým zrušením,
- zrušením ve zkušební době.


Cíl školení / poznámka ke kurzu

Neuvedeno


Informace o rekvalifikaci


Tento kurz není rekvalifikační

ZÁKONÍK PRÁCE V NÁVAZNOSTI NA NOZ 2014 (záznam online)
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]
- 13.10.2021

Praha SMOSK [K Centrum], Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Zákoník práce v praxi – speciálka (kurz)
12. – 13. 10. 2021; 9:00–14:00

[PODOBNÝ KURZ] Absolvováním semináře budete seznámeni s aktualitami v oblasti pracovního práva, včetně změn právní úpravy provedených (nejen) novelou zákoníku práce, aktuálních výkladových trendů, judikatury a budete se lépe orientovat v problémových otázkách vyplývajících nejen ze zákoníku práce. Výklad všech odborných bloků semináře bude proveden se zaměřením na rozbor zkušeností s praktickou aplikací.
* 1. den 9:00–14:00
Povinnosti zaměstnavatele při vzniku, změnách a skončení pracovního poměru, překážky v práci
JUDr. Petr Bukovjan Způsoby vzniku pracovního poměru:
povinné i doporučené náležitosti pracovní smlouvy, „problém“ s pracovní náplní,
principy spojené se jmenováním, odvolání zaměstnance z vedoucího pracovního místa a omezení tzv. doložky odvolatelnosti v podnikatelské sféře po novele ZP, kdy končí výkon práce na vedoucím pracovním místě,
zkušební doba; pracovní poměry na dobu určitou – sjednávání, omezení, zástupy, atd., specifika u vybraných kategorií zaměstnanců (např. úředníci územních samosprávných celků, pedagogičtí pracovníci). Pracovnělékařské služby:
vstupní lékařská prohlídka a její úhrada,
další pracovnělékařské prohlídky,
povinnosti vyplývající pro zaměstnavatele z lékařského posudku, vazba na rozvázání pracovního poměru ze zdravotních důvodů na straně zaměstnance. Změny pracovního poměru:
smluvní i jednostranné změny obsahu pracovního poměru; převedení na jinou práci,
dočasné přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli. Skončení pracovního poměru:
rozbor vybraných způsobů skončení pracovního poměru,
zrušení pracovního poměru ve zkušební době a těhotenství zaměstnankyně
neuspokojivé pracovní výsledky a porušení povinností zaměstnance jako důvod k rozvázání pracovního poměru,
pracovní kázeň – co zahrnuje a jak reagovat na její porušení,
konkrétní příklady soudních rozhodnutí a jejich dopad do praxe,
odstupné – výše, vazba na trvání pracovního poměru, jak s odstupným při dlouhodobém pozbytí zdravotní způsobilosti k práci, vztah k poskytování podpory v nezaměstnanosti,
potvrzení o zaměstnání, kdy se vydává a jaký má být jeho obsah, změny provedené novelou ZP,
doručování písemností v pracovněprávních vztazích (na co si musí dát zaměstnavatel pozor), zásadní změny právní úpravy v této oblasti po novele ZP (např. preference jen osobního doručení zaměstnanci na pracovišti, nová úložní lhůta, doručování datovou schránkou atd.). Překážky v práci:
překážky v práci na straně zaměstnance (návrat zaměstnance z rodičovské dovolené, vyšetření a ošetření u lékaře, problémy spojené s posouzením rehabilitace, darování krve či jiných biologických materiálů, pracovní volno na hledání nového zaměstnání atd.), pracovní volno k práci s dětmi a mládeží po novele ZP (problémy spojené s poskytnutím náhrady za 1 týden volna a jeho refundací; postup ze strany OSSZ),
překážky v práci na straně zaměstnavatele (např. částečná nezaměstnanost, přeprava na pracovní cestě v rámci pracovní doby),
správné posouzení překážky v práci v situaci, kdy je zaměstnanec posouzen jako dlouhodobě zdravotně nezpůsobilý pro sjednanou práci,
překážky v práci u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. 2. den 9:00–14:00
Legislativa a judikatura, praktické dopady změn vyvolaných velkou novelou ZP
JUDr. Dominik B

12. – 13. 10. 2021; 9:00–14:00 - - - - - kód: 2105430 - 4 380 Kč + DPH Základní cena, kód: 210543A - 8 322 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 210543B - 11 826 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 210543C - 14 892 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

4.380 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah
- 13.10.2021

online - eLearning, ON-LINE, virtuální třída, 00000


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Zákoník práce v praxi – speciálka (on-line seminář) (kurz)
12. – 13. 10. 2021; 9:00–14:00

[PODOBNÝ KURZ] Absolvováním semináře budete seznámeni s aktualitami v oblasti pracovního práva, včetně změn právní úpravy provedených (nejen) novelou zákoníku práce, aktuálních výkladových trendů, judikatury a budete se lépe orientovat v problémových otázkách vyplývajících nejen ze zákoníku práce. Výklad všech odborných bloků semináře bude proveden se zaměřením na rozbor zkušeností s praktickou aplikací.
* 1. den 9:00–14:00
Povinnosti zaměstnavatele při vzniku, změnách a skončení pracovního poměru, překážky v práci
JUDr. Petr Bukovjan Způsoby vzniku pracovního poměru:
povinné i doporučené náležitosti pracovní smlouvy, „problém“ s pracovní náplní,
principy spojené se jmenováním, odvolání zaměstnance z vedoucího pracovního místa a omezení tzv. doložky odvolatelnosti v podnikatelské sféře po novele ZP, kdy končí výkon práce na vedoucím pracovním místě,
zkušební doba; pracovní poměry na dobu určitou – sjednávání, omezení, zástupy, atd., specifika u vybraných kategorií zaměstnanců (např. úředníci územních samosprávných celků, pedagogičtí pracovníci). Pracovnělékařské služby:
vstupní lékařská prohlídka a její úhrada,
další pracovnělékařské prohlídky,
povinnosti vyplývající pro zaměstnavatele z lékařského posudku, vazba na rozvázání pracovního poměru ze zdravotních důvodů na straně zaměstnance. Změny pracovního poměru:
smluvní i jednostranné změny obsahu pracovního poměru; převedení na jinou práci,
dočasné přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli. Skončení pracovního poměru:
rozbor vybraných způsobů skončení pracovního poměru,
zrušení pracovního poměru ve zkušební době a těhotenství zaměstnankyně
neuspokojivé pracovní výsledky a porušení povinností zaměstnance jako důvod k rozvázání pracovního poměru,
pracovní kázeň – co zahrnuje a jak reagovat na její porušení,
konkrétní příklady soudních rozhodnutí a jejich dopad do praxe,
odstupné – výše, vazba na trvání pracovního poměru, jak s odstupným při dlouhodobém pozbytí zdravotní způsobilosti k práci, vztah k poskytování podpory v nezaměstnanosti,
potvrzení o zaměstnání, kdy se vydává a jaký má být jeho obsah, změny provedené novelou ZP,
doručování písemností v pracovněprávních vztazích (na co si musí dát zaměstnavatel pozor), zásadní změny právní úpravy v této oblasti po novele ZP (např. preference jen osobního doručení zaměstnanci na pracovišti, nová úložní lhůta, doručování datovou schránkou atd.). Překážky v práci:
překážky v práci na straně zaměstnance (návrat zaměstnance z rodičovské dovolené, vyšetření a ošetření u lékaře, problémy spojené s posouzením rehabilitace, darování krve či jiných biologických materiálů, pracovní volno na hledání nového zaměstnání atd.), pracovní volno k práci s dětmi a mládeží po novele ZP (problémy spojené s poskytnutím náhrady za 1 týden volna a jeho refundací; postup ze strany OSSZ),
překážky v práci na straně zaměstnavatele (např. částečná nezaměstnanost, přeprava na pracovní cestě v rámci pracovní doby),
správné posouzení překážky v práci v situaci, kdy je zaměstnanec posouzen jako dlouhodobě zdravotně nezpůsobilý pro sjednanou práci,
překážky v práci u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. 2. den 9:00–14:00
Legislativa a judikatura, praktické dopady změn vyvolaných velkou novelou ZP
JUDr. Dominik B

12. – 13. 10. 2021; 9:00–14:00 - - - - - kód: 21A5430 - 4 380 Kč + DPH Základní cena, kód: 21A543A - 8 322 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 21A543B - 11 826 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 21A543C - 14 892 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

4.380 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsahDalší naše kurzy a školení


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | ZÁKONÍK | PRÁCE | NÁVAZNOSTI | NOZ | 2014 | (záznam | online)
 Pořadatel kurzu: 1. VOX a.s.

Firma VOX působí na trhu vzdělávacích firem od roku 1993 jako fyzická osoba „Ing. Zdenka Vostrovská, CSc. – VOX“. Od roku 1990 do roku 1993 se zabývala vedením účetnictví, likvidací firem, ekonomickým, finančním a daňovým poradenstvím. Vzdělávací aktivity přešly dnem 1. 1. 2005 na akciovou společnost 1.VOX a. s. [dále jen VOX]. ...dále viz: 1. VOX a.s.
 


 

Dotaz ke kurzu


Dotaz ke kurzu ZÁKONÍK PRÁCE V NÁVAZNOSTI NA NOZ 2014 (záznam online)
text dotazu,
ostatní data (tel/email) se samozřejmě nezveřejňují a nezobrazují, pouze budou přeposlána školící firmě
pro kontrolu zadejte znovu Váš email
Vaše jméno     a příjmení
Vložte potvrzovací kód Vložte číslo            

Pro změnu potvrzovacího kódu je možno znovu načíst stránku (antispam)
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-91117


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

ZÁKONÍK PRÁCE V NÁVAZNOSTI NA NOZ 2014 (záznam online)... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy ZÁKONÍK PRÁCE V NÁVAZNOSTI NA NOZ 2014 (záznam online)


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Kurzy

kurzy rekvalifikace
2021-05-30 


[?]

Online kurzy

kurzy rekvalifikace
2021-04-18 


[?]

Kurzy

kurzy rekvalifikace
2021-04-10 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2021 | Kontakt | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info
Powered by Shopilo.cz