HandMade by HANNDE.com
Vytvořte si vlastní obchod SHOPILO
Je to opravdu snadné, zdarma na 1. měsíc a/nebo do 10 položek

REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace #

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 
Rekvalifikační-kurzy.info | Další právní normy | Požární ochrana a ekologie | Kurzy on-line ve virtuální učebně | Právo a legislativa | Chemický průmysl > Ochrana životního prostředí v judikatuře správních soudů - ON-LINE seminář

Ochrana životního prostředí v judikatuře správních soudů - ON-LINE seminářCena kurzu:
    ... bez DPH: 1.809 Kč/Kurz
    ... včetně DPH: 2.189 Kč/Kurz


Právní úprava ochrany životního prostředí je v českém právním řádu provedena celou řadou zákonů a dalších právních předpisů. Vedle tzv. průřezových úprav (stavební právo, posuzování vlivů na životní prostředí, poskytování informací a další) leží její těžiště v tzv. složkových předpisech, zaměřených jednak na ochranu jednotlivých složek životního pr ... © Agentura BOVA - Dr. Ivana Hexnerová
 
Přihláška na kurz & termín:
Ochrana životního prostředí v judikatuře správních soudů - ON-LINE seminář

Téma kurzu: Další právní normy, Požární ochrana a ekologie, Kurzy on-line ve virtuální učebně, Právo a legislativa, Chemický průmysl

Přednáší ...


JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Ph.D. - předseda senátu Nejvyššího správního soudu, pedagog na Právnické fakultě Univerzity Palackého


Program kurzu, obsah studia ...


Právní úprava ochrany životního prostředí je v českém právním řádu provedena celou řadou zákonů a dalších právních předpisů. Vedle tzv. průřezových úprav (stavební právo, posuzování vlivů na životní prostředí, poskytování informací a další) leží její těžiště v tzv. složkových předpisech, zaměřených jednak na ochranu jednotlivých složek životního prostředí (např. ekosystémů, vody, půdy, ovzduší aj.) nebo na ochranu před specifickými hrozbami či riziky (odpady, chemické látky apod.).

Náročnost porozumění právní úpravě vyplývá, mimo jiné, z jejího odborného základu (ať již přírodovědného či technického). Orientaci v ní komplikují, vedle počtu předpisů, také jejich časté novelizace.

Zákony a další právní předpisy k ochraně životního prostředí jsou rovněž předmětem rozsáhlé judikatury správních soudů, případně Ústavního soudu.

Seminář je primárně zaměřen na seznámení účastníků s rozhodovací činností Nejvyššího správního soudu a krajských soudů ve správním soudnictví, a to v oblasti ochrany životního prostředí. V rozhodovací činnosti soudů jsou vykládány mnohé základní instituty právní úpravy ochrany životního prostředí.

K hlavním oblastem náleží:

* ochrana životního prostředí jako veřejného zájmu ve stavebním právu

* poskytování informací o životním prostředí

* posuzování vlivů na životní prostředí (EIA a SEA)

* ochrana přírody a krajiny

* ochrana lesa a zemědělské půdy

* ochrana vod

* ochrana ovzduší

* odpadové a obalové právo

* právní úprava hornických činností

* a další.

Relativně samostatné problematiky představují specifika správních procesů a deliktního práva v oblasti ochrany životního prostředí.

Obecně významnou kapitolou je problematika judikatury správních soudů jako pramene (poznání) práva. I s odkazy na relevantní rozhodnutí Ústavního soudu a správních soudů budou účastníci semináře seznámeni se zásadami práce s judikaturou a limity její využitelnosti v praxi správních orgánů i dotčených osob a jejich zástupců.

Materie je tak velmi rozsáhlá a výrazně překračuje meze specializace. Judikatura soudů je zpracována a systematicky publikována z technických důvodů jen v malém rozsahu a není tak snadno dostupná. Je proto vhodné získat a udržovat průběžnou vědomost o tom, jaké otázky v pojednávaném oboru soudy ve správním soudnictví řešily a řeší.

Účastníci budou v přednášce seznámeni s klíčovou starší, ale zejména se zcela aktuální judikaturou českých soudů rozhodujících ve správním soudnictví. Komentované judikáty jsou při výkladu systematicky seřazeny a vybrány se zvláštním zřetelem k rozhodnutím dosud nepublikovaným.

Základní témata semináře:

* využitelnost judikatury správních soudů v praxi správních orgánů i dotčených osob

* zásady práce s judikaturou správních soudů

* judikatura k ochraně životního prostředí v územním plánování a stavebním právu

* judikatura k posuzování vlivů záměrů a koncepcí na životní prostředí

* judikatura k poskytování informací o životním prostředí

* ochrana přírody a krajiny v judikatuře

* ochrana lesa a zemědělské půdy v judikatuře

* judikatura k ochraně vod a ovzduší

* judikatura k odpadovému právu a k vybraným činnostem rizikovým pro životní prostředí

* specifika správního řízení a správního trestání v oblasti ochrany životního prostředí

* ochrana životního prostředí a správní soudnictví


Obsah kurzu/školení


Právní úprava ochrany životního prostředí je v českém právním řádu provedena celou řadou zákonů a dalších právních předpisů. Vedle tzv. průřezových úprav (stavební právo, posuzování vlivů na životní prostředí, poskytování informací a další) leží její těžiště v tzv. složkových předpisech, zaměřených jednak na ochranu jednotlivých složek životního prostředí (např. ekosystémů, vody, půdy, ovzduší aj.) nebo na ochranu před specifickými hrozbami či riziky (odpady, chemické látky apod.).

Náročnost porozumění právní úpravě vyplývá, mimo jiné, z jejího odborného základu (ať již přírodovědného či technického). Orientaci v ní komplikují, vedle počtu předpisů, také jejich časté novelizace.

Zákony a další právní předpisy k ochraně životního prostředí jsou rovněž předmětem rozsáhlé judikatury správních soudů, případně Ústavního soudu.

Seminář je primárně zaměřen na seznámení účastníků s rozhodovací činností Nejvyššího správního soudu a krajských soudů ve správním soudnictví, a to v oblasti ochrany životního prostředí. V rozhodovací činnosti soudů jsou vykládány mnohé základní instituty právní úpravy ochrany životního prostředí.

K hlavním oblastem náleží:

* ochrana životního prostředí jako veřejného zájmu ve stavebním právu

* poskytování informací o životním prostředí

* posuzování vlivů na životní prostředí (EIA a SEA)

* ochrana přírody a krajiny

* ochrana lesa a zemědělské půdy

* ochrana vod

* ochrana ovzduší

* odpadové a obalové právo

* právní úprava hornických činností

* a další.

Relativně samostatné problematiky představují specifika správních procesů a deliktního práva v oblasti ochrany životního prostředí.

Obecně významnou kapitolou je problematika judikatury správních soudů jako pramene (poznání) práva. I s odkazy na relevantní rozhodnutí Ústavního soudu a správních soudů budou účastníci semináře seznámeni se zásadami práce s judikaturou a limity její využitelnosti v praxi správních orgánů i dotčených osob a jejich zástupců.

Materie je tak velmi rozsáhlá a výrazně překračuje meze specializace. Judikatura soudů je zpracována a systematicky publikována z technických důvodů jen v malém rozsahu a není tak snadno dostupná. Je proto vhodné získat a udržovat průběžnou vědomost o tom, jaké otázky v pojednávaném oboru soudy ve správním soudnictví řešily a řeší.

Účastníci budou v přednášce seznámeni s klíčovou starší, ale zejména se zcela aktuální judikaturou českých soudů rozhodujících ve správním soudnictví. Komentované judikáty jsou při výkladu systematicky seřazeny a vybrány se zvláštním zřetelem k rozhodnutím dosud nepublikovaným.

Základní témata semináře:

* využitelnost judikatury správních soudů v praxi správních orgánů i dotčených osob

* zásady práce s judikaturou správních soudů

* judikatura k ochraně životního prostředí v územním plánování a stavebním právu

* judikatura k posuzování vlivů záměrů a koncepcí na životní prostředí

* judikatura k poskytování informací o životním prostředí

* ochrana přírody a krajiny v judikatuře

* ochrana lesa a zemědělské půdy v judikatuře

* judikatura k ochraně vod a ovzduší

* judikatura k odpadovému právu a k vybraným činnostem rizikovým pro životní prostředí

* specifika správního řízení a správního trestání v oblasti ochrany životního prostředí

* ochrana životního prostředí a správní soudnictví


Informace o rekvalifikaci


Tento kurz není rekvalifikační

certifikat Účastník kurzu obdrží certifikát

Ochrana životního prostředí v judikatuře správních soudů - ON-LINE seminář
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]


Praha budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1, Novotného lávka 5, Praha 1


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Ochrana životního prostředí v judikatuře správních soudů (seminář)
27.05.2021; 9.00 - cca 15.30 Vložné: 2790 Kč (včetně DPH). [ Oběd(y): +130 Kč - os. ]

[PODOBNÝ KURZ] Základní témata semináře:
* využitelnost judikatury správních soudů v praxi správních orgánů i dotčených osob
* zásady práce s judikaturou správních soudů
* judikatura k ochraně životního prostředí v územním plánování a stavebním právu
* judikatura k posuzování vlivů záměrů a koncepcí na životní prostředí
*

27.05.2021; 9.00 - cca 15.30 Vložné: 2790 Kč (včetně DPH). [ Oběd(y): +130 Kč/os. ] - 2790 (cena kurzu včetně DPH) - 2305
- Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování -
2.305 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah


online - eLearning, on-line,

Ochrana životního prostředí v judikatuře správních soudů - ON-LINE seminář (seminář)
27.05.2021; 9.00 - cca 15.30 Vložné: 2190 Kč (včetně DPH). [ Bez stravování. ]

27.05.2021; 9.00 - cca 15.30 Vložné: 2190 Kč (včetně DPH). [ Bez stravování. ] - 2190 (cena kurzu včetně DPH) - 1809
- Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování -
2.189 Kč/Kurz

Další naše kurzy a školení


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | Ochrana | životního | prostředí | judikatuře | správních | soudů | ON-LINE | seminář
 Pořadatel kurzu: Agentura BOVA - Dr. Ivana Hexnerová

Pořádáme odborné kurzy, školení , semináře v oblasti: obchodní, procesní, trestní, evropské, pracovní a správní právo, účetnictví, daně, clo, životní prostředí. Certifikované a akreditované vzdělávání dospělých, příslušné odborné tituly, publikace.

Na vyžádání vystavíme účastníkovi potvrzení o účasti na semináři. ...dále viz: Agentura BOVA - Dr. Ivana Hexnerová
 


 

Dotaz ke kurzu


Dotaz ke kurzu Ochrana životního prostředí v judikatuře správních soudů - ON-LINE seminář
text dotazu,
ostatní data (tel/email) se samozřejmě nezveřejňují a nezobrazují, pouze budou přeposlána školící firmě
pro kontrolu zadejte znovu Váš email
Vaše jméno     a příjmení
Vložte potvrzovací kód Vložte číslo            

Pro změnu potvrzovacího kódu je možno znovu načíst stránku (antispam)
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-90107


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

Ochrana životního prostředí v judikatuře správních soudů - ON-LINE seminář


 • 27.05.2021 online - Ochrana životního prostředí v judikatuře správních soudů - ON-LINE seminář Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová


  ... jiné, ale podobné kurzy/školení
  ... nebo hledat další podobné kurzy Ochrana životního prostředí v judikatuře správních soudů - ON-LINE seminář


 •  

  Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

  Kurzy

  kurzy rekvalifikace
  2021-02-13 


  [?]

  Kurzy - Fitness Institut

  kurzy rekvalifikace
  2021-02-09 


  [?]

  Kurzy | Akademia.cz

  kurzy rekvalifikace
  2021-02-06 


  [?]

   

  Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


  Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

   

  Registrace nové školící firmy


  Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
   

  REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


  MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

   


  rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2021 | Kontakt | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
  CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info
  Powered by Shopilo.cz