HandMade by HANNDE.com
HANNDE.com - HandMade Produkty
Máte malou domácí dílnu? Vyrábíte? Tvoříte? - Zaregistrujte se ZDARMA

REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # AGENTURNI ZAMESTNAVANI OD ZADOSTI PO KONTROLU

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 

Agenturní zaměstnávání od žádosti po kontroluCena kurzu:
    ... bez DPH: 2.290 Kč/Kurz
    ... včetně DPH: 2.771 Kč/Kurz


Po absolvování kurzu budete znát všechny důležité a podstatné informace pro zprostředkování zaměstnání v pozici agentury práce, případně uživatele. Budete se orientovat v povinnostech agentury práce i uživatele a dalších skutečnostech, které jsou pro činnost těchto subjektů z hlediska zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti zásadní. Budou Vám poskytnuty informace o dopadech nedávných změn v této oblasti z pohledu aplikační praxe. * • povolení ke zprostředkování zaměstnání, • náležitosti žádosti a splnění dalších zákonných podmínek, • ingerence Ministerstva vnitra do povolení – závazné stanovisko, • povinnosti agentury práce z pohledu zákona o zaměstnanosti, • povinnosti agentury práce z pohledu zákoníku práce, • srovnatelné podmínky kmenových a agenturních zaměstnanců, • odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání, • sdílené zprostředkování agenturou práce, • odpovědnost agentury práce a uživatele, • dopady nové úpravy – kauce, odpovědný zástupce, § 307b zákoníku práce, • zastřené zprostředkování zaměstnání, • kontrola agentury práce protokolu, • relevantní judikatura. ... © 1. VOX a.s.
 
Tento kurz už byl smazán

Pro aktuální kurzy pokračujte na hlavní nabídce:
http://www.rekvalifikacni-kurzy.info

Podobné kurzy: Agenturní zaměstnávání od žádosti po kontrolu ::


... kurz již nelze objednat ...


Odkaz na podobný kurz a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:


Nebo hledat podobné kurzy Agenturní zaměstnávání od žádosti po kontrolu s aktuálním termínem konání školení

Nejbližší termín kurzu: v Červenci 2020
Cílem prakticky orientovaného semináře je poskytnout vám komplexní přehled legislativy ve vztahu k agenturnímu zaměstnávání, seznámit vás s praxí ověřenými metodami náboru agenturních zaměstnanců a naučit vás, jak se vyhnout rizikům spojených s využíváním agenturních zaměstnanců ve firmě. Dozvíte se, jak poznat seriózní agenturu práce, co musí obsah
Praha , Praha
 > Agenturní zaměstnávání prakticky – krok za krokem a bez pokut

Nejbližší termín kurzu: v Červenci 2020
Neuvedeno * 1. Úvod do problematiky.
online , eLearning
 > ZAMĚSTNÁVÁNÍ BRIGÁDNÍKŮ, STUDENTŮ – VZNIK A PRŮBĚH PP VZTAHU Z POHLEDU PRAXE (záznam DVD)

Nejbližší termín kurzu: v Červenci 2020
Neuvedeno * Zaměstnávání občanů Evropské unie a EHP: • oznamovací povinnost vůči: Úřadu práce, zdravotním pojišťovnám, správám sociálního zabezpečení, • odvody pojistného na SZ a ZP, • zvláštní situace u odvodu pojistného daňový nerezident, tiskopis A1 odvod pojistného podle cizího práva, • fyzická osoba občan EU a daň z příjmu.
online , eLearning
 > Zaměstnávání cizinců 2019 (záznam on-line)

Nejbližší termín kurzu: v Červenci 2020
Cílem prakticky orientovaného on-line školení je poskytnout vám komplexní přehled legislativy ve vztahu k agenturnímu zaměstnávání, seznámit vás s praxí ověřenými metodami náboru agenturních zaměstnanců a naučit vás, jak se vyhnout rizikům spojených s využíváním agenturních zaměstnanců ve firmě. Dozvíte se, jak poznat seriózní agenturu práce, co mus
online , eLearning
 > On-line vysílání: Agenturní zaměstnávání prakticky – krok za krokem a bez pokut

Nejbližší termín kurzu: v Červenci 2020
Cílem semináře je přehledně vysvětlit problematiku zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků do zahraničí, zejména do EU, z pohledu sociálního a zdravotního pojištění, zejména nařízení Rady EU 883/2004 a jeho prováděcí nařízení 987/2009 a bilaterálních smluv, a z pohledu zákona o dani z příjmů a smluv o zamezení dvojího zdanění. Následovat budou jednoduch
Praha , Praha
 > Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků do zahraničí – v případových studiích

Nejbližší termín kurzu: v Srpnu 2020
Akreditace: MV - Ministerstvo vnitraAK - PV-614 - 2016, Název akreditace: Poskytování informací podle zákona č. 106 - 1999 Sb.
online , eLearning
 > Žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a jejich vyřizování s přihlédnutím k novele účinné od 24.4.2019

Nejbližší termín kurzu: v Srpnu 2020
Akreditace: MV - Ministerstvo vnitraAK - PV-614 - 2016, Název akreditace: Poskytování informací podle zákona č. 106 - 1999 Sb.
Praha , Praha
 > Žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a jejich vyřizování s přihlédnutím k novele účinné od 24.4.2019

Nejbližší termín kurzu: v Září 2020
Určeno pro mzdové účetní, personalisty, podnikové právníky, manažery a vedoucí zaměstnance. PRACOVNĚPRÁVNÍ POHLED – doc.
Praha , Praha
 > DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE  A DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI,  práce z domova a jiné pružné formy zaměstnávání

Nejbližší termín kurzu: v Září 2020
Určeno pro personalisty, manažery a podnikové právníky, kteří se zabývají problematikou v oblasti lidských zdrojů a zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí. Cíl: * Představit základní principy zaměstnávání cizinců na území ČR včetně rozdílů při zaměstnávání občanů EU a cizinců z tzv.
Praha , Praha
 > ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ V ČR  - z pohledu pracovního a imigračního práva

Nejbližší termín kurzu: v Září 2020
Jak vybrat seriózní agenturu, spolehlivé zaměstnance a na co si dát pozor Od konce roku 2017 je klíčové znát všechny novelizované pracovněprávní předpisy, které souvisejí s agenturním zaměstnáváním. Zvýšila se totiž odpovědnost nejen ze strany agentur práce, ale zejména zaměstnavatelů, které využívají jejich služby.
Praha 1 , Praha
 > Agenturní zaměstnávání od A do Z - Práva a povinnosti při využití agenturních zaměstnanců v roce 2020

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2020
Začínající interní auditory ve veřejné správě. Základy interního auditu ve veřejné správě (ZÁKLADNÍ KURZ) jsou organizovány v rozsahu 64 vyučovacích hodin ve dvou na sobě navazujících cyklech, každý cyklus je ukončený testem.
Praha 2 , Praha
 > ZÁKLADNÍ KURZ pro finanční kontrolu a interní audit

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2020
Po absolvování semináře budete znát systematiku právní úpravy zaměstnávání a pobytů občanů třetích zemí a občanů EU/EHP/Švýcarska na území ČR/Schengenu. Kromě obecného představení problematiky, je stěžejní část semináře věnována praktickým otázkám zaměstnávání cizinců, včetně případových studií.
Praha , Praha
 > Zaměstnávání cizinců na území ČR – komplexní představení problematiky s důrazem na změny v právní úpravě a jejich praktické dopady

Nejbližší termín kurzu: v Říjnu 2020
Po absolvování semináře budete znát všechny důležité a podstatné informace pro zprostředkování zaměstnání v pozici agentury práce, případně uživatele. Budete se orientovat v povinnostech agentury práce i uživatele a dalších skutečnostech, které jsou pro činnost těchto subjektů z hlediska zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti zásadní.
Praha , Praha
 > Agenturní zaměstnávání od žádosti po kontrolu

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2020
Účastí na semináři získáte celkový přehled o uplatňování DPH u zvláštních režimů, a to včetně praktických příkladů. * 9:00–13:00 • Daň z přidané hodnoty • Ing.
Praha , Praha
 > DPH u zvláštních režimů včetně vazby na daňovou kontrolu a daňový řád

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2020
Program semináře: * Jaké má český zaměstnavatel povinnosti při zaměstnání zahraničního zaměstnance v ČR a - nebo v zahraničí? * Základní typy vyslání dle Zákoníku práce a v praxi užívané vysílací struktury * Kam platit pojistné na sociální zabezpečení v rámci EU (vyslání, souběžně vykonávaná činnost, výjimky), situace rodi.
Praha , Praha
 > Zaměstnávání a zdaňování cizinců v ČR a specifika vysílání Čechů do zahraničí

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2020
Cílem prakticky orientovaného semináře je poskytnout vám komplexní přehled legislativy ve vztahu k agenturnímu zaměstnávání, seznámit vás s praxí ověřenými metodami náboru agenturních zaměstnanců a naučit vás, jak se vyhnout rizikům spojených s využíváním agenturních zaměstnanců ve firmě. Dozvíte se, jak poznat seriózní agenturu práce, co musí obsahov
Praha , Praha
 > Agenturní zaměstnávání prakticky – krok za krokem a bez pokut

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2020
VÝKLAD Z POHLEDU CIZINECKÉHO, PRACOVNÍHO PRÁVA, ZDRAVOTNÍHO A SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ, DANĚ Z PŘÍJMŮ A MEZINÁRODNÍCH SMLUV Určeno pro pracovníky personálních oddělení, daňové poradce, účetní, mzdové účetní a všechny ty, kteří se při své práci setkávají s cizinci a potřebují vědět, jak je správně zaměstnat. Cíl: Přehledně vysvětlit problematiku z.
Praha , Praha
 > ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ v ČR - komplexní výklad

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2021
VÝKLAD Z POHLEDU CIZINECKÉHO, PRACOVNÍHO PRÁVA, ZDRAVOTNÍHO A SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ, DANĚ Z PŘÍJMŮ A MEZINÁRODNÍCH SMLUV Určeno pro pracovníky personálních oddělení, daňové poradce, účetní, mzdové účetní a všechny ty, kteří se při své práci setkávají s cizinci a potřebují vědět, jak je správně zaměstnat. Cíl: Přehledně vysvětlit problematiku z.
Praha , Praha
 > ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ v ČR - komplexní výklad


Agenturní zaměstnávání od žádosti po kontrolu

Téma kurzu: Mzdy, sociální a zdravotní pojištění, Personalistika (HR manažer, pracovní právo), Výběr zaměstnanců, Mzdové účetnictví, Operační systémy

Určeno pro ...

Seminář je určen právnickým i fyzickým osobám, které chtějí vykonávat činnost agentury práce, a rovněž subjektům, které chtějí služeb agentur práce využívat, zejména jejich personalistům, mzdovým účetním, podnikovým právníkům, personálním manažerům apod. Seminář je zaměřen zejména na vymezení problematiky zprostředkování zaměstnání, odlišení jejích jednotlivých forem, definování podmínek pro možnost zprostředkovávat zaměstnání a rovněž na vymezení jednotlivých povinností zúčastněných subjektů, a to ať již agentur práce, nebo jejich klientů. Zároveň budou probírány i kontroly plnění těchto povinností ze strany zejména orgánů inspekce práce a možné důsledky neplnění těchto povinností.

Přednáší ...


JUDr. Jaroslav Stádník, Ph.D.
MPSV – ředitel odboru odvolacích a správních činností v oblastech zaměstnanosti
Mgr. Petr Kieler
vedoucí oddělení odvolání a správních činností v oblastech zaměstnanosti


Program kurzu, obsah studia ...povolení ke zprostředkování zaměstnání,

náležitosti žádosti a splnění dalších zákonných podmínek,

ingerence Ministerstva vnitra do povolení – závazné stanovisko,

povinnosti agentury práce z pohledu zákona o zaměstnanosti,

povinnosti agentury práce z pohledu zákoníku práce,

srovnatelné podmínky kmenových a agenturních zaměstnanců,

odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání,

sdílené zprostředkování agenturou práce,

odpovědnost agentury práce a uživatele,

dopady nové úpravy – kauce, odpovědný zástupce, § 307b zákoníku práce,

zastřené zprostředkování zaměstnání,

kontrola agentury práce protokolu,

relevantní judikatura.


Další popis (úroveň, podmínky účasti, minimální znalosti) ...

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.


Obsah kurzu/školenípovolení ke zprostředkování zaměstnání,

náležitosti žádosti a splnění dalších zákonných podmínek,

ingerence Ministerstva vnitra do povolení – závazné stanovisko,

povinnosti agentury práce z pohledu zákona o zaměstnanosti,

povinnosti agentury práce z pohledu zákoníku práce,

srovnatelné podmínky kmenových a agenturních zaměstnanců,

odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání,

sdílené zprostředkování agenturou práce,

odpovědnost agentury práce a uživatele,

dopady nové úpravy – kauce, odpovědný zástupce, § 307b zákoníku práce,

zastřené zprostředkování zaměstnání,

kontrola agentury práce protokolu,

relevantní judikatura.


Cíl školení / poznámka ke kurzu

Po absolvování kurzu budete znát všechny důležité a podstatné informace pro zprostředkování zaměstnání v pozici agentury práce, případně uživatele. Budete se orientovat v povinnostech agentury práce i uživatele a dalších skutečnostech, které jsou pro činnost těchto subjektů z hlediska zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti zásadní. Budou Vám poskytnuty informace o dopadech nedávných změn v této oblasti z pohledu aplikační praxe.


Informace o rekvalifikaci


Tento kurz není rekvalifikační

Agenturní zaměstnávání od žádosti po kontrolu
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]


Praha SMOSK [K Centrum], Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Agenturní zaměstnávání prakticky – krok za krokem a bez pokut (seminář)
24. 7. 2020; 9:00–14:00

[PODOBNÝ KURZ] Cílem prakticky orientovaného semináře je poskytnout vám komplexní přehled legislativy ve vztahu k agenturnímu zaměstnávání, seznámit vás s praxí ověřenými metodami náboru agenturních zaměstnanců a naučit vás, jak se vyhnout rizikům spojených s využíváním agenturních zaměstnanců ve firmě. Dozvíte se, jak poznat seriózní agenturu práce, co musí obsahovat smlouva s agenturou práce, smlouva s přiděleným agenturním zaměstnancem, jak realizovat pojem „srovnatelné podmínky“, které musí být agenturním zaměstnancům garantovány.
*
základní vymezení aktuálního stavu na trhu práce ve vztahu k agenturnímu zaměstnávání,
vymezení právních předpisů vztahujících se k problematice agenturního zaměstnávání,
jak poznat seriózní agenturu práce,
jak se vyvarovat nelegálnímu zaměstnávání ( například používání smlouvy o dílo),
smlouvy uzavírané s agenturou práce a s jednotlivými agenturními zaměstnanci,
jak se vypořádat s povinnostmi – uživatele agenturního zaměstnávání ve firmě od prvého dne nástupu agenturního zaměstnance až do ukončení výkonu práce agenturního zaměstnance u uživatele,
vymezení a právní rámec pojmu – srovnatelné podmínky pro agenturního zaměstnance,
denní komunikace s agenturními zaměstnanci na pracovišti z pohledu toho, kdo je přímo řídí,
principy kontroly dodržování podmínky srovnatelných podmínek ve vztahu k agentuře práce – obrana proti případné pokutě od Inspektorátu bezpečnosti práce.

24. 7. 2020; 9:00–14:00 - - - - - kód: 2002320 - 2 290 Kč + DPH Základní cena, kód: 200232A - 4 351 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 200232B - 6 183 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 200232C - 7 786 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 200232F - 1 790 Kč + DPH zvýhodněná cena pro členy registrované v našem Klientském kontě platná na přihlášky došlé od 8. 7. 2020 včetně

2.290 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah

(Termín bude upřesněn)
online - eLearning, ON-LINE, virtuální třída, 00000


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
On-line vysílání: Agenturní zaměstnávání prakticky – krok za krokem a bez pokut (seminář)
19. 11. 2020; 9:00–14:00

[PODOBNÝ KURZ] Cílem prakticky orientovaného on-line školení je poskytnout vám komplexní přehled legislativy ve vztahu k agenturnímu zaměstnávání, seznámit vás s praxí ověřenými metodami náboru agenturních zaměstnanců a naučit vás, jak se vyhnout rizikům spojených s využíváním agenturních zaměstnanců ve firmě. Dozvíte se, jak poznat seriózní agenturu práce, co musí obsahovat smlouva s agenturou práce, smlouva s přiděleným agenturním zaměstnancem, jak realizovat pojem „srovnatelné podmínky“, které musí být agenturním zaměstnancům garantovány.
*
základní vymezení aktuálního stavu na trhu práce ve vztahu k agenturnímu zaměstnávání,
vymezení právních předpisů vztahujících se k problematice agenturního zaměstnávání,
jak poznat seriózní agenturu práce,
jak se vyvarovat nelegálnímu zaměstnávání ( například používání smlouvy o dílo),
smlouvy uzavírané s agenturou práce a s jednotlivými agenturními zaměstnanci,
jak se vypořádat s povinnostmi – uživatele agenturního zaměstnávání ve firmě od prvého dne nástupu agenturního zaměstnance až do ukončení výkonu práce agenturního zaměstnance u uživatele,
vymezení a právní rámec pojmu – srovnatelné podmínky pro agenturního zaměstnance,
denní komunikace s agenturními zaměstnanci na pracovišti z pohledu toho, kdo je přímo řídí,
principy kontroly dodržování pravidla srovnatelných podmínek ve vztahu k agentuře práce – obrana proti případné pokutě od Inspektorátu bezpečnosti práce.

19. 11. 2020; 9:00–14:00 - - - - - kód: 20A7120 - 1 490 Kč + DPH Základní cena
* [objednávka zboží][Záznam přednášky na DVD nebo on-line]


1.490 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah


Praha SMOSK [K Centrum], Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Agenturní zaměstnávání od žádosti po kontrolu (seminář)
27. 10. 2020; 9:00–14:00

[PODOBNÝ KURZ] Po absolvování semináře budete znát všechny důležité a podstatné informace pro zprostředkování zaměstnání v pozici agentury práce, případně uživatele. Budete se orientovat v povinnostech agentury práce i uživatele a dalších skutečnostech, které jsou pro činnost těchto subjektů z hlediska zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti zásadní. Budou vám poskytnuty informace o dopadech nedávných změn v této oblasti z pohledu aplikační praxe.
*
povolení ke zprostředkování zaměstnání,
náležitosti žádosti a splnění dalších zákonných podmínek,
ingerence Ministerstva vnitra do povolení – závazné stanovisko,
povinnosti agentury práce z pohledu zákona o zaměstnanosti,
povinnosti agentury práce z pohledu zákoníku práce,
srovnatelné podmínky kmenových a agenturních zaměstnanců,
odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání,
sdílené zprostředkování agenturou práce,
odpovědnost agentury práce a uživatele,
dopady nové úpravy – kauce, odpovědný zástupce, § 307b zákoníku práce,
zastřené zprostředkování zaměstnání,
kontrola agentury práce protokolu,
relevantní judikatura.

27. 10. 2020; 9:00–14:00 - - - - - kód: 2003750 - 2 390 Kč + DPH Základní cena, kód: 200375A - 4 541 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 200375B - 6 453 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 200375C - 8 126 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

2.390 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah


Praha SMOSK [K Centrum], Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Agenturní zaměstnávání prakticky – krok za krokem a bez pokut (seminář)
19. 11. 2020; 9:00–14:00

[PODOBNÝ KURZ] Cílem prakticky orientovaného semináře je poskytnout vám komplexní přehled legislativy ve vztahu k agenturnímu zaměstnávání, seznámit vás s praxí ověřenými metodami náboru agenturních zaměstnanců a naučit vás, jak se vyhnout rizikům spojených s využíváním agenturních zaměstnanců ve firmě. Dozvíte se, jak poznat seriózní agenturu práce, co musí obsahovat smlouva s agenturou práce, smlouva s přiděleným agenturním zaměstnancem, jak realizovat pojem „srovnatelné podmínky“, které musí být agenturním zaměstnancům garantovány.
*
základní vymezení aktuálního stavu na trhu práce ve vztahu k agenturnímu zaměstnávání,
vymezení právních předpisů vztahujících se k problematice agenturního zaměstnávání,
jak poznat seriózní agenturu práce,
jak se vyvarovat nelegálnímu zaměstnávání ( například používání smlouvy o dílo),
smlouvy uzavírané s agenturou práce a s jednotlivými agenturními zaměstnanci,
jak se vypořádat s povinnostmi – uživatele agenturního zaměstnávání ve firmě od prvého dne nástupu agenturního zaměstnance až do ukončení výkonu práce agenturního zaměstnance u uživatele,
vymezení a právní rámec pojmu – srovnatelné podmínky pro agenturního zaměstnance,
denní komunikace s agenturními zaměstnanci na pracovišti z pohledu toho, kdo je přímo řídí,
principy kontroly dodržování pravidla srovnatelných podmínek ve vztahu k agentuře práce – obrana proti případné pokutě od Inspektorátu bezpečnosti práce.

19. 11. 2020; 9:00–14:00 - - - - - kód: 2007120 - 2 290 Kč + DPH Základní cena, kód: 200712A - 4 351 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 200712B - 6 183 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 200712C - 7 786 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

2.290 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsahDalší naše kurzy a školení


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | Agenturní | zaměstnávání | žádosti | kontrolu
 Pořadatel kurzu: 1. VOX a.s.

Firma VOX působí na trhu vzdělávacích firem od roku 1993 jako fyzická osoba „Ing. Zdenka Vostrovská, CSc. – VOX“. Od roku 1990 do roku 1993 se zabývala vedením účetnictví, likvidací firem, ekonomickým, finančním a daňovým poradenstvím. Vzdělávací aktivity přešly dnem 1. 1. 2005 na akciovou společnost 1.VOX a. s. [dále jen VOX]. ...dále viz: 1. VOX a.s.
 


 

Dotaz ke kurzu

Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-84013


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

Agenturní zaměstnávání od žádosti po kontrolu

... kurz již nelze objednat ...

... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy Agenturní zaměstnávání od žádosti po kontrolu


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Institut pro studium literatury o. p. s.

studium rekvalifikace
2019-04-02 


[?]

Kurzy

kurzy rekvalifikace
2020-05-13 


[?]

Kurzy

kurzy rekvalifikace
2020-04-30 


[?]

Kurzy | IQ pohyb

kurzy rekvalifikace
2020-04-27 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2020 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info