HandMade by HANNDE.com
HANNDE.com - HandMade Produkty
Máte malou domácí dílnu? Vyrábíte? Tvoříte? - Zaregistrujte se ZDARMA

REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # VELKA NOVELA ZAKONA O OBCHODNICH KORPORACICH S DURAZEM NA JEJI DOPADY PRO AS A SRO CYKLUS

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 
Rekvalifikační-kurzy.info | Obchodní právo | Další právní normy | Obchodní, prodejní dovednosti (Marketing) | Kurzy on-line ve virtuální učebně | Právo a legislativa > Velká novela zákona o obchodních korporacích (s důrazem na její dopady pro as a sro) - cyklus ON-LINE seminářů

Velká novela zákona o obchodních korporacích (s důrazem na její dopady pro as a sro) - cyklus ON-LINE seminářůCena kurzu:
    ... bez DPH: 5.752 Kč/Kurz
    ... včetně DPH: 6.960 Kč/Kurz


Semináře se zaměří zejména na změny a novinky, které novela přináší v následujících oblastech: 1. ON-LINE seminář VELKÁ NOVELA ZOK – OBCHODNÍ KORPORACE OBECNĚ (OBECNÁ ČÁST ZOK) 7. prosince 2020 – pondělí – od 9.00 do 13.00 hodin Program: * obecné informace k novele – jak novelu č ... © Agentura BOVA - Dr. Ivana Hexnerová
 
Tento kurz už byl smazán

Pro aktuální kurzy pokračujte na hlavní nabídce:
http://www.rekvalifikacni-kurzy.info

Podobné kurzy: Velká novela zákona o obchodních korporacích (s důrazem na její dopady pro as a sro) - cyklus ON-LINE seminářů ::


... kurz již nelze objednat ...


Odkaz na podobný kurz a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:


Nebo hledat podobné kurzy Dlouho očekávaná novela zákoníku práce - ON-LINE s aktuálním termínem konání školení

Nejbližší termín kurzu: v Lednu 2021
Během semináře se dozvíte, jak si vyrobit jednoduché domácí animační studio, naučíte se něco o animačních programech, vyrobíte si a rozhýbete vlastní figurku z papíru a uděláte vlastní animovaný film. Pojďte s námi proniknout do tajemství animovaného filmu.
Praha , Praha
 > Seminář animovaného filmu

Nejbližší termín kurzu: v Lednu 2021
Odborná příprava osob, kteří chtějí nebo již pracují jako realitní makléři. Pravděpodobně bude tato kvalifikace pro výkon povolání vyžadována novelou Zákona o realitním zprostředkování.
Česká Lípa , Liberecký kraj
 > Obchodník s realitami

Nejbližší termín kurzu: v Lednu 2021
Přípravné semináře, které Vás cíleně připraví na úspěšné složení zkoušky z profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Semináře jsou určené pro chůvy, které již s dětmi pracují a potřebují si zvýšit kvalifikaci.
Praha 5 , Praha
 > Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky - 3-denní přípravný seminář ke zkoušce z profesní kvalifikace

Nejbližší termín kurzu: v Lednu 2021
Pokud chcete zdokonalit své prezentační dovednosti, naučit se lépe vyjadřovat své myšlenky a zlepšit se v mluveném projevu, pak je tento praktický online workshop určen právě Vám. Pomocí rétorických technik se naučíte odbourávat trému a mluvení před publikem pro Vás přestane být noční můrou.
Brno , Jihomoravský kraj
 > Rétorika 4.0: Mistrovství mluveného projevu v online prostředí -Virtuálně

Nejbližší termín kurzu: v Lednu 2021
Akreditace: MV - Ministerstvo vnitra AK - PV-380 - 2019 Cíl semináře Na řadě praktických příkladů uchazečům názorně vysvětlit novou úpravu dovolené a připravit je na její aplikaci v praxi od 1. ledna 2021.
online , eLearning
 > Velká novela zákoníku práce - koncepční změna dovolené od 1.1.2021

Nejbližší termín kurzu: v Lednu 2021
Praha 2 , Praha
 > ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář NOVELA ZÁKONA O DPH od roku 2021

Nejbližší termín kurzu: v Lednu 2021
Posluchači školení se naučí zpracovávat rastrovou grafiku a pracovat s obrázky za pomoci online služeb (webových aplikací), které jsou k použití zdarma. Naučí se zvládat základní úpravu a korekci fotografií a osvojí si základní pojmy v oblasti grafiky.
Kolín , Středočeský kraj
 > Příprava grafiky a úprava fotek pomocí online nástrojů

Nejbližší termín kurzu: v Lednu 2021
360° zpětná vazba je metoda hodnocení, při níž je jednomu zaměstnanci poskytována zpětná vazba větším počtem respondentů, v typickém případě nadřízeným, kolegy a podřízenými. Pracujete s 360° zpětnou vazbou?
Praha 8 , Praha
 > 360° zpětná vazba (2 denní online kurz) - Interpretace

Nejbližší termín kurzu: v Lednu 2021
Svět mezilidské interakce se v posledních letech změnil a změna se nevyhnula ani obchodování. Během pěti setkání se seznámíte s tím, jak navazovat obchodní vztahy v různých situacích.
Brno , Jihomoravský kraj
 > Mistrovství v obchodním jednání s firemními zákazníky - virtuálně

Nejbližší termín kurzu: v Lednu 2021
Dříve každá lékárna voněla a měla v sobě kousek tajemna. Jak se změnily lékárny a proč?
Ostrava , Moravskoslezský kraj
 > Co jste o lécích a lékárnách nevěděli, seminář pro zvídavé pacienty

Nejbližší termín kurzu: v Lednu 2021
online , eLearning
 > Dlouho očekávaná novela zákoníku práce - ON-LINE

Nejbližší termín kurzu: v Lednu 2021
Aktuální seminář k problematice dopadu Brexitu na celní řízení, protože ti, kteří obchodují s Velkou Británií se nevyhnou podstatným změnám při celních procesech. Seznámíte se s novými podmínkami celního řízení při obchodních operacích s Velkou Británií Živě přenášený on-line seminář s možností pokládat dotazy pomocí chatu.
Praha 4 , Praha
 > Dopady BREXITu na celní řízení - živě přenášený on-line seminář s možností pokládat dotazy pomocí chatu

Nejbližší termín kurzu: v Lednu 2021
Kurz je určen pro všechny začínající obchodní i neobchodní pracovní pozice, ty, kteří potřebují přesvědčit své okolí, prodat svůj názor, myšlenku, produkt, službu, projekt. Na našem praktickém semináři se naučíte jak pracovat s emocemi (svými i obchodního partnera), jak vyvolat pozitivní první dojem, jak se vyvarovat nejčastějších chyb v o
Brno , Jihomoravský kraj
 > Obchodní dovednosti


Velká novela zákona o obchodních korporacích (s důrazem na její dopady pro as a sro) - cyklus ON-LINE seminářů

Téma kurzu: Obchodní právo, Další právní normy, Obchodní, prodejní dovednosti (Marketing), Kurzy on-line ve virtuální učebně, Právo a legislativa

Přednáší ...


JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M. - odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co., lektor Justiční akademie
JUDr. Petr Šuk - předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu, specializovaného na agendu obchodních korporací, člen Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci, lektor Justiční akademie, spoluautor komentářů zákona o obchodních korporacích, zákona o mezinárodním právu soukromém a občanského soudního řádu.


Program kurzu, obsah studia ...


Semináře se zaměří zejména na změny a novinky, které novela přináší v následujících oblastech:

1. ON-LINE seminář

VELKÁ NOVELA ZOK – OBCHODNÍ KORPORACE OBECNĚ (OBECNÁ ČÁST ZOK)

7. prosince 2020 – pondělí – od 9.00 do 13.00 hodin

Program:

* obecné informace k novele – jak novelu číst a vykládat (včetně neschválených bodů)

* vkladová povinnost

* věcná práva k podílům (včetně tzv. negative pledge)

* dělení zisku a jiných vlastních zdrojů, včetně výplaty záloh na podíl na zisku a nových pravidel proti obcházení úpravy rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů (zákaz bezúplatných plnění společníkům či akcionářům)

* vypořádací podíl (obecně)

* notářské zápisy, přímé notářské zápisy do obchodního rejstříku

* právnická osoby coby člen voleného orgánu

* smlouva o výkonu funkce a odměňování

* vznik a zánik funkce (zvláště odstoupení z funkce)

* střet zájmů

* diskvalifikace

* nové povinnosti při úpadku obchodní korporace a odpovědnost za jejich nesplnění (zejména nový institut tzv. žaloby na doplnění pasiv)

* zrušení a výmaz „nekontaktních“ společností soudem bez likvidace

2. ON-LINE seminář

VELKÁ NOVELA ZOK – SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM

8. prosince 2020 – úterý – od 9.00 do 13.00 hodin

Program:

* podíly a nakládání s nimi (převody, zastavení, zřízení předkupního práva atd.)

* druhy podílů

* kmenové listy (zejm. jejich prohlášení za neplatné)

* zánik účasti

* uvolněný podíl a vypořádací podíl

* společnická žaloba

* hlasovací právo, včetně tzv. hlasování mimo zasedání valné hromady (dříve dodatečné hlasování)

* rozhodování per rollam, včetně nového typu notářského zápisu

* působnost valné hromady

* protest

3. ON-LINE seminář

VELKÁ NOVELA ZOK – AKCIOVÁ SPOLEČNOST, ČÁST I.

14. prosince 2020 – pondělí – od 9.00 do cca 13.00 hodin

Program:

* stanovy, včetně účinnosti jejich změn

* důsledky nedůvodných zvýhodnění akcionáře

* zaknihované a listinné akcie

* omezení převoditelnosti akcií

* druhy akcií a jejich zápis do obchodního rejstříku

* podíly na zisku a jiných vlastních zdrojích

* právo na vysvětlení

* právo podávat návrhy a protinávrhy

* akcionářská žaloba

* vytěsnění (squeeze out)

4. ON-LINE seminář

VELKÁ NOVELA ZOK - AKCIOVÁ SPOLEČNOST, ČÁST II.

15. prosince 2020 – úterý – od 9.00 do cca 13.00 hodin

Program:

* valná hromada (působnost, svolání, včetně náležitostí pozvánky, rozhodování, včetně per rollam, osvědčování notářským zápisem, protest)

* posuzování platnosti rozhodnutí volených orgánů

* postavení představenstva a dozorčí rady

* povinná a dobrovolná zaměstnanecká participace

* vysílací právo

* monistický systém

* zákaz konkurence

Poznámky:

* Přihlásit se můžete na celý cyklus čtyř seminářů (za zvýhodněnou cenu) nebo na vybrané semináře

* Posluchači obdrží předem elektronicky písemné materiály, zpracované lektory


Obsah kurzu/školení


Semináře se zaměří zejména na změny a novinky, které novela přináší v následujících oblastech:

1. ON-LINE seminář

VELKÁ NOVELA ZOK – OBCHODNÍ KORPORACE OBECNĚ (OBECNÁ ČÁST ZOK)

7. prosince 2020 – pondělí – od 9.00 do 13.00 hodin

Program:

* obecné informace k novele – jak novelu číst a vykládat (včetně neschválených bodů)

* vkladová povinnost

* věcná práva k podílům (včetně tzv. negative pledge)

* dělení zisku a jiných vlastních zdrojů, včetně výplaty záloh na podíl na zisku a nových pravidel proti obcházení úpravy rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů (zákaz bezúplatných plnění společníkům či akcionářům)

* vypořádací podíl (obecně)

* notářské zápisy, přímé notářské zápisy do obchodního rejstříku

* právnická osoby coby člen voleného orgánu

* smlouva o výkonu funkce a odměňování

* vznik a zánik funkce (zvláště odstoupení z funkce)

* střet zájmů

* diskvalifikace

* nové povinnosti při úpadku obchodní korporace a odpovědnost za jejich nesplnění (zejména nový institut tzv. žaloby na doplnění pasiv)

* zrušení a výmaz „nekontaktních“ společností soudem bez likvidace

2. ON-LINE seminář

VELKÁ NOVELA ZOK – SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM

8. prosince 2020 – úterý – od 9.00 do 13.00 hodin

Program:

* podíly a nakládání s nimi (převody, zastavení, zřízení předkupního práva atd.)

* druhy podílů

* kmenové listy (zejm. jejich prohlášení za neplatné)

* zánik účasti

* uvolněný podíl a vypořádací podíl

* společnická žaloba

* hlasovací právo, včetně tzv. hlasování mimo zasedání valné hromady (dříve dodatečné hlasování)

* rozhodování per rollam, včetně nového typu notářského zápisu

* působnost valné hromady

* protest

3. ON-LINE seminář

VELKÁ NOVELA ZOK – AKCIOVÁ SPOLEČNOST, ČÁST I.

14. prosince 2020 – pondělí – od 9.00 do cca 13.00 hodin

Program:

* stanovy, včetně účinnosti jejich změn

* důsledky nedůvodných zvýhodnění akcionáře

* zaknihované a listinné akcie

* omezení převoditelnosti akcií

* druhy akcií a jejich zápis do obchodního rejstříku

* podíly na zisku a jiných vlastních zdrojích

* právo na vysvětlení

* právo podávat návrhy a protinávrhy

* akcionářská žaloba

* vytěsnění (squeeze out)

4. ON-LINE seminář

VELKÁ NOVELA ZOK - AKCIOVÁ SPOLEČNOST, ČÁST II.

15. prosince 2020 – úterý – od 9.00 do cca 13.00 hodin

Program:

* valná hromada (působnost, svolání, včetně náležitostí pozvánky, rozhodování, včetně per rollam, osvědčování notářským zápisem, protest)

* posuzování platnosti rozhodnutí volených orgánů

* postavení představenstva a dozorčí rady

* povinná a dobrovolná zaměstnanecká participace

* vysílací právo

* monistický systém

* zákaz konkurence

Poznámky:

* Přihlásit se můžete na celý cyklus čtyř seminářů (za zvýhodněnou cenu) nebo na vybrané semináře

* Posluchači obdrží předem elektronicky písemné materiály, zpracované lektory


Informace o rekvalifikaci


Tento kurz není rekvalifikační

certifikat Účastník kurzu obdrží certifikát

Velká novela zákona o obchodních korporacích (s důrazem na její dopady pro as a sro) - cyklus ON-LINE seminářů
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]


online - eLearning, on-line,


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Velká novela zákona o obchodních korporacích - obchodní korporace obecně + společnost s ručením omezeným - ON-LINE (seminář)
25.01.2021; 9.00 - cca 16.30 Vložné: 2290 Kč (včetně DPH). [ Bez stravování. ]

[PODOBNÝ KURZ]

25.01.2021; 9.00 - cca 16.30 Vložné: 2290 Kč (včetně DPH). [ Bez stravování. ] - 2290 (cena kurzu včetně DPH) - 1892
- Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování -
1.892 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah


online - eLearning, on-line,


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Velká novela zákona o obchodních korporacích - dvoudenní seminář - ON-LINE (kurz)
25.01.2021, 26.1.2021; 9.00 - cca 16.30 po oba dny Vložné: 4580 Kč (včetně DPH). [ Bez stravování. ]

[PODOBNÝ KURZ]

25.01.2021, 26.1.2021; 9.00 - cca 16.30 po oba dny Vložné: 4580 Kč (včetně DPH). [ Bez stravování. ] - 4580 (cena kurzu včetně DPH) - 3785
- Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování -
3.785 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah


- Praha,


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Velká novela zákona o obchodních korporacích - dvoudenní seminář (seminář)


[PODOBNÝ KURZ]


- Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování -
0 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah


- Praha,


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Velká novela zákona o obchodních korporacích - obchodní korporace obecně + společnost s ručením omezeným (seminář)


[PODOBNÝ KURZ]


- Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování -
0 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah


online - eLearning, on-line,


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Velká novela zákona o obchodních korporacích - akciová společnost - ON-LINE (seminář)
26.01.2021; 9.00 - cca 16.30 Vložné: 2290 Kč (včetně DPH). [ Bez stravování. ]

[PODOBNÝ KURZ]

26.01.2021; 9.00 - cca 16.30 Vložné: 2290 Kč (včetně DPH). [ Bez stravování. ] - 2290 (cena kurzu včetně DPH) - 1892
- Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování -
1.892 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah


- Praha,


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Velká novela zákona o obchodních korporacích - akciová společnost (seminář)


[PODOBNÝ KURZ]


- Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování -
0 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsahDalší naše kurzy a školení


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | Velká | novela | zákona | obchodních | korporacích | důrazem | její | dopady | pro | sro) | cyklus | ON-LINE | seminářů
 Pořadatel kurzu: Agentura BOVA - Dr. Ivana Hexnerová

Pořádáme odborné kurzy, školení , semináře v oblasti: obchodní, procesní, trestní, evropské, pracovní a správní právo, účetnictví, daně, clo, životní prostředí. Certifikované a akreditované vzdělávání dospělých, příslušné odborné tituly, publikace.

Na vyžádání vystavíme účastníkovi potvrzení o účasti na semináři. ...dále viz: Agentura BOVA - Dr. Ivana Hexnerová
 


 

Dotaz ke kurzu

Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-88836


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

Velká novela zákona o obchodních korporacích (s důrazem na její dopady pro as a sro) - cyklus ON-LINE seminářů

... kurz již nelze objednat ...

... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ A POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ v roce 2021 a evidenční listy důchodového pojištění


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Kurzy - Amma Dula Akademie

kurzy rekvalifikace
2020-12-13 


[?]

Kurzy | Anpro

kurzy rekvalifikace
2020-11-06 


[?]

Kurzy - Kurz instruktor fitness

kurzy rekvalifikace
2020-10-08 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2021 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info