HandMade by HANNDE.com
HANNDE.com - HandMade Produkty
Máte malou domácí dílnu? Vyrábíte? Tvoříte? - Zaregistrujte se ZDARMA

REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace #

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 
Rekvalifikační-kurzy.info | DPH, Daně | Účetnictví obecně | Audit > Bytové družstvo – člen společenství vlastníků

Bytové družstvo – člen společenství vlastníkůCena kurzu:
    ... bez DPH: 2.190 Kč/Kurz
    ... včetně DPH: 2.650 Kč/Kurz


Cílem semináře je seznámit vás nejprve s jednotlivými variantami převodů bytů z vlastnictví bytového družstva (BD) do majetku jeho členů (prodej nebo bezúplatný převod), včetně podmínek, za kterých mají nabyvatelé tyto převody osvobozeny od daně z nabytí nemovitých věcí, resp. od daně z příjmů. Vysvětlit, jaký je vztah mezi výší prodejní ceny převáděného bytu a hodnotou členského vkladu vloženého nabyvatelem do družstva a jaký bude dopad jednotlivých variant na výsledek hospodaření BD. Dále dostanete odpověď na otázku, kdy a s kým má BD povinnost vypořádat nevyčerpané prostředky získané z nájemného za převáděné byty. Vysvětlíme situaci a ekonomické vztahy v domě, kde ještě nevznikla právnická osoba pro zajišťování správy domu – společenství vlastníků (SVJ) a správu zde nadále zajišťuje původní vlastník – BD, s čímž souvisí i odlišný daňový režim plateb vlastníků a nájemců z pohledu daně z příjmů a daně z přidané hodnoty. Zásadní změna postavení BD pak nastává se vznikem S * Převod družstevního bytu členovi bytového družstva: • bezúplatný/úplatný převod, • podmínky osvobození od daně z příjmů fyzických osob/daně z nabytí nemovitých věcí, • varianty stanovení kupní ceny a jejich účetní a daňové dopady. Vypořádání prostředků z nájemného mezi BD a SVJ/vlastníkem bytu: • nárok na vypořádání nevyčerpaných prostředků z nájemného z družstevních bytů, • zaúčtování převodu prostředků v BD/SVJ, • podmínky osvobození nabytí prostředků od daně z příjmů fyzických osob. BD v postavení správce domu: • vztahy bytového družstva k vlastníkům/nájemcům bytů v domě, kde nevzniklo SVJ, • varianty účtování příspěvků vlastníků na správu domu, • příspěvky vlastníků z pohledu daně z příjmů právnických osob a daně z přidané hodnoty. Správa domu po vzniku SVJ z pohledu BD – člena SVJ: • varianty účtování příspěvků na správu domu (zálohový/pevně stanovený) v BD/SVJ, • úhrady za služby spojené s užíváním bytů, • vztah výše příspěvků BD na správu domu a nájemného z družstevních bytů, • vyúčtování a vypořádání příspěvků na správu. ... © 1. VOX a.s.
 
Tento kurz už byl smazán

Pro aktuální kurzy pokračujte na hlavní nabídce:
http://www.rekvalifikacni-kurzy.info

Podobné kurzy: Bytové družstvo – člen společenství vlastníků ::


... kurz již nelze objednat ...


Odkaz na podobný kurz a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:


Nebo hledat podobné kurzy Bytové družstvo – člen společenství vlastníků s aktuálním termínem konání školení

Nejbližší termín kurzu: v Září 2020
Bude upřesněno. * Program bude upřesněn.
online , eLearning
 > ON-LINE KURZ: DPH při obchodu se zbožím mezi členskými státy EU a třetími zeměmi v roce 2021

Nejbližší termín kurzu: v Září 2020
Neuvedeno * • DPH při dodání a pořízení zboží mezi členskými státy, • DPH při dovozu a vývozu, • DPH u služeb mezi členskými státy a třetími zeměmi, • daňové přiznání, souhrnné hlášení, kontrolní hlášení, • registrace plátce a osoby identifikované, • konsignační sklady, • připravované změny v roce 2016, • změny u svobodnýc
online , eLearning
 > DPH při obchodu mezi členskými státy EU a třetími zeměmi v roce 2016 (záznam on-line)

Nejbližší termín kurzu: v Září 2020
Neuvedeno * • definice obchodního majetku, dopravního prostředku (§ 4) definice vnitrounijního ochodu se zbožím a základních pravidel jeho provádění. PROBLEMATIKA DPH PŘI PROVÁDĚNÍ VNITROUNIJNÍHO OBCHODU SE ZBOŽÍM • dodání zboží do jiné členské země EU osobám registrovaným k DPH (s pohybem zboží, bez pohybu zboží) –
online , eLearning
 > DPH při obchodu mezi členskými státy EU a třetími zeměmi v roce 2017 (záznam on-line)

Nejbližší termín kurzu: v Září 2020
Neuvedeno * • základní pojmy, základní pravidla poskytování služeb definovaná předpisy o DPH, • poskytování služeb do jiných členských zemí EU – definice místa zdanitelného plnění, daňové doklady, • poskytování služeb do třetích zemí – definice místa zdanitelného plnění, daňové doklady, • poskytování služeb osobami registrovanými
online , eLearning
 > DPH při obchodu mezi členskými státy EU se zaměřením na služby v roce 2017 (záznam on-line)

Nejbližší termín kurzu: v Září 2020
Neuvedeno * • společenství vlastníků jednotek v pozici účetní jednotky (předpisy vztahující se k účetnictví SVJ, kdy se stává SVJ účetní jednotkou, rozsah vedení účetnictví, směrná účtová osnova), • vybrané účetní operace (evidence dlouhodobých záloh na opravy, služby účtované vlastníkům, účtování o opravách a technickém zhodnocení, ve vztahu k úvěrům a
online , eLearning
 > Daně a účetnictví SVJ – společenství vlastníků jednotek (záznam on-line)

Nejbližší termín kurzu: v Září 2020
Neuvedeno * • Dodání zboží plátcem, do jiných členských států a třetích zemí, včetně konsignačních skladů a pořízení zboží plátcem z jiného členského státu do jiného členského státu a místo plnění podle § 11 (v určitých případech nemožnost nároku na odpočet daně) • Obsah „osoby neusazené v tuzemsku“ podle § 4 a její vliv na povinnost přiznat daň. • Pře
online , eLearning
 > DPH při obchodu mezi členskými státy EU a třetími zeměmi v roce 2018 (záznam on-line)

Nejbližší termín kurzu: v Září 2020
Neuvedeno * • legislativní rámec, změny v roce 2017, 2018, • zakládání s. r.
online , eLearning
 > Jednočlenná s.r.o. z účetního, daňového a právního pohledu (záznam on-line)

Nejbližší termín kurzu: v Září 2020
Neuvedeno * Problematika DPH při provádění vnitrounijního obchodu se zbožím: • dodání zboží do jiné členské země EU osobám registrovaným k DPH (s pohybem zboží, bez pohybu zboží) – místo zdanitelného plnění, daňové doklady, prokazování dodání zboží do jiné členské země EU, osvobození od DPH • dodání zboží do jiné členské země EU v rámci je
online , eLearning
 > DPH při obchodu se zbožím mezi členskými státy EU a třetími zeměmi v roce 2020 (záznam on-line)

Nejbližší termín kurzu: v Září 2020
Neuvedeno * • poskytování služeb do jiných členských zemí EU – definice místa zdanitelného plnění, daňové doklady • poskytování služeb do třetích zemí – definice místa zdanitelného plnění, daňové doklady • poskytování služeb osobami registrovanými v jiných členských zemích EU do tuzemska – definice místa zdanitelného pl
online , eLearning
 > DPH při obchodu mezi členskými státy EU se zaměřením na služby 2020 (záznam on-line)

Nejbližší termín kurzu: v Září 2020
Cílem on-line přednášky je seznámit vás s novinkami v daních se zaměřením na společnosti s ručením omezeným pro rok 2020 a 2021. Dále budou probrány možnosti daňové optimalizace společníků a jednatelů a jejich s.
online , eLearning
 > On-line vysílání: Společník a jednatel jednočlenné s. r. o. – účetní a daňové hledisko

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2020
Na semináři získáte hlubší vhled do problematiky uplatňování DPH mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi. Budete mít prostor pro diskuzi.
Praha , Praha
 > DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi v roce 2020

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2020
Akreditace: MV - Ministerstvo vnitraAK - PV-92 - 2014, Název akreditace: Silniční a správní úřad obcí I. a II.
online , eLearning
 > Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích z pohledu úředníka, vlastníka a uživatele pozemní komunikace

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2020
Akreditace: MV - Ministerstvo vnitraAK - PV-92 - 2014, Název akreditace: Silniční a správní úřad obcí I. a II.
Praha , Praha
 > Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích z pohledu úředníka, vlastníka a uživatele pozemní komunikace

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2020
Akreditace: MV - AK - PV-669 - 2017 Seminář přináší podrobný výklad zákona č.  89/2012 Sb.
Praha , Praha
 > Pronájem bytů a nebytových prostor z pohledu soudkyně NS

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2020
Akreditace: MV - AK - PV-669 - 2017 Seminář přináší podrobný výklad zákona č.  89/2012 Sb.
online , eLearning
 > Pronájem bytů a nebytových prostor z pohledu soudkyně NS

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2020
Výklad bude zaměřen zejména na: * základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH, * vymezení místa plnění při dodání a pořízení zboží a změny provedené v roce 2020, * vymezení místa plnění při prodeji na dálku od roku 2021, * základní pravidla při přiznávání daně při pořízení
Praha , Praha
 > DPH u intrakomunitárních dodávek, dovozu a vývozu zboží a při poskytování služeb mezi subjekty z různých členských států a ze třetích zemí

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2020
Výklad bude zaměřen na uplatňování DPH u intrakomunitárních dodávek, dovozu a vývozu zboží a při poskytování služeb mezi subjekty z různých členských států a ze třetích zemí podle aktuální právní úpravy platné k datu konání semináře. Účastníci budou informování také o připravovaných změnách pro rok 2021.
online , eLearning
 > DPH u intrakomunitárních dodávek, dovozu a vývozu zboží a při poskytování služeb mezi subjekty z různých členských států a ze třetích zemí - ON-LINE seminář

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2020
Absolvováním semináře získáte informace o činnosti bytových družstev. Nejdiskutovanější na semináři bývají otázky související s užíváním družstevního bytu, nakládání s družstevním podílem nebo otázky nároků členů družstva na převod družstevního bytu do vlastnictví.
Praha , Praha
 > Bytová družstva v praxi – s důrazem na změny provedené novelizacemi zákona o obchodních korporacích s účinností 1. 7. 2020 a 1. 1. 2021

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2020
Školení je určeno pro zaměstnance začleněné do preventivních požárních hlídek. Odborná příprava je povinná pro zaměstnavatele provozující činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím na pracovištích, kde se zdržují minimálně 3 zaměstnanci, na základě zákona o požární ochraně s nařízenou periodicitou 1 rok.
České Budějovice , Jihočeský kraj
 > Požární ochrana - Odborná příprava členů preventivních požárních hlídek

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2020
Školení je určeno pro zaměstnance začleněné do preventivních požárních hlídek. Odborná příprava je povinná pro zaměstnavatele provozující činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím na pracovištích, kde se zdržují minimálně 3 zaměstnanci, na základě zákona o požární ochraně s nařízenou periodicitou 1 rok.
Pracoviště účastníka školení , ČR -- místo bude upřesněno --
 > Požární ochrana - Odborná příprava členů preventivních požárních hlídek

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2020
Odborný program semináře: * bytové spoluvlastnictví - jednotka - * způsoby vzniku - * prohlášení a jeho změny - * převod jednotek, přechod dluhů (do 30. 6.
Praha , Praha
 > Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek po novele od 1. 7. 2020

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2020
Kurz je určen zejména pro předsedy společenství vlastníků jednotek, případně pro osoby zajišťující správu nemovitostí včetně plnění některých povinností předsedy SVJ. Podává ucelené informace i laikům, zajímajícím se o bytové právo, zejména z pohledu problematiky společenství vlastníků jednotek.
Brno , Jihomoravský kraj
 > Základy bytového práva pro předsedy SVJ


Bytové družstvo – člen společenství vlastníků

Téma kurzu: DPH, Daně, Účetnictví obecně, Audit, ,

Určeno pro ...

Seminář je určen zejména ekonomům, účetním a členům statutárních a dalších orgánů bytových družstev (BD), dále firmám, které zajišťují pro BD správu a vedení účetnictví a osobám, které pro ně připravují převody bytů do vlastnictví jejich členů.

Přednáší ...


Ing. Lenka Haráková
Svaz českých a moravských bytových družstev – metodička pro ekonomiku
Ing. Božena Künzelová
metodická poradkyně pro oblast ekonomiky bytových domů – hospodaření, mzdová problematika, účetnictví a daňové záležitosti bytových družstev a společenství vlastníků jednotek ve Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR, z. s.


Program kurzu, obsah studia ...


Převod družstevního bytu členovi bytového družstva:

bezúplatný/úplatný převod,

podmínky osvobození od daně z příjmů fyzických osob/daně z nabytí nemovitých věcí,

varianty stanovení kupní ceny a jejich účetní a daňové dopady.
Vypořádání prostředků z nájemného mezi BD a SVJ/vlastníkem bytu:

nárok na vypořádání nevyčerpaných prostředků z nájemného z družstevních bytů,

zaúčtování převodu prostředků v BD/SVJ,

podmínky osvobození nabytí prostředků od daně z příjmů fyzických osob.
BD v postavení správce domu:

vztahy bytového družstva k vlastníkům/nájemcům bytů v domě, kde nevzniklo SVJ,

varianty účtování příspěvků vlastníků na správu domu,

příspěvky vlastníků z pohledu daně z příjmů právnických osob a daně z přidané hodnoty.
Správa domu po vzniku SVJ z pohledu BD – člena SVJ:

varianty účtování příspěvků na správu domu (zálohový/pevně stanovený) v BD/SVJ,

úhrady za služby spojené s užíváním bytů,

vztah výše příspěvků BD na správu domu a nájemného z družstevních bytů,

vyúčtování a vypořádání příspěvků na správu.


Další popis (úroveň, podmínky účasti, minimální znalosti) ...

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.


Obsah kurzu/školení


Převod družstevního bytu členovi bytového družstva:

bezúplatný/úplatný převod,

podmínky osvobození od daně z příjmů fyzických osob/daně z nabytí nemovitých věcí,

varianty stanovení kupní ceny a jejich účetní a daňové dopady.
Vypořádání prostředků z nájemného mezi BD a SVJ/vlastníkem bytu:

nárok na vypořádání nevyčerpaných prostředků z nájemného z družstevních bytů,

zaúčtování převodu prostředků v BD/SVJ,

podmínky osvobození nabytí prostředků od daně z příjmů fyzických osob.
BD v postavení správce domu:

vztahy bytového družstva k vlastníkům/nájemcům bytů v domě, kde nevzniklo SVJ,

varianty účtování příspěvků vlastníků na správu domu,

příspěvky vlastníků z pohledu daně z příjmů právnických osob a daně z přidané hodnoty.
Správa domu po vzniku SVJ z pohledu BD – člena SVJ:

varianty účtování příspěvků na správu domu (zálohový/pevně stanovený) v BD/SVJ,

úhrady za služby spojené s užíváním bytů,

vztah výše příspěvků BD na správu domu a nájemného z družstevních bytů,

vyúčtování a vypořádání příspěvků na správu.


Cíl školení / poznámka ke kurzu

Cílem semináře je seznámit vás nejprve s jednotlivými variantami převodů bytů z vlastnictví bytového družstva (BD) do majetku jeho členů (prodej nebo bezúplatný převod), včetně podmínek, za kterých mají nabyvatelé tyto převody osvobozeny od daně z nabytí nemovitých věcí, resp. od daně z příjmů. Vysvětlit, jaký je vztah mezi výší prodejní ceny převáděného bytu a hodnotou členského vkladu vloženého nabyvatelem do družstva a jaký bude dopad jednotlivých variant na výsledek hospodaření BD. Dále dostanete odpověď na otázku, kdy a s kým má BD povinnost vypořádat nevyčerpané prostředky získané z nájemného za převáděné byty. Vysvětlíme situaci a ekonomické vztahy v domě, kde ještě nevznikla právnická osoba pro zajišťování správy domu – společenství vlastníků (SVJ) a správu zde nadále zajišťuje původní vlastník – BD, s čímž souvisí i odlišný daňový režim plateb vlastníků a nájemců z pohledu daně z příjmů a daně z přidané hodnoty. Zásadní změna postavení BD pak nastává se vznikem SVJ, které ze zákona převezme správu domu a BD se jako vlastník jednotek v domě stane jeho členem. Tuto situaci dále může komplikovat v praxi poměrně častá skutečnost, kdy SVJ uzavře s BD smlouvu o zajišťování správy domu a BD se ocitá v pozici smluvního správce a současně i člena svého „zákazníka“ – SVJ. Některá BD zajišťují správu společných částí nikoliv jako smluvní dodavatel, ale v rámci výkonu funkce člena statutárního orgánu SVJ – jak je to se zdaněním této činnosti, je-li BD plátcem DPH? Vysvětlíme postupy účtování příspěvků na správu domu a pozemku jak v případě, kdy budou vlastníkům předepisovány jako pevně stanovené platby, tak i v případě, kdy SVJ zvolí zálohovou formu jejich úhrady. Proč je otázka vyúčtování nákladů na správu domu a pozemku pro BD klíčová? Má SVJ vůbec povinnost vyúčtovat a rozdíly z vyúčtování příspěvků na správu vypořádat s jednotlivými vlastníky? Na tyto, i další často kladené dotazy zaměřené na ekonomické problémy bytového spoluvlastnictví, a to zejména z pohledu bytového družstva jako vlastníka dosud nepřevedených bytů, dostanete na semináři odpověď.


Informace o rekvalifikaci


Tento kurz není rekvalifikační

Bytové družstvo – člen společenství vlastníků
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]


Není vypsaný žádný termín, ... :(

Podobné kurzy a nebo školení: Bytové družstvo – člen společenství vlastníků


... kurz již nelze objednat ...

... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy Bytové družstvo – člen společenství vlastníkůDalší naše kurzy a školeníZAVOLEJTE MI: Vyžádání kontaktu


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | Bytové | družstvo | člen | společenství | vlastníků
 Pořadatel kurzu: 1. VOX a.s.

Firma VOX působí na trhu vzdělávacích firem od roku 1993 jako fyzická osoba „Ing. Zdenka Vostrovská, CSc. – VOX“. Od roku 1990 do roku 1993 se zabývala vedením účetnictví, likvidací firem, ekonomickým, finančním a daňovým poradenstvím. Vzdělávací aktivity přešly dnem 1. 1. 2005 na akciovou společnost 1.VOX a. s. [dále jen VOX]. ...dále viz: 1. VOX a.s.
 


 

Dotaz ke kurzu

Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-85361


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

Bytové družstvo – člen společenství vlastníků

... kurz již nelze objednat ...

... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy Bytové družstvo – člen společenství vlastníků


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Institut pro studium literatury o. p. s.

studium rekvalifikace
2019-04-02 


[?]

Kurzy

kurzy rekvalifikace Kurzy
2020-08-22 


[?]

Kurzy

kurzy rekvalifikace
2020-06-07 


[?]

Kurzy

kurzy rekvalifikace
2020-04-30 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2020 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info