HandMade by HANNDE.com
HANNDE.com - HandMade Produkty
Máte malou domácí dílnu? Vyrábíte? Tvoříte? - Zaregistrujte se ZDARMA

REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace #

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 

Cash flow v teorii i praxiCena kurzu:
    ... bez DPH: 5.390 Kč/Kurz
    ... včetně DPH: 6.522 Kč/Kurz


Na semináři získáte dostatečné znalosti i praktické zkušenosti, které vám umožní výkaz cash flow sestavit a analyzovat. Dokážete plánovat peněžní toky a schopnost interpretovat údaje v Cash Flow. Naučíte se hodnotit výkonnost firmy s ohledem na ně. Budetete se ve své každodenní profesní praxi schopni dívat na firemní aktivity, činnosti a procesy optikou Cash Flow. Na semináři se seznámíte s podstatou výkazu cash flow, získáte schopnost interpretace uváděných údajů a naučíte se hodnotit výkonnosti firmy s ohledem cash flow. * 1. den: 27. 11. 2019; 9:00–16:00 Finanční řízení v souvislostech: Podnikové strategie, klasické a moderní přístupy ve finančním řízení podniku. Metody financování podniku. Význam a podstata cash flow: Peněžní a nepeněžní toky, CF jako důležitá součást finančního řízení, výkaz CF a jeho vazba na další účetní výkazy – jak číst výkaz CF – praktický příklad. Cash flow přímou a nepřímou metodou: Co ovlivňuje CF, přímá a nepřímá metoda pro stanovení CF, jak zjistit okamžitý stav CF – praktický příklad. Sestavení výkazu cash flow z finančních výkazů: Zdroje dat pro sestavení výkazu CF, tvorba jednotlivých částí výkazu, odlišnosti výkazu CF mezi českými účetními standardy a IAS/IFRS. Případová studie: Praktický příklad sestavení výkazu CF a jeho interpretace. Práce v týmech dle zadání lektora – 60 min. 2. den: 28. 11. 2019; 9:00–16:00 Tipy na řízení cash flow: Řízení likvidity společnosti, operativní a strategické plánování cash flow – praktické příklady. Provozní cash flow a řízení pracovního kapitálu: Význam pracovního kapitálu jako nástroje řízení CF ve firmě, plánování cash flow, techniky plánování (extrapolační, pragmatické, kauzální), praktický příklad. Strategické řízení a cash flow: Využití CF při hodnocení ekonomické efektivnosti a investičního rozhodováni, základní ukazatele návratnosti (NPV, IRR). Finanční analýza a cash flow: Postavení a význam CF ve finanční analýze, tříbilanční systém, ukazatele pracovního kapitálu a čistého pracovníko kapitálu a jejich doba obratu, ukazatele konstruované z CF, praktické příklady. 14:15–16:00 Po skončení výuky TEST IES, oprava a vyhodnocení. ... © 1. VOX a.s.
 
Tento kurz už byl smazán

Pro aktuální kurzy pokračujte na hlavní nabídce:
http://www.rekvalifikacni-kurzy.info

Podobné kurzy: Cash flow v teorii i praxi ::


... kurz již nelze objednat ...


Odkaz na podobný kurz a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:


Nebo hledat podobné kurzy Cash flow v teorii i praxi s aktuálním termínem konání školení

Nejbližší termín kurzu: v Září 2020
Neuvedeno * • východiska výkazu, • metody sestavování výkazu, • peněžní ekvivalenty, • nepeněžní operace a jejich vliv na sestavovaný výkaz, • přehled standardních i méně obvyklých kroků při sestavování výkazu, • vazba výkazu s populárního ukazatele EBITDA, • jednoduchá analýza výkazu.
online , eLearning
 > Sestavení výkazu Cash flow (záznam on-line)

Nejbližší termín kurzu: v Září 2020
Cash flow vám na semináři vysvětlíme od A do Z, a to nejefektivněji, jak to jen jde. Účetní a poradce naučíme CF sestavit, a to vše srozumitelnou formou.
online , eLearning
 > On-line vysílání: Výkaz cash flow prakticky aneb bude vás to bavit

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2020
Požadavky ISO 9001 / ISO TS 16949 v reklamačním řízení , řešení nestandardních situací a reklamací formou 8D, analytické metody a techniky pro zjištění kořenových příčin, . .
Brno-střed , Jihomoravský kraj
 > Reklamační řízení – reklamační proces v teorii a praxi, odpovědnost za vady

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2020
Seminář je uzpůsoben pro rychlou a základní orientaci ve finančním řízení podniku s důrazem na řízení cash flow. Na semináři získáte základní znalosti i praktické zkušenosti, které vám umožní výkaz cash flow sestavit a analyzovat.
Praha , Praha
 > Cash flow – teorie i praktické zkušenosti

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2020
Školení moderního e-learningu seznámí účastnáky s profesionální tvorbou on-line kurzů, posledními technologiemi a trendy v této oblasti vzdělávání; naučí konkrétní praktické dovednosti jako vytvářet e-learningové kurzy, generovat testy, zakládat diskuzní fóra, vyhodnocovat výsledky studia, přidávat grafiku atd. a to vše na pozadí jednoho z ne
Brno , Jihomoravský kraj
 > Současný E-learning a práce v systému Moodle - z teorie do praxe

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2020
Kurz je určen uživatelům, kteří spravují data v prostředí SharePoint On-premises nebo Online a potřebují aktivně vytvářet obsáhlé SharePoint seznamy nebo vytvářet WorkFlow, ať už jedno nebo kombinaci více, v rámci jednoho seznamu nebo mezi více seznamy. V rámci školení se posluchači seznámí s hlavními funkcionalitami nástroje SharePoin
Praha , Praha
 > SharePoint Designer (WorkFlow)

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2020
Ve stále ostřejším konkurenčním prostředí je zvyšování produktivity jedním ze základních předpokladů přežití firem. Máte na výběr: Můžete řídit úzká místa, nebo se jimi nechat řídit.
Brno , Jihomoravský kraj
 > Teorie omezení (TOC)

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2020
Ve stále ostřejším konkurenčním prostředí je zvyšování produktivity jedním ze základních předpokladů přežití firem. Máte na výběr: Můžete řídit úzká místa, nebo se jimi nechat řídit.
Praha , Praha
 > Teorie omezení (TOC)

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2020
Termín DevOps je tu s námi již 10 let a pomáhá firmám transformovat jak vyvíjejí a provozují aplikace. Existuje řada kurzů, které řeší jednotlivé nástroje, které jsou pro DevOps přístup potřeba.
Praha 7 , Praha
 > DevOps – od teorie k praxi

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2020
Seminář je uzpůsoben pro rychlou a základní orientaci ve finančním řízení podniku s důrazem na finanční analýzu. Na semináři se seznámíte se základními metodami finanční analýzy a budete schopni se zapojit do finančního řízení podniku.
Praha , Praha
 > Finanční analýza – teorie i praktické zkušenosti

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2020
Školení je určeno pracovníkům, kteří vykonávají funkci metrologa a pracovníkům zodpovědným za činnost metrologie. Pro zákazníka se zvýší garance kvality nakupovaných produktů neboť kvantifikovatelné charakteristiky jakosti jsou jednoznačně prokázány pomocí statistických metod.
Brno-střed , Jihomoravský kraj
 > Metrologie IV – Metrologie v teorii a praxi

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2020
Akreditace: MV - Zákon o ochraně ovzduší, AK - PV-190 - 2020 Cíl semináře Cílem je seznámit posluchače s legislativou na úseku ochrany ovzduší, s kompetencemi orgánu ochrany ovzduší a s povinnostmi provozovatele zdrojů znečišťování ovzduší, a to ve vztahu k obci s rozšířenou působností. í.
Praha , Praha
 > Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, v teorii a v praxi ORP

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2020
Akreditace: MV - Zákon o ochraně ovzduší, AK - PV-190 - 2020 Cíl semináře Cílem je seznámit posluchače s legislativou na úseku ochrany ovzduší, s kompetencemi orgánu ochrany ovzduší a s povinnostmi provozovatele zdrojů znečišťování ovzduší, a to ve vztahu k obci s rozšířenou působností. í.
online , eLearning
 > Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, v teorii a v praxi ORP

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2020
Máte obavy z porušení podmínek stanovených pro čerpání dotace? Kdo toto porušení řeší – poskytovatel dotace nebo finanční úřad?
Praha , Praha
 > Problémy s dotacemi a jak na ně, v teorii a praxi

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2020
Kurz je určen uživatelům, kteří spravují data v prostředí SharePoint On-premises nebo Online a potřebují aktivně vytvářet obsáhlé SharePoint seznamy nebo vytvářet WorkFlow, ať už jedno nebo kombinaci více, v rámci jednoho seznamu nebo mezi více seznamy. V rámci školení se posluchači seznámí s hlavními funkcionalitami nástroje SharePoin
Brno , Jihomoravský kraj
 > SharePoint Designer (WorkFlow)

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2020
Kurz Vás seznámí s jednotlivými typy zaměstnaneckých benefitů. Naučíte se sestavovat programy zaměstnaneckých výhod, jež jsou efektivní z pohledu zaměstnance i zaměstnavatele.
Praha , Praha
 > Zaměstnanecké benefity - z teorie do praxe

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2020
Kurz Vás seznámí s jednotlivými typy zaměstnaneckých benefitů. Naučíte se sestavovat programy zaměstnaneckých výhod, jež jsou efektivní z pohledu zaměstnance i zaměstnavatele.
Brno , Jihomoravský kraj
 > Zaměstnanecké benefity - z teorie do praxe

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2020
Tento seminář je určen převážně méně zkušeným vývojářům, ačkoliv coby souhrnné a ucelené zopakování jej mohou ocenit i zkušenější uživatelé jazyka Java. * Tento seminář je určen převážně méně zkušeným vývojářům, ačkoliv coby souhrnné a ucelené zopakování jej mohou ocenit i zkušenější uživatelé jazyka Java.
Brno , Jihomoravský kraj
 > Java Best Practices: osvědčené postupy v Javě - z teorie do praxe

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2020
Tento seminář je určen převážně méně zkušeným vývojářům, ačkoliv coby souhrnné a ucelené zopakování jej mohou ocenit i zkušenější uživatelé jazyka Java. * Tento seminář je určen převážně méně zkušeným vývojářům, ačkoliv coby souhrnné a ucelené zopakování jej mohou ocenit i zkušenější uživatelé jazyka Java.
Praha , Praha
 > Java Best Practices: osvědčené postupy v Javě - z teorie do praxe

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2020
Tento kurz je koncipován jako praktické rozšíření znalostí o agilním vývoji. Jeho smyslem je podat účastníkům konkrétní praktické rady a informace k implementaci agilních metod v praxi na vývojových projektech, řešení obtížných a nestandardních situací, dále tipy k navrhování smluv se zákazníky i subdodavateli a v neposlední řadě i řešení změn,
Praha , Praha
 > Agilní vývoj III. - z teorie do praxe

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2020
Tento kurz je koncipován jako praktické rozšíření znalostí o agilním vývoji. Jeho smyslem je podat účastníkům konkrétní praktické rady a informace k implementaci agilních metod v praxi na vývojových projektech, řešení obtížných a nestandardních situací, dále tipy k navrhování smluv se zákazníky i subdodavateli a v neposlední řadě i řešení změn,
Brno , Jihomoravský kraj
 > Agilní vývoj III. - z teorie do praxe

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2020
Naučte se analyzovat, plánovat a řídit cash flow Necítíte se ve světě financí zcela komfortně a řízení cash flow vám připadá složité? Nemusíte mít obavy!
Praha 1 , Praha
 > Základy řízení cash flow prakticky - Podstata a význam peněžních toků firmy


Cash flow v teorii i praxi

Téma kurzu: Finance a bankovnictví, Controlling, finační řízení, manažerské účetnictví, ,

Určeno pro ...

Seminář je určen pro majitele a ředitele firem, dále pro ekonomické pracovníky na všech úrovních, tj. pro účetní, hlavní účetní, finanční analytiky, controllery, finanční manažery a finanční ředitele, interní auditory a také pro pracovníky jiných oblastí, kteří řeší problematiku cash flow.

Přednáší ...


Ing. Michael Hanzelka, Ph.D., at Ph.D., MBA
odborník na finanční řízení a podnikovou ekonomii, externě přednáší na Podnikatelské fakultě VUT v Brně


Program kurzu, obsah studia ...


1. den:
27. 11. 2019; 9:00–16:00 Finanční řízení v souvislostech:
Podnikové strategie, klasické a moderní přístupy ve finančním řízení podniku. Metody financování podniku.
Význam a podstata cash flow:
Peněžní a nepeněžní toky, CF jako důležitá součást finančního řízení, výkaz CF a jeho vazba na další účetní výkazy – jak číst výkaz CF – praktický příklad.
Cash flow přímou a nepřímou metodou:
Co ovlivňuje CF, přímá a nepřímá metoda pro stanovení CF, jak zjistit okamžitý stav CF – praktický příklad.
Sestavení výkazu cash flow z finančních výkazů:
Zdroje dat pro sestavení výkazu CF, tvorba jednotlivých částí výkazu, odlišnosti výkazu CF mezi českými účetními standardy a IAS/IFRS.
Případová studie:
Praktický příklad sestavení výkazu CF a jeho interpretace.
Práce v týmech dle zadání lektora – 60 min.
2. den:
28. 11. 2019; 9:00–16:00 Tipy na řízení cash flow:
Řízení likvidity společnosti, operativní a strategické plánování cash flow – praktické příklady.
Provozní cash flow a řízení pracovního kapitálu:
Význam pracovního kapitálu jako nástroje řízení CF ve firmě, plánování cash flow, techniky plánování (extrapolační, pragmatické, kauzální), praktický příklad.
Strategické řízení a cash flow:
Využití CF při hodnocení ekonomické efektivnosti a investičního rozhodováni, základní ukazatele návratnosti (NPV, IRR).
Finanční analýza a cash flow:
Postavení a význam CF ve finanční analýze, tříbilanční systém, ukazatele pracovního kapitálu a čistého pracovníko kapitálu a jejich doba obratu, ukazatele konstruované z CF, praktické příklady.
14:15–16:00 Po skončení výuky TEST IES, oprava a vyhodnocení.


Další popis (úroveň, podmínky účasti, minimální znalosti) ...

Prosíme účastníky, aby si na seminář přinesli vlastní kalkulačky. Zájemci o získání mezinárodního certifikátu IES se mohou přihlásit ke složení zkoušky/testu. (Cena za vykonání zkoušky a poplatek za vystavení certifikátu není součástí kurzovného.) Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.


Obsah kurzu/školení


1. den:
27. 11. 2019; 9:00–16:00 Finanční řízení v souvislostech:
Podnikové strategie, klasické a moderní přístupy ve finančním řízení podniku. Metody financování podniku.
Význam a podstata cash flow:
Peněžní a nepeněžní toky, CF jako důležitá součást finančního řízení, výkaz CF a jeho vazba na další účetní výkazy – jak číst výkaz CF – praktický příklad.
Cash flow přímou a nepřímou metodou:
Co ovlivňuje CF, přímá a nepřímá metoda pro stanovení CF, jak zjistit okamžitý stav CF – praktický příklad.
Sestavení výkazu cash flow z finančních výkazů:
Zdroje dat pro sestavení výkazu CF, tvorba jednotlivých částí výkazu, odlišnosti výkazu CF mezi českými účetními standardy a IAS/IFRS.
Případová studie:
Praktický příklad sestavení výkazu CF a jeho interpretace.
Práce v týmech dle zadání lektora – 60 min.
2. den:
28. 11. 2019; 9:00–16:00 Tipy na řízení cash flow:
Řízení likvidity společnosti, operativní a strategické plánování cash flow – praktické příklady.
Provozní cash flow a řízení pracovního kapitálu:
Význam pracovního kapitálu jako nástroje řízení CF ve firmě, plánování cash flow, techniky plánování (extrapolační, pragmatické, kauzální), praktický příklad.
Strategické řízení a cash flow:
Využití CF při hodnocení ekonomické efektivnosti a investičního rozhodováni, základní ukazatele návratnosti (NPV, IRR).
Finanční analýza a cash flow:
Postavení a význam CF ve finanční analýze, tříbilanční systém, ukazatele pracovního kapitálu a čistého pracovníko kapitálu a jejich doba obratu, ukazatele konstruované z CF, praktické příklady.
14:15–16:00 Po skončení výuky TEST IES, oprava a vyhodnocení.


Cíl školení / poznámka ke kurzu

Na semináři získáte dostatečné znalosti i praktické zkušenosti, které vám umožní výkaz cash flow sestavit a analyzovat. Dokážete plánovat peněžní toky a schopnost interpretovat údaje v Cash Flow. Naučíte se hodnotit výkonnost firmy s ohledem na ně. Budetete se ve své každodenní profesní praxi schopni dívat na firemní aktivity, činnosti a procesy optikou Cash Flow. Na semináři se seznámíte s podstatou výkazu cash flow, získáte schopnost interpretace uváděných údajů a naučíte se hodnotit výkonnosti firmy s ohledem cash flow.


Informace o rekvalifikaci


Tento kurz není rekvalifikační

Cash flow v teorii i praxi
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]
- 27.11.2020

Praha SMOSK [K Centrum], Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Cash flow v teorii i praxi (kurz)
26. – 27. 11. 2020; 1. den 9:00–17:00, 2. den 9:00–14:00 (test do 16:00)

[PODOBNÝ KURZ] Na semináři získáte dostatečné znalosti i praktické zkušenosti, které vám umožní výkaz cash flow sestavit a analyzovat. Dokážete plánovat peněžní toky a schopnost interpretovat údaje v cash flow. Naučíte se hodnotit výkonnost firmy s ohledem na ně. Budetete se ve své každodenní profesní praxi schopni dívat na firemní aktivity, činnosti a procesy optikou cash flow. Na semináři se seznámíte s podstatou výkazu cash flow, získáte schopnost interpretace uváděných údajů a naučíte se hodnotit výkonnosti firmy s ohledem cash flow.
* 1. den: Finanční řízení v souvislostech: Podnikové strategie, klasické a moderní přístupy ve finančním řízení podniku. Metody financování podniku. Význam a podstata cash flow: Peněžní a nepeněžní toky, CF jako důležitá součást finančního řízení. Výkaz CF a jeho vazba na další účetní výkazy. Jak číst výkaz CF. Praktický příklad. Cash flow přímou a nepřímou metodou: Co ovlivňuje CF, přímá a nepřímá metoda pro stanovení CF. Jak zjistit okamžitý stav CF. Praktický příklad. Sestavení výkazu cash flow z finančních výkazů: Zdroje dat pro sestavení výkazu CF. Tvorba jednotlivých částí výkazu. Odlišnosti výkazu CF mezi českými účetními standardy a IAS/IFRS. Případová studie: Praktický příklad sestavení výkazu CF a jeho interpretace. Práce v týmech dle zadání lektora – 60 min. 2. den: Tipy na řízení cash flow: Řízení likvidity společnosti, operativní a strategické plánování cash flow – praktické příklady. Provozní cash flow a řízení pracovního kapitálu: Význam pracovního kapitálu jako nástroje řízení CF ve firmě. Pánování cash flow, techniky plánování (extrapolační, pragmatické, kauzální). Praktický příklad. Strategické řízení a cash flow: Využití CF při hodnocení ekonomické efektivnosti a investičního rozhodováni. Základní ukazatele návratnosti (NPV, IRR). Finanční analýza a cash flow: Postavení a význam CF ve finanční analýze, tříbilanční systém. Ukazatele pracovního kapitálu a čistého pracovníko kapitálu a jejich doba obratu. Ukazatele konstruované z CF. Praktický příklad. 14:15–16:00 Po skončení výuky TEST IES, oprava a vyhodnocení.

26. – 27. 11. 2020; 1. den 9:00–17:00, 2. den 9:00–14:00 (test do 16:00) - - - - - kód: 2004630 - 5 390 Kč + DPH Základní cena, kód: 200463A - 10 241 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 200463B - 14 553 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 200463C - 18 326 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

5.390 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsahDalší naše kurzy a školení


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | Cash | flow | teorii | praxi
 Pořadatel kurzu: 1. VOX a.s.

Firma VOX působí na trhu vzdělávacích firem od roku 1993 jako fyzická osoba „Ing. Zdenka Vostrovská, CSc. – VOX“. Od roku 1990 do roku 1993 se zabývala vedením účetnictví, likvidací firem, ekonomickým, finančním a daňovým poradenstvím. Vzdělávací aktivity přešly dnem 1. 1. 2005 na akciovou společnost 1.VOX a. s. [dále jen VOX]. ...dále viz: 1. VOX a.s.
 


 

Dotaz ke kurzu

Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-84082


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

Cash flow v teorii i praxi

... kurz již nelze objednat ...

... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy Cash flow v teorii i praxi


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Institut pro studium literatury o. p. s.

studium rekvalifikace
2019-04-02 


[?]

Kurzy

kurzy rekvalifikace Kurzy
2020-08-22 


[?]

Kurzy

kurzy rekvalifikace
2020-06-07 


[?]

Kurzy

kurzy rekvalifikace
2020-04-30 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2020 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info