HandMade by HANNDE.com
HANNDE.com - HandMade Produkty
Máte malou domácí dílnu? Vyrábíte? Tvoříte? - Zaregistrujte se ZDARMA

REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # IFRS HLUBSI A ROZSIRENEJSI POZNANI

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 
Rekvalifikační-kurzy.info | DPH, Daně > IFRS - hlubší a rozšířenější poznání

IFRS - hlubší a rozšířenější poznáníCena kurzu:
    ... bez DPH: 2.388 Kč/Kurz
    ... včetně DPH: 2.889 Kč/Kurz


Bližší program: * IFRS vs. konsolidace - krátce k podnikovým kombinacím a konsolidované účetní závěrce * Oceňování modelem přecenění u dlouhodobých hmotných aktiv (PPE) * Testování účetní hodnoty dlouhodobých aktiv * Aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti * Leasing * Cenné papíry, poskytnuté a ... © Agentura BOVA - Dr. Ivana Hexnerová
 
Tento kurz už byl smazán

Pro aktuální kurzy pokračujte na hlavní nabídce:
http://www.rekvalifikacni-kurzy.info

Podobné kurzy: IFRS - hlubší a rozšířenější poznání ::


... kurz již nelze objednat ...


Odkaz na podobný kurz a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:


Nebo hledat podobné kurzy IFRS - hlubší a rozšířenější poznání s aktuálním termínem konání školení

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2021
Na semináři se seznámíte s konsolidací podle IFRS. Na praktických příkladech si procvičíte a ujasníte výpočet goodwillu, vliv přecenění na konsolidaci, metody konsolidace, vylučování vzájemných vztahů, sestavení konsolidovaného výkazu peněžních toků, konsolidaci zahraničních podniků, změny podílů při konsolidaci, dekonsolidaci, odlož
online , eLearning
 > Konsolidovaná účetní závěrka podle IFRS (on-line seminář)

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2021
Neuvedeno * • smysl standardů, jejich struktura, proces vzniku, • praktický přístup ke standardům – jak převést knihu s 3 000 stranami do praxe, • koncepční rámec – základní účetní definice, principy IFRS, • účetní závěrka – IAS 1, IAS 7, IAS 10, • první aplikace IFRS – IFRS 1, • segmenty – IFRS 8, •
online , eLearning
 > Základy IFRS (záznam on-line)

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2021
Neuvedeno * • dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek – jeho vymezení a odepisování, • kapitalizované opravy a komponentní odepisování, • odepisování do zbytkové hodnoty, • dlouhodobý majetek určený k prodeji, • investice do nemovitostí.
online , eLearning
 > IFRS dlouhodobý majetek (záznam on-line)

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2021
Neuvedeno * • finanční nástroje – klasifikace a oceňování – IAS 39, IFRS 9, • finanční nástroje – prezentace – IAS 32, IFRS 7, • rizika – prezentační povinnosti podniku, • podnikové akvizice – stanovení ceny a okamžiku akvizice – IFRS 3, • podnikové akvizice – akviziční účetnictví, • podnikové akvizice – vykázá
online , eLearning
 > IFRS Finanční nástroje, podnikové kombinace (záznam on-line)

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2021
Neuvedeno * • tržby – IAS 18 a IFRS 15, • funkční a reportovací měna – IAS 21, • zobrazení transakcí se spřízněnými osobami – IAS 24, • rezervy, podmíněná aktiva a podmíněné závazky – IAS 37, • zásoby – IAS 2, • smlouvy o zhotovení – IAS 10, • daň z příjmů – IAS 12. POZNÁMKA: Přístupové údaje obdržíte
online , eLearning
 > IFRS Účetní metody, tržby, zásoby (záznam on-line)

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2021
Cílem on-line kurzu je získání základních informací nutných pro úspěšnou přípravu označení potravin. Seznámíte se se základní potravinářskou legislativou, jejími požadavky a získáte přehled o zdrojích potřebných informací.
online , eLearning
 > Označování potravin pro začínající (on-line seminář)

Nejbližší termín kurzu: v Červenci 2021
Lektor kurzu: Prof. Ing.
Živé vysílání - ONLINE seminář , eLearning
 > IFRS

Nejbližší termín kurzu: v Červenci 2021
Kurz je určen všem, kteří chtějí porozumět sobě samým. Proč si pro sebe dopřávat svobodu?
Praha , Praha
 > Sebepoznání, mindfullness, využití emoční inteligence a zvládání stresu

Nejbližší termín kurzu: v Červenci 2021
Kurz je určen všem, kteří chtějí porozumět sobě samým. Proč si pro sebe dopřávat svobodu?
Brno , Jihomoravský kraj
 > Sebepoznání, mindfullness, využití emoční inteligence a zvládání stresu

Nejbližší termín kurzu: v Červenci 2021
Po absolvování kurzu budete schopni komplexně porozumět požadavkům IFRS na účetní závěrku a požadavkům jednotlivých standardů na vykazování a oceňování položek aktiv, závazků a vlastního kapitálu v účetní závěrce. * 1.
Praha , Praha
 > Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) – speciálka od A do Z

Nejbližší termín kurzu: v Srpnu 2021
Program kurzu Nabídka unikátní cesty, jež je kombinací kouzelných cestovatelských zážitků v Thajsku s imaginacemi, relaxací a konstelacemi, s cílem pochopit sebe a svůj vlastní potenciál.   Proč se zúčastnit právě tohoto semináře?
Thajsko, , MIMO ČR/SK
 > Thajsko - Neobyčejná cesta sebepoznání

Nejbližší termín kurzu: v Září 2021
Kurz je určen všem, kteří chtějí porozumět sobě samým. Proč si pro sebe dopřávat svobodu?
Praha , Praha
 > Sebepoznání, mindfullness, využití emoční inteligence a zvládání stresu

Nejbližší termín kurzu: v Září 2021
Kurz je určen všem, kteří chtějí porozumět sobě samým. Proč si pro sebe dopřávat svobodu?
Brno , Jihomoravský kraj
 > Sebepoznání, mindfullness, využití emoční inteligence a zvládání stresu

Nejbližší termín kurzu: v Září 2021
Po absolvování semináře budete schopni aplikovat požadavky IFRS 15 a IFRS 16 v praxi, porozumíte vazbám mezi oběma standardy i dopadu nových standardů na vypovídací schopnost účetní závěrky. * IFRS 15 – Výnosy ze smluv se zákazníky: • východiska standardu, porovnání IFRS 15, IAS 18 – Výnosy, IAS 11 – Smlouvy o z
Praha , Praha
 > Mezinárodní standardy IFRS 15 – Výnosy a IFRS – 16 Leasingy

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2021
Bližší program: * Regulace a koncepce účetního výkaznictví založeného na IFRS * Účetní závěrka sestavená dle IFRS - koncepční pohled na účetní výkazy, jejich strukturu, obsahovou náplň, provázanost, významnost * Vybrané účetní oblasti v základní rovině - vydefinování, oceňování při pořízení, oceňování po dobu držby - užívání
Praha , Praha
 > IFRS - základní koncepce

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2021
Na semináři se seznámíte se základy v oblasti účtování finančních aktiv a závazků v oblasti IFRS i s aktuálním vývojem v této oblasti. Doporučujeme si s sebou přinést kalkulačku.
Praha , Praha
 > IFRS – finanční nástroje pro podnikatele

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2021
Bližší program: * IFRS vs. konsolidace - krátce k podnikovým kombinacím a konsolidované účetní závěrce * Oceňování modelem přecenění u dlouhodobých hmotných aktiv (PPE) * Testování účetní hodnoty dlouhodobých aktiv * Aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti * Leasing * Cenné papíry
Praha , Praha
 > IFRS - hlubší a rozšířenější poznání

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2021
Kurz je určen všem, kteří chtějí porozumět sobě samým. Proč si pro sebe dopřávat svobodu?
Praha , Praha
 > Sebepoznání, mindfullness, využití emoční inteligence a zvládání stresu

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2021
Kurz je určen všem, kteří chtějí porozumět sobě samým. Proč si pro sebe dopřávat svobodu?
Brno , Jihomoravský kraj
 > Sebepoznání, mindfullness, využití emoční inteligence a zvládání stresu

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2021
Většina společností v Čechách aplikuje IFRS proto, že jsou členy mezinárodní skupiny, která má povinnost zveřejnovat finanční zprávy sestavené podle IFRS. Poměrně malé množství českých firem je emitentem akcií na burze cenných papírů.
Praha , Praha
 > IFRS v praxi – pro pokročilé

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2021
Od roku 1997 světové účetnictví slouží nejnáročnějším účastníkům, které vedle standardů US GAAP a (od roku 2002) IFRS také zajímá, jak standardy aplikovat v prostředí nadnárodních společností. Pokud se na IFRS nebo US GAAP pohlíží samostatně, každý z nich má svá silná a slabá místa.
Praha , Praha
 > Světové účetnictví US GAAP a IFRS (srovnání a jejich vzájemné využití) – pro náročné

Nejbližší termín kurzu: v Lednu 2022
Rozvoj osobnosti # Určeno pro všechny, kteří chtějí více porozumět sami sobě, využít více ze svého potenciálu k hlubšímu seberozvoji a dokázat více díky možnostem, které v sobě všichni skrýváme. cíl Seznámit se se zásadami osobního rozvoje , které bychom měli ctít, abychom dosáhli úspěchu Dozvědět se, jaké efektivní techniky lze využít k úsp
Praha , Praha
 > SEBEPOZNÁNÍ A ÚČINNÉ SEBEŘÍZENÍ - - jak si stanovovat cíle a priority


IFRS - hlubší a rozšířenější poznání

Téma kurzu: DPH, Daně, ,

Přednáší ...


Ing. Libor Vašek, Ph.D. - odborný asistent na katedře finančního účetnictví a auditingu Fakulty financí a účetnictví VŠE, Je účetním expertem certifikace účetní profese, členem Komory certifikovaných účetních a od roku 2013 jejím předsedou. Působil jako zkušební komisař pro zkoušku finančního účetnictví a výkaznictví v systému certifikace účetní profese, nyní je recenzentem zkoušky z IFRS. Věnuje se lektorské a poradenské činnosti v oblasti Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) a konsolidací účetních závěrek. Dále je členem kontrolního výboru Rady pro veřejný dohled nad auditem, členem Legislativní rady malých a středních podniků při AMSP ČR, zastupoval Komoru certifikovaných účetních v Národní účetní radě.


Program kurzu, obsah studia ...


Bližší program:

* IFRS vs. konsolidace - krátce k podnikovým kombinacím a konsolidované účetní závěrce

* Oceňování modelem přecenění u dlouhodobých hmotných aktiv (PPE)

* Testování účetní hodnoty dlouhodobých aktiv

* Aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti

* Leasing

* Cenné papíry, poskytnuté a přijaté úvěry - oceňování finančních aktiv a finančních závazků, práce s reálnou hodnotou a metodou efektivní úrokové sazby

* Daňové pohledávky a závazky, odložená daň

* Přepočty účetních výkazů z funkční měny na měnu prezenční

* Vybraná zveřejnění obsažená v příloze k účetním výkazům


Obsah kurzu/školení


Bližší program:

* IFRS vs. konsolidace - krátce k podnikovým kombinacím a konsolidované účetní závěrce

* Oceňování modelem přecenění u dlouhodobých hmotných aktiv (PPE)

* Testování účetní hodnoty dlouhodobých aktiv

* Aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti

* Leasing

* Cenné papíry, poskytnuté a přijaté úvěry - oceňování finančních aktiv a finančních závazků, práce s reálnou hodnotou a metodou efektivní úrokové sazby

* Daňové pohledávky a závazky, odložená daň

* Přepočty účetních výkazů z funkční měny na měnu prezenční

* Vybraná zveřejnění obsažená v příloze k účetním výkazům


Informace o rekvalifikaci


Tento kurz není rekvalifikační

certifikat Účastník kurzu obdrží certifikát

IFRS - hlubší a rozšířenější poznání
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]


Praha budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1, Novotného lávka 5, Praha 1


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
IFRS - hlubší a rozšířenější poznání (seminář)
11.10.2021; 9.00 - cca 16.00 Vložné: 2890 Kč (včetně DPH). [ Oběd(y): +130 Kč - os. ]

[PODOBNÝ KURZ] Bližší program:
* IFRS vs. konsolidace - krátce k podnikovým kombinacím a konsolidované účetní závěrce
* Oceňování modelem přecenění u dlouhodobých hmotných aktiv (PPE)
* Testování účetní hodnoty dlouhodobých aktiv
* Aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti
* Leasing
* Cenné papíry, poskytnuté a

11.10.2021; 9.00 - cca 16.00 Vložné: 2890 Kč (včetně DPH). [ Oběd(y): +130 Kč/os. ] - 2890 (cena kurzu včetně DPH) - 2388
- Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování -

Změna ceny: 2.388 Kč/Kurz   [2.889 včetně DPH ]


2.388 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsahDalší naše kurzy a školení


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | IFRS | hlubší | rozšířenější | poznání
 Pořadatel kurzu: Agentura BOVA - Dr. Ivana Hexnerová

Pořádáme odborné kurzy, školení , semináře v oblasti: obchodní, procesní, trestní, evropské, pracovní a správní právo, účetnictví, daně, clo, životní prostředí. Certifikované a akreditované vzdělávání dospělých, příslušné odborné tituly, publikace.

Na vyžádání vystavíme účastníkovi potvrzení o účasti na semináři. ...dále viz: Agentura BOVA - Dr. Ivana Hexnerová
 


 

Dotaz ke kurzu

Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-88168


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

IFRS - hlubší a rozšířenější poznání

... kurz již nelze objednat ...

... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy IFRS - hlubší a rozšířenější poznání


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Kurzy

kurzy rekvalifikace
2021-05-30 


[?]

Online kurzy

kurzy rekvalifikace
2021-04-18 


[?]

Kurzy

kurzy rekvalifikace
2021-04-10 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2021 | Kontakt | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info
Powered by Shopilo.cz